Eiropas Zāļu aģentūra vērtē ranitidīnu saturošas zāles saistībā ar NDMA klātbūtni

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) uzsāk ranitidīnu saturošu zāļu vērtēšanu saistībā ar pārbaudēs konstatēto piemaisījumu N-nitrozodimetilamīnu (NDMA) dažos no šiem produktiem. Balstoties uz datiem no pētījumiem ar dzīvniekiem, NDMA tiek klasificēts kā iespējams cilvēku kancerogēns (viela, kas var izraisīt audzēju). Tas sastopams dažos pārtikas produktos un ūdenī, bet, uzņemot NDMA ļoti nelielā daudzumā, nav sagaidāms, ka tas izraisīs kaitējumu. EMA izvērtē datus, lai noteiktu, vai pacienti, kuri lieto ranitidīnu, ir pakļauti ar NDMA saistītam riskam, un sniegs...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē