Par profesionālā darba skaistumkopšanā higiēnas kursu iespējām Ukrainas pilsoņiem / Про можливості курсів по гігієні у професійної праці у индусрії краси для громадян України

Latvijā esošie patvēruma meklētāji no Ukrainas uzsāk darbu arī skaistumkopšanas nozarē.

Lai Ukrainas pilsoņus varētu veiksmīgi iekļaut skaistumkopšanas nozares darbībā Latvijā*, un tie tāpat kā Latvijas kolēģi būtu izgājuši profesionālā darba veikšanai noteikto minimālo higiēnas prasību apmācību, Veselības inspekcija jau martā aicināja higiēnas minimuma kursu organizētājus izskatīt iespēju minētos kursus sniegt ukraiņu, angļu vai krievu valodā. Līdz šim attiecīgie kursi bija pieejami tikai latviešu valodā.

Inspekcijas aicinājumam organizēt higiēnas minimuma kursus atsaukušās divas iestādes:

  • SIA „Latgales mācību centrs” – kursu norise plānota attālinātā formātā (bilingvāli, ukraiņu - krievu val.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” – kursu norise plānota attālinātā formātā (krievu val.).

Norises laiks – pēc pieprasījuma tiešsaistē, kursi ir par maksu.

Inspekcija aicina skaistumkopšanas nozares darba devējus informēt darbiniekus no Ukrainas par šiem kursiem un nosūtīt uz apmācībām.

* Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem** skaistumkopšanā nodarbinātajiem reizi piecos gados atkarībā no sniegto pakalpojumu veida ir jāiziet apmācību programma “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības” vai “Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības” (** Ministru kabineta 09.10.2018. noteikumi Nr.631 “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” un Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”).

 

Інспекція здоров’я спостерігає, що шукачі притулку з Україні у Латвії починають працювати і в індустрії краси.

Для того, щоб громадянам України було можливо успішно інтегруватися у діяльністі індустрії краси у Латвії*, і вони також як латвійські колеги пройшли навчання по мінімальним вимогам гігієни, які встановлені для виконання професійної праці, вже у березні інспекція здоров’я закликала організаторів курсу по мінімальним вимогам гігієни розглянути можливість проведення цих курсів на української, англійської або російської мови.  Досі ці курси були доступні тільки на латиський мові.

На заклик інспекції організувати курси по мінімальним вимогам гігієни відкликнулися два заклади:

  • ТОВ «Навчальний центр Латгалії» - рух курсу заплановано у віддаленому форматі (двомовний, українська – російська мови);
  • Єлгавській муніципальний заклад освіти дорослих «Центр розвитку компетенцій Земгальського регіону» - рух курсу заплановано у віддаленому форматі (російська мова).

Час проведення – за вимогою онлайн, курси платні.

Інспекція закликає роботодавців у індустрії краси інформувати працівників з України про ці курси та відправити їх на навчання.

 

* За правилами кабінету Міністрів** зайнятим у індустрії краси залежно від виду послуги раз на п’ять років треба пройти навчання по програмі «Мінімальні вимоги гігієни, які встановленні для надання послуг у індустрії краси» або «Мінімальні вимоги гігієни, які встановленні для надання послуг татуювання та пірсингу» (** Правила № 631 кабінету Міністрів від 09.10.2018 «Вимоги гігієни для надання послуг у індустрії краси» та правила № 182 кабінету Міністрів від 14.04.2015 «Правила про вимоги гігієни для надання послуг татуювання та пірсингу, та спеціальні вимоги до засобів татуювання»).

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē