Eiropas Zāļu aģentūra apstiprina savu iepriekšējo ieteikumu anulēt amfepramonu saturošu zāļu reģistrācijas apliecības

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC1) ir apstiprinājusi savu iepriekšējo ieteikumu anulēt reģistrācijas apliecības amfepramonu saturošām zālēm aptaukošanās ārstēšanai. Pēc šo zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieku pieprasījuma PRAC veica 2022. gada jūnijā sniegto iepriekšējo ieteikumu atkārtotu izvērtēšanu. Tās rezultātā tika secināts, ka iepriekšējais PRAC ieteikums paliek nemainīgs. Atkārtoti izvērtējot, tika atzīts, ka pasākumi šo zāļu lietošanas ierobežošanai drošuma nolūkā nav bijuši pietiekami efektīvi. Tika konstatēts, ka šīs zāles...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē