Covid-19 testa uzrādīšana pirms ambulatora pakalpojuma nav nepieciešama

Nacionālais veselības dienests informē, ka 2021. gada 12. oktobrī, Ministru kabineta sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662*, izsakot 234. punktu šādā redakcijā: “Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz personai, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Personām, kurām minētā sertifikāta nav, ārstniecības iestāde veic Covid-19 testu, ja tas noteikts centra tīmekļvietnē publicētajā algoritmā, izņemot ieslodzīto veselības aprūpi, ko nodrošina ieslodzījuma vietās, kā arī izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos". 

Līdz ar to vēršm uzmanību, ka testa uzrādīšana attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kas ir norādīti SPKC algoritmā, tādējādi visiem pacientiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu, tests nav jāuzrāda! Slimību profilakses un kontroles centra algoritms ir pieejams šajā saitē (skat. 2.5. punktu): https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

*Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē