Aptieku ievērībai

2021.gada 2.novembrī, valdības sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", paredzot iespēju ātros antigēna testus veikt Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrētiem farmaceitiem vai farmaceita asistentiem, kuri strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā.

Lai nodrošinātu farmaceitu vai farmaceita asistenta piekļuvi e-veselībai, Veselības inspekcija informāciju par farmaceitu vai farmaceita asistentu iekļauj Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas Veselības inspekcijai sniegto informāciju, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, farmaceita  vai farmaceita asistenta reģistra numuru, kā arī norādot datumu, kad farmaceits  vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē.

Farmaceita un farmaceita asistenta apmācību attiecībā uz antigēna testa veikšanu, RNS (siekalu) testa veikšanu, paraugu uzglabāšanu un transportēšanu, medicīnisko atkritumu utilizēšanu, personas datu aizsardzības jautājumiem un testēšanas sertifikātu izsniegšanu veic aptiekas vadītājs.


Tāpat 2021.gada 2.novembrī, valdības sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi", paredzot iespēju aptiekās veikt ātros antigēnu testus, kas nepieciešami darbiniekiem bez Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta testēšanas sertifikāta iegūšanai. Līdz ar veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos tiks palielināta ātrā antigēna testēšanas pakalpojuma pieejamība aptiekās, iesaistot farmaceitus un farmaceitu asistentus pakalpojuma veikšanā.

Veselības inspekcija aicina licencēto vispārējā tipa aptieku vadītājus informāciju par farmaceitiem vai farmaceita asistentiem, kas nodarbināti antigēna testa veikšanā iesniegšanai, izmantot veidlapu

 

Regulējums par medicīnas asistentu reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir tikai uz Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laiku.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē