Eiropas Veselības savienība: Komisija ierosina zāļu reformu, lai nodrošinātu pieejamākas, cenas ziņā pieejamākas un inovatīvākas zāles

2023. gada 26. aprīlī Komisija, veicot pēdējos 20 gados lielāko reformu, ierosina pārskatīt ES farmācijas tiesību aktus, lai tos padarītu dinamiskākus, elastīgākus un labāk pielāgotus iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām visā Eiropas Savienībā. Pārskatīšana padarīs zāles pieejamākas, piekļūstamākas un cenas ziņā pieņemamākas. Tā atbalstīs inovāciju un palielinās ES farmācijas nozares konkurētspēju un pievilcību, turklāt veicinot augstākus vides standartus. Papildus šai reformai Komisija ierosina Padomes ieteikumu pastiprināt rezistences pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (AMR) apkarošanu. Šīs...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē