Stodal syrup

Sīrups

Stodal sīrups

Kartona kastīte, Stikla pudelīte, N1
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.
Anemone pulsatilla Bryonia dioica Rumex crispus Ipecacuanha Spongia tosta Sticta pulmonaria Antimonii tartras Myocarde Coccus cacti Drosera

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

7.85 €

Zāļu produkta identifikators

99-0703-01

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0703

Ražotājs

Boiron, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

23-MAR-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Sīrups

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Boiron, France

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

STODAL sīrups

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir STODAL sīrups un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms STODAL sīrupa lietošanas

3. Kā lietot STODAL sīrupu

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt STODAL sīrupu

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir STODAL sīrups un kādam nolūkam to lieto

STODAL sīrups ir homeopātiskas zāles, ko tradicionāli lieto simptomātiskai klepus ārstēšanai.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Kas Jums jāzina pirms STODAL sīrupa lietošanas

Nelietojiet STODAL sīrupu šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms STODAL sīrupa lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šīs zāles satur 1,74% (tilp%) etilspirta (alkohola).

Viena 5 ml deva satur 0,069 g etilspirta, 3,75 g saharozes un 0,00537 g benzoskābes.

Viena 15 ml deva satur 0,206 g etilspirta, 11,25 g saharozes un 0,0161 g benzoskābes.

Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri cieš no alkoholisma.

Etilspirta saturs jāņem vērā grūtniecības un zīdīšanas periodā, bērniem, kā arī augsta riska grupām, tādām kā pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsijas slimniekiem.

Cukura daudzums jāņem vērā diabēta slimniekiem.

Benzoskābe var pastiprināt dzelti (dzeltena āda un acis) jaundzimušajiem (līdz 4 nedēļu vecumam).

Citas zāles un STODAL sīrups

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

STODAL sīrups kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav piemērojams.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.

STODAL sīrups satur saharozi, etilspirtu un benzoskābi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Kā lietot STODAL sīrupu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem: pa vienai 15 ml devai mērkausiņā 3 līdz 5 reizes dienā.

Bērniem no 2 gadu vecuma: pa vienai 5 ml devai mērkausiņā 3 līdz 5 reizes dienā.

Bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem: konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis STODAL sīrupu vairāk nekā noteikts

Vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot STODAL sīrupu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto sīrupa devu.

Ja pārtraucat lietot STODAL sīrupu

Nav piemērojams.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt STODAL sīrupu

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko STODAL sīrups satur

- Aktīvās vielas ir 100g sīrupa satur:

Anemone pulsatilla 6 CH 0,95 g

Rumex crispus 6 CH 0,95 g

Bryonia dioica 3 CH 0,95 g

Ipecacuanha 3 CH 0,95 g

Spongia tosta 3 CH 0,95 g

Sticta pulmonaria 3 CH 0,95 g

Antimonium tartaricum 6 CH 0,95 g

Myocarde 6 CH 0,95 g

Coccus cacti 3 CH 0,95 g

Drosera TM 0,95 g

- Citas sastāvdaļas:

Tolu sīrups, ziepenītes sīrups, cukura sīrups, karamele, benzoskābe, 96% (tilp%) etilspirts.

STODAL sīrupa ārējais izskats un iepakojums

Gaiši dzeltenbrūns, aromātisks sīrups.

200 ml sīrupa stikla pudelē ar mērkausiņu.

200 ml sīrupa stikla pudelē ar pretpilēšanas aizbāzni un mērkausiņu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

SIA "G. Miežis Ārsts"

Mūkusalas iela 51,

Rīga, LV 1004

Tel/fakss: +371 67532498

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2017.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietā HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

SASKAŅOTS ZVA 12-04-2018

PAGE \* MERGEFORMAT1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

STODAL sīrups

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100 g sīrupa satur:

ANEMONE PULSATILLA 6 CH 0,95 g

RUMEX CRISPUS 6 CH 0,95 g

BRYONIA DIOICA 3 CH 0,95 g

IPECACUANHA 3 CH 0,95 g

SPONGIA TOSTA 3 CH 0,95 g

STICTA PULMONARIA 3 CH 0,95 g

ANTIMONIUM TARTARICUM 6 CH 0,95 g

MYOCARDE 6 CH 0,95 g

COCCUS CACTI 3 CH 0,95 g

DROSERA TM 0,95 g

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: saharozes sīrups, etilspirts, benzoskābe.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Sīrups.

Gaiši dzeltenbrūns, aromātisks sīrups.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Homeopātiskas zāles, ko tradicionāli lieto simptomātiskai klepus ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem: pa vienai 15 ml devai mērkausiņā 3 līdz 5 reizes dienā.

Bērniem no 2 gadu vecuma: pa vienai 5 ml devai mērkausiņā 3 līdz 5 reizes dienā.

Bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem: konsultēties ar ārstu.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur 1,74% (tilp%) etilspirta (alkohola).

Viena 5 ml deva satur 0,069 g etilspirta, 3,75 g saharozes un 0,00537 g benzoskābes.

Viena 15 ml deva satur 0,206 g etilspirta, 11,25 g saharozes un 0,00161 g benzoskābes.

Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri cieš no alkoholisma.

Etilspirta saturs jāņem vērā grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, kā arī augsta riska grupām, tādām kā pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsijas slimniekiem.

Tā kā zāles satur saharozi, to nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju un saharāzes –izomaltāzes nepietiekamību.

Benzoskābe var pastiprināt dzelti (dzeltena āda un acis) jaundzimušajiem (līdz 4 nedēļu vecumam).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Skatīt 4.4. apakšpunktu.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Stodal neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Nevēlamās blakusparādības

Nav novērotas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēžana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles, ATĶ kods: V03AX

Indikācija balstās uz sastāvā ietilpstošo sastāvdaļu tradicionālo homeopātisko pielietojumu.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.


5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav piemērojami.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tolu sīrups, ziepenītes sīrups, cukura sīrups, karamele, benzoskābe, 96% (tilp%) etilspirts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Iepakojuma veids un saturs

200 ml sīrupa stikla pudelē ar mērkausiņu, kas ievietota kartona kastītē.

200 ml sīrupa stikla pudelē ar pretpilēšanas aizbāzni un mērkausiņu, kas ievietota kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

99-0703

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999. gada 06. oktobrī

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 23. martā

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2017

SASKAŅOTS ZVA 12-04-2018

1.3.1.1 - Page PAGE 4 / NUMPAGES 4