Urosept

Apvalkotā tablete
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

4.51 €

Zāļu produkta identifikators

00-0327-02

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0327

Ražotājs

Poznan Herbal Company "Herbapol" SA, Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Poznan Herbal Company "Herbapol" SA, Poland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Urosept apvalkotās tabletes

Extractum spissum compositum ex: Betulae folium, Petroselini radix, Phaseoli pericarpium; Chamomillae herbae extractum siccum, Vitis idaeae folii extractum siccum, Phaseoli pericarpium pulvis, Kalii citras, Natrii citras

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis Jūsu ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 14 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Urosept un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Urosept lietošanas

Kā lietot Urosept

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Urosept

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Urosept un kādam nolūkam to lieto

Urosept ir tradicionāli lietotas zāles ar vieglu diurētisku iedarbību. Šo zāļu efektivitāte zemāk minēto indikāciju gadījumā ir pierādīta vienīgi pamatojoties uz ilgstošu lietošanu un pieredzi.

Urosept lieto kā palīglīdzekli urīnceļu infekciju un nefrolitiāzes (nierakmeņi) gadījumos.

Ja pēc 14 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Urosept lietošanas

Nelietojiet Urosept šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām, kurvjziežu (Asteraceae jeb Compositae) dzimtas augiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Urosept lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir tūska, ko izraisījusi sirds vai nieru mazspēja;

ja Jūs vai Jūsu bērns ir jaunāks par 12 gadiem, jo trūkst informācija par lietošanas drošumu šajā vecuma grupā.

Pētersīļa saknes ekstrakts var izraisīt fotosensitivitātes reakcijas, tāpēc pacientiem ar gaišu sejas krāsu saules gaismas ietekmē ir iespējams neliels ādas reakciju risks.

Citas zāles un Urosept

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Līdz šim nav ziņots par mijiedarbību ar citām zālēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Tā kā nav datu, kas apstiprinātu Urosept lietošanas drošību grūtniecības un krūts barošanas periodā, tāpēc šīs zāles nedrīkst lietot grūtnieces un mātes, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Urosept neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Urosept satur laktozes monohidrātu un saharozi

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3. Kā lietot Urosept

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie, gados vecāki cilvēki un pusaudži no 12 gadu vecuma

Ja ārsts nav nozīmējis savādāk, jālieto 2 tabletes trīs reizes dienā (tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens).

Ārsta uzraudzībā Urosept var lietot arī ilgstoši (un vienlaicīgi ar citām zālēm).

Ja Jums liekas, ka Urosept iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat lietojis Urosept vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai kāds cits ir lietojis vairāk Urosept nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Urosept

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Līdz šim nav ziņots par blakusparādībām.

Pētersīļa saknes ekstrakts var izraisīt fotosensitivitātes reakcijas, tāpēc pacientiem ar gaišu sejas krāsu saules gaismas ietekmē ir iespējams neliels ādas reakciju risks.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Urosept

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Urosept satur

Katra apvalkotā tablete satur šādas aktīvās vielas:

86,2 mg biezo komplekso ekstraktu no bērza lapām, pētersīļa saknes, pupiņu pākstis (Extractum spissum compositum (4-7:1) ex: Betulae folium 4.40 p., Petroselini radix 2.66 p., Phaseoli pericarpium 1.00 p., ekstraģents: 90% metilspirts [tilp./v]);

8 mg kumelītes lakstu sausā ekstrakta (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9:1), ekstraģents: ūdens);

26 mg brūkleņu lapu sausā ekstrakta (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6:1), ekstraģents: ūdens);

78 mg pupiņu pākšu pulveri (Phaseoli pericarpium pulvis);

19 mg kālija citrātu (Kalii citras);

16 mg nātrija citrātu (Natrii citras).

Citas sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts, saharoze, laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, magnija stearāts, talks, sausais akāciju pulveris, indigotīns (E132) un Capol 1295 (bišu vaska (E901) un karnaubas vaska (E903) maisījums).

Urosept ārējais izskats un iepakojums

Zilas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iespējami tumšākas krāsas apvalku un brūni dzeltenīgu pildījumu.

Al/PVH blisteri pa 15 tabletēm iepakoti kartona kastītēs (pa 30 vai 60 tabletēm).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Poznań Herbal Company “Herbapol” S.A., 61-896 Poznań, ul. Towarowa 47/51, Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015.gada jūlijā.

SASKAŅOTS ZVA 06-08-2015

EQ PAGE 1

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Urosept apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur šādas aktīvās vielas:

86,2 mg biezo komplekso ekstraktu no bērza lapām, pētersīļa saknes, pupiņu pākstis (Extractum spissum compositum (4-7:1) ex: Betulae folium 4.40 p., Petroselini radix 2.66 p., Phaseoli pericarpium 1.00 p., ekstraģents: 90% metilspirts [tilp./v]);

8 mg kumelītes lakstu sausā ekstrakta (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9:1), ekstraģents: ūdens);

26 mg brūkleņu lapu sausā ekstrakta (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6:1), ekstraģents: ūdens);

78 mg pupiņu pākšu pulveri (Phaseoli pericarpium pulvis);

19 mg kālija citrātu (Kalii citras);

16 mg nātrija citrātu (Natrii citras).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra apvalkotā tablete satur 60 mg laktozes monohidrāta un 176 mg saharozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Zilas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iespējami tumšākas krāsas apvalku un brūni dzeltenīgu pildījumu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Urosept ir tradicionāli lietotas zāles ar vieglu diurētisku iedarbību. Šo zāļu efektivitāte zemāk minēto indikāciju gadījumā ir pierādīta vienīgi pamatojoties uz ilgstošu lietošanu un pieredzi.

Urosept lieto kā palīglīdzekli urīnceļu infekciju un nefrolitiāzes gadījumos.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, gados vecāki cilvēki un pusaudži no 12 gadu vecuma

2 tabletes trīs reizes dienā.

Pediatriskā populācija

Nav pieredzes par lietošanu bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

4.3. Kontrindikācijas

Urosept nedrīkst lietot pacienti ar paaugstinātu jutību pret aktīvajām vielām, kurvjziežu (Asteraceae jeb Compositae) dzimtas augiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot Urosept pacientiem ar tūsku, ko izraisījusi sirds vai nieru mazspēja, jāievēro īpaša piesardzība.

Pētersīļa saknes ekstrakts var izraisīt fotosensitivitātes reakcijas, tāpēc pacientiem ar gaišu sejas krāsu saules gaismas ietekmē ir iespējams neliels ādas reakciju risks.

Pediatriskā populācija

Šo zāļu lietošana nav ieteicama bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, jo trūkst informācijas par zāļu lietošanas drošību šajā vecuma grupā.

Palīgvielas

Urosept satur laktozes monohidrātu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Urosept satur arī saharozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Līdz šim nav ziņots par mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Tā kā nav datu, kas apstiprinātu Urosept lietošanas drošību grūtniecības un krūts barošanas periodā, tāpēc šīs zāles nedrīkst lietot grūtnieces un mātes, kuras baro bērnu ar krūti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Urosept neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Pētersīļa saknes ekstrakts var izraisīt fotosensitivitātes reakcijas, tāpēc pacientiem ar gaišu sejas krāsu saules gaismas ietekmē ir iespējams neliels ādas reakciju risks.

Līdz šim nav ziņots par blakusparādībām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi uroloģiski līdzekļi.

ATĶ kods: G04BX

Urosept ir tradicionāli lietotas zāles. Urosept ir laba panesamība un tā efektivitāti un drošību apstiprina vairāk kā 20 gadus ilga lietošana medicīnas praksē. Urosept aktīvām sastāvdaļām piemīt diurētiska, pretiekaisuma un antiseptiska darbība.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav veikti farmakokinētiskie pētījumi ar Urosept.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav informācijas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Citronskābes monohidrāts

Saharoze

Laktozes monohidrāts

Kartupeļu ciete

Magnija stearāts

Talks

Sausais akāciju pulveris

Indigotīns (E132)

Capol 1295 (bišu vaska (E901) un karnaubas vaska (E903) maisījums)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Al/PVH blisteri pa 15 tabletēm iepakoti kartona kastītēs (pa 30 vai 60 tabletēm).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Poznań Herbal Company “Herbapol” S.A., 61-896 Poznań, ul. Towarowa 47/51, Polija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

00-0327

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000.gada 12.aprīlis.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010.gada 1.oktobris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2015.gada jūlijs.

SASKAŅOTS ZVA 06-08-2015

EQ PAGE 1

EQ PAGE 1