Hosams Abu Meri ar Lielo pilsētu asociāciju pārrunā veselības budžeta prioritātes, slimnīcu tīkla sakārtošanu un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kritēriju nepieciešamību

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji otrdien, 10. oktobrī, tikšanās laikā ar veselības ministru Hosamu Abu Meri aktualizēja jautājumus par reģionālo slimnīcu darbību ārpus Rīgas. Pašvaldību pārstāvjiem, kas ir slimnīcu kapitāldaļu turētāji, bija jautājumi par slimnīcu tīklu turpmāk, finansējumu stacionāriem un plāniem 2024. gadā.

Reģionālo slimnīcu vadītāji pirmo reizi tikās ar Hosamu Abu Meri, kopš viņš ieņem veselības ministra amatu. Hosams Abu Meri apliecināja nepieciešamību sadarboties, plānot un īstenot pozitīvas pārmaiņas veselības aprūpē ar galveno akcentu uz pacientu, tajā skaitā kvalitatīviem pakalpojumiem katrā no slimnīcām reģionā. Tāpat ministrs pašvaldību pārstāvjus aicināja uz sadarbību medikamentu pieejamības uzlabošanā un nozares digitalizācijas uzlabošanā. Ministrs informēja, ka jau savā kalendārā iekļāvis reģionālās vizītes un dosies apmeklēt slimnīcas ārpus Rīgas, lai iepazītos ar to darbību un personālu klātienē.

Reģionālo slimnīcu pārstāvji norādīja un uzsvēra ciešo kopsakarību starp veselības aprūpes kvalitāti un pieejamo finansējumu. Darbs pie slimnīcu tīkla sakārtošanas ir jāturpina un jāpabeidz, tajā skaitā tas attiecas uz slimnīcu sadarbību, kas cieši saistīts ar medicīniskā personāla nodrošinājumu, kā  arī attīstības plānošanu. Pozitīvi tika atzīmēta iecere veidot metodiskos centrus, kas saistīts ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Veselības ministrijas pārstāvji informēja, ka 2024. gada plānotais finansējuma apjoms nozarei būs ievērojami lielāks nekā šogad. Veselības nozare ir viena no valdības prioritātēm, kam 2024.gada budžeta projektā plānots piešķirt papildus 275 miljoni eiro. Daļa no šiem līdzekļiem – 167,2 miljoni eiro tiks piešķirti ar 2024.gada 1.janvāri, savukārt atlikusī daļa – 107,7 miljoni eiro - tiks rezervēti nozares vajadzībām un piešķirti ar atsevišķiem valdības lēmumiem nepieciešamo reformu īstenošanai.

Finansējumu plānots novirzīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, ārstniecības personu atalgojumam, kompensējamiem medikamentiem, onkoloģijas jomai, mātes un bērna veselības uzlabošanai, psihiskās veselības pasākumiem.

Gan ministrijas pārstāvji, gan LLPA pārstāvji apņēmās turpināt darbu pie slimnīcu tīkla attīstības, laboratoriju pakalpojumu sakārtošanas, primārās veselības aprūpes attīstības, medikamentu sistēmas efektivitātes pilnveides, nozares pārvaldības.

Puses vienojās tikties arī turpmāk, lai risinātu aktuālos jautājumus gan klātienē reģionos, kad ministrs dosies iepazīties ar slimnīcu darbu reģionos, gan piedaloties nozares diskusijas un ministrijas veidotajās stratēģiskās plānošanas sanāksmēs.

Tikšanās laikā piedalījās pārstāvji no Rēzeknes slimnīcas, Jelgavas pilsētas slimnīcas, Vidzemes slimnīcas, Ziemeļkurzemes Reģionālās slimnīcas u.c.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē