Ar veselības aprūpes darba devējiem pārrunā veselības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu

Šodien, 6.martā, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Veselības aprūpes darba devēju asociāciju (VADDA), lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības aprūpes jomā.

Tikšanās laikā tika apspriests Veselības ministrijas informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību, kas šobrīd ir nodots starpnozaru saskaņošanā līdz 12.martam. Ziņojumā ir iekļauta informācija par Veselības ministrijas plānotajiem pasākumiem  stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidē: neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā, aktualizētas prasības slimnīcu darbības profiliem un to līmeņiem, iezīmēta reģionālo slimnīcu sadarbības tīkli un noteikts to darbības principus, kā arī noteikta metodisko centru izveide un vadība, kas nodrošinās sistēmisku ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzību valstī. Plānotā reforma ir visaptveroša un tās mērķis ir efektīva slimnīcu tīkla attīstība, secīgi nosakot pasākumus, kurus plānots veikt 2024.gadā un sākot ar 2025.gadu turpmāk, vienlaikus veicot nepieciešamā finansējuma aprēķinus.

Pārrunājot metodiskās vadības centru izveidi, veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka tie nodrošinās vienotu veselības aprūpes pakalpojumu vadību, vienotu pieeju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, vienotu kvalitātes uzraudzību un speciālistu apmācību. Kā viens no metodiskās vadības institūcijas pienākumiem būs sekmēt jaunu, progresīvu medicīniskās aprūpes metožu un tehnoloģiju pielietojuma ieviešanu, nodrošinot augstākās kvalitātes pacientu aprūpi, tajā skaitā prasmju pārnesi veselības aprūpes jomā nacionālā un starptautiskā līmenī. Metodiskās vadības institūcijas darbosies sasaistē ar Veselības ministriju, kas turpinās pārraudzīt kopējo veselības nozares attīstību.

VADDA pārstāvji vērsa uzmanību uz privāto ārstniecības iestāžu kapacitāti un veiksmīgu pieredzi, attīstot dažādus veselības aprūpes pakalpojumus ne tikai ambulatorajā, bet arī stacionārajā sektorā. Tādēļ aicināja, vērtējot veselības aprūpes pakalpojumu attīstību valstī, plašāk izmantot arī jau pieejamos resursus privātajās veselības aprūpes iestādēs.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē