Hartil HCT

Tablete

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes

Kartona kastīte, PVH/PHTFE/AL blisteris, N28
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
Ramiprilum Hydrochlorothiazidum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.68 €

Zāļu produkta identifikators

I000922-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000922

Ražotājs

Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Germany; Egis Pharmaceuticals PLC Site number 2, Hungary

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

05-MAR-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg/25mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes

Ramiprilum/Hydrochlorothiazidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Hartil HCT un kādam nolūkam tās/to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Hartil HCT lietošanas

3. Kā lietot Hartil HCT

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Hartil HCT

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Hartil HCT un kādam nolūkam tās/to lieto

Hartil HCT ir zāļu kombinācija, kas sastāv no divām zālēm, ko sauc par ramiprilu un hidrohlorotiazīdu.

Ramiprils pieder zāļu grupai, ko sauc par AKE inhibitoriem (angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitors). Tas darbojas:

Samazinot tādu vielu veidošanos Jūsu organismā, kas paaugstina Jūsu asinsspiedienu.

Atbrīvojot un paplašinot Jūsu asinsvadus.

Palīdzot Jūsu sirdij vieglāk sūknēt asinis jūsu organismā.

Hidrohlorotiazīds pieder zāļu grupai, ko sauc par tiazīdu grupas urīndzenošajiem līdzekļiem vai “ūdens tabletēm”. Tas palielina saražotā ūdens (urīna) daudzumu Jūsu organismā. Tas savukārt pazemina Jūsu asinsspiedienu.

Hartil HCT lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu. Divas aktīvās vielas darbojas kopā, lai pazeminātu Jūsu asinsspiedienu. Tās tiek lietotas kopā gadījumos, kad ārstēšana ar vienu no līdzekļiem nav iedarbīga.

2. Kas Jums jāzina pirms Hartil HCT lietošanas

Nelietojiet Hartil HCT šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret ramiprilu, hidrohlortiazīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret zālēm, kas ir līdzīgas Hartil HCT (citu AKE inhibitoru vai sulfonamīda atvasinājumu).

Paaugstinātas jutības reakcijas pazīmes var izpausties kā izsitumi, rīšanas vai elpošanas grūtības, jūsu lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkums.

Ja Jums ir bijušas nopietnas alerģiskas reakcijas, ko sauc par angioedēmu. Tās var izpausties kā nieze, nātrene, sarkani plankumi uz rokām, pēdām un kakla, rīkles un mēles tūska, tūska ap acīm un lūpām, elpošanas un rīšanas grūtības.

ja Jūs esat lietojis vai pašlaik lietojat sakubitrilu/valsartānu - zāles, ko lieto ilgstošas (hroniskas) sirds mazspējas ārstēšanai pieaugušajiem.

Ja Jums tiek veikta dialīze vai cita veida asins filtrācija. Atkarībā no iekārtas, ar kuru tā tiek veikta, Hartil HCT var nebūt Jums piemērots.

Ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Ja Jūsu asinīs nav normāls sāļu (kalcija, kālija, nātrija) savienojumu daudzums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi sakarā ar to, ka ir samazināta asiņu piegāde nierēm (nieru artērijas stenoze).

Pēdējo 6 grūtniecības mēnešu laikā ( skatīt tālāk apakšpunktā “Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti ( skatīt tālāk apakšpunktā “Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Nelietojiet vienas no šīm zālēm vai abas kopā. Ja Jūs neesat drošs, pastāstiet par to savam ārstam pirms Hartil HCT lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība, lietošanā

Pirms Hartil HCT lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir sirds, aknu vai nieru darbības traucējumi.

Ja Jūs esat zaudējis lielu sāļu vai šķidruma daudzumu (ja Jums ir slikta dūša (vemšana), ja Jums ir caureja, ja Jums ir svīšana, kas ir stiprāka nekā parasti, ja Jūs ievērojat diētu ar pazeminātu sāls daudzumu, ja Jūs lietojat urīndzenošos līdzekļus (“ūdens tabletes”), vai ja Jums tiek veikta dialīze.

Ja Jūs saņemat ārstēšanu, lai samazinātu Jūsu alerģiju pret bišu vai lapseņu kodumiem (desensitizāciju).

Ja Jūs gatavojaties saņemt anestēziju. Tā parasti tiek lietota pirms operācijām vai zobārsta apmeklējumiem. Jums var būs nepieciešams pārtraukt Hartil HCT lietošanu vienu dienu iepriekš; jautājiet padomu ārstam.

Ja jums ir augsts kālija līmenis asinīs (redzams asins analīžu rezultātos).

Ja Jūs lietojat zāles vai Jums ir veselības traucējumi, kas var samazināt nātrija līmeni asinīs. Jūsu ārsts var regulāri nozīmēt asins analīzes, lai kontrolētu nātrija līmeni asinīs, it īpaši, ja Jūs esat gados vecāks pacients.

ja Jūs lietojat zāles, kas var paaugstināt angioedēmas, nopietnas alerģiskas reakcijas, risku, tādas kā mTOR inhibitorus (piem. temsirolimu, everolimu, sirolimu), vildagliptīnu, neprilizīna (NEP) inhibitorus (tādus kā racekadotrilu) vai sakubitrilu/valsartānu. Par sakubitrilu/valsartānu skatīt informāciju 2. punktā „Nelietojiet Hartil HCT šādos gadījumos”.

Ja jums ir kolagēnās asinsvadu slimības, tādas kā sklerodermija vai sistēmiskā sarkanā vilkēde.

Jums ir jāinformē ārsts, ja domājat, ka Jums ir vai varētu būt iestājusies grūtniecība.

Hartil HCT nav ieteicams pirmo 3 grūtniecības mēnešu laikā un tā lietošana pēc 3. grūtniecības mēneša var nopietni kaitēt Jūsu bērnam (skatīt tālāk apakšpunktā “Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Ja Jums ir redzes pavājināšanās vai sāpes acīs, it īpaši ja pastāv risks par stāvokli, ko sauc par glaukomu vai ir alerģija pret zālēm, kas satur penicilīnu vai sulfonamīdu.

Ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

angiotensīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns, telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

Aliskirēnu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Hartil HCT šādos gadījumos”.

Ja Jums ir bijis ādas vēzis vai ja Jums ārstēšanas laikā rodas negaidīts ādas bojājums. Ārstēšana ar hidrohlortiazīdu, īpaši ilgstoša lielu devu lietošana, var palielināt dažu veidu ādas un lūpas vēža (nemelanomas ādas vēža) risku. Hartil HCT lietošanas laikā aizsargājiet ādu pret saules gaismas un UV staru iedarbību

Bērni un pusaudži

Hartil HCT nav ieteicams bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Tas ir tādēļ, ka šīs zāles nekad nav lietotas šajās vecuma grupās

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums (vai, ja Jūs neesat drošs), pastāstiet par to savam ārstam pirms Hartil HCT lietošanas.

Citas zāles un Hartil HCT

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka Hartil HCT var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Tāpat dažas zāles var ietekmēt Hartil HCT iedarbību.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat angiotensīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Hartil HCT šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat šādas zāles. Tās var ievērojami pavājināt Hartil HCT iedarbību:

Zāles, ko lieto sāpju un iekaisuma mazināšanai (tā saucamie nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, tādi kā ibuprofēns vai indometacīns un acetilsalicilskābe).

Zāles, ko lieto zema asinsspiediena, šoka, sirds mazspējas, astmas vai paaugstinātas jutības reakciju ārstēšanai, tādas kā efedrīns, noradrenalīns vai adrenalīns. Jūsu ārstam vajadzēs pārbaudīt Jūsu asinspiedienu.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tās var plielināt blakusparādību attīstīšanās iespējamību, ja Jūs tās lietosiet kopā ar Hartil HCT:

Sakubitrilu/valsartānu - lieto ilgstošas (hroniskas) sirds mazspējas veida ārstēšanai pieaugušajiem. (skatīt arī informāciju 2. punktā “Nelietojiet Hartil HCT šādos gadījumos”).

Zāles, ko lieto sāpju un iekaisuma mazināšanai (tā saucamie nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, tādi kā ibuprofēns vai indometacīns un acetilsalicilskābe).

Zāles, kas var samazināt kālija daudzumu Jūsu asinīs. Starp šādām zālēm var būt līdzekļi aizcietējuma ārstēšanai, urīndzenošie līdzekļi (“ūdens tabletes”), amfotericīns B (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai) un AKTH (lieto, lai noteiktu, vai Jūsu virsnieres strādā pareizi).

Zāles vēža ārstēšanai (ķīmijterapijas līdzekļi).

Zāles sirds darbības traucējumu, tai skaitā sirds darbības ritma traucējumu, ārstēšanai.

Zāles, lai apturētu atgrūšanas reakciju pēc orgānu pārstādīšanas, tādas kā ciklosporīns.

Urīndzenošie līdzekļi (“ūdens tabletes”), tādas kā furosemīds.

Zāles, kas var paaugstināt kālija līmeni Jūsu asinīs, tādas kā spironolaktons, triamterēns, amilorīds, kālija sāļi, trimetoprims viens pats vai kombinācijā ar sulfametoksazolu (baktēriju izraisītas infekcijas ārstēšanai) un heparīns (asins šķīdināšanas līdzeklis).

Steroīdie līdzekļi iekaisuma ārstēšanai, tādi kā prednizolons.

Kalcija piedevas.

Allopurinols (lieto urīnskābes līmeņa pazemināšanai Jūsu asinīs).

Prokaīnamīds (lieto sirds darbības ritma traucējumu ārstēšanai).

Holestiramīns (lieto lipīdu līmeņa pazemināšanai Jūsu asinīs).

Karbamazepīns (lieto epilepsijas ārstēšanai).

Heparīns (lieto kā asins šķīdināšanas līdzekli).

Temsirolims (lieto vēža ārstēšanai).

Sirolims, everolims (lieto transplantāta atgrūšanas profilaksei).

Vildagliptīns (lieto 2 tipa diabēta ārstēšanai).

Racekardotrilu (lieto caurejas ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Hartil HCT var ietekmēt to iedarbību:

Zāles, ko lieto diabēta ārstēšanai, tādas kā perorālie pretdiabēta līdzekļi un insulīns. Hartil HCT var palielināt cukura līmeni Jūsu asinīs. Lietojot Hartil HCT, biežāk pārbaudiet Jūsu cukura līmeni asinīs.

Litijs (zāles psihisko traucējumu ārstēšanai). Hartil HCT var paaugstināt litija līmeni Jūsu asinīs. Jūsu ārstam ir biežāk jāpārbauda litija līmeni Jūsu asinīs.

Zāles, kas atslābina Jūsu muskuļus.

Hinīns (zāles malārijas ārstēšanai).

Zāles, kas satur jodu; tās var tikt lietotas, ja Jums tiek veikta skenēšana vai rentgena izmeklēšana slimnīcā.

Penicilīns (zāles infekciju ārstēšanai).

Zāles asins šķīdināšanai, ko lieto iekšķīgi (perorālie antikoagulanti), tādas kā varfarīns.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums (vai ja Jūs neesat drošs), pastāstiet to savam ārstam pirms Hartil HCT lietošanas.

Izmeklējumi

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms šo zāļu lietošanas:

Ja Jums tiek veikta epitēlijķermenīšu (paratireoīdās) funkcijas pārbaude. Hartil HCT var ietekmēt pārbaudes rezultātus.

Ja Jūs esat sportists, kuram tiek veikts antidopinga tests. Hartil HCT var uzrādīt pozitīvu rezultātu.

Hartil HCT kopā ar uzturu un alkoholu

Alkohola lietošana kopā ar Hartil HCT var izraisīt Jums apreibuma vai “vieglas galvas” sajūtu. Ja Jūs apsverat, cik daudz alkohola Jūs varat lietot, lietojot Hartil HCT, apspriediet to ar savu ārstu, jo alkohols var pastiprināt zāļu izraisīto asinsspiedienu pazeminošo iedarbību.

Hartil HCT var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pirmo 12 grūtniecības nedēļu laikā Jums nevajadzētu lietot Hartil HCT, bet pēc 13. nedēļas Jums to nav atļauts lietot vispār, jo šo zāļu lietošana grūtniecības laikā var kaitēt Jūsu bērnam.

Ja Jums Hartil HCT lietošanas laikā iestājas grūtniecība, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam. Pirms plānotas grūtniecības ir jāpāriet uz piemērotu alternatīvu ārstēšanas veidu.

Barošana ar krūti

Ja barojat bērnu ar krūti, Jūs nedrīkstat lietot Hartil HCT. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Hartil HCT lietošana var izraisīt Jums apreibuma sajūtu. Biežāk to novēro, uzsākot Hartil HCT lietošanu vai sākot lietot lielāku devu. Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Hartil HCT 5mg/25mg tabletes satur 50mg laktozes monohidrātu. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir atsevišķu cukuru nepanesība, pirms zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

Kā lietot Hartil HCT

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāļu lietošana

Lietojiet šīs zāles iekšķīgi vienā un tajā pašā diennakts laikā, parasti no rīta, katru dienu.

Norijiet tableti, uzdzerot šķidrumu.

Tableti nedrīkst sasmalcināt vai sakošļāt.

Ārstēšanas ilgums

Paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai

Jūsu ārsts noteiks devu, kādu Jums ir jālieto, līdz Jūsu asinsspiediens normalizēsies.

Gados vecākiem cilvēkiem

Jūsu ārsts samazinās sākuma devu un pielāgos Jūsu ārstēšanu lēnāk.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Hartil HCT neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, jaunākiem par 18 gadiem, jo dati par tā lietošanas drošību un efektivitāti nav pietiekami.

Ja esat lietojis Hartil HCT vairāk nekā noteikts

Pastāstiet ārstam vai griezieties tuvākajā slimnīcā neatliekamās palīdzības nodaļā nekavējoties. Nevadiet transportlīdzekli, lai nokļūtu slimnīcā, palūdziet kādam palīdzību vai zvaniet ātrajai palīdzībai. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai ārsts zinātu, ko Jūs esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Hartil HCT:

Ja esat aizmirsis lietot Hartil HCT, lietojiet parasto devu nākošajā reizē.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet Hartil HCT lietošanu un griezieties pie ārsta, ja novērojat kādu no sekojošām nopietnām blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība:

sejas, lūpu vai rīkles pietūkums, kas izraisa rīšanas vai elpošanas grūtības, kā arī nieze un izsitumi. Tās var būt nopietnas paaugstinātas jutības reakcijas uz Hartil HCT pazīmes,

nopietnas ādas reakcijas, tai skaitā izsitumi, čūlas mutē, jau esošas ādas slimības pasliktināšanās, ādas apsārtums, čulgas vai ādas lobīšanās (Stīvena-Džonsomna sindroms, toksiskā epidermas nekrolīze vai daudzformu eritēma).

Pastāstiet savam ārstam nekavējoties, ja Jūs novērojat:

ātrākus, nevienmērīgus vai spēcīgākus sirds sitienus (sirdsklauves), sāpes krūtīs, spiediena sajūtu krūšu kurvī vai citus nopietnus traucējumus, tai skaitā sirdslēkmi vai insultu,

apgrūtinātu elpošanu, klepu, kas ilgst vairāk kā divas vai trīs dienas, un noguruma sajūtu. Tās var būt plaušu slimības, tai skaitā iekaisuma, pazīmes,

vieglāku zilumu veidošanos, ilgāku nekā parasti asiņošanu, citas asiņošanas pazīmes (piemēram, smaganu asiņošanu), purpura krāsas plankumus un pūtītes uz ādas, vai infekcijas, kas attīstās vieglāk nekā parasti, rīkles “jēlumu” un drudzi, noguruma sajūtu, nespēku, reiboni vai ādas bālumu. Tās var būt asins šūnu izmaiņu vai kaulu smadzeņu bojājuma pazīmes,

stipras sāpes kuņģī, kas var izstarot uz muguru. Tas var liecināt par pankreatīta (aizkuņģa dziedzera) attīstību,

drudzi, drebuļus, nogurumu, apetītes zudumu, sāpes kuņģī, vājuma sajūtu, ādas vai acu iekrāsošanos dzeltenā krāsā (dzelti). Tās var būt aknu darbības traucējumu, tādu kā hepatīts (aknu iekaisums) vai aknu bojājums, pazīmes

stipras sāpes acīs, neskaidra redze vai loks ap gaismas avotu, galvassāpes, pastiprināta asarošana vai nelabums un vemšana var būt glaukomas pazīmes. Redzes asuma samazināšanās, tuvredzība var būt miopijas pazīmes.

Citas blakusparādības:

Pastāstiet savam ārstam, ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, vai ilgst vairāk kā dažas dienas.

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 pacientiem):

galvassāpes, vājuma vai noguruma sajūta,

reiboņa sajūta. To parasti novēro, uzsākot Hartil HCT lietošanu vai palielinot tā devu,

sauss rejošs klepus vai bronhīts,

augstāks cukura līmenis asinīs nekā parasti. Ja Jūs slimojat ar diabētu, var pasliktināties diabēta norise,

augstāks urīnskābes līmenis asinīs nekā parasti,

locītavu sāpes, apsārtums un pietūkums.

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 pacientiem):

ādas apsārtums ar vai bez piepacēluma,

pietvīkums, ģībonis, hipotensija (pārmērīgi pazemināts asinsspiediens), īpaši, ātri pieceļoties vai apsēžoties,

līdzsvara traucējumi (vertigo),

nieze un neparastas ādas sajūtas, tādas kā nejūtīgums, tirpšana, durstīšana, dedzināšana vai šermuļi (parestēzijas),

garšas sajūtu pārmaiņas vai zudums,

miega traucējumi,

depresijas, nemiera, lielākas nekā parasti nervozitātes vai nedrošības sajūta,

aizlikts deguns, deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts), apgrūtināta elpošana,

smaganu iekaisums (gingivīts), mutes gļotādu pietūkums,

neskaidra redze, acu apsārtums, nieze, tūska vai asarošana,

zvanīšana ausīs,

matu izkrišana,

sāpes krūtīs,

muskuļu sāpes,

aizcietējums, sāpes kuņģī vai zarnās,

gremošanas traucējumi vai nelabums,

lielāka šķidruma (urīna) daudzuma izdalīšanās nekā parasti,

svīšana, stiprāka nekā parasti, vai slāpju sajūta,

ēstgribas samazināšanās vai zudums (anoreksija), vājāka izsalkuma sajūta,

biežāka vai neregulāra sirds darbība,

roku un kāju tūska; tas var liecināt par lielāku šķidruma daudzumu organismā nekā parasti,

drudzis,

seksuāla nespēja vīriešiem,

samazināts sarkano asins šūnu daudzums (anēmija), balto asins šūnu daudzums (leikopēnija) vai nepietiekams trombocītu daudzums, kā arī pazemināts hemoglobīna līmenis,

izmaiņas asins analīzēs, kas liecina par aknu, aizkuņģa dziedzera vai nieru darbības traucējumiem,

mazāks nekā parasti kālija daudzums asinīs.

Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 pacientiem):

nelaba dūša, kam seko caureja vai grēmas,

sarkana pietūkusi mēle vai sausa mute,

lielāks nekā parasti kālija daudzums asinīs.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Pastāstiet savam ārstam, ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, vai ilgst vairāk kā dažas dienas.

Ādas un lūpas vēzis (nemelanomas ādas vēzis).

Koncentrēšanās grūtības, nemiers vai apmulsums.

Roku un kāju pirkstu krāsas pārmaiņas aukstumā, kam seko tirpšana vai sāpes, nokļūstot siltumā. To sauc par Reino fenomenu.

Krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem.

Asins trombu veidošanās.

Dzirdes traucējumi.

Acu sausums, lielāks nekā parasti.

Priekšmetu redzēšana dzeltenā krāsā.

Atūdeņošanās.

Vaigu pietūkums, sāpes un apsārtums (siekalu dziedzeru iekaisums).

Zarnu gļotādu tūska, ko sauc par zarnu angioedēmu, un kas izpaužas ar tādiem simptomiem kā sāpes vēderā, vemšana un caureja.

Izteiktāka jutība pret saules gaismu nekā parasti.

Smaga ādas atslāņošanās vai lobīšanās, niezoši, kreveļaini izsitumi vai citas ādas reakcijas, tādas kā sarkani izsitumi uz sejas vai pieres .

Ādas izsitumi vai zilumi.

Pūtītes uz ādas un aukstas ekstremitātes.

Nagu bojājumi (piemēram, nagu atdalīšanās no nagu gultnes).

Skeleta muskuļu stīvums vai nespēja pakustināt savus locekļus (tetānija).

Muskuļu nespēks vai krampji.

Samazināta seksuālā tieksme vīriešiem un sievietēm.

Asiņu izdalīšanās urīnā. Tā ir nieru darbības traucējumu (intersticiāla nefrīta) pazīme.

Lielāka nekā parasti cukura daudzuma izdalīšanās urīnā.

Palielināts noteikta veida balto asins šūnu daudzums (eozinofilija).

Palielināts visu asins šūnu daudzums (pancitopēnija).

Nātrija, kalcija, magnija sāļu, kā arī hlorīdu daudzuma izmaiņas asinīs.

Koncentrēts urīns (tumšā krāsā), slikta dūša vai vemšana, muskuļu krampji, apjukums un lēkmes, kas var būt saistīts ar neatbilstošu ADH (antidiurētiskā hormona) sekrēciju. Ja Jums ir šie simptomi, konsultējieties ar ārstu, cik drīz vien iespējams.

Reakcijas spēju palēnināšanās vai pavājināšanās.

Ožas pārmaiņas.

Apgrūtināta elpošana vai astmas gaitas pasliktināšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Hartil HCT

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc “Exp/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos . Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko satur Hartil HCT

Aktīvās vielas ir ramiprils (ramiprilum) un hidrohlortiazīds (hydrochlorothiazidum).

Katra tablete satur 5 mg ramiprila un 25 mg hidrohlortiazīda.

Pārējās sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hipromeloze (E464), krospovidons A tipa (E1202), mikrokristāliskā celuloze un nātrija stearilfumarāts.

Hartil HCT ārējais izskats un iepakojums

Hartil HCT 5/25 mg: Baltas, kapsulveidīgas tabletes. Abās pusēs ir dalījuma līnija un vienā pusē katrā dalījuma līnijas pusē iegravēts “5” un “25”.

Tabletes ir iepakotas blisteros, iepakojumā pa 14x2 (28)  tabletēm.

Informācija uz blistera:

Hartil HCT

5 mg/ 25 mg tabletes

Ramiprils/hidrohlortiazīds

EGIS

Sērija, derīguma termiņš

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

EGIS Pharmaceiticals PLC

1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38

Ungārija

Ražotājs

EGIS Pharmaceiticals PLC

H-1165 Budapest Bökényföldi út 118-120.

Ungārija

Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH

Hildebrand str 12.

D-37081 Göttingen, Vācija.

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrēts ar šādiem nosaukumiem:

Nīderlande

Prilitaril-HCT 5/25 mg tabletten

Bulgārija

Хартил HCT 5 mg/25 mg таблетки

Ungārija

Hartil HCT 5 mg /25 mg tabletta

Latvija

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes

Lietuva

Hartil HCT 5/25 mg tabletės

Rumānija

Hartil HCT 5/25 mg comprimate

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019

Saskaņots ZVA 24.04.2019.

EQ PAGE 1