Ar Jauno ārstu asociāciju pārrunā ģimenes ārstu prakses darba organizāciju

Veselības ministrijā ceturtdien, 6. aprīlī, notika tikšanās ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju (turpmāk - LJĀA), kas veikusi jauno ģimenes ārstu aptauju. Sarunas laikā tika diskutēts par ģimenes ārstu prakses darba organizāciju, lai atvieglotu ārstu ikdienu. 

Asociācijas pārstāve Katrīna Priede, kas pati ir rezidente ģimenes ārsta specialitātē, aicināja izglītošanas un skaidrošanas darbam par ģimenes ārsta prakses finansēšanas jautājumiem rast ātru risinājumu. Jaunos ārstus jau rezidentūrā varētu iepazīstināt ar primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību. Pēc viņas paustā, šādu zināšanu ārstiem pietrūkst. Uzlabojumi būtu nepieciešami arī ģimenes ārstu sadarbības stiprināšanā ar citiem veselības aprūpes līmeņiem un speciālistiem, kas būtu pacienta interesēs un būtiski ietekmētu arī ģimenes ārstu darba apjomu. Sarunas gaitā veselības ministre Līga Meņģelsone atzina, ka E-veselības sistēma ģimenes ārstiem būtiski atvieglotu darbu, tajā skaitā sniedzot informāciju Nacionālajam veselības dienestam par pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām manipulācijām.

Ik gadu ģimenes ārstu programmu rezidentūrā beidz ap 50 jaunie ģimenes ārsti. Aptauja rāda, ka ap 30 jaunie ģimenes ārsti plāno doties strādāt reģionos, kas esot labs rādītājs un rezultāts. Jaunajiem speciālistiem svarīgs ir finanšu atbalsts, darba iespējas dzīvesbiedram un izglītības iestāde bērniem, kā arī nozīmīga problēma ir dzīvojamā fonda nepietiekamība reģionos, tajā skaitā ierobežotas ir īres iespējas. Šobrīd atšķirīgs ir pašvaldību atbalsts jaunajiem speciālistiem, ko katra dome var sniegt. 

Asociācija arī aicināja jaunajiem ģimenes ārstiem sniegt vairāk informācijas, kā  notiek prakses pārņemšana ārpus Rīgas, risinot ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.  

LJĀA aktualizēja arī rezidentūras kvalitātes jautājumu, tai skaitā jautājumu par rezidentūras studiju ilguma paaugstināšanu (pašlaik ir rezidentūras ilgums ir 3 gadi). Tika pausts viedoklis, ka, palielinot ģimenes ārsta kompetenci, ātri redzēsim ieguvumus sekundārajā veselības aprūpē. 

Ģimenes ārstu aptaujas rezultātus, secinājumus un priekšlikumus  LJĀA  iesniedza Veselības ministrijai turpmākajām sarunām. 

Latvijas Jauno ārstu asociācija apvieno dažādu specialitāšu jaunos ārstus, lai nodrošinātu to tiesību ievērošanu un aizstāvību, kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās. Asociācija arī veicina jauno ārstu profesionālo zināšanu pilnveidošanu un risina jauno ārstu problēmas nozarē.  

FOTOGALERIJA no tikšanās ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē