Zyclara

Krēms

Zyclara

Poliestera/ Al paciņa, N14
Imiquimodum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/12/783/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/12/783/001

Ražotājs

Meda Pharma GmbH & Co.KG, Germany; 3M Health Care Limited, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

23-AUG-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

3,75%

Zāļu forma

Krēms

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Meda AB, Sweden

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Zyclara 3,75 % krēms
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda (imiquimodum)/ 250 mg krēma (3,75%). Viens grams krēma satur 37,5 mg imihimoda.
Palīgvielas ar zināmu iedarbību: metilparahidroksibenzoāts (E 218) 2,0 mg/g krēma propilparahidroksibenzoāts (E 216) 0,2 mg/g krēma cetilspirts 22,0 mg/g krēma stearilspirts 31,0 mg/g krēma benzilspirts 20,00 mg/g krēma
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Krēms. Viendabīga izskata balts vai gaiši dzeltens krēms.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Zyclara indicēts lokālai klīniski tipiskas, nehiperkeratozas, nehipertrofiskas, redzamas vai sataustāmas aktīniskas keratozes (AK) ārstēšanai uz visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas pieaugušajiem ar normālu imūnsistēmas darbību, ja citas lokālas ārstēšanas metodes ir kontrindicētas vai mazāk piemērotas.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
Zyclara (vienā lietošanas reizē: līdz divām paciņām, 250 mg imikvimoda krēma paciņā) jāuzklāj reizi dienā pirms naktsmiera uz skartā apvidus ādas divos ārstēšanas ciklos pa divām nedēļām katrā, ar divu nedēļu neārstēšanas starplaiku – atbilstoši ārsta norādījumiem.
Ārstējamais apvidus ir visa sejas vai kailā galvas matainās daļas āda.
Vietējas ādas reakcijas ārstējamā apvidū darbības mehānisma dēļ daļēji ir paredzamas un bieži vērojamas (skatīt 4.4 apakšpunktā). Var vairākas dienas zāles nelietot, ja tas nepieciešams neērtību dēļ pacientam vai vietējās ādas reakcijas smaguma pakāpes dēļ. Tomēr nevienu no divu nedēļu ārstēšanas cikliem nedrīkst pagarināt izlaisto devu vai “atpūtas” perioda dēļ.
Ārstēšanas laikā īslaicīgi var palielināties aktīniskās keratozes perēkļu skaits, jo imihimods var veicināt subklīnisku bojājumu parādīšanos un tos ārstēt. Atbildes reakciju pret ārstēšanu var pienācīgi novērtēt tikai pēc vietējo ādas reakciju izzušanas. Pacientiem jāturpina ārstēšana atbilstoši norādījumiem. Ārstēšana jāturpina visu terapijas laiku, pat ja šķiet, ka visi aktīniskās keratozes perēkļi izzuduši.
2

Terapijas klīniskajam iznākumam ir jābūt noteiktam pēc ārstētās ādas atjaunošanās – aptuveni astoņas nedēļas pēc ārstēšanas pabeigšanas un noteiktos intervālos pēc tam, pamatojoties uz klīnisko vērtējumu. Bojājumi, kas pilnīgi nepakļaujas ārstēšanai, astoņas nedēļas pēc otrā ārstēšanas cikla ir uzmanīgi atkāroti jānovērtē un jāapsver viena papildu divas nedēļas ilga ārstēšana ar Zyclara. Ja ārstējamais(-ie) bojājums(-i) uzrāda nepietiekamu reakciju uz Zyclara, ieteicama atšķirīga terapija. Aktīniskās keratozes bojājumi, kas izzuduši pēc diviem Zyclara terapijas cikliem, ilgušiem 2 nedēļas un pēc tam recidivē, var tikt atkārtoti ārstēti ar vienu vai diviem papildu 2 nedēļas ilgiem Zyclara terapijas cikliem pēc vismaz 12 nedēļu ilgas ārstēšanas pārtraukšanas.
Aknu vai nieru darbības traucējumi Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem netika iekļauti klīniskajos pētījumos. Šos pacientus vajadzētu novērot pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.
Pediatriskā populācija Imihimoda drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem aktīniskās keratozes ārstēšanai, nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids Zyclara paredzēts tikai ārīgai lietošanai. Jāizvairās no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Ārstējamo apvidu nedrīkst pārsiet vai citādi pārklāt. Ārstam ir jāparāda pacientam pareiza uzklāšanas tehnika, lai Zyclara terapija sniegtu maksimālu guvumu.
Zyclara jāuzklāj uz skartā ādas apvidus reizi dienā pirms gulētiešanas, tam jāpaliek uz ādas aptuveni astoņas stundas. Šajā laikā jāizvairās no mazgāšanās dušā vai vannā. Pirms krēma lietošanas pacientiem ārstējamais ādas apvidus jānomazgā ar maigām ziepēm un ūdeni un rūpīgi jānosusina. Zyclara jāuzklāj plānā kārtiņā uz visa ārstējamā apvidus un viegli jāiemasē, līdz krēms izzūd. Katrā ikdienas lietošanas reizē uz ārstējamā apvidus (visas sejas vai galvas matainās daļas ādas, bet ne uz abiem apvidiem) drīkst uzklāt ne vairāk kā divu Zyclara paciņu saturu. Daļēji izlietotas paciņas jāizmet. Tās nedrīkst lietot atkārtoti. Zyclara jāatstāj uz ādas aptuveni astoņas stundas. Pēc tam krēms noteikti jānotīra, nomazgājot apvidu un rokas ar maigām ziepēm un ūdeni.
Pirms un pēc krēma lietošanas rūpīgi jānomazgā rokas.
Izlaista deva Ja ir aizmirsta deva, pacientam jāpagaida līdz nākamajam vakaram, lai uzklātu Zyclara, un tad jāturpina parastā shēma. Krēmu nedrīkst uzklāt vairāk kā vienu reizi dienā. Katrs ārstēšanas cikls nedrīkst ilgt vairāk par divām nedēļām, arī ja ir aizmirsta deva vai bijis “atpūtas” periods.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Vispārēji norādījumi par ārstēšanu Ja bojātie audi neatbilst tipiskai AK klīniskajai ainai vai pastāv aizdomas par ļaundabīgu procesa gaitu, piemērotas terapijas noteikšanai jāveic biopsija. Imihimoda iedarbība aktīniskās keratozes ārstēšanā uz plakstiņiem, nāsīs vai ausīs un uz lūpām nav izvērtēta, tāpēc jāizvairās no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Ārstēšana ar imihimoda krēmu nav ieteicama, kamēr āda nav sadzijusi pēc kādas iepriekšējas zāļu lietošanas vai ķirurģiskas ārstēšanas. Sekas uzklāšanai uz bojātas ādas var būt palielināta imihimoda sistēmiskā uzsūkšanās, izraisot palielinātu nevēlamu blakusparādību risku (skatīt 4.8. un 4.9. apakšpunktā).
3

Izsargājoties no palielinātas saules apdeguma iespējamības, vēlams lietot aizsarglīdzekļus pret saules iedarbību, un pacientiem pēc iespējas jāsamazina dabiskās un mākslīgās saules gaismas (solārija vai UVA/B terapijas) iedarbība vai jāizvairās no tās, kamēr tiek lietots Zyclara. Ārstējamais ādas apvidus jāaizsargā no saules stariem. Imihimods nav ieteicams AK bojājumu ārstēšanai, kad ir izteikta hiperkeratoze vai hipertrofija, kāda redzama ādas raga gadījumā.
Vietējas ādas reakcijas Ārstēšanas laikā un laika posmā līdz sadziedēšanai apstrādātie ādas laukumi var stipri atšķirties no normālas ādas. Bieži vērojamas vietējas ādas reakcijas, taču to intensitāte imihimoda krēma terapijas laikā parasti samazinās vai arī tās pazūd pēc terapijas pārtraukšanas. Retos gadījumos tikai pēc dažām imihimoda krēma uzklāšanas reizēm iespējamas intensīvas vietējas iekaisuma reakcijas, piemēram, ādas mitrošanās vai erozija. Pastāv saistība starp to, cik ātri notiek pilnīga ādas attīrīšanās, un vietējo ādas reakciju (piemēram, eritēmas) intensitāti. Šīs vietējās ādas reakcijas var būt saistītas ar lokālas imūnreakcijas aktivizēšanos. Turklāt imihimods var pastiprināt iekaisumu ādā. Ja nepieciešams vietēju ādas reakciju smaguma pakāpes dēļ vai tāpēc, ka pacients izjūt diskomfortu, ārstēšanu uz dažām dienām var pārtraukt. Kad ādas reakcijas normalizējušās, imihimoda krēma lietošanu var atsākt. Vietējo ādas reakciju intensitāte otrajā ciklā parasti ir vājāka nekā pirmajā ārstēšanas ciklā ar Zyclara.
Sistēmiskas reakcijas Vienlaikus ar intensīvām vietējām ādas reakcijām vai pat pirms tām iespējamas gripai līdzīgas sistēmiskas pazīmes un simptomi, piemēram, nogurums, slikta dūša, drudzis, mialģijas, artralģijas un drebuļi. Jāapsver zāļu lietošanas īslaicīga pārtraukšana vai devas koriģēšana (skatīt 4.8. apakšpunktā). Pacienti ar samazinātām hematoloģiskām rezervēm jānovēro pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā (skatīt 4.8. apakšpunktā).
Īpašas pacientu grupas Pacienti ar sirds, aknu vai nieru traucējumiem klīniskajos pētījumos netika iekļauti. Šos pacientus vajadzētu novērot pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.
Lietošana pacientiem ar pavājinātu imunitāti un/vai pacientiem ar autoimūnām slimībām Zyclara lietošanas drošums un efektivitāte pacientiem ar pavājinātu imunitāti (piemēram, pacientiem, kuriem pārstādīti orgāni) un/vai pacientiem ar autoimūnām slimībām nav noskaidrota. Tāpēc imihimoda krēms šiem pacientiem lietojams uzmanīgi (skatīt 4.5. apakšpunktā). Imihimoda terapijas sniegtais guvums šiem pacientiem jāsalīdzina ar risku, kas saistīts vai nu ar iespējamo orgāna atgrūšanu, vai iespējamo reakciju "transplantāts pret recipientu", vai iespējamo autoimūnās slimības pastiprināšanos.
Atkārtota ārstēšana Informācija par atkārtotu aktīniskās keratozes bojājumu ārstēšanu, kas izzudusi pēc diviem 2 nedēļu ilgiem Zyclara ārstēšanas cikliem un pēc tam atkal parādījusies, ir atrodama 4.2. un 5.1. apakšpunktā.
Palīgvielas Stearilspirts un cetilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas un vieglu lokālu kairinājumu. Metilparahidroksibenzoāts (E 218) un propilparahidroksibenzoāts (E 216) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Tostarp nav veikti pētījumi arī ar imūnsupresīvām zālēm. Mijiedarbība ar sistēmiskiem medikamentiem varētu būt ierobežota imihimoda krēma minimālās uzsūkšanās dēļ caur ādu.
4

Imihimoda krēmam piemīt imūnstimulējošas īpašības, tāpēc pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvas zāles, krēms jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktā). Jāizvairās no Zyclara lietošanas vienlaikus ar citiem imihimoda krēmiem vienā ārstējamā apvidū, jo to sastāvā ir viena un tā pati aktīvā viela (imihimods), kas var palielināt vietējo ādas reakciju risku un smaguma pakāpi.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Klīniskie dati par imihimoda lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktā). Parakstot Zyclara sievietēm grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība. Zyclara grūtniecības laikā lietojams tikai tad, ja iespējamais guvums attaisno iespējamo risku auglim.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai imihimods/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/ zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Zyclara, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.
Fertilitāte Nav pieejami klīniskie dati, iespējamais risks cilvēkam nav zināms.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Zyclara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums Tālāk sniegtie dati parāda Zyclara vai nesējvielas lietošanu 319 pētāmām personām, kuras piedalījās divos dubultmaskētos pētījumos. Pētāmās personas lietoja līdz divām Zyclara 3,75 % krēma vai nesējvielas paciņām dienā uz skartā apvidus ādas (vai nu visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas, bet ne uz abiem apvidiem) divus 2 nedēļu ārstēšanas ciklus, starp kuriem bija divu nedēļu periods bez ārstēšanas.
Klīniskajos pētījumos vairumam pacientu (159/160), kuri lietoja Zyclara AK ārstēšanai, bija vietējas ādas reakcijas (visbiežāk eritēma, kreveles un lobīšanās/sausums uzklāšanas vietā) uzklāšanas vietā. Taču tikai 11 % (17/160) pacientu klīniskajos pētījumos ar Zyclara bija nepieciešams “atpūtas” periods (ārstēšanas pārtraukšana) vietējo blakusparādību dēļ. Ar Zyclara ārstētie pacienti klīniskajos pētījumos ziņoja par dažām sistēmiskām blakusparādībām, piemēram, galvassāpēm 6% (10/160), nogurumu 4% (7/160).
Blakusparādību saraksts tabulas veidā
Tālāk tabulā sniegtie dati apkopo: - Zyclara vai nesējvielas lietošanu iepriekš minētajos pētījumos (sastopamības biežums ir no “ļoti bieži” līdz “retāk” un vairāk, nekā lietojot nesējvielu); - imihimoda 5 % krēma lietošanas pieredzi.
Sastopamības biežums definēts šādi:
Ļoti bieži (≥ 1/10); Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); Retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100);
5

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); Ļoti reti (<1/10 000) un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmu grupa Infekcijas un infestācijas

Sastopamības biežums Bieži Retāk

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi*

Sastopamības biežums nav zināms Bieži
Sastopamības biežums nav zināms

Imūnās sistēmas traucējumi Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti Bieži

Psihiskie traucējumi

Bieži Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Acu bojājumi

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk
Sastopamības biežums nav zināms Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk Ļoti bieži

Bieži Retāk Reti

Blakusparādības
Herpes simplex Infekcija Pustulas Ādas infekcija
Limfadenopātija Pazemināts hemoglobīna līmenis Samazināts leikocītu skaits Samazināts neitrofilu skaits Samazināts trombocītu skaits Autoimūnu slimību pastiprināšanās Anoreksija Paaugstināts glikozes līmenis asinīs Bezmiegs Depresija Aizkaitināmība Galvassāpes Reibonis Konjunktīvas kairinājums Plakstiņu tūska Aizlikts deguns Faringolaringeālas sāpes Paaugstināts aknu enzīmu līmenis
Slikta dūša Caureja Vemšana Sausa mute Sāpes vēderā Eritēma Krevele Ādas lobīšanās Ādas tūska Ādas čūla Ādas hipopigmentācija Dermatīts Sejas tūska Dermatoloģiska reakcija attālinātā vietā

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Sastopamības biežums nav zināms
Bieži

Matu izkrišana
Erythema multiforme Stīvensa-Džonsona sindroms Ādas sarkanā vilkēde Ādas hiperpigmentācija Mialģija Artralģija

6

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšans vietā

Retāk Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Muguras sāpes Sāpes ekstremitātē Eritēma uzklāšanas vietā Kreveļu veidošanās uzklāšanas vietā Lobīšanās uzklāšanas vietā Sausums uzklāšanas vietā Tūska uzklāšanas vietā Čūla uzklāšanas vietā Izdalījumi uzklāšanas vietā Reakcija uzklāšanas vietā Nieze uzklāšanas vietā Sāpes uzklāšanas vietā Pietūkums uzklāšanas vietā Dedzinoša sajūta uzklāšanas vietā Kairinājums uzklāšanas vietā Izsitumi uzklāšanas vietā Nogurums
Pireksija
Gripai līdzīga slimība Sāpes Sāpes krūtīs Dermatīts uzklāšanas vietā Asiņošana uzklāšanas vietā Papulas uzklāšanas vietā Parestēzija uzklāšanas vietā Hiperestēzija uzklāšanas vietā Iekaisums uzklāšanas vietā Rēta uzklāšanas vietā Ādas plaisāšana uzklāšanas vietā Pūslīši uzklāšanas vietā Karstums uzklāšanas vietā Astēnija Drebuļi Letarģija Nepatīkama sajūta Iekaisums

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Asins sistēmas traucējumi Klīniskajos pētījumos, kuros pētīta imihimoda 5 % krēma lietošana, novērota hemoglobīna rādītāju, balto asins šūnu skaita, neitrofilu absolūtā skaita un trombocītu rādītāju samazināšanās. Šī samazināšanās nav uzskatāma par klīniski nozīmīgu pacientiem ar normālām hematoloģiskām rezervēm. Klīniskajos pētījumos nav pētīti pacienti ar pazeminātām hematoloģiskām rezervēm. Pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par konstatētu hematoloģisko rādītāju pasliktināšanos tādā mērā, ka to uzlabošanai nepieciešama klīniska iejaukšanās.

Ādas infekcijas Ārstēšanas laikā ar imihimodu novērotas ādas infekcijas. Neskatoties uz to, ka pie nopietnām sekām nav novedušas, vienmēr jāņem vērā iespēja inficēties caur bojātu ādu.
Hipopigmentācijas un hiperpigmentācija

7

Ziņots arī par lokalizētu hipopigmentāciju un hiperpigmentāciju pēc imikvimoda 5 % krēma lietošanas. Vēlāk iegūtā informācija liecina, ka dažiem pacientiem šīs ādas krāsas pārmaiņas varētu būt neatgriezeniskas.
Dermatoloģiskas reakcijas attālināti no lietošanas vietas Retos gadījumos klīnisko pētījumu terapijā ar imihimoda 5% krēmu ziņots par dermatoloģiskām reakcijām, ieskaitot daudzformu eritēmu.
Alopēcija Klīniskajos pētījumos izmeklējot imihimoda 5% krēma izmantošanu aktīniskās keratozes ārstēšanai konstatēti 0,4% (5/1214) alopēcijas gadījumi ārstēšanas vietā vai tās tuvumā.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lokāli, imihimoda krēma sistēmiska pārdozēšana ir maz ticama, jo zāļu uzsūkšanās caur ādu ir minimāla. Pētījumos ar trušiem noskaidrots, ka dermālā letālā imikvimoda deva ir lielāka par 5 g/kg. Imihimoda krēma ilgstoša dermāla pārdozēšana varētu izraisīt smagas vietējas ādas reakcijas un palielināt sistēmisku reakciju risku.
Nejauši norijot, slikta dūša, vemšana, galvassāpes, mialģija un drudzis varētu parādīties pēc vienreizējas 200 mg imihimoda devas, kas ir līdzvērtīga vairāk nekā 21 Zyclara paciņas saturam. Nopietnākais klīniskais gadījums, par ko ziņots pēc vairākām iekšķīgām ≥ 200 mg imihimoda devām, ir hipotensija, kas novērsta, iekšķīgi vai intravenozi ievadot šķidrumu.
Pārdozēšanas gadījumā terapijai vajadzētu ietvert klīnisko simptomu ārstēšanu.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: antibiotikas un ķīmijterapeitiski dermatoloģiski līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi, ATĶ kods: D06BB10.
Farmakodinamiskā iedarbība Imihimods ir imūnreakcijas modificētājs. Tas ir galvenais imidazolīna grupas savienojums. Piesātinātas saistīšanās pētījumi liecina, ka reaģējošajām šūnām ir imikvimodam atbilstoši membrānas receptori, ko sauc par Toll veida 7. un 8. tipa receptoriem. Imihimods inducē alfa interferona (IFN-α) un citu citokīnu izdalīšanos no dažādām cilvēka un dzīvnieku šūnām (piemēram, no cilvēka monocītiem/makrofāgiem un keratinocītiem). Lokāla in vivo imihimoda krēma uzklāšana uz peles ādas izraisīja palielinātu IFN un audzēja nekrozes faktora (TNF) koncentrāciju, salīdzinot ar neārstētu peļu ādu. Inducēto citokīnu spektrs atšķiras atkarībā no šūnas audu izcelsmes. Turklāt citokīnu atbrīvošanās tika inducēta pēc uzklāšanas uz ādas un perorālas imihimoda lietošanas dažādiem laboratorijas dzīvniekiem, kā arī pētījumos cilvēkam. Dzīvnieku modeļos imihimods ir efektīvs pret vīrusinfekcijām un darbojas kā pretaudzēju viela, galvenokārt inducējot alfa interferonu un citus citokīnus.
Arī no cilvēkiem iegūtajos datos novērota alfa interferona un citu citokīnu sistēmiskā līmeņa paaugstināšanās pēc lokālas imihimoda lietošanas.
Klīniskā efektivitāte un lietošanas drošums
8

Zyclara efektivitāte tika pētīta divos dubultmaskētos, randomizētos, ar nesējvielu kontrolētos klīniskos pētījumos. Pacientiem bija 5 – 20 tipiski, redzami vai sataustāmi AK bojājumi apvidū, kas pārsniedz 25 cm2 vai nu uz sejas, vai kailas galvas matainās daļas ādas. 319 pētāmās personas ar AK ārstēja ar ne vairāk kā divām paciņām imihimoda 3,75 % krēma reizi dienā vai pieskaņotu nesējvielas krēmu 2 nedēļas ilgus divus ārstēšanas ciklus, starp kuriem bija divu nedēļu cikls bez ārstēšanas. Kombinētajos pētījumos pilnīga bojājumu izzušana no visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas 8. pēc terapijas nedēļas vizītē imihimoda 3,75 % krēma lietošanas gadījumā bija 35,6 % (57/160 pacienti, TI 28,2 %, 43,6 %), nesējvielas lietošanas gadījumā 6,3 % (10/159 pacienti, TI 3,1 %, 11,3 %). 65 gadus veciem vai vecākiem pacientiem un jaunākiem pacientiem nebija nekādu vispārēju lietošanas drošuma vai efektivitātes atšķirību. Par plakanšūnu karcinomu (SCC) ziņoja 1,3 % (2/160) pacientu, kas ārstēti ar imihimodu 3,75%, 0,6 % (1/159) pacientu, kas ārstēti ar nesējvielu. Šī atšķirība nebija statistiski nozīmīga.
Novērojuma pētījumā, kurā imihimodu 3,75% iepriekš veiksmīgi lietojušus pacientus novēroja vismaz 14 mēnešus bez turpmākas AK ārstēšanas, 40,5 % pacientu konstatēja pilnīgu visa ārstētā apvidus (vai nu visas sejas, vai galvas matainās daļas) izārstēšanos. Nav ilgtermiņa datu par imihimoda 3,75% slimības recidīviem ilgākā periodā.
Divos atklātos, randomizētos, kontrolētos pētījumos tika pētīta imihimoda 5% (ne šo 3,75% stipruma zāļu) ilgtermiņa ietekme, salīdzinot ar lokālo diklofenaku (3% gelu). Šajos pētījumos apstrādātais AK laukums, kura kopējā platība bija aptuveni 40 cm2, atradās uz matus zaudēt sākušas galvas vai sejas ādas, un sākotnēji bija vidēji 7 klīniski tipiski AK bojājumi. Pētījumi tika veikti atbilstoši oficiālajām rekomendācijām. Šie pētījumi parādīja, ka imihimods bija labāks par lokāli lietoto diklofenaku, novēršot AK bojājumu histoloģisko progresiju par in-situ vai invazīvu plakanšūnu karcinomu (SCC). Turklāt šie pētījumi atbalstīja imihimoda lietošanu līdz pat diviem papildu ārstēšanas cikliem, ja AK bojājumi nav pilnībā izzuduši vai AK bojājumi atkārtojās pēc veiksmīgas sākotnējās terapijas ar imihimodu.
Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt rezultātus pētījumiem ar Zyclara visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar aktīnisko keratozi (skatīt informāciju 4.2. apakšpunktā par lietošanu pediatriskā populācijā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Caur cilvēka ādu uzsūcas mazāk nekā 0,9 % radioaktīvi iezīmēta imihimoda vienreizējās lokāli uzklātās devas.
Sistēmiskā iedarbība (perkutānā iekļuve) aprēķināta, nosakot radioaktīvā oglekļa-14 klātbūtni urīnā un fekālijās esošajā [14C] imihimodā.
Farmakokinētikas pētījumu laikā ar imihimoda 3,75% krēmu pēc divu paciņu satura uzklāšanas reizi dienā (18,75 mg imihimoda dienā) līdz trim nedēļām uz visas sejas un/vai galvas matainās daļas (aptuveni 200 cm2), pacientiem ar AK konstatēja mazu sistēmisko imihimoda uzsūkšanos. Līdzsvara stāvoklis tika sasniegts divās nedēļās, un laiks līdz maksimālajai koncentrācijai (Tmax) variēja no 6 līdz 9 stundām pēc pēdējās uzklāšanas.
Izkliede Vidējā maksimālā imihimoda koncentrācija serumā pētījuma beigās bija 0,323 ng/mL.
Biotransformācija Perorāli lietojot imihimods tiek strauji un plaši metabolizēts divos galvenajos metabolītos.
Eliminācija
9

Neliels daudzums zāļu, kas tika absorbēts sistēmiskajā asinsritē tika ātri izdalīts gan ar urīnu gan ar fēcēm ar vidējo attiecību aptuveni 3 pret 1. Farmakokinētikas pētījumos aprēķinātais šķietamais eliminācijas pusperiods pēc lokālas 3,75 % imikvimoda krēma lietošanas bija aptuveni 29 stundas.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, mutagenitāti un teratogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Četrus mēnešus ilgā dermālās toksicitātes pētījumā ar žurkām, izmantojot 0,5 un 2,5 mg/kg devas, novērota ievērojama ķermeņa masas samazināšanās un liesas masas palielināšanās; četrus mēnešus ilgā dermālā pētījumā ar pelēm analoģiska ietekme netika novērota. Abām sugām novērots lokāls ādas kairinājums, īpaši lielāku devu lietošanas gadījumā.
18 mēnešu ilgais kancerogenitātes pētījums ar pelēm, kas lokāli uz ādas saņēma preparātu trīs dienas nedēļā, neveicināja audzēju veidošanos ar preparātu apstrādātajos ķermeņa apvidos. Tikai peļu mātītēm nedaudz biežāk nekā kontroles dzīvnieku grupā bija hepatocelulāras adenomas. Sastopamība labi atbilst spontāno audzēju spektram, kas zināms pelēm atbilstoši to vecumam. Tāpēc šīs atrades uzskata par nejaušām. Imihimods maz sistēmiski uzsūcas caur cilvēka ādu un nav mutagēns, tāpēc jebkāds risks cilvēkam no sistēmiskas iedarbības visdrīzāk ir neliels. Turklāt divus gadus ilgā kancerogenitātes pētījumā žurkām, kas saņēma preparātu iekšķīgi, audzēji vispār netika konstatēti.
Fotokancerogenitātes bioloģiskajā testā tika vērtēta imihimoda krēma iedarbība albīnām pelēm bez apmatojuma, kuras pakļāva imitēta saules ultravioletā starojuma (UVS) iedarbībai. Dzīvnieki 40 nedēļas saņēma imikvimoda krēmu trīs reizes nedēļā un tika apstaroti piecas dienas nedēļā. Peles šādā režīmā pavadīja vēl 12 nedēļas. Salīdzinot ar kontrolgrupu, kas saņēma mazu UVS devu, audzēji ātrāk un biežāk radās to peļu grupā, kuras saņēma nesējvielu saturošu krēmu. Iegūto datu nozīmība cilvēkiem nav noskaidrota. Salīdzinot ar nesējvielu saturošo krēmu saņēmušo grupu, lokāla imihimoda krēma lietošana jebkādās devās audzēju sastopamības palielināšanos neizraisīja.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Izostearīnskābe Benzilspirts Cetilspirts Stearilspirts Baltais vazelīns Polisorbāts 60 Sorbitāna stearāts Glicerīns Metilparahidroksibenzoāts (E 218) Propilparahidroksibenzoāts (E 216) Ksantāna sveķi Attīrīts ūdens
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
30 mēneši
10

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Vienreiz atvērtas paciņas nav izmantojamas atkārtoti. 6.5. Iepakojuma veids un saturs Kārbas ar 14, 28 vai 56 vienreiz lietojamām poliestera/balta zema blīvuma polietilēna/alumīnija folijas paciņām, katrā paciņā 250 mg krēma. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Nav īpašu prasību. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Zviedrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/12/783/001-003
9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 23/08/2012 Pēdējās pārreģistrācijas datums: 22/03/2017 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
11

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJI, KURI ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
12

A. RAŽOTĀJI, KURI ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
3M Health Care Limited Derby Road Loughborough Leicester LE11 5SF Lielbritānija
MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 61352 Bad Homburg Vācija
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošības ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN DROŠU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
13

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
14

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
15

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Zyclara 3,75 % krēms Imiquimodum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda/ 250 mg krēma (3,75%). Katrs grams krēma satur 37,5 mg imihimoda
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: izostearīnskābe, benzilspirts, cetilspirts, stearilspirts, baltais vazelīns, polisorbāts 60, sorbitāna stearāts, glicerīns, metilparahidroksibenzoāts (E 218), propilparahidroksibenzoāts (E 216), ksantāna sveķi, attīrīts ūdens. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Krēms 14 paciņas 28 paciņas 56 paciņas
5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai uz ādas
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas paciņā atlikušais krēms jāiznīcina.
16

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Meda AB Box 906 170 09 Solna Zviedrija
12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/783/001 14 paciņas EU/1/12/783/002 28 paciņas EU/1/12/783/003 56 paciņas
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Zyclara 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
17

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
18

MINIMUMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ PACIŅAS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Zyclara 3,75 % krēms Imiquimodum Lietošanai uz ādas 2. LIETOŠANAS METODE 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Exp 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 mg 6. CITA
19

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
20

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Zyclara 3,75 % krēms Imiquimodum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Zyclara un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Zyclara lietošanas 3. Kā lietot Zyclara 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt Zyclara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Zyclara un kādam nolūkam tās lieto
Zyclara 3,75 % krēma aktīvā viela ir imihimods, kas ir imūnreakcijas modifikators (stimulē cilvēka imūno sistēmu).
Šīs zāles parakstītas aktīniskās keratozes ārstēšanai pieaugušajiem.
Šīs zāles stimulē paša organisma imūnsistēmu izstrādāt dabiskas vielas, kas palīdz cīnīties ar aktīnisko keratozi.
Aktīniskā keratoze parādās kā nelīdzeni ādas laukumi uz ādas cilvēkiem, kuri dzīves laikā bijuši daudz pakļauti saules iedarbībai. Daži no šiem ādas laukumiem ir ādas krāsā, citi ir pelēcīgi, rozā, sarkani vai brūni. Tie var būt plakani un zvīņaini vai piepacelti, nelīdzeni, cieti un kārpveidīgi.
Šīs zāles lietojamas tikai aktīniskās keratozes gadījumā uz sejas un galvas matainās daļas ādas, kad ārsts ir nolēmis, ka tā ir Jums pati piemērotākā ārstēšana.
2. Kas Jums jāzina pirms Zyclara lietošanas
Nelietojiet Zyclara šādos gadījumos
- ja Jums ir alerģija pret imihimodu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Zyclara lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja iepriekš esat lietojis šīs vai citas līdzīgas zāles citā koncentrācijā; • ja Jums ir imūnsistēmas darbības traucējumi vai lietojat zāles imūnsistēmas nomākšanai (piemēram, pēc orgāna pārstādīšanas); • ja Jums ir novirzes asinsainā.
21

Vispārēji norādījumi ārstēšanas laikā
• Ja Jums nesen veikta operācija vai medicīniska ārstēšana, pagaidiet, kamēr ārstējamais apvidus sadzīst, pirms lietot šīs zāles.
• Izvairieties no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Nejaušas saskares gadījumā noskalojiet krēmu ar ūdeni.
• Lietojiet krēmu tikai ārīgi (uz sejas vai galvas matainās daļas ādas). • Nelietojiet vairāk krēma, kā ārsts norādījis. • Pēc šo zāļu uzklāšanas nepārklājiet ārstēto apvidu ar saiti vai citu pārsēju. • Ja ārstējamā apvidū rodas pārāk nepatīkamas sajūtas, nomazgājiet krēmu ar maigām ziepēm
un ūdeni. Kad nepatīkamās sajūtas izzudušas, varat atsākt ārstēšanas shēmu saskaņā ar norādījumiem. Krēmu drīkst uzklāt tikai reizi dienā. • Ārstēšanas laikā ar šīm zālēm nelietojiet sauļošanās lampas un neizmantojiet solāriju, kā arī pēc iespējas izvairieties no saules stariem. Ja dodaties laukā dienā, izmantojiet aizsarglīdzekļus pret sauli un valkājiet aizsargājošu apģērbu un platmali.
Vietējas ādas reakcijas
Zyclara lietošanas laikā Jums iespējamas vietējas ādas reakcijas zāļu iedarbības veida dēļ uz Jūsu ādu. Šīs reakcijas varētu būt zīme, ka zāles darbojas, kā paredzēts.
Zyclara lietošanas laikā un līdz sadzīšanai ārstējamais apvidus varētu stipri atšķirties no normālas ādas. Var arī īslaicīgi pastiprināties jau esošs iekaisums. Šīs zāles var izraisīt arī gripai līdzīgus simptomus (piemēram, nogurumu, sliktu dūšu, drudzi, muskuļu un locītavu sāpes un drebuļus) pirms vietējām ādas reakcijām vai to laikā. Ja parādās gripai līdzīgi simptomi vai diskomforta sajūta, vai izteiktas lokālas ādas reakcijas, var būt nepieciešams dažu dienu ilgs atpūtas laiks. Jūs varētu atsākt ārstēšanu ar imihimoda krēmu pēc tam, kad ādas reakcijas ir kļuvušas mērenas. Tomēr 2 nedēļu ārstēšanās cikls nebūtu jāpagarina izlaistu devu vai atpūtas laika dēļ. Vietējo ādas reakciju intensitāte mēdz būt mazāka otrajā ārstēšanas ciklā ar Zyclara nekā pirmajā.
Atbildes reakciju pret ārstēšanu var pienācīgi novērtēt tikai pēc vietējo ādas reakciju izzušanas. Jums jāturpina ārstēšana saskaņā ar ārsta norādījumiem.
Šīs zāles var atklāt un ārstēt aktīnisko keratozi, kas pirms tam nav bijusi redzama vai sajūtama, un tā vēlāk var izzust. Jums jāturpina uzklāt krēmu pilnu ārstēšanas kursu, pat ja šķiet, ka visi aktīniskās keratozes bojājumi ir izzuduši.
Bērni un pusaudži
Šīs zāles nedrīkst dot bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo lietošanas drošums un efektivitāte par 18 gadiem jaunākiem pacientiem nav noskaidrota. Nav pieejami dati par imihimoda lietošanu bērniem un pusaudžiem.
Citas zāles un Zyclara
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Ja saņemat imūnsupresīvas zāles, kas nomāc imūnsistēmu, pirms ārstēšanās uzsākšanas pastāstiet to ārstam.
Izvairieties vienlaicīgi lietot Zyclara un jebkuru citu imihimoda krēmu tajā pašā ārstējamā laukumā.
22

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Jūsu ārsts pārrunās ar Jums riskus un priekšrocības, lietojot Zyclara grūtniecības laikā. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi grūtniecības laikā.
Nav zināms, vai imihimods izdalās pienā. Jums nevajadzētu lietot Zyclara, ja Jūs barojat ar krūti vai plānojat barot ar krūti. Jūsu ārsts pārrunās ar Jums, vai Jums vajadzētu pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt Zyclara lietošanu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Šīm zālēm nav ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai arī tā ir niecīga.
Šīs zāles satur metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu, cetilspirtu, stearilspirtu un benzilspirtu
Metilparahidroksibenzoāts (E218) un propilparahidroksibenzoāts (E216) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas). Cetilspirts un stearilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). Šīs zāles satur 5 mg benzilspirta katrā paciņā. Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas un vieglu lokālu kairinājumu.
3. Kā lietot Zyclara
Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Nelietojiet šīs zāles, kamēr ārsts nav parādījis, kā tās pareizi lietojamas.
Šīs zāles lietojamas tikai aktīniskās keratozes ārstēšanai uz sejas un galvas matainās daļas ādas.
Devas Uzklājiet šīs zāles uz skartā apvidus reizi dienā tieši pirms naktsmiera. Maksimālā dienas deva ir divas paciņas (500 mg = divas paciņas pa 250 mg katrā). Šīs zāles nedrīkst uzklāt uz apvidiem, kas lielāki vai nu par seju vai kailo galvas matainās daļas ādu.
Lietošanas veids
1. Pirms naktsmiera rūpīgi nomazgājiet rokas un ārstējamo apvidu ar maigām ziepēm un ūdeni. Rūpīgi nosusiniet rokas un ļaujiet apvidum nožūt.
2. Atveriet jaunu Zyclara paciņu tieši pirms lietošanas un izspiediet nedaudz krēma uz pirksta gala. Vienā lietošanas reizē nedrīkst lietot vairāk par divām paciņām.
23

3. Uzklājiet plānu Zyclara kārtiņu uz skartā apvidus. Viegli iemasējiet, līdz krēms pazūd. Izvairieties no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm.
4. Pēc krēma uzklāšanas izmetiet atvērto paciņu. Kārtīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
5. Atstājiet Zyclara uz ādas aptuveni astoņas stundas. Šajā laikā nemazgājiet ārstējamo apvidu ne dušā, ne vannā. Nepārklājiet ārstējamo apvidu ar saitēm vai citiem pārsējiem.
6. Pēc aptuveni astoņām stundām nomazgājiet apvidu, kur bija uzklāts Zyclara, ar maigām ziepēm un ūdeni.
Ārstēšanas ilgums Ārstēšana sākas ar ikdienas krēma uzklāšanu divas nedēļas, pēc tam ir pārtraukums bez zāļu lietošanas divas nedēļas un tad atkal zāļu lietošana katru dienu vēl divas nedēļas. Ja esat lietojis Zyclara vairāk nekā noteikts Ja esat uzklājis pārāk daudz krēma, nomazgājiet lieko ar maigām ziepēm un ūdeni. Kad ādas reakcija izzudusi, varat turpināt ārstēšanu ieteiktajā regulārajā veidā. Krēmu drīkst uzklāt tikai reizi dienā. Ja nejauši norijat šīs zāles, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Ja esat aizmirsis lietot Zyclara Ja aizmirstat Zyclara devu, pagaidiet līdz nākamajam vakaram, lai uzklātu krēmu, un turpiniet parastajā veidā. Krēmu drīkst uzklāt tikai reizi dienā. Katrs ārstēšanas cikls ilgst ne vairāk kā divas nedēļas, pat ja esat aizmirsis kādu devu. Ja pārtraucat lietot Zyclara Aprunājieties ar savu ārstu, pirms pārtraucat ārstēšanos ar Zyclara. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
24

Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja šo zāļu lietošanas laikā rodas kāda no šīm smagajām blakusparādībām: nopietnas ādas reakcijas (biežums nav zināms) ar ādas bojājumiem vai plankumiem uz ādas, kas sākumā ir kā mazi, sarkani laukumiņi un tad progresē līdz sīkiem, mērķim līdzīgiem bojājumiem, vienlaikus var būt tādi simptomi kā nieze, drudzis, slikta pašsajūta, sāpošas locītavas, redzes traucējumi, dedzinoša, sāpju vai niezoša sajūta acīs un mutes čūlas. Ja Jums rodas šādi traucējumi, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un izstāstiet to savam ārstam.
Dažiem cilvēkiem atklāta asins šūnu skaita samazināšanās (biežums nav zināms). Tas var padarīt Jūs jutīgākus pret infekcijām, vieglāk var rasties zilumi vai būt nogurums. Ja ievērojat kādu no šiem simptomiem, pastāstiet to ārstam.
Ja atklājat strutas vai kādu citu ādas infekcijas (biežums nav zināms) pazīmi, apspriediet to ar savu ārstu.
Daudzas no šo zāļu blakusparādībām izraisa tā vietējā iedarbība uz Jūsu ādu. Vietējas ādas reakcijas var būt pazīme, ka zāles darbojas, kā paredzēts. Ja Jūsu āda stipri reaģē vai šo zāļu lietošana izraisa pārāk nepatīkamas sajūtas, pārtrauciet krēma uzklāšanu un nomazgājiet apvidu ar maigām ziepēm un ūdeni. Tad sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Viņš var ieteikt Jums uz pāris dienām pārtraukt šo zāļu lietošanu (t. i., nedaudz “atpūsties” no ārstēšanas).
Par tālāk minētajām imihimoda blakusparādībām ziņots
Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): - ādas apsārtums, kreveles, ādas zvīņošanās, izdalījumi, ādas sausums, ādas pietūkums, ādas čūla un
samazināta ādas pigmentācija uzklāšanas vietā;
Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem): - šādas reakcijas uzklāšanas vietā: ādas iekaisums, nieze, sāpes, dedzinoša sajūta, kairinājums un
izsitumi, - palielināti limfmezgli, - galvassāpes, - reibonis, - ēstgribas zudums, - slikta dūša, - caureja, - vemšana, - gripai līdzīgi simptomi, - drudzis, - sāpes, - muskuļu un locītavu sāpes, - sāpes krūtīs, - bezmiegs, - nogurums, - vīrusinfekcija (herpes simplex), - paaugstināts glikozes līmenis asinīs;
Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem): - pārmaiņas uzklāšanas vietā, piemēram, asiņošana, pietūkuši apvidi ādā, iekaisums, tirpšana un
durstīšana, pastiprināta jutība pret pieskārienu, rētu veidošanās, siltuma sajūta, ādas plaisāšana, pūslīši vai strutu pūslīši, - vājums, - trīce, - enerģijas trūkums (letarģija), - nepatīkama sajūta,
25

- sejas pietūkums, - muguras sāpes, - locekļu sāpes, - aizlikts deguns, - rīkles sāpes, - acu kairinājums, - plakstiņu pietūkums, - depresija, - aizkaitināmība, - sausa mute, - sāpes vēderā;
Reti (var ietekmēt līdz 1 no 1,000 cilvēkiem): - autoimūnu slimību pastiprināšanās (slimības, ko izraisa patoloģiska imūna atbildes reakcija, ir
autoimūnas slimības), - ādas reakcijas no uzklāšanas vietas attālinātās vietās;
Sastopamības biežums nav zināms (biežums pēc pieejamiem datiem nav nosakāms): - ādas krāsas maiņa.
Dažiem pacientiem mainījusies ādas krāsa apvidū, kur uzklāts Zyclara. Šīs pārmaiņas parasti ar laiku izzūd, tomēr dažiem pacientiem tās var saglabāties. - matu izkrišana. Nelielam pacientu skaitam ārstējamā apvidū vai tā apkārtnē izkrituši mati, - aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās. Saņemti ziņojumi par paaugstinātu aknu enzīmu līmeni.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Zyclara
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Pēc atvēršanas paciņas nedrīkst izmantot atkārtoti.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Zyclara satur
- Aktīvā viela ir imihimods. Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda/ 250 mg krēma (100 mg krēma satur 3,75 mg imihimoda).
26

- Citas sastāvdaļas ir izostearīnskābe, benzilspirts, cetilspirts, stearilspirts, baltais vazelīns, polisorbāts 60, sorbitāna stearāts, glicerīns, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), ksantāna sveķi, attīrīts ūdens (skatīt arī 2. punktu “Zyclara satur metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu, cetilspirtu, stearilspirtu un benzilspirtu”).
Zyclara ārējais izskats un iepakojums
- Zyclara 3,75 % krēma paciņā ir 250 mg balta vai gaiši dzeltena viendabīga izskata krēma. - Kastītē ir 14, 28 vai 56 vienreiz lietojamas poliestera/balta zema blīvuma polietilēna/alumīnija
folijas paciņas. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Zviedrija
Ražotājs 3M Health Care Limited Derby Road Loughborough Leicestershire LE11 5SF, Lielbritānija
MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 61352 Bad Homburg Vācija
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību

België/Belgique/Belgien Meda Pharma S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg 1170 Brussels Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11
България Майлан ЕООД бул. Ситняково 48, ет. 7 Офис сграда „Сердика Офиси“ 1505 София Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg Meda Pharma S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg B-1170 Brussels Belgique / Belgien Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11
Magyarország Mylan EPD Kft. 1138 Budapest Váci út 150 Tel: +36 1 465 2100

27

Česká republika MEDA Pharma s.r.o. Evropská 2590/33C Prague 6 160 00 Tel: +420 222 004 400
Danmark Meda AS Solvang 8 3450 Allerød Tlf: +45 44 52 88 88
Deutschland MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 61352 Bad Homburg Tel: +49 (0) 6172 888 01
Eesti Meda Pharma SIA Liivalaia 13/15 11018 Tallinn Tel: +372 62 61 025
Ελλάδα MEDA Pharmaceuticals A.E. Αγίου Δημητρίου 63 17456 Άλιμος Τηλ: +30 210 6 77 5690
España Mylan Pharmaceuticals, S.L. C/ Plom, 2-4, 5ª planta 08038 - Barcelona Tel: +34 900 102 712
France Mylan Medical SA 40-44 rue Washington 75008 Paris Tél: +33 (0)1 56 64 10 70
Hrvatska Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 10 000 Zagreb Tel: +385 1 235 059 90

Malta Alfred Gera and Sons Ltd. 10,Triq il -Masgar Qormi QRM3217 Tel: +356 21 446205
Nederland Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM Amstelveen Tel: +31 (0)20 426 3300
Norge Meda A/S Askerveien 61 1384 Asker Tlf: +47 66 75 33 00
Österreich MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15 1110 Wien Tel: + 43 (0)1 86 390 0
Polska Mylan Healthcare Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel: +48 22 546 6400
Portugal BGP Products, Unipessoal, Lda. Av. D. João II, Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4 1990-095 Lisboa Tel: +351 214 127 200
România BGP PRODUCTS SRL Reprezentanța Romania Calea Floreasca nr.169A Floreasca Business Park 014459 București Tel.: +40 372 579 000
Slovenija GSP Proizvodi d.o.o. Dolenjska cesta 242c 1000 Ljubljana Tel: +386 1 23 63 180

28

Ireland Meda Health Sales Ireland Ltd., Unit 34 / 35, Block A, Dunboyne Business Park, Dunboyne, Co Meath, Ireland Tel: +353 1 802 66 24
Ísland Meda AB Box 906 170 09 Solna Svíþjóð Sími: +46 8 630 1900
Italia Meda Pharma S.p.A. Via Felice Casati, 20 20124 Milano Tel: +39 039 73901
Κύπρος Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35, 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05
Latvija Meda Pharma SIA 101 Mūkusalas str. Rīga LV‐1004 Tālr: +371 67616137
Lietuva Meda Pharma SIA Žalgirio str. 92, #2 Vilnius LT-09303 Tel. + 370 52059367

Slovenská republika MEDA Pharma spol. s. r.o. Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Tel: +421 2 32 199 100
Suomi/Finland Meda Oy Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4 02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 20 720 9550
Sverige Meda AB Box 906 170 09 Solna Tel: +46 (0)8 630 1900
United Kingdom Mylan Products Ltd. Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Tel: +44 1707 853000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta (MM/GGGG)
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

29

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Zyclara 3,75 % krēms
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda (imiquimodum)/ 250 mg krēma (3,75%). Viens grams krēma satur 37,5 mg imihimoda.
Palīgvielas ar zināmu iedarbību: metilparahidroksibenzoāts (E 218) 2,0 mg/g krēma propilparahidroksibenzoāts (E 216) 0,2 mg/g krēma cetilspirts 22,0 mg/g krēma stearilspirts 31,0 mg/g krēma benzilspirts 20,00 mg/g krēma
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Krēms. Viendabīga izskata balts vai gaiši dzeltens krēms.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Zyclara indicēts lokālai klīniski tipiskas, nehiperkeratozas, nehipertrofiskas, redzamas vai sataustāmas aktīniskas keratozes (AK) ārstēšanai uz visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas pieaugušajiem ar normālu imūnsistēmas darbību, ja citas lokālas ārstēšanas metodes ir kontrindicētas vai mazāk piemērotas.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
Zyclara (vienā lietošanas reizē: līdz divām paciņām, 250 mg imikvimoda krēma paciņā) jāuzklāj reizi dienā pirms naktsmiera uz skartā apvidus ādas divos ārstēšanas ciklos pa divām nedēļām katrā, ar divu nedēļu neārstēšanas starplaiku – atbilstoši ārsta norādījumiem.
Ārstējamais apvidus ir visa sejas vai kailā galvas matainās daļas āda.
Vietējas ādas reakcijas ārstējamā apvidū darbības mehānisma dēļ daļēji ir paredzamas un bieži vērojamas (skatīt 4.4 apakšpunktā). Var vairākas dienas zāles nelietot, ja tas nepieciešams neērtību dēļ pacientam vai vietējās ādas reakcijas smaguma pakāpes dēļ. Tomēr nevienu no divu nedēļu ārstēšanas cikliem nedrīkst pagarināt izlaisto devu vai “atpūtas” perioda dēļ.
Ārstēšanas laikā īslaicīgi var palielināties aktīniskās keratozes perēkļu skaits, jo imihimods var veicināt subklīnisku bojājumu parādīšanos un tos ārstēt. Atbildes reakciju pret ārstēšanu var pienācīgi novērtēt tikai pēc vietējo ādas reakciju izzušanas. Pacientiem jāturpina ārstēšana atbilstoši norādījumiem. Ārstēšana jāturpina visu terapijas laiku, pat ja šķiet, ka visi aktīniskās keratozes perēkļi izzuduši.
2

Terapijas klīniskajam iznākumam ir jābūt noteiktam pēc ārstētās ādas atjaunošanās – aptuveni astoņas nedēļas pēc ārstēšanas pabeigšanas un noteiktos intervālos pēc tam, pamatojoties uz klīnisko vērtējumu. Bojājumi, kas pilnīgi nepakļaujas ārstēšanai, astoņas nedēļas pēc otrā ārstēšanas cikla ir uzmanīgi atkāroti jānovērtē un jāapsver viena papildu divas nedēļas ilga ārstēšana ar Zyclara. Ja ārstējamais(-ie) bojājums(-i) uzrāda nepietiekamu reakciju uz Zyclara, ieteicama atšķirīga terapija. Aktīniskās keratozes bojājumi, kas izzuduši pēc diviem Zyclara terapijas cikliem, ilgušiem 2 nedēļas un pēc tam recidivē, var tikt atkārtoti ārstēti ar vienu vai diviem papildu 2 nedēļas ilgiem Zyclara terapijas cikliem pēc vismaz 12 nedēļu ilgas ārstēšanas pārtraukšanas.
Aknu vai nieru darbības traucējumi Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem netika iekļauti klīniskajos pētījumos. Šos pacientus vajadzētu novērot pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.
Pediatriskā populācija Imihimoda drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem aktīniskās keratozes ārstēšanai, nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids Zyclara paredzēts tikai ārīgai lietošanai. Jāizvairās no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Ārstējamo apvidu nedrīkst pārsiet vai citādi pārklāt. Ārstam ir jāparāda pacientam pareiza uzklāšanas tehnika, lai Zyclara terapija sniegtu maksimālu guvumu.
Zyclara jāuzklāj uz skartā ādas apvidus reizi dienā pirms gulētiešanas, tam jāpaliek uz ādas aptuveni astoņas stundas. Šajā laikā jāizvairās no mazgāšanās dušā vai vannā. Pirms krēma lietošanas pacientiem ārstējamais ādas apvidus jānomazgā ar maigām ziepēm un ūdeni un rūpīgi jānosusina. Zyclara jāuzklāj plānā kārtiņā uz visa ārstējamā apvidus un viegli jāiemasē, līdz krēms izzūd. Katrā ikdienas lietošanas reizē uz ārstējamā apvidus (visas sejas vai galvas matainās daļas ādas, bet ne uz abiem apvidiem) drīkst uzklāt ne vairāk kā divu Zyclara paciņu saturu. Daļēji izlietotas paciņas jāizmet. Tās nedrīkst lietot atkārtoti. Zyclara jāatstāj uz ādas aptuveni astoņas stundas. Pēc tam krēms noteikti jānotīra, nomazgājot apvidu un rokas ar maigām ziepēm un ūdeni.
Pirms un pēc krēma lietošanas rūpīgi jānomazgā rokas.
Izlaista deva Ja ir aizmirsta deva, pacientam jāpagaida līdz nākamajam vakaram, lai uzklātu Zyclara, un tad jāturpina parastā shēma. Krēmu nedrīkst uzklāt vairāk kā vienu reizi dienā. Katrs ārstēšanas cikls nedrīkst ilgt vairāk par divām nedēļām, arī ja ir aizmirsta deva vai bijis “atpūtas” periods.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Vispārēji norādījumi par ārstēšanu Ja bojātie audi neatbilst tipiskai AK klīniskajai ainai vai pastāv aizdomas par ļaundabīgu procesa gaitu, piemērotas terapijas noteikšanai jāveic biopsija. Imihimoda iedarbība aktīniskās keratozes ārstēšanā uz plakstiņiem, nāsīs vai ausīs un uz lūpām nav izvērtēta, tāpēc jāizvairās no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Ārstēšana ar imihimoda krēmu nav ieteicama, kamēr āda nav sadzijusi pēc kādas iepriekšējas zāļu lietošanas vai ķirurģiskas ārstēšanas. Sekas uzklāšanai uz bojātas ādas var būt palielināta imihimoda sistēmiskā uzsūkšanās, izraisot palielinātu nevēlamu blakusparādību risku (skatīt 4.8. un 4.9. apakšpunktā).
3

Izsargājoties no palielinātas saules apdeguma iespējamības, vēlams lietot aizsarglīdzekļus pret saules iedarbību, un pacientiem pēc iespējas jāsamazina dabiskās un mākslīgās saules gaismas (solārija vai UVA/B terapijas) iedarbība vai jāizvairās no tās, kamēr tiek lietots Zyclara. Ārstējamais ādas apvidus jāaizsargā no saules stariem. Imihimods nav ieteicams AK bojājumu ārstēšanai, kad ir izteikta hiperkeratoze vai hipertrofija, kāda redzama ādas raga gadījumā.
Vietējas ādas reakcijas Ārstēšanas laikā un laika posmā līdz sadziedēšanai apstrādātie ādas laukumi var stipri atšķirties no normālas ādas. Bieži vērojamas vietējas ādas reakcijas, taču to intensitāte imihimoda krēma terapijas laikā parasti samazinās vai arī tās pazūd pēc terapijas pārtraukšanas. Retos gadījumos tikai pēc dažām imihimoda krēma uzklāšanas reizēm iespējamas intensīvas vietējas iekaisuma reakcijas, piemēram, ādas mitrošanās vai erozija. Pastāv saistība starp to, cik ātri notiek pilnīga ādas attīrīšanās, un vietējo ādas reakciju (piemēram, eritēmas) intensitāti. Šīs vietējās ādas reakcijas var būt saistītas ar lokālas imūnreakcijas aktivizēšanos. Turklāt imihimods var pastiprināt iekaisumu ādā. Ja nepieciešams vietēju ādas reakciju smaguma pakāpes dēļ vai tāpēc, ka pacients izjūt diskomfortu, ārstēšanu uz dažām dienām var pārtraukt. Kad ādas reakcijas normalizējušās, imihimoda krēma lietošanu var atsākt. Vietējo ādas reakciju intensitāte otrajā ciklā parasti ir vājāka nekā pirmajā ārstēšanas ciklā ar Zyclara.
Sistēmiskas reakcijas Vienlaikus ar intensīvām vietējām ādas reakcijām vai pat pirms tām iespējamas gripai līdzīgas sistēmiskas pazīmes un simptomi, piemēram, nogurums, slikta dūša, drudzis, mialģijas, artralģijas un drebuļi. Jāapsver zāļu lietošanas īslaicīga pārtraukšana vai devas koriģēšana (skatīt 4.8. apakšpunktā). Pacienti ar samazinātām hematoloģiskām rezervēm jānovēro pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā (skatīt 4.8. apakšpunktā).
Īpašas pacientu grupas Pacienti ar sirds, aknu vai nieru traucējumiem klīniskajos pētījumos netika iekļauti. Šos pacientus vajadzētu novērot pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.
Lietošana pacientiem ar pavājinātu imunitāti un/vai pacientiem ar autoimūnām slimībām Zyclara lietošanas drošums un efektivitāte pacientiem ar pavājinātu imunitāti (piemēram, pacientiem, kuriem pārstādīti orgāni) un/vai pacientiem ar autoimūnām slimībām nav noskaidrota. Tāpēc imihimoda krēms šiem pacientiem lietojams uzmanīgi (skatīt 4.5. apakšpunktā). Imihimoda terapijas sniegtais guvums šiem pacientiem jāsalīdzina ar risku, kas saistīts vai nu ar iespējamo orgāna atgrūšanu, vai iespējamo reakciju "transplantāts pret recipientu", vai iespējamo autoimūnās slimības pastiprināšanos.
Atkārtota ārstēšana Informācija par atkārtotu aktīniskās keratozes bojājumu ārstēšanu, kas izzudusi pēc diviem 2 nedēļu ilgiem Zyclara ārstēšanas cikliem un pēc tam atkal parādījusies, ir atrodama 4.2. un 5.1. apakšpunktā.
Palīgvielas Stearilspirts un cetilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas un vieglu lokālu kairinājumu. Metilparahidroksibenzoāts (E 218) un propilparahidroksibenzoāts (E 216) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Tostarp nav veikti pētījumi arī ar imūnsupresīvām zālēm. Mijiedarbība ar sistēmiskiem medikamentiem varētu būt ierobežota imihimoda krēma minimālās uzsūkšanās dēļ caur ādu.
4

Imihimoda krēmam piemīt imūnstimulējošas īpašības, tāpēc pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvas zāles, krēms jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktā). Jāizvairās no Zyclara lietošanas vienlaikus ar citiem imihimoda krēmiem vienā ārstējamā apvidū, jo to sastāvā ir viena un tā pati aktīvā viela (imihimods), kas var palielināt vietējo ādas reakciju risku un smaguma pakāpi.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Klīniskie dati par imihimoda lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktā). Parakstot Zyclara sievietēm grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība. Zyclara grūtniecības laikā lietojams tikai tad, ja iespējamais guvums attaisno iespējamo risku auglim.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai imihimods/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/ zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Zyclara, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.
Fertilitāte Nav pieejami klīniskie dati, iespējamais risks cilvēkam nav zināms.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Zyclara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums Tālāk sniegtie dati parāda Zyclara vai nesējvielas lietošanu 319 pētāmām personām, kuras piedalījās divos dubultmaskētos pētījumos. Pētāmās personas lietoja līdz divām Zyclara 3,75 % krēma vai nesējvielas paciņām dienā uz skartā apvidus ādas (vai nu visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas, bet ne uz abiem apvidiem) divus 2 nedēļu ārstēšanas ciklus, starp kuriem bija divu nedēļu periods bez ārstēšanas.
Klīniskajos pētījumos vairumam pacientu (159/160), kuri lietoja Zyclara AK ārstēšanai, bija vietējas ādas reakcijas (visbiežāk eritēma, kreveles un lobīšanās/sausums uzklāšanas vietā) uzklāšanas vietā. Taču tikai 11 % (17/160) pacientu klīniskajos pētījumos ar Zyclara bija nepieciešams “atpūtas” periods (ārstēšanas pārtraukšana) vietējo blakusparādību dēļ. Ar Zyclara ārstētie pacienti klīniskajos pētījumos ziņoja par dažām sistēmiskām blakusparādībām, piemēram, galvassāpēm 6% (10/160), nogurumu 4% (7/160).
Blakusparādību saraksts tabulas veidā
Tālāk tabulā sniegtie dati apkopo: - Zyclara vai nesējvielas lietošanu iepriekš minētajos pētījumos (sastopamības biežums ir no “ļoti bieži” līdz “retāk” un vairāk, nekā lietojot nesējvielu); - imihimoda 5 % krēma lietošanas pieredzi.
Sastopamības biežums definēts šādi:
Ļoti bieži (≥ 1/10); Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); Retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100);
5

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); Ļoti reti (<1/10 000) un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmu grupa Infekcijas un infestācijas

Sastopamības biežums Bieži Retāk

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi*

Sastopamības biežums nav zināms Bieži
Sastopamības biežums nav zināms

Imūnās sistēmas traucējumi Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti Bieži

Psihiskie traucējumi

Bieži Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Acu bojājumi

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk
Sastopamības biežums nav zināms Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk Ļoti bieži

Bieži Retāk Reti

Blakusparādības
Herpes simplex Infekcija Pustulas Ādas infekcija
Limfadenopātija Pazemināts hemoglobīna līmenis Samazināts leikocītu skaits Samazināts neitrofilu skaits Samazināts trombocītu skaits Autoimūnu slimību pastiprināšanās Anoreksija Paaugstināts glikozes līmenis asinīs Bezmiegs Depresija Aizkaitināmība Galvassāpes Reibonis Konjunktīvas kairinājums Plakstiņu tūska Aizlikts deguns Faringolaringeālas sāpes Paaugstināts aknu enzīmu līmenis
Slikta dūša Caureja Vemšana Sausa mute Sāpes vēderā Eritēma Krevele Ādas lobīšanās Ādas tūska Ādas čūla Ādas hipopigmentācija Dermatīts Sejas tūska Dermatoloģiska reakcija attālinātā vietā

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Sastopamības biežums nav zināms
Bieži

Matu izkrišana
Erythema multiforme Stīvensa-Džonsona sindroms Ādas sarkanā vilkēde Ādas hiperpigmentācija Mialģija Artralģija

6

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšans vietā

Retāk Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Muguras sāpes Sāpes ekstremitātē Eritēma uzklāšanas vietā Kreveļu veidošanās uzklāšanas vietā Lobīšanās uzklāšanas vietā Sausums uzklāšanas vietā Tūska uzklāšanas vietā Čūla uzklāšanas vietā Izdalījumi uzklāšanas vietā Reakcija uzklāšanas vietā Nieze uzklāšanas vietā Sāpes uzklāšanas vietā Pietūkums uzklāšanas vietā Dedzinoša sajūta uzklāšanas vietā Kairinājums uzklāšanas vietā Izsitumi uzklāšanas vietā Nogurums
Pireksija
Gripai līdzīga slimība Sāpes Sāpes krūtīs Dermatīts uzklāšanas vietā Asiņošana uzklāšanas vietā Papulas uzklāšanas vietā Parestēzija uzklāšanas vietā Hiperestēzija uzklāšanas vietā Iekaisums uzklāšanas vietā Rēta uzklāšanas vietā Ādas plaisāšana uzklāšanas vietā Pūslīši uzklāšanas vietā Karstums uzklāšanas vietā Astēnija Drebuļi Letarģija Nepatīkama sajūta Iekaisums

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Asins sistēmas traucējumi Klīniskajos pētījumos, kuros pētīta imihimoda 5 % krēma lietošana, novērota hemoglobīna rādītāju, balto asins šūnu skaita, neitrofilu absolūtā skaita un trombocītu rādītāju samazināšanās. Šī samazināšanās nav uzskatāma par klīniski nozīmīgu pacientiem ar normālām hematoloģiskām rezervēm. Klīniskajos pētījumos nav pētīti pacienti ar pazeminātām hematoloģiskām rezervēm. Pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par konstatētu hematoloģisko rādītāju pasliktināšanos tādā mērā, ka to uzlabošanai nepieciešama klīniska iejaukšanās.

Ādas infekcijas Ārstēšanas laikā ar imihimodu novērotas ādas infekcijas. Neskatoties uz to, ka pie nopietnām sekām nav novedušas, vienmēr jāņem vērā iespēja inficēties caur bojātu ādu.
Hipopigmentācijas un hiperpigmentācija

7

Ziņots arī par lokalizētu hipopigmentāciju un hiperpigmentāciju pēc imikvimoda 5 % krēma lietošanas. Vēlāk iegūtā informācija liecina, ka dažiem pacientiem šīs ādas krāsas pārmaiņas varētu būt neatgriezeniskas.
Dermatoloģiskas reakcijas attālināti no lietošanas vietas Retos gadījumos klīnisko pētījumu terapijā ar imihimoda 5% krēmu ziņots par dermatoloģiskām reakcijām, ieskaitot daudzformu eritēmu.
Alopēcija Klīniskajos pētījumos izmeklējot imihimoda 5% krēma izmantošanu aktīniskās keratozes ārstēšanai konstatēti 0,4% (5/1214) alopēcijas gadījumi ārstēšanas vietā vai tās tuvumā.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lokāli, imihimoda krēma sistēmiska pārdozēšana ir maz ticama, jo zāļu uzsūkšanās caur ādu ir minimāla. Pētījumos ar trušiem noskaidrots, ka dermālā letālā imikvimoda deva ir lielāka par 5 g/kg. Imihimoda krēma ilgstoša dermāla pārdozēšana varētu izraisīt smagas vietējas ādas reakcijas un palielināt sistēmisku reakciju risku.
Nejauši norijot, slikta dūša, vemšana, galvassāpes, mialģija un drudzis varētu parādīties pēc vienreizējas 200 mg imihimoda devas, kas ir līdzvērtīga vairāk nekā 21 Zyclara paciņas saturam. Nopietnākais klīniskais gadījums, par ko ziņots pēc vairākām iekšķīgām ≥ 200 mg imihimoda devām, ir hipotensija, kas novērsta, iekšķīgi vai intravenozi ievadot šķidrumu.
Pārdozēšanas gadījumā terapijai vajadzētu ietvert klīnisko simptomu ārstēšanu.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: antibiotikas un ķīmijterapeitiski dermatoloģiski līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi, ATĶ kods: D06BB10.
Farmakodinamiskā iedarbība Imihimods ir imūnreakcijas modificētājs. Tas ir galvenais imidazolīna grupas savienojums. Piesātinātas saistīšanās pētījumi liecina, ka reaģējošajām šūnām ir imikvimodam atbilstoši membrānas receptori, ko sauc par Toll veida 7. un 8. tipa receptoriem. Imihimods inducē alfa interferona (IFN-α) un citu citokīnu izdalīšanos no dažādām cilvēka un dzīvnieku šūnām (piemēram, no cilvēka monocītiem/makrofāgiem un keratinocītiem). Lokāla in vivo imihimoda krēma uzklāšana uz peles ādas izraisīja palielinātu IFN un audzēja nekrozes faktora (TNF) koncentrāciju, salīdzinot ar neārstētu peļu ādu. Inducēto citokīnu spektrs atšķiras atkarībā no šūnas audu izcelsmes. Turklāt citokīnu atbrīvošanās tika inducēta pēc uzklāšanas uz ādas un perorālas imihimoda lietošanas dažādiem laboratorijas dzīvniekiem, kā arī pētījumos cilvēkam. Dzīvnieku modeļos imihimods ir efektīvs pret vīrusinfekcijām un darbojas kā pretaudzēju viela, galvenokārt inducējot alfa interferonu un citus citokīnus.
Arī no cilvēkiem iegūtajos datos novērota alfa interferona un citu citokīnu sistēmiskā līmeņa paaugstināšanās pēc lokālas imihimoda lietošanas.
Klīniskā efektivitāte un lietošanas drošums
8

Zyclara efektivitāte tika pētīta divos dubultmaskētos, randomizētos, ar nesējvielu kontrolētos klīniskos pētījumos. Pacientiem bija 5 – 20 tipiski, redzami vai sataustāmi AK bojājumi apvidū, kas pārsniedz 25 cm2 vai nu uz sejas, vai kailas galvas matainās daļas ādas. 319 pētāmās personas ar AK ārstēja ar ne vairāk kā divām paciņām imihimoda 3,75 % krēma reizi dienā vai pieskaņotu nesējvielas krēmu 2 nedēļas ilgus divus ārstēšanas ciklus, starp kuriem bija divu nedēļu cikls bez ārstēšanas. Kombinētajos pētījumos pilnīga bojājumu izzušana no visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas 8. pēc terapijas nedēļas vizītē imihimoda 3,75 % krēma lietošanas gadījumā bija 35,6 % (57/160 pacienti, TI 28,2 %, 43,6 %), nesējvielas lietošanas gadījumā 6,3 % (10/159 pacienti, TI 3,1 %, 11,3 %). 65 gadus veciem vai vecākiem pacientiem un jaunākiem pacientiem nebija nekādu vispārēju lietošanas drošuma vai efektivitātes atšķirību. Par plakanšūnu karcinomu (SCC) ziņoja 1,3 % (2/160) pacientu, kas ārstēti ar imihimodu 3,75%, 0,6 % (1/159) pacientu, kas ārstēti ar nesējvielu. Šī atšķirība nebija statistiski nozīmīga.
Novērojuma pētījumā, kurā imihimodu 3,75% iepriekš veiksmīgi lietojušus pacientus novēroja vismaz 14 mēnešus bez turpmākas AK ārstēšanas, 40,5 % pacientu konstatēja pilnīgu visa ārstētā apvidus (vai nu visas sejas, vai galvas matainās daļas) izārstēšanos. Nav ilgtermiņa datu par imihimoda 3,75% slimības recidīviem ilgākā periodā.
Divos atklātos, randomizētos, kontrolētos pētījumos tika pētīta imihimoda 5% (ne šo 3,75% stipruma zāļu) ilgtermiņa ietekme, salīdzinot ar lokālo diklofenaku (3% gelu). Šajos pētījumos apstrādātais AK laukums, kura kopējā platība bija aptuveni 40 cm2, atradās uz matus zaudēt sākušas galvas vai sejas ādas, un sākotnēji bija vidēji 7 klīniski tipiski AK bojājumi. Pētījumi tika veikti atbilstoši oficiālajām rekomendācijām. Šie pētījumi parādīja, ka imihimods bija labāks par lokāli lietoto diklofenaku, novēršot AK bojājumu histoloģisko progresiju par in-situ vai invazīvu plakanšūnu karcinomu (SCC). Turklāt šie pētījumi atbalstīja imihimoda lietošanu līdz pat diviem papildu ārstēšanas cikliem, ja AK bojājumi nav pilnībā izzuduši vai AK bojājumi atkārtojās pēc veiksmīgas sākotnējās terapijas ar imihimodu.
Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt rezultātus pētījumiem ar Zyclara visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar aktīnisko keratozi (skatīt informāciju 4.2. apakšpunktā par lietošanu pediatriskā populācijā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Caur cilvēka ādu uzsūcas mazāk nekā 0,9 % radioaktīvi iezīmēta imihimoda vienreizējās lokāli uzklātās devas.
Sistēmiskā iedarbība (perkutānā iekļuve) aprēķināta, nosakot radioaktīvā oglekļa-14 klātbūtni urīnā un fekālijās esošajā [14C] imihimodā.
Farmakokinētikas pētījumu laikā ar imihimoda 3,75% krēmu pēc divu paciņu satura uzklāšanas reizi dienā (18,75 mg imihimoda dienā) līdz trim nedēļām uz visas sejas un/vai galvas matainās daļas (aptuveni 200 cm2), pacientiem ar AK konstatēja mazu sistēmisko imihimoda uzsūkšanos. Līdzsvara stāvoklis tika sasniegts divās nedēļās, un laiks līdz maksimālajai koncentrācijai (Tmax) variēja no 6 līdz 9 stundām pēc pēdējās uzklāšanas.
Izkliede Vidējā maksimālā imihimoda koncentrācija serumā pētījuma beigās bija 0,323 ng/mL.
Biotransformācija Perorāli lietojot imihimods tiek strauji un plaši metabolizēts divos galvenajos metabolītos.
Eliminācija
9

Neliels daudzums zāļu, kas tika absorbēts sistēmiskajā asinsritē tika ātri izdalīts gan ar urīnu gan ar fēcēm ar vidējo attiecību aptuveni 3 pret 1. Farmakokinētikas pētījumos aprēķinātais šķietamais eliminācijas pusperiods pēc lokālas 3,75 % imikvimoda krēma lietošanas bija aptuveni 29 stundas.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, mutagenitāti un teratogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Četrus mēnešus ilgā dermālās toksicitātes pētījumā ar žurkām, izmantojot 0,5 un 2,5 mg/kg devas, novērota ievērojama ķermeņa masas samazināšanās un liesas masas palielināšanās; četrus mēnešus ilgā dermālā pētījumā ar pelēm analoģiska ietekme netika novērota. Abām sugām novērots lokāls ādas kairinājums, īpaši lielāku devu lietošanas gadījumā.
18 mēnešu ilgais kancerogenitātes pētījums ar pelēm, kas lokāli uz ādas saņēma preparātu trīs dienas nedēļā, neveicināja audzēju veidošanos ar preparātu apstrādātajos ķermeņa apvidos. Tikai peļu mātītēm nedaudz biežāk nekā kontroles dzīvnieku grupā bija hepatocelulāras adenomas. Sastopamība labi atbilst spontāno audzēju spektram, kas zināms pelēm atbilstoši to vecumam. Tāpēc šīs atrades uzskata par nejaušām. Imihimods maz sistēmiski uzsūcas caur cilvēka ādu un nav mutagēns, tāpēc jebkāds risks cilvēkam no sistēmiskas iedarbības visdrīzāk ir neliels. Turklāt divus gadus ilgā kancerogenitātes pētījumā žurkām, kas saņēma preparātu iekšķīgi, audzēji vispār netika konstatēti.
Fotokancerogenitātes bioloģiskajā testā tika vērtēta imihimoda krēma iedarbība albīnām pelēm bez apmatojuma, kuras pakļāva imitēta saules ultravioletā starojuma (UVS) iedarbībai. Dzīvnieki 40 nedēļas saņēma imikvimoda krēmu trīs reizes nedēļā un tika apstaroti piecas dienas nedēļā. Peles šādā režīmā pavadīja vēl 12 nedēļas. Salīdzinot ar kontrolgrupu, kas saņēma mazu UVS devu, audzēji ātrāk un biežāk radās to peļu grupā, kuras saņēma nesējvielu saturošu krēmu. Iegūto datu nozīmība cilvēkiem nav noskaidrota. Salīdzinot ar nesējvielu saturošo krēmu saņēmušo grupu, lokāla imihimoda krēma lietošana jebkādās devās audzēju sastopamības palielināšanos neizraisīja.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Izostearīnskābe Benzilspirts Cetilspirts Stearilspirts Baltais vazelīns Polisorbāts 60 Sorbitāna stearāts Glicerīns Metilparahidroksibenzoāts (E 218) Propilparahidroksibenzoāts (E 216) Ksantāna sveķi Attīrīts ūdens
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
30 mēneši
10

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Vienreiz atvērtas paciņas nav izmantojamas atkārtoti. 6.5. Iepakojuma veids un saturs Kārbas ar 14, 28 vai 56 vienreiz lietojamām poliestera/balta zema blīvuma polietilēna/alumīnija folijas paciņām, katrā paciņā 250 mg krēma. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Nav īpašu prasību. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Zviedrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/12/783/001-003
9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 23/08/2012 Pēdējās pārreģistrācijas datums: 22/03/2017 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
11

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJI, KURI ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
12

A. RAŽOTĀJI, KURI ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
3M Health Care Limited Derby Road Loughborough Leicester LE11 5SF Lielbritānija
MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 61352 Bad Homburg Vācija
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošības ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN DROŠU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
13

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
14

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
15

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Zyclara 3,75 % krēms Imiquimodum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda/ 250 mg krēma (3,75%). Katrs grams krēma satur 37,5 mg imihimoda
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: izostearīnskābe, benzilspirts, cetilspirts, stearilspirts, baltais vazelīns, polisorbāts 60, sorbitāna stearāts, glicerīns, metilparahidroksibenzoāts (E 218), propilparahidroksibenzoāts (E 216), ksantāna sveķi, attīrīts ūdens. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Krēms 14 paciņas 28 paciņas 56 paciņas
5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai uz ādas
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas paciņā atlikušais krēms jāiznīcina.
16

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Meda AB Box 906 170 09 Solna Zviedrija
12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/783/001 14 paciņas EU/1/12/783/002 28 paciņas EU/1/12/783/003 56 paciņas
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Zyclara 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
17

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
18

MINIMUMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ PACIŅAS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Zyclara 3,75 % krēms Imiquimodum Lietošanai uz ādas 2. LIETOŠANAS METODE 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Exp 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 mg 6. CITA
19

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
20

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Zyclara 3,75 % krēms Imiquimodum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Zyclara un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Zyclara lietošanas 3. Kā lietot Zyclara 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt Zyclara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Zyclara un kādam nolūkam tās lieto
Zyclara 3,75 % krēma aktīvā viela ir imihimods, kas ir imūnreakcijas modifikators (stimulē cilvēka imūno sistēmu).
Šīs zāles parakstītas aktīniskās keratozes ārstēšanai pieaugušajiem.
Šīs zāles stimulē paša organisma imūnsistēmu izstrādāt dabiskas vielas, kas palīdz cīnīties ar aktīnisko keratozi.
Aktīniskā keratoze parādās kā nelīdzeni ādas laukumi uz ādas cilvēkiem, kuri dzīves laikā bijuši daudz pakļauti saules iedarbībai. Daži no šiem ādas laukumiem ir ādas krāsā, citi ir pelēcīgi, rozā, sarkani vai brūni. Tie var būt plakani un zvīņaini vai piepacelti, nelīdzeni, cieti un kārpveidīgi.
Šīs zāles lietojamas tikai aktīniskās keratozes gadījumā uz sejas un galvas matainās daļas ādas, kad ārsts ir nolēmis, ka tā ir Jums pati piemērotākā ārstēšana.
2. Kas Jums jāzina pirms Zyclara lietošanas
Nelietojiet Zyclara šādos gadījumos
- ja Jums ir alerģija pret imihimodu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Zyclara lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja iepriekš esat lietojis šīs vai citas līdzīgas zāles citā koncentrācijā; • ja Jums ir imūnsistēmas darbības traucējumi vai lietojat zāles imūnsistēmas nomākšanai (piemēram, pēc orgāna pārstādīšanas); • ja Jums ir novirzes asinsainā.
21

Vispārēji norādījumi ārstēšanas laikā
• Ja Jums nesen veikta operācija vai medicīniska ārstēšana, pagaidiet, kamēr ārstējamais apvidus sadzīst, pirms lietot šīs zāles.
• Izvairieties no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Nejaušas saskares gadījumā noskalojiet krēmu ar ūdeni.
• Lietojiet krēmu tikai ārīgi (uz sejas vai galvas matainās daļas ādas). • Nelietojiet vairāk krēma, kā ārsts norādījis. • Pēc šo zāļu uzklāšanas nepārklājiet ārstēto apvidu ar saiti vai citu pārsēju. • Ja ārstējamā apvidū rodas pārāk nepatīkamas sajūtas, nomazgājiet krēmu ar maigām ziepēm
un ūdeni. Kad nepatīkamās sajūtas izzudušas, varat atsākt ārstēšanas shēmu saskaņā ar norādījumiem. Krēmu drīkst uzklāt tikai reizi dienā. • Ārstēšanas laikā ar šīm zālēm nelietojiet sauļošanās lampas un neizmantojiet solāriju, kā arī pēc iespējas izvairieties no saules stariem. Ja dodaties laukā dienā, izmantojiet aizsarglīdzekļus pret sauli un valkājiet aizsargājošu apģērbu un platmali.
Vietējas ādas reakcijas
Zyclara lietošanas laikā Jums iespējamas vietējas ādas reakcijas zāļu iedarbības veida dēļ uz Jūsu ādu. Šīs reakcijas varētu būt zīme, ka zāles darbojas, kā paredzēts.
Zyclara lietošanas laikā un līdz sadzīšanai ārstējamais apvidus varētu stipri atšķirties no normālas ādas. Var arī īslaicīgi pastiprināties jau esošs iekaisums. Šīs zāles var izraisīt arī gripai līdzīgus simptomus (piemēram, nogurumu, sliktu dūšu, drudzi, muskuļu un locītavu sāpes un drebuļus) pirms vietējām ādas reakcijām vai to laikā. Ja parādās gripai līdzīgi simptomi vai diskomforta sajūta, vai izteiktas lokālas ādas reakcijas, var būt nepieciešams dažu dienu ilgs atpūtas laiks. Jūs varētu atsākt ārstēšanu ar imihimoda krēmu pēc tam, kad ādas reakcijas ir kļuvušas mērenas. Tomēr 2 nedēļu ārstēšanās cikls nebūtu jāpagarina izlaistu devu vai atpūtas laika dēļ. Vietējo ādas reakciju intensitāte mēdz būt mazāka otrajā ārstēšanas ciklā ar Zyclara nekā pirmajā.
Atbildes reakciju pret ārstēšanu var pienācīgi novērtēt tikai pēc vietējo ādas reakciju izzušanas. Jums jāturpina ārstēšana saskaņā ar ārsta norādījumiem.
Šīs zāles var atklāt un ārstēt aktīnisko keratozi, kas pirms tam nav bijusi redzama vai sajūtama, un tā vēlāk var izzust. Jums jāturpina uzklāt krēmu pilnu ārstēšanas kursu, pat ja šķiet, ka visi aktīniskās keratozes bojājumi ir izzuduši.
Bērni un pusaudži
Šīs zāles nedrīkst dot bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo lietošanas drošums un efektivitāte par 18 gadiem jaunākiem pacientiem nav noskaidrota. Nav pieejami dati par imihimoda lietošanu bērniem un pusaudžiem.
Citas zāles un Zyclara
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Ja saņemat imūnsupresīvas zāles, kas nomāc imūnsistēmu, pirms ārstēšanās uzsākšanas pastāstiet to ārstam.
Izvairieties vienlaicīgi lietot Zyclara un jebkuru citu imihimoda krēmu tajā pašā ārstējamā laukumā.
22

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Jūsu ārsts pārrunās ar Jums riskus un priekšrocības, lietojot Zyclara grūtniecības laikā. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi grūtniecības laikā.
Nav zināms, vai imihimods izdalās pienā. Jums nevajadzētu lietot Zyclara, ja Jūs barojat ar krūti vai plānojat barot ar krūti. Jūsu ārsts pārrunās ar Jums, vai Jums vajadzētu pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt Zyclara lietošanu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Šīm zālēm nav ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai arī tā ir niecīga.
Šīs zāles satur metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu, cetilspirtu, stearilspirtu un benzilspirtu
Metilparahidroksibenzoāts (E218) un propilparahidroksibenzoāts (E216) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas). Cetilspirts un stearilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). Šīs zāles satur 5 mg benzilspirta katrā paciņā. Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas un vieglu lokālu kairinājumu.
3. Kā lietot Zyclara
Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Nelietojiet šīs zāles, kamēr ārsts nav parādījis, kā tās pareizi lietojamas.
Šīs zāles lietojamas tikai aktīniskās keratozes ārstēšanai uz sejas un galvas matainās daļas ādas.
Devas Uzklājiet šīs zāles uz skartā apvidus reizi dienā tieši pirms naktsmiera. Maksimālā dienas deva ir divas paciņas (500 mg = divas paciņas pa 250 mg katrā). Šīs zāles nedrīkst uzklāt uz apvidiem, kas lielāki vai nu par seju vai kailo galvas matainās daļas ādu.
Lietošanas veids
1. Pirms naktsmiera rūpīgi nomazgājiet rokas un ārstējamo apvidu ar maigām ziepēm un ūdeni. Rūpīgi nosusiniet rokas un ļaujiet apvidum nožūt.
2. Atveriet jaunu Zyclara paciņu tieši pirms lietošanas un izspiediet nedaudz krēma uz pirksta gala. Vienā lietošanas reizē nedrīkst lietot vairāk par divām paciņām.
23

3. Uzklājiet plānu Zyclara kārtiņu uz skartā apvidus. Viegli iemasējiet, līdz krēms pazūd. Izvairieties no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm.
4. Pēc krēma uzklāšanas izmetiet atvērto paciņu. Kārtīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
5. Atstājiet Zyclara uz ādas aptuveni astoņas stundas. Šajā laikā nemazgājiet ārstējamo apvidu ne dušā, ne vannā. Nepārklājiet ārstējamo apvidu ar saitēm vai citiem pārsējiem.
6. Pēc aptuveni astoņām stundām nomazgājiet apvidu, kur bija uzklāts Zyclara, ar maigām ziepēm un ūdeni.
Ārstēšanas ilgums Ārstēšana sākas ar ikdienas krēma uzklāšanu divas nedēļas, pēc tam ir pārtraukums bez zāļu lietošanas divas nedēļas un tad atkal zāļu lietošana katru dienu vēl divas nedēļas. Ja esat lietojis Zyclara vairāk nekā noteikts Ja esat uzklājis pārāk daudz krēma, nomazgājiet lieko ar maigām ziepēm un ūdeni. Kad ādas reakcija izzudusi, varat turpināt ārstēšanu ieteiktajā regulārajā veidā. Krēmu drīkst uzklāt tikai reizi dienā. Ja nejauši norijat šīs zāles, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Ja esat aizmirsis lietot Zyclara Ja aizmirstat Zyclara devu, pagaidiet līdz nākamajam vakaram, lai uzklātu krēmu, un turpiniet parastajā veidā. Krēmu drīkst uzklāt tikai reizi dienā. Katrs ārstēšanas cikls ilgst ne vairāk kā divas nedēļas, pat ja esat aizmirsis kādu devu. Ja pārtraucat lietot Zyclara Aprunājieties ar savu ārstu, pirms pārtraucat ārstēšanos ar Zyclara. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
24

Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja šo zāļu lietošanas laikā rodas kāda no šīm smagajām blakusparādībām: nopietnas ādas reakcijas (biežums nav zināms) ar ādas bojājumiem vai plankumiem uz ādas, kas sākumā ir kā mazi, sarkani laukumiņi un tad progresē līdz sīkiem, mērķim līdzīgiem bojājumiem, vienlaikus var būt tādi simptomi kā nieze, drudzis, slikta pašsajūta, sāpošas locītavas, redzes traucējumi, dedzinoša, sāpju vai niezoša sajūta acīs un mutes čūlas. Ja Jums rodas šādi traucējumi, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un izstāstiet to savam ārstam.
Dažiem cilvēkiem atklāta asins šūnu skaita samazināšanās (biežums nav zināms). Tas var padarīt Jūs jutīgākus pret infekcijām, vieglāk var rasties zilumi vai būt nogurums. Ja ievērojat kādu no šiem simptomiem, pastāstiet to ārstam.
Ja atklājat strutas vai kādu citu ādas infekcijas (biežums nav zināms) pazīmi, apspriediet to ar savu ārstu.
Daudzas no šo zāļu blakusparādībām izraisa tā vietējā iedarbība uz Jūsu ādu. Vietējas ādas reakcijas var būt pazīme, ka zāles darbojas, kā paredzēts. Ja Jūsu āda stipri reaģē vai šo zāļu lietošana izraisa pārāk nepatīkamas sajūtas, pārtrauciet krēma uzklāšanu un nomazgājiet apvidu ar maigām ziepēm un ūdeni. Tad sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Viņš var ieteikt Jums uz pāris dienām pārtraukt šo zāļu lietošanu (t. i., nedaudz “atpūsties” no ārstēšanas).
Par tālāk minētajām imihimoda blakusparādībām ziņots
Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): - ādas apsārtums, kreveles, ādas zvīņošanās, izdalījumi, ādas sausums, ādas pietūkums, ādas čūla un
samazināta ādas pigmentācija uzklāšanas vietā;
Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem): - šādas reakcijas uzklāšanas vietā: ādas iekaisums, nieze, sāpes, dedzinoša sajūta, kairinājums un
izsitumi, - palielināti limfmezgli, - galvassāpes, - reibonis, - ēstgribas zudums, - slikta dūša, - caureja, - vemšana, - gripai līdzīgi simptomi, - drudzis, - sāpes, - muskuļu un locītavu sāpes, - sāpes krūtīs, - bezmiegs, - nogurums, - vīrusinfekcija (herpes simplex), - paaugstināts glikozes līmenis asinīs;
Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem): - pārmaiņas uzklāšanas vietā, piemēram, asiņošana, pietūkuši apvidi ādā, iekaisums, tirpšana un
durstīšana, pastiprināta jutība pret pieskārienu, rētu veidošanās, siltuma sajūta, ādas plaisāšana, pūslīši vai strutu pūslīši, - vājums, - trīce, - enerģijas trūkums (letarģija), - nepatīkama sajūta,
25

- sejas pietūkums, - muguras sāpes, - locekļu sāpes, - aizlikts deguns, - rīkles sāpes, - acu kairinājums, - plakstiņu pietūkums, - depresija, - aizkaitināmība, - sausa mute, - sāpes vēderā;
Reti (var ietekmēt līdz 1 no 1,000 cilvēkiem): - autoimūnu slimību pastiprināšanās (slimības, ko izraisa patoloģiska imūna atbildes reakcija, ir
autoimūnas slimības), - ādas reakcijas no uzklāšanas vietas attālinātās vietās;
Sastopamības biežums nav zināms (biežums pēc pieejamiem datiem nav nosakāms): - ādas krāsas maiņa.
Dažiem pacientiem mainījusies ādas krāsa apvidū, kur uzklāts Zyclara. Šīs pārmaiņas parasti ar laiku izzūd, tomēr dažiem pacientiem tās var saglabāties. - matu izkrišana. Nelielam pacientu skaitam ārstējamā apvidū vai tā apkārtnē izkrituši mati, - aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās. Saņemti ziņojumi par paaugstinātu aknu enzīmu līmeni.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Zyclara
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Pēc atvēršanas paciņas nedrīkst izmantot atkārtoti.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Zyclara satur
- Aktīvā viela ir imihimods. Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda/ 250 mg krēma (100 mg krēma satur 3,75 mg imihimoda).
26

- Citas sastāvdaļas ir izostearīnskābe, benzilspirts, cetilspirts, stearilspirts, baltais vazelīns, polisorbāts 60, sorbitāna stearāts, glicerīns, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), ksantāna sveķi, attīrīts ūdens (skatīt arī 2. punktu “Zyclara satur metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu, cetilspirtu, stearilspirtu un benzilspirtu”).
Zyclara ārējais izskats un iepakojums
- Zyclara 3,75 % krēma paciņā ir 250 mg balta vai gaiši dzeltena viendabīga izskata krēma. - Kastītē ir 14, 28 vai 56 vienreiz lietojamas poliestera/balta zema blīvuma polietilēna/alumīnija
folijas paciņas. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Zviedrija
Ražotājs 3M Health Care Limited Derby Road Loughborough Leicestershire LE11 5SF, Lielbritānija
MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 61352 Bad Homburg Vācija
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību

België/Belgique/Belgien Meda Pharma S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg 1170 Brussels Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11
България Майлан ЕООД бул. Ситняково 48, ет. 7 Офис сграда „Сердика Офиси“ 1505 София Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg Meda Pharma S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg B-1170 Brussels Belgique / Belgien Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11
Magyarország Mylan EPD Kft. 1138 Budapest Váci út 150 Tel: +36 1 465 2100

27

Česká republika MEDA Pharma s.r.o. Evropská 2590/33C Prague 6 160 00 Tel: +420 222 004 400
Danmark Meda AS Solvang 8 3450 Allerød Tlf: +45 44 52 88 88
Deutschland MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 61352 Bad Homburg Tel: +49 (0) 6172 888 01
Eesti Meda Pharma SIA Liivalaia 13/15 11018 Tallinn Tel: +372 62 61 025
Ελλάδα MEDA Pharmaceuticals A.E. Αγίου Δημητρίου 63 17456 Άλιμος Τηλ: +30 210 6 77 5690
España Mylan Pharmaceuticals, S.L. C/ Plom, 2-4, 5ª planta 08038 - Barcelona Tel: +34 900 102 712
France Mylan Medical SA 40-44 rue Washington 75008 Paris Tél: +33 (0)1 56 64 10 70
Hrvatska Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2 10 000 Zagreb Tel: +385 1 235 059 90

Malta Alfred Gera and Sons Ltd. 10,Triq il -Masgar Qormi QRM3217 Tel: +356 21 446205
Nederland Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM Amstelveen Tel: +31 (0)20 426 3300
Norge Meda A/S Askerveien 61 1384 Asker Tlf: +47 66 75 33 00
Österreich MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15 1110 Wien Tel: + 43 (0)1 86 390 0
Polska Mylan Healthcare Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel: +48 22 546 6400
Portugal BGP Products, Unipessoal, Lda. Av. D. João II, Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4 1990-095 Lisboa Tel: +351 214 127 200
România BGP PRODUCTS SRL Reprezentanța Romania Calea Floreasca nr.169A Floreasca Business Park 014459 București Tel.: +40 372 579 000
Slovenija GSP Proizvodi d.o.o. Dolenjska cesta 242c 1000 Ljubljana Tel: +386 1 23 63 180

28

Ireland Meda Health Sales Ireland Ltd., Unit 34 / 35, Block A, Dunboyne Business Park, Dunboyne, Co Meath, Ireland Tel: +353 1 802 66 24
Ísland Meda AB Box 906 170 09 Solna Svíþjóð Sími: +46 8 630 1900
Italia Meda Pharma S.p.A. Via Felice Casati, 20 20124 Milano Tel: +39 039 73901
Κύπρος Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35, 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05
Latvija Meda Pharma SIA 101 Mūkusalas str. Rīga LV‐1004 Tālr: +371 67616137
Lietuva Meda Pharma SIA Žalgirio str. 92, #2 Vilnius LT-09303 Tel. + 370 52059367

Slovenská republika MEDA Pharma spol. s. r.o. Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Tel: +421 2 32 199 100
Suomi/Finland Meda Oy Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4 02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 20 720 9550
Sverige Meda AB Box 906 170 09 Solna Tel: +46 (0)8 630 1900
United Kingdom Mylan Products Ltd. Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Tel: +44 1707 853000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta (MM/GGGG)
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

29