Eiropas Savienības zāļu elektroniskās produktu informācijas izmantošanas pamatprincipi

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), ES dalībvalstu zāļu aģentūru vadītāji (HMA) un Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi galvenos principus cilvēkiem paredzēto zāļu elektroniskās produktu informācijas (ePI) izstrādē un izmantošanā visā Eiropas Savienībā. Zāļu produkta informācija ietver pacientiem paredzēto lietošanas instrukciju un veselības aprūpes speciālistiem paredzēto zāļu aprakstu. Šie dokumenti ir pievienoti visām ES reģistrētajām zālēm, un tie sniedz informāciju par šo zāļu izrakstīšanu un lietošanu. Lietošanas instrukcija atrodama zāļu iepakojumā un ES zāļu regulējošo iestāžu mājaslapās....

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē