Ar 15. novembri veselības aprūpes pakalpojumus varēs sniegt tikai personas, kam būs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

No 2021.gada 15.novembra visus veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā gan valsts apmaksātos, gan arī maksas pakalpojumus visās jomās – gan primārajā un ambulatorajā veselības aprūpē, gan stacionārajā veselības aprūpē, gan zobārstniecībā, gan rehabilitācijā, gan neatliekamajā veselības aprūpē personām varēs sniegt tikai tie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kuriem uz minēto datumu būs spēkā esošs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Atsauce – 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojuma nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2., 5.3.punkti.

2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 238.punkts.

238. Personām, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs un aptiekās un līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pacientiem vai aptieku klientiem, ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē