Eiropas Zāļu aģentūra iesaka atsaukt folkodīnu saturošas zāles no ES tirgus

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC) ir noslēgusi folkodīnu saturošu zāļu drošuma vērtēšanu un ieteikusi anulēt šo zāļu reģistrācijas apliecības Eiropas Savienībā (ES). Folkodīnu saturošas zāles tiek lietotas neproduktīva (sausa) klepus ārstēšanai pieaugušiem un bērniem. , PRAC izvērtēja visus pieejamos pierādījumus, tai skaitā arī ALPHO pētījuma gala rezultātus[1], pēcreģistrācijas drošuma datus un informāciju, ko iesniegušas trešās puses, piemēram, veselības aprūpes speciālisti. Pieejamie dati liecina, ka personas, kuras lietojušas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē