Godinām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas mediķus

Savstarpēja sadarbība un atbalsts ir būtiski ikvienam ikdienas gaitās, bet jo īpaši svarīgi tas kļūst tad, kad jāglābj un jāsaglabā cilvēku dzīvības. Covid-19 pandēmija mediķiem nozīmē glābt un ārstēt īpaši izaicinošos un līdz šim nepiedzīvotos apstākļos. Strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19, tā uzliesmojuma brīžos pērn slimnīcās vienlaikus nonāca simtiem vienas diagnozes pacientu, tālab bija nepieciešama pilnīgi jaunu procesu ieviešana un prasme saskatīt problēmas risinājumu ļoti sarežģītās situācijās.

Lai teiktu “Paldies!” par kopīgo darbu sabiedrības labā, nereti 24 stundas dienā septiņas dienas nedēļā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule piektdien pasniedza apbalvojumu “Par ieguldījumu” sadarbības partneriem no mediķu vidus.

Godinām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas galveno ārsti Evu Strīķi un sakām “Paldies!”.

“Eva Strīķe visu pandēmijas laiku ir bijis viens no dienesta lielākajiem atbalstiem dažādu procesu identificēšanā un izstrādāšanā, tostarp, risinot tos Valsts operatīvās medicīniskās komisijas ietvaros. Ļoti sarežģītos apstākļos kopā meklēti risinājumi pacientu plūsmas plānošanai slimnīcās, intensīvās terapijas un reanimācijas gultu pieejamības un kapacitātes izvēršanai, kā arī Covid-19 pacientu stāvokļa izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par hospitalizāciju vēl pirmsslimnīcas etapā. Šis kopīgais darbs deva pamatu ieviest vienotus principus visās Latvijas slimnīcās, lai tās spētu tikt galā ar lielo Covid-19 pacientu pieplūdumu pērn un vienlaikus saglabātu spēju sniegt palīdzību pacientiem kritiskos brīžos arī citu saslimšanu gadījumos”, teic Liene Cipule.

dr. Eva Strīķe ar NMPD direktori saņemot NMPD apbalvojumu
Pa labi - dr. Eva Strīķe un NMPD direktore Liene Cipule

Godinām arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārsti rezidenti Alisi Grāmatnieci un infektoloģi Aiju Vildi. Pateicamies par būtisku personisku ieguldījumu, sniedzot atbalstu un daloties ar savām profesionālajām zināšanām, lai īsā laikā kopīgi izstrādātu Latvijā pirmo elektroniskās informācijas sistēmu, kas pandēmijas laikā dod iespēju operatīvā režīmā pārraudzīt slimnīcu resursus un kapacitātes pacientu ārstēšanai.

dr. Aija Vilde un NMPD direktore, saņemot NMPD apbalvojumu
Pa kreisi - dr. Aija Vilde un NMPD direktore Liene Cipule.

NMPD apbalvojums “Par ieguldījumu” tiek piešķirts ar dienesta darbību saistītām personām par personīgu ieguldījumu veiksmīgas starpinstitūciju sadarbības veidošanā un kopīgu mērķu sasniegšanā.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē