Epiduo

Gels

Epiduo 1 mg/25 mg/g gels

Kartona kastīte, ABPE tūbiņa, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Adapalenum Benzoylis peroxidum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

17-0103-01

Zāļu reģistrācijas numurs

17-0103

Ražotājs

Laboratoires GALDERMA, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-MAY-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

21-MAY-22

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg/25 mg/g

Zāļu forma

Gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Galderma International, France

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Epiduo 1 mg/25 mg/g gels

Adapalenum/ Benzoylis peroxidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Epiduo un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Epiduo lietošanas

3. Kā lietot Epiduo

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Epiduo

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Epiduo un kādam nolūkam to lieto

Epiduo lieto piņņu ārstēšanai.

Šis gels satur divas aktīvās vielas: adapalēnu un benzoilperoksīdu, kas iedarbojas kopīgi, bet

dažādos veidos.

Adapalēns pieder zāļu grupai, kas zināma kā retinoīdi un iedarbojas tieši uz ādas procesiem, kas izraisa pinnes.

Otra aktīvā viela benzoilperoksīds darbojas kā pretmikrobu līdzeklis un veicina ādas mīkstināšanu un

ārējā slāņa lobīšanos.

2. Kas Jums jāzina pirms Epiduo lietošanas

Nelietojiet Epiduo šādos gadījumos:

ja Jūs esat grūtniece;

ja Jūs plānojat grūtniecību;

ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jūs nedrīkstat lietot Epiduo uz vietām, kur ir iegriezumi, nobrāzumi, saules apdegums vai ekzēma.

Pārliecinieties, lai Epiduo nenokļūst Jūsu acīs, mutē vai nāsis un citās ļoti jutīgās ķermeņa daļās. Ja tas tur nokļūst, nekavējoties noskalojiet to ar lielu daudzumu silta ūdens.

Izvairieties no pārmērīgas uzturēšanās saules gaismā un UV lampām.

Izvairieties no Epiduo nonākšanas saskarē ar Jūsu matiem vai krāsotiem audumiem, jo tas var

tos izbalināt. Nomazgājiet rokas, pēc tam, kad esat lietojis zāles.

Pirms Epiduo lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Epiduo

Vienlaicīgi ar Epiduo nelietojiet citas pretpiņnu zāles (kuru sastāvā ir benzoilperoksīds un/vai retinoīdi).

Izvairieties no ādu kairinošas, sausinošas un lobošas kosmētikas lietošanas vienlaicīgi ar

Epiduo.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Epiduo NEDRĪKST lietot, ja ir iestājusies grūtniecība vai ja plānojat grūtniecību. Ārsts Jums var sniegt vairāk informācijas.

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība laikā, kad Jūs lietojat Epiduo, ārstēšana ir jāpārtrauc un Jums ir jāinformē ārsts pēc iespējas ātrāk, lai vienotos par turpmāko ārstēšanu.

Epiduo var lietot bērna barošanas ar krūti laikā. Lai zīdainis izvairītos no kontakta riska, bērna barošanas ar krūti laikā, vajadzētu izvairīties no Epiduo lietošanas uz krūtīm.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē.

Epiduo satur propilēnglikolu (E1520), kas var izraisīt ādas kairinājumu.

3. Kā lietot Epiduo

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Epiduo ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušiem, pusaudžiem un bērniem no 9 gadu vecuma.

Šīs zāles ir paredzētas tikai ārējai lietošanai.

Epiduo vienreiz dienā pirms gulētiešanas plānā kārtiņā jāuzklāj uz piņņu skartās ādas virsmas, izvairoties no gela nokļūšanas acīs, uz lūpām un nāsīs. Ādas virsmai pirms gela uzklāšanas jābūt tīrai un nosusinātai. Rūpīgi nomazgājiet rokas pēc tam, kad esat lietojis Epiduo.

Jūsu ārsts izstāstīs, cik ilgi Jums nepieciešams lietot Epiduo.

Ja Jums liekas, ka Epiduo iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja, uzklājot Epiduo, Jums rodas pastāvīgs kairinājums, pastāstiet par to ārstam.

Jums var ieteikt lietot ādas mitrinātāju, lietot gelu retāk vai uz īsu laiku pārtraukt tā lietošanu, vai pārtraukt gela lietošanu vispār.

Ja esat lietojis Epiduo vairāk nekā noteikts

Ja lietojat Epiduo uz ādas vairāk nekā vajadzētu, Jūs nevarat atbrīvoties no pinnēm ātrāk, bet Jūsu āda var kļūt kairināta un sarkana.

Lūdzu, sazinieties ar Jūsu ārstu vai slimnīcu:

ja esat lietojis Epiduo vairāk nekā noteikts;

ja bērns ir nejauši lietojis šīs zāles;

ja Jūs esat nejauši norijis šīs zāles.

Jūsu ārsts Jums ieteiks, kā rīkoties.

Ja esat aizmirsis lietot Epiduo

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Pārtrauciet lietot zāles un meklējiet tūlītēju medicīnisko palīdzību, ja Jums rodas spiediena sajūta kaklā vai acu, sejas, lūpu vai mēles pietūkums, ir vājuma sajūta vai apgrūtināta elpošana. Pārtrauciet lietot zāles, ja Jums rodas nātrene vai sejas, vai ķermeņa nieze. Biežums, ar kuru rodas šīs blakusparādības, nav zināms.

Bieži ziņotās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem):

sausa āda,

vietējas ādas reakcijas (kairinošs kontaktdermatīts),

ādas dedzinoša sajūta,

ādas kairinājums,

ādas apsārtums,

ādas lobīšanās

Retāk ziņotās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem):

ādas nieze,

saules apdegums.

Nav zināmi: (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- sejas pietūkums

- alerģiska kontaktreakcija,

- plakstiņu pietūkums,

- spiedoša sajūta kaklā,

- ādas sāpes (durstošas sāpes),

- pūslīši (vezikulas),

- apgrūtināta elpošana,

- ādas krāsas izmaiņas (ādas krāsas maiņa),

- apdegums aplikācijas vietā.

Ja pēc Epiduo uzklāšanas parādās ādas kairinājums, tas parasti ir vieglas vai vidēji smagas pakāpes ar vietējam pazīmēm kā apsārtums, sausums, zvīņošanās, dedzināšana un ādas sāpes (durstīgas sāpes), kas pirmajā nedēļā sasniedz maksimumu un izzūd bez papildus ārstēšanas.

Lielākā daļa apdegumu aplikācijas vietā ir virspusēji, bet ir ziņojumi par smagākiem gadījumiem ar pūšļu veidošanos.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt Epiduo

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Iznīcināt tūbiņu vai sūkni 6 mēnešus pēc pirmās atvēršanas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Epiduo satur

Aktīvās vielas ir adapalēns un benzoilperoksīds. 1 g gela satur 1 mg (0,1 %) adapalēna un 25 mg (2,5 %) benzoilperoksīda.

Citas sastāvdaļas ir: nātrija dokuzāts, dinātrija edetāts, glicerīns, poloksamērs, propilēnglikols (E1520), Simulgel 600 PHA (akrilamīda un nātrija akroildimetiltaurāta kopolimērs, izoheksadekāns, polisorbāts 80, sorbitāna monooleāts) un attīrīts ūdens.

Epiduo ārējais izskats un iepakojums:

Epiduo ir balts vai ļoti gaiši dzeltens, necaurspīdīgs gels.

Epiduo ir pieejams:

Baltas plastmasas tūbiņās ar skrūvējamu vāciņu pa 5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g vai 90 g (visi

iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).

Daudzdevu konteineri ar baltu sūkni un nofiksētu vāciņu pa 15 g, 30 g, 45 g vai 60 g (visi iepakojuma

lielumi tirgū var nebūt pieejami).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Galderma International

Tour Europlaza-La Défense 4

20 avenue André Prothin

92927 LA DEFENSE CEDEX

Francija

Ražotājs

Laboratoires GALDERMA

ZI-Montdesir

74540 ALBY SUR CHERAN

Francija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dānija: Epiduo

Horvātija, Čehija, Portugāle, Slovākija, Spānija Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gels

Ungārija, Nīderlande: Effezel 1 mg/g + 25 mg/g gels

Bulgārija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Rumānija: Epiduo 1 mg/25 mg/g gels

Slovēnija: Epiduo 1 mg/25 mg v 1 g gels

Citas valstis: Epiduo 0.1% / 2.5% gels

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2019

SASKAŅOTS ZVA 11-07-2019

PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Epiduo 1 mg/25 mg/g gels

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g gela satur 1 mg (0,1 %) adapalēna (Adapalenum) un 25 mg (2,5 %) benzoilperoksīda (Benzoylis

peroxidum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: propilēnglikols (E1520; 4,00 %).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Gels.

Balts vai ļoti gaiši dzeltens, necaurspīdīgs gels.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Epiduo ir indicēts lokālai acne vulgaris ar komedonu, papulu un pustulu klātbūtni ārstēšanai (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Epiduo ordinē pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 9 gadu vecuma.

4.2. Devas un lietošanas veids

Epiduo gelu vienreiz dienā pirms gulētiešanas jāuzklāj uz tīras, labi nosusinātas piņņu skartās ādas

virsmas. Gels ir jāuzklāj ar pirkstu galiem vienmērīgā plānā kārtiņā, izvairoties no gela nokļūšanas

acīs un uz lūpām (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja rodas kairinājums, pacientam var nozīmēt komedonu rašanos neveicinošu mitrinātāju, lietot Epiduo

gelu retāk (piemēram, katru otro dienu), uz laiku pārtraukt tā lietošanu, vai pārtraukt lietot vispār.

Ārstēšanas ilgumu ir jānosaka ārstam, pamatojoties uz klīnisko stāvokli. Klīniskās uzlabošanās agrīnās

pazīmes parasti parādās pēc 1 līdz 4 ārstēšanas nedēļām.

Nav pētījumu par Epiduo gela drošumu un efektivitāti lietošanai bērniem līdz 9 gadu vecumam.

4.3. Kontrindikācijas

Grūtniecība (skatīt 4.6. apakšpunktu)

Sievietes, kuras plāno grūtniecību (skatīt 4.6. apakšpunktu)

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Epiduo Gel nedrīkst lietot uz bojātas ādas, vaļējām brūcēm (ievainojumi vai nobrāzumi), ekzematozas vai saulē apdegušas ādas.

Epiduo gels nedrīkst nokļūt acīs, mutē, nāsīs vai uz gļotādām. Ja gels nejauši nokļūst acīs, to nekavējoties jānoskalo ar siltu ūdeni.

Šīs zāles satur propilēnglikolu (E1520), kas var izraisīt ādas kairinājumu.

Ja rodas paaugstināta jutība pret jebkuru gela sastāvdaļu, Epiduo lietošana jāpārtrauc.

Ārstēšanas laikā jāizvairās no pārmērīgas saules staru iedarbības vai mākslīgā UV starojuma.

Epiduo nedrīkst nonākt saskarē ar jebkādu krāsotu materiālu, ieskaitot matus un krāsotus audumus, jo tas var izraisīt krāsas izbalēšanu un maiņu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

No iepriekšējās pieredzes ar adapalēnu un benzoilperoksīdu, nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm, kas var tikt lietotas uz ādas vienlaicīgi ar Epiduo. Vienlaicīgi ar Epiduo nevajadzētu lietot citus retionīdus vai benzoilperoksīdu, vai zāles ar līdzīgu iedarbību. Jāievēro piesardzība, ja lieto kosmētiku ar ādu lobošo iedarbību, kairinošu iedarbību vai ādu sausinošām vielām, jo tā var pastiprināt kairinošo Epiduo iedarbību.

Adapalēns caur ādu uzsūcas slikti (skatīt 5.2. apakšpunktu “Farmakokinētiskās īpašības”), tāpēc mijiedarbība ar sistēmiski lietojamiem medikamentiem ir ļoti maz ticama.

Benzoilperoksīda uzsūkšanās pakāpe caur ādu ir zema un zāļu viela pilnīgi metabolizējas par benzoskābi, kas strauji tiek izvadīta. Tāpēc benzoskābes iespējamā mijiedarbība ar sistēmiski lietojamiem medikamentiem ir ļoti maz ticama.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Perorāli lietoti retinoīdi ir saistīti ar iedzimtu patoloģiju rašanos. Kopumā tiek pieņemts, ka, lietojot

saskaņā ar zāļu informāciju, lokāli lietojami retinoīdi rada zemu sistēmisko iedarbību, jo uzsūkšanās

caur ādu ir minimāla. Tomēr var būt individuāli faktori (piemēram, bojāta ādas barjera, pārmērīga

lietošana), kas veicina pastiprinātu sistēmisko iedarbību.

Grūtniecība

Epiduo ir kontrindicēts (skatīt 4.3. apakšpunktu) grūtniecības laikā un sievietēm, kuras plāno

grūtniecību.

Klīnisko pētījumu dati lietojot adapalēnu lokāli grūtniecēm ir ierobežoti

Pētījumos ar dzīvniekiem lietojot perorālā veidā, tika uzrādīta reproduktīvā toksicitāte pie augstas sistēmiskās iedarbības (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Klīnisko pētījumu dati, lietojot adapalēnu un benzoilperoksīdu lokāli grūtniecēm, ir ierobežoti.

Ja zāles lieto grūtniecības laikā vai ja pacientei iestājas grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā, ārstēšana jāpārtrauc.

Barošana ar krūti

Nav pētījumu ar dzīvnniekiem vai cilvēkiem, kas noteiktu, vai pēc Epiduo (adapalenum/ benzoylis

peroxidum) gela lietošanas uz ādas, tas nonāk mātes pienā.

Nav paredzams, ka Epiduo lietošana mātēm, kas baro bērnu ar krūti, ietekmētu zīdaini, jo sistēmiskā absorbcija ir niecīga. Epiduo var lietot bērna barošanas ar krūti laikā. Lai zīdainis izvairītos no kontakta riska, bērna barošanas ar krūti laikā, vajadzētu izvairīties no Epiduo lietošanas uz krūtīm.

Fertilitāte

Nav veikti cilvēka fertilitātes pētījumi lietjot Epiduo gelu.

Tomēr reproduktīvajos pētījumos žurkām netika konstatēta adapalēna vai benzoilperoksīda ietekme uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Epiduo var izsaukt sekojošas blakusparādības lietošanas vietā.

Orgānu sistēma (MeDRA)

Biežums

Blakusparādības

Acu bojājumi

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)*

Plakstiņu pietūkums

Imūnās sistēmas traucējumiNav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)*Anafilaktiska reakcija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)*

Spiediena sajūta kaklā, aizdusa

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži (> 1/100 līdz

< 1/10)

Ādas sausums, kairinošs kontaktdermatīts,

ādas kairinājums, ādas dedzinoša sajūta, eritēma, ādas lobīšanās (zvīņošanās)

Retāk (> 1/1 000 līdz

< 1/100)

Nieze, saules apdegums

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)*Alerģiskais kontaktdermatīts, sejas pietūkums, sāpoša āda (durstošas sāpes), pūslīši (vezikulas), ādas krāsas izmaiņas (hiperpigmentācija un hipopigmentācija), nātrene, apdegums aplikācijas vietā**

*Pēcreģistrācijas novērojumu dati

** Lielākā daļa “apdegums aplikācijas vietā” gadījumu bija virspusēji apdegumi, bet dažos gadījumos ir ziņots par otrās pakāpes apdegumu vai smagām apdeguma reakcijām.

Ja pēc Epiduo uzklāšanas parādās ādas kairinājums, tā intensitāte parasti ir vieglas vai vidēji smagas pakāpes ar lokālām panesamības pazīmēm un simptomiem (eritēma, sausums, ādas lobīšanās, dedzināšana un ādas sāpes (durstošas sāpes), sasniedzot maksimumu pirmajā nedēļā un pēc tam spontāni izzūdot.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV

1003 . Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Epiduo ir paredzēts tikai lietošanai uz ādas vienu reizi dienā.

Gadījumā, ja ir notikusi nejauša krēma norīšana, ir jāveic atbilstoši simptomātiski pasākumi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vietēji lietojamie pretpiņņu līdzekļi, D10AD Retinoīdi vietējai piņņu ārstēšanai

ATĶ kods: D10AD53

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Epiduo apvieno divas aktīvās vielas ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem, kas papildina viens otru.

- Adapalēns: adapalēns ir ķīmiski stabils naftoīnskābes atvasinājums ar retinoīdam līdzīgu darbību. Bioķīmiskā un farmakoloģiskā profila pētījumi ir pierādījuši adapalēna iedarbību Acne vulgaris pataloģijas gadījumā: tas ir spēcīgs šūnu diferenciācijas un keratinizācijas modulators ar pretiekaisuma īpašībām. No mehāniskā viedokļa adapalēns piesaistās konkrētiem retinoīdskābes kodolu receptoriem. Esošie pierādījumi liecina, ka lokāli adapalēns normalizē folikulāro epitēlija šūnu diferenciāciju, kā rezultātā samazinās mikrokomedonu veidošanās. Adapalēns kavē polimorfonukleāro leikocītu hemotaktisko (virzīto) un hemokinētisko (nejaušas atlases) reakciju in vitro pārbaudes modeļos; tas arī nomāc arahidonskābes metabolismu uz iekaisuma mediatoriem. In vitro pētījumi ir parādījuši AP-1 faktoru kavēšanu un toll-like 2 receptoru ekspresiju. Šis profils liek secināt, ka adapalēns samazina aknes iekaisuma komponentu šūnu līmenī.

- Benzoilperoksīds: benzoilperoksīdam ir pierādīta pretmikrobu iedarbība, it sevišķi uz P. acnes, kuras savairojušās aknes skartajā pilosebaceārajā zonā. Turklāt benzoilperoksīds uzrāda eksfoliatīvu un keratolītisku iedarbību. Benzoilperoksīds ir arī sebostatisks līdzeklis, kas novērš ar akni saistīto pārmērīgo ādas taukošanos.

Epiduo klīniskā efektivitāte 12 gadus veciem un vecākiem pacientiem

Epiduo drošums un efektivitāte, lietojot to vienreiz dienā acne vulgaris ārstēšanai, tika novērtēts divos līdzīga modeļa 12 nedēļu multicentriskos, kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros Epiduo tika salīdzināts ar tā atsevišķajiem aktīvajiem komponentiem, adapalēnu un benzoilperoksīdu, un ar gela nesējvielu pacientiem ar akni. Pētījumā 1 un Pētījumā 2 kopā piedalījās 2185 pacienti. Aptuvenais pacientu sadalījums abos pētījumos bija 49% vīriešu un 51% sieviešu, 12 gadus veci vai vecāki (vidējais vecums: 18,3 gadi, vecumu amplitūda: 12 – 50), ar 20 līdz 50 iekaisīgiem ādas bojājumiem un 30 līdz 100 ādas bojājumiem bez iekaisuma sākotnējā stāvoklī. Pacienti apstrādāja seju un citas aknes skartās zonas pēc nepieciešamības vienu reizi dienā vakaros.

Efektivitātes kritēriji bija šādi:

Sekmīgums, pacientu procentuālais daudzums ar vērtējumu “Tīrs” vai “Gandrīz tīrs” 12. nedēļā, pamatojoties uz Pētnieka globālo novērtējumu (Investigator’s Global Assessment - IGA);

Izmaiņas un procentuālās izmaiņas 12. nedēļā, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli:

Iekaisīgo bojājumu skaitā

Bojājumu bez iekaisuma skaitā

Kopējā bojājumu skaitā

Katra pētījuma efektivitātes rezultāti ir norādīti 1. tabulā, un apvienotie rezultāti ir norādīti 2. tabulā. Abos pētījumos ir pierādīts, ka Epiduo ir iedarbīgāks par atsevišķām tā aktīvajām vielām un gela nesējvielu. Kopumā Epiduo tīrā labvēlīgā ietekme (aktīvā viela mīnus nesējviela) ir lielāka par atsevišķu komponentu tīro labvēlīgās ietekmes summu, un tas norāda uz šo divu vielu sinerģisko efektu, izmantojot tās fiksētu devu kombinācijā. Pētījumā 1 un Pētījumā 2 konstanti novērota Epiduo agrīnā ārstnieciskā iedarbība uz iekaisīgajiem bojājumiem ārstēšanas 1. nedēļā. Bojājumi bez iekaisuma (atvērti un slēgti komedoni) ievērojami reaģē laikā no ārstēšanas pirmās nedēļas līdz ceturtajai nedēļai. Ieguvums aknes mezglveida bojājumu gadījumā nav konstatēts.

1. tabula Klīniskā efektivitāte divos salīdzinošos pētījumos

Pētījums 1

Pētījums 1

12. nedēļa LOCF; ITT

Adapalēns+BPO

N=149

Adapalēns

N=148

BPO

N=149

Nesējviela

N=71

Sekmīgums (Tīrs, Gandrīz tīrs)

41 (27,5%)

23 (15,5%)

p=0,008

23 (15,4%)

p=0,003

7 (9,9%)

p=0,002

Vidējais samazinājums (% samazinājums)

Iekaisīgo bojājumu skaitā

17 (62,8 %)

13 (45,7 %)

p<0,001

13 (43,6 %)

p<0,001

11 (37,8 %)

p<0,001

Bojājumu bez iekaisuma skaitā

22 (51,2 %)

17 (33,3 %)

p<0,001

16 (36,4 %)

p<0,001

14 (37,5 %)

p<0,001

Kopējā bojājumu skaitā

40 (51,0 %)

29 (35,4 %)

p<0,001

27 (35,6 %)

p<0,001

26 (31,0 %)

p<0,001

Pētījums 2

Pētījums 2

12. nedēļa LOCF; ITT

Adapalēns+BPO

N=415

Adapalēns

N=420

BPO

N=415

Nesējviela

N=418

Sekmīgums (Tīrs, Gandrīz tīrs)

125 (30,1%)

83 (19,8%)

p<0,001

92 (22,2%)

p=0,006

47 (11,3%)

p<0,001

Vidējais samazinājums (% samazinājums)

Iekaisīgo bojājumu skaitā

16 (62,1 %)

14 (50,0 %)

p<0,001

16 (55,6 %)

p=0,068

10 (34,3 %)

p<0,001

Bojājumu bez iekaisuma skaitā

24 (53,8 %)

22 (49,1 %)

p=0,048

20 (44,1 %)

p<0,001

14 (29,5 %)

p<0,001

Kopējā bojājumu skaitā

45 (56,3 %)

39 (46,9 %)

p=0.002

38 (48,1 %)

p<0,001

24 (28,0 %)

p<0,001

2. tabula Klīniskā efektivitāte apvienotos salīdzinošos pētījumos

Adapalēns+BPO

N=564

Adapalēns

N=568

BPO

N=564

Gela nesējviela

N=489

Sekmīgums (Tīrs, Gandrīz tīrs)

166 (29,4%)

106 (18,7%)

115 (20,4%)

54 (11,1%)

Vidējais samazinājums (% samazinājums)

Iekaisīgo bojājumu skaitā

16,0 (62,1)

14,0 (50,0)

15,0(54,0)

10,0 (35,0)

Bojājumu bez iekaisuma skaitā

23,5 (52,8)

21,0 (45,0)

19,0 (42,5)

14,0 (30,7)

Kopējā bojājumu skaitā

41,0 (54,8)

34,0 (44,0)

33,0 (44,9)

23,0 (29,1)

Epiduo klīniskā efektivitāte bērniem 9-11 gadu vecumā

Pediatrisko klīnisko pētījumu laikā 285 bērni ar acne vulgaris vecumā no 9 līdz 11 gadiem (53% subjektu 11 gadu vecumā, 33% - 10 gadu vecumā un 14% -9 gadu vecumā) ar vērtējumu 3 balles (mēreni) pēc IGA skalas un ar bojājumu (ar vai bez iekaisuma) kopējo skaitu ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 100, tika ārstēti ar Epiduo Gel vienreiz dienā 12 nedēļas.

Pētījumā secināts, ka Epiduo Gel efektivitātes un drošuma profili sejas aknes ārstēšanā šajā konkrētajā jaunākajā vecuma grupā atbilst citu centrālo pētījumu rezultātiem, kuros pacientu vecums ir 12 gadi un vairāk, uzrādot ievērojamu efektivitāti un pieņemamu panesamību. Visu bojājumu gadījumā (ar iekaisumu, bez iekaisuma un kopā) tika novērots ilgstošs, agrīns Epiduo Gel ārstniecisks efekts salīdzinājumā ar gela nesējvielu, sākot no 1. nedēļas līdz 12. nedēļai.

Pētījums 3

12. nedēļa LOCF; ITT

Adapalēns+BPO N=142

Gela nesējviela N=143

Sekmīgums (Tīrs, Gandrīz tīrs)

67 (47,2%)

22 (15,4%)

Vidējais samazinājums (% samazinājums)

Iekaisīgo bojājumu skaitā

6 (62,5%)

1 (11,5%)

Bojājumu bez iekaisuma skaitā

19 (67,6%)

5 (13,2%)

Kopējā bojājumu skaitā

26 (66,9%)

8 (18,4%)

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Epiduo farmakokinētiskās (PK) īpašības ir līdzīgas atsevišķa adapalēna 0,1% gela PK profila īpašībām.

30 dienu klīniskā PK pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar akni, kuri tika pārbaudīti ar fiksētas kombinācijas gelu vai ar adapalēna 0,1% atbilstošo zāļu formu maksimalizētos apstākļos (lietojot 2 g gela dienā), vairumā plazmas paraugu adapalēna daudzums nebija nosakāms (mērījuma limits 0,1 ng/ml). Zemi adapalēna līmeņi (Cmax starp 0,1 un 0,2 ng/ml) tika noteikti divos asins paraugos no pacientiem, kas saņēma ārstēšanu ar Epiduo, un trijos paraugos no pacientiem, kas saņēma ārstēšanu ar adapalēna 0,1% gelu. Fiksētās kombinācijas grupā konstatētais augstākais adapalēna AUC 0-24h bija 1,99 ng.h/ml.

Šie rezultāti ir salīdzināmi ar iepriekš veiktajiem klīniskajiem PK pētījumiem ar dažādām adapalēna 0,1% zāļu formām, kur adapalēna sistēmiskā iedarbība bija konsekventi zema.

Benzoilperoksīda penetrācija ādā ir zema; uzklājot uz ādas, tas pilnībā pārveidojas par benzoskābi, kas tiek ātri izvadīta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko došumu, atkātotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti, fototoksicitāti un iespējamo kancerogenāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Adapalēna pētījumi par toksisko ietekmi uz reproduktivitāti veikti žurkām un trušiem, lietojot iekšķīgi un uz ādas. Pie augstas sistēmiskās iedarbības pierādīta teratogēniska ietekme (perorālās devās no 25 mg/kg/dienā). Pie zemākas iedarbības (lietojot uz ādas devā 6 mg/kg/dienā) novērotas izmaiņas ribu vai skriemeļu skaitā.

Veiktajos Epiduo pētījumos ar dzīvniekiem ietilpst lokālās panesamības pētījumi un atkārtotu devu dermālās toksicitātes pētījumi žurkām, suņiem un jūrascūciņām līdz 13 nedēļām ilgi, un tie uzrādīja lokālu kairinājumu un sensibilizācijas potenciālu, kāds sagaidāms, lietojot benzoilperoksīdu saturošu kombināciju. Sistēmiskā adapalēna iedarbība pēc fiksētas kombinācijas atkārtotas lietošanas dzīvniekiem ir ļoti zema, atbilstoša klīniskajiem farmakokinētiskajiem datiem. Benzoilperoksīds ādā ātri un pilnībā pārveidojas par benzoskābi un pēc absorbcijas tiek izvadīts ar urīnu, radot ierobežotu sistēmisku iedarbību.

Adapalēna reproduktīvā toksicitāte žurkām tika pārbaudīta pēc perorālās lietošanas auglības noteikšanai.

Netika konstatēta nevēlama ietekme uz reproduktīvo funkciju un fertilitāti, F1 metiena izdzīvošanu, augšanu un attīstību līdz atšķiršanai no mātes, un sekojošu reproduktīvo darbību pēc ārstēšanas ar perorāli lietojamu adapalēnu, lietojot devas līdz 20 mg/kg/dienā.

Reproduktīvās un ontoģenēzes toksicitātes pētījumā, kas tika veikts žurkām, kas saņēma perorālās benzoilperoksīda devas līdz 1000 mg/kg/dien ā (5 ml//kg), tika konstatēts, ka benzoilperoksīds neizraisa teratogenitāti vai ietekmi uz reproduktīvo funkciju, lietojot devas līdz 500 mg/kg/dien ā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Dinātrija edetāts

Nātrija dokuzāts

Glicerīns

Poloksamērs

Propilēnglikols (E1520)

Simulgel 600 PHA (akrilamīda un nātrija akroildimetiltaurāta kopolimērs, izoheksadekāns, polisorbāts 80, sorbitāna monooleāts)

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Pēc pirmās atvēršanas Epiduo var lietot vismaz 6 mēnešus.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Epiduo gels ir iepakots divu veidu iepakojumos

Tūba:

5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g un 90 g - baltā plastmasas tūbā, kurai ir augsta blīvuma polietilēna korpuss

ar augsta blīvuma polietilēna uzgali, kas ir aizvākots ar baltu polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu.

Daudzdevu konteiners ar hermētisku sūkni:

15 g, 30 g, 45 g un 60 g - baltā daudzdevu konteinerā ar hermētisku sūkni un nofiksētu vāciņu.

Iepakojums izgatavots no polipropilēna, zema blīvuma polietilēna un augsta blīvuma polietilēna.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza - La Défense 4

20 avenue André Prothin

92927 LA DEFENSE Cedex

Francija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

17-0103

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017. gada 22. maijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2019

SASKAŅOTS ZVA 11-07-2019

PAGE 1