Agomelatine Teva

Apvalkotā tablete

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PE/desikants/Al/PE blisteris, N84
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Agomelatinum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

18-0088-04

Zāļu reģistrācijas numurs

18-0088

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany; Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

05-JUN-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

04-JUN-23

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

25 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva B.V., Netherlands

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes

Agomelatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Agomelatine Teva un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Agomelatine Teva lietošanas

3. Kā lietot Agomelatine Teva

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Agomelatine Teva

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Agomelatine Teva un kādam nolūkam to lieto

Agomelatine Teva satur aktīvo vielu agomelatīnu. Tās pieder zāļu grupai, ko sauc par antidepresantiem, un Agomelatine Teva Jums ir parakstīts depresijas ārstēšanai.

Agomelatine Teva lieto pieaugušajiem.

Depresija ir ilgstošas garastāvokļa pārmaiņas, kas ietekmē ikdienas dzīvi. Katram cilvēkam depresijas

simptomi ir atšķirīgi, bet bieži novēro izteiktas skumjas, mazvērtības sajūtu, intereses zudumu par iemīļotām aktivitātēm, miega traucējumus, kavēšanas sajūtu, trauksmes sajūtu, ķermeņa masas pārmaiņas.

Paredzamais ieguvums no Agomelatine Teva lietošanas ir ar depresiju saistīto simptomu mazināšana un to pakāpeniska izzušana.

Kas Jums jāzina pirms Agomelatine Teva lietošanas

Nelietojiet Agomelatine Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret agomelatīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūsu aknas nedarbojas pienācīgi (aknu darbības traucējumi);

ja lietojat fluvoksamīnu (citas zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai) vai ciprofloksacīnu (antibiotisks līdzeklis).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Agomelatine Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Var būt daži iemesli, kāpēc Agomelatine Teva Jums var nebūt piemērots:

ja Jūs lietojat zāles, kas ietekmē aknas. Lūdziet padomu ārstam, kuras zāles tās ir;

ja Jums ir aptaukošanās vai palielināta ķermeņa masa, lūdziet padomu ārstam;

ja Jums ir cukura diabēts, lūdziet padomu savam ārstam;

ja Jums pirms ārstēšanas ir paaugstināts aknu enzīmu līmenis, ārsts nolems, vai Agomelatine Teva ir Jums piemērots;

ja Jums ir bipolāri traucējumi, ir bijuši vai rodas mānijas simptomi (patoloģiski augsta uzbudināmība un emocionalitāte kādā laika periodā), pirms Jūs uzsākat vai turpināt šo zāļu lietošanu, aprunājieties ar ārstu (skatīt arī 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”);

ja Jums ir demence, ārsts individuāli izvērtēs, vai Agomelatine Teva lietošana Jums ir piemērota.

Ārstēšanas laikā ar Agomelatine Teva

Kā rīkoties, lai izvairītos no iespējamiem smagiem aknu darbības traucējumiem

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārstam jāpārbauda, kā darbojas Jūsu aknas. Dažiem pacientiem, lietojot Agomelatine Teva, var paaugstināties aknu enzīmu līmenis asinīs. Tāpēc šādos laikos jāveic aknu darbības pārbaudes

Pirms

ārstēšanas

uzsākšanas vai

devas

palielināšanas

Apmēram

pēc

3 nedēļām

Apmēram

pēc

6 nedēļām

Apmēram

pēc

12 nedēļām

Apmēram

pēc

24 nedēļām

Asins analīzes

Pamatojoties uz šo pārbaužu rezultātiem, ārsts izlems, vai Jums jāsāk vai jāturpina lietot Agomelatine Teva (skatīt arī 3. punktā “Kā lietot Agomelatine Teva”).

Esiet piesardzīgs, ja novērojat aknu darbības traucējumu pazīmes un simptomus

Ja Jūs novērojat kādu no tālāk minētajiem aknu darbības traucējumu simptomiem: neparasti tumšs urīns, gaiši izkārnījumi, dzeltena āda/acu āboli, sāpes vēdera labajā pusē augšdaļā, neparasts nogurums (īpaši apvienojumā ar citiem iepriekš minētajiem simptomiem), nekavējoties konsultējieties ar ārstu, kurš var likt Jums pārtraukt lietot Agomelatine Teva.

Domas par pašnāvību un depresijas pastiprināšanās

Ja Jums ir depresija, reizēm var būt domas par paškaitējumu vai pašnāvību. Šīs domas var

pastiprināties, ja antidepresantus sākat lietot pirmo reizi, jo nepieciešams laiks, parasti apmēram divas

nedēļas, bet dažkārt vēl vairāk, līdz zāles sāk iedarboties.

Šādas domas biežāk var rasties:

ja jau iepriekš Jums ir bijušas domas par paškaitējumu vai pašnāvību;

ja Jūs esat gados jauns pieaugušais. Klīniski pētījumi sniedz informāciju, ka palielināts pašnāvnieciskas uzvedības risks ir jauniem pieaugušajiem (jaunāki par 25 gadiem), kuri psihisku traucējumu ārstēšanai lieto antidepresantus.

Ja Jums ir domas par paškaitējumu vai pašnāvību, jebkurā diennakts laikā nekavējoties sazinieties ar

savu ārstu vai dodieties uz slimnīcu.

Jums var palīdzēt tas, ka savam radiniekam vai tuvam draugam izstāstīsiet par depresiju un lūgsiet izlasīt šo lietošanas instrukciju. Jūs varētu arī lūgt Jums pateikt, ja viņiem šķiet, ka Jūsu depresija pastiprinās, vai arī viņiem rodas bažas par pārmaiņām Jūsu uzvedībā.

Gados vecāki cilvēki

Agomelatīna efektivitāte nav dokumentēta pacientiem, kuri ir 75 gadus veci vai vecāki. Tādēļ šādi pacienti nedrīkst lietot Agomelatine Teva.

Bērni un pusaudži

Agomelatine Teva nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam).

Citas zāles un Agomelatine Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Jūs NEDRĪKSTAT lietot Agomelatine Teva kopā ar noteiktām zālēm (skatīt arī 2. punktā „Nelietojiet Agomelatine Teva šādos gadījumos”):

fluvoksamīnu (citām zālēm depresijas ārstēšanai), ciprofloksacīnu (antibiotisku līdzekli), jo tās var mainīt sagaidāmo agomelatīna daudzumu Jūsu asinīs.

Noteikti pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm: propranololu (bēta blokators, ko izmanto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanā) vai enoksacīnu (antibiotisks līdzeklis), rifampicīnu (antibiotisks līdzeklis), kā arī ja dienā izsmēķējat vairāk par 15 cigaretēm.

Agomelatine Teva kopā ar alkoholu

Ārstēšanās laikā ar Agomelatine Teva nav ieteicams lietot alkoholu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Barošana ar krūti

Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Agomelatine Teva lietošanas laikā barošana ar krūti ir jāpārtrauc.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūs varat just reiboni vai miegainību, kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot

mehānismus. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pārliecinieties, ka Jūsu

reakcija ir normāla.

Agomelatine Teva satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Kā lietot Agomelatine Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā Agomelatine Teva deva ir viena tablete (25 mg) pirms naktsmiera. Dažos gadījumos ārsts var parakstīt Jums lielāku devu (50 mg), t.i. divas tabletes, ko lieto pirms naktsmiera.

Vairumam cilvēku ar depresiju Agomelatine Teva sāk mazināt depresijas simptomus divu nedēļu laikā pēc ārstēšanas sākšanas. Ārsts var turpināt Jūs ārstēt ar Agomelatine Teva arī tad, kad jau jūtaties labāk, lai nepieļautu depresijas atjaunošanos.

Depresija Jums jāārstē pietiekami ilgi - vismaz 6 mēnešus, lai panāktu simptomu izzušanu.

Kā pāriet no cita antidepresanta (SSAI/SNAI) uz Agomelatine Teva?

Ja ārsts Jūsu iepriekš lietoto antidepresantu no SSAI vai SNAI grupas nomainīs uz Agomelatine Teva, viņš ieteiks Jums, kā pārtraukt iepriekšējo zāļu lietošanu, uzsākot Agomelatine Teva lietošanu.

Jums dažas nedēļas var būt terapijas atcelšanas simptomi, kas saistīti ar Jūsu iepriekš lietoto zāļu

lietošanas pārtraukšanu, pat ja iepriekš lietotā antidepresanta devu samazina pakāpeniski.

Atcelšanas simptomi ir šādi: reibonis, nejutīgums, miega traucējumi, uzbudinājums vai trauksme,

galvassāpes, slikta dūša, vemšana un trīce. Parasti šīs parādības ir vieglas līdz vidēji smagas un spontāni izzūd dažu dienu laikā.

Ja Agomelatine Teva sāk lietot, vienlaicīgi pakāpeniski samazinot iepriekš lieto zāļu devu, iespējamos zāļu atcelšanas simptomus nedrīkst kļūdaini novērtēt kā Agomelatine Teva agrīnās efektivitātes trūkumu.

Jums jāpārrunā ar ārstu labākais veids, kā pārtraukt iepriekšējā antidepresanta lietošanu, uzsākot

Agomelatine Teva lietošanu.

Aknu darbības uzraudzība (skatīt arī 2. punktu)

Ārsts veiks Jums laboratoriskus izmeklējumus, lai pārbaudītu, vai Jūsu aknas darbojas pienācīgi,

pirms ārstēšanas uzsākšanas un pēc tam periodiski ārstēšanas laikā, parasti pēc 3 nedēļām, 6 nedēļām,

12 nedēļām un 24 nedēļām.

Ja ārsts palielina devu līdz 50 mg, ir jāveic laboratoriskās pārbaudes tajā brīdī un pēc tam periodiski ārstēšanas laikā, parasti pēc 3 nedēļām, 6 nedēļām, 12 nedēļām un 24 nedēļām. Pēc tam pārbaudes tiks veiktas, ja ārsts to uzskatīs par nepieciešamu.

Jūs NEDRĪKSTAT lietot Agomelatine Teva, ja Jūsu aknas nedarbojas pienācīgi.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts novērtēs, vai Agomelatine Teva lietošana Jums ir droša.

Lietošanas veids

Agomelatine Teva paredzētas iekšķīgai lietošanai. Tablete jānorij vesela, uzdzerot kādu dzērienu vai ūdeni. Agomelatine Teva var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Ārstēšanas ilgums

Depresija Jums jāārstē pietiekami ilgi - vismaz 6 mēnešus, lai panāktu simptomu izzušanu.

NEPĀRTRAUCIET zāļu lietošanu bez konsultēšanās ar ārstu, pat ja Jūs jūtaties labāk.

Ja esat lietojis Agomelatine Teva vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk Agomelatine Teva nekā vajadzētu vai ja, piemēram, bērns ir nejauši norijis

zāles, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Pieredze par agomelatīna pārdozēšanu ir ierobežota, bet ir ziņots par sāpēm vēdera augšdaļā, miegainību, nespēku, uzbudinājumu, trauksmi, spriedzi, reiboni, cianozi vai savārgumu.

Ja esat aizmirsis lietot Agomelatine Teva

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja uz tablešu blistera ir iespiests kalendārs, tas palīdzēs Jums atcerēties, kad esat lietojis pēdējo Agomelatine Teva tableti.

Ja pārtraucat lietot Agomelatine Teva

Pirms šo zāļu lietošanas pārtraukšanas Jums jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Vairums blakusparādību ir vieglas vai vidēji smagas. Parasti tās rodas pirmajās divās ārstēšanas nedēļās un ir pārejošas.

Blakusparādības var būt šādas

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

galvassāpes

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

reibonis

miegainība

miega traucējumi (bezmiegs)

slikta dūša

caureja

aizcietējums

sāpes vēderā

muguras sāpes

nogurums

trauksme

neparasti sapņi

paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs

vemšana

ķermeņa masas palielināšanās

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

migrēna

durstoša sajūta roku un kāju pirkstos (parestēzija)

redzes miglošanās

nemierīgo kāju sindroms (traucējums, kam raksturīga nekontrolējama vajadzība kustināt kājas)

troksnis ausīs

pastiprināta svīšana (hiperhidroze)

ekzēma

nieze

nātrene

uzbudinājums

aizkaitināmība

nemiers

agresīva uzvedība

nakts murgi

mānija/hipomānija (skatīt arī 2. punktā „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

pašnāvnieciskas domas vai uzvedība

apmulsums

ķermeņa masas samazināšanās

Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

smagi ādas izsitumi (eritematozi izsitumi)

sejas tūska (pietūkums)

angioedēma (sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles tūska, kas var radīt elpošanas vai rīšanas traucējumus)

hepatīts

ādas vai acu ābolu iekrāsošanās dzeltenā krāsā (dzelte)

aknu mazspēja (ir ziņots par dažiem gadījumiem, kad bijusi nepieciešama aknu transplantācija vai iestājusies nāve)

halucinācijas

nespēja būt mierīgam (fiziska un psihiska nemiera dēļ)

nespēja pilnībā iztukšot urīnpūsli

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne:  HYPERLINK "https://www.zva.gov.lv/" www.zva.gov.lv Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Agomelatine Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Agomelatine Teva satur

Aktīvā viela ir agomelatīns.

Katra apvalkotā tablete satur 25 mg agomelatīna (agomelatīna karbamīda veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodolā: laktozes monohidrāts, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija cietes glikolāts (A tips), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts;

tabletes apvalkā: laktozes monohidrāts, hipromeloze, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), makrogols 4000, titāna dioksīds (E171).

Agomelatine Teva ārējais izskats un iepakojums

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes ir tumši dzeltenas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iespiedumu “25” vienā pusē. Izmēri aptuveni 8,5 mm x 4,5 mm.

Agomelatine Teva pieejamas blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 56, 84, 91 vai 98 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

Ražotājs

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, Blaubeuren 89143, Vācija

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb10000, Horvātija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Čehijā: AGOMELATINE TEVA

Dānijā: Agomelatin Teva

Francijā: Agomélatine Teva 25 mg, comprimé pelliculé

Igaunijā: Agomelatine Teva

Īrijā: Agomelatine Teva 25 mg Film-coated Tablets

Lielbritānija: Agomelatine 25 mg Film-coated Tablets

Latvijā: Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes

Lietuvā: Agomelatine Teva 25 mg plėvele dengtos tablets

Nīderlandē: Agomelatine Teva 25 mg, filmomhulde tabletten

Portugālē: Agomelatina Teva

Slovākija: Agomelatin Teva

Slovēnija: Agomelatin Teva 25 mg filmsko obložene tablete

Somijā: Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Spānijā: Agomelatina Teva 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Ungārijā: Agomelatin Teva 25 mg filmtabletta

Vācijā: Agomelatin AbZ 25 mg Filmtabletten

Zviedrijā: Agomelatine Teva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

SASKAŅOTS ZVA 31-05-2018

EQ PAGE 2 Version: 2018-05-11_registration_0.1

Version: 2018-05-11_registration_0.1

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 25 mg agomelatīna (agomelatinum) (agomelatīna karbamīda veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra tablete satur 55 mg laktozes (monohidrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Tumši dzeltenas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iespiedumu “25” vienā pusē. Izmēri aptuveni 8,5 mm x 4,5 mm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Depresijas epizožu ārstēšanai.

Agomelatine Teva indicēts pieaugušajiem.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir 25 mg vienu reizi dienā, lietojot iekšķīgi pirms naktsmiera.

Ja simptomi nemazinās, pēc 2 nedēļām devu var palielināt līdz 50 mg vienu reizi dienā, t.i., divām 25 mg tabletēm, lietojot tās vienā reizē pirms naktsmiera.

Pieņemot lēmumu par devas palielināšanu, ir jāņem vērā lielāks transamināžu līmeņa paaugstināšanās risks. Jebkura devas palielināšana līdz 50 mg ir jāveic, izvērtējot ieguvuma/riska attiecību individuāli katram pacientam un veicot stingru aknu funkcionālo testu kontroli.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas visiem pacientiem jāveic aknu funkcionālo testu pārbaude. Ārstēšanu nedrīkst uzsākt, ja transamināžu līmenis pārsniedz normas augšējo robežvērtību vairāk nekā 3 reizes (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Ārstēšanas laikā ir jāveic transamināžu līmeņa uzraudzība: periodiski jānosaka transamināžu līmenis apmēram pēc trīs nedēļām, sešām nedēļām (akūtā perioda beigās), pēc divpadsmit un divdesmit četrām nedēļām (uzturošā perioda beigās), kā arī vēlāk tad, ja ir klīniski nepieciešams (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ārstēšana jāpārtrauc, ja transamināžu līmenis pārsniedz normas augšējo robežvērtību vairāk nekā 3 reizes (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Palielinot devu, aknu funkcionālo testu pārbaudes atkal jāveic tikpat bieži kā ārstēšanas sākumā.

Ārstēšanas ilgums

Pacienti ar depresiju jāārstē pietiekami ilgi – vismaz 6 mēnešus, līdz depresijas simptomi ir izzuduši.

Pāreja no terapijas ar SSAI/SNAI antidepresantiem uz agomelatīnu

Pēc SSAI/SNAI antidepresantu lietošanas pārtraukšanas pacientiem var būt terapijas atcelšanas simptomi. Lai no tiem izvairītos, terapija jāpārtrauc saskaņā ar lietotā SSAI/SNAI zāļu aprakstu. Agomelatīnu var sākt lietot nekavējoties, vienlaicīgi pakāpeniski samazinot SSAI/SNAI devu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Terapijas pārtraukšana

Pārtraucot terapiju, deva nav jāsamazina pakāpeniski.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Agomelatīna (25 – 50 mg dienā) efektivitāte un drošums gados vecākiem (<75 gadi) cilvēkiem ar depresiju ir pierādīts. Pacientiem vecumā ≥75 gadiem efektivitāte nav dokumentēta. Tādēļ agomelatīnu nedrīkst lietot pacientiem šajā vecuma grupā (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu). Deva atkarībā no vecuma nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem agomelatīna farmakokinētikas raksturlielumu

nozīmīgas izmaiņas netika novērotas. Tomēr pieejama ierobežota klīniskā informācija par agomelatīna lietošanu depresijas pacientiem ar smagiem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem. Tāpēc, parakstot Agomelatine Teva šiem pacientiem, ir jāievēro piesardzība.

Aknu darbības traucējumi

Agomelatine Teva ir kontrindicēts pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3., 4.4. un

5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Agomelatīna drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 2 gadiem depresijas epizožu ārstēšanai, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami (skatīt 4.4. apakšpunktu). Agomelatīns nav piemērots lietošanai bērniem no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam depresijas epizožu ārstēšanai.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Aknu darbības traucējumi (t.i., ciroze vai aktīva aknu slimība) vai paaugstināts transamināžu līmenis,

vairāk nekā 3 reizes virs normas augšējās robežvērtības (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Spēcīgu CYP1A2 inhibitoru (piemēram, fluvoksamīna, ciprofloksacīna) vienlaicīga lietošana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aknu darbības kontrole

Pēcreģistrācijas periodā pacientiem, kuri lietojuši agomelatīnu, novēroti aknu bojājuma gadījumi, arī aknu mazspēja (ir ziņots par dažiem izņēmuma gadījumiem, kad pacientiem ar aknu bojājuma riska faktoriem bijis letāls iznākums vai aknu transplantācija), aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās, normas augšējo robežvērtību pārsniedzot 10 reizes, hepatīts un dzelte (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pārsvarā traucējumi radās pirmajos ārstēšanas mēnešos. Aknu bojājuma veids pārsvarā ir hepatocelulārs, kad šiem pacientiem agomelatīna lietošanu pārtrauc, seruma transamināžu līmenis parasti normalizējas.

Visiem pacientiem pirms ārstēšanas uzsākšanas jāievēro piesardzība un ārstēšanas laikā

jānodrošina rūpīga uzraudzība, īpaši gadījumā, ja ir aknu bojājuma riska faktori vai ja vienlaicīgi tiek lietotas zāles, kas ir saistītas ar aknu bojājuma risku.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas

Pacientiem ar aknu bojājuma riska faktoriem, piemēram:

aptaukošanos, palielinātu ķermeņa masu, nealkohola taukaino hepatozi, cukura diabētu,

alkoholismu un/vai ievērojamu alkohola lietošanu

un pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto zāles, kas saistītas ar aknu bojājuma risku, ārstēšanu ar Agomelatine Teva drīkst ordinēt tikai pēc rūpīgas ieguvuma un riska izvērtēšanas.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas visiem pacientiem ir jāveic aknu funkcionālie testi, un pacientiem, kuriem sākotnējais AlAT un/vai AsAT rādītājs >3 reižu pārsniedz normas augšējo robežvērtību, ārstēšanu nedrīkst uzsākt (skatīt 4.3. apakšpunktu). Lietojot Agomelatine Teva pacientiem, kuriem pirms ārstēšanas bijis paaugstināts transamināžu līmenis (pārsniedzot normas augšējo robežvērtību ≤3 reižu), jāievēro piesardzība.

Aknu funkcionālo testu biežums

Pirms ārstēšanas uzsākšanas.

Ārstēšanas laikā:

apmēram pēc 3 nedēļām,

apmēram pēc 6 nedēļām (akūtā perioda beigās),

apmēram pēc 12 un 24 nedēļām (uzturošā perioda beigās),

un pēc tam - atbilstoši klīniskajām indikācijām.

Palielinot devu, aknu funkcionālie testi atkal ir jāveic tikpat bieži kā uzsākot ārstēšanu.

Visiem pacientiem, kuriem konstatē paaugstinātu transamināžu līmeni serumā, 48 stundu laikā

atkārtoti ir jāveic aknu funkcionālie testi.

Ārstēšanas laikā

Ārstēšana ar Agomelatine Teva nekavējoties jāpārtrauc, ja:

pacientam rodas iespējama aknu bojājuma simptomi vai pazīmes (piemēram, tumšas krāsas urīns, gaišas krāsas izkārnījumi, dzeltena āda/acis, sāpes vēdera labajā pusē augšdaļā, pastāvīgs no jauna radies vai neizskaidrojams nogurums);

transamināžu līmenis serumā vairāk nekā 3 reižu pārsniedz normas augšējo robežvērtību.

Pēc Agomelatine Teva terapijas pārtraukšanas aknu funkcionālie testi jāveic atkārtoti, līdz atjaunojas normāls transamināžu līmenis serumā.

Lietošana pediatriskā populācijā

Agomelatine Teva nav ieteicams lietot, ārstējot depresiju pacientiem līdz 18 gadu vecumam, jo agomelatīna lietošanas drošums un efektivitāte šai vecuma grupai nav pierādīta. Suicidālu uzvedību (pašnāvības mēģinājumus un domas par pašnāvību), kā arī naidīgumu (galvenokārt agresivitāti, opozicionāru uzvedību un dusmas) biežāk novēroja klīniskajos pētījumos ar bērniem un pusaudžiem, kuri tika ārstēti ar citiem antidepresantiem, salīdzinot ar tiem, kurus ārstēja ar placebo (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Agomelatīna efektivitāte ≥75 gadu veciem pacientiem nav dokumentēta, tādēļ šīs vecuma grupas

pacientiem lietot agomelatīnu nedrīkst (skatīt arī 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

Lietošana gados vecākiem cilvēkiem ar demenci

Agomelatine Teva nedrīkst lietot depresijas epizožu ārstēšanai gados vecākiem pacientiem ar demenci, jo agomelatīna lietošanas drošums un efektivitāte šiem pacientiem nav pierādīta.

Bipolāri traucējumi/mānija/hipomānija

Agomelatine Teva jālieto piesardzīgi pacientiem ar bipolāriem traucējumiem, māniju vai hipomāniju anamnēzē, un terapija jāpārtrauc, ja pacientam rodas mānijas simptomi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pašnāvība/domas par pašnāvību

Depresija ir saistīta ar domām par pašnāvību, paškaitējumu un pašnāvības (suicidālu notikumu)

paaugstinātu risku. Šis risks pastāv līdz brīdim, kad sasniegta nozīmīga remisija. Uzlabošanās var neiestāties terapijas dažu pirmo nedēļu vai pat ilgākā laikā, tāpēc pacienti līdz nozīmīgas remisijas sasniegšanai rūpīgi jāuzrauga. Vispārējā klīniskā pieredze liecina, ka agrīnā atveseļošanās posmā pašnāvības risks var palielināties.

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir suicidāli notikumi vai pirms terapijas sākšanas bijušas izteiktas

domas par pašnāvību, ir lielāks domu par pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu risks, un tāpēc ārstēšanas laikā viņi rūpīgi jāuzrauga. Placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos tika pētīta antidepresantu lietošana psihisku traucējumu ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Šo pētījumu metaanalīze uzrādīja paaugstinātu suicidālas uzvedības risku pacientiem, kuri bija jaunāki par 25 gadiem un lietoja antidepresantus, salīdzinot ar placebo lietotājiem.

Ārstēšanas laikā, īpaši terapijas sākumā un pēc devas maiņas, pacienti (īpaši augstas riska grupas pacienti) rūpīgi jāuzrauga. Pacienti (un viņu aprūpētāji) jābrīdina par nepieciešamību uzraudzīt, vai nav klīniskas pasliktināšanās pazīmju, suicidālas uzvedības pazīmju, vai nerodas domas par pašnāvību un neparastas pārmaiņas uzvedībā. Viņi ir jābrīdina, ka minēto simptomu rašanās gadījumā nekavējoties jāvēršas pie ārsta.

Kombinācija ar spēcīgiem CYP1A2 inhibitoriem (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu)

Jāievēro piesardzība, ordinējot Agomelatine Teva kopā ar vidēji spēcīgiem CYP1A2 inhibitoriem (piemēram, propranololu, enoksacīnu), kas var izraisīt agomelatīna iedarbības pastiprināšanos.

Laktozes nepanesība

Agomelatine Teva satur laktozi. Pacienti ar reti sastopamu, pārmantotu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes trūkumu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju šīs zāles nedrīkst lietot.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Iespējamā mijiedarbība, kas ietekmē agomelatīnu

Agomelatīnu metabolizē galvenokārt citohroms P450 1A2 (CYP1A2) (90%) un CYP2C9/19 (10%). Zāles, kas mijiedarbojas ar šiem izoenzīmiem, var samazināt vai paaugstināt agomelatīna biopieejamību.

Fluvoksamīns - spēcīgs CYP1A2 un vidēji spēcīgs CYP2C9 inhibitors, nozīmīgi inhibē agomelatīna

metabolismu, izraisot agomelatīna iedarbības pastiprināšanos 60 reizes (intervālā no 12 līdz 412), tādēļ vienlaicīga Agomelatine Teva lietošana ar spēcīgiem CYP1A2 inhibitoriem (piemēram, fluvoksamīnu un ciprofloksacīnu) ir kontrindicēta.

Agomelatīna kombinācija ar estrogēniem (vidēji spēcīgi CYP1A2 inhibitori) pastiprina agomelatīna iedarbību vairākas reizes. Kaut arī nav bijuši specifiski drošuma signāli par 800 pacientiem, kuri ārstēti, kombinējot ar estrogēniem, ir jāievēro piesardzība, ordinējot agomelatīnu kombinācijā ar citiem vidēji spēcīgiem CYP1A2 inhibitoriem (piemēram, propranololu, enoksacīnu), līdz tiks iegūta lielāka pieredze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Rifampicīns – visu triju agomelatīna metabolismā iesaistīto citohromu induktors – var samazināt

agomelatīna biopieejamību.

Smēķēšana inducē CYP1A2, un pierādīts, ka tā mazina agomelatīna biopieejamību, īpaši kaislīgiem

smēķētājiem (> 15 cigaretēm dienā) (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Agomelatīna spēja ietekmēt citas zāles

Agomelatīns in vivo neinducē CYP450 izoenzīmus. Agomelatīns neinhibē ne CYP1A2 in vivo, ne citus CYP450 in vitro. Tādēļ agomelatīns nevar izmainīt tādu zāļu iedarbību, kuras metabolizē CYP450.

Zāles, kas izteikti saistās ar plazmas proteīniem

Agomelatīns neietekmē zāļu, kas izteikti saistās ar plazmas proteīniem, brīvo koncentrāciju vai otrādi.

Citas zāles

Pirmās fāzes klīniskajos pētījumos netika konstatētas nekādas farmakokinētiskas vai farmakodinamiskas mijiedarbības pazīmes ar zālēm, kuras varētu parakstīt vienlaikus ar agomelatīnu mērķa pacientu grupai: benzodiazepīni, litijs, paroksetīns, flukonazols un teofilīns.

Alkohols

Agomelatine Teva lietošana kombinācijā ar alkoholu nav ieteicama.

Elektrokonvulsīva terapija (EKT)

Nav pieredzes par agomelatīna vienlaicīgu lietošanu ar EKT. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrādīja

prokonvulsanta īpašības (skatīt 5.3. apakšpunktu). Līdz ar to klīniskas sekas, lietojot EKT vienlaicīgi

Agomelatine Teva, ir maz ticamas.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai ar pieaugušajiem

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par agomelatīna lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav, vai tie ir ierobežoti (mazāk nekā 300 grūtniecību iznākumu).

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no Agomelatine Teva lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai agomelatīns/tā metabolīti izdalās mātes pienā. Pieejamie farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati par dzīvniekiem liecina par agomelatīna/tā metabolītu izdalīšanos pienā (skatīt 5.3. apakšpunku). Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar agomelatīnu jāpieņem, izvērtējot barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Reprodukcijas pētījumos ar žurkām un trušiem nav konstatēta agomelatīna ietekme uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Taču, ņemot vērā, ka reibonis un miegainība ir bieži sastopamas blakusparādības, pacientiem ieteicams ievērot piesardzību, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos agomelatīnu saņēmuši vairāk nekā 8000 pacientu ar depresiju.

Parasti blakusparādības bija vieglas vai vidēji smagas, un tās novēroja terapijas pirmajās divās nedēļās.

Visbiežāk novērotās blakusparādības bija galvassāpes, slikta dūša un reibonis.

Šīs blakusparādības parasti bija pārejošas, un pārtraukt terapiju nebija nepieciešams.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk tabulā norādītas zāļu blakusparādības, kas novērotas ar placebo kontrolētos un aktīvi kontrolētos klīniskajos pētījumos.

Tabulā blakusparādības uzskaitītas, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 - <1/10); retāk (≥1/1000 - <1/100); reti (≥1/10 000 - <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem). Sastopamības biežums nav koriģēts pēc placebo.

Orgānu sistēmas klase

Biežums

Blakusparādība

Psihiskie traucējumi

Bieži

Trauksme

Neparasti sapņi*

Retāk

Suicidālas domas vai uzvedība (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Uzbudinājums un ar to saistīti simptomi* (piem., aizkaitināmība un nemiers)

Agresivitāte*

Nakts murgi*

Mānija/hipomānija*,

šie simptomi var būt saistīti arī ar pamatslimību (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Apjukuma stāvoklis*

Reti

Halucinācijas*

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Bieži

Reibonis

Miegainība

Bezmiegs

Retāk

Migrēna

Parestēzija

Nemierīgo kāju sindroms*

Reti

Akatīzija*

Acu bojājumi

Retāk

Neskaidra redze

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

Troksnis ausīs*

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Slikta dūša

Caureja

Aizcietējums

Sāpes vēderā

Vemšana*

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži

Paaugstināts AlAT un/vai AsAT līmenis

(klīniskos pētījumos AlAT un/vai AsAT

līmeņa paaugstinājumu >3 reizes virs normas augšējās robežvērtības novēroja 1,2% pacientu, kas lietoja agomelatīnu pa 25 mg dienā, un 2,6% pacientu, kas agomelatīnu lietoja pa 50 mg dienā, salīdzinot ar 0,5% placebo grupā).

Retāk

Paaugstināts gamma-glutamiltransferāzes*

(GGT) līmenis (>3 reizes virs normas

augšējās robežvērtības)

Reti

Hepatīts

Paaugstināts sārmainās fosfatāzes* līmenis

(>3 reizes virs normas augšējās

robežvērtības)

Aknu mazspēja* (1)

Dzelte*

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Hiperhidroze

Ekzēma

Nieze*

Nātrene*

Reti

Eritematozi izsitumi

Sejas tūska un angioedēma*

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Muguras sāpes

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Reti

Urīna aizture*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Nespēks

Izmeklējumi

Bieži

Palielināta ķermeņa masa*

Retāk

Samazināta ķermeņa masa*

*Biežums vērtēts pēc klīniskajos pētījumos novērotām blakusparādībām, par ko saņemti spontāni

ziņojumi.

(1) Ir ziņots par dažiem izņēmuma gadījumiem, kad pacientiem ar aknu bojājuma riska faktoriem bijis

letāls iznākums vai aknu transplantācija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne:  HYPERLINK "https://www.zva.gov.lv/" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Pieredze par agomelatīna pārdozēšanu ir ierobežota. Pieredze par agomelatīna pārdozēšanu norāda, ka ir ziņots par sāpēm epigastrijā, miegainību, nespēku, uzbudinājumu, nemieru, spriedzi, reiboni, cianozi vai savārgumu.

Viena persona, kura bija lietojusi 2450 mg agomelatīna, atlaba spontāni un bez kardiovaskulāriem un bioloģiskiem traucējumiem.

Terapija

Specifiski agomelatīna antidoti nav zināmi. Pārdozēšanas ārstēšana ietver klīnisko simptomu kontroli un regulāru uzraudzību. Medicīnisko uzraudzību ieteicams veikt specializētā iestādē.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psihoanaleptiskie līdzekļi, citi antidepresanti. ATĶ kods: N06AX22.

Darbības mehānisms

Agomelatīns ir melatonīnerģisks agonists (MT1 un MT2 receptori) un 5-HT2C antagonists. Piesaistes

pētījumi parādīja, ka agomelatīnam nav ietekmes uz monoamīna saistīšanos un nav afinitātes pret α, β

adrenerģiskiem, histamīnerģiskiem, holīnerģiskiem, dopamīnerģiskiem un benzodiazepīnu receptoriem.

Agomelatīns resinhronizē izjaukto diennakts ritmu dzīvnieku modeļos.

Agomelatīns paaugstina dopamīna un noradrenalīna atbrīvošanos specifiski smadzeņu garozas pieres

daļā, un neietekmē ekstracelulāro serotonīna līmeni.

Farmakodinamiskā iedarbība

Agomelatīnam pierādīta antidepresantiem līdzīga iedarbība depresijas modeļos ar dzīvniekiem [iemācītās bezpalīdzības tests (learned helplessness test), izmisuma tests (despair test), hronisks, viegls stress], kā arī modeļos ar diennakts ritma desinhronizāciju un modeļos, kas saistāmi ar stresu un trauksmi.

Cilvēka organismā agomelatīnam piemīt īpašība pozitīvi izmainīt diennakts ritma fāzi: tas inducē miega fāzes sākumu, ķermeņa temperatūras pazemināšanos un melatonīna fāzes iestāšanos.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Agomelatīna efektivitāte un drošums depresijas epizožu gadījumā tika pētīts klīniskās programmas ietvaros, iekļaujot 7900 pacientu, kuri tika ārstēti ar agomelatīnu.

Veikti desmit placebo kontrolēti pētījumi, lai noskaidrotu agomelatīna īstermiņa efektivitāti depresijas

epizožu gadījumā pieaugušajiem, ar fiksētu devu un/vai augšupejošu devas titrēšanu. Ārstēšanas beigās (pēc 6 vai 8 nedēļām) nozīmīga agomelatīna 25-50 mg efektivitāte tika pierādīta 6 no desmit īslaicīgajiem, dubultmaskētajiem, placebo kontrolētajiem pētījumiem. Primārais galamērķis bija HAMD-17 rādītāju izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējiem rādītājiem. Divos pētījumos, kuros aktīvās kontroles līdzeklim paroksetīnam vai fluoksetīnam konstatēja pārbaudes sensitivitāti, agomelatīns neatšķīrās no placebo. Agomelatīns netika tieši salīdzināts ar paroksetīnu un fluoksetīnu, jo šīs salīdzinošās zāles tika pievienotas, lai pētījumos nodrošinātu lielāku pārbaudes jutīgumu. Divos citos pētījumos nebija iespējams izdarīt secinājumus, jo aktīvās kontroles līdzekļi paroksetīns vai fluoksetīns neatšķīrās no placebo. Tomēr šajos pētījumos nebija atļauta agomelatīna, paroksetīna vai fluoksetīna sākumdevas palielināšana, pat atbilstošas atbildreakcijas iztrūkuma apstākļos.

Visos pozitīvajos placebo kontrolētajos pētījumos efektivitāte novērota arī pacientiem ar smagāku depresiju (sākotnējais HAM-D ≥ 25).

Agomelatīnam bija statistiski nozīmīgi labāki atbildes reakcijas rādītāji nekā placebo.

Sešos no septiņiem efektivitātes pētījumiem heterogēnās ar depresiju slimojošu pieaugušu pacientu

populācijās tika pierādīts pārākums (2 pētījumi) vai vismaz līdzvērtīga iedarbība (4 pētījumi), salīdzinot ar SSAI/SNAI (sertralīns, escitaloprāms, fluoksetīns, venlafaksīns vai duloksetīns). Antidepresanta iedarbība tika vērtēta pēc HAMD-17 skalas vērtības vai nu kā primārais, vai sekundārais galamērķis.

Recidīvu profilakses pētījumā tika pierādīta antidepresīvās iedarbības saglabāšanās. Pacienti, kuriem 8/10 nedēļu akūta, atklāta ārstēšana ar 25-50 mg agomelatīna vienu reizi dienā bija efektīva, tika nejaušināti iedalīti saņemt vai nu 25-50 mg agomelatīna vienu reizi dienā, vai placebo vēl 6 mēnešus. 25-50 mg agomelatīna, ko lietoja vienu reizi dienā, pierādīts statistiski nozīmīgs pārākums, salīdzinot ar placebo (p=0,0001) primārā iznākuma, depresijas recidīva profilakses ziņā, kas izteikts ar laiku līdz recidīvam. Recidīvu biežums 6 mēnešu dubultmaskētā novērošanas perioda laikā bija 22% un 47% attiecīgi agomelatīna un placebo lietotājiem.

Agomelatīns neietekmē modrību dienā un atmiņu veseliem brīvprātīgajiem. Pacientiem ar depresiju ārstēšana ar 25 mg agomelatīna palielināja lēno viļņu fāzes miegu, nemainot REM (ātro acu kustību) miega ilgumu vai REM latentumu. 25 mg agomelatīna arī inducēja agrīnāku miega un minimālā sirdsdarbības ātruma iestāšanos. No pirmās ārstēšanas nedēļas miega iestāšanās un tā kvalitāte uzlabojās nozīmīgi, neradot neveiklumu dienā, kā novērtēja pacienti.

Tika veikts specifisks seksuālas disfunkcijas salīdzinošs pētījums depresijas pacientiem remisijas fāzē, kurā agomelatīns uzrādīja skaitlisku tendenci (statistiski nenozīmīgu) uz mazāk pēkšņu seksuālu

disfunkciju nekā venlafaksīns, novērtējot seksuālās tieksmes parādīšanos vai orgasmu pēc Seksuālās

Disfunkcijas Skalas (Sex Effects Scale – SEXFX). Pētījumu apkopoto rezultātu analīze, lietojot Arizonas Seksuālās Pieredzes Skalu (Arizona Sexual Experience Scale –ASEX), neuzrādīja agomelatīna saistību ar seksuālo disfunkciju. Veseliem brīvprātīgajiem agomelatīns atšķirībā no paroksetīna saglabā seksuālās funkcijas.

Klīniskajos pētījumos agomelatīnam nebija ietekmes (neitrāla ietekme) uz sirdsdarbības ātrumu un asinsspiedienu.

Pētījumā, kas veikts atcelšanas simptomu novērtēšanai ar “Strauja zāļu atcelšanas sindroma pārbaudes sarakstu” (Discontinuation Emergent Signs and Symptoms – DESS) depresijas pacientiem

remisijas fāzē, agomelatīns neinducēja atcelšanas sindromu pēc pēkšņas terapijas pārtraukšanas.

Agomelatīns nerada pierašanu, kā noskaidrots pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem, lietojot specifisko vizuālās analoģijas skalu vai Atkarības izpētes centra aptaujas lapu (ARCI) 49. Placebo kontrolētā, 8 nedēļas ilgā pētījumā ar agomelatīnu 25-50 mg dienā gados vecākiem pacientiem ar

depresiju (vecums ≥ 65 gadi, N=222, no tiem 151 pacients lietoja agomelatīnu) pierādīja primārā

rezultāta – HAM-D kopējā punktu skaita – statistiski nozīmīgu atšķirību par 2,67 punktiem. Uz terapiju reaģējušo pacientu skaita analīze liecināja par agomelatīna pārākumu. Ļoti vecu pacientu (vecums ≥75 gadi, N = 69, no tiem 48 pacienti lietoja agomelatīnu) stāvokļa uzlabošanās netika

novērota. Agomelatīna panesība gados vecākiem pacientiem bija salīdzināma ar tā panesību jaunākiem pieaugušajiem.

Tika veikts specifisks kontrolēts 3 nedēļas ilgs pētījums pacientiem ar depresiju, kuriem netika panākts pietiekams uzlabojums ar paroksetīnu (SSAI) vai venlafaksīnu (SNAI). Kad terapija tika nomainīta no šiem antidepresantiem uz agomelatīnu, pēc SSAI vai SNAI terapijas pārtraukšanas radās atcelšanas simptomi — gan pēc straujas, gan pakāpeniskas iepriekšējās terapijas pārtraukšanas. Šos atcelšanas simptomus var kļūdaini novērtēt kā agomelatīna agrīnās efektivitātes trūkumu.

Tādu pacientu procentuālais daudzums, kuriem vienu nedēļu pēc SSAI/SNAI terapijas pārtraukšanas bija vismaz viens atcelšanas simptoms, ilgstošas pakāpeniskas devas samazināšanas grupā (iepriekš lietotā SSAI/SNAI pakāpeniska pārtraukšana 2 nedēļu laikā) bija mazāks nekā īslaicīgas pakāpeniskas devas samazināšanas grupā (iepriekš lietotā SSAI/SNAI pakāpeniska pārtraukšana 1 nedēļas laikā) un straujas aizvietošanas grupā (strauja pārtraukšana): attiecīgi 56,1 %, 62,6 % un 79,8 %.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus atsauces zālēm, kas satur agomelatīnu vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās depresijas epizožu ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un biopieejamība

Pēc iekšķīgas lietošanas agomelatīns ātri un labi (≥ 80%) uzsūcas. Absolūtā biopieejamība ir zema (<5% pēc terapeitiskas perorālas devas) un individuālās atšķirības ir nozīmīgas. Sievietēm biopieejamība ir lielāka nekā vīriešiem. Biopieejamību palielina iekšķīgi lietojamo pretapaugļošanās līdzekļu lietošana, bet samazina smēķēšana. Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 1 – 2 stundām.

Terapeitisko devu diapazonā agomelatīna sistēmiskā iedarbība palielinās proporcionāli devai. Augstāku devu gadījumā novēro pirmā loka efekta piesātinājumu.

Pārtikas uzņemšana (standarta maltīte vai augsta tauku satura maltīte) neizmaina biopieejamību vai uzsūkšanās apjomu. Atšķirības palielina uzturs ar augstu tauku saturu.

Izkliede

Izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijas stāvoklī ir apmēram 35 l. Saistīšanās ar plazmas proteīniem ir 95% neatkarīgi no koncentrācijas un nemainās ar vecumu un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, bet pacientiem ar aknu darbības traucējumiem brīvās frakcijas ir divas reizes vairāk.

Biotransformācija

Pēc iekšķīgas lietošanas agomelatīns ātri metabolizējas, galvenokārt ar aknu CYP1A2 palīdzību.

Metabolisma mazāko daļu pārstāv CYP2C9 un CYP2C19 izoenzīmi.

Galvenie metabolīti, kas rodas agomelatīnam hidroksilējoties un demetilējoties, nav aktīvi un ātri

konjugējas, un izdalās ar urīnu.

Eliminācija

Eliminācija ir ātra. Vidējais plazmas pusperiods ir starp 1 un 2 stundām. Klīrenss ir augsts (apmēram

1100 ml/min) un galvenokārt metabolisks.

Ekskrēcija galvenokārt (80%) notiek ar urīnu metabolītu veidā. Aktīvās vielas izvadīšana urīnā nemainītā veidā ir nenozīmīga.

Pēc atkārtotas ievadīšanas kinētika nemainās.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (n=8, vienreizēja deva 25 mg) netika novērotas

nozīmīgas farmakokinētikas rādītāju pārmaiņas, taču pacientiem ar smagiem vai vidēji smagiem nieru

darbības traucējumiem ir jāievēro piesardzība, jo par šiem pacientiem ir maz klīnisko datu (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Īpašā pētījumā, kurā tika iekļauti cirotiski pacienti ar hroniskiem viegliem (pēc Child-Pugh klasifikācijas - A tips) un vidēji smagiem (pēc Child-Pugh klasifikācijas - B tips) aknu darbības traucējumiem, 25 mg agomelatīna iedarbība ievērojami palielinājās (attiecīgi 70 un 140 reižu), salīdzinot ar saderīgiem brīvprātīgajiem (vecums, svars un smēķēšanas paradumi) bez aknu mazspējas (skatīt 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Farmakokinētikas pētījumā, kurā piedalījās gados vecāki pacienti (≥ 65 gadiem), pierādīja, ka 25 mg

devas gadījumā vidējais AUC un vidējā Cmax≥ 75 gadus veciem pacientiem bija attiecīgi aptuveni 4 reizes un 13 reizes lielāki nekā pacientiem vecumā <75 gadiem. Pacientu kopējais skaits, kuri lietoja 50 mg devu, bija pārāk mazs, lai varētu izdarīt secinājumus. Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo.

Etniskās grupas

Nav ziņu par rases ietekmi uz agomelatīna farmakokinētiku

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Pelēm, žurkām un pērtiķiem pēc vienreizējas un atkārtotas lielu devu ievadīšanas novēroja sedatīvu

iedarbību.

Grauzējiem ievērojama CYP2B indukcija un mērena CYP1A un CYP3A indukcija novērota pie

devām, sākot no 125 mg/kg dienā, turpretī pērtiķiem pie devām 375 mg/kg dienā CYP2B un CYP3A

indukcija bija neliela. Grauzējiem un pērtiķiem hepatotoksicitāti atkārtotu devu toksicitātes pētījumos nenovēroja.

Agomelatīns šķērso placentu un iekļūst grūsnu žurku embrijos.

Reproduktivitātes pētījumi ar žurkām un trušiem neuzrādīja agomelatīna ietekmi uz fertilitāti,

embriofetālo attīstību un prenatālo un postnatālo attīstību.

Genotoksicitātes in vitro un in vivo standartpētījumos netika konstatēts ne mutagēns, ne klastogēns agomelatīna potenciāls.

Kancerogenitātes pētījumos agomelatīns inducēja aknu audzēju sastopamības palielināšanos žurkām un pelēm pie devām, kas vismaz 110 reižu pārsniedza terapeitisko devu. Aknu audzēji visticamāk saistāmi ar enzīmu indukciju, kas ir specifiska grauzējiem. Labdabīgu krūšu dziedzeru fibroadenomu biežums, kas novērots žurkām, palielinājās izteiktas iedarbības gadījumā (60 reizes lielāka iedarbība nekā lietojot terapeitisko devu), bet saglabājas kontroles grupas līmenī.

Pētījumos iegūtie dati par agomelatīna farmakoloģisko drošību neuzrādīja iedarbību uz hERG (cilvēka

Ether à-go-go saistīto gēnu) plūsmu vai uz suņu Purkinjē šūnu darbības potenciālu. Agomelatīnam

nepiemīt prokonvulsīvas īpašības pie i.p. devām līdz 128 mg/kg pelēm un žurkām.

Agomelatīna ietekme uz jaunu dzīvnieku uzvedību, redzi un reproduktīvo spēju nav novērota. Tika

novērota neliela, no devas neatkarīga, ar zāļu farmakoloģiskajām īpašībām saistīta ķermeņa masas

samazināšanās, kā arī neliela ietekme uz vīrišķajiem reprodukcijas orgāniem, kas neizraisa reproduktīvās spējas traucējumus.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Laktozes monohidrāts

Kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts

Nātrija cietes glikolāts (A tips)

Koloidālais silīcija dioksīds, bezūdens

Magnija stearāts

Tabletes apvalks

Laktozes monohidrāts

Hipromeloze

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Makrogols 4000

Titāna dioksīds (E171)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Iepakojuma veids un saturs

OPA/Al/PE + kalcija oksīda desikants//Al/PE blisteri, iepakojumos pa 14, 28, 56, 84, 91 vai 98 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2018

SASKAŅOTS ZVA 31-05-2018

EQ PAGE 2 Version: 2018-05-11_registration_0.1

Version: 2018-05-11_registration_0.1

EQ PAGE 1