Tonsilgon N

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Tonsilgon N pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Pudelīte, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas un mitruma.
Althaeae radix Matricariae flos Equiseti herba Juglandis folium Millefolii herba Quercus cortex Taraxaci herba

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

02-0218-02

Zāļu reģistrācijas numurs

02-0218

Ražotājs

Bionorica SE, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

27-JUN-07

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Bionorica SE, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Tonsilgon N pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Altejas sakne (Althaeae radix)

Kumelītes ziedi (Chamomillae flos)

Kosas laksti (Equiseti herba)

Valrieksta lapas (Juglandis folium)

Pelašķa laksti (Millefolium herba)

Ozola miza (Quercus cortex)

Pienenes laksti (Taraxaci herba)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 8 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

  Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Tonsilgon N un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Tonsilgon N lietošanas

 3. Kā lietot Tonsilgon N

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Tonsilgon N

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

  1. Kas ir Tonsilgon N un kādam nolūkam to lieto

Tonsilgon N ir augu izcelsmes zāles atkārtotu vai hronisku elpceļu infekciju un tonsilīta (mandeļu iekaisuma) ārstēšanai.

Ja pēc 8 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Tonsilgon N lietošanas

Nelietojiet Tonsilgon N šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām (6. punktā minētajām), asteru dzimtas augiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

  Pirms Tonsilgon N lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Konsultējieties ar savu ārstu, ja simptomi saglabājas vai rodas elpas trūkums, drudzis, strutainas vai asiņainas krēpas.

Bērni

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

Citas zāles un Tonsilgon N

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nav ziņots par klīnisku Tonsilgon N mijiedarbību ar citām zālēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā nav pietiekamu datu, šīs zāles grūtniecības un krūts barošanas laikā drīkst lietot tikai pēc tam, kad ārstējošais ārsts ir rūpīgi izvērtējis riska/ieguvuma attiecību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Līdz šim nav norādījumu, ka šīs zāles varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Tonsilgon N satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur 19 tilp. % etilspirta (alkohola), vai 25 pilienos (reizes deva pieaugušajiem un pusaudžiem) līdz 0,21 g, kas ir ekvivalents 5 ml alus, 2 ml vīna. Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3. Kā lietot Tonsilgon N

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms katras lietošanas reizes pudelīte kārtīgi jāsakrata.

Ja nepieciešams, lietojiet pilienus, uzdzerot nedaudz šķidruma (piemēram, glāzi ūdens).

Pilināšanas laikā pudelīte jātur vertikāli.

Devas akūtu simptomu ārstēšanai

Pacienti Reizes deva Dienas deva
Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma 25 pilieni 125‑150 pilieni
Skolas vecuma bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem 15 pilieni 75‑90 pilieni
Mazi bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem 5‑10 pilieni 25‑60 pilieni

Devas pēc akūto simptomu izzušanas

Pacienti Reizes deva Dienas deva
Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma 25 pilieni 75 pilieni
Skolas vecuma bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem 15 pilieni 45 pilieni
Mazi bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem 10 pilieni 30 pilieni

Pēc akūto simptomu izzušanas turpiniet lietot Tonsilgon N apmēram vēl vienu nedēļu.

Ņemot vērā zāļu labo panesamību, tās ir piemērotas ilgstošai ārstēšanai.

Ja esat lietojis Tonsilgon N vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Lūdzu pastāstiet savam ārstam, ja Jūs esat lietojis lielāku devu nekā ieteikts. Jūsu ārsts izlems, kā rīkoties.

Ja esat aizmirsis lietot Tonsilgon N

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, bet gan ieņemiet parasto devu un turpiniet lietot šīs zāles, kā norādīts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100) var rasties kuņģa‑zarnu trakta traucējumi.

Iespējamas alerģiskas reakcijas (piemēram, izsitumi, nātrene) (sastopamības biežums nav zināms‑nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Tā saucamās krusteniskās reakcijas dēļ zāles, kas satur kumelītes ziedus, var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret citiem asteru dzimtas augiem (piemēram, vībotnēm, pelašķiem, krizantēmām, mārpuķītēm).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Tonsilgon N

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.

Sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas ir 6 mēneši.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un etiķetes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tonsilgon N satur

Aktīvās vielas ir:

1 g Tonsilgon N pilienu satur 290 mg etilspirta‑ūdens ekstraktu (ekstraģents: 59 % etilspirts) no šādām drogām:

 • altejas sakne (Althaeae radix) 4 mg;

 • kumelītes ziedi (Chamomillae flos) 3 mg;

 • kosas laksti (Equiseti herba) 5 mg;

 • valrieksta lapas (Juglandis folium) 4 mg;

 • pelašķa laksti (Millefolium herba) 4 mg;

 • ozola miza (Quercus cortex) 2 mg;

 • pienenes laksti (Taraxaci herba) 4 mg.

Citas sastāvdaļas ir:

 • etilspirts un attīrīts ūdens.

Tonsilgon N ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs līdz viegli duļķains, dzelteni‑brūns šķidrums ar kumelīšu garšu un smaržu.

Uzglabāšanas laikā iespējama viegla saduļķošanās vai nogulšņu rašanās, tomēr tas neietekmē šo zāļu drošumu un efektivitāti.

Tonsilgon N pieejams 50 ml un 100 ml pudelītēs ar pilinātāju. Pudelītes iepakotas kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11‑15

92318 Neumarkt

Vācija

Tālruņa Nr.: +49‑9181‑23190

Faksa Nr.: +49‑9181‑231265

E-pasta adrese: info@bionorica.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2016.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tonsilgon N pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g Tonsilgon N pilienu satur 290 mg etilspirta‑ūdens ekstraktu (ekstraģents: 59 % etilspirts) no šādām drogām:

 • altejas sakne (Althaeae radix) 4 mg;

 • kumelītes ziedi (Chamomillae flos) 3 mg;

 • kosas laksti (Equiseti herba) 5 mg;

 • valrieksta lapas (Juglandis folium) 4 mg;

 • pelašķa laksti (Millefolium herba) 4 mg;

 • ozola miza (Quercus cortex) 2 mg;

 • pienenes laksti (Taraxaci herba) 4 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums.

Dzidrs līdz viegli duļķains, dzelteni‑brūns šķidrums ar kumelīšu garšu un smaržu.

Uzglabāšanas laikā iespējama viegla saduļķošanās vai nogulšņu rašanās, tomēr tas neietekmē šo zāļu drošumu un efektivitāti.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Tonsilgon N ir augu izcelsmes zāles recidivējošu vai hronisku elpceļu infekciju un tonsilīta (mandeļu iekaisuma) ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Devas akūtu simptomu ārstēšanai

Pacienti Reizes deva Dienas deva
Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma 25 pilieni 125‑150 pilieni
Skolas vecuma bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem 15 pilieni 75‑90 pilieni
Mazi bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem 5‑10 pilieni 25‑60 pilieni

Devas pēc akūto simptomu izzušanas

Pacienti Reizes deva Dienas deva
Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma 25 pilieni 75 pilieni
Skolas vecuma bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem 15 pilieni 45 pilieni
Mazi bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem 10 pilieni 30 pilieni

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Ja nepieciešams, pilienus var lietot, uzdzerot nedaudz šķidruma (piemēram, glāzi ūdens).

Pilināšanas laikā pudelīte jātur vertikāli.

Pirms katras lietošanas reizes pudelīte kārtīgi jāsakrata.

Lietošanas ilgums

Pēc akūto simptomu izzušanas Tonsilgon N jāturpina lietot apmēram vēl vienu nedēļu.

Ņemot vērā zāļu labo panesamību, tās ir piemērotas ilgstošai ārstēšanai.

4.3. Kontrindikācijas

 • Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

 • Diagnosticēta paaugstināta jutība pret asteru dzimtas augiem.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja simptomi saglabājas vai rodas elpas trūkums, drudzis, strutainas vai asiņainas krēpas, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Šīs zāles satur 19 tilp. % etilspirta (alkohola), vai 25 pilienos (reizes deva pieaugušajiem un pusaudžiem) līdz 0,21 g, kas ir ekvivalents 5 ml alus, 2 ml vīna. Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Nav ziņots par klīnisku Tonsilgon N mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par Tonsilgon N lietošanu grūtniecēm nav un nav veikti reproduktīvās toksicitātes pētījumi.

Tā kā nav pietiekamu datu, šīs zāles grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska/ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai aktīvās vielas un to metabolīti izdalās cilvēkam mātes pienā. Nav iespējams izslēgt risku zīdainim.

Tā kā nav pietiekamu datu, šīs zāles krūts barošanas laikā drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska/ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

Fertilitāte

Pētījumi par ietekmi uz fertilitāti nav veikti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav norādījumu, ka šīs zāles varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tapāt kā citas zāles, arī Tonsilgon N var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību izvērtējumā, ir izmantoti šādi sastopamības apzīmējumi:

- ļoti bieži (≥ 1/10);

- bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10);

- retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100);

- reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000);

- ļoti reti (< 1/10 000);

- nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi: alerģiskas reakcijas (piemēram, ekzantēma, nātrene).

Tā saucamās krusteniskās reakcijas dēļ zāles, kas satur kumelītes ziedus, var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret citiem asteru dzimtas augiem (piemēram, vībotnēm, pelašķiem, krizantēmām, mārpuķītēm).

Kuņģa‑zarnu trakta traucējumi

Retāk: kuņģa‑zarnu trakta traucējumi.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par visām iespējamajām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālruņa numurs: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Terapija

Pārdozēšanas gadījumā jāuzsāk simptomātiska terapija.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretsaaukstēšanās līdzekļi.

ATĶ kods: R05X

Darbības mehānisms

Tonsilgon N eksperimentālo pētījumu rezultāti liecina, ka tam piemīt modulējoša ietekme uz imūnsistēmu, palielinot fagocītisko un dabīgo galētājšūnu procentuālo daudzumu. In vitro un in vivo pētījumos Tonsilgon N pierādīta pretiekaisuma un antioksidanta iedarbība.

In vitro pētījumos pierādīta Tonsilgon N antibakteriālā un pretvīrusu iedarbība uz S. pneumoniae un respiratori sincitiālo vīrusu, kā arī uz baktēriju un vīrusu celmiem, kuriem ir nozīme elpceļu infekciju izraisīšanā.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav veikti farmakokinētikas un biopieejamības pētījumi, jo nav zināma detalizēta informācija par visām aktīvajām vielām.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav veikti toksicitātes un kancerogenitātes pētījumi ar Tonsilgon N.

Genotoksicitātes pētījumos (S. typhimurium baktēriju reversās mutācijas testā/Eimsa testā) netika novērota mutagēna Tonsilgon N iedarbība ar vaibez metaboliskas aktivācijas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Etilspirts

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas ir 6 mēneši.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.

Sargāt no gaismas un mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Tonsilgon N pieejams 50 ml un 100 ml pudelītēs ar pilinātāju. Pudelītes iepakotas kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11‑15

92318 Neumarkt

Vācija

Tel.: +49‑9181‑23190

Fax.: +49‑9181‑231265

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

02-0218

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2002. gada 5. augusts.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 27. jūnijs.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2016

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv.