Zāļu saraksts

Airexar Spiromax

ABS/PE/PP inhalators, N60
Salmeteroli xinafoas Fluticasoni propionas

Airexar Spiromax

ABS/PE/PP inhalators, N180
Salmeteroli xinafoas Fluticasoni propionas