Ar Eiropas fondu finansējumu turpinās uzlabot pacientu drošību

Šodien, 19. decembrī valdība apstiprināja noteikumu projektu*, lai, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, turpinātu pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti Latvijā.

Mērķis ir līdz 2029. gada beigām pilnveidot pacientu drošību un kvalitāti vismaz 41 ārstniecības iestādē. To plānots paveikt, turpinot darbu pie iepriekšējā plānošanas periodā iesāktās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes, kas jau novērtēta, kā nepieciešama un vērtīga veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības attīstībā. Lai uzlabotu pacientu drošību, plānoti pētījumi veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai, turpinot darbu pie kvalitātes indikatoru un uz starptautiski atzītām vadlīnijām balstītu profesionāļu izstrādātu klīnisko algoritmu, klīnisko pacientu ceļu ieviešanas visās veselības aprūpes jomās. Tāpat tiks veicināta cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana kvalitātes nodrošināšanas un sabiedrības informēšana par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām. Kopējais finansējums ir 3 045 000 eiro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 2 588 250 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 456 750 eiro).

Pasākuma rezultātā tiks uzlabota pacientu drošība un efektivitāte, kā arī veselības aprūpes kvalitāte, kas savukārt ietekmē Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli kopumā un dzīves kvalitāti, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, mazinot nevienlīdzību veselības jomā un priekšlaicīgu mirstību.

* Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.7. pasākuma "Pilnveidot pacientu drošības un aprūpes kvalitāti" īstenošanas noteikumi“

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē