Ārstniecības iestāžu ievērībai - Informācija par medicīnas asistentu nodarbinātību SARS-CoV-2 ātrā antigēna testa veikšanā

Saskaņā  ar Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra noteikumiem Nr. 674 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 177.1.2. apakšpunktu no 2021. gada 11. oktobra Veselības inspekcija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā iekļauj informāciju par medicīnas asistentu, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju par medicīnas asistentu nodarbinātību antigēna testa veikšanā.

Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes, iesniedzot informāciju par medicīnas asistentiem, kas nodarbināti antigēna testa veikšanā, izmantot veidlapu “Informācija par medicīnas asistentu nodarbinātību SARS-CoV-2 ātrā antigēna testa veikšanā”.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē