Timosan

Acu gels

Timosan 1 mg/g acu gels

Kartona kastīte, ZBPE pudelīte, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Timololi maleas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

7.87 €

Zāļu produkta identifikators

01-0251-01

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0251

Ražotājs

Santen Oy, Finland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-JUL-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg/g

Zāļu forma

Acu gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Santen Oy, Finland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Timosan 1 mg/g acu gels

Timololum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Timosan un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Timosan lietošanas

3. Kā lietot Timosan

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Timosan

6. Iepakojums saturs un cita informācija

Kas ir Timosan un kādam nolūkam tās lieto

Timosan gels satur aktīvo vielu timololu, kas ir β – blokators. Zāles samazina acs intraokulāro spiedienu, mazinot acs šķidruma veidošanos.

Timosan lieto intraokulārā spiediena samazināšanai un redzes saglabāšanai glaukomas gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Timosan lietošanas

Nelietojiet Timosan šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret timololu, bēta-blokatoriem vai kādu citu (6.sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

 • ja Jums šobrīd vai agrāk ir bijuši tādi elpošanas traucējumi kā astma, smags hronisks obstruktīvs bronhīts (smaga plaušu slimība, kas var izpausties ar trokšņainu, apgrūtinātu elpošanu un/vai ieilgušu klepu)

 • ja Jums ir sirdsklauves, sirds mazspēja, kardiogēns šoks, sirds ritma traucējumi (neregulāra sirdsdarbība, lēna sirdsdarbība) vai otrās un trešās pakāpes atrioventrikulārā blokāde (sirds ritma traucējumu veids), kuru nekontrolē ar sirds ritma devēju vai Princmetāla stenokardija (sāpes krūtīs)

 • ja Jums ir neārstēts virsnieru audzējs (feohromocitoma)

 • ja Jums ir aukstas rokas un kājas (Reino sindroms)

 • ja Jums ir pazemināts asinsspiediens (hipotensija)

 • ja Jums ir izteikta radzenes distrofija.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Timosan lietošanas pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums šobrīd ir vai iepriekš bijusi

- koronāra sirds slimība (sāpes vai spiediena sajūta krūškurvī, elpas trūkums vai smacējoša sajūta), sirds mazspēja, zems asinsspiediens;

- sirds ritma traucējumi, piemēram, lēna sirdsdarbība;

- elpošanas grūtības, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība;

- pasliktināta asinsrite, piemēram, Reino (Reynaud’s) slimība vai Reino sindroms;

- cukura diabēts, jo timolols var apslēpt zema cukura līmeņa asinīs pazīmes (ātra sirdsdarbība, sirdsklauves vai svīšana);

- pārmērīga vairogdziedzera aktivitāte, jo timolols var apslēpt tās pazīmes;

- neārstēta feohromocitoma (virsnieru audzējs);

- metabolā acidoze (pārlieku liels skābo vielu daudzums organismā);

- atopija vai smaga anafilaktiska (alerģiska) reakcija, jo timolols var izmainīt reakciju uz adrenalīnu (kuru lieto anafilaktiskās reakcijas ārstēšanā);

- slimība, kas skar acs priekšējo daļu (radzeni), jo timolols var veicināt acs virsmas sausumu;

- psoriāze, jo tā var paasināties bēta blokatoru ietekmē;

- smaga nieru slimība, kuru ārstē ar dialīzi, jo timolols var sekmēt zemu asinsspiedienu.

Ja pacienti, kam jau ievada bēta blokatoru perorāli vai intravenozi, saņem timololu, var pārmērīgi pazemināties intraokulārais spiediens un var tikt pastiprināta perorāli vai intravenozi ievadītu bēta blokatoru zināmā iedarbība (piem., samazināts sirdsdarbības ātrums, depresija). Rūpīgi jāuzrauga šo personu atbildreakcija. Divu vietējas darbības bēta adrenerģisku blokatoru (piemēram, betaksolola, karteolola, levobunolola, metipranolola, timolola maleāta un timolola hemihidrāta) vienlaikus lietošana nav ieteicama.

Ir saņemti ziņojumi par dzīslenes atslāņošanās gadījumiem saistībā ar intraokulārā šķidruma sintēzes supresantu (piemēram, timolola, acetazolamīda) ordinēšanu pēc filtrācijas procedūrām.

Ja Jums paredzēta ķirurģiska operācija, pirms tās ārstam pastāstiet, ka lietojat Timosan, jo šo zāļu sastāvā esošā aktīvā viela timolols var izmainīt dažu anestēzijā lietotu zāļu darbību.

Pacientiem ar slēgta kakta glaukomu Timosan jālieto kopā ar miotiskiem līdzekļiem (līdzekļi, kas sašaurina zīlīti).

Sportistiem: Timosan satur timololu, kura var radīt pozitīvu dopinga pārbaudes rezultātu.

Citas zāles un Timosan

Lūdzu, pastāstiet ārstam vai farmaceitam, par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis/- usi vai varētu lietot, to vidū arī bezrecepšu zāles.

Timosan var ietekmēt citu Jūsu lietoto zāļu darbību. Savukārt citas Jūsu lietotās zāles var ietekmēt Timosan darbību, to vidū citi acu pilieni glaukomas ārstēšanai.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat vai gatavojaties lietot zāles, kas paredzētas

 • asinsspiediena pazemināšanai

 • sirdsdarbības uzlabošanai

 • cukura diabēta ārstēšanai

 • hinīnu (lieto sirdsdarbības traucējumu un dažu malārijas veidu ārstēšanai)

 • tricikliskos antidepresantus un antidepresantus fluoksetīnu un paroksetīnu.

 • neiroleptiķus (nomierinošas pretpsihozes zāles), jo tās var sekmēt asinsspiediena krišanos

 • sultopridu (lieto psihozes un šizofrēnijas ārstēšanā)

 • klonidīnu (lieto asinsspiediena mazināšanai un baiļu un dažu sāpju formu terapijai)

 • cimetidīnu (lieto kuņģa skābes mazināšanai)

 • guanidīnu (lieto muskuļu vājuma un noguruma mazināšanai miastēnijas pacientiem)

 • flokatefenīnu un citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, jo vienlaicīga lietošana ar timololu var sekmēt ūdens un sāls aizturi organismā

 • glikokortikoīdus, jo pastāv zema asinsspiediena risks

 • adrenalīna injekcijas (lieto akūtu alerģisku reakciju ārstēšanai) vai acu pilienus ar adrenalīnu.

 • alkohols var paaugstināt timolola koncentrāciju plazmā

 • Vienlaicīga anestēzijas līdzekļu lietošana var pavājināt reflektoro tahikardiju un palielināt hipotensijas risku.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet Timosan grūtniecības laikā, ja vien ārsts to neuzskata par nepieciešamu.

Nelietojiet Timosan krūts barošanas laikā. Timolols var nokļūt Jūsu pienā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas zīdīšanas laikā konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas laikā jāievēro, ka dažreiz var attīstīties vājums un reibonis.

Timosan satur benzalkonija hlorīdu

Timosan kā palīgvielu satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt ādas reakcijas, elpceļu sašaurināšanos un acs kairinājumu, it īpaši, ja Jūs ciešat no acu sausuma vai radzenes (caurspīdīgais slānis acs priekšpusē) bojājumiem. Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums acī rodas neierastas sajūtas, dedzinoša sajūta vai sāpes, konsultējieties ar savu ārstu.

Kontaktlēcas: mīkstās kontaktlēcas var absorbēt benzalkonija hlorīdu, kas var izmainīt kontaktlēcu krāsu. Izņemiet kontaktlēcas pirms šo zāļu lietošanas un ievietojiet tās atpakaļ 15 minūtes pēc to lietošanas.

3. Kā lietot Timosan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem vecākiem par 12 gadiem ieteicamā deva ir 1 piliens Timosan slimajā acī (-īs) dienā, vēlams no rīta.

Intraokulārais spiediens jākontrolē 2 – 4 nedēļas pēc Timosan terapijas uzsākšanas. Ja Jūs lietojat vēl citus acu pilienus, lai katrs nākamais piliens neizskalotu iepriekš iepilināto, intervālam starp katrām zālēm jābūt ne mazākam kā 5 minūtes. Ja lieto vairākas zāles, Timosan jāpilina kā pēdējais.

Lietošana bērniem

Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, Timosan neiesaka.

Pirms lietošanas:

 1. Nomazgājiet rokas.

 2. Ieņemiet sev ērtu pozīciju (apsēdieties, apgulieties uz muguras, nostājieties pie spoguļa)

Lietošana:

 1. Atskrūvējiet pudelīti. Lai izvairītos no pudelītes satura inficēšanas, nepieskarieties ar pudelītes pilinātāju pie apkārtējiem priekšmetiem.

 2. Atgāziet galvu atpakaļ un tuviniet pudelīti savai acij.

 1. Pavelciet apakšējo plakstiņu uz leju un skatieties uz augšu. Viegli saspiediet pudelīti un iepiliniet acu pilienu acī.

minitippa2

 1. Aizveriet aci un uzspiediet uz acs iekšējo stūri ar savu rādītājpirkstu 2 minūtes. Tas aizkavē ātru acu pilienu aizplūdi no acs pa asaru kanālu.

minitippa3

Ja esat lietojis Timosan vairāk nekā noteikts

Ja Jūs acī iepiliniet vairāk Timosan 1 mg/g acu gela pilienus nekā ārsts ir nozīmējis, izskalojiet tūlīt aci ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Pārdozēšana var radīt lēnu sirdsdarbību, pazeminātu asinsspiedienu, elpceļu sašaurināšanos un sirds mazspēju.

Ja esat aizmirsis lietot Timosan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Timosan

Nepārtrauciet lietot Timosan bez konsultēšanās ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti Jūs varat turpināt lietot šos acu gelu, ja vien blakusparādības nav nopietnas. Ja esat norūpējies par to, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nepārtrauciet lietot zāles, pirms neesat apspriedies ar ārstu.

Tāpat kā citas acu slimību ārstēšanai vietēji lietojamas zāles timolols absorbējas asinīs. Tāpēc var rasties līdzīgas nevēlamas blakusparādības, kādas vērojamas ar bēta blokatoriem, kurus ievada caur vēnu (intravenozi) vai uzņem perorāli. Nevēlamo blakusparādību rašanās biežums pēc zāļu vietējas lietošanas acī ir zemāks, nekā tās iedzerot vai injicējot. Nevēlamo blakusparādību sarakstā iekļautas reakcijas, kas novērotas visai bēta blokatoru grupai, ko lieto acu slimību ārstēšanai:

- vispārējas alerģiskas reakcijas, kas ietver zemādas audu pietūkumu (sejas apvidū, uz ekstremitātēm, var tikt nosprostoti arī elpceļi, apgrūtinot rīšanu un elpošanu), nātrene (piepacelti niezoši izsitumi), vietēji un vispārēji izsitumi, nieze, pēkšņas smagas, dzīvību apdraudošas alerģiskas reakcijas

- zems glikozes līmenis asinīs

- miega traucējumi (bezmiegs), depresija, murgi, atmiņas zudums

- ģībonis, insults, galvas smadzeņu asinsapgādes mazināšanās, myasthenia gravis (muskuļu slimības) pazīmju simptomu pastiprināšanās, reibonis, neparastas sajūtas, kā durstīšanas sajūta, galvassāpes

- acu kairinājuma pazīmes (piemēram, dedzināšana, dzelošas sāpes, nieze, asarošana, apsārtums), plakstiņu iekaisums, radzenes iekaisums, redzes miglošanās un aiz acs tīklenes esošā slāņa, kas satur asinsvadus, atslāņošanās pēc filtrācijas operācijas, kas var radīt redzes traucējumus, samazināta radzenes jutība, sausā acs, radzenes erozija (acs ābola priekšējā apvalka bojājumi), ptoze (acs ir puspievērta), redzes dubultošanās

- lēna sirdsdarbība, sāpes krūtīs, pārsitieni, tūska (šķidruma uzkrāšanās), sirdsdarbības ritma un ātruma izmaiņas, sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība ar elpas trūkumu, kā arī pēdu un kāju tūsku pastiprinātas šķidruma uzkrāšanās dēļ), sirdsdarbības ritma traucējumu veids, sirdslēkme, sirds mazspēja

- zems asinsspiediens, Reino sindroms, aukstas plaukstas un pēdas

- apakšējo elpceļu sašaurināšanās (galvenokārt pacientiem ar jau iepriekš diagnosticētu bronhospastisku slimību), apgrūtināta elpošana, klepus

- garšas sajūtu izmaiņas, slikta dūša, gremošanas traucējumi, caureja, sausa mute, vēdersāpes, vemšana

- matu izkrišana, ādas izsitumi ar balti sudrabainu nokrāsu (psoriāzei līdzīgi izsitumi) vai psoriāzes gaitas pasliktināšanās, izsitumi uz ādas

- muskuļu sāpes, ko nav izraisījusi fiziska slodze

- seksuāla disfunkcija, pavājināts libido

- muskuļu vājums/nogurums.

Tālāk uzskaitītas ar Timosan acu gela lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības. Blakusparādības sakārtotas atbilstoši to sastopamības biežumam.

Bieži (≥1/100 līdz <1/10): galvassāpes

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100): depresija, reibonis, punktveida keratīts, nedaudz samazināta radzenes jutība, bradikardija, dispnoja, slikta dūša, astēnija.

Reti (rodas 1 - 10 personām no 10 000):

- apjukums, redzes un dzirdes māņi (halucinācijas), bailes, dezorientācija, nervozitāte

- sirds mazspējas pastiprināšanās, sirdsklauves, aritmija, perifērās asinsrites pasliktināšanās (samazināta vai pārtraukta asinsrite perifērajos asinsvados)

- samazināta asaru sekrēcija, blefarokonjunktivīts, redzes dubultošanās, redzes traucējumi, ptoze, bronhospazmas (galvenokārt pacientiem ar esošu bronhospastisku slimību), sausuma sajūta mutē, paaugstinātas jutības reakcijas: izsitumi un nātrene, alopēcija, perifērās asinsrites pavājināšanās.

Var novērot arī šādas blakusparādības, kaut gan to saistība ar Timosan lietošanu ir neskaidra:

- afakiska cistoīdā makulārā tūska (tīklenes tūska)

- retroperitoneālā fibroze (vēdera dobuma iekaisums un fibroze)

- aizlikts deguns, anoreksija, dispepsija, paaugstināts asinsspiediens

- retos gadījumos novēro antinukleāro antivielu veidošanos un lupus sindromu, kas izzūd pārtraucot Timosan lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Timosan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 0C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Atvērtu pudelīti izlietojiet 28 dienu laikā.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt redzamas kvalitātes izmaiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Timosan satur

 • Aktīvā viela ir timolols 1 mg/g

 • Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds 0,05 mg/g, sorbīts, polivinilspirts, karbomērs 974-P, nātrija acetāta trihidrāts, lizīna monohidrāts, ūdens injekcijām.

Timosan ārējais izskats un iepakojums

Zema blīvuma polietilēna (ZBPE) pudelīte ar pilinātāju un uzskrūvējamu augsta blīvuma polietilēna (ABPE) vāciņu.

Iepakojums: 1 x 5 g

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, FI-33720, Tampere, Somija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018. gada 6. septembrī

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

Timosan 1 mg/g acu gels

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g gela satur 1,37 mg timolola maleāta, kas atbilst 1 mg timolola (Timololum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 1 g gela satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Acu gels.

Timosan ir sterils, izotonisks acu gels ar konservantu.

Bezkrāsains opalescējošs gels bez smaržas un redzamām daļiņām.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Timosan lieto paaugstināta intraokulārā spiediena mazināšanai šādos gadījumos:

 • okulārā hipertensija

 • hroniska atvērta kakta glaukoma

 • daži sekundārās glaukomas gadījumi (ieskaitot afakiskus pacientus).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un bērni, kas vecāki par 12 gadiem

Ieteicamā deva ir 1 piliens Timosan slimajā acī (-īs) dienā, vēlams no rīta.

Intraokulārais spiediens jākontrolē 2 – 4 nedēļas pēc Timosan terapijas uzsākšanas. Ja nepieciešams, terapijā var pievienot miotiķus, adrenalīnu un/vai karboanhidrāzes inhibitorus. Lai katrs nākamais piliens neizskalotu iepriekš iepilināto, intervālam starp katrām zālēm jābūt ne mazākam kā 5 minūtes. Ja lieto vairākas zāles, Timosan jālieto kā pēdējais.

Gados vecāki cilvēki

Nav norādījumu, ka vecumā jālieto mazāka deva.

Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem

Timosan neiesaka.

Lietošanas veids

Timosan iepilina konjunktīvas maisā. Šādu terapiju var turpināt ilgstoši.

Lai pacients saņemtu nepieciešamo devu, pudelīte pilināšanas laikā jātur vertikāli.

Sistēmiska absorbcija tiek mazināta, lietojot asaru kanāla aizspiešanu (nazolakrimālu oklūziju) vai 2 minūšu ilgu acu plakstiņu aizvēršanu. Tas var mazināt sistēmiskas blakusparādības un pastiprināt vietējo darbību.

4.3. Kontrindikācijas

Timosan ir kontrindicēts pacientiem ar:

 • paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām

 • reaktīvu elpceļu slimību, tostarp bronhiālo astmu vai bronhiālo astmu anamnēzē, smagu hronisku obstruktīvu plaušu slimību

 • sinusa bradikardiju

 • sinusa mezgla vājuma sindromu ; sino-atriālu blokādi)

 • 2. vai 3. pakāpes atrioventrikulāru blokādi, kas netiek kontrolēta ar elektrokardiostimulatoru

 • manifestējušos sirds mazspēju, kardiogēno šoku

 • neārstētu feohromocitomu

 • Reino sindromu

 • hipotensiju

 • Princmetāla stenokardiju

 • izteiktām radzenes distrofijām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientiem ar slēgta kakta glaukomu terapijas mērķis ir atvērt slēgto priekšējo kaktu. To var panākt, sašaurinot acs zīlīti ar miotiskiem līdzekļiem. Timosanam ir nenozīmīga ietekme uz zīlīti. Timosanu var lietot slēgta kakta glaukomas gadījumā kopā ar miotiskajiem līdzekļiem.

Tāpat kā citi vietēji lietojami oftalmoloģiski preparāti arī timolols tiek absorbēts sistēmiski. Bēta adrenerģiskās sastāvdaļas dēļ (timolols) var attīstīties tādas pašas kardiovaskulāras, pulmonālas un citas blakusparādības, kādas tiek novērotas sistēmiski lietojamiem bēta adrenoblokatoriem. Lietojot vietēji (oftalmoloģijā), sistēmisko blakusparādību biežums ir zemāks, nekā lietojot sistēmiski. Par sistēmiskas absorbcijas mazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktu.

Citi bēta blokatoru preparāti

Ja timolols tiek ievadīts pacientam, kas jau saņem sistēmiski lietojamu bēta blokatoru, var palielināties ietekme uz intraokulāro spiedienu vai pastiprināties zināmie sistēmiskie bēta blokatoru efekti. Rūpīgi jāuzrauga šo personu atbildreakcija. Divu vietējas darbības bēta adrenerģisku blokatoru vienlaikus lietošana nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Sirdsdarbības traucējumi

Pacientiem ar kardiovaskulāru slimību (piemēram, koronāru sirds slimību, Princmetāla stenokardiju vai sirds mazspēju) un hipotensiju rūpīgi jāvērtē bēta blokatoru lietošana un jāapsver cita veida zāļu ordinēšana. Jāuzrauga, vai pacientiem ar kardiovaskulāru slimību nerodas pazīmes, kas liecina par šīs slimības gaitas pasliktināšanos vai zāļu blakusparādībām.

Bēta blokatori negatīvi ietekmē sirds impulsu pārvadīšanas laiku, tāpēc personām ar 1. pakāpes atrioventrikulāru blokādi tie ordinējami, ievērojot piesardzību.

Asinsvadu slimības

Pacienti ar smagiem perifēriskās cirkulācijas traucējumiem (piemēram, smagām Reino (Reynaud’s) slimības formām vai Reino sindromu) jāārstē piesardzīgi.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Saņemti ziņojumi par respiratoriskām reakcijām, to vidū nāves gadījumiem bronhospazmu dēļ personām ar astmu, pēc dažu oftalmoloģisku bēta blokatoru lietošanas.

Pacientiem ar vieglu/vidēji smagu hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) Timosan jālieto piesardzīgi un tikai tad, ja paredzamais guvums atsver iespējamo risku.

Hipoglikēmija/cukura diabēts

Personām ar noslieci uz spontānu hipoglikēmiju vai ar nestabilu diabēta gaitu bēta blokatori jālieto piesardzīgi, jo bēta blokatori var maskēt akūtas hipoglikēmijas simptomus.

Hipertireodisms

Bēta blokatori var maskēt arī hipertireozes pazīmes.

Feohromocitoma

Timosan jālieto piesardzīgi pacientiem ar neārstētu feohromocitomu.

Metabolā acidoze

Timosan jālieto piesardzīgi pacientiem ar metabolo acidozi.

Dialīze smagiem nieru mazspējas slimniekiem

Dialīzes pacientiem ar smagu nieru mazspēju Timosan var radīt izteiktu hipotensiju.

Psoriāze

Bēta blokatori var paasināt psoriāzes simptomus.

Anafilaktiskas reakcijas

Lietojot bēta blokatorus, personas, kam anamnēzē ir atopiska alerģija vai smagas anafilaktiskas reakcijas pret dažādiem alergēniem, var būt jutīgākas, atkārtoti nonākot saskarē ar šiem alergēniem, un var nereaģēt uz parasto adrenalīna devu, ko izmanto anafilaktisko reakciju ārstēšanai.

Ķirurģiskā anestēzija

Oftalmoloģiskie bēta blokatori var bloķēt sistēmisko bēta agonistu (piemēram, adrenalīna) efektus. Jāinformē anesteziologs, ja pacients saņem timololu.

Radzenes slimības

Oftalmoloģiskie bēta blokatori var veicināt acs sausumu. Pacienti ar radzenes slimībām jāārstē piesardzīgi.

Dzīslenes atslāņošanās

Ir saņemti ziņojumi par dzīslenes atslāņošanās gadījumiem saistībā ar intraokulārā šķidruma sintēzes supresantu (piemēram, timolola, acetazolamīda) ordinēšanu pēc filtrācijas procedūrām.

Mīkstās kontaktlēcas

Timosan nedrīkst lietot mīksto kontaktlēcu nēsātāji. Mīksto kontaktlēcu nēsētājiem pirms iepilināšanas jāizņem kontaktlēcas. Tās var ievietot atpakaļ 15 minūtes pēc zāļu lietošanas.

Sportisti

Timosan satur aktīvu vielu, kura var radīt pozitīvu dopinga pārbaudes rezultātu.

Timosan satur benzalkonija hlorīdu

Timosan satur palīgvielu benzalkonija hlorīdu (0,05 mg uz 1 acs gela g), kas var izraisīt acs kairinājumu (īpaši, ja pacientiem ir sausas acis vai radzenes traucējumi), ādas reakcijas un bronhospazmas. To var absorbēt mīkstās kontaktlēcas, kas izraisa mīksto kontaktlēcu krāsas maiņu. Tādēļ jāizvairās no acu gela nonākšanas saskarē ar mīkstajām kontaktlēcām, skatīt apakšnodaļu Mīkstās kontaktlēcas iepriekš.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi ar timololu.

Tā kā Timosan aktīvā viela var uzsūkties, tad līdzīgi citiem bēta blokatoriem, pastāv zāļu mijiedarbības iespējas.

Ja oftalmoloģiskie bēta blokatoru šķīdumi tiek lietoti kopā ar iekšķīgi lietojamiem kalcija kanālu blokatoriem, bēta adrenerģiskiem blokatoriem, antiaritmiskiem līdzekļiem (arī amiodaronu), digitalis glikozīdiem, parasimpatomimētiskiem līdzekļiem, guanetidīnu vai rauvolfijas alkaloīdiem, iespējama darbības summēšanās, kas izpaužas ar hipotensiju un/vai ievērojamu bradikardiju.

Vienlaicīga kalcija antagonistu (verapamils, mazākā mērā diltiazems) lietošana var negatīvi ietekmēt sirds kontraktilitāti un atrioventrikulāro pārvadi.

Vienlaicīga digitalis glikozīdu un bēta blokatoru lietošana var pagarināt atrio- ventrikulāro pārvadi.

Bēta blokatori un klonidīns var paaugstināt atgriezeniskās arteriālās hipertensijas risku.

I klases antiaritmiskie līdzekļi (dizopiramīds, hinidīns) un amiodarons var potencēt ātriju pārvadi un radīt negatīvu inotropu efektu.

Insulīns un perorālie hipoglikemizējošie līdzekļi var ievērojamāk samazināt glikēmiju, un bēta blokatoru lietošana var maskēt hipoglikēmijas simptomus (tahikardiju).

Timosan neiesaka kombinācijā ar floktafenīnu un sultoprīdu. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi kombinācijā ar Timosan inhibē prostaglandīnu izraisīto vazodilatāciju, kā arī izsauc sāls un ūdens aizturi. Tricikliskie antidepresanti un neiroleptiskie līdzekļi kombinācijā ar Timosan pastiprina hipotensīvo efektu, līdz ar to pieaug ortostatiskās hipotensijas risks. Glikokortikoīdi kombinācijā ar Timosan var pastiprināt hipotensīvo efektu.

Vienlaicīga anestēzijas līdzekļu lietošana var pavājināt reflektoro tahikardiju un palielināt hipotensijas risku. Anesteziologs jāinformē par to, ka pacients saņem Timosan terapiju (skat.apakšnodaļu 4.4).

Saņemti ziņojumi par pastiprinātu sistēmisku bēta receptoru blokādi (piemēram, palēninātu sirdsdarbību, depresiju) saistībā ar timolola lietošanu kopā ar CYP2D6 inhibitoriem (piemēram, hinidīnu, fluoksetīnu, paroksetīnu.

Cimetidīns, guanidīns, hidralazīns un alkohols var paaugstināt timolola koncentrāciju plazmā.

Saņemti ziņojumi par midriāzi saistībā ar oftalmoloģisku bēta blokatoru lietošanu kopā ar adrenalīnu (epinefrīnu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejami atbilstoši dati par timolola lietošanu grūtniecības laikā. Timololu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja tas nav absolūti nepieciešams. Par to, kā mazināt sistēmisku absorbciju, skatīt 4.2. apakšpunktā.

Bēta blokatori samazina placentas apasiņošanu, kas var izraisīt augļa nāvi vai priekšlaicīgas dzemdības. Epidemioloģiskos pētījumos nav datu par izraisītām kroplībām, bet pētījumi norāda uz intrauterīnās augšanas palēnināšanās risku, lietojot bēta blokatorus iekšķīgi. Turklāt jaundzimušajiem novērotas bēta receptoru blokādes pazīmes (piemēram, bradikardija, hipotensija, respiratorisks distress un hipoglikēmija), ja līdz dzemdībām lietoti bēta blokatori. Ja līdz dzemdībām lietots Timosan, pirmajās dzīves dienās jaundzimušais rūpīgi jāuzrauga.

Barošana ar krūti

Bēta blokatori nonāk krūts pienā. Tomēr, lietojot timolola acu pilienus ārstnieciskā devā, maz ticams, ka krūts pienā nonāks tāds daudzums timolola, kas zīdainim varētu izraisītu bēta blokādes klīniskos simptomus. Skatīt 4.2. apakšpunktu par to, kā mazināt sistēmisku absorbciju.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par zāļu ietekmi uz automašīnas vadīšanu. Jāievēro, ka dažreiz var attīstīties vājums un reibonis.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā citas vietējas darbības oftalmoloģiskas zāles, timolols tiek absorbēts sistēmiskā cirkulācijā. Tas var izraisīt līdzīgus nevēlamus efektus, kādi novērojami, lietojot sistēmiskos bēta blokatorus. Lietojot bēta blokatorus vietēji oftalmoloģijā, sistēmisku blakusparādību biežums ir zemāks, nekā ievadot tos sistēmiski. Blakusparādību sarakstā iekļautas reakcijas, kas novērotas visai oftalmoloģisko bēta blokatoru grupai.

Sekojošas blakusparādības ir novērotas ar oftalmoloģiskajiem bēta blokatoriem un potenciāli var rasties ar Timosan.

Imūnās sistēmas traucējumi

Sistēmiskas alerģiskas reakcijas, ieskaitot angioneirotisko tūsku, nātreni, lokālus un vispārējus izsitumus, niezi un anafilaktiskas reakcijas

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hipoglikēmija

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs, depresija, nakts murgi, atmiņas zudumi

Nervu sistēmas traucējumi

Sinkope, insults, galvas smadzeņu išēmija, myastenia gravis pazīmju un simptomu pastiprināšanās, reibonis, parestēzija un galvassāpes.

Acu bojājumi

Acs kairinājuma pazīmes un simptomi (piem., dedzināšana, dzelošas sāpes, nieze, asarošana, apsārtums), blefarīts, keratīts, aizmiglota redze un dzīslenes atslāņošanās pēc filtrācijas operācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu), samazināta radzenes jutība, sausā acs, radzenes erozija, ptoze, redzes dubultošanās.

Sirds funkcijas traucējumi

Bradikardija, sāpes krūtīs, pārsitieni, tūska, aritmija, sastrēguma sirds mazspēja, atrioventrikulāra blokāde, sirdsdarbības apstāšanās, sirds mazspēja.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija, Reino sindroms, aukstas plaukstas un pēdas.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bronhospazmas (galvenokārt pacientiem ar jau iepriekš diagnosticētu bronhospastisku slimību), apgrūtināta elpošana, klepus.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Disgeizija, slikta dūša, dispepsija, caureja, sausa mute, vēdersāpes, vemšana.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija, psoriāzei līdzīgi izsitumi vai psoriāzes uzliesmojums, ādas izsitumi.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Mialģija.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Seksuāla disfunkcija, pavājināts libido.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija/nogurums.

Tālāk uzskaitītas ar Timosan acu gela lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības. Blakusparādības sakārtotas atbilstoši to sastopamības biežumam.

Psihiskie traucējumi

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100): depresija

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000): apjukums, halucinācijas, bailes, dezorientācija, nervozitāte.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: (≥1/100 līdz <1/10): galvassāpes

Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100): reibonis.

Acu bojājumi

Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100): punktveida keratīts, nedaudz samazināta radzenes jutība.

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000: samazināta asaru sekrēcija, blefarokonjunktivīts, redzes dubultošanās, redzes traucējumi, ptoze.

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100): bradikardija

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000): sirds mazspējas paasinājums, sirdsklauves, aritmijas.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk (≥1/1,000 līdz <1/100): dispnoja

Reti (≥1/10 000 to <1/1 000): bronhospazmas (galvenokārt pacientiem ar esošu bronhospastisku slimību)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100): slikta dūša

Reti (≥1/10 000 to <1/1 000): sausuma sajūta mutē

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000): paaugstinātas jutības reakcijas: izsitumi un nātrene, alopēcija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000): perifērās asinsrites pavājināšanās.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100): astēnija

Reakcijas ar neskaidru cēloņsakarību

Ir novērotas dažas reakcijas, par kuru saistību ar Timosan lietošanu ir grūti spriest: afakiska cistoīda makulas tūska, aizlikts deguns, anoreksija, dispepsija, hipertensija un retroperitoneāla fibroze.

Retos gadījumos novēro antinukleāro antivielu veidošanos ar lupus sindroma klīnisko manifestāciju, kas izzūd pārtraucot Timosan lietošanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15. Rīgā, LV-1003; tīmekļa vietnē: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Biežākie simptomi β – blokatoru pārdozēšanas gadījumā ir simptomātiska bradikardija, hipotenzija, bronhospazmas un akūta sirds mazspēja.

Ārstēšana

Pārdozēšanas gadījumā veic sekojošus pasākumus.

 1. Kuņģa skalošana, ja zāles lietotas perorāli. Pierādīts, ka timololu nevar izvadīt ar hemodialīzes palīdzību.

 2. Simptomātiska bradikardija: atropīna sulfāts 0,25 vai 0,5 mg i/v, lai sekmētu n. vagus blokādi. Ja bradikardija turpinās, i/v ievada izoprenalīna hidrohlorīdu. Refraktāros gadījumos lieto kardiostimulāciju.

 3. Hipotensija: lieto simpatomimētisku presoru līdzekli – dopamīnu, dobutamīnu vai noradrenalīnu. Refraktāros gadījumos lieto glikagonu.

 4. Bronhosspazmas: lieto izoprenalīna hidrohlorīdu; papildus aminofilīnu.

 5. Akūta sirds mazspēja: sāk ar digitalis preparātiem, diurētiķiem, skābekli. Refraktāros gadījumos i/v aminofilīnu, turpina ar glikagonu.

 6. Sirds blokādes (II un III pakāpe): lieto izoprenalīna hidrohlorīdu vai kardiostimulāciju.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa : antiglaukomas zāles un miotiķi, bēta blokatori

ATĶ kods: S01ED01

Timolols ir neselektīvs bēta – blokators bez izteiktas iekšējās simpatomimētiskās, miokarda kontraktilitāti depresējošās vai lokālās anestezējošās (membrānu - stabilizējošās) aktivitātes. Lietojot lokāli acī, tas samazina kā paaugstināto, tā arī normālo intraokulāro spiedienu. Lai gan precīzs zāļu darbības mehānisms nav īsti zināms, uzskata, ka timolols galvenokārt samazina intraokulārā šķidruma veidošanos. Iespējams arī neliels šķidruma aizplūdi veicinošs efekts.

Timolols samazina intraokulāro spiedienu, neietekmējot zīlītes platumu un redzes asumu. Tas to atšķir no miotiskiem līdzekļiem, kas sašaurina zīlīti un rada krēslas aklumu. Tas ir svarīgi kataraktas pacientiem, kuriem zīlītes sašaurināšanās būtiski ietekmē redzes lauku.

Intraokulārais spiediens samazinās 30 minūtes pēc gela lietošanas. Maksimālais efekts ir pēc 1 – 2 stundām, un tas turpinās 24 stundas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Timosan ir jauna veida acu gels. Hidrogēls palielina timolola lietošanas drošību, vienlaikus uzlabojot intraokulāro reabsorbciju, bet mazinot sistēmisko reabsorbciju.

Eksperimentos ar trušiem pierādīts, ka Timosan līdzīgs preparāts, kurš satur 5 reizes vairāk timololu (0,44%), atbrīvo acs šķidrumā 4 – 5 reizes vairāk timolola nekā parastais timolola ūdens šķīdums (0,5%).

Lietojot Timosan un 0,5% timololu līdzīgas devās, to koncentrācijas acs šķidrumā bija vienādas. Hidrogēla sistēmiskā reabsorbcija ir būtiski mazāka, bet tā kontakta laiks ar radzeni ir ilgstošāks, salīdzinot ar timolola pilieniem. Līdz ar to timolola koncentrācija un lietošanas biežums, lietojot hidrogēlu ir būtiski samazināti.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Akūtas toksicitātes pētījumi

Pētīts vairākām dzīvnieku sugām. Perorāli LD 50 pelēm un žurkām ir atbilstoši 1,137 mg/kg un 1,028 mg/kg. Subkutāni LD 50 pelēm un žurkām atbilstoši ir 300 mg/kg un 381 mg/kg.

Hroniskas toksicitātes pētījumi

Lietojot lokāli timololu trušiem un suņiem 1 un 2 gadus ilgi, netika novēroti lokāli okulāri blakusefekti. Lietojot perorāli lielas timolola devas suņiem un žurkām, novēroja bradikardiju un sirds, nieru un aknu masas palielināšanos.

Kancerogenitāte

Lietojot 300 mg/kg/dienā timololu 2 gadus žurkām, statistiski ticami biežāk novēroja feohromocitomas attīstību. Lietojot 500 mg/kg/dienā perorāli dzīves ilgumā, pelēm statistiski biežāk attīstījās krūts vēzis, plaušu audzēji un labdabīgi dzemdes polipi. Atbilstoši timololam Timosan parasti lieto 1μg/kg/dienā.

Mutagenitāte

Izmeklējot mutagēno potenciālu in vivo pelēm ar mikronukleāro testu un ar citoģenēzes metodi, un in vitro ar neoplastisku šūnu transformācijas metodi, timolola maleātam to nenovēroja. Ames testā ar timololu 5000 μg un 10000 μg novēroja šūnu atgriezeniskas pārmaiņas ar TA 100. Ames testu uzskatīja par negatīvu, jo atbildes reakcija nebija atkarīga no devas un mēģinājuma testa attiecība pret kontroli bija mazāka par 2.

Reproduktivitāte un fertilitāte

Palielinot devu 125 reizes virs vidējās devas, nekādus fertilitātes traucējumus nekonstatēja.

Okulārās toksicitātes pētījumi

Lokāla Timosan lietošana 5 dienas ( 4 x 50 μL dienā) trušiem neradīja nekādus devas atkarīgus lokālus blakusefektus.

Lietojot Timosan suņiem 28 dienas 4 x 30 μL dienā, nekonstatēja devas atkarīgas lokālas vai sistēmiskas blakusreakcijas.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Sorbīts

Polivinilspirts

Karbomērs 974-P

Nātrija acetāta trihidrāts

Lizīna monohidrāts

Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Benzalkonija hlorīds var izgulsnēties mīkstajās kontaktlēcās. Pirms zāļu lietošanas kontaktlēcas jāizņem, bet pēc 15 minūtēm tās var ielikt atpakaļ.

6.3. Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā veidā derīgs 18 mēnešus.

Pēc pirmās atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 0 C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāšanas nosacījumus pēc pirmās atvēršanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Zema blīvuma polietilēna (ZBPE) pudelīte ar pilinātāju un uzskrūvējamu augsta blīvuma polietilēna (ABPE) vāciņu.

Iepakojums: 1 x 5 g.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pudelītes saturs ir sterils, kamēr tā ir noslēgta. Pacientam ir jāpaskaidro, ka, neuzmanīgi rīkojoties, zāles var kļūt nesterilas. Nedrīkst ar pilinātāju pieskarties nesterilām virsmām. Neizlietotās zāles ir jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

FI-33720 Tampere

Somija

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

01-0251

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001.06.06.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011.07.28

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2018. gada 6. septembrī