Instillagel

Gels

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels

Pilnšļirce, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C.
Chlorhexidini digluconas Lidocaini hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

3.28 €

Zāļu produkta identifikators

03-0491-02

Zāļu reģistrācijas numurs

03-0491

Ražotājs

Almed GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-DEC-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

20,9 mg/0,52 mg/ml

Zāļu forma

Gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Farco-Pharma GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels

Lidocaini hydrochloridum, Chlorhexidini digluconas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Instillagel un kādam nolūkam tās/to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Instillagel lietošanas

3. Kā lietot Instillagel

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Instillagel

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Instillagel un kādam nolūkam tās/to lieto

Instillagel ir sterils gels, kas satur lokālās anestēzijas līdzekli un antiseptiskus līdzekļus un ir pieejams sterilā iepakojumā.

Tas satur lokālās (vietējas) anestēzijas līdzekli, lai novērstu sāpes, un antiseptiskus līdzekļus, lai samazinātu infekcijas risku, bet lubrikants padara procedūru saudzīgāku.

Instillagel tiek lietots, ievadot caurulīti vai instrumentu ķermeņa dobumos, piem., veicot kateterizāciju, zondēšanu (arī intraoperatīvu), jebkuras formas endoskopiju, fistulas katetra nomainīšanu, intubāciju, arī elpināšanas gadījumā, taisnās un resnās zarnas jatrogēnu (ārsta radīto) bojājumu novēršanai un pediatrijā.

Instillagel ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

2. Kas Jums jāzina pirms Instillagel lietošanas

Nelietojiet Instillagel šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret lokālās anestēzijas līdzekļiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja ir bojāta lietošanas vietas (mutes, pūšļa, uretras, maksts, resnās zarnas vai taisnās zarnas) gļotāda.

Instillagel nedrīkst lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Ja kāds no minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums, pasakiet to personai, kas izmantos gelu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Instillagel lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

Ja Jums ir sirds slimības;

Ja Jums ir aknu slimības;

Ja Jums ir epilepsija.

Informējiet medicīnisko personālu arī, ja Jūs lietojat kādas zāles neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai.

Pēc lietošanas mutes dobumā: uzmanieties, ja Jūs kaut ko norijat vai sakožat, jo varat nejust, ka iekožat pats sev.

Citas zāles un Instillagel

Lidokaīns jālieto ar piesardzību, ja Jūs saņemat antiaritmiskos līdzekļus.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Informējiet personu, kas izmantos gelu, ja Jūs esat grūtniece vai arī domājat, ka varētu būt stāvoklī.

Grūtniecības pirmajos 3 mēnešos lidokaīnu drīkst lietot tikai tad, ja tas ir noteikti nepieciešams. Nav zināms, vai lidokaīns nokļūst mātes pienā, tādēļ apmēram 12 stundas pēc gela lietošanas nedrīkst zīdīt bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc gela lietošanas Jūs varētu just vieglu miegainību. Šādā gadījumā atturieties vadīt transportlīdzekli vai apkalpot iekārtas.

Instillagel satur metilparahidroksibenzoātu (E218) un propilparahidroksibenzoātu (E216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

Instillagel alo satur 3,14 g propilēnglikola katrā 6 ml šļircē un 5,75 g propilēngikola katrā 11 ml šļircē.
Tas ir līdzvērtīgs 522,5 mg / ml.

Propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu.

3. Kā lietot Instillagel

Lai anestēzijas līdzeklis iedarbotos, nepieciešamas apmēram 5 minūtes pēc gela aplicēšanas. Bērniem, gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar noteiktām patoloģijām īpaša devas pielāgošana nav nepieciešama.

Bērniem ir iespējama lidokaīna pastiprināta sistēmiskā uzsūkšanās, un šī iemesla dēļ ir jāievēro attiecīga piesardzība.

Parasti maksimālajai devai bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem nevajadzētu pārsniegt 2,9 mg lidokaīna hidrohlorīda uz vienu ķermeņa masas kilogramu. Tas atbilst 1,5 ml Instillagel uz 10 ķermeņa masas kilogramiem.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparadības, kas var parādīties:

Ļoti reti: Pazemināts asinsspiediens, bradikardija (lēna sirdsdarbība)

Ļoti reti: urīna krāsas izmaiņas

Ļoti reti: krampji

Bieži: ādas kairinājums

Retāk: kontaktdermatīts

Reti: nātrene

Ļoti reti: lokāli lietojama amīdu grupas anestētiska līdzekļa un/vai hlorheksidīna izraisītas alerģiskas reakcijas (smagos gadījumos – anafilakse).

Ļoti reti: metilparahidroksibenzoāta (E218) un propilparahidroksibenzoāta (E216) izraisītas (iespējams, aizkavētas) alerģiskas reakcijas.

Nav zināms: pēc smagiem uretras bojājumiem ir iespējamas sistēmiskas nevēlamas blakusparādības (piemēram, anafilakse, asinsspiediena pazemināšanās, bradikardija (lēna sirdsdarbība) vai krampji)

Šo blakusparādību biežums ir klasificēts kā „bieži” (iespējamas ≥1/100 līdz <1/10 pacientiem), „retāk” (iespējamas ≥1/1000 līdz <1/100 pacientiem), „reti” (iespējamas ≥1/10 000 līdz <1/1000), „ļoti reti” (iespējamas <1/10 000 pacientiem) vai „nav zināms” (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Jūs varētu just vieglu durstīšanu tūlīt pēc gela aplicēšanas, bet tā izzūd, līdzko anestēzijas līdzeklis ir iedarbojies. Vairums cilvēku atzīst, ka gela lietošana nav radījusi nekādas problēmas, bet, protams, varētu būt viegls sāpīgums pēc lokālā anestēzijas līdzekļa darbības izbeigšanās.

Ja Jūs jūtat, ka Jums ir kāda reakcija uz gelu, lūdzu, pasakiet to ārstam pēc iespējas ātrāk.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu alsts aģentūrai (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Instillagel

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Šļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai. Ja viss saturs nav izlietots, šļirce ar atlikušo gelu jāizmet. Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc EXP.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Instillagel satur

Aktīvā(-s) viela(-s) ir:

100 g gela satur:

Lidokaīna hidrohlorīds (Lidocaini hydrochloridum) 2,000 g

Hlorheksidīna glikonāts 0,050 g

(kas atbilst 0,250 g hlorheksidīna glikonāta 20% šķīduma)

Citas sastāvdaļas ir: propilēnglikols (E1520), hidroksietilceluloze, nātrija hidroksīds metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), attīrīts ūdens.

Instillagel ārējais izskats un iepakojums

Gels.

Gels pa 6 ml vai 11 ml vienreizējās lietošanas šļircēs ar propilēna virzuli, kas noslēgts ar uzgali un hlorbutilgumijas aizbāzni.

Šļirces iepakotas PP blisteros. Blisteri pa 1, 10 vai 100 iepakoti kastītē.

N1: 1 x 6 ml vai 11 ml

N2: 10 x 6 ml vai 11 ml

N3: 100 x 6 ml vai 11 ml

Instillagel vienreizējās lietošanas šļircēs ir sterils, sterili iepakots un lietošanai gatavs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Farco-Pharma GmbH Gereonsmühlengasse 1‑11

D-50670 Köln

Vācija

Ražotājs

Almed GmbH, Motzener Straβe 41,

12277 Berlin, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Gelam ir divu lielumu iepakojumi – 6 ml un 11 ml. Procedūrai parasti izmanto visu iepakojuma saturu.

Šļirci izņem no sterilā iepakojuma, noplēšot papīru tā mugurpusē. Pirms šļirces zilā uzgaļa noņemšanas atbrīvojiet virzuli, saudzīgi spiežot to. Noņemiet uzgali. Ievietojiet šļirces galu anestezējamā apvidus atverē un lēni bīdiet virzuli, lai izspiestu gelu.

Teksta pārskatīšanas datums

2018. gada decembris

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

PAGE \* MERGEFORMAT1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100 g gela satur:

Lidokaīna hidrohlorīds (Lidocaini hydrochloridum) 2,000 g

Hlorheksidīna glikonāts (Chlorhexidini gluconas) 0,050 g, kas atbilst 0,250 g hlorheksidīna glikonāta 20% šķīduma

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Metilparahidroksibenzoāts (E218) (Methylis hydroxybenzoas) 0,060 g

Propilparahidroksibenzoāts (E216) (Propylis hydroxybenzoas) 0,025 g

Propilēnglikols (E1520) 50.00 g

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Gels.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Gels gļotādas dezinfekcijai un lokālai anestēzijai, piem., veicot kateterizāciju, zondēšanu (arī intraoperatīvu), jebkuras formas endoskopiju, fistulas katetra nomainīšanu, intubāciju, arī elpināšanas gadījumā, taisnās un resnās zarnas jatrogēnu bojājumu novēršanai un pediatrijā.

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels ir paredzēts pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

4.2. Devas un lietošanas veids

Ja nav ordinēts citādi, uroloģijā lieto:

a) veicot kateterizāciju:

instilē 6 ml vai 11 ml. Pēc dzimumlocekļa galviņas un uretras ārējās atveres dezinficēšanas Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels lēni instilē uretrā un komprimē dzimumlocekļa galviņu, līdz ir iestājusies lokāli anestezējošā un dezinficējošā darbība.

b) veicot cistoskopiju un endoskopiju:

nstilē 11 ml, eventuāli papildus 6 ml vai 11 ml. Lai instrumenta ievadīšana būtu aseptiska un nesāpīga, visai uretrai, ieskaitot sphincter externus, ir jābūt anestezētai un pārklātai ar slīdvielas slāni. Sulcus coronarius apvidū jāuzliek penis spaile.

c) uretras stenozes gadījumā (striktūru pārdalīšana, bužēšana):

instilē 11 ml, eventuāli papildus 6 ml vai 11 ml un uzliek penis spaili. Nepieciešamā uretras anestēzija tiek sasniegta pēc 5 ‑ 10 minūtēm.

d) dezinfekcijai 6 ml vai 11 ml gela vienmērīgi uzziež uz gļotādas (instilē).

Cita veida izmantošana:

6 ml vai 11 ml lēni instilē attiecīgajā ķermeņa atverē un/vai gelu pēc iespējas vienmērīgāk uzziež uz ievadāmā katetra vai instrumenta.

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels pilna lokāli anestezējošā un dezinficējošā (antiseptiskā) darbība iestājas pēc 5 ‑ 10 minūtēm.

Instilācijai lietošanas ilgumu nav nepieciešams ierobežot.

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels nedrīkst lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Parasti maksimālajai devai bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem nevajadzētu pārsniegt 2,9 mg lidokaīna hidrohlorīda uz vienu ķermeņa masas kilogramu. Tas atbilst 1,5 ml Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels uz 10 ķermeņa masas kilogramiem.

Bērniem ir iespējama lidokaīna pastiprināta sistēmiskā uzsūkšanās, un šī iemesla dēļ ir jāievēro attiecīga piesardzība.

4.3. Kontrindikācijas

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels ir kontrindicēts bērniem vecumā līdz 2 gadiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Pacientiem, kam ir kādreiz bijušas paaugstinātas jutības un nevēlamas reakcijas pret lokālās anestēzijas līdzekli;

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels kontrindicēts gadījumā, ja ir paaugstināta jutība pret amīdu tipa anestēzijas līdzekļiem, hlorheksidīnu, alkil‑4‑parahidroksibenzoātiem vai kādu preparāta sastāvdaļu.

Lidokaīna absorbcija paaugstinās, ja ir bojāta gļotāda, tad pacientiem ar gļotādas bojājumu Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels lietot nedrīkst.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientiem ar sirds slimībām, aknu slimībām un epileptiķiem zāles, kas satur lokālos anestēzijas līdzekļus jālieto ar piesardzību.

Jālieto ar piesardzību pacientiem, kas lieto zāles neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai.

Šo zāļu sastāvā ir metilparahidroksibenzoāts (E218) un propilparahidroksibenzoāts (E216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas), un propilēnglikols (E1520), kas var izraisīt ādas kairinājumu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lidokaīns jālieto ar piesardzību, ja pacienti saņem antiaritmiskos līdzekļus.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecības pirmajos 3 mēnešus lidokaīnu drīkst lietot tikai tad, ja tas ir būtiski nepieciešams. Nav zināms, vai lidokaīns nokļūst mātes pienā, tādēļ apmēram 12 stundas pēc gela lietošanas nedrīkst zīdīt bērnu.

Līdz šim nav pierādījumu, ka lidokaīnam ir negatīva ietekme uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pēc gela lietošanas jūs varētu just vieglu miegainību. Šādā gadījumā atturieties vadīt transportlīdzekli vai apkalpot iekārtas.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības ir norādītas atkarībā no biežuma un atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijas datubāzei. Biežuma iedalījums ir šāds:

ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Iespējamās nevēlamās blakusparadības:

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti: Pazemināts asinsspiediens, bradikardija

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: Methemoglobīns urīnā

Nervu sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: krampji

Ādas un zemādas audu bojājumi:

Bieži: ādas kairinājums

Retāk: kontaktdermatīts

Reti: nātrene

Imūnās sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: lokāli lietojama amīdu grupas anestētiska līdzekļa un/vai hlorheksidīna izraisītas alerģiskas reakcijas (smagos gadījumos – anafilakse).

Ļoti reti: metilparahidroksibenzoāta (E218) un propilparahidroksibenzoāta (E216) izraisītas (iespējams, aizkavētas) alerģiskas reakcijas.

Traumas,saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Nav zināms: smagu gļotādas bojājumu dēļ ir iespējama uzsūkšanās. Iespējamās sistēmiskās nevēlamās blakusparādības ir anafilakse, asinsspiediena pazemināšanās, bradikardija vai krampji.

Pacients var just vieglu durstīšanu tūlīt pēc gela aplicēšanas, bet tā izzūd, līdzko anestēzijas līdzeklis ir iedarbojies. Vairums cilvēku atzīst, ka gela lietošana nav radījusi nekādas problēmas, bet, protams, varētu būt viegls sāpīgums pēc lokālā anestēzijas līdzekļa darbības izbeigšanās.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv).

4.9. Pārdozēšana

Ja stipri asiņojošu brūču gadījumā lidokaīna iespējamās uzsūkšanās dēļ rodas blakusparādības, indicēti šādi pretpasākumi: pazemināta asinsspiediena gadījumā pretlīdzeklis ir epinefrīns vai dopamīns i.v., bradikardijas gadījumā – piem., orciprenalīns, pret krampjiem – īsas darbības barbiturātu mazas devas vai suksametonijs.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vietējās anestēzijas līdzekļi, lidokaīns. ATĶ kods: N01BB52

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels anestēzijas līdzeklis ir lidokaīns, kas stabilizē nervu membrānas un nodrošina nervu impulsu nonākšanu un vadīšanu, kā arī veic lokālu anestezējošu efektu. Pēc produkta lietošanas uz membrānas lidokaīns tiek absorbēts, bet asinīs koncentrācija pēc instalācijas devās līdz 800 mg uretrā paliek zemā līmenī, zem toksiskā līmeņa.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Lidokaīna metabolisms noris aknās un neizmainītā veidā zāļu viela tiek izvadīta caur nierēm.

Hlorheksidīna glukonāta antiseptiskā darbība pastiprinās kombinācijā ar metil- un propilparahidroksibenzoātim, un mikroorganismi, kas normāli eksistē uretras distālojos

rajonos, tiek iznīcināti pēc 5‑10 minūtēm. Mikroorganismu pieaugums aizkavējas turpinot uroģenitinālu iejaukšanos vai to virzīšanu uz augšu.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav veikti lokālas toksicitātes eksperimentāli pētījumi ar dzīvniekiem. Gatavā medi- kamenta Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels lokālā panesība cilvēkiem ir ļoti laba. Instillagel 20,9 mg/ 0,52 mg/ml gels nedrīkst lietot ilgāku laiku lielās devās.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Propilēnglikols (E1520), hidroksietilceluloze, nātrija hidroksīds, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), attīrīts ūdens.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

Vienreizējai lietošanai.

Pēc atvēršanas uzreiz jāizlieto, bet atlikums jāizmet.

Pēc derīguma termiņa Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels vairs nedrīkst lietot!

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Gels pa 6 ml vai 11 ml vienreizējās lietošanas šļircēs ar propilēna virzuli, kas noslēgts ar uzgali un hlorbutilgumijas aizbāzni.

Šļirces iepakotas PP blisteros. Blisteri pa 1, 10 vai 100 iepakoti kastītē.

N1: 1 x 6 ml vai 11 ml

N2: 10 x 6 ml vai 11 ml

N3: 100 x 6 ml vai 11 ml

Instillagel 20,9 mg/0,52 mg/ml gels vienreizējās lietošanas šļircēs ir sterils, sterili iepakots un lietošanai gatavs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

Šļirce un neizlietotais gels ir jāizmet atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Farco-Pharma GmbH

Gereonsmühlengasse 1-11

D-50670 Köln

Vācija

Ražotājs

Almed GmbH, Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

03-0491

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 18. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 22. decembris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2018. gada decembris

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

PAGE \* MERGEFORMAT1