Dzeramā ūdens kvalitāte un tā iespējamais piesārņojums plūdu rezultātā

Veidojoties plūdu draudiem, Veselības inspekcija aicina plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei!

Centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir labāk aizsargātas no ārēja piesārņojuma iekļūšanas, nekā individuāli dzeramā ūdens ņemšanas avoti, it īpaši akas. Plūdu laikā akās var ieplūst virszemes ūdeņi un kanalizācijas saturs, kas var kļūt par akūtu zarnu infekcijas slimību izraisītājiem. Šo slimību spektrs ir plašs, aptverot dizentēriju, vīrusa hepatītu A, peļu, žurku un citu grauzēju pārnēsāto leptospirozi un jersiniozi, retākos gadījumos arī holeru, vēdertīfu un poliomielītu.

Veselības inspekcija veic dzeramā jeb krāna ūdens uzraudzību un kontroli centralizētajās (publiskajās) ūdens apgādes sistēmās. Ūdens piegādātājs ir atbildīgs par centralizētās ūdens apgādes sistēmas stāvokli un piegādātā ūdens kvalitāti.

Iedzīvotājiem, kas izmantoto savas ūdens ņemšanas vietas, pašiem jāveic pasākumi plūdu radīto veselības risku novēršanai!

  • Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazina iespējamo vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu, piemēram, jāizsūknē notekūdeņu bedres un jānodrošina, lai drošās vietās atrastos dažādas ķīmiskas vielas. 

  • Plūdu draudu gadījumā jānodrošinās ar ūdens krājumiem. Inspekcija aicina iedzīvotājus plūdu skartajās teritorijās arī pēc plūdu beigām lietot uzturā vārītu ūdeni vai fasētu ūdeni! 

  • Pēc plūdu beigām ir nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšanu (izsmelšanu) un dezinfekciju. Akas ūdens pārbaude ir jāveic pašiem iedzīvotājiem, ja ir aizdomas, ka akas ūdenī var būt nokļuvušas dažādas ķīmiskas vielas un/vai fekālais piesārņojums.

Ja centralizētā ūdensapgādes sistēmā ūdens ņemšanas vieta ir bijusi applūdusi, tad pirms ūdensapgādes atjaunošanas ūdens piegādātājam ir jānodrošina kontroles paraugu laboratoriska izmeklēšana, lai pārbaudītu dzeramā ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes atbilstību.

Rūpējoties par sabiedrības veselību, pašvaldībai, kuras teritorijā vai īpašumā atrodas lokāla ūdens ņemšanas vieta, būtu jāveic tajā esošā ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā dzeramā ūdens testēšanas jomā akreditētā laboratorijā. Savukārt Veselības inspekcijas speciālisti var izvērtēt iegūtos testēšanas rezultātus, nosakot, vai pārbaudītais ūdens ir izmantojams uzturā.

Ja tomēr, neskatoties uz veiktajiem preventīviem pasākumiem, tiek konstatēta slikta dūša, sāpes vēderā un caureja (pirmās zarnu infekcijas pazīmes) vai slikta dūša, paaugstināta temperatūra, ādas un acu ābolu dzelte, sāpes labajā paribē, tumšs urīns (vīrusa hepatīta pazīmes), nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.

Ziņas par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams skatīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē www.meteo.lv Plūdu riska informācijas sistēmā.

Praktiski padomi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā pieejami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļa vietnē www.vugd.gov.lv Drošības padomu sadaļā.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē