EK pamatnostādnes par Covid-19 in vitro diagnostikas testiem un to veiktspēju

Informējam, ka 2020. gada 15. aprīlī ir publicētas Eiropas Komisijas (EK) pamatnostādnes par Covid-19 in vitro diagnostikas testiem un to veiktspēju (2020/C 122 I/01). Pamatnostādņu mērķis saistībā ar Covid-19 ir sniegt norādījumus par in vitro diagnostikas testēšanas ierīču regulatīvo kontekstu ES un sniegt pārskatus par dažādiem testu veidiem un to nolūkiem. Lai nodrošinātu, ka ES ir pieejamas drošas un labi funkcionējošas ierīces ar Covid-19 saistītai testēšanai, pamatnostādnēs ir norādīti elementi, kas jāņem vērā dalībvalstīm, nosakot nacionālās stratēģijas, un uzņēmējiem, kuri ierīces...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē