TachoSil

Sīlanta matrice

TachoSil

PET-GAG/PE blisteris, N1
Fibrinogenum humanum Thrombinum humanum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

383.76 €

Zāļu produkta identifikators

EU/1/04/277/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/04/277/001

Ražotājs

Takeda Austria GmbH, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

08-JUN-04

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Sīlanta matrice

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Takeda Austria GmbH, Austria

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS TachoSil noslēdzoša matrice.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Vienā TachoSil cm2 ir:

Cilvēka fibrinogēns (Human Fibrinogen) 5,5 mg

Cilvēka trombīns (Human Thrombin)

2,0 SV

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA
Noslēdzoša matrice.
TachoSil ir dzeltenīgi balta noslēdzoša matrice. Tās aktīvā puse ar fibrinogēna un trombīna pārklājumu ir marķēta ar dzeltenu krāsu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
TachoSil ir indicēts pieaugušajiem uzturošai terapijai ķirurģijā – lai uzlabotu hemostāzi, veicinātu audu pārklāšanos, šuvju nostiprināšanu asinsvadu ķirurģijā, kad ar parastajiem paņēmieniem nepietiek, un uzturošai smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai, lai novērstu cerebrospinālas noplūdes pēc neiroķirurģiskas operācijas (skatīt 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
TachoSil drīkst izmantot tikai pieredzējuši ķirurgi.
Izvēloties nepieciešamo TachoSil daudzumu, vienmēr jāorientējas uz pacienta klīnisko stāvokli. Izmantojamo TachoSil daudzumu pamato brūces laukums (izmēri).
TachoSil individuālo lietošanas veidu nosaka ārstējošais ķirurgs. Klīnisko pētījumu laikā atsevišķās devas parasti bija robežās no 1 līdz 3 vienībām (9,5 cm x 4,8 cm). Ir aprakstīta līdz pat 10 vienību lietošana. Mazākām brūcēm, piemēram, minimālu invazīvu ķirurģisku manipulāciju gadījumā, ieteicams izmantot mazāka izmēra matrices (4,8 cm x 4,8 cm vai 3,0 cm x 2,5 cm) vai sarullētas 4,8 cm x 4,8 cm matrices.
Lietošanas veids
Lieto tikai uzklāšanai uz brūcēm. Nelietot intravaskulāri.
Sīkāku informāciju par lietošanu skatīt apakšpunktā 6.6.
Pediatriskie pacienti
Nepietiekamu drošums un efektivitātes datu dēļ, TachoSil nedrīkst lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.
2

4.3. Kontrindikācijas
TachoSil nedrīkst lietot intravaskulāri. Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Lieto tikai uzklāšanai uz brūcēm.
Nelietot intravaskulāri. Ja preparāts ir ievadīts intravaskulāri, ir iespējamas trombemboliska rakstura komplikācijas. Nav iegūti specifiski dati par produkta lietošanu kuņģa-zarnu trakta anastomožu ķirurģijas gadījumā.
Nav zināms, vai nesena radiācijas terapija ietekmē Tachosil efektivitāti, kad to izmanto smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai.
Tāpat kā jebkura olbaltumvielas saturoša produkta lietošanas gadījumā, ir iespējamas alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Paaugstinātas jutības reakciju pazīmes ir nātrene (arī vispārēja), spiediena sajūta krūšu kurvī, sēkšana, hipotensija un anafilakse. Šādu simptomu gadījumā terapija nekavējoties jāpārtrauc.
Lai novērstu audu salipšanu nevēlamās vietās, pirms TachoSil uzklāšanas ir jānodrošina, lai audu daļas ārpus vēlamās uzklāšanas zonas būtu pietiekami attīrītas (skatīt 6.6. apakšpunktu). Ir ziņots par kuņģa-zarnu trakta audu salipšanas gadījumiem, kas izraisa kuņģa-zarnu trakta obstrukciju pēc vēdera dobumā veiktās ķirurģiskās operācijas tiešā zarnu tuvumā.
Šoka gadījumā jāievēro spēkā esošie šoka terapijas principi.
Standarta pasākumi no cilvēka asinīm vai plazmas iegūtu medicīnisko preparātu iespējami izraisītu infekciju profilaksei ir (pareiza) donoru izvēle, atsevišķu donoru materiāla un apvienota plazmas materiāla skrīnings attiecībā uz specifiskām infekciju pazīmēm, kā arī efektīvi pasākumi ražošanas procesā, kuru mērķis ir inaktivēt/atdalīt vīrusus. Neraugoties uz minētajiem pasākumiem, gadījumos, kad izmanto no cilvēka asinīm vai plazmas iegūtus medicīnisko preparātus, infekciju pārnēsātāju klātbūtni pilnīgi izslēgt nav iespējams. Minētais attiecas arī uz nepazīstamiem vīrusiem un citiem patogēniem vai tiem, kas radušies negaidīti.
Uzskata, ka veiktie pasākumi ir efektīvi pret apvalkotajiem HIV, HBV un HCV, kā arī neapvalkoto HAV vīrusu. Minētajiem pasākumiem var būt ierobežoti panākumi cīņā pret neapvalkotiem vīrusiem, piemēram, parovīrusu B19. Parvovīrusa B19 infekcija var izraisīt smagas sekas grūtniecēm (infekcijas auglim) un personām ar imunodeficītu vai pastiprinātu eritropoēzi (piemēram, hemolītiskas anēmijas gadījumā).
Lai nodrošinātu saistību starp pacientu un izmantotā produkta sēriju, ir ārkārtīgi būtiski, ka katrā gadījumā, kad pacienta ārstēšanai izmanto TachoSil, tiek pierakstīts zāļu nosaukums un atbilstošās sērijas numurs.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Formāli mijiedarbības pētījumi nav veikti. Līdzīgi kā salīdzināmu produktu vai trombīna šķīdumu gadījumā, pēc izmantošanas sīlantu ir iespējams denaturēt ar spirtu, jodu vai smagos metālus saturošiem šķīdumiem (piemēram, antiseptiskajiem šķīdumiem). Šīs vielas pirms sīlanta uzklāšanas pēc iespējas efektīvi ir jāaizvāc.
3

4.6. Grūtniecība un barošana ar krūti
TachoSil lietošanas drošums cilvēka grūtniecības un zīdīšanas laikā kontrolētos klīniskajos pētījumos nav noteikta. Lai novērtētu produkta lietošanu attiecībā uz fertilitāti, embrija vai augļa attīstību, grūtniecības gaitu un peri- un postnatālo attīstību, eksperimentālo pētījumu ar dzīvniekiem rezultāti nav pietiekami.
Tādējādi TachoSil grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, ir jāordinē tikai tad, kad tas ir viennozīmīgi nepieciešams.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Nav piemērojama.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Retos gadījumos ar fibrīna pārklājošiem līdzekļiem/hemostatiskiem līdzekļiem ārstētiem pacientiem var rasties paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (tās var ietvert angioneirotisku tūsku, dedzināšanas un durstīšanas sajūtu lietošanas vietā, bronhu spazmas, drebuļus, pietvīkumu, ģeneralizētu nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, durstīšanas sajūtu, vemšanu, sēkšanu). Atsevišķos gadījumos šīs reakcijas var progresēt līdz smagai anafilaksei. Šādas reakcijas īpaši var novērot, ja preparāts tiek lietots atkārtoti vai pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret līdzekļa sastāvdaļām.
Imunogenitāte Retos gadījumos pret fibrīna pārklājumu sastāvdaļām var attīstīties antivielas. Tomēr klīniskajā pētījumā ar TachoSil izmantošanu aknu operācijās, kurā tika pētīts, vai pacientiem izveidojas antivielas, 26 % no 96 pārbaudītajiem un ar TachoSil ārstētajiem pacientiem izveidojās antivielas pret zirga kolagēnu. Zirga kolagēna antivielas, kas dažiem pacientiem izveidojās pēc TachoSil lietošanas, nereaģēja ar cilvēka kolagēnu. Vienam pacientam izveidojās antivielas pret cilvēka fibrinogēnu. Nenovēroja nevēlamus notikumus, kas būtu saistāmi ar cilvēka fibrionogēna vai zirga kolagēna antivielām. Pieejami ļoti ierobežoti dati par TachoSil iedarbību atkārtotas lietošanas gadījumā. TachoSil atkārtoti izmantots diviem pacientiem klīniskajā pētījumā, un netika ziņots par nevēlamiem imūnmediētiem notikumiem; taču viņu antivielu statuss attiecībā uz kolagēnu vai fibrinogēnu nav zināms.
Ja preparāts ir ievadīts intravaskulāri, ir iespējamas trombemboliska rakstura komplikācijas (skatīt apakšpunktu 4.4).
Datus par preparāta viroloģisko drošību skatīt apakšpunktā 4.4.
Vispārējais drošums raksturojums TachoSil drošums dati parasti atspoguļo pēcoperācijas komplikācijas, kas saistīti ar ķirurģijas nodaļām, kurās ir veikti šie pētījumi, kā arī pacientu pamatslimību.
Reģistrācijas apliecības īpašnieka veikto astoņu kontrolētu klīnisko pētījumu laikā iegūtie dati ir apvienoti integrētā datu kopā. Integrētā analīze attiecas uz 997 ar TachoSil ārstēto pacientu un 984 ar salīdzināmo preparātu ārstētiem pacientiem. Praktisku iemeslu dēļ (salīdzinājumā ar standarta ķirurģisko un hemostatisko terapiju) TachoSil pētījumu laikā maskēšana nebija iespējama, tādēļ pētījumi tika veikti nemaskētā veidā.
Nevēlamo blakusparādību apkopojums tabulas veidā
Pēcreģistrācijas periodā ziņots par šādām nevēlamām reakcijām saistībā ar TachoSil. Visu norādīto notikumu biežums klasificēts kā nezināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).
4

Orgānu sistēma Imūnās sistēmas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi Kuņģa–zarnu trakta traucējumi
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Biežums nav zināms Anafilaktiskais šoks, hipersensitivitāte
Tromboze
Zarnu obstrukcija (vēdera dobuma operāciju gadījumā)
Audu salipšana

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem (pārdozēšanas gadījumi nav aprakstīti).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Vietēji lietojami hemostatiski līdzekļi, ATĶ kods: B02BC30
TachoSil satur fibrinogēnu un trombīnu, kas atrodas sausas kolagēna matrices pārklājuma sastāvā. Nonākot saskarē ar fizioloģiskajiem šķidrumiem, kā asinīm, limfu vai fizioloģisko šķīdumu, pārklājuma sastāvdaļas izšķīst un daļēji difundē brūces virsmā. Tam seko fibrinogēna – trombīna reakcija, kas ierosina fizioloģiskas asins koagulācijas pēdējo fāzi. Fibrinogēns tiek konvertēts par fibrīna monomēriem, kuri spontāni polimerizējas par fibrīna trombu (recekli), kas, savukārt, kolagēna matrici cieši piesaista brūces virsmai. Pēc tam fibrīns krusteniski saistās ar endogēno faktoru XIII, veidojot stingru, mehāniski stabilu pinumu (tīklojumu) ar labu adhēzijas spēju, un tāpēc nodrošina (brūces) pārklājumu.
Ir bijuši klīniski pētījumi, kas pierāda hemostāzi. Pētījumos tika iekļauti 240 pacienti (119 pacientiem lietoja TachoSil, bet 121 pacientiem – argona plūsmu), kam izdarīja daļēju aknu rezekciju un 185 pacienti (92 pacientiem lietoja TachoSil, bet 93 pacientiem – standarta ķirurģisko terapiju), kam tika veikta virspusēja nieru audzēja rezekcija. Nākamajā kontrolētajā pētījumā ar 119 pacientiem (62 pacientiem lietoja TachoSil, bet 57 pacientiem – hemostatisku pārsēju) ir pierādīta audu pārklāšanās, hemostāze un šuvju nostiprināšanās pacientiem, kam tiek veiktas sirds un asinsvadu operācijas. Audu pārklāšanās plaušu ķirurģijā ir pētīta divos kontrolētos pētījumos pacientiem, kuriem veic plaušu operācijas. Pirmajā kontrolētajā klīniskajā pētījumā, pētot audu pārklājumu plaušu ķirurģijā, nav dokumentēta pārklājumu metodes priekšrocība attiecībā pret standarta ārstēšanas metodi ar plaušu gāzēšanu, jo tika iekļauta liela pacientu grupa (53%) bez gaisa noplūdes. Tomēr otra pētījuma laikā vērtējot audu pārklāšanos 299 pacientiem (149 pacientiem lietoja TachoSil, bet 150 pacientam – standarta ķirurģisko terapiju) ar diagnosticētu intraoperatīvu gaisa noplūdi, ir pierādīts TachoSil pārākums salīdzinājumā ar standarta terapiju.
TachoSil efektivitāti pārbaudīja randomizētā, kontrolētā pētījumā 726 pacientiem (362 pacientus ārstēja ar Tachosil un 364 – kontrolēti), kam tika veikta galsvaskausa pamatnes operācija kā papildterapija šuvēm smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai. Tajā efektivitātes rezultātu noteica pēc operācijas kā apstiprinātas cerebrospinālā šķidruma (CSF) noplūdes vai pseidomeningocēli, vai ārstēšanas neizdošanos operācijas laikā. Šajā pētījumā nevarēja dokumentēt pārākumu salīdzinājumā

5

ar pašreizējo praksi (kas ietvēra šuves, duraplastiju un fibrīna un polimēru līmes vai to kombināciju). Pacientu skaits, kam novēroja efektivitātes iznākumu, attiecīgi bija 25 (6,9%) Tachosil un 30 (8,2%) atbilstoši pašreizējai praksei ārstētajiem pacientiem, sniedzot izredžu attiecību 0,82 (95% CI: 0,47, 1,43). Tomēr 95% ticamības intervāli izredžu attiecības rezultātiem liecināja, ka Tachosil efektivitāte bija līdzīga pašreizējās prakses efektivitātei. Šajā pētījumā vērtēja divas TachoSil lietošanas metodes: Tachosil lietošanu virs smadzeņu cietā apvalka un TachoSil lietošanu abās smadzeņu cietā apvalka pusēs. Iegūtie rezultāti neattaisnoja otro metodi. TachoSil konstatēja labu panesamību, un to varēja droši lietot papildterapijā smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai neiroķirurģijā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
TachoSil ir paredzēts tikai uzklāšanai uz brūcēm.. Tā intravaskulāra ievade ir kontrindicēta. Intravaskulārās famakokinētikas pētījumi ar cilvēku nav veikti.
Fibrīnu saturošie pārklājošie līdzekļi/hemostatiskie līdzekļi tiek metabolizēti tāpat kā endogēnais fibrīns – ar fibrinolīzes un fagocitozes palīdzību.
Pētījumos ar dzīvniekiem TachoSil pēc tam, kad bija lietots uz brūces virsmas, bioloģiski noārdījās 13 nedēļu laikā, atstājot nelielas paliekas. Dažiem dzīvniekiem pēc TachoSil lietošanas uz aknu brūcēm pilnīga tā noārdīšanās tika novērota pēc 12 mēnešiem, bet citu dzīvnieku organismā joprojām tika novērotas sīkas atliekas. Šī noārdīšanās bija saistīta ar granulocītu infiltrāciju, turklāt veidojās resorbtīvi granulācijas audi, kuros iekapsulējās sabrukušā TachoSil atliekas. Pētījumos ar dzīvniekiem lokāla nepanesamība netika novērota.
Lietojot cilvēkiem, atsevišķos gadījumos, kā nejaušs rezultāts, ir konstatētas preparāta atliekas, kas neizraisīja funkciju traucējumu pazīmes.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Vienreizēju devu toksicitātes pētījumi ar dažādām dzīvnieku sugām nekādas akūtas toksicitātes pazīmes neuzrāda.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1 Palīgvielu saraksts
Zirga kolagēns Cilvēka albumīns Riboflavīns (E101) Nātrija hlorīds Nātrija citrāts (E331) L-arginīna hidrohlorīds
6.2 Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3 Uzglabāšanas laiks
3 gadi. Pēc iepakojuma folijas atvēršanas TachoSil ir jāizlieto nekavējoties.
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
6

6.5 Iepakojuma veids un saturs
Katra noslēdzošā matrice ir iepakota PET-GAG blisterī, kas noslēgts ar ārējo PE-foliju. Blisteris ir iepakots alumīnija folijas maisiņā ar žāvējošu materiālu un ievietots kartona kārbiņā.
Iepakojuma lielums: Paciņas ar vienu 9,5 cm x 4,8 cm matrici. Paciņas ar divām 4,8 cm x 4,8 cm matricēm. Paciņas ar vienu 3,0 cm x 2,5 cm matrici. Paciņas ar piecām 3,0 cm x 2,5 cm matricēm. Paciņas ar vienu sarullētu 4,8 cm x 4,8 cm matrici.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai
TachoSil izplata gatavu lietošanai. Tas ir sterilā iepakojumā, ar ko jāapietas atbilstošā veidā. Atļauts izmantot tikai nebojātu iepakojumu saturu. Pēc paciņas atvēršanas vēlāka sterilizācija nav iespējama. Ārējo alumīnija folijas maisiņu ir atļauts atvērt nesterilā operācijas vidē. Iekšējais, sterilais blisteris jāatver sterilā operāciju zāles vidē. Pēc sterilā iekšējā pārklājuma atvēršanas TachoSil ir jāizlieto nekavējoties.
TachoSil ir jālieto sterilos apstākļos. Pirms produkta lietošanas brūces laukums ir jāattīra, piemēram, no asinīm, dezinfekcijas līdzekļiem un citiem šķidrumiem. Pēc parastā plakanā TachoSil izņemšanas no sterilā iepakojuma tas vispirms jāsamitrina fizioloģiskajā šķīdumā un nekavējoties jāuzklāj (brūcei). Matrices aktīvo (dzelteno) pusi uzklāj asiņojošajai/mitrojošai virsmai un, viegli piespiežot, tur 3 līdz 5 minūtes. Šī procedūra ļauj TachoSil viegli pielipt brūces virsmai.
Pēc sarullētā TachoSil izņemšanas no sterilā iepakojuma tas ar troakāra palīdzību bez iepriekšējas samitrināšanas nekavējoties jāuzklāj. Atrullējot matrici, tās dzeltenā aktīvā puse ar, piemēram, tīru knaibļu palīdzību, jānovieto uz asiņojošās virsmas un, uzmanīgi piespiežot ar mitru salveti, jāpietur 3-5 minūtes. Šī procedūra atvieglo TachoSil pielipšanu brūces virsmai.
Sūkli piespiež ar samitrinātu cimdu vai mitru tamponu. Sakarā ar kolagēna augsto afinitāti pret asinīm, TachoSil var pielipt arī ķirurģiskajiem instrumentiem,cimdiem vai blakus audiem, uz kuriem ir asinis. No tā iespējams izvairīties, pirms matrices uzklāšanas ķirurģiskos instrumentus un/vai cimdus notīrot un blakus audus notīrot. Svarīgi atzīmēt, ka nepietiekama blakus audu notīrīšana var izraisīt audu salipšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pēc TachoSil piespiešanas brūcei cimdi vai piespiešanai izmantotais tampons no sūkļa jāatņem piesardzīgi. Lai izvairītos no TachoSil nokrišanas un noturētu to vietā, iespējams izmantot, piemēram, ķirurģiskās knaibles.
Alternatīvi, piemēram, spēcīgākas asiņošanas gadījumā, TachoSil var lietot bez iepriekšējas samitrināšanas. Tomēr arī šai gadījumā to nepieciešams uz 3 līdz 5 minūtēm viegli piespiest brūcei.
TachoSil aktīvā puse jāuzliek tā, lai tā malas atrastos 1 līdz 2 cm ārpus brūces. Ja izmanto vairāk nekā vienu matrici, tām ir jāpārklājas. TachoSil, ja tas ir pārāk liels, ir atļauts apgriezt līdz nepieciešamajam izmēram un formai.
Neiroķirurģijā TachoSils jālieto virs smadzeņu cietā apvalka primārā pārklājuma.
Sarullēto TachoSil ir iespējams izmantot gan plašām operācijām, gan minimāli invazīvām ķirurģiskām manipulācijām, un to ir iespējams izvadīt caur vismaz 10 mm platu pieslēgvietu vai troakāru.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija 8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) EU/1/04/277/001-005 9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Pirmās reģistrācijas datums: 2004. gada 8. jūnijs. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 8. jūnijs. 10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMA) mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.
8

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS UN
RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
9

A. BIOLOĢISKI AKTĪVO VIELU RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja nosaukums un adrese
CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Vācija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
• Oficiāla sērijas izlaide
Saskaņā ar grozītās Direktīvas 2001/83/EK 114. pantu oficiālu sērijas izlaidi veiks valsts laboratorija vai cita šim mērķim apstiprināta laboratorija
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN DROŠU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Turklāt, papildināts RVP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaikus.
10

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
11

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
12

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS TachoSil noslēdzoša matrice Human fibrinogen/Human thrombin
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) Katrs matrices cm2 satur: Cilvēka fibrinogēns 5,5 mg Cilvēka trombīns 2,0 SV
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Zirga kolagēns, cilvēka albumīns, riboflavīns (E101), nātrija hlorīds, nātrija citrāts (E331), L-arginīna hidrohlorīds
4. ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS Noslēdzoša matrice 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm 2 matrices 4,8 cm x 4,8 cm 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm 5 matrices 3,0 cm x 2,5 cm 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm
5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS Lietošanai uz brūcēm. Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Pēc folijas paciņas atvēršanas izlietot nekavējoties. Atkārtoti nesterilizēt.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG}
13

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)
Neizlietotu produktu vai izlietotus materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) EU/1/04/277/001 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm EU/1/04/277/002 2 matrices 4,8 cm x 4,8 cm EU/1/04/277/003 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm EU/1/04/277/004 5 matrices 3,0 cm x 2,5 cm EU/1/04/277/005 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm
13. SĒRIJAS NUMURS Lot{numurs}
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.
17. UNI UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 127D. svKītrĀkoLdSs, IkDurEāNieTkļIaFuItsKuAniTkāOlsRidSe–nti2fDikaStoVrsĪTRKODS
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
14

PC: SN: NN:
15

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ALUMĪNIJA FOLIJAS MAISIŅŠ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS TachoSil noslēdzoša matrice Human fibrinogen/Human thrombin Lietošanai uz brūcēm 2. LIETOŠANAS METODE Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} 4. SĒRIJAS NUMURS Lot{numurs} 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm 1 matrice 4,8 cm x 4,8 cm 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm 6. CITA
16

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES POLIETILĒNTEREFTALĀTA BLISTERIS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS TachoSil 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Takeda 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} 4. SĒRIJAS NUMURS Lot{numurs} 5. CITA
17

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
18

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
TachoSil noslēdzoša matrice Human fibrinogen/Human thrombin
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam. - Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir TachoSil un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms TachoSil lietošanas 3. Kā lietot TachoSil 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt TachoSil 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir TachoSil un kādam nolūkam to lieto
Kāda ir TachoSil iedarbība? TachoSil dzeltenā puse satur aktīvās vielas: fibrinogēnu un trombīnu. Tādējādi TachoSil aktīvā puse ir dzeltena. Aktīvajai pusei nonākot saskarē ar šķidrumiem (kā asinīm, limfu vai fizioloģisko šķīdumu), fibrinogēns un trombīns aktivējas un veido fibrīna tīklu. Tas nozīmē, ka TachoSil pielīp audu virskārtai, notiek asins koagulācija (vietēja hemostāze) un audi tiek noslēgti. TachoSil organismā pilnīgi izšķīst un izzūd.
Kādam nolūkam TachoSil lieto? TachoSil izmanto ķirurģisku manipulāciju laikā – lai apturētu vietēju iekšējo orgānu asiņošanu (hemostāzei).
2. Kas Jums jāzina pirms TachoSil lietošanas
Nelietojiet TachoSil šādos gadījumos : - Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret cilvēka fibrinogēnu, cilvēka trombīnu vai kādu citu
(6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu..
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Tachosil paredzēts tikai vietējai lietošanai un nav piemērojams izmantošanai iekšējā asinsvadu sieniņā. Ja netīšām TachoSil ievieto iekšējā asinsvadu sieniņā, var rasties trombi.
Iespējams, ka pēc TachoSil plākstera uzklāšanas Jums var parādīties alerģiska reakcija. Jums var rasties nātrene vai izsitumi līdzīgi nātrenei, diskomforts krūtīs vai sasprindzinājums, sēkšana vai zems asinsspiediens. Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem.
Pēc vēdera dobuma operācijas un, ja TachoSil pielipis pie apkārtējiem audiem, operētajā vietā var sākt veidoties rētaudi. Rētaudi var izraisīt zarnu sieniņu salipšanu, kas var izraisīt zarnu aizsprostojumu.
Ja zāles gatavo no cilvēka asinīm vai plazmas, tiek veikti noteikti pasākumi, lai pacientam nodrošinātu infekciju profilaksi. Šie pasākumi ietver rūpīgu asins un plazmas donoru izvēli, lai būtu droši, ka tiek izslēgti iespējami infekciju pārnēsātāji, kā arī katra atsevišķā donoru materiāla un apvienotā plazmas materiāla rūpīga kontrole attiecībā uz vīrusu un infekciju klātbūtni. Šādu produktu ražotāji paredz arī
19

ražošanas procesa stadijas, kurās asins vai plazmas apstrādes laikā inaktivē vai aizvāc vīrusus. Neraugoties uz minētajiem pasākumiem, gadījumos, kad zāles gatavo no cilvēka asinīm vai plazmas, infekciju pārnēsātāju klātbūtni pilnīgi izslēgt nav iespējams. Minētais attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem, vai citiem infekciju veidiem.
Uzskata, ka veiktie pasākumi ir efektīvi pret apvalkotajiem vīrusiem, kā cilvēka imūndeficīta (HIV) vīrusu un hepatīta B un C vīrusiem, kā arī neapvalkoto hepatīta A vīrusu. Minētajiem pasākumiem var būt ierobežoti panākumi cīņā pret neapvalkotiem vīrusiem, piemēram, parvovīrusu B19. Parvovīrusa B19 infekcija var izraisīt smagas sekas grūtniecēm (infekcijas auglim) un personām ar imūnās sistēmas darbības nomākumu vai dažu anēmijas tipu gadījumā (piemēram, sirpjveida šūnu vai hemolītiskas anēmijas gadījumā).
Ja Jums lieto TachoSil, ir ārkārtīgi būtiski, ka stacionārā tiek pierakstīts zāļu nosaukums un atbilstošās sērijas numurs, kuri ļauj nodrošināt saistību starp pacientu un izmantotā produkta sērijas numuru.
Citas zāles un TachoSil Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
3. Kā lietot TachoSil
Jūsu ārstējošais ārsts TachoSil izmantos ķirurģisko manipulāciju laikā. Izmantojamo TachoSil daudzumu pielāgos brūces lielumam. Lai apturētu asiņošanu vai nosegtu audus, ārsts TachoSil novietos uz attiecīgā orgāna. Vēlāk TachoSil izšķīdīs un izzudīs.
4. Iespējamās blakusparādības
Līdzīgi citām zālēm, arī šīs zāles var izraisīt nevēlamas blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
TachoSil ir izgatavots uz olbaltumvielas saturošu sastāvdaļu bāzes. Aktīvās sastādaļas ir izgatavotas no cilvēka asinīm. Visas zāles, kas ir izgatavotas uz cilvēka asins sastāvdaļu bāzes, retos gadījumos var izraisīt alerģiskas reakcijas. Atsevišķos gadījumos šīs reakcijas var progresēt līdz anafilaktiskam šokam. Šīs alerģiskās reakcijas ir iespējamas, īpaši ja TachoSil lieto atkārtoti vai arī ja Jums ir alerģija pret jebkuru no TachoSil sastāvdaļām.
Klīniskajā pētījumā konstatēts, ka dažiem pacientiem veidojās antivielas pret TachoSil sastāvdaļām, taču nav ziņots par blakusefektiem, ko izraisa šo antivielu veidošanās.
Dažiem pacientiem pēc operācijas un TachoSil lietošanas var izveidoties rētaudi. Pēc vēdera dobuma ķirurģiskām operācijām var attīstīties arī zarnu obstrukcija un sāpes vēderā. Šāda veida gadījumu biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Lai mazinātu šo risku, Jūsu ķirurgam pirms TachoSil uzklāšanas ir jānotīra operējamā zona.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt TachoSil
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
20

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma, pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko TachoSil satur • Aktīvās vielas: cilvēka fibrinogēns (5,5 mg/cm2) un cilvēka trombīns (2,0 SV/cm2).
• Palīgvielas: zirga kolagēns, cilvēka albumīns, riboflavīns (E101), nātrija hlorīds, nātrija citrāts (E331) un L–arginīna hidrohlorīds.

TachoSil ārējais izskats un iepakojums

TachoSil noslēdzoša matrice, kuras dzeltenā puse ir klāta ar cilvēka fibrinogēnu un cilvēka trombīnu.

Pieejamie produkta izmēri atšķiras. Ir pieejami iepakojumi, kuros ir līdz pat 5 vienībām: Paciņas ar vienu 9,5 cm x 4,8 cm matrici. Paciņas ar divām 4,8 cm x 4,8 cm matricēm. Paciņas ar vienu 3,0 cm x 2,5 cm matrici. Paciņas ar piecām 3,0 cm x 2,5 cm matricēm. Paciņas ar vienu sarullētu 4,8 cm x 4,8 cm matrici.

Visi iepakojuma lielumi atsevišķu valstu tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Takeda Belgium Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Lietuva Takeda, UAB Tel: +370 521 09 070

България Такеда България Тел.: + 359 2 958 27 36;
+ 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg Takeda Belgium Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Česká republika Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Tel: +420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030

Danmark Takeda Pharma A/S Tlf: + 45 46 77 11 11

Malta Takeda Italia S.p.A. Tel: +39 06 502601

20

Deutschland Takeda GmbH Tel: +49 (0) 800 825 3325
Eesti Takeda Pharma AS Tel: +372 6177 669
Ελλάδα TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε Tηλ: + 30 210 6387800
España Takeda Farmacéutica España S.A Tlf: + 34 917 14 99 00
France Takeda France Tél : + 33 1 46 25 16 16
Hrvatska Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Tel: +385 1 377 88 96
Ireland Takeda Products Ireland Limited Tel: +353 (0) 1 6420021
Ísland Vistor hf. Tel.: +354 535 7000
Italia Takeda Italia S.p.A. Tel: +39 06 502601
Κύπρος Takeda Pharma A/S Tηλ: + 45 46 77 11 11
Latvija Takeda Latvia SIA Tel: + 371 67840082

Nederland Takeda Nederland bv Tel: +31 23 56 68 777
Norge Takeda AS Tlf: + 47 6676 3030
Österreich Takeda Pharma Ges.m.b.H Tel: + 43 (0) 800-20 80 50
Polska Takeda Polska Sp. z o.o Tel.: +48 22 608 13 00
Portugal Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda. Tel: + 351 21 120 1457
România Takeda Pharmaceuticals SRL Tel: + 40 21 335 03 91
Slovenija Takeda GmbH, Podružnica Slovenija Tel: + 386 (0) 59 082 480
Slovenská republika Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: + 421 (2) 20 602 600
Suomi/Finland Takeda Oy Puh/Tel: + 358 20 746 5000
Sverige Takeda Pharma AB Tel: + 46 8 731 28 00
United Kingdom Takeda UK Ltd. Tel: +44 (0) 1628 537 900

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {mēnesis GGGG}
Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas un veselības aprūpes profesionāļiem:
21

LIETOŠANAS pamācība
Pirms iepakojuma atvēršanas izlasiet šo instrukciju: TachoSil ir sterilā iepakojumā, tādēļ ir būtiski ievērot sekojošo:
• Lietot tikai nebojātus iepakojumus, kas nav bijuši atvērti (vēlāka sterilizācija nav iespējama). • Ir nepieciešama „nesterila” persona, kura atver ārējo alumīnija pārklājumu. • Ir nepieciešama „sterila” persona, kura atver iekšējo, sterilo iepakojumu. • Lietot TachoSil drīz pēc ārējā alumīnija pārklājuma atvēršanas. • Lietot TachoSil nekavējoties pēc iekšējā sterilā iepakojuma atvēršanas.
Instrukcija TachoSil jālieto tikai sterilos apstākļos.
Konstatējiet, kāda izmēra TachoSil ir nepieciešams. Noslēdzošās matrices izmērs ir atkarīgs no brūces lieluma. Tomēr ir jāievēro, ka matricei ir jāapsedz laukums, kas ir par 1 līdz 2 cm lielāks par brūces lielumu. Ja nepieciešams vairāk par vienu matrici, tām ir jāpārklājas. Ja brūce ir sīka, piemēram, pēc minimāli invazīvām operācijām, ieteicams izmantot mazāka izmēra (4,8 cm x 4,8 cm vai 3,0 x 2,5 cm) vai sarullēto TachoSil (4,8 cm x 4,8 cm). TachoSil ir iespējams piegriezt brūcei atbilstošā lielumā un formā.
1. Pirms TachoSil uzlikšanas viegli noslaukiet brūces virsmu. Spēcīga (pulsējoša) asiņošana ir jāaptur ar ķirurģiskām metodēm;
2. Atveriet iekšējo sterilo iepakojumu un izņemiet matrici. Samitriniet plakano TachoSil matrici fizioloģiskajā šķīdumā un nekavējoties uzlieciet uz brūces (ja brūce ir pilnīgi klāta ar asinīm vai citu šķidrumu, matrice pirms uzlikšanas nav jāsamitrina). Sarullētais TachoSil pirms izvadīšanas caur troakāru vai pieslēgvietu nav jāsamitrina.
3. Ja nepieciešams, ar fizioloģisko šķīdumu notīriet ķirurģiskos instrumentus, cimdus un blakus audus. TachoSil var pielipt ķirurģiskajiem instrumentiem, cimdiem vai blakus audiem, ja uz tiem ir asinis. Svarīgi atzīmēt, ka nepietiekama blakus audu notīrīšana var izraisīt audu salipšanu.
4. Ja brūcei tiek piekļūts ar troakāru, tā iekšpusei jābūt sausai. Pirms sarullētā TachoSil izvadīšanas caur troakāru ieteicams izņemt tā augšdaļu.
5. Novietojiet TachoSil aktīvo, dzelteno pusi uz brūces. Viegli piespiežot, 3 līdz 5 minūtes pieturiet TachoSil. Lai noturētu sūkli vietā, izmantojiet samitrinātu cimdu vai mitru tamponu. Minimāli invazīvu ķirurģisku manipulāciju laikā sarullēto matrici ar instrumentu palīdzību ir iespējams atritināt lietošanas vietā. Nesarullētais TachoSil lietošanas vietā jāsamitrina ar mitra tampona palīdzību un, uzmanīgi piespiežot, jāpietur 3–5 minūtes.
6. Spiedienu pēc 3 līdz 5 minūtēm uzmanīgi atbrīvojiet. Lai būtu droši, ka TachoSil nav pielipis samitrinātajam cimdam vai tamponam un ka tas nenokritīs no brūces, vienu TachoSil galu var pieturēt, piemēram, ar ķirurģiskajām knaiblēm. Atlieku produktu, kas jāaizvāc, nav. Matrice izšķīst (resorbējas).
Lai saglabātu saikni starp pacientu un produkta sērijas numuru, ir stingri ieteicams katru reizi, kad TachoSil lieto pacientam, saglabāt pierakstītu zāļu nosaukumu un atbilstošās sērijas numuru.
22

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS TachoSil noslēdzoša matrice.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Vienā TachoSil cm2 ir:

Cilvēka fibrinogēns (Human Fibrinogen) 5,5 mg

Cilvēka trombīns (Human Thrombin)

2,0 SV

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA
Noslēdzoša matrice.
TachoSil ir dzeltenīgi balta noslēdzoša matrice. Tās aktīvā puse ar fibrinogēna un trombīna pārklājumu ir marķēta ar dzeltenu krāsu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
TachoSil ir indicēts pieaugušajiem uzturošai terapijai ķirurģijā – lai uzlabotu hemostāzi, veicinātu audu pārklāšanos, šuvju nostiprināšanu asinsvadu ķirurģijā, kad ar parastajiem paņēmieniem nepietiek, un uzturošai smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai, lai novērstu cerebrospinālas noplūdes pēc neiroķirurģiskas operācijas (skatīt 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
TachoSil drīkst izmantot tikai pieredzējuši ķirurgi.
Izvēloties nepieciešamo TachoSil daudzumu, vienmēr jāorientējas uz pacienta klīnisko stāvokli. Izmantojamo TachoSil daudzumu pamato brūces laukums (izmēri).
TachoSil individuālo lietošanas veidu nosaka ārstējošais ķirurgs. Klīnisko pētījumu laikā atsevišķās devas parasti bija robežās no 1 līdz 3 vienībām (9,5 cm x 4,8 cm). Ir aprakstīta līdz pat 10 vienību lietošana. Mazākām brūcēm, piemēram, minimālu invazīvu ķirurģisku manipulāciju gadījumā, ieteicams izmantot mazāka izmēra matrices (4,8 cm x 4,8 cm vai 3,0 cm x 2,5 cm) vai sarullētas 4,8 cm x 4,8 cm matrices.
Lietošanas veids
Lieto tikai uzklāšanai uz brūcēm. Nelietot intravaskulāri.
Sīkāku informāciju par lietošanu skatīt apakšpunktā 6.6.
Pediatriskie pacienti
Nepietiekamu drošums un efektivitātes datu dēļ, TachoSil nedrīkst lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.
2

4.3. Kontrindikācijas
TachoSil nedrīkst lietot intravaskulāri. Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Lieto tikai uzklāšanai uz brūcēm.
Nelietot intravaskulāri. Ja preparāts ir ievadīts intravaskulāri, ir iespējamas trombemboliska rakstura komplikācijas. Nav iegūti specifiski dati par produkta lietošanu kuņģa-zarnu trakta anastomožu ķirurģijas gadījumā.
Nav zināms, vai nesena radiācijas terapija ietekmē Tachosil efektivitāti, kad to izmanto smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai.
Tāpat kā jebkura olbaltumvielas saturoša produkta lietošanas gadījumā, ir iespējamas alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Paaugstinātas jutības reakciju pazīmes ir nātrene (arī vispārēja), spiediena sajūta krūšu kurvī, sēkšana, hipotensija un anafilakse. Šādu simptomu gadījumā terapija nekavējoties jāpārtrauc.
Lai novērstu audu salipšanu nevēlamās vietās, pirms TachoSil uzklāšanas ir jānodrošina, lai audu daļas ārpus vēlamās uzklāšanas zonas būtu pietiekami attīrītas (skatīt 6.6. apakšpunktu). Ir ziņots par kuņģa-zarnu trakta audu salipšanas gadījumiem, kas izraisa kuņģa-zarnu trakta obstrukciju pēc vēdera dobumā veiktās ķirurģiskās operācijas tiešā zarnu tuvumā.
Šoka gadījumā jāievēro spēkā esošie šoka terapijas principi.
Standarta pasākumi no cilvēka asinīm vai plazmas iegūtu medicīnisko preparātu iespējami izraisītu infekciju profilaksei ir (pareiza) donoru izvēle, atsevišķu donoru materiāla un apvienota plazmas materiāla skrīnings attiecībā uz specifiskām infekciju pazīmēm, kā arī efektīvi pasākumi ražošanas procesā, kuru mērķis ir inaktivēt/atdalīt vīrusus. Neraugoties uz minētajiem pasākumiem, gadījumos, kad izmanto no cilvēka asinīm vai plazmas iegūtus medicīnisko preparātus, infekciju pārnēsātāju klātbūtni pilnīgi izslēgt nav iespējams. Minētais attiecas arī uz nepazīstamiem vīrusiem un citiem patogēniem vai tiem, kas radušies negaidīti.
Uzskata, ka veiktie pasākumi ir efektīvi pret apvalkotajiem HIV, HBV un HCV, kā arī neapvalkoto HAV vīrusu. Minētajiem pasākumiem var būt ierobežoti panākumi cīņā pret neapvalkotiem vīrusiem, piemēram, parovīrusu B19. Parvovīrusa B19 infekcija var izraisīt smagas sekas grūtniecēm (infekcijas auglim) un personām ar imunodeficītu vai pastiprinātu eritropoēzi (piemēram, hemolītiskas anēmijas gadījumā).
Lai nodrošinātu saistību starp pacientu un izmantotā produkta sēriju, ir ārkārtīgi būtiski, ka katrā gadījumā, kad pacienta ārstēšanai izmanto TachoSil, tiek pierakstīts zāļu nosaukums un atbilstošās sērijas numurs.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Formāli mijiedarbības pētījumi nav veikti. Līdzīgi kā salīdzināmu produktu vai trombīna šķīdumu gadījumā, pēc izmantošanas sīlantu ir iespējams denaturēt ar spirtu, jodu vai smagos metālus saturošiem šķīdumiem (piemēram, antiseptiskajiem šķīdumiem). Šīs vielas pirms sīlanta uzklāšanas pēc iespējas efektīvi ir jāaizvāc.
3

4.6. Grūtniecība un barošana ar krūti
TachoSil lietošanas drošums cilvēka grūtniecības un zīdīšanas laikā kontrolētos klīniskajos pētījumos nav noteikta. Lai novērtētu produkta lietošanu attiecībā uz fertilitāti, embrija vai augļa attīstību, grūtniecības gaitu un peri- un postnatālo attīstību, eksperimentālo pētījumu ar dzīvniekiem rezultāti nav pietiekami.
Tādējādi TachoSil grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, ir jāordinē tikai tad, kad tas ir viennozīmīgi nepieciešams.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Nav piemērojama.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Retos gadījumos ar fibrīna pārklājošiem līdzekļiem/hemostatiskiem līdzekļiem ārstētiem pacientiem var rasties paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (tās var ietvert angioneirotisku tūsku, dedzināšanas un durstīšanas sajūtu lietošanas vietā, bronhu spazmas, drebuļus, pietvīkumu, ģeneralizētu nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, durstīšanas sajūtu, vemšanu, sēkšanu). Atsevišķos gadījumos šīs reakcijas var progresēt līdz smagai anafilaksei. Šādas reakcijas īpaši var novērot, ja preparāts tiek lietots atkārtoti vai pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret līdzekļa sastāvdaļām.
Imunogenitāte Retos gadījumos pret fibrīna pārklājumu sastāvdaļām var attīstīties antivielas. Tomēr klīniskajā pētījumā ar TachoSil izmantošanu aknu operācijās, kurā tika pētīts, vai pacientiem izveidojas antivielas, 26 % no 96 pārbaudītajiem un ar TachoSil ārstētajiem pacientiem izveidojās antivielas pret zirga kolagēnu. Zirga kolagēna antivielas, kas dažiem pacientiem izveidojās pēc TachoSil lietošanas, nereaģēja ar cilvēka kolagēnu. Vienam pacientam izveidojās antivielas pret cilvēka fibrinogēnu. Nenovēroja nevēlamus notikumus, kas būtu saistāmi ar cilvēka fibrionogēna vai zirga kolagēna antivielām. Pieejami ļoti ierobežoti dati par TachoSil iedarbību atkārtotas lietošanas gadījumā. TachoSil atkārtoti izmantots diviem pacientiem klīniskajā pētījumā, un netika ziņots par nevēlamiem imūnmediētiem notikumiem; taču viņu antivielu statuss attiecībā uz kolagēnu vai fibrinogēnu nav zināms.
Ja preparāts ir ievadīts intravaskulāri, ir iespējamas trombemboliska rakstura komplikācijas (skatīt apakšpunktu 4.4).
Datus par preparāta viroloģisko drošību skatīt apakšpunktā 4.4.
Vispārējais drošums raksturojums TachoSil drošums dati parasti atspoguļo pēcoperācijas komplikācijas, kas saistīti ar ķirurģijas nodaļām, kurās ir veikti šie pētījumi, kā arī pacientu pamatslimību.
Reģistrācijas apliecības īpašnieka veikto astoņu kontrolētu klīnisko pētījumu laikā iegūtie dati ir apvienoti integrētā datu kopā. Integrētā analīze attiecas uz 997 ar TachoSil ārstēto pacientu un 984 ar salīdzināmo preparātu ārstētiem pacientiem. Praktisku iemeslu dēļ (salīdzinājumā ar standarta ķirurģisko un hemostatisko terapiju) TachoSil pētījumu laikā maskēšana nebija iespējama, tādēļ pētījumi tika veikti nemaskētā veidā.
Nevēlamo blakusparādību apkopojums tabulas veidā
Pēcreģistrācijas periodā ziņots par šādām nevēlamām reakcijām saistībā ar TachoSil. Visu norādīto notikumu biežums klasificēts kā nezināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).
4

Orgānu sistēma Imūnās sistēmas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi Kuņģa–zarnu trakta traucējumi
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Biežums nav zināms Anafilaktiskais šoks, hipersensitivitāte
Tromboze
Zarnu obstrukcija (vēdera dobuma operāciju gadījumā)
Audu salipšana

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem (pārdozēšanas gadījumi nav aprakstīti).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Vietēji lietojami hemostatiski līdzekļi, ATĶ kods: B02BC30
TachoSil satur fibrinogēnu un trombīnu, kas atrodas sausas kolagēna matrices pārklājuma sastāvā. Nonākot saskarē ar fizioloģiskajiem šķidrumiem, kā asinīm, limfu vai fizioloģisko šķīdumu, pārklājuma sastāvdaļas izšķīst un daļēji difundē brūces virsmā. Tam seko fibrinogēna – trombīna reakcija, kas ierosina fizioloģiskas asins koagulācijas pēdējo fāzi. Fibrinogēns tiek konvertēts par fibrīna monomēriem, kuri spontāni polimerizējas par fibrīna trombu (recekli), kas, savukārt, kolagēna matrici cieši piesaista brūces virsmai. Pēc tam fibrīns krusteniski saistās ar endogēno faktoru XIII, veidojot stingru, mehāniski stabilu pinumu (tīklojumu) ar labu adhēzijas spēju, un tāpēc nodrošina (brūces) pārklājumu.
Ir bijuši klīniski pētījumi, kas pierāda hemostāzi. Pētījumos tika iekļauti 240 pacienti (119 pacientiem lietoja TachoSil, bet 121 pacientiem – argona plūsmu), kam izdarīja daļēju aknu rezekciju un 185 pacienti (92 pacientiem lietoja TachoSil, bet 93 pacientiem – standarta ķirurģisko terapiju), kam tika veikta virspusēja nieru audzēja rezekcija. Nākamajā kontrolētajā pētījumā ar 119 pacientiem (62 pacientiem lietoja TachoSil, bet 57 pacientiem – hemostatisku pārsēju) ir pierādīta audu pārklāšanās, hemostāze un šuvju nostiprināšanās pacientiem, kam tiek veiktas sirds un asinsvadu operācijas. Audu pārklāšanās plaušu ķirurģijā ir pētīta divos kontrolētos pētījumos pacientiem, kuriem veic plaušu operācijas. Pirmajā kontrolētajā klīniskajā pētījumā, pētot audu pārklājumu plaušu ķirurģijā, nav dokumentēta pārklājumu metodes priekšrocība attiecībā pret standarta ārstēšanas metodi ar plaušu gāzēšanu, jo tika iekļauta liela pacientu grupa (53%) bez gaisa noplūdes. Tomēr otra pētījuma laikā vērtējot audu pārklāšanos 299 pacientiem (149 pacientiem lietoja TachoSil, bet 150 pacientam – standarta ķirurģisko terapiju) ar diagnosticētu intraoperatīvu gaisa noplūdi, ir pierādīts TachoSil pārākums salīdzinājumā ar standarta terapiju.
TachoSil efektivitāti pārbaudīja randomizētā, kontrolētā pētījumā 726 pacientiem (362 pacientus ārstēja ar Tachosil un 364 – kontrolēti), kam tika veikta galsvaskausa pamatnes operācija kā papildterapija šuvēm smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai. Tajā efektivitātes rezultātu noteica pēc operācijas kā apstiprinātas cerebrospinālā šķidruma (CSF) noplūdes vai pseidomeningocēli, vai ārstēšanas neizdošanos operācijas laikā. Šajā pētījumā nevarēja dokumentēt pārākumu salīdzinājumā

5

ar pašreizējo praksi (kas ietvēra šuves, duraplastiju un fibrīna un polimēru līmes vai to kombināciju). Pacientu skaits, kam novēroja efektivitātes iznākumu, attiecīgi bija 25 (6,9%) Tachosil un 30 (8,2%) atbilstoši pašreizējai praksei ārstētajiem pacientiem, sniedzot izredžu attiecību 0,82 (95% CI: 0,47, 1,43). Tomēr 95% ticamības intervāli izredžu attiecības rezultātiem liecināja, ka Tachosil efektivitāte bija līdzīga pašreizējās prakses efektivitātei. Šajā pētījumā vērtēja divas TachoSil lietošanas metodes: Tachosil lietošanu virs smadzeņu cietā apvalka un TachoSil lietošanu abās smadzeņu cietā apvalka pusēs. Iegūtie rezultāti neattaisnoja otro metodi. TachoSil konstatēja labu panesamību, un to varēja droši lietot papildterapijā smadzeņu cietā apvalka pārklāšanai neiroķirurģijā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
TachoSil ir paredzēts tikai uzklāšanai uz brūcēm.. Tā intravaskulāra ievade ir kontrindicēta. Intravaskulārās famakokinētikas pētījumi ar cilvēku nav veikti.
Fibrīnu saturošie pārklājošie līdzekļi/hemostatiskie līdzekļi tiek metabolizēti tāpat kā endogēnais fibrīns – ar fibrinolīzes un fagocitozes palīdzību.
Pētījumos ar dzīvniekiem TachoSil pēc tam, kad bija lietots uz brūces virsmas, bioloģiski noārdījās 13 nedēļu laikā, atstājot nelielas paliekas. Dažiem dzīvniekiem pēc TachoSil lietošanas uz aknu brūcēm pilnīga tā noārdīšanās tika novērota pēc 12 mēnešiem, bet citu dzīvnieku organismā joprojām tika novērotas sīkas atliekas. Šī noārdīšanās bija saistīta ar granulocītu infiltrāciju, turklāt veidojās resorbtīvi granulācijas audi, kuros iekapsulējās sabrukušā TachoSil atliekas. Pētījumos ar dzīvniekiem lokāla nepanesamība netika novērota.
Lietojot cilvēkiem, atsevišķos gadījumos, kā nejaušs rezultāts, ir konstatētas preparāta atliekas, kas neizraisīja funkciju traucējumu pazīmes.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Vienreizēju devu toksicitātes pētījumi ar dažādām dzīvnieku sugām nekādas akūtas toksicitātes pazīmes neuzrāda.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1 Palīgvielu saraksts
Zirga kolagēns Cilvēka albumīns Riboflavīns (E101) Nātrija hlorīds Nātrija citrāts (E331) L-arginīna hidrohlorīds
6.2 Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3 Uzglabāšanas laiks
3 gadi. Pēc iepakojuma folijas atvēršanas TachoSil ir jāizlieto nekavējoties.
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
6

6.5 Iepakojuma veids un saturs
Katra noslēdzošā matrice ir iepakota PET-GAG blisterī, kas noslēgts ar ārējo PE-foliju. Blisteris ir iepakots alumīnija folijas maisiņā ar žāvējošu materiālu un ievietots kartona kārbiņā.
Iepakojuma lielums: Paciņas ar vienu 9,5 cm x 4,8 cm matrici. Paciņas ar divām 4,8 cm x 4,8 cm matricēm. Paciņas ar vienu 3,0 cm x 2,5 cm matrici. Paciņas ar piecām 3,0 cm x 2,5 cm matricēm. Paciņas ar vienu sarullētu 4,8 cm x 4,8 cm matrici.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai
TachoSil izplata gatavu lietošanai. Tas ir sterilā iepakojumā, ar ko jāapietas atbilstošā veidā. Atļauts izmantot tikai nebojātu iepakojumu saturu. Pēc paciņas atvēršanas vēlāka sterilizācija nav iespējama. Ārējo alumīnija folijas maisiņu ir atļauts atvērt nesterilā operācijas vidē. Iekšējais, sterilais blisteris jāatver sterilā operāciju zāles vidē. Pēc sterilā iekšējā pārklājuma atvēršanas TachoSil ir jāizlieto nekavējoties.
TachoSil ir jālieto sterilos apstākļos. Pirms produkta lietošanas brūces laukums ir jāattīra, piemēram, no asinīm, dezinfekcijas līdzekļiem un citiem šķidrumiem. Pēc parastā plakanā TachoSil izņemšanas no sterilā iepakojuma tas vispirms jāsamitrina fizioloģiskajā šķīdumā un nekavējoties jāuzklāj (brūcei). Matrices aktīvo (dzelteno) pusi uzklāj asiņojošajai/mitrojošai virsmai un, viegli piespiežot, tur 3 līdz 5 minūtes. Šī procedūra ļauj TachoSil viegli pielipt brūces virsmai.
Pēc sarullētā TachoSil izņemšanas no sterilā iepakojuma tas ar troakāra palīdzību bez iepriekšējas samitrināšanas nekavējoties jāuzklāj. Atrullējot matrici, tās dzeltenā aktīvā puse ar, piemēram, tīru knaibļu palīdzību, jānovieto uz asiņojošās virsmas un, uzmanīgi piespiežot ar mitru salveti, jāpietur 3-5 minūtes. Šī procedūra atvieglo TachoSil pielipšanu brūces virsmai.
Sūkli piespiež ar samitrinātu cimdu vai mitru tamponu. Sakarā ar kolagēna augsto afinitāti pret asinīm, TachoSil var pielipt arī ķirurģiskajiem instrumentiem,cimdiem vai blakus audiem, uz kuriem ir asinis. No tā iespējams izvairīties, pirms matrices uzklāšanas ķirurģiskos instrumentus un/vai cimdus notīrot un blakus audus notīrot. Svarīgi atzīmēt, ka nepietiekama blakus audu notīrīšana var izraisīt audu salipšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pēc TachoSil piespiešanas brūcei cimdi vai piespiešanai izmantotais tampons no sūkļa jāatņem piesardzīgi. Lai izvairītos no TachoSil nokrišanas un noturētu to vietā, iespējams izmantot, piemēram, ķirurģiskās knaibles.
Alternatīvi, piemēram, spēcīgākas asiņošanas gadījumā, TachoSil var lietot bez iepriekšējas samitrināšanas. Tomēr arī šai gadījumā to nepieciešams uz 3 līdz 5 minūtēm viegli piespiest brūcei.
TachoSil aktīvā puse jāuzliek tā, lai tā malas atrastos 1 līdz 2 cm ārpus brūces. Ja izmanto vairāk nekā vienu matrici, tām ir jāpārklājas. TachoSil, ja tas ir pārāk liels, ir atļauts apgriezt līdz nepieciešamajam izmēram un formai.
Neiroķirurģijā TachoSils jālieto virs smadzeņu cietā apvalka primārā pārklājuma.
Sarullēto TachoSil ir iespējams izmantot gan plašām operācijām, gan minimāli invazīvām ķirurģiskām manipulācijām, un to ir iespējams izvadīt caur vismaz 10 mm platu pieslēgvietu vai troakāru.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija 8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) EU/1/04/277/001-005 9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Pirmās reģistrācijas datums: 2004. gada 8. jūnijs. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 8. jūnijs. 10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMA) mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.
8

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS UN
RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
9

A. BIOLOĢISKI AKTĪVO VIELU RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja nosaukums un adrese
CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Vācija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
• Oficiāla sērijas izlaide
Saskaņā ar grozītās Direktīvas 2001/83/EK 114. pantu oficiālu sērijas izlaidi veiks valsts laboratorija vai cita šim mērķim apstiprināta laboratorija
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN DROŠU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Turklāt, papildināts RVP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaikus.
10

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
11

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
12

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS TachoSil noslēdzoša matrice Human fibrinogen/Human thrombin
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) Katrs matrices cm2 satur: Cilvēka fibrinogēns 5,5 mg Cilvēka trombīns 2,0 SV
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Zirga kolagēns, cilvēka albumīns, riboflavīns (E101), nātrija hlorīds, nātrija citrāts (E331), L-arginīna hidrohlorīds
4. ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS Noslēdzoša matrice 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm 2 matrices 4,8 cm x 4,8 cm 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm 5 matrices 3,0 cm x 2,5 cm 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm
5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS Lietošanai uz brūcēm. Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Pēc folijas paciņas atvēršanas izlietot nekavējoties. Atkārtoti nesterilizēt.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG}
13

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)
Neizlietotu produktu vai izlietotus materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) EU/1/04/277/001 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm EU/1/04/277/002 2 matrices 4,8 cm x 4,8 cm EU/1/04/277/003 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm EU/1/04/277/004 5 matrices 3,0 cm x 2,5 cm EU/1/04/277/005 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm
13. SĒRIJAS NUMURS Lot{numurs}
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.
17. UNI UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 127D. svKītrĀkoLdSs, IkDurEāNieTkļIaFuItsKuAniTkāOlsRidSe–nti2fDikaStoVrsĪTRKODS
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
14

PC: SN: NN:
15

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ALUMĪNIJA FOLIJAS MAISIŅŠ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS TachoSil noslēdzoša matrice Human fibrinogen/Human thrombin Lietošanai uz brūcēm 2. LIETOŠANAS METODE Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} 4. SĒRIJAS NUMURS Lot{numurs} 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm 1 matrice 4,8 cm x 4,8 cm 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm 6. CITA
16

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES POLIETILĒNTEREFTALĀTA BLISTERIS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS TachoSil 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Takeda 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} 4. SĒRIJAS NUMURS Lot{numurs} 5. CITA
17

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
18

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
TachoSil noslēdzoša matrice Human fibrinogen/Human thrombin
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam. - Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir TachoSil un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms TachoSil lietošanas 3. Kā lietot TachoSil 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt TachoSil 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir TachoSil un kādam nolūkam to lieto
Kāda ir TachoSil iedarbība? TachoSil dzeltenā puse satur aktīvās vielas: fibrinogēnu un trombīnu. Tādējādi TachoSil aktīvā puse ir dzeltena. Aktīvajai pusei nonākot saskarē ar šķidrumiem (kā asinīm, limfu vai fizioloģisko šķīdumu), fibrinogēns un trombīns aktivējas un veido fibrīna tīklu. Tas nozīmē, ka TachoSil pielīp audu virskārtai, notiek asins koagulācija (vietēja hemostāze) un audi tiek noslēgti. TachoSil organismā pilnīgi izšķīst un izzūd.
Kādam nolūkam TachoSil lieto? TachoSil izmanto ķirurģisku manipulāciju laikā – lai apturētu vietēju iekšējo orgānu asiņošanu (hemostāzei).
2. Kas Jums jāzina pirms TachoSil lietošanas
Nelietojiet TachoSil šādos gadījumos : - Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret cilvēka fibrinogēnu, cilvēka trombīnu vai kādu citu
(6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu..
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Tachosil paredzēts tikai vietējai lietošanai un nav piemērojams izmantošanai iekšējā asinsvadu sieniņā. Ja netīšām TachoSil ievieto iekšējā asinsvadu sieniņā, var rasties trombi.
Iespējams, ka pēc TachoSil plākstera uzklāšanas Jums var parādīties alerģiska reakcija. Jums var rasties nātrene vai izsitumi līdzīgi nātrenei, diskomforts krūtīs vai sasprindzinājums, sēkšana vai zems asinsspiediens. Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem.
Pēc vēdera dobuma operācijas un, ja TachoSil pielipis pie apkārtējiem audiem, operētajā vietā var sākt veidoties rētaudi. Rētaudi var izraisīt zarnu sieniņu salipšanu, kas var izraisīt zarnu aizsprostojumu.
Ja zāles gatavo no cilvēka asinīm vai plazmas, tiek veikti noteikti pasākumi, lai pacientam nodrošinātu infekciju profilaksi. Šie pasākumi ietver rūpīgu asins un plazmas donoru izvēli, lai būtu droši, ka tiek izslēgti iespējami infekciju pārnēsātāji, kā arī katra atsevišķā donoru materiāla un apvienotā plazmas materiāla rūpīga kontrole attiecībā uz vīrusu un infekciju klātbūtni. Šādu produktu ražotāji paredz arī
19

ražošanas procesa stadijas, kurās asins vai plazmas apstrādes laikā inaktivē vai aizvāc vīrusus. Neraugoties uz minētajiem pasākumiem, gadījumos, kad zāles gatavo no cilvēka asinīm vai plazmas, infekciju pārnēsātāju klātbūtni pilnīgi izslēgt nav iespējams. Minētais attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem, vai citiem infekciju veidiem.
Uzskata, ka veiktie pasākumi ir efektīvi pret apvalkotajiem vīrusiem, kā cilvēka imūndeficīta (HIV) vīrusu un hepatīta B un C vīrusiem, kā arī neapvalkoto hepatīta A vīrusu. Minētajiem pasākumiem var būt ierobežoti panākumi cīņā pret neapvalkotiem vīrusiem, piemēram, parvovīrusu B19. Parvovīrusa B19 infekcija var izraisīt smagas sekas grūtniecēm (infekcijas auglim) un personām ar imūnās sistēmas darbības nomākumu vai dažu anēmijas tipu gadījumā (piemēram, sirpjveida šūnu vai hemolītiskas anēmijas gadījumā).
Ja Jums lieto TachoSil, ir ārkārtīgi būtiski, ka stacionārā tiek pierakstīts zāļu nosaukums un atbilstošās sērijas numurs, kuri ļauj nodrošināt saistību starp pacientu un izmantotā produkta sērijas numuru.
Citas zāles un TachoSil Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
3. Kā lietot TachoSil
Jūsu ārstējošais ārsts TachoSil izmantos ķirurģisko manipulāciju laikā. Izmantojamo TachoSil daudzumu pielāgos brūces lielumam. Lai apturētu asiņošanu vai nosegtu audus, ārsts TachoSil novietos uz attiecīgā orgāna. Vēlāk TachoSil izšķīdīs un izzudīs.
4. Iespējamās blakusparādības
Līdzīgi citām zālēm, arī šīs zāles var izraisīt nevēlamas blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
TachoSil ir izgatavots uz olbaltumvielas saturošu sastāvdaļu bāzes. Aktīvās sastādaļas ir izgatavotas no cilvēka asinīm. Visas zāles, kas ir izgatavotas uz cilvēka asins sastāvdaļu bāzes, retos gadījumos var izraisīt alerģiskas reakcijas. Atsevišķos gadījumos šīs reakcijas var progresēt līdz anafilaktiskam šokam. Šīs alerģiskās reakcijas ir iespējamas, īpaši ja TachoSil lieto atkārtoti vai arī ja Jums ir alerģija pret jebkuru no TachoSil sastāvdaļām.
Klīniskajā pētījumā konstatēts, ka dažiem pacientiem veidojās antivielas pret TachoSil sastāvdaļām, taču nav ziņots par blakusefektiem, ko izraisa šo antivielu veidošanās.
Dažiem pacientiem pēc operācijas un TachoSil lietošanas var izveidoties rētaudi. Pēc vēdera dobuma ķirurģiskām operācijām var attīstīties arī zarnu obstrukcija un sāpes vēderā. Šāda veida gadījumu biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Lai mazinātu šo risku, Jūsu ķirurgam pirms TachoSil uzklāšanas ir jānotīra operējamā zona.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt TachoSil
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
20

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma, pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko TachoSil satur • Aktīvās vielas: cilvēka fibrinogēns (5,5 mg/cm2) un cilvēka trombīns (2,0 SV/cm2).
• Palīgvielas: zirga kolagēns, cilvēka albumīns, riboflavīns (E101), nātrija hlorīds, nātrija citrāts (E331) un L–arginīna hidrohlorīds.

TachoSil ārējais izskats un iepakojums

TachoSil noslēdzoša matrice, kuras dzeltenā puse ir klāta ar cilvēka fibrinogēnu un cilvēka trombīnu.

Pieejamie produkta izmēri atšķiras. Ir pieejami iepakojumi, kuros ir līdz pat 5 vienībām: Paciņas ar vienu 9,5 cm x 4,8 cm matrici. Paciņas ar divām 4,8 cm x 4,8 cm matricēm. Paciņas ar vienu 3,0 cm x 2,5 cm matrici. Paciņas ar piecām 3,0 cm x 2,5 cm matricēm. Paciņas ar vienu sarullētu 4,8 cm x 4,8 cm matrici.

Visi iepakojuma lielumi atsevišķu valstu tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Takeda Belgium Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Lietuva Takeda, UAB Tel: +370 521 09 070

България Такеда България Тел.: + 359 2 958 27 36;
+ 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg Takeda Belgium Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Česká republika Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Tel: +420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030

Danmark Takeda Pharma A/S Tlf: + 45 46 77 11 11

Malta Takeda Italia S.p.A. Tel: +39 06 502601

20

Deutschland Takeda GmbH Tel: +49 (0) 800 825 3325
Eesti Takeda Pharma AS Tel: +372 6177 669
Ελλάδα TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε Tηλ: + 30 210 6387800
España Takeda Farmacéutica España S.A Tlf: + 34 917 14 99 00
France Takeda France Tél : + 33 1 46 25 16 16
Hrvatska Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Tel: +385 1 377 88 96
Ireland Takeda Products Ireland Limited Tel: +353 (0) 1 6420021
Ísland Vistor hf. Tel.: +354 535 7000
Italia Takeda Italia S.p.A. Tel: +39 06 502601
Κύπρος Takeda Pharma A/S Tηλ: + 45 46 77 11 11
Latvija Takeda Latvia SIA Tel: + 371 67840082

Nederland Takeda Nederland bv Tel: +31 23 56 68 777
Norge Takeda AS Tlf: + 47 6676 3030
Österreich Takeda Pharma Ges.m.b.H Tel: + 43 (0) 800-20 80 50
Polska Takeda Polska Sp. z o.o Tel.: +48 22 608 13 00
Portugal Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda. Tel: + 351 21 120 1457
România Takeda Pharmaceuticals SRL Tel: + 40 21 335 03 91
Slovenija Takeda GmbH, Podružnica Slovenija Tel: + 386 (0) 59 082 480
Slovenská republika Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: + 421 (2) 20 602 600
Suomi/Finland Takeda Oy Puh/Tel: + 358 20 746 5000
Sverige Takeda Pharma AB Tel: + 46 8 731 28 00
United Kingdom Takeda UK Ltd. Tel: +44 (0) 1628 537 900

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {mēnesis GGGG}
Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas un veselības aprūpes profesionāļiem:
21

LIETOŠANAS pamācība
Pirms iepakojuma atvēršanas izlasiet šo instrukciju: TachoSil ir sterilā iepakojumā, tādēļ ir būtiski ievērot sekojošo:
• Lietot tikai nebojātus iepakojumus, kas nav bijuši atvērti (vēlāka sterilizācija nav iespējama). • Ir nepieciešama „nesterila” persona, kura atver ārējo alumīnija pārklājumu. • Ir nepieciešama „sterila” persona, kura atver iekšējo, sterilo iepakojumu. • Lietot TachoSil drīz pēc ārējā alumīnija pārklājuma atvēršanas. • Lietot TachoSil nekavējoties pēc iekšējā sterilā iepakojuma atvēršanas.
Instrukcija TachoSil jālieto tikai sterilos apstākļos.
Konstatējiet, kāda izmēra TachoSil ir nepieciešams. Noslēdzošās matrices izmērs ir atkarīgs no brūces lieluma. Tomēr ir jāievēro, ka matricei ir jāapsedz laukums, kas ir par 1 līdz 2 cm lielāks par brūces lielumu. Ja nepieciešams vairāk par vienu matrici, tām ir jāpārklājas. Ja brūce ir sīka, piemēram, pēc minimāli invazīvām operācijām, ieteicams izmantot mazāka izmēra (4,8 cm x 4,8 cm vai 3,0 x 2,5 cm) vai sarullēto TachoSil (4,8 cm x 4,8 cm). TachoSil ir iespējams piegriezt brūcei atbilstošā lielumā un formā.
1. Pirms TachoSil uzlikšanas viegli noslaukiet brūces virsmu. Spēcīga (pulsējoša) asiņošana ir jāaptur ar ķirurģiskām metodēm;
2. Atveriet iekšējo sterilo iepakojumu un izņemiet matrici. Samitriniet plakano TachoSil matrici fizioloģiskajā šķīdumā un nekavējoties uzlieciet uz brūces (ja brūce ir pilnīgi klāta ar asinīm vai citu šķidrumu, matrice pirms uzlikšanas nav jāsamitrina). Sarullētais TachoSil pirms izvadīšanas caur troakāru vai pieslēgvietu nav jāsamitrina.
3. Ja nepieciešams, ar fizioloģisko šķīdumu notīriet ķirurģiskos instrumentus, cimdus un blakus audus. TachoSil var pielipt ķirurģiskajiem instrumentiem, cimdiem vai blakus audiem, ja uz tiem ir asinis. Svarīgi atzīmēt, ka nepietiekama blakus audu notīrīšana var izraisīt audu salipšanu.
4. Ja brūcei tiek piekļūts ar troakāru, tā iekšpusei jābūt sausai. Pirms sarullētā TachoSil izvadīšanas caur troakāru ieteicams izņemt tā augšdaļu.
5. Novietojiet TachoSil aktīvo, dzelteno pusi uz brūces. Viegli piespiežot, 3 līdz 5 minūtes pieturiet TachoSil. Lai noturētu sūkli vietā, izmantojiet samitrinātu cimdu vai mitru tamponu. Minimāli invazīvu ķirurģisku manipulāciju laikā sarullēto matrici ar instrumentu palīdzību ir iespējams atritināt lietošanas vietā. Nesarullētais TachoSil lietošanas vietā jāsamitrina ar mitra tampona palīdzību un, uzmanīgi piespiežot, jāpietur 3–5 minūtes.
6. Spiedienu pēc 3 līdz 5 minūtēm uzmanīgi atbrīvojiet. Lai būtu droši, ka TachoSil nav pielipis samitrinātajam cimdam vai tamponam un ka tas nenokritīs no brūces, vienu TachoSil galu var pieturēt, piemēram, ar ķirurģiskajām knaiblēm. Atlieku produktu, kas jāaizvāc, nav. Matrice izšķīst (resorbējas).
Lai saglabātu saikni starp pacientu un produkta sērijas numuru, ir stingri ieteicams katru reizi, kad TachoSil lieto pacientam, saglabāt pierakstītu zāļu nosaukumu un atbilstošās sērijas numuru.
22