Apspriež plānotās izmaiņas zāļu kompensācijas sistēmā

Šodien, 25.janvārī, norisinājās Veselības ministrijas Farmācijas jomas konsultatīvās padomes* sēde, kurā tika apspriesti priekšlikumi zāļu kompensācijas sistēmas pilnveidošanai un attīstībai, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos**.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar apkopojumu par ārstu profesionālo organizāciju un pacientu organizāciju saņemtajiem priekšlikumiem kompensējamo zāļu saraksta revīzijai, kā arī iepriekšējā gadā un šogad veiktajiem pasākumiem kompensējamo zāļu saraksta paplašināšanā.

Tāpat NVD iepazīstināja ar rezervētā finansējuma 2024.gadam pārdales principiem, kas paredz gan jaunu zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmā, esošo inovatīvo zāļu nodrošināšanas turpināšanu, it īpaši onkoloģijas, kardioloģijas, psihiatrijas, mātes un bērna veselības, kā arī reto slimību jomā.

Tikšanās laikā dalībniekiem prezentēja sagatavoto Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, kuru mērķis ir būtiski uzlabot zāļu kompensācijas kārtību. Tie paredz atvieglot pacientiem kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto un dienas stacionārā parenterāli ievadāmo zāļu saņemšanu, atvieglot ģenērisko un biosimilāro zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, sekmēt elastīgāku pieeju kompensējamo zāļu izsniegšanai aptiekā, kā arī paplašināt iespējas pacientiem saņemt zāles, kas paredzētas individuālajai kompensācijai, un veicināt kompensējamo zāļu cenu samazināšanu.

Farmācijas joma2

Zāļu finansiālās pieejamības sekmēšanai noteikumu projekts paredz kompensējamajām zālēm palielināt valsts noteikto kompensācijas apmēru no 50% uz 75%, kā arī diagnozei miastēnija – palielināt valsts noteikto kompensācijas apmēru no 75% uz 100%. Tāpat plānots paplašināt zāļu individuālās kompensācijas iespējas pacientiem, ja diagnoze ir iekļauta diagnožu sarakstā, kuru ārstēšanai tiek apmaksātas zāles, bet kompensējamo zāļu sarakstā nav iekļautas specifiskai terapijai nepieciešamās  zāles konkrētās diagnozes ārstēšanai.

Noteikumu grozījumu projekts paredz arī virkni pasākumu kompensējamo medikamentu cenu mazināšanai, pārskatot zāļu kompensācijas saraksta veidošanas mehānismu.

Plānots, ka FJKP dalībnieki sniegs viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, pēc tam noteikumu projektu nododot publiskajai apspriešanai Tiesību aktu portālā.

Farmācijas jomā šis gads būs dinamisks, tādēļ paļaujamies uz konstruktīvu sadarbību ar nozari. Ir paredzēta virkne pasākumu zāļu pieejamības veicināšanai, ko sākam tieši ar kompensējamo zāļu saraksta pārskatīšanu un paplašināšanu, kam šogad ir piešķirts arī būtisks finansējuma palielinājums. Jauni medikamenti un jaunas diagnozes kompensējamo medikamentu sarakstā ir būtiskas pacientiem, vienlaikus vēlamies kompleksus risinājumus, lai iedzīvotāju izmaksas par nepieciešamajiem medikamentiem būs zemākas,” uzsver Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Ministru kabinetā atbalstīja informatīvo ziņojumu par zāļu finansiālo pieejamību, kurā sniegti priekšlikumi, kas uzlabos zāļu pieejamību, četros virzienos: zāļu cenas veidošanas jomā, zāļu cenu  kompensācijas jomā, zāļu vienlīdzīgas pieejamības un informācijas jomā un farmaceitiskās aprūpes jomā. Veselības ministrijas piedāvātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz izteiktos priekšlikumus zāļu kompensācijas sistēmā iestrādāt normatīvajos aktos.

Sēde_farmācijas joma

*Farmācijas jomas konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt farmācijas un veselības jomas nevalstiskās organizācijas farmācijas jomas politikas veidošanā un īstenošanā.

**Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē