Aknefug Oxid Mild

Gels

Aknefug Oxid Mild 5% gels

Kartona kastīte, Tūbiņa, N1
Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C)
Benzoylis peroxidum

Aknefug® Oxid Mild 5% gels ir lobošs un antibakteriāls gels lietošanai uz ādas. To lieto pie endogēni izraisītām (t.i. pubertātes periodā hormonālo pārvērtību radītas) aknes/piņņu formām.

pCloud Premium
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

11.02 €

Zāļu produkta identifikators

I000557-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000557

Ražotājs

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-JUL-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg/g

Zāļu forma

Gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Aknefug® Oxid Mild 5% gels

Benzoylis peroxidum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Aknefug® Oxid Mild 5% gels rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir Aknefug® Oxid Mild 5% gels un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms Aknefug® Oxid Mild 5% gela lietošanas

3. Kā lietot Aknefug® Oxid Mild 5% gelu

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Aknefug® Oxid Mild 5% gelu

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR AKNEFUG® OXID MILD 5% GELS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Aknefug® Oxid Mild 5% gels ir lobošs un antibakteriāls gels lietošanai uz ādas.

To lieto pie endogēni izraisītām (t.i. pubertātes periodā hormonālo pārvērtību radītas) aknes/piņņu formām.

2. PIRMS AKNEFUG OXID MILD 5% GELA LIETOŠANAS

Nelietojiet Aknefug Oxid Mild 5% gelu šādos gadījumos:

• Ja Jums ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām (skatīt 6. apakšpunktu).

• Jāuzmanās, lai tas nenokļūst acīs, deguna atverēs un uz gļotādām (lūpām, mutē).

• Grūtniecības pēdējos mēnešos.

Īpaša piesardzība, lietojot Aknefug® Oxid Mild 5% gelu, nepieciešama šādos gadījumos:

• Ja Jums ir atopiska ar tieksmi uz alerģijām un sausa, sebostatiska āda, pirms lietošanas konsultējaties ar ārstu vai farmaceitu.

• Izvairieties no vienlaicīgas ādu kairinošu līdzekļu lietošanas. Pie tiem pieskaitāmi arī intensīvi saules stari (UV starojums). Lietošanas laikā jāizvairās no ārstēto ādas apgabalu vienlaicīgas intensīvas apstarošanas ar UV stariem (piemēram, sauļošanās, solārija), jo var pastiprināties reakcija pret UV stariem.

• Izvairieties no Aknefug® Oxid Mild 5% gela nokļūšanas matos un uz tekstīlijām (no rokām vai ārstētās ādas), lai izvairītos no to izbalināšanās (krāsas izzušanas), piemēram, gultas veļas, drēbēm, roku dvieļiem, biksēm u.t.t.

• Nejauša nokļūšana acīs izraisa apsārtumu un durstošu sajūtu. Šādos gadījumos acs 15 minūtes rūpīgi jāizskalo ar tekošu ūdeni.

• Pēc nejaušas norīšanas var rasties gļotādas kairinājums, kuņģa sāpes, slikta dūša un vemšana. Šādos gadījumos steidzami konsultējaties ar ārstu.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis,

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Jāizvairās no vienlaicīgas ādu kairinošu līdzekļu lietošanas.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Aknefug® Oxid Mild 5% gelu grūtniecības un zīdīšanas periodā drīkst lietot tikai izvērtējot iespējamā ieguvuma/riska attiecību. Grūtniecības perioda pēdējos mēnešus Aknefug® Oxid Mild 5% gelu lietot nedrīkst.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aknefug® Oxid Mild 5% gels neietekmē spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu Aknefug® Oxid Mild 5% gela sastāvdaļām

Sastāvā esošais stearilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

3. KĀ LIETOT AKNEFUG® OXID MILD 5% GELU

Vienmēr lietojiet Aknefug® Oxid Mild 5% gelu tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Aknefug® Oxid Mild 5% gels ir domāts tikai ārīgai lietošanai uz ādas.

Aknefug® Oxid Mild 5% gels jāuzziež uz slimās ādas vienu līdz divas reizes dienā. Tas jālieto, līdz izzūd slimības simptomi, vidēji apmēram 4 nedēļas.

Ja esat lietojis Aknefug® Oxid Mild 5% gelu vairāk nekā noteikts Jums var rasties ievērojami atūdeņošanās procesi ādā un sākties intensīva ādas lobīšanās. Nekavējoties pārtrauciet lietot Aknefug® Oxid Mild 5% gelu un, ja nepieciešams, kontaktējaties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Aknefug® Oxid Mild 5% gelu

Pēc aizmirstas lietošanas reizes, lūdzu, nelietojiet dubultu gela daudzumu, bet gan atsāciet ārstēšanu kā tas ir paredzēts.

Kas ir jāievēro, ja Jūs uz ilgāku laiku vai priekšlaicīgi pārtraucat ārstēšanu?

Apspriediet lūdzu turpmāko ārstēšanās gaitu ar savu ārstu, jo abos gadījumos ir apdraudēts veiksmīgs ārstēšanas rezultāts. Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Aknefug® Oxid Mild 5% gels var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Iespējams ādas kairinājums, īpaši tad, ja Jums ir jutīga āda vai Jums ir bijušas paaugstinātas jutības reakcijas jau iepriekš.

Ja pamanāt kādu no zemāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Aknefug® Oxid Mild 5% gela lietošanu un konsultējaties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Retāk (mazāk kā 1 no 100, bet vairāk kā 1 no 1 000 pacientiem novēroja): ādas reakcijas, iespējams kontaktekzēma vai kontaktdermatīts, nātrenes izsitumi, čulgas.

Reti (mazāk kā 1 no 1000, bet vairāk kā 1 no 10000 pacientiem novēroja): alerģiskas ādas reakcijas un folikulīts.

! Ārstēšanās sākumā iespējami tādi nelieli ādas bojājumi ārstētajos rajonos kā apsārtums, nieze, dedzinoša sajūta, kuri parasti pāriet pēc pāris dienām. Sausa āda un neliela ādas lobīšanās ir terapijai vēlamas blakusparādības.

Ja šie simptomi vēl pastāv vai kļūs stiprāki pēc 4-6 dienu ārstēšanas, jāsamazina lietotā deva un jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

5. KĀ UZGLABĀT AKNEFUG® OXID MILD 5% GELU

Uzglabāt ledusskapī (2° līdz 8°C).

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Pēc pirmreizējās atvēršanas uzglabāšanas laiks 12 mēneši.

Nelietot Aknefug® Oxid Mild 5% gelu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Aknefug® Oxid Mild 5% gels satur:

Aktīvā viela ir ūdens benzilperoksīds, 100 g gela satur 6,67 g aktīvās vielas (atbilst 5 g benzilperoksīda).

Citas sastāvdaļas: karmelozes nātrijs, mikrokristāliskā celuloze, sālskābe, makrogollaurilēsteris, 96% etilspirts, makrogols 400, makrogolstearilēsteris, stearilspirts, attīrīts ūdens.

Aknefug® Oxid Mild 5% gels ir balts viendabīgs gels, iepildīts plastmasas tūbā.

Tūbiņa ar 25 g.

Sēriju (Ch.-B.) un Derīgs līdz (Verwendbar bis) skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Dr.August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Vācija

Tālrunis: 49 521 8808 05

Faks: 49 521 8808 334

E-pasts: info@wolff-arzneimittel.de

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

AS SIROWA RĪGA

Katrīnas dambis 16, LV 1045, Rīga

Tālrunis: 67098250

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā

http://www.emea.europa.eu/, kur ir arī saites uz citām mājas lapām par retām slimībām un to

ārstēšanu.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas Nr. __________.

Zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs:

SIA ,,ABC pharma", O. Vācieša iela 13, Rīga, LV-1004.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs pēdējo reizi instrukciju pārskatījis 03.03.2015.