Traumeel S ointment

Ziede
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

10.40 €

Zāļu produkta identifikators

94-0088-01

Zāļu reģistrācijas numurs

94-0088

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-DEC-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Ziede

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Traumeel S ziede

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Traumeel S un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Traumeel S lietošanas

Kā lietot Traumeel S

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Traumeel S

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Traumeel S un kādam nolūkam to lieto

Jebkura veida ievainojums (sportā, nelaimes gadījumā), piemēram, sastiepums, izmežģījums, sasitums, asinsizplūdums zem ādas un locītavās, kaulu lūzums, utt.; iekaisums un ar iekaisumu saistīti deģeneratīvi procesi dažādos orgānos un audos (piemēram, parodontīts, zobu smaganu somiņas sastrutojums, parodontoze), arī balsta un kustību aparātā (tendovaginīts, bursīts, epikondilīts, pleca-lāpstiņas periartrīts), gūžas, ceļgala un mazo locītavu artrozes.

2. Kas Jums jāzina pirms Traumeel S lietošanas

Nelietojiet Traumeel S šādos gadījumos:

- ja ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām, kalnu arniku, kumelītēm, parasto pelašķi vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet ziedi uz plašām virsmām.

Citu zāļu lietošana un Traumeel S

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Homeopātiski vielu atšķaidījumi nav toksiski, lietojot grūtniecības vai krūtsbarošanas laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Traumeel S neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Traumeel S satur cetilstearilspirtu

Satur13,8 til.% alkohola. Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontaktdermatītu).

3. Kā lietot Traumeel S

Lietošanai uz ādas

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušiem (un bērniem pēc 12 gadu vecuma): lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

Bērniem

līdz 2 gadu vecumam lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

No 2 līdz 12 gadu vecumam lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

Uzziest bojātai vietai plānā kārtiņā. Apziesto vietu (nobrāztas brūces) var apsaitēt.

Traumeel S ziedi nelietot uz plašas ķermeņa virsmas ilgāku laiku vai tieši uz atklātām brūcēm.

Ja esat lietojis Traumeel S vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Traumeel S

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Traumeel S

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas vai alerģiskas ādas reakcijas (ādas iekaisums, apsārtums, pietūkums un nieze), šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Traumeel S

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Traumeel S satur:

- 100 g ziedes satur aktīvās vielas:

Arnica montana

D3

1,5

g

Calendula officinalis

D0

0,45

g

Hamamelis virginiana

D0

0,45

g

Echinacea

D0

0,15

g

Echinacea purpurea

D0

0,15

g

Chamomilla recutita

D0

0,15

g

Symphytum officinale

D4

0,1

g

Bellis perennis

D0

0,1

g

Hypericum perforatum

D6

0,09

g

Achillea millefolium

D0

0,09

g

Aconitum napellus

D1

0,05

g

Atropa belladonna

D1

0,05

g

Mercurius solubilis Hahnemanni

D6

0,04

g

Hepar sulfuris

D6

0,025

g

- citas palīgvielas: cetilstearilspirts (A), vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, 96% etilspirts (13,8 tilp.%).

Traumeel S ārējais izskats un iepakojums

Balta un mīksta ziede. Kartona kārbiņa, kas satur alumīnija tūbiņu ar 50 g ziedes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D – 76532 Baden-Baden

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Traumeel S ziede

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100 g ziedes satur aktīvās vielas:

Arnica montana

D3

1,5

g

Calendula officinalis

D0

0,45

g

Hamamelis virginiana

D0

0,45

g

Echinacea

D0

0,15

g

Echinacea purpurea

D0

0,15

g

Chamomilla recutita

D0

0,15

g

Symphytum officinale

D4

0,1

g

Bellis perennis

D0

0,1

g

Hypericum perforatum

D6

0,09

g

Achillea millefolium

D0

0,09

g

Aconitum napellus

D1

0,05

g

Atropa belladonna

D1

0,05

g

Mercurius solubilis Hahnemanni

D6

0,04

g

Hepar sulfuris

D6

0,025

g

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: cetilstearilspirts

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Ziede

Balta un mīksta ziede.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Jebkura veida ievainojums (sportā, nelaimes gadījumā), piemēram, sastiepums, izmežģījums, sasitums, asinsizplūdums zem ādas un locītavās, kaulu lūzums, utt.; iekaisums un ar iekaisumu saistīti deģeneratīvi procesi dažādos orgānos un audos (piemēram, parodontīts, zobu smaganu somiņas sastrutojums, parodontoze), arī balsta un kustību aparātā (tendovaginīts, bursīts, epikondilīts, pleca-lāpstiņas periartrīts), gūžas, ceļgala un mazo locītavu artrozes.

4.2. Devas un lietošanas veids

Standarta deva

Pieaugušiem (un bērniem pēc 12 gadu vecuma): lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

Bērniem

Līdz 2 gadu vecumam: lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

No 2 līdz 6 gadu vecumam: lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

No 6 līdz 12 gadu vecumam: lietot 2 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

Uzziest bojātai vietai plānā kārtiņā. Apziesto vietu (nobrāztas brūces) var apsaitēt.

Traumeel S ziedi nelietot uz plašas ķermeņa virsmas ilgāku laiku vai tieši uz atklātām brūcēm.

4.3. Kontrindikācijas

Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām, kalnu arniku, kumelītēm, parasto pelašķi, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Satur 13,8 tilp.% alkohola. Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontaktdermatītu). Nelietojiet ziedi uz plašām virsmām.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūtsbarošanas laikā nav pieejami. Homeopātiski vielu atšķaidījumi nav toksiski, lietojot grūtniecības vai krūts barošanas laikā. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Traumeel S ziede neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas vai alerģiskas ādas reakcijas (ādas iekaisums, apsārtums, pietūkums un nieze). Šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371 67078400, Fakss: +371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Cetilstearilspirts (A)

Vazelīneļļa

Baltais vazelīns

Attīrīts ūdens

96 % Etilspirts (13,8 tilp. %)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija tūbiņa/kartona kastīte. Tūbiņa satur 50 g ziedes.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

94-0088

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999. gada 06. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2004. gada 27. septembris

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2016

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016