Diskutē par aktuālajiem jautājumiem veselības aprūpē

Šodien, 18.janvārī, veselības ministrs Hosams Abu Meri darba vizītē apmeklēja Saldu, kur piedalījās Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) kopsapulcē un iepazinās ar Saldus medicīnas centra darbību.

LSB kopsapulcē tika diskutēts par veselības aprūpes finansējumu 2024.gadam un Nacionālā veselības dienesta veiktajiem aprēķiniem, sastādot līgumus ar ārstniecības iestādēm. Šogad stacionāro pakalpojumu nodrošināšanai novirzīti papildus 60,6 miljoni eiro, no tiem 31 miljons eiro personāla atalgojuma palielināšanai, saistībā ar zemāko mēnešalgu likmju palielinājumu, 9,1 miljons eiro – ēdināšanas tarifa nodrošinājumam 7 eiro apmērā, 17,5 miljoni eiro - intensīvās terapijas piemaksai un 2,8 miljoni eiro – prioritāro pasākumu realizēšanai.

Slimnīcu pārstāvji vērsa uzmanību, ka viņu aprēķini atšķiras no Nacionālā veselības dienesta (NVD) aprēķiniem par gada laikā plānoto pacientu skaitu. NVD speciālisti skaidroja, ka plānošanā tiek izmantots pacientu skaits, ko veido ārstniecības iestāžu veiktais darbs 2022. gada septembrī - decembrī un 2023. gada janvārī – augustā (jeb 4+8 mēneši), tad iegūtais pacientu skaits tiek salīdzināts ar 2023. gada sākumā plānoto pacientu skaitu. Atbilstoši pakalpojuma veidam tas tiek atstāts vai nu iepriekšējā gada līmenī vai nu tam plāno 10% pieaugumu pret iepriekšējā gadā plānoto. Vienlaikus NVD speciālisti skaidroja, ka pacientu skaits tiek plānots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai, kas šogad nav mainīta un ir tāda pati kā iepriekšējos gados.

Tikšanās laikā tika diskutēts arī par nepieciešamību pārskatīt apmaksas tarifus par sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ņemot vērā reālo izmaksu pieaugumu. Veselības ministrs Hosams Abu Meri apliecināja, ka no šogad veselības nozarei papildu piešķirtajiem līdzekļiem vēl 25,6 miljoni eiro tiks novirzīti slimnīcām, palielinot gultasdienas tarifu, kā arī 1,7 miljoni eiro tiks novirzīti metodisko centru izveidei. Hosams Abu Meri uzsvēra, ka apzinās, ka viena gada ietvaros nevar atrisināt ilgtermiņā uzkrājušās nozares problēmas, tādēļ aicināja LSB un slimnīcu vadību kopīgi strādāt, lai vidējā termiņā pilnveidotu gan aprēķinu veikšanas metodiku, gan veicinātu slimnīcu savstarpējo sadarbību, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri regulāri dodas reģionālajās vizītēs, lai klātienē iepazītos ar ārstniecības iestāžu darbību, pārvaldību, cilvēkresursu nodrošinājumu, infrastruktūras projektiem, kā arī veselības aprūpes nodrošinājumu un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem kopumā.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē