Atgādina par pieslēgšanās izmaiņām E-veselībā no 1. janvāra

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka, stiprinot E-veselības sistēmas drošību, no 2024. gada 1. janvāra plānotas pieslēgšanās jeb personas identifikācijas izmaiņas E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

No 1. janvāra autentificēšanās E-veselības portālā tiks nodrošināta:

  • iedzīvotājiem tikai ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni SmartID, mobilo lietotni eParaksts mobile un personas apliecību (eID karti);
  • veselības nozares profesionāļiem tikai ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni eParaksts mobile, eParaksts karti un personas apliecību (eID karti).

Jāņem vērā, ka pieslēgšanās ar internetbanku kā identifikācijas līdzekli no 1. janvāra vairs netiks nodrošināta. Iedzīvotāji tiek aicināti parūpēties par derīga identifikācijas līdzekļa iegūšanu, lai no nākamā gada droši piekļūtu savām e-receptēm, e-darbnespējas lapām, e-nosūtījumiem un citiem veselības datiem, kas ir pieejami E-veselībā.

Pāreja uz kvalificētu identifikācijas līdzekļu izmantošanu notiek, lai iedzīvotājiem nodrošinātu drošu piekļuvi saviem veselības datiem, tādējādi stiprinot E-veselības sistēmas drošību un personu datu aizsardzību kopumā. Vienlaikus, līdz ar pāreju uz kvalificētu identifikācijas līdzekļu izmantošanu, tiek nodrošināta arī atbilstība Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumam  un Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumiem, kas attiecas uz valsts informācijas sistēmām, kas satur īpašu kategoriju personas datus, tajā skaitā iedzīvotāju veselības datus, informē NVD.

Ja iedzīvotājs šobrīd vēl neizmanto kādu no drošiem kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, ieteicams savlaicīgi ieplānot sev ērtākā līdzekļa uzstādīšanu viedierīcē vai eID noformēšanu, kā arī nepieciešamo lietošanas prasmju apgūšanu.

Kāpēc tiek ieviestas izmaiņas?

Kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošana sniedz daudz augstāku drošības līmeni un ir atbilstošāka E-veselības specifikai, jo tajā tiek uzkrāti īpašu kategoriju personas dati, tajā skaitā veselības dati. Proti, kvalificētie līdzekļi satur digitālu sertifikātu, kas ir pārbaudāms un digitālajā vidē nodrošina tādu personas identitātes apliecināšanu, kas ir līdzvērtīga personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanai klātienē.

Mobilā lietotne eParaksts mobile un eParaksts personas apliecībā

Konsultāciju par eParaksts mobile noformēšanu un izmantošanu iedzīvotāji var saņemt VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC), zvanot pa tālruni +37167108787 (darba dienās plkst. 9:00 – 18:00). LVRTC divreiz mēnesī nodrošina arī tiešsaistes apmācības par eParaksta lietošanu, kurās iedzīvotāji var uzzināt par lietotnes eParaksts mobile un eID kartes izmantošanu. Informācija par apmācību norisi pieejama portālā www.eParaksts.lv sadaļā Jaunumi”. Savukārt konsultāciju par eID kartes noformēšanu var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, zvanot pa tālruni +37167209400 (P.-C. 8:30 – 16:00, Pk. 9:00 – 15:00).

Mobilā lietotne Smart-ID

Lietotne Smart-ID iedzīvotājiem ir pieejama bez maksas. Informāciju par tās lejupielādi un izmantošanu var iegūt tīmekļa vietnē www.smart-id.com/lv/

Kā rīkoties iedzīvotājiem, kuri neizmanto digitālus rīkus?

Tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem, kuri vecuma, veselības vai cita iemesla dēļ neizmanto digitālus rīkus, ir iespēja deleģēt savu pieaugušo bērnu, laulāto vai citu uzticības personu piekļuvei saviem E-veselības datiem. To var izdarīt:

  • Vēršoties NVD Klientu apkalpošanas centrā ar iesniegumu šādos veidos:
    • iedzīvotajam pašam vēršoties klātienē Rīgā vai ārpus Rīgas  Jelgavā, Smiltenē, Kuldīgā, Daugavpilī;
    • nosūtot ar e-parakstu parakstītu iesniegumu elektroniski uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv vai uz oficiālo e-adresi;
    • iedzīvotāja oficiāli pilnvarotajai personai (ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) iesniedzot iesniegumu klātienē vai ar e-parakstu parakstītu iesniegumu (ar pievienotu e-pilnvaru) nosūtot elektroniski uz nvd@vmnvd.gov.lv vai uz oficiālo e-adresi.
  • Ja ir pieejams internetbankas identifikācijas līdzeklis, tad līdz šī gada 31. decembrim piekļuvi uzticības personai var izveidot, pieslēdzoties ar internetbankas līdzekli www.eveseliba.gov.lv un aizpildot informāciju Personas dati sadaļā “Tiesību deleģējumi”. Ja nav pieejams dators un internets, iespējams vērsties kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kuros ir īpaši ierīkotas klientu darba vietas.

E-veselības lietotāju Atbalsta dienests

Jautājumu gadījumā par pieslēgšanos E-veselībai var vērsties E-veselības lietotāju Atbalsta dienestā, zvanot pa tālruni – iedzīvotājiem: +37167803300, veselības nozares profesionāļiem: +37167803301 (katru dienu plkst. 8:00 – 20:00) vai rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

 

 

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē