Accuzide

Apvalkotā tablete

Accuzide 20 apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Quinaprilum Hydrochlorothiazidum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

8.10 €

Zāļu produkta identifikators

I000854-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000854

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

20 mg/12,5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pfizer spol. s.r.o., Czech Republic

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Accuzide 20 apvalkotās tabletes

(Quinaprilum/Hydrochlorothiazidum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā var uzzināt

Kas ir Accuzide un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Accuzide lietošanas

Kā lietot Accuzide

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Accuzide

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Accuzide un kādam nolūkam tās lieto

Accuzide tiek lietots augsta asinsspiediena ārstēšanai.

Accuzide satur aktīvās vielas kvinaprilu un hidrohlortiazīdu. Kvinaprils pieder pie zāļu grupas, ko sauc par angiotenzīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoriem. AKE inhibitori darbojas, paplašinot organisma asinsvadus, tādējādi samazinot asinsspiedienu tajos. Hidrohlortiazīds pieder pie zāļu grupas, ko sauc par diurētiskiem līdzekļiem. Diurētiskie līdzekļi palīdz organismam atbrīvoties no liekā šķidruma un tiek lietoti pacientiem ar paaugstinātu spiedienu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Accuzide lietošanas

Nelietojiet Accuzide šādos gadījumos:

Ja Jums agrāk ir bijusi alerģija pret kvinaprilu vai hidrohlortiazīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai līdzīgām zālēm, vai antibiotiskiem līdzekļiem, kas pieder pie sulfanilamīdu atvasinājumiem;

Ja esat grūtniece otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī. (Labāk izvairīties no Accuzide lietošanas arī grūtniecības sākumā - skatīt sadaļu par grūtniecību);

Ja Jums ir pārmantota (iedzimta)/ idiopātiska (nezināmas izcelsmes) angioedēma;

Ja Jums agrāk AKE inhibitoru lietošanas laikā ir bijusi angioedēma;

Ja Jums ir dinamiska sirds kreisā kambara izplūdes trakta obstrukcija;

Ja Jums ir anūrija (urīna samazināta izdale) vai smaga nieru disfunkcija;

Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Accuzide lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja jebkurš no sekojošiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, un Jūs šos jautājumus iepriekš neesat izrunājis ar ārstu, pirms Accuzide lietošanas konsultējieties ar ārstu, jo šīs zāles var nebūt Jums piemērotas, ja:

Jums ir aortas atveres stenoze,

Jums ir nieru slimība vai Jums pielieto hemodialīzes aparatūru („mākslīgo nieri”),

Jums ir aknu slimība,

Jums ir sirds slimība,

Jums ir asinsvadu kolagenoze (kolagēna nogulsnes asinsvados),

Jums tiek veikta vai ir jāveic zema blīvuma lipoproteīnu aferēze (holesterīna izdalīšana no asinīm ar aparatūru),

Jūs ciešat no alerģijas vai astmas,

Jums tiek veikta vai ir jāveic desensibilizācijas terapija, lai mazinātu alerģiju pret bišu vai lapseņu dzēlieniem,

Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns, telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

- aliskirēnu

Jums ir cukura diabēts vai podagra,

Jums ir bijušas problēmas ar šķidruma izvadīšanu,

Jums tiek veikta operācija vai anestēzija.

Accuzide sastāvā esošais hidrohlortiazīds var izraisīt idiosinkrātisku reakciju, kā rezultātā var rasties pārejoša tuvredzība un akūta slēgta kakta glaukoma. Informējiet ārstu, ja dažu stundu līdz nedēļu laikā kopš terapijas uzsākšanas novērojat pēkšņu redzes asuma samazināšanos vai sāpes acīs.

AKE inhibitoru lietošanas laikā novērots neproduktīvs, pastāvīgs klepus, kas pāriet, pārtraucot terapiju.

Accuzide var izraisīt simptomātisku hipotensiju. Šīs zāles jālieto piesardzīgi gadījumos, kad vienlaicīgi tiek lietoti citi asinsspiedienu pazeminoši līdzekļi. Simptomātiskas hipotensijas gadījumā atgulieties uz muguras un nepieciešamības gadījumā lūdziet mediķu palīdzību.

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Accuzide lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo tā lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par grūtniecību).

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Accuzide šādos gadījumos”.

Citas zāles un Accuzide

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ir zāles, kas var savstarpēji mijiedarboties ar Accuzide:

citas asinsspiedienu pazeminošas zāles (piemēram, nitrāti vai vazodilatatori) un diurētiskie līdzekļi (urīndzenoši līdzekļi);

antibiotiskie līdzekļi, kas pieder tetraciklīnu grupai, un citas zāles, kas mijiedarbojas ar magniju;

kāliju saturoši uztura bagātinātāji (ieskaitot sāls aizvietotājus, kas bieži satur kāliju);

anestēzijas līdzekļi;

litijs (izmanto dažu psihisku slimību ārstēšanai);

nesteroīdie pretiekaisuma un pretsāpju līdzekļi, tajā skaitā selektīvie ciklooksigenāzes-2 inhibitori (COX-2 inhibitori);

kortikosteroīdi (piemēram, hidrokortizons, deksametazons vai prednizolons) un AKTH (tetrakosaktīds);

citostatiskie un imunosupresīvie līdzekļi, prokaīnamīds;

miorelaksanti un zāles ar nomierinošu iedarbību, tai skaitā alkoholiski dzērieni un miega zāles;

zāles diabēta ārstēšanai;

simpatomimētiskie līdzekļi (noradrenalīns) (lieto sirds mazspējas un šoka ārstēšanai);

uzpirkstītes alkaloīdi (piemēram, digoksīns);

antacīdie līdzekļi;

anjonu apmaiņas sveķi (holestiramīns, kolestipols);

aliskirēns;

līdzekļi podagras ārstēšanai (probenecīds, allopurinols);

trimetoprims (antibakteriāls līdzeklis).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Accuzide šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Accuzide kopā ar uzturu

Accuzide var lietot gan kopā ar ēdienu, gan starp ēdienreizēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Parasti ārsts Jums ieteiks pārtraukt Accuzide lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Accuzide vietā lietot kādas citas zāles. Accuzide lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo lietošana pēc 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Accuzide neiesaka lietot bērna barošanas ar krūti periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ievērojiet piesardzību, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismu. Tabletes var ietekmēt Jūsu spēju droši vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Tās var Jums izsaukt reiboni vai nogurumu. Ja tas notiek, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Accuzide satur laktozi

Accuzide satur laktozi (vienu no cukura veidiem). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Accuzide

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā sākuma deva ir 1 tablete Accuzide 10 mg/12,5 mg. Ārsts devu var palielināt līdz balstdevai - 1 tabletei Accuzide 20 mg/12,5 mg vai Accuzide 20 mg/25 mg vai 2 tabletēm Accuzide 10 mg/12,5 mg dienā, kuras var lietot vienā reizē vai dalīt divās lietošanas reizēs.

Tablete jānorij vesela, uzdzerot ūdeni. Tabletes nedrīkst košļāt, dalīt vai smalcināt.

Svarīgi, lai Jūs nepārtrauktu zāļu lietošanu. Tās palīdzēs kontrolēt Jūsu asinsspiedienu.

Neatlieciet ārsta apmeklējumu līdz brīdim, kad tabletes būs beigušās.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Accuzide nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Accuzide vairāk nekā noteikts

Pārāk daudz tablešu lietošana vienā reizē var likt Jums sajusties neveselam. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties pēc palīdzības tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ja esat aizmirsis lietot Accuzide

Neuztraucieties. Ja esat aizmirsis lietot paredzēto devu, izlaidiet to pavisam un lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet Accuzide lietošanu un griezieties pie ārsta pēc palīdzības, ja novērojat jebkuru no sekojošiem simptomiem. Lai arī tie tiek novēroti ļoti reti, tie var būt nopietni.

Ja Jums attīstās sejas, mēles un kakla pietūkums, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu (angioedēma).

Ja Jūs novērojat spēcīgas sāpes vēderā, kas liek Jums justies slimam (kuņģa-zarnu trakta angioedēma).

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja pēc zāļu lietošanas novērojat jebkuru no sekojošiem simptomiem. Lai arī tie tiek novēroti ļoti reti, tie var būt nopietni.

Ja Jūs sajūtat vājumu, īpaši, pieceļoties stāvus, tas var norādīt uz pārāk zemu asinsspiedienu (hipotensiju). Lielāka iespēja tam notikt ir tad, ja Jūs lietojat diurētiskos līdzekļus (urīndzenošās tabletes), citas asinsspiedienu pazeminošas zāles līdztekus Accuzide, alkoholu vai ja Jums tiek veikta dialīze. Ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem, atgulieties, kamēr simptomi pāriet.

Ja Jums attīstās spēcīgas sāpes kaklā vai čūlas mutē, īpaši, ja Jums ir problēmas ar nierēm vai asinsvadu kolagenoze. Jums var būt nepietiekams balto asinsķermenīšu skaits (neitropēnija/ agranulocitoze), kas var izraisīt paaugstinātu risku infekcijas un drudža attīstībai.

Ja Jūs novērojat sāpes krūškurvī, sasprindzinājumu krūškurvī, sirdsklauves (neregulāru vai paātrinātu sirdsdarbību), sēkšanu vai apgrūtinātu elpošanu.

Citas ļoti retas, bet nopietnas blakusparādības, ietver dzelteno kaiti jeb hepatītu (ādas un acu dzeltēšanu), aizkuņģa dziedzera iekaisumu jeb pankreatītu (spēcīgas vēdera un muguras sāpes) un iespējamu trieku (roku, kāju vājums vai runas problēmas).

Tālāk minētās blakusparādības novērotas pacientiem ar augstu asinsspiedienu, kuri ārstēti ar Accuzide. Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ietekme uz sirdi: paātrināta sirdsdarbība, sirdslēkme, sirds ritma traucējumi.

Ietekme uz ausīm un līdzsvara sajūtu: zvanīšana vai troksnis ausīs, reibonis.

Ietekme uz Jūsu kuņģi un zarnu traktu: sausums mutē vai kakls, kuņģa/ vēdera sāpes, caureja, slikta dūša/ vemšana, gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās, mēles iekaisums, aizcietējums.

Ietekme uz Jūsu vispārējo veselību: nogurums, nespēks.

Ietekme uz Jūsu muskuļiem un kauliem: muskuļu sāpes, muguras sāpes, locītavu sāpes, nejūtīguma vai tirpšanas sajūta locekļos, šķidruma aizture organismā.

Ietekme uz Jūsu nervu sistēmu: galvassāpes, reibonis, ģībonis, apreibums, miegainība, līdzsvara traucējumi.

Ietekme uz Jūsu plaušām un elpošanu: augšējo elpošanas ceļu iekaisums, rīkles iekaisums (faringīts), bronhīts, klepus, elpas trūkums, deguna gļotādas pietūkums un/vai tekošs deguns (rinīts), sinusīts.

Ietekme uz Jūsu ādu: matu izkrišana, paaugstināta jutība pret gaismu, izsitumi uz ādas, eksfoliatīvs dermatīts, nātrene, nieze, kas var noritēt arī ar ādas pietūkumu, ieskaitot nopietnu formu, ko sauc par Stīvensa - Džonsona sindromu, čūlas mutē un uz ādas.

Ietekme uz Jūsu nierēm un urīnpūsli: urīnceļu infekcijas, nieru darbības traucējumi.

Ietekme uz Jūsu asinsvadiem: asinsvadu tonusa izmaiņas (vazodilatācija), zems asinsspiediens.

Ietekme uz Jūsu asins un limfātisko sistēmu: zems balto asins šūnu un plātnīšu skaits, kas var izraisīt zilumu parādīšanos vai vieglu asiņošanu, zems sarkano asins šūnu skaits.

Infekcijas: vīrusu infekcija.

Ietekme uz Jūsu imūnsistēmu: alerģiska reakcija.

Ietekme uz medicīniskiem testiem (analīzēm): palielināts aknu enzīmu un bilirubīna daudzums, palielināts kālija, holesterīna, triglicerīdu, urīnvielas slāpekļa un kreatinīna (vielas, kas var parādīt, cik labi funkcionē Jūsu nieres) līmenis asinīs.

Ietekme uz Jūsu garīgo veselību: nervozitāte, bezmiegs, apmulsums, miegainība, depresija.

Ietekme uz Jūsu reproduktīvo sistēmu un krūtīm: nespēja/grūtības sasniegt erekciju vīriešiem.

Ietekme uz Jūsu acīm: redzes traucējumi, neskaidra redze, akūta glaukoma, akūta tuvredzība.

Ietekme uz aknām, žults izvades sistēmu: hepatīts, dzelte (dzeltena acu baltumu un ādas nokrāsa).

Accuzide var izraisīt izmaiņas Jūsu asinīs, un Jūsu ārsts var veikt asinsanalīzes, lai to kontrolētu. Ja Jūs novērojat zilumu parādīšanos, jūtaties ļoti noguris vai, ja Jūs esat diabēta slimnieks un novērojat cukura līmeņa asinīs paaugstināšanos, izstāstiet to ārstam, lai nepieciešamības gadījumā veiktu asins analīzes.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371  67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Accuzide

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Použitelné do”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Accuzide satur

Aktīvās vielas ir kvinaprils (Quinaprilum) un hidrohlortiazīds (Hydrochlorothiazidum).

Katra Accuzide 20 mg/12,5 mg apvalkotā tablete satur 20 mg kvinaprila un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

Citas sastāvdaļas ir krospovidons, laktoze, magnija karbonāts, magnija stearāts, povidons, hipromeloze, hidroksipropilceluloze, makrogols, sarkanais dzelzs oksīds (E 172), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), titāna dioksīds (E 171), candelilla vasks.

Accuzide ārējais izskats un iepakojums

Accuzide 20 mg/12,5 mg ir sārtas, trīsstūrveidīgas, abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē.

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

Iepakojumā 30 apvalkotās tabletes blisteros.

Informācija uz primārā iepakojuma

Pfizer

ACCUZIDE 20®

apvalkotās tabletes

Kvinaprils 20 mg

Hidrohlortiazīds 12,5 mg

Izlietot līdz (Použitelné do:)

Partijas Nr. (Šarže č.:)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer spol. s r.o., Praha, Čehijas Republika.

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Vācija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

J. Alunāna 2, Rīga, LV-1010

Tel. 67035775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2017

Saskaņots ZVA 12.10.2017

PAGE

PAGE 1