Aicinām informēt pacientus par aptieku darba laika izmaiņām

Saistībā ar vispārēja tipa aptieku darba laika izmaiņām ārkārtas apstākļu gadījumā Zāļu valsts aģentūra aicina pēc iespējas operatīvi informēt par jauno darba laiku pacientus. Informāciju par darba laika izmaiņām aicinām novietot labi redzamā vietā, nodrošinot, ka tā ir saskatāma, arī neieejot aptiekā 1 . Savukārt pastāvīga darba laika izmaiņu gadījumā nepieciešams informēt arī Zāļu valsts aģentūru (ieteicams - arī Veselības inspekciju) saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 41.1.4.apakšpunktā noteikto. Ja aptieka...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē