Apstiprina finansējumu mediķu atalgojuma palielināšanai un pakalpojumu – tai skaitā -onkoloģijas, mātes un bērna veselības un psihiskās veselības jomā uzlabošanai

Šodien, 12. decembrī, Ministru kabinets apstiprināja nepieciešamo apropriācijas pārdali*, lai jau no janvāra varētu palielināt mediķu atalgojumu, uzlabot pakalpojumu kvalitāti un īstenot citus pasākumus, par kuriem iepriekš lēmusi gan valdība, gan Saeima nākamā gada budžeta kontekstā.

Lai sekmētu veselības nozares pasākumu nepārtrauktību no 2024. gada 1. janvāra veselības nozarei jau iepriekš valdība un Saeima lēma piešķirt papildus 167 miljonus eiro, kurus plānots novirzīt šādu pasākumu īstenošanai:  

  • ārstniecības personu atalgojumam un izglītībai;  
  • veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai;  
  • kompensējamo medikamentu pieejamībai;  
  • veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanai;  
  • mātes un bērna veselības uzlabošanai;  
  • psihiskās veselības uzlabošanai;  
  • profilakses pasākumu īstenošanai;  
  • muzeja darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 

Līdz ar šodienas Ministru kabineta lēmumu jau no janvāra būs iespējams palielināt veselības aprūpes nozares darbinieku atalgojumu -  vidējo darba samaksu (tarifā) ārstiem palielināt par 225 eiro, aprūpes personālam – par 85 eiro, atbalsta personālam – par 60 eiro. Pārējiem ārstniecības iestāžu darbiniekiem plānots darba samaksas palielinājums 40 eiro apmērā.

Attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu, tiks veikts gultas dienas ēdināšanas tarifa pārrēķins un pārskatīts intensīvās gultas terapijas tarifs, kā arī uzlabota pieejamība pie speciālistiem, samazinot gaidīšanas rindas. Finansējums paredzēts arī ģimenes ārstiem, pakalpojumiem grūtniecēm, insulīna sūkņu pieejamībai cukura diabēta pacientiem, reto slimību diagnostikai un citiem pasākumiem. Būtiska finansējuma daļa novirzīta kompensējamo medikamentu pieejamībai pacientiem.

Piešķirot finansējumu onkoloģijas jomā, plānots uzlabot pakalpojumu pieejamību pēc onkoloģijas diagnozes noteikšanas, uzlabot diagnostiku, paplašināt paliatīvo aprūpi un īstenot citus pakalpojumus.

Attiecībā uz mātes un bērna veselības uzlabošanu, būtisks ieguldījums būs, lai bērni ātrāk tiktu pie valsts apmaksāta zobārsta. Tāpat būs paplašināts vakcīnu klāsts bērniem un grūtniecēm, kā arī plānots nodrošināt reproduktīvā materiāla saglabāšanu pacientiem pirms ķīmijterapijas procedūrām.

Psihiskās veselības jomā plānots nodrošināt pusaudžu klīnisko un veselības psihologu atbalsta attālinātās konsultācijas, izveidot mobilās psihiatriskās komandas psihiatrisko pacientu aprūpei mājās, pilnveidot pāreju no bērnu profila ārstniecības iestādes uz pieaugušo ārstniecības iestādi pacientiem ar ilgstošiem psihiskās veselības traucējumiem, kā arī izstrādāt un ieviest agrīnas intervences programmu pēc akūtiem psihotiskiem traucējumiem.

Finansējums paredzēts arī P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, veselības aprūpes kompetences centra infekcijas slimību profilakses un uzraudzības jomā izveidei, narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojuma groza pārskatīšanai un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Plānots arī izveidot atkarību konsultatīvo tālruni un atbrīvot narkoloģijas profila pacientus no pacientu līdzmaksājumiem, saņemot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus narkoloģijā.

Jau ziņots, ka daļa no papildus piešķirtajiem 275 miljoniem eiro – 107,9 miljoni eiro būs pieejami 2024. gada laikā: veselības aprūpes pakalpojumiem, laboratorisko pakalpojumu attīstībai, primārās veselības aprūpes uzlabošanai jeb ģimenes ārstu praksēm, jaunām zālēm un efektīvākai medikamentu sistēmai, digitalizācijai, slimnīcu tīkla attīstībai u.c..

 

*Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums "20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē