Gatavība, rīcība, dzīvība – ar šādu vadmotīvu NMPD ievada jubilejas gadu

Šodien, 1.februārī, aprit 15 gadi, kopš Latvijā izveidots un visā valstī darbojas vienots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).

NMPD direktore Liene Cipule uzsver: “Tas, kā mūsu valstī šobrīd darbojas dienests un kādus uzdevumus tas veic, iezīmē dienesta unikalitāti ne tikai Baltijas, bet arī Eiropas mērogā. Dienestam uzticētas vairākas īpašas un neaizvietojamas valsts funkcijas, kas ir nozīmīgas veselības aprūpes, civilās aizsardzības un arī valsts drošības sistēmas ietvarā”.

Vienu no redzamākajām dienesta funkcijām veic 196 mediķu brigādes, kas ik dienu visā valstī izpilda ap 900 izsaukumus. To vienota vadība, mūsdienīgais ekipējums, vienoti personāla kvalifikācijas standarti un palīdzības sniegšanas vadlīnijas ļauj nodrošināt pacientiem dzīvībai kritiskās situācijās vienlīdz kvalitatīvu palīdzību jebkurā Latvijas vietā, kā arī augstu dienesta kopējo reaģētspēju ārkārtas notikumos. Dienesta atbildība un rūpes par pacientu iesniedzas arī slimnīcās. Ik dienu NMPD Specializētās medicīnas centra ārsti nodrošina palīdzību un atbalstu slimnīcām reģionos un universitāšu klīnikām Rīgā īpaši sarežģītos un kritiskos gadījumos dodoties uz tām operēt vai veikt sarežģītas manipulācijas. Savukārt NMPD Katastrofu medicīnas centrs ciešā sadarbībā ar slimnīcām pastāvīgi strādā pie to gatavības stiprināšanas dažādu potenciālo krīžu un apdraudējumu gadījumos.

“Pēdējo gadu globālie satricinājumi – Covid-19 pandēmija un karš Ukrainā iezīmēja dienestam jaunus izaicinājumus. Tie mums likuši vēl aktīvāk turpināt darbu pie stratēģisko mērķu sasniegšanas, strādājot pie būtiskām pārmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības darba organizācijā, personāla nodrošināšanā un kompetenču attīstībā, operatīvo transportlīdzekļu parka atjaunošanā, sakaru un komunikācijas kanālu attīstīšanā. Vienlaikus tie ik dienu likuši domāt par valsts kritisko pakalpojumu un darbības nepārtrauktības nodrošināšanu dienestā un slimnīcās, tā stiprinot kopējo gatavību,” atzīst L.Cipule.

Tā, piemēram, Covid-19 pandēmija prasīja īsā laikā rast jaunu, inovatīvu risinājumu slimnīcās pieejamo resursu operatīvai monitorēšanai, kas nu ir izmantojams ikdienā un jebkura veida krīzēs, un ko ļoti atzinīgi novērtē arī starptautisko organizāciju pārstāvji no NATO un citu Eiropas Savienības institūciju darba grupām. Šajā laikā audzēta dienesta spēja  darboties ne tikai pandēmiju apstākļos, veidojot tam nepieciešamo infrastruktūru un procesus, bet arī citu apdraudējumu gadījumos (bioloģisko, ķīmisko, radiācijas, dabas un tehnogēnu katastrofu u.c.), kā arī būtiski stiprināta civilmilitārā sadarbība ar aizsardzības un iekšlietu nozaru dienestiem un institūcijām.  

NMPD direktore L.Cipule uzsver: “Gatavība ir iekšēja modrība – tā ir gan dienestu kopējā, gan katra Latvijas iedzīvotāja atbildība. To veido mūsu zināšanas, izpratne, spēja un prasmes mums katram rīkoties ne tikai ārkārtas situācijās, bet visvairāk tieši ikdienā. Tāpēc dienesta jubilejas gadā aicināsim arī sabiedrību celt savu iekšējo gatavību. Zināt pirmo palīdzību un prast to sniegt līdzcilvēkiem kritiskos brīžos, zināt, kā rīkoties plūdu, vētras, ilgstošāku elektrības pārrāvumu gadījumos vai citos negaidītos notikumos. Tāpat arī laikus parūpēties par savas ģimenes rezervēm šādām situācijām, jo šīs zināšanas un mūsu katra rīcība veido stipru un noturīgu sabiedrību, palīdzot dienestiem darīt savu darbu”.

Ievadot savu 15. jubilejas gadu, NMPD aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju veidot drošu un stipru Latviju kopā. Vienlaikus tieši šodien katrā NMPD struktūrvienībā visā Latvijā dienesta darbinieki nodod svinīgu solījumu ar vislielāko atbildību un godu strādāt dienestam, Latvijai un tās cilvēkiem. Apliecinot augstu misijas apziņu un lepnumu par darbu dienestā, NMPD jubilejas gadu ievada arī pašu darbinieku veidots video: 

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē