Ar nozares pārstāvjiem pārrunā energoresursu sadārdzinājuma un atalgojuma jautājumus

Veselības ministrijā 7. martā notika Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēde, kurā aktuālos nozares jautājumus ministrija pārrunā kopā ar arodbiedrībām un darba devējiem. Puses diskutēja par plānoto 11 miljonu eiro sadali stacionāriem energoresursu sadārdzinājuma segšanai un darba samaksas paaugstināšanu veselības nozarē strādājošajiem.

Veselības ministre Līga Meņģelsone informēja par valdošās koalīcijas vienošanos valsts un pašvaldību stacionāriem novirzīt 11 miljonus eiro energoresursu pieauguma kompensēšanai, kā arī par vienošanos ieekonomētos līdzekļus valsts budžetā sadalīt solidāri atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm. L. Meņģelsone informēja, ka Veselības ministrija plāno nākt klajā ar priekšlikumiem slimnīcu tīkla attīstībai.

Dalībnieki vienojās, ka turpmākajās diskusijās par energoresursu sadārdzinājumu un kompensācijām būtu jāiekļauj visas ārstniecības iestādes, kas pacientiem nodrošina valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Savukārt diskusijās par darba samaksas paaugstināšanu veselības nozarē strādājošajiem būtiski būtu noteikt principu, ka pakalpojumu tarifos noteiktā mēneša vidējā darba samaksa veselības aprūpes nozares darbiniekiem tiek palielināta katru gadu, savukārt ārstniecības personu vidējā darba samaksa tiek palielināta ne mazāk kā par 10%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

VANA ir Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sastāvdaļa, kas apvieno Veselības ministrijas, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus.

Fotogalerija no VANA sēdes 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē