Eiropas Komisija aicina piedalīties ekspertu grupās saistībā ar medicīnisko ierīču izvērtēšanu

Informējam, ka Eiropas Komisija ir publicējusi uzaicinājumu izteikt ieinteresētību dalībai 12 dažādās ekspertu grupās medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jautājumos - pavisam ir aicināti 246 eksperti. Ekspertu grupām ir plašs uzdevumu klāsts, proti, medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanas kontekstā tām būs jāsniedz atbildes paziņoto struktūru obligātās apspriešanās procedūru ietvaros saistībā ar konkrētu augsta riska medicīnisko ierīču klīniskās izvērtēšanas novērtēšanu un konkrētu in vitro diagnostikas ierīču veiktspējas izvērtēšanu. Interesenti ir aicināti...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē