Zaldiar

Apvalkotā tablete

Zaldiar 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Papīra/PET/Al/PVH blisteris, N90
Nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi
Tramadoli hydrochloridum Paracetamolum

Zaldiar ir divu pretsāpju līdzekļu, tramadola hidrohlorīda un paracetamola, kombinācija, kas iedarbojas kopā, lai mazinātu Jūsu sāpes. Zaldiar paredzēts vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai, ja ārsts iesaka, ka nepieciešama tramadola hidrohlorīda un paracetamola kombinācija.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

04-0185-10

Zāļu reģistrācijas numurs

04-0185

Ražotājs

Grünenthal GmbH, Germany; Stada Arzneimittel AG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

37,5 mg/325 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Stada Arzneimittel AG, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Zaldiar 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

Tramadoli hydrochloridum/Paracetamolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zaldiar un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zaldiar lietošanas

Kā lietot Zaldiar

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zaldiar

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Zaldiar un kādam nolūkam to lieto

Zaldiar ir divu pretsāpju līdzekļu, tramadola hidrohlorīda un paracetamola, kombinācija, kas iedarbojas kopā, lai mazinātu Jūsu sāpes.

Zaldiar paredzēts vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai, ja ārsts iesaka, ka nepieciešama tramadola hidrohlorīda un paracetamola kombinācija.

Zaldiar drīkst lietot tikai pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma.

2. Kas Jums jāzina pirms Zaldiar lietošanas

Nelietojiet Zaldiar šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (piemēram, izsitumi uz ādas, sejas pietūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana) pret tramadola hidrohlorīdu, paracetamolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

akūtas saindēšanās gadījumā ar alkoholu, miega zālēm, pretsāpju līdzekļiem vai citām psihotropām zālēm (zālēm, kas ietekmē garastāvokli un emocijas);

ja Jūs lietojat vai pēdējo 14 dienu laikā pirms ārstēšanās ar Zaldiar esat lietojis MAO inhibitorus (noteiktas zāles depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai);

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir epilepsija un ārstēšana adekvāti nekontrolē lēkmes.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zaldiar lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jūs lietojat citas paracetamolu vai tramadolu saturošas zāles;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi vai aknu slimība, vai arī Jūs pamanāt, ka Jūsu acis un āda kļūst dzeltenīgas. Tas var liecināt uz dzelti vai žultsceļu traucējumiem;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir nopietni elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai nopietnas plaušu slimības;

ja Jums ir epilepsija vai jau iepriekš bijuši krampji;

ja Jums nesen ir bijusi galvas trauma, šoks vai stipras galvassāpes kopā ar vemšanu;

ja Jums ir atkarība no citām zālēm, tajā skaitā pretsāpju līdzekļiem, piemēram, morfīnu;

ja Jūs lietojat citas zāles sāpju ārstēšanai, kas satur buprenorfīnu, nalbufīnu vai pentazocīnu;

ja Jums paredzēta anestēzija. Pastāstiet ārstam vai zobārstam, ka Jūs lietojat Zaldiar.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums laikā kad Jūs lietojat Zaldiar vai arī pirms tam, lūdzu dariet to zināmu ārstam. Viņš/viņa pēc tam izlems vai Jums būtu jāturpina šo zāļu lietošana.

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Citas zāles un Zaldiar

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Svarīgi: šīs zāles satur paracetamolu un tramadola hidrohlorīdu. Lai nepārsniegtu maksimālo dienas devu, informējiet ārstu, ja Jūs lietojat jebkādas citas zāles, kas satur paracetamolu vai tramadola hidrohlorīdu.

Nelietojiet Zaldiar vienlaicīgi ar monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAOI) (skatīt punktu „Nelietojiet Zaldiar šādos gadījumos”).

Zaldiar nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar:

karbamazepīnu (zāles, ko parasti lieto epilepsijas un dažu sāpju veidu, piemēram, stipras sejas sāpju lēkmes, jeb tā sauktā trijzaru neiralģija, ārstēšanai);

buprenorfīnu, nalbufīnu vai pentazocīnu (opioīdu tipa pretsāpju līdzekļi). Var būt samazināta pretsāpju iedarbība.

Blakusparādību risks palielinās, ja Jūs lietojat arī:

triptānus (migrēnas ārstēšanai) vai selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (SSAI) (depresijas ārstēšanai). Ja Jums novērojams apmulsums, nemiers, drudzis, svīšana, nekoordinētas ekstremitāšu vai acu kustības, nekontrolējama muskuļu raustīšanās vai caureja, Jums par to jāpastāsta ārstam;

trankvilizatorus, miega zāles, citus pretsāpju līdzekļus, piemēram, morfīnu un kodeīnu (arī kā pretklepus līdzekli), baklofēnu (muskuļu relaksantu), zāles asinsspiediena pazemināšanai vai zāles alerģiju ārstēšanai. Jūs varat justies miegains vai arī Jums var būt ģīboņa sajūta. Ja tā notiek, pastāstiet par to ārstam;

noteiktus antidepresantus. Zaldiar var mijiedarboties ar šīm zālēm, un Jums var rasties šādi simptomi: patvaļīgas, ritmiskas muskuļu kontrakcijas, arī to muskuļu, kas kontrolē acu kustības, uzbudinājums, pārmērīga svīšana, trīce, pastiprināti refleksi, pastiprināta muskuļu spriedze, ķermeņa temperatūra virs 380C;

zāles, kas var izraisīt krampjus, piemēram, noteiktus antidepresantus, anestēzijas līdzekļus, antipsihotiskos līdzekļus, neiroleptiskos līdzekļus (zāles, kas ietekmē psihisko stāvokli) vai bupropionu (palīdz atmest smēķēšanu). Var paaugstināties krampju risks. Ārsts pastāstīs Jums, vai Zaldiar ir Jums piemērots;

varfarīnu vai fenprokumonu (zāles, kas šķidrina asinis). Var izmainīties šo zāļu iedarbība un sākties asiņošana. Nekavējoties pastāstiet ārstam par jebkuru ilgstošu vai neparedzētu asiņošanu.

Zaldiar efektivitāte var izmainīties, ja Jūs lietojat arī:

metoklopramīdu, domperidonu vai ondansetronu (zāles sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai);

holestiramīnu (zāles, ko lieto, lai samazinātu holesterīna līmeni asinīs);

ketokonazolu vai eritromicīnu (zāles infekciju ārstēšanai).

Ārsts Jums pastāstīs, kuru zāļu vienlaicīga lietošana ar Zaldiar ir droša.

Zaldiar kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Zaldiar var izraisīt Jums miegainību. Alkohols miegainību var pastiprināt, tāpēc labāk nedzeriet alkoholu Zaldiar terapijas laikā.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Tā kā Zaldiar sastāvā ir tramadols, grūtniecības laikā Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles. Ja grūtniecība Jums iestājas Zaldiar terapijas laikā, pirms turpmākas tablešu lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Barošana ar krūti

Tramadols izdalās krūts pienā. Šī iemesla dēļ Jūs nedrīkstat Zaldiar lietot vairāk kā vienu reizi barošanas ar krūti laikā vai arī, ja Jūs Zaldiar lietojat vairāk nekā vienu reizi, Jums ir jāpārtrauc barošana ar krūti.

Fertilitāte

Ņemot vērā lietošanas pieredzi cilvēkiem, uzskata, ka tramadols neietekmē sieviešu un vīriešu auglību. Nav pieejama informācija par tramadola un paracetamola kombinācijas ietekmi uz auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zaldiar var izraisīt Jums miegainību, kas var ietekmēt Jūsu spējas droši vadīt transportlīdzekli vai apkalpot ierīces un mehānismus.

3. Kā lietot Zaldiar

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet Zaldiar pēc iespējas īsāku laiku.

Deva jāpielāgo atbilstoši Jūsu sāpju intensitātei un individuālai sāpju jutībai. Jālieto mazākā deva, kas samazina sāpes.

Ja vien ārsts nav nozīmējis savādāk, parastā sākuma deva pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ir 2 tabletes.

Ja nepieciešams, nākamās devas var lietot kā ieteicis ārsts. Starplaiks starp devām nedrīkst būt īsāks par 6 stundām.

Nelietojiet vairāk par 8 Zaldiar apvalkotajām tabletēm dienā.

Nelietojiet Zaldiar biežāk, kā to ieteicis ārsts.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (no 75 gadu vecuma) var būt palēnināta tramadola izvadīšana. Ja tas attiecas uz Jums, Jūs ārsts var noteikt ilgāku starplaiku starp devu lietošanas reizēm.

Aknu slimība (darbības traucējumi)

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem (mazspēju) nedrīkst lietot Zaldiar (skatīt punktu „Nelietojiet Zaldiar šādos gadījumos”). Ja Jums ir viegli vai vidēji smagi aknu darbības traucējumi, ārsts var noteikt ilgāku starplaiku starp devu lietošanas reizēm.

Nieru slimība (darbības traucējumi)/dialīzes pacienti

Asts var noteikt ilgāku starplaiku starp devu lietošanas reizēm.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Lietošanas veids

Tabletes ir paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Norijiet tabletes veselas, uzdzerot pietiekamu daudzumu šķidruma. Tās nedrīkst salauzt vai košļāt.

Ja Jums šķiet, ka Zaldiar iedarbība ir par stipru (piemēram, Jūs jūtaties ļoti miegains vai arī Jums ir apgrūtināta elpošana) vai par vāju (piemēram, Jums ir nepietiekami samazinātas sāpes), konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat lietojis Zaldiar vairāk nekā noteikts

Šādā gadījumā, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, pat ja Jūs jūtaties labi. Pastāv aknu bojājumu risks, kas var parādīties vēlāk.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Zaldiar

Ja Jūs esat aizmirsis lietot tableti, sāpes, iespējams, atjaunosies. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, vienkārši turpiniet lietot tabletes kā iepriekš.

Ja Jūs pārtraucat lietot Zaldiar

Parasti pēc Zaldiar lietošanas pārtraukšanas nebūs novērojami pēcefekti. Tomēr retos gadījumos cilvēkiem, kuri kādu laiku lietojuši tramadolu, pēkšņi pārtraucot ārstēšanu, var būt slikta pašsajūta (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”). Ja Jūs kādu laiku esat lietojis Zaldiar, konsultējieties ar ārstu, ka vēlaties pārtraukt tā lietošanu, jo Jūsu organisms var būt pie tā pieradis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10:

slikta dūša;

reibonis, miegainība.

Bieži: var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10:

vemšana, gremošanas traucējumi (aizcietējums, gāzu uzkrāšanās, caureja), sāpes vēderā, sausums mutē;

nieze, svīšana;

galvassāpes, trīce;

apjukums, miega traucējumi, garastāvokļa svārstības (trauksme, nervozitāte, eiforija).

Retāk: var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100:

paātrināts pulss vai paaugstināts asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība, sirdsdarbības traucējumi;

apgrūtināta vai sāpīga urinācija;

ādas reakcijas (piemēram, izsitumi, nātrene);

durstīšanas sajūta, nejutīgums vai tirpšana locekļos, troksnis ausīs, nekontrolēta muskuļu raustīšanās;

depresija, nakts murgi, halucinācijas (reāli nepastāvošu lietu dzirdēšana, redzēšana vai sajušana), pārrāvumi atmiņā;

apgrūtināta rīšana, asins piejaukums izkārnījumos;

drebuļi, karstuma viļņi, sāpes krūškurvī;

apgrūtināta elpošana.

Reti: var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000:

krampji, kustību koordinācijas traucējumi;

atkarība, delīrijs;

runas traucējumi;

neskaidra redze, acu zīlīšu sašaurināšanās (mioze), pārmērīga acu zīlīšu paplašināšanās (midriāze);

pārejošs samaņas zudums (ģībonis).

Nav zināmi: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

samazināts cukura līmenis asinīs.

Zemāk minētās blakusparādības ir novērotas cilvēkiem, kuri lietojuši zāles, kas satur tikai tramadola hidrohlorīdu vai tikai paracetamolu. Tomēr, ja kaut kas no zemāk minētā Jums novērojams Zaldiar lietošanas laikā, Jums par to jāpastāsta ārstam:

ģīboņa sajūta pēc piecelšanās no guļus vai sēdus pozīcijas, palēnināta sirdsdarbība, ģībonis, apetītes izmaiņas, muskuļu vājums, palēnināta vai pavājināta elpošana, garastāvokļa svārstības, aktivitātes izmaiņas, jušanas sajūtu izmaiņas, esošas astmas pasliktināšanās;

dažkārt retos gadījumos var rasties izsitumi uz ādas, kas liecina par alerģisku reakciju, ar pēkšņu sejas un kakla pietūkumu, apgrūtināta elpošana vai pazemināts asinsspiediens un ģībonis. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ārstēšanu un sazinieties ar ārstu. Jūs vairs nedrīkstat lietot šīs zāles atkārtoti.

Retos gadījumos tramadola tipa zāļu lietošana var padarīt Jūs atkarīgus no tām, apgrūtinot lietošanas pārtraukšanu.

Retos gadījumos cilvēkiem, kuri kādu laiku lietojuši tramadolu, pēkšņi pārtraucot ārstēšanu, var būt slikta pašsajūta. Viņi var justies uzbudināti, satraukti, nervozi un trīcoši. Viņi var būt hiperaktīvi, izjust miega traucējumus un kuņģa vai zarnu darbības traucējumus. Atsevišķiem cilvēkiem var būt arī panikas lēkmes, halucinācijas, neparastas sajūtas, piemēram, nieze, tirpšana un nejūtīgums, troksnis ausīs (tinnīts). Ja pēc Zaldiar lietošanas Jums novērojama kāda no šīm sūdzībām, lūdzu konsultējaties ar ārstu.

Atsevišķos gadījumos iespējamas asins sastāva pārmaiņas, piemēram, samazināts trombocītu skaits asinīs, kā rezultātā var rasties deguna vai smaganu asiņošana.

Zaldiar lietošana kopā ar zālēm, ko lieto asins šķidrināšanai (piemēram, fenprokumonu, varfarīnu), var palielināt asiņošanas risku. Nekavējoties ziņojiet ārstam par jebkāda veida ilgstošu un neparedzētu asiņošanu.

Ļoti retos gadījumos ziņots par smagām ādas reakcijām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/"www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zaldiar

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zaldiar satur

Aktīvās vielas ir tramadola hidrohlorīds un paracetamols.

Katra apvalkotā tablete satur 37,5 mg tramadola hidrohlorīda un 325 mg paracetamola.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: pulverveida celuloze, preželatinizēta ciete, nātrija cietes glikolāts (A tips), kukurūzas ciete, magnija stearāts.

Apvalks: OPADRY dzeltenais YS-1-6382 G (hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), polisorbāts 80), karnauba vasks.

Zaldiar ārējais izskats un iepakojums

ZALDIAR apvalkotās tabletes ir bāli dzeltenas apvalkotās tabletes, kas vienā pusē marķētas ar ražotāja logotipu  un otrā pusē ar „T5”.

Zaldiar tabletes ir iepakotas blisteriepakojumos.

Zaldiar pieejams kartona kastītes pa 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 vai 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Vācija

Ražotājs

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Vācija

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018.gada augustā.

SASKAŅOTS ZVA 03-01-2019

04-0185/IB/012

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zaldiar 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 37,5 mg tramadola hidrohlorīda (Tramadoli hydrochloridum) un 325 mg paracetamola (Paracetamolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Bāli dzeltenas apvalkotās tabletes, kas vienā pusē marķētas ar ražotāja logotipu  un otrā pusē ar „T5”.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Zaldiar tabletes indicētas vidēji stipru līdz stipru sāpju simptomātiskai ārstēšanai.

Zaldiar drīkst lietot tikai pacientiem, kuriem tiek uzskatīts, ka vidēji stipru līdz stipru sāpju ārstēšanai nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un pusaudži (vecumā no 12 gadiem)

Zaldiar drīkst lietot tikai pacientiem, kuriem tiek uzskatīts, ka vidēji stipru līdz stipru sāpju ārstēšanai nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

Deva jāpielāgo individuāli atbilstoši sāpju intensitātei un pacienta atbildes reakcijai.

Parasti jāizvēlas mazākā pret sāpēm efektīvā deva. Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 8 tabletes (kas atbilst 300 mg tramadola un 2600 mg paracetamola). Lietošanas starplaikam jābūt vismaz 6 stundas.

Ieteicamā sākuma deva ir divas Zaldiar tabletes. Papildus devas var lietot pēc nepieciešamības, bet ne vairāk kā 8 tabletes (kas atbilst 300 mg tramadola un 2600 mg paracetamola) dienā.

Lietošanas starplaikam jābūt vismaz 6 stundas.

Zaldiar nekādā gadījumā nedrīkst lietot ilgāk par absolūti nepieciešamo laiku (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja slimības rakstura un smaguma pakāpes dēļ nepieciešama atkārtota vai ilgstoša Zaldiar lietošana, jāveic rūpīga un regulāra novērošana (ar terapijas starplaikiem, ja iespējams), lai izvērtētu turpmākās terapijas nepieciešamību.

Pediatriskā populācija

Efektīva un droša Zaldiar lietošana bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, nav pierādīta. Tādēļ šai pacientu grupai terapija nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Var lietot parastās devas, lai gan jāņem vērā, ka brīvprātīgajiem, kuri vecāki par 75 gadiem, iekšķīgas lietošanas gadījumā tramadola eliminācijas pusperiods pagarinājās par 17 %. Pacientiem no 75 gadu vecuma ieteicams ievērot vismaz 6 stundu starplaiku starp devu lietošanas reizēm, jo šo zāļu sastāvā ietilpst tramadols.

Nieru darbības traucējumi

Tā kā šo zāļu sastāvā ietilpst tramadols, Zaldiar lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 10 ml/min). Vidēji smagu nieru darbības traucējumu gadījumā (kreatinīna klīrenss robežās no 10 līdz 30 ml/min), starplaiku starp devu lietošanas reizēm jāpalielina līdz 12 stundām. Tā kā tramadols ar hemodialīzes vai hemofiltrācijas palīdzību tiek izvadīts ļoti lēni, pēc dialīzes kursa beigām parasti nav nepieciešama papildus devas lietošana, lai saglabātu pretsāpju iedarbību.

Aknu darbības traucējumi

Zaldiar nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu). Vidēji smagu aknu darbības traucējumu gadījumā, rūpīgi jāapsver palielināt starplaiku starp devu lietošanas reizēm (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ir aizkavēta tramadola eliminācija.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij veselas, uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu. Tās nedrīkst salauzt vai sakošļāt.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Akūta saindēšanās ar alkoholu, miega zālēm, centrālas darbības pretsāpju līdzekļiem, opioīdiem vai psihotropiem līdzekļiem.

Zaldiar nedrīkst lietot pacientiem, kuri lieto monoamīnoksidāzes inhibitorus vai divas nedēļas pēc to lietošanas pārtraukšanas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Smagi aknu darbības traucējumi.

Epilepsija, kas nepakļaujas terapijai (skatīt 4.4. apakšpunktu, Brīdinājumi).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Brīdinājumi

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma nedrīkst pārsniegt maksimālo Zaldiar devu – 8 tabletes. Lai izvairītos no nejaušas pārdozēšanas, pacientiem jāiesaka nepārsniegt ieteicamo devu un nelietot vienlaicīgi citas paracetamolu (arī bezrecepšu) vai tramadola hidrohlorīdu saturošas zāles, nekonsultējoties ar ārstu.

Zaldiar lietošana nav ieteicama smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 10 ml/min).

Zaldiar nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu). Paracetamola pārdozēšanas risks ir lielāks pacientiem ar necirotisku alkohola izraisītu aknu slimību. Vidēji smagu aknu darbības traucējumu gadījumā rūpīgi jāapsver starplaika palielināšana starp devu lietošanas reizēm.

Zaldiar lietošana nav ieteicama smagas elpošanas mazspējas gadījumā.

Tramadols nav piemērots aizstājterapijai pacientiem ar opioīdu atkarību. Lai gan tas ir opioīdu agonists, tramadols nevar nomākt morfīna izraisītos abstinences simptomus.

Ziņots par krampju rašanos ar tramadolu ārstētiem pacientiem, kuriem ir nosliece uz krampju rašanos vai lietojot citas krampju slieksni pazeminošas zāles, it īpaši selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus, tricikliskos antidepresantus, antipsihotiskos līdzekļus, centrālas darbības pretsāpju līdzekļus vai lokālos anestēzijas līdzekļus. Epilepsijas slimniekus, kuri saņem terapiju krampju nomākšanai, vai pacientus ar noslieci uz krampju rašanos, ar Zaldiar drīkst ārstēt tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā. Krampji novēroti pacientiem, lietojot tramadolu ieteicamajās devas robežās. Šis risks var palielināties, ja tiek lietotas tramadola devas, kas lielākas par maksimālajām ieteicamajām devām.

Vienlaicīga lietošana ar opioīdu agonistu antagonistiem (nalbufīnu, buprenorfīnu, pentazocīnu) nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Piesardzība lietošanā

Pat lietojot terapeitiskās devās, var attīstīties tolerance un fiziska un/vai psiholoģiska atkarība. Regulāri jāpārskata pretsāpju terapijas lietošanas klīniskā nepieciešamība (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pacientiem ar opioīdu atkarību un pacientiem ar narkotiku lietošanu vai atkarību anamnēzē, ārstēšanai jābūt tikai īslaicīgai un ārsta uzraudzībā. Zaldiar piesardzīgi jālieto pacientiem ar galvaskausa traumu, pacientiem ar noslieci uz krampjiem, žultsceļu darbības traucējumiem, šoka stāvoklī, nezināmas izcelsmes apziņas traucējumu stāvoklī, pacientiem ar traucējumiem, kas skar elpošanas centru un elpošanu, vai paaugstināta intrakraniālā spiediena gadījumā.

Paracetamola pārdozēšana dažiem pacientiem var izraisīt toksisku ietekmi uz aknām.

Pat lietojot terapeitiskās devās un īslaicīgi, var rasties abstinences simptomi, kas līdzīgi tiem, ko novēro opiātu abstinences gadījumā (skatīt 4.8. apakšpunktu). No abstinences simptomiem var izvairīties, pakāpeniski samazinot zāļu lietošanas devu pirms to pilnīgas pārtraukšanas, it īpaši pēc ilgstoša lietošanas perioda. Retos gadījumos ziņots par atkarību un ļaunprātīgu zāļu lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Vienā pētījumā novērots, ka tramadola lietošana vispārējās narkozes (ar enflurānu un slāpekļa oksīdu) laikā veicināja pamošanos operācijas laikā. Virspusējo narkozes stadiju laikā jāizvairās no tramadola lietošanas, līdz būs pieejama papildus informācija.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kontrindicēta vienlaicīga lietošana ar

neselektīvajiem MAO inhibitoriem.

Serotonīnerģiska sindroma risks: caureja, tahikardija, svīšana, trīce, apjukums, pat koma;

selektīvajiem MAO-A inhibitoriem.

Ekstrapolācija no neselektīvajiem MAO inhibitoriem.

Serotonīnerģiska sindroma risks: caureja, tahikardija, svīšana, trīce, apjukums, pat koma;

selektīvajiem MAO-B inhibitoriem.

Centrāla uzbudinājuma simptomi, ko izraisa serotonīnerģiskais sindroms: caureja, tahikardija, svīšana, trīce, apjukums, pat koma.

Ja pacients nesen ārstēts ar MAO inhibitoriem, pirms tramadola lietošanas jānogaida 2 nedēļas.

Nav ieteicama vienlaicīga lietošana ar

alkoholu.

Alkohols pastiprina opioīdo pretsāpju līdzekļu sedatīvo iedarbību.

Ietekme uz modrību var padarīt bīstamu transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Jāizvairās no alkoholisko dzērienu un zāļu, kas satur alkoholu, lietošanas;

karbamazepīnu un citiem enzīmu inducētājiem.

Samazinātās tramadola plazmas koncentrācijas dēļ ir vājākas un īslaicīgākas iedarbības risks;

opioīdu agonistu antagonisti (buprenorfīns, nalbufīns, pentazocīns).

samazināta pretsāpju iedarbību ar konkurējošu bloķējošu iedarbību receptoru līmenī, kas izraisa abstinences sindroma attīstības risku.

Vienlaicīga zāļu lietošana, kas jāņem vērā

Atsevišķos gadījumos ziņots par serotonīna sindromu, kas īslaicīgi saistīts ar terapeitisku tramadola hidrohlorīda lietošanu kombinācijā ar citām serotonīnerģiskām zālēm, piemēram, selektīvajiem serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitoriem (SSAI) un triptāniem. Serotonīna sindroma pazīmes var būt, piemēram, apjukums, ažitācija, drudzis, svīšana, ataksija un hiperrefleksija, mioklonuss un caureja.

Citi opioīdu atvasinājumi (tajā skaitā pretklepus līdzekļi un aizstājterapija), benzodiazepīni un barbiturāti.

Palielināts elpošanas nomākuma risks, kas pārdozēšanas gadījumā var būt letāls.

Citi centrālo nervu sistēmu nomācoši līdzekļi, piemēram, opioīdu atvasinājumi (tajā skaitā pretklepus līdzekļi un aizstājterapija), barbiturāti, benzodiazepīni, citi trauksmi mazinoši līdzekļi, miega zāles, antidepresanti ar sedatīvu darbību, antihistamīna līdzekļi ar sedatīvu ietekmi, neiroleptiskie līdzekļi, centrālas darbības antihipertensīvie līdzekļi, talidomīds un baklofēns.

Šīs zāles var pastiprināt centrālās nervu sistēmas nomākumu. Ietekme uz modrību var padarīt bīstamu transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Gadījumos, kad Zaldiar lieto vienlaicīgi ar varfarīnam līdzīgām zālēm, pēc ārsta ieskatiem jāveic regulāra protrombīna laika pārbaude, jo ziņots par paaugstinātu INR (International Normalised ratio – starptautiskais standartizētais koeficients).

Citas zāles, kuras inhibē CYP3A4, piemēram, ketokonazols un eritromicīns, var inhibēt tramadola metabolismu (N-demetilēšanu) un, iespējams, arī aktīvā O-demetilētā metabolīta metabolismu. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav pētīta.

Zāles, kas pazemina krampju slieksni, piemēram, bupropions, serotonīna atpakaļsaistes inhibitori, antidepresanti, tricikliskie antidepresanti un neiroleptiskie līdzekļi. Tramadola lietošana vienlaicīgi ar šīm zālēm var paaugstināt krampju risku. Metoklopramīds vai domperidons var paātrināt paracetamola uzsūkšanos, bet holestiramīns var samazināt uzsūkšanos.

Ierobežotā skaitā pētījumu, lietojot ondansetronu (pretvemšanas līdzeklis - 5-HT3 antagonists) pirms vai pēc operācijas, pacientiem ar pēcoperācijas sāpēm palielinājās nepieciešamība pēc tramadola.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Tā kā Zaldiar ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija, kas satur tramadola hidrohlorīdu, to nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Dati par paracetamolu

Epidemioloģiskajos pētījumos, lietojot paracetamolu ieteicamajās devās grūtniecības laikā, nav novērota kaitīga ietekme cilvēkiem.

Dati par tramadolu

Tramadola hidrohlorīdu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, jo nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu tramadola lietošanas drošību grūtniecēm. Tramadola hidrohlorīda lietošana pirms dzemdībām vai to laikā neietekmē dzemdes kontraktilitāti. Jaundzimušajam tas var izraisīt elpošanas ātruma izmaiņas, kas parasti nav klīniski nozīmīgas. Ilgstoša lietošana grūtniecības laikā jaundzimušajam pēc dzimšanas var izraisīt zāļu lietošanas atcelšanas simptomus, kas ir pieraduma sekas.

Barošana ar krūti

Tā kā Zaldiar ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija, kas satur tramadola hidrohlorīdu, to nedrīkst lietot mātes, kuras baro bērnu ar krūti.

Dati par paracetamolu

Paracetamols izdalās mātes pienā, bet klīniski nenozīmīgā daudzumā. Pieejamie publicētie dati neaizliedz tā lietošanu mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, lietojot tikai vienu aktīvo vielu - paracetamolu saturošas zāles.

Dati par tramadolu

Apmēram 0,1 % no mātei lietotās tramadola devas izdalās krūts pienā. Ja periodā uzreiz pēc dzemdībām māte katru dienu iekšķīgi lietos devas līdz 400 mg, tas atbildīs vidējam tramadola daudzumam, ko uzņem ar krūti baroti zīdaiņi – 3 % no atbilstoši ķermeņa masai koriģētās mātes devas. Šī iemesla dēļ tramadolu nedrīkst lietot krūts barošanas periodā vai arī barošana ar krūti ir jāpārtrauc ārstēšanas ar tramadolu laikā. Barošana ar krūti pēc vienas tramadola devas parasti nav jāpārtrauc.

Fertilitāte

Pēcreģistrācijas perioda novērojumi neliecina par tramadola ietekmi uz auglību. Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota tramadola ietekme uz auglību. Pētījumi, lai novērtētu tramadola un paracetamola kombinācijas ietekmi uz fertilitāti, nav veikti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Tramadola hidrohlorīds var izraisīt miegainību vai reiboni, ko var pastiprināt alkohols vai citi CNS nomācoši līdzekļi. Šajā gadījumā pacients nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos, lietojot paracetamola/tramadola kombināciju, visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija slikta dūša, reibonis un miegainība, ko novēroja vairāk nekā 10 % pacientu.

Zemāk minētās blakusparādības ir uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam, kas definēts šādi:

ļoti bieži (≥1/10);

bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1 000 līdz <1/100);

reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000);

ļoti reti (<1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: hipertensija, sirdsklauves, tahikardija un aritmija.

Acu bojājumi

Reti: neskaidra redze, mioze, midriāze.

Asu un labirinta bojājumi

Retāk: troksnis ausīs.

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: reibonis, miegainība.

Bieži: galvassāpes, trīce.

Retāk: patvaļīgas muskuļu kontrakcijas, parestēzija, tinnīts.

Reti: ataksija, krampji, runas traucējumi, ģībonis.

Psihiskie traucējumi

Bieži: apjukums, garastāvokļa svārstības (trauksme, nervozitāte, eiforija), miega traucējumi.

Retāk: depresija, halucinācijas, nakts murgi, amnēzija.

Reti: delīrijs, zāļu atkarība.

Pēcreģistrācijas pieredze

Ļoti reti: ļaunprātīga zāļu lietošana.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk: elpas trūkums.

Kuņģa – zarnu trakta traucējumi:

Ļoti bieži: slikta dūša

Bieži: vemšana, aizcietējums, sausums mutē, caureja, vēdera sāpes, gremošanas traucējumi, meteorisms.

Retāk: rīšanas traucējumi, melēna.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Retāk: paaugstināts aknu transamināžu līmenis.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: svīšana, nieze.

Retāk: ādas reakcijas (piemēram, izsitumi, nātrene).

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Retāk: albuminūrija, urinēšanas traucējumi (dizūrija un urīna aizture).

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: drebuļi, karstuma viļņi, sāpes krūškurvī.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināmi: hipoglikēmija.

Lai gan nav novērots klīniskajos pētījumos, šādu blakusparādību, kas, kā zināms saistītas ar tramadola un paracetamola lietošanu, rašanos nav iespējams izslēgt.

Tramadola hidrohlorīds

Posturāla hipotensija, bradikardija, kolapss (tramadola ietekmē).

Tramadola hidrohlorīda pēcreģistrācijas novērojumu laikā retos gadījumos ziņots par varfarīna iedarbības izmaiņām, tajā skaitā protrombīna laika pagarināšanos.

Retos gadījumos novēro alerģiskas reakcijas ar elpošanas simptomiem (piemēram, elpas trūkumu, bronhospazmām, sēkšanu, angioedēmu) un anafilaksi.

Retos gadījumos novēro apetītes pārmaiņas, motorisku vājumu un elpošanas nomākumu.

Pēc tramadola hidrohlorīda lietošanas var rasties psihiskas blakusparādības, kuru smaguma pakāpe un raksturs atšķiras individuāli (atkarībā no personīgajām īpatnībām un terapijas ilguma). Tās ir garastāvokļa svārstības (parasti pacilātība, dažkārt disforija), aktivitātes pārmaiņas (parasti nomākta, dažkārt pastiprināta) un kognitīvo un juteklisko spēju pārmaiņas (piemēram, lēmumu pieņemšanas un jušanas traucējumi).

Ziņots par astmas pasliktināšanos, lai gan cēloniska saistība nav pierādīta.

Var rasties zāļu abstinences sindroma simptomi, kas ir līdzīgi kā opiātu abstinences gadījumā: ažitācija, trauksme, nervozitāte, bezmiegs, hiperkinēzija, trīce un kuņģa – zarnu trakta simptomi. Citi simptomi, kas ļoti reti novēroti, strauji pārtraucot tramadola hidrohlorīda lietošanu, ir panikas lēkmes, stipra trauksme, halucinācijas, parestēzija, tinnīts un neparasti CNS simptomi.

Paracetamols

Paracetamola nevēlamas blakusparādības rodas reti, taču var rasties paaugstinātas jutības reakcijas, tajā skaitā izsitumi uz ādas. Ziņots par asins diskrāzijām, tajā skaitā trombocitopēniju un agranulocitozi, taču tās ne vienmēr bija cēloniski saistītas ar paracetamola lietošanu.

Vairāki ziņojumi liecina, ka paracetamols var izraisīt hipoprotrombinēmiju, lietojot to vienlaicīgi ar varfarīnam līdzīgām zālēm. Citos pētījumos protrombīna laiks nemainījās.

Ļoti retos gadījumos ziņots par smagām ādas reakcijām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/"www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Zaldiar ir fiksēta divu aktīvo vielu kombinācija. Pārdozēšanas gadījumā var rasties tramadola hidrohlorīda vai paracetamola, vai abu šo aktīvo vielu toksiskas ietekmes pazīmes un simptomi.

Tramadola hidrohlorīda pārdozēšanas simptomi

Tramadola hidrohlorīda pārdozēšanas simptomi pēc būtības ir līdzīgi visiem citiem centrālas iedarbības pretsāpju līdzekļu (opioīdu) pārdozēšanas simptomiem. Šie simptomi galvenokārt ir mioze, vemšana, kardiovaskulārs kolapss, apziņas traucējumi līdz pat komai, krampji un elpošanas nomākums, kas var izraisīt elpošanas apstāšanos.

Paracetamola pārdozēšanas simptomi

Pārdozēšana ir īpaši bīstama maziem bērniem. Pirmo 24 stundu laikā paracetamola pārdozēšanas simptomi ir bālums, slikta dūša, vemšana, anoreksija un sāpes vēderā. Aknu bojājums var izpausties 12 līdz 48 stundu laikā pēc lietošanas. Var rasties glikozes vielmaiņas traucējumi un metaboliska acidoze. Smagas saindēšanās gadījumā aknu darbības traucējumi var progresēt līdz encefalopātijai, komai un nāvei. Arī tad, ja nerodas smags aknu bojājums, var attīstīties akūta nieru mazspēja ar akūtu tubulāro nekrozi. Ziņots par sirds aritmijām un pankreatītu. Aknu bojājums var rasties pieaugušajiem, kuri lietojuši 7,5 – 10 g vai vairāk paracetamola. Tiek uzskatīts, ka pārlieku lielais toksiskā metabolīta daudzums neatgriezeniski saistās ar aknu audiem (lietojot parastās paracetamola devas, to parasti pietiekami atindē glutations).

Neatliekamā terapija

Pacientu nekavējoties ievieto specializētajā terapijas nodaļā.

Jānodrošina elpošanas un asinsrites funkcijas.

Pirms terapijas uzsākšanas, cik iespējams ātri pēc pārdozēšanas, jāpaņem asins paraugs, lai noteiktu paracetamola un tramadola hidrohlorīda koncentrāciju plazmā un veiktu aknu testus.

Aknu testi jāveic sākumā (pēc pārdozēšanas) un jāatkārto ik pēc 24 stundām. Parasti novēro aknu enzīmu (ASAT, ALAT) līmeņa paaugstināšanos, kas normalizējas pēc vienas vai divām nedēļām.

Jāiztukšo kuņģis, izraisot pacientam vemšanu (ja viņš ir pie samaņas), kairinot gļotādu vai skalojot kuņģi.

Jāuzsāk atbalstošas terapijas pasākumi, piemēram, elpceļu caurlaidības un kardiovaskulārās funkcijas nodrošināšana; elpošanas nomākuma mazināšanai lieto naloksonu; krampjus var kontrolēt ar diazepāmu.

Hemodialīzes vai hemofiltrācijas rezultātā tramadols no seruma tiek izvadīts tikai nelielā daudzumā. Šā iemesla dēļ, akūtas Zaldiar pārdozēšanas gadījumā, tikai hemodialīze vai hemofiltrācija nav piemērojami pasākumi pārdozēšanas novēršanai.

Paracetamola pārdozēšanas ārstēšanā ļoti būtiska ir tūlītēja terapija. Lai gan nav agrīnu klīniski nozīmīgu simptomu, pacienti nekavējoties jānogādā slimnīcā tūlītējai medicīniskai izmeklēšanai un jebkuram pieaugušajam vai pusaudzim, kurš iepriekšējo 4 stundu laikā ir lietojis apmēram 7,5 g paracetamola vai vairāk, vai jebkuram bērnam, kurš iepriekšējo 4 stundu laikā lietojis ≥ 150 mg/kg paracetamola, jāveic kuņģa skalošana. Paracetamola koncentrācija asinīs jānosaka vēlāk nekā 4 stundas pēc pārdozēšanas, lai varētu izvērtēt aknu bojājuma attīstības risku (ar paracetamola pārdozēšanas nomogrammas palīdzību). Var būt nepieciešama iekšķīga metionīna lietošana vai intravenoza N-acetilcisteīna (NAC) ievadīšana, kam var būt labvēlīga ietekme līdz pat 48 stundas pēc pārdozēšanas. Intravenozai NAC ievadīšanai vislielākā nozīme ir 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas. Tomēr NAC jālieto arī tad, ja pēc pārdozēšanas ir pagājušas vairāk nekā 8 stundas, un jāturpina lietot pilnu terapijas kursu. NAC terapija nekavējoties jāuzsāk gadījumos, kad ir aizdomas par smagu pārdozēšanu. Jābūt pieejamiem vispārējiem uzturošas terapijas pasākumiem.

Neatkarīgi no lietotā paracetamola daudzuma, par kuru ziņots, nekavējoties iekšķīgi vai intravenozi jālieto tā antagonists NAC, ja iespējams, 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: opioīdi, opioīdi kombinācijā ar ne-opioīdu pretsāpju līdzekļiem.

ATĶ kods: N02AJ13

Darbības mehānisms

Tramadols ir opioīdu grupas pretsāpju līdzeklis, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Tramadols ir tīrs, neselektīvs µ, δ un κ opioīdu receptoru agonists ar lielāku afinitāti pret µ receptoriem. Citi mehānismi, kas pastiprina tā pretsāpju iedarbību, ir noradrenalīna neironālās atpakaļuzsūkšanās nomākšana un serotonīna atbrīvošanās pastiprināšana. Tramadolam piemīt pretklepus iedarbība. Pretēji morfīnam, tramadola devas plašās pretsāpju iedarbības robežās neizraisa elpošanas nomākumu. Nemainās arī kuņģa – zarnu trakta darbība. Ietekme uz kardiovaskulāro sistēmu parasti ir neliela. Tiek uzskatīts, ka tramadola iedarbības stiprums ir 1/10 – 1/6 no morfīna iedarbības stipruma.

Precīzs paracetamola pretsāpju iedarbības mehānisms nav zināms, un tas var būt saistīts ar centrālu un perifērisku iedarbību.

PVO sāpju klasifikācijā Zaldiar iedalīts kā 2. pakāpes pretsāpju līdzeklis un atbilstoši tam tas ārstam jālieto.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Tramadolu lieto racēmiskā formā, un asinīs konstatē tramadola [+] un [–] formas un tā metabolītu M1. Lai gan tramadols pēc lietošanas strauji uzsūcas, tā uzsūkšanās ir lēnāka (un eliminācijas pusperiods ilgāks) nekā paracetamolam.

Pēc vienreizējas iekšķīgas tramadola/paracetamola tabletes lietošanas (37,5 mg/325 mg) maksimālā koncentrācija plazmā – 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadola/(-) tramadola] un 4,2 µg/ml (paracetamols) – tiek sasniegta pēc attiecīgi 1,8 stundām [(+) tramadolam/(-) tramadolam] un 0,9 stundām (paracetamolam). Vidējais eliminācijas pusperiods t1/2 ir 5,1/4,7 stundas [(+) tramadolam/(-) tramadolam] un 2,5 stundas (paracetamolam).

Farmakokinētiskajos pētījumos pēc vienreizējas un atkārtotas iekšķīgas Zaldiar lietošanas veseliem brīvprātīgajiem netika novērotas klīniski nozīmīgas abu aktīvo vielu kinētikas pārmaiņas, salīdzinot ar raksturlielumiem pēc atsevišķas aktīvo vielu lietošanas.

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas racēmiskais tramadols ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas. Vienas 100 mg devas vidējā absolūtā biopieejamība ir apmēram 75 %. Pēc atkārtotas lietošanas biopieejamība palielinās un sasniedz apmēram 90 %.

Pēc iekšķīgas Zaldiar lietošanas paracetamols ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas, galvenokārt no tievajām zarnām. Paracetamola maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 1 stundas laikā un nemainās, lietojot vienlaicīgi ar tramadolu.

Lietojot Zaldiar iekšķīgi kopā ar uzturu, būtiski nemainās nedz tramadola, nedz paracetamola maksimālā koncentrācija plazmā vai uzsūkšanās apjoms, tādēļ Zaldiar var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Izkliede

Tramadolam ir liela afinitāte pret audiem (Vd,β= 203 ± 40 l). Aptuveni 20 % tramadola saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Paracetamols plaši izplatās gandrīz visos ķermeņa audos, izņemot taukus. Tā šķietamais izkliedes tilpums ir apmēram 0,9 l/kg. Relatīvi neliela paracetamola daļa (apmēram 20%) saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Biotransformācija

Pēc iekšķīgas lietošanas tramadols plaši metabolizējas. Apmēram 30% devas izdalās ar urīnu neizmainītā veidā, bet 60 % devas izdalās metabolītu veidā.

Tramadols metabolizējas O-demetilēšanās rezultātā (ko katalizē enzīms CYP2D6) par M1 metabolītu un N-demetilēšanās rezultātā (ko katalizē CYP3A) par M2 metabolītu. M1 turpmāk metabolizējas N-demetilēšanās rezultātā un saistoties ar glikuronskābi. M1 plazmas eliminācijas pusperiods ir 7 stundas. M1 metabolītam piemīt pretsāpju īpašības un tas ir stiprāks par sākotnējo savienojumu. M1 koncentrācija plazmā ir vairākas reizes mazāka nekā tramadolam, un maz ticams, ka pēc atkārtotas lietošanas tas mainīs klīnisko iedarbību.

Paracetamols galvenokārt tiek metabolizēts aknās divos galvenajos metabolisma veidos: glikuronidācijas un sulfatizācijas rezultātā. Pēdējā no šīm reakcijām var ātri piesātināties, lietojot devas, kas lielākas par terapeitiskajām devām. Nelielu daļu (mazāk par 4 %) citohroms P450 metabolizē par aktīvu starpproduktu (N-acetilbenzohinonimīnu), ko parastos lietošanas apstākļos strauji atindē reducēts glutations, un kas pēc saistīšanās ar cisteīnu un merkapturīnskābi izdalās urīnā. Tomēr smagas pārdozēšanas gadījumā šā metabolīta daudzums ir palielināts.

Eliminācija

Tramadols un tā metabolīti izdalās galvenokārt caur nierēm. Paracetamola eliminācijas pusperiods pieaugušajiem ir apmēram 2 - 3 stundas. Bērniem tas ir nedaudz īsāks, savukārt jaundzimušajiem un pacientiem ar aknu cirozi tas ir nedaudz ilgāks. Paracetamols galvenokārt izdalās, veidojoties no devas atkarīgiem savienojumiem ar glikuronskābi un sulfātu. Mazāk nekā 9 % paracetamola izdalās ar urīnu nemainītā veidā. Nieru mazspējas gadījumā abu savienojumu eliminācijas pusperiods pagarinās.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskie pētījumi ar fiksētu zāļu kombināciju (tramadols un paracetamols), lai izvērtētu tās kancerogēno vai mutagēno iedarbību, vai tā ietekmi uz auglību, nav veikti.

Žurku pēcnācējiem, kuru mātītes iekšķīgi saņēma tramadola/paracetamola kombināciju, nenovēroja teratogēnu ietekmi, ko varētu saistīt ar šīm zālēm.

Tramadola/paracetamola kombinācijai pierādīta embriotoksiska un fetotoksiska iedarbība, lietojot žurku mātītēm toksiskas devas (50/434 mg/kg tramadola/paracetamola), t.i., 8,3 reizes lielākas devas par maksimālo terapeitisko devu cilvēkiem. Lietojot šo devu, netika novērota teratogēna iedarbība. Toksiska ietekme uz embriju un augli izraisīja samazinātu augļa masu un palielinātu ribu skaitu. Mazākas devas, kas izraisīja vājāku toksisku ietekmi uz mātīti (10/87 un 25/217 mg/kg tramadola/paracetamola), neradīja toksisku ietekmi uz embriju vai augli.

Mutagenitātes standarttestu rezultāti neliecina par iespējamu genotoksicitātes risku cilvēkam.

Kancerogenitātes testu rezultāti neliecina par iespējamu tramadola risku cilvēkiem.

Pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot tramadolu ļoti lielās devās, kas izraisīja toksisku ietekmi mātītei, novēroja ietekmi uz augļa orgānu attīstību, kaulu veidošanos un jaundzimušo mirstību. Dzimstība, reproduktīvās spējas un pēcnācēju attīstība netika ietekmēta. Tramadols šķērso placentu. Tēviņu un mātīšu auglība netika ietekmēta.

Plašos pētījumos pierādīts, ka paracetamols terapeitiskās (t.i., netoksiskās) devās nerada nozīmīgu genotoksisku risku.

Ilgstošos pētījumos ar žurkām un pelēm, lietojot nehepatotoksiskas paracetamola devas, netika pierādīta nozīmīga kancerogēna iedarbība.

Pētījumos ar dzīvniekiem un līdz šim iegūtā plašā lietošanas pieredze cilvēkiem neliecina par reproduktīvo toksicitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Pulverveida celuloze

Preželatinizēta ciete

Nātrija cietes glikolāts (A tips)

Kukurūzas ciete

Magnija stearāts

Apvalks

OPADRY dzeltenais YS-1-6382 G (hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), polisorbāts 80)

Karnauba vasks

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Zaldiar tabletes ir iepakotas papīra/PET/alumīnija-PVH blisteros.

Kartona kastītes pa 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 vai 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

04-0185

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2004.gada 20.aprīlis.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010.gada 22.oktobris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2018.gada augusts.

SASKAŅOTS ZVA 03-01-2019

04-0185/IB/012