Eiropas Zāļu aģentūra saņēmusi pieteikumu Paxlovid (PF-07321332 un ritonavīrs) reģistrācijai ar nosacījumiem Covid-19 pacientu ārstēšanai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir sākusi vērtēt pieteikumu iekšķīgi lietojamo pretvīrusu zāļu Paxlovid (PF-07321332 un ritonavīrs) reģistrācijai ar nosacījumiem. Pieteikuma iesniedzējs ir Pfizer Europe MA EEIG. Zāles paredzētas vieglas līdz vidēji smagas Covid-19 ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un ar ķermeņa masu vismaz 40 kg), kuriem ir paaugstināts smagas Covid 19 gaitas attīstības risks. EZA izvērtēs Paxlovid ieguvumus un riskus īsā laika periodā un varētu sniegt savu slēdzienu dažu nedēļu laikā, ja iesniegtie dati būs pietiekami...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē