Flamerio

Inhalācijas pulveris, dozēts

Flamerio 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts

Kartona kastīte, Al/Al blisteris inhalatorā, N60
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Salmeterolum Fluticasoni propionas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

12-0050-01

Zāļu reģistrācijas numurs

12-0050

Ražotājs

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc (SA), Greece

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

23-MAR-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā

Zāļu forma

Inhalācijas pulveris, dozēts

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc (SA), Greece

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Flamerio 50 mikrogrami/250 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts

Flamerio 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts

salmeterol/fluticasone propionas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi un slimības pazīmes.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatiet 4. apakšpunktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Flamerio un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas jāzina pirms Flamerio lietošanas

3. Kā lietot Flamerio

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Flamerio

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Flamerio un kādam nolūkam tās lieto

Flamerio sastāvā ir divas zāles: salmeterols un flutikazona propionāts:

 • Salmeterols ir ilgstošas darbības bronhodilatators. Bronhodilatatori palīdz plaušu elpceļiem palikt atvērtiem. Tas atvieglo gaisa iekļūšanu plaušās un izkļūšanu no tām. Šo zāļu iedarbība ilgst ne mazāk kā 12 stundas.

 • Flutikazona propionāts ir kortikosteroīds, kas mazina iekaisuma radīto tūsku un kairinājumu plaušās.

Ārsts ir parakstījis šīs zāles, lai palīdzētu novērst elpošanas traucējumus, piemēram:

 • astmu

 • hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). Flamerio 50/500 mikrogrami devā samazina HOPS simptomu uzliesmojumu biežumu.

Jums jālieto Flamerio katru dienu, saskaņā ar Jūsu ārsta norādījumiem. Tādējādi tiks nodrošināta pareiza zāļu darbība, lai kontrolētu Jūsu HOPS simptomus vai astmu

Flamerio palīdz novērst elpas trūkuma un sēcošas elpošanas rašanos. Tomēr Flamerio nevajadzētu lietot, lai atvieglotu pēkšņu elpas trūkuma lēkmi vai sēcošu elpošanu. Ja tā notiek, Jums jālieto ātras iedarbības (“avārijas”) inhalators, piemēram, salbutamols. Jums vienmēr jānēsā līdzi ātrās iedarbības “avārijas” inhalators.

2. Kas jāzina pirms Flamerio lietošanas

Nelietojiet Flamerio šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret salmeterolu un/vai flutikazona propionātu vai citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Runājiet ar savu ārstu pirms Flamerio lietošanas, ja Jums ir:

 • sirds slimība, tai skaitā neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība;

 • paaugstināta vairogdziedzera aktivitāte;

 • paaugstināts asinsspiediens;

 • cukura diabēts (Flamerio var paaugstināt cukura līmeni asinīs);

 • zems kālija līmenis asinīs;

 • tuberkuloze (TB) pašreiz vai agrāk vai citas plaušu infekcijas.

Sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi.

Citas zāles un Flamerio

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles astmas ārstēšanai un citas zāles, ko lietojat bez ārsta norādījuma. Tas jādara tādēļ, ka Flamerio var nebūt piemērots vienlaicīgai lietošanai ar dažām citām zālēm.

Pirms Flamerio lietošanas noteikti pastāstiet ārstam, ja lietojat šādas zāles:

 • β blokatorus (piemēram, atenololu, propranololu un sotalolu). β blokatorus galvenokārt lieto paaugstināta asinsspiediena vai citu ar sirdi saistītu traucējumu ārstēšanai.

 • Zāles infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu un eritromicīnu), tostarp zāles HIV ārstēšanai (piemēram, ritonaviru, kobicistatu saturošus produktus). Dažas no šīm zālēm var palielināt flutikazona propionāta vai salmeterola daudzumu organismā. Tas, savukārt, var palielināt Flamerio blakusparādību risku, iekļaujot neregulāru sirdsdarbību, vai pastiprināt blakusparādības. Ja lietojat šīs zāles, Jūsu ārsts, iespējams, vēlēsies uzraudzīt Jūs rūpīgāk.

 • Kortikosteroīdus (iekšķīgi vai injekciju veidā). Ja nesen esat lietojis minētās zāles, tas varētu palielināt risku, ka šīs zāles ietekmēs Jūsu virsnieres.

 • Diurētiķus (sauktus arī par “ūdens tabletēm”), ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

 • Citus bronhodilatatorus (piemēram, salbutamolu).

 • Ksantīna zāles. Tās bieži lieto astmas ārstēšanai.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un auglīgums

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav domājams, ka Flamerio varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Flamerio satur laktozi.

Šis daudzums parasti neizraisa problēmas cilvēkiem ar laktozes nepanesību. Palīgviela laktoze satur nelielu daudzumu piena proteīnu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Flamerio

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Lietojiet Flamerio katru dienu, kamēr ārsts Jums nav noteicis pārtraukt to lietošanu. Nelietojiet vairāk par ieteikto devu. Ja neesat pārliecināts, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Nepārtrauciet lietot Flamerio vai nesamaziniet Flamerio devu, pirms neesat sazinājies ar savu ārstu.

 • Flamerio jāinhalē plaušās caur muti.

 • Pēc lietošanas izskalojiet muti ar ūdeni un izspļaujiet.

Pieaugušajiem ar astmu

 • Flamerio 50 mikrogrami/ 250 mikrogrami/devā: viena inhalācija divas reizes dienā.

 • Flamerio 50 mikrogrami/ 500 mikrogrami/devā: viena inhalācija divas reizes dienā.

Pieaugušajiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS)

 • Flamerio 50 mikrogrami/ 500 mikrogrami/devā: viena inhalācija divas reizes dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Flamerio nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

Jūsu simptomus varētu labi kontrolēt, izmantojot Flamerio divas reizes dienā. Tādā gadījumā Jūsu ārsts var nolemt samazināt Jūsu devu līdz vienai reizei dienā. Turpmākā deva var būt:

 • vienu reizi vakarā – ja simptomi novērojami pa nakti

 • vienu reizi no rīta – ja simptomi novērojami pa dienu

Ir ļoti svarīgi ievērot ārsta norādījumus par inhalāciju skaitu un zāļu lietošanas biežumu.

Ja Jūs lietosiet Flamerio astmas ārstēšanai, ārsts vēlēsies regulāri pārbaudīt Jūsu simptomus.

Ja vērojams astmas saasinājums vai elpošanas pasliktināšanās, nekavējoties ziņojiet par to ārstam. Šādā gadījumā Jūs varat pamanīt, ka Jūsu elpošana kļūst sēcošāka, biežāk parādās saspīlējuma sajūta krūškurvī, vai arī Jums biežāk nākas lietot ātras iedarbības zāles simptomu atvieglošanai. Ja noticis jebkas no iepriekšminētā, Jums jāturpina lietot Flamerio, taču Jūs nedrīkstat palielināt inhalāciju skaitu. Jūsu krūškurvja stāvoklis var pasliktināties, un Jūs varat smagi saslimt. Tā kā Jums varētu būt nepieciešama papildu ārstēšana, dodieties pie ārsta.

Lietošanas norādījumi

Jūsu ārstam, medmāsai vai farmaceitam ir jāparāda Jums kā lietot inhalatoru (Elpenhaler). Tiem ir laiku pa laikam jāpārbauda, kā Jūs to lietojat. Ja Flamerio nelieto pareizi vai saskaņā ar norādījumiem, zāles var nepalīdzēt ārstēt Jūsu astmu vai HOPS, kā paredzēts.

ELPENHALER® LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šie norādījumi paredzēti pacientam par to, kā pareizi jāveic divu zāļu inhalācijas, kas ievietotas divās ligzdiņās vienas devas blisteros (divu ligzdiņu blisteros), kuri tiek uzglabāti Elpenhaler inhalācijas ierīcē.

APRAKSTS

Elpenhaler ir ierīce divu pulverveida zāļu vienlaicīgai inhalācijai. Abas zāles veido vienu zāļu kombināciju. Zāles ir ievietotas atsevišķi viena no otras, vienā no divām ligzdiņām, īpaši izveidotā divu ligzdiņu blisterī.

Divu ligzdiņu blisteris satur vienas devas(1) zāļu kombināciju.

pic1

Elpenhaler® sastāv no 3 daļām:

- iemutis un tā vāciņš (1).

- virsma (2), uz kuras tiek novietots divu ligzdiņu blisteris (zāļu atbalsta virsma).

- uzglabāšanas kaste (3), kurā atrodas divu ligzdiņu blisteri.

Trīs daļas ir savstarpēji savienotas un var tikt atvērtas neatkarīgi viena no otras.

pic2

Zāļu atbalsta virsma satur:

- pievienošanas izcilni (2A), pie kura tiek piestiprināts divu ligzdiņu blisteris.

- divus dobumus (2B), kuros tiek ievietotas abas blistera ligzdiņas.

- divas blistera sliedes (2C), kuras stingri notur divu ligzdiņu blisteri pareizajā pozīcijā uz zāļu atbalsta virsmas.

sketc_3_LV

Divu ligzdiņu blisteris satur:

- divas alumīnija sloksnes (4).

- divas ligzdiņas (5), vienu ar salmeterolu, bet otru

ar flutikazona propionātu.

- caurumu (6).

ELPENHALER® lietošana

Α. Ierīces sagatavošana

pic4 Atveriet kasti, nospiežot, kā parādīts attēlā, izņemiet blisteri un atkal aizveriet kasti.
pic5

Pilnībā atveriet iemuti, viegli nospiežot uz apdares daļas.

Atdaliet un nospiediet iemuti atpakaļ tā, lai atsegtu zāļu atbalsta virsmu.

Turiet divu ligzdiņu blisteri ar spīdīgo virsmu uz augšu tā, lai redzētu zilo līniju, kā parādīts attēlā. Sliežu marķētajai virsmai jābūt vērstai uz leju.

Novietojiet blistera cauruli uz zāļu atbalsta virsmas pievienošanas izciļņa. Viegli piespiežot, pārliecinieties, ka blisteris ir stingri piestiprināts pie pievienošanas izciļņa.

Abas blistera ligzdiņas ievietosies zāļu atbalsta virsmas dobumos, bet sliedes noturēs blisteri pareizajā pozīcijā.

pic6

Aizveriet iemuti un pavelciet horizontāli uz āru izvirzīto iespiesto blistera galu, kas jāatdala.

Deva ir gatava inhalācijai.

Β. Devas inhalācija

Turiet ierīci atstatus no mutes. Pilnībā izelpojiet. Uzmanieties, lai neizelpotu uz ierīces iemuti. Pielieciet Elpenhaler ierīci pie mutes un ar lūpām cieši aptveriet iemuti.

pic7

Lēnam un dziļi ieelpojiet ar muti (ne ar degunu), līdz plaušas pilnībā piepildās ar gaisu.

Aizturiet elpu apmēram 5 sekundes vai tik ilgi, cik tas Jums nesagādā grūtības, un vienlaicīgi noņemiet ierīci no mutes.

Izelpojiet un turpiniet elpot normāli.

pic8

Atveriet iemuti. Jūs pamanīsiet, ka esat ieelpojis/usi visu pulveri, un blistera ligzdiņas ir tukšas.

Izņemiet tukšo blisteri un pārejiet pie “C” punkta.

C. Ierīces tīrīšana

Pēc katras lietošanas noslaukiet iemuti un zāļu atbalsta virsmu ar sausu drānu vai sausu papīra salveti. Neizmantojiet ūdeni, lai tīrītu ierīci.

Aizveriet iemuti un tā vāciņu.

Ja esat lietojis Flamerio vairāk nekā noteikts

Ir svarīgi lietot inhalatoru atbilstoši norādījumiem. Ja nejauši esat lietojis devu, kas lielāka par ieteikto, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs varat pamanīt straujāku sirdsdarbību nekā parasti un trīci. Jums var būt arī reibonis, galvassāpes, muskuļu vājums un locītavu sāpes.

Ja esat lietojis lielākas devas ilgāku laiku, Jums jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. Tas jādara tādēļ, ka lielākas Flamerio devas var samazināt virsnieru sintezēto steroīdo hormonu daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Flamerio

Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu, kad pienācis tās laiks.

Ja pārtraucat lietot Flamerio

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu Flamerio katru dienu, atbilstoši ārsta norādījumiem.

Turpiniet lietot zāles, līdz ārsts Jums liek pārtraukt to darīt. Nepārtrauciet lietot Flamerio un pēkšņi nesamaziniet zāļu devu. Tas var izraisīt elpošanas traucējumus.

Turklāt, ja pēkšņi pārtrauksiet lietot Flamerio vai samazināsiet Flamerio devu, tas (ļoti reti) var izraisīt problēmas ar virsnieru dziedzeri (virsnieru mazspēju), kas reizēm var radīt blakusparādības.

Šīs blakusparādības var iekļaut jebkuru no minētajām:

 • Sāpes vēderā

 • Nogurums un ēstgribas zudums, slikta pašsajūta

 • Slikta dūša un caureja

 • Svara zudums

 • Galvassāpes vai miegainība

 • Zems kālija līmenis asinīs

 • Zems asinsspiediens un krampji.

Ja Jūsu organisms ir pakļauts stresam, piemēram, no temperatūras, traumas (piemēram, autoavārijas), infekcijas vai ja Jums veic ķirurģisku operāciju, virsnieru mazspēja var kļūt izteiktāka un Jums arī var rasties jebkura no iepriekš minētajām blakusparādībām.

Ja Jums rodas kāda no blakusparādībām, sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Lai novērstu šos simptomus, Jūsu ārsts var parakstīt papildu kortikosteroīdus tablešu formā (piemēram, prednizolonu).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lai mazinātu blakusparādību risku, Jūsu ārsts parakstīs mazāko Flamerio devu Jūsu astmas vai HOPS kontrolēšanai.

Alerģiskas reakcijas: Jūs varat ievērot, ka tieši pēc Flamerio lietošanas Jūsu elpošana pēkšņi pasliktinās. Jūsu elpošana var būt ļoti sēcoša, un Jūs varat klepot vai Jums var trūkt elpas. Jūs arī varat novērot niezi, izsitumus (nātreni) un pietūkumu (parasti sejas, lūpu, mēles vai rīkles) vai Jūs varat sajust pēkšņu sirdsdarbības paātrināšanos, vājumu vai reiboni (kas var izraisīt ģīboni vai samaņas zudumu). Ja Jums ir jebkura no šīm blakusparādībām vai tās izpaužas pēkšņi pēc Flamerio lietošanas, nekavējoties pārtrauciet lietot Flamerio un izstāstiet ārstam. Alerģiskas reakcijas, lietojot Flamerio ir retākas (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Pneimonija (plaušu infekcija) HOPS slimniekiem (bieža blakusparādība)

Pastāstiet ārstam, ja Flamerio lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie varētu būt plaušu infekcijas simptomi:

• drudzis vai drebuļi;

• pastiprināta gļotu veidošanās, gļotu krāsas izmaiņas;

• klepus pastiprināšanās vai elpošanas grūtību pastiprināšanās.

Citas blakusparādības:

Ļoti biežas: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

 • galvassāpes — bieži vien samazinās, turpinot ārstēšanu.

 • lielāks skaits saaukstēšanos novērots HOPS pacientiem.

Biežas: var rasties 1 līdz 10 cilvēkiem no 100

 • piena sēnīte (virs gļotādas virsmas izvirzītas čūliņas dzeltenīgā vai krēmkrāsā) mutes dobumā un rīklē. Var būt arī mēles iekaisums un balss aizsmakums un rīkles kairinājums. Šādā gadījumā var palīdzēt mutes izskalošana ar ūdeni un tā izspļaušana un vai zobu tīrīšana pēc katras zāļu devas. Piena sēnītes ārstēšanai Jūsu ārsts var parakstīt pretsēnīšu zāles.

 • sāpošas, uztūkušas locītavas un muskuļu sāpes.

 • muskuļu krampji.

Ir ziņots, ka ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) slimojošiem pacientiem bijušas arī šādas blakusparādības:

 • zilumu veidošanās un kaulu lūzumi;

 • deguna blakusdobumu iekaisums (deguna aizlikums un spiedoša sajūta deguna, vaigu vai acu apvidū, dažkārt ar pulsējošām sāpēm);

 • kālija daudzuma samazināšanās asinīs (Jums var būt neregulāra sirdsdarbība, muskuļu vājums, krampji).

Retākas: var rasties1 līdz 10 cilvēkiem no 1000

 • cukura (glikozes) daudzuma palielināšanās asinīs (hiperglikēmija). Ja Jums ir diabēts, var būt nepieciešams biežāk noteikt cukura līmeni asinīs un, iespējams, pielāgot esošo pretdiabēta terapiju.

 • katarakta (saduļķojums acs ābolā);

 • izteikti paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

 • trīce (trīsas) un ātra vai neregulāra sirdsdarbība (sirdsklauves) - parasti šie simptomi ir nekaitīgi un mazinās, turpinot ārstēšanu;

 • sāpes krūtīs;

 • uztraukums (tas galvenokārt skar bērnus);

 • miega traucējumi;

 • alerģiski ādas izsitumi.

Retas: var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem

 • elpošanas traucējumi vai sēkšana, kas pasliktinās pēc Flamerio lietošanas. Ja tas notiek, pārtrauciet lietot Flamerio inhalatoru. Lietojiet ātras iedarbības inhalatoru elpošanas atvieglošanai, un nekavējoties pastāstiet ārstam;

 • Flamerio var ietekmēt steroīdo hormonu dabisko veidošanās procesu organismā, jo īpaši, ja ilgstoši lietotas lielas devas. Simptomi var būt šādi:

 • augšanas palēnināšanās bērniem un pusaudžiem;

 • kaulu blīvuma mazināšanās;

 • glaukoma;

 • ķermeņa masas palielināšanās;

 • apaļa (mēnessveida) seja (Kušinga sindroms);

Jūsu ārsts regulāri kontrolēs, vai Jums nav radusies kāda no šīm blakusparādībām, un pārliecināsies, ka Jūs lietojat mazāko Flamerio devu astmas kontrolēšanai;

 • izmaiņas uzvedībā, piemēram, neparasta aktivitāte un aizkaitināmība (galvenokārt bērniem);

 • neregulāra sirdsdarbība vai pārsitieni (aritmija). Informējiet ārstu, taču nepārtrauciet Flamerio lietošanu, ja vien ārsts Jums neliek to darīt.

 • sēnīšu infekcijas barības vadā (sēnīte), kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu.

Biežums nav zināms: biežumu nevar izvērtēt, pamatojoties uz pieejamajiem datiem

 • depresija vai agresija. Šīs blakusparādības galvenokārt vērojamas bērniem;

 • redzes miglošanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja novērojat kādu no blakusparādībām, informējiet par to ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav uzskaitītas šajā brošūrā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūra, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Flamerio

 • Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 • Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 • Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

 • Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Flamerio satur

Aktīvās vielas ir

50 mikrogrami salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 250 mikrogrami flutikazona propionāta

vai

50 mikrogrami salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 500 mikrogrami flutikazona propionāta.

Cita sastāvdaļa ir laktozes monohidrāts.

Flamerio ārējais izskats un iepakojums

Flamerio satur divas zāles, kuras ievietotas divās ligzdiņās vienas devas folijas blisteros (divu ligzdiņu blisteros), kuri tiek uzglabāti Elpenhaler inhalāciju ierīcē.

Folija aizsargā pulveri inhalācijām no atmosfēras iedarbības.

Katra deva ir ievietota vienā divu ligzdiņu blisterī.

Katrs kartona iepakojums satur vienu Elpenhaler inhalatoru ar 60 divu ligzdiņu blisteriem. Iepakojuma izmērs: 60 devas

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

ELPEN Pharmaceutical Co.Inc

95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica

Grieķija

Šīs zāles Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārija

Flusamer 50 microgram/250 microgram/dose

Flusamer 50 microgram/500 microgram/dose

Прах за инхалация, предварително дозиран

Igaunija Flusamer
Lietuva Flamerio
Luksemburga

Flusamer 50 microgram/250 microgram/dose

Flusamer 50 microgram/500 microgram/dose

Poudre pour inhalation en récipient unidose

Latvija

Flamerio 50 mikrogrami/250 mikrogrami/devā

Flamerio 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā

Inhalācijas pulveris, dozēts

Rumānija

Flusamer 50 micrograme / 250 micrograme / doză, pulbere unidoză de inhalat

Flusamer 50 micrograme / 500 micrograme / doză, pulbere unidoză de inhalat

Pulbere unidoză de inhalat

Zviedrija

Flusamer 50 microgram/250 microgram/dose

Flusamer 50 microgram/500 microgram/dose

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovēnija

Flamerio 50 microgram/250 microgram/dose

Flamerio 50 microgram/500 microgram/dose

Prašek za inhaliranje, odmerjeni

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Flamerio 50 mikrogrami/250 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts

Flamerio 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra iepriekš piepildītā Flamerio deva satur

50 mikrogramus salmeterola (Salmeterolum) (salmeterola ksinafoāta veidā) un 250 mikrogramus flutikazona propionāta (Fluticasoni propionas).

50 mikrogramus salmeterola (Salmeterolum) (salmeterola ksinafoāta veidā) un 500 mikrogramus flutikazona propionāta (Fluticasoni propionas).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Flamerio 50 mikrogrami/250 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts, satur 24,677 mg laktozes monohidrāta.

Flamerio 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts, satur 24,427 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Inhalācijas pulveris, dozēts.

Balts pulveris.

Flamerio satur divas zāles, kuras ievietotas divās ligzdiņās vienas devas folijas blisteros (divu ligzdiņu blisteros), kuri tiek uzglabāti Elpenhaler® inhalāciju ierīcē.

Katra deva ir iepriekš iepildīta vienā dubultblisterī.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Flamerio ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem.

Astma

Flamerio ir indicēts regulārai astmas ārstēšanai gadījumos, kad ir lietderīga kombinēta (ilgstošas darbības β2-agonistu un inhalējamu kortikosteroīdu) terapija:

- Pacientiem, kam inhalējamie kortikosteroīdi un „pēc vajadzības” lietoti inhalējamie īslaicīgas darbības β2-agonisti nespēj nodrošināt pietiekamu kontroli.

vai

- Pacientiem, kam jau šobrīd inhalējamie kortikosteroīdi kopā ar ilgstošas darbības β2-agonistu nodrošina pietiekamu kontroli.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

Flamerio ir indicēts simptomātiskai ārstēšanai pacientiem ar HOPS, kuriem FEV1 <60% no paredzētās normas (pirms bronhodilatatora lietošanas), anamnēzē ir atkārtoti paasinājumi un, neskatoties uz saņemto regulāro bronhodilatatoru terapiju, saglabājas nopietni simptomi.

4.2 Devas un lietošanas veids

Devas

Lietošanas veids: inhalācijas.

Pacienti ir jābrīdina par to, ka optimālā ieguvuma sasniegšanai terapijai ar Flamerio ir jābūt regulārai, pat tad, ja pacientiem nav simptomu.

Pacientiem jāatrodas regulārā ārsta uzraudzībā, lai nodrošinātu optimālākā Flamerio devas stipruma saņemšanu, kuru drīkst mainīt tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem. Flamerio deva ir jātitrē līdz mazākajai devai, pie kuras tiek saglabāta efektīva simptomu kontrole. Ja simptomu kontrole tiek saglabāta, lietojot vismazākā stipruma kombināciju divas reizes dienā, nākamais solis var ietvert mēģinājumu lietot inhalējamos kortikosteroīdus monoterapijā. Pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstošas darbības β2-agonistu lietošana, alternatīva iespēja ir Flamerio titrēšana līdz vienai reizei dienā, ja pēc ārsta domām tā būs pietiekami efektīva ārstēšana labai slimības kontrolei. Lietojot zāles reizi diennaktī, deva jālieto vakarā, ja pacientam anamnēzē ir nakts simptomi, vai no rīta, ja simptomi galvenokārt izpaužas dienas laikā.

Pacientiem jālieto Flamerio deva ar pietiekamu flutikazona propionāta daudzumu atbilstoši slimības smagumam. Ja pacientam nepieciešamas individuāli piemeklētas zāļu devas ārpus ieteicamā devu režīma, jāizvēlas atbilstošas β2-agonista un/vai kortikosteroīda devas.

Ieteicamās devas:

Astma

Pieaugušie:

viena 50 mikrogramu salmeterola un 250 mikrogramu flutikazona propionāta deva divas reizes dienā

vai

viena 50 mikrogramu salmeterola un 500 mikrogramu flutikazona propionāta deva divas reizes dienā.

Pieaugušajiem ar vidēji smagu, persistējošu astmu (definēti kā pacienti ar ikdienas simptomiem, glābšanas zāļu lietošanu ikdienā un mēreni vai smagi izteiktu elpošanas plūsmas ierobežojumu), kuriem ir svarīga ātra astmas kontrole, īslaicīgs Flamerio izmēģinājuma periods var būt sākotnējā uzturošā terapija. Šādos gadījumos ieteicamā sākotnējā deva ir viena salmeterola 50 mikrogramu un flutikazona propionāta 100 mikrogramu inhalācija divas reizes dienā. Tiklīdz ir panākta astmas kontrole, ir nepieciešams pārskatīt ārstēšanu un apsvērt, vai pacientam nevajadzētu samazināt terapiju uz inhalējamā kortikosteroīda lietošanu monoterapijā. Samazinot ārstēšanu, ir svarīgi regulāri sekot pacientu veselības stāvoklim.

Nav konstatēts pārliecinošs ieguvums salīdzinājumā ar inhalējamā flutikazona propionāta lietošanu sākotnējā uzturošā monoterapijā, kad iztrūkst viens vai divi slimības smaguma kritēriji. Lielākoties inhalējamie kortikosteroīdi paliek kā pirmās rindas terapija vairumam pacientu. Flamerio nav paredzēts sākotnējai viegli izteiktas astmas ārstēšanai. Salmeterola/flutikazona propionāta 50 mikrogramu/100 mikrogramu deva nav piemērota pieaugušiem pacientiem ar smagi izteiktu astmu; pirms fiksētas zāļu kombinācijas lietošanas pacientiem ar smagi izteiktu astmu ieteicams noteikt piemēroto inhalējamā kortikosteroīda devu.

Attiecībā uz devām, kuras nevar tikt sasniegtas ar Flamerio, ir pieejami citi salmeterola/flutikazona propionāta stiprumi.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

Pieaugušie:

viena 50 mikrogramu salmeterola un 500 mikrogramu flutikazona propionāta deva divas reizes dienā.

Īpašas pacientu grupas:

gados vecākiem pacientiem vai ar nieru darbības traucējumiem nav nepieciešams devu pielāgot. Nav pieejami dati par salmeterola/flutikazona propionāta lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Bērni un pusaudži

Flamerio nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Slimības saasināšanās

Flamerio nav paredzēts akūtu astmas simptomu ārstēšanai, kam nepieciešami ātras un īslaicīgas darbības bronhodilatatori. Pacientiem jāiesaka vienmēr turēt pieejamu inhalatoru, ko viņi lieto akūtu astmas simptomu atvieglošanai.

Nedrīkst uzsākt Flamerio lietošanu pacientiem paasinājuma, kā arī astmas būtiskas vai akūtas pasliktināšanās laikā.

Flamerio lietošanas laikā var rasties smagas ar astmu saistītas blakusparādības un astmas paasinājumi. Pacientiem jāiesaka turpināt ārstēšanu, bet lūgt padomu ārstam, ja pēc Flamerio lietošanas uzsākšanas netiek panākta astmas simptomu kontrole vai simptomi pasliktinās.

Paaugstināta nepieciešamība pēc atvieglojošām zālēm (īsas darbības bronhodilatatoriem) vai pazemināta atbildreakcija uz atvieglojošām zālēm liecina par kontroles pasliktināšanos, un ārstam pacientu atkārtoti jāizmeklē.

Pēkšņa un progresējoša astmas simptomu pasliktināšanās ir potenciāli dzīvībai bīstama, un šādiem pacientiem jāveic steidzama medicīniskā pārbaude. Jāapsver kortikosteroīdu devas palielināšana.

Kad panākta astmas simptomu kontrole, ir jāapsver pakāpeniska Flamerio devas samazināšanas iespēja. Devas samazināšanas laikā ir svarīgi pacientus regulāri pārbaudīt. Ir jālieto zemākā efektīvā Flamerio deva (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar HOPS, kam rodas saasināšanās, parasti tiek indicēta ārstēšana ar sistēmiskajiem kortikosteroīdiem, tādēļ pacienti jāinstruē vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja tiek novēroti simptomi, lietojot Flamerio.

Pacientiem ar astmu nedrīkst pēkšņi pārtraukt Flamerio lietošanu paasinājumu riska dēļ. Terapija jāsamazina pakāpeniski ārsta uzraudzībā. Pacientiem ar HOPS terapijas pārtraukšana var būt saistīta arī ar simptomātisku dekompensāciju, tāpēc nepieciešama ārsta uzraudzība.

Tāpat kā visus inhalējamos kortikosteroīdus, arī Flamerio jālieto piesardzīgi pacientiem ar aktīvu vai pasīvu plaušu tuberkulozi un sēnīšu, vīrusu vai citām elpceļu infekcijām. Ja norādīts, nekavējoties jāsāk atbilstoša ārstēšana.

Kardiovaskulārie efekti

Retos gadījumos Flamerio var izraisīt sirds aritmijas, piemēram, supraventrikulāru tahikardiju, ekstrasistoles un priekškambaru mirdzēšanu, kā arī nelielu īslaicīgu kālija līmeņa samazināšanos serumā, ja lietotas lielas terapeitiskas devas. Tādēļ Flamerio piesardzīgi jālieto pacientiem ar smagiem kardiovaskulāriem traucējumiem vai sirds ritma traucējumiem un pacientiem ar cukura diabētu, tireotoksikozi, nenovērstu hipokaliēmiju un pacientiem, kam ir nosliece uz zemu kālija līmeni serumā.

Hiperglikēmija

Ir saņemti ļoti reti ziņojumi par glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs (skatīt 4.8. apakšpunktu), un tas jāņem vērā, parakstot zāles pacientiem ar cukura diabētu anamnēzē.

Paradoksālās bronhospazmas

Tāpat kā lietojot citus inhalācijas terapijas līdzekļus, var rasties paradoksālas bronhu spazmas ar tūlītēju sēkšanas pastiprināšanos vai elpas trūkumu pēc zāļu lietošanas. Paradoksālās bronhospazmas reaģē uz ātras iedarbības bronhodilatatoriem un ir jāārstē nekavējoties. Nekavējoties jāpārtrauc Flamerio lietošana, jānovērtē pacienta stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jāuzsāk alternatīva terapija.

Ir ziņots par β2-agonistu terapijas farmakoloģiskajām blakusparādībām, piemēram, trīci, sirdsklauvēm un galvassāpēm, bet tie parasti ir pārejoši un samazinās, turpinot parasto ārstēšanu.

Palīgvielas

Flamerio satur laktozi. Šis daudzums parasti neizraisa problēmas cilvēkiem ar laktozes nepanesību. Palīgviela laktoze satur nelielu daudzumu piena proteīnu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Sistēmiskā kortikosteroīdu iedarbība

Sistēmiskā iedarbība iespējama visiem inhalējamajiem kortikosteroīdiem, galvenokārt lietojot lielas devas ilgstošā laika periodā. Šī iedarbība ir daudz retāka nekā lietojot perorālos kortikosteroīdus. Iespējamie sistēmiskie efekti var būt Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums, kaulu minerālā blīvuma samazināšanās, katarakta un glaukoma, un vēl retāk – virkne psihisku un uzvedības traucējumu, to vidū psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi, nemiers, depresija vai agresivitāte (īpaši bērniem) (informāciju par inhalējamo kortikosteroīdu sistēmisko iedarbību bērniem un pusaudžiem skatīt apakšpunktā “Pediatriskā populācija”). Tādēļ ir svarīgi regulāri novērtēt pacienta stāvokli un mazināt inhalējamo kortikosteroīdu devu līdz zemākajai devai, pie kuras saglabājas efektīva astmas kontrole.

Ilgstoši ārstējot pacientus ar lielām inhalējamo kortikosteroīdu devām, var rasties virsnieru nomākums un akūta virsnieru krīze. Ļoti reti virsnieru nomākuma un akūtas virsnieru krīzes gadījumi aprakstīti, lietojot flutikazona propionātu devā no 500 līdz 1000 mikrogramiem. Situācijas, kas var izraisīt akūtu virsnieru krīzi, ir traumas, operācijas, infekcijas vai strauja devas samazināšana. Novērojamie simptomi parasti ir neizteikti, var būt anoreksija, sāpes vēderā, ķermeņa masas samazināšanās, nogurums, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, hipotensija, apziņas traucējumi, hipoglikēmija un krampji. Stresa periodos un plānveida operāciju gadījumos ir jāapsver papildu sistēmiska kortikosteroīdu lietošana.

Flutikazona propionāta inhalāciju terapijas ieguvumiem nepieciešamību pēc perorāliem steroīdiem vajadzētu samazināt līdz minimumam, bet pacientiem, kuriem terapija tiek nomainīta no perorāliem steroīdiem, diezgan ilgi var saglabāties virsnieru rezervju traucējumu risks. Tādēļ šie pacienti jāārstē īpaši uzmanīgi, un regulāri jākontrolē virsnieru darbība. Riskam var būt pakļauti arī pacienti, kuriem iepriekš bijusi nepieciešama neatliekama terapija ar lielām kortikosteroīdu devām. Par šo reziduālo traucējumu iespējamību vienmēr jāatceras neatliekamās un plānveida situācijās, kas var izraisīt stresu, un jāapsver piemērota kortikosteroīdu terapija. Pirms plānveida procedūrām var būt nepieciešama speciālista konsultācija par virsnieru darbības traucējumu pakāpi.

Ritonavirs var ievērojami palielināt flutikazona propionāta koncentrāciju plazmā. Tādēļ jāizvairās no vienlaicīgas lietošanas, izņemot gadījumus, kad iespējamais ieguvums pacientam ir lielāks par sistēmiskas kortikosteroīdu terapijas radīto blakusparādību risku. Sistēmisku blakusparādību risks ir palielināts arī gadījumos, kad flutikazona propionāts tiek kombinēts ar citiem spēcīgiem CYP3A inhibitoriem (skatīt 4.5. apakšpunktu). Paredzams, ka vienlaicīga ārstēšana ar CYP3A inhibitoriem, ieskaitot kobicistatu saturošas zāles, palielina sistēmisko blakusparādību risku. No zāļu kombinācijas būtu jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver paaugstinātu sistēmisko kortikosteroīdu blakusparādību risku, un šādā gadījumā pacientiem ir jāuzrauga sistēmiskas kortikosteroīdu blakusparādības.

Pneimonija HOPS slimniekiem

Inhalējamos kortikosteroīdus lietojošiem HOPS slimniekiem novērots palielināts pneimonijas, arī tādas pneimonijas, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, biežums. Ir daži pierādījumi par pneimonijas riska pieaugumu līdz ar steroīdu devas palielināšanos, taču tas nav viennozīmīgi pierādīts visos pētījumos.

Pārliecinošu klīnisko pierādījumu pneimonijas riska apmēra atšķirībām starp dažādiem vienas grupas inhalējamiem kortikosteroīdiem nav.

Ārstiem jāsaglabā modrība attiecībā uz pneimonijas iespējamo rašanos HOPS slimniekiem, jo šādu infekciju klīniskās pazīmes pārklājas ar HOPS paasinājumu simptomiem.

Pneimonijas riska faktori HOPS slimniekiem ir smēķēšana, lielāks vecums, zems ķermeņa masas indekss (ĶMI) un smaga HOPS.

Mijiedarbība ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

Lietošana vienlaicīgi ar sistēmisku ketokonazolu nozīmīgi palielina salmeterola sistēmisko iedarbību. Tas var izraisīt sistēmisko blakusparādību (piemēram, QTc intervāla pagarināšanās un sirdsklauvju) sastopamības palielināšanos. Tādēļ jāizvairās no vienlaicīgas terapijas ar ketokonazolu vai citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem, izņemot gadījumus, kad ieguvumi atsver iespējamo salmeterola terapijas sistēmisko blakusparādību riska palielināšanos (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Redzes traucējumi

Var tikt ziņots par redzes traucējumiem, lietojot sistēmiskus un lokālus kortikosteroīdus. Ja pacientam rodas tādi simptomi kā redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi, ir jāapsver pacienta nosūtīšana pie oftalmologa, lai novērtētu iespējamos cēloņus, kas var ietvert kataraktu, glaukomu vai tādas retas slimības kā centrāla seroza horioretinopātija (CSHR), par kurām ziņots pēc sistēmisku un lokālu kortikosteroīdu lietošanas.

Pediatriskā populācija

Bērniem un pusaudžiem, kuri vecāki par 16 gadiem, un kas lieto lielas flutikazona propionāta devas (parasti ≥ 1000 mikrogramus dienā), var būt īpašs risks. Var parādīties sistēmiski efekti, īpaši gadījumos, kad ilgstoši tiek lietotas lielas devas. Iespējamie sistēmiskie efekti ietver Kušinga sindromu, Kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākumu, akūtu virsnieru krīzi un augšanas aizkavēšanos bērniem un pusaudžiem, retāk — dažādus psiholoģiskus vai uzvedības aspektus, tostarp psihomotorisku hiperaktivitāti, miega traucējumus, trauksmi, depresiju vai agresiju. Jāapsver bērna vai pusaudža nosūtīšana pie pediatriskā elpošanas speciālista.

Ieteicams regulāri kontrolēt bērnu, kuri saņem ilgstošu ārstēšanu ar inhalējamo kortikosteroīdu, augumu. Inhalējamo kortikosteroīdu deva jāsamazina līdz viszemākajai devai, kurā tiek saglabāta efektīva astmas kontrole.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

β adrenerģiskie blokatori var vājināt vai antagonizēt salmeterola iedarbību. Jāizvairās gan no neselektīvo, gan selektīvo β -blokatoru lietošanas, izņemot gadījumus, kad to lietošana ir kardināli nepieciešama. β2-agonistu terapijas rezultātā iespējama nopietna hipokaliēmija. Īpaša piesardzība ieteicama ir akūtas smagas astmas gadījumos, jo šo efektu var pastiprināt, vienlaikus ārstējot ar ksantīna atvasinājumiem, steroīdiem un diurētiskiem līdzekļiem.

Lietojot vienlaicīgi ar citiem β adrenerģiskiem līdzekļiem, iespējama savstarpēji papildinoša ietekme.

Flutikazona propionāts

Normālos apstākļos pēc inhalācijas tiek sasniegta zema flutikazona propionāta koncentrācija plazmā, ko nodrošina plašais pirmā loka metabolisms un augstais sistēmiskais klīrenss, ko mediē citohroms CYP3A4 zarnās un aknās. Tādējādi klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība, ko nosaka flutikazona propionāts, ir maz ticama.

Zāļu mijiedarbības pētījumā ar flutikazona propionāta intranazālu lietošanu veseliem cilvēkiem ritonavirs (spēcīgs citohroma CYP3A4 inhibitors) 100 mg divas reizes dienā vairākus simtus reižu palielināja flutikazona propionāta koncentrāciju plazmā, rezultātā ievērojami samazinot kortizola līmeni serumā. Nav informācijas par šo mijiedarbību, lietojot inhalējamo flutikazona propionātu, tomēr ir sagaidāma būtiska flutikazona propionāta koncentrācijas palielināšanās plazmā. Ir saņemti ziņojumi par Kušinga sindromu un virsnieru nomākumu. Ir jāizvairās no šīs kombinācijas lietošanas, ja vien paredzamais ieguvums neatsver paaugstināto sistēmisko kortikosteroīdu blakusefektu risku.

Nelielā pētījumā ar veseliem brīvprātīgajiem nedaudz vājākais CYP3A inhibitors ketokonazols palielināja flutikazona propionāta iedarbību pēc vienreizējas inhalācijas par 150%. Tas izraisīja lielāku kortizola līmeņa samazināšanos plazmā nekā tikai flutikazona propionāta monoterapijas gadījumā. Paredzams, ka vienlaicīga ārstēšana ar citiem spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, piemēram, itrakonazolu un kobicistatu saturošiem produktiem, un vidējiem CYP3A inhibiloriem, piemēram, eritromicīnu, palielinās flutikazona propionāta sistēmisko iedarbību un sistēmisku blakusparādību risku. No zāļu kombinēšanas jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver paaugstinātu sistēmisko kortikosteroīdu blakusparādību risku, un šādā gadījumā ir jāuzrauga, vai pacientiem nerodas sistēmiskas kortikosteroīdu blakusparādības.

Salmeterols

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Lietojot vienlaicīgi ketokonazolu (400 mg perorāli vienu reizi dienā) un salmeterolu (50 mikrogramu inhalāciju veidā divas reizes dienā) 15 veseliem cilvēkiem 7 dienas, nozīmīgi palielinājās salmeterola koncentrācija plazmā (Cmax palielinājās 1,4 reizes, un AUC palielinājās 15 reizes). Tas var izraisīt citu salmeterola terapijas sistēmisko blakusparādību (piemēram, QTc intervāla pagarināšanās un sirdsklauvju) sastopamības palielināšanos, salīdzinot ar salmeterola vai ketokonazola lietošanu monoterapijā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nav konstatēta klīniski nozīmīga ietekme uz asinsspiedienu, sirdsdarbības ātrumu, glikozes līmeni un kālija līmeni asinīs. Lietojot vienlaicīgi ar ketokonazolu, salmeterola eliminācijas pusperiods un salmeterola uzkrāšanās atkārtotas lietošanas gadījumā nepalielinājās.

Jāizvairās no vienlaicīgas ketokonazola lietošanas, izņemot gadījumus, kad ieguvums attaisno iespējami palielināto sistēmisko salmeterola terapijas blakusparādību risku. Ir sagaidāms līdzīgs mijiedarbības risks arī ar citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, itrakonazolu, telitromicīnu, ritonaviru).

Vidēji spēcīgi CYP 3A4 inhibitori

Lietojot vienlaicīgi ar eritromicīnu (500 mg perorāli trīs reizes dienā) un salmeterolu (50 mikrogramu inhalāciju divas reizes dienā) 15 veseliem cilvēkiem 6 dienas, nedaudz, bet statistiski nenozīmīgi palielinājās salmeterola koncentrācija (Cmax - 1,4 reizes un AUC - 1,2 reizes). Lietošana vienlaicīgi ar eritromicīnu nebija saistīta ar nopietnām blakusparādībām.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Dati par lietošanu cilvēkiem nav pieejami. Tomēr pētījumi ar dzīvniekiem neuzrādīja salmeterola vai flutikazona propionāta ietekmi uz fertilitāti.

Grūtniecība

Apjomīgi dati par grūtniecēm (vairāk nekā 1000 grūtniecības iznākumu) neuzrāda ar salmeterolu un flutikazonu saistītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti pēc β2adrenoreceptoru agonistu un glikokortikosteroīdu lietošanas (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Flamerio lietošana sievietēm grūtniecības laikā apsverama tikai tad, ja paredzamais ieguvums sievietei ir lielāks par iespējamo risku auglim.

Ārstējot grūtnieces, jālieto mazākā efektīvā flutikazona propionāta deva, kas nepieciešama pietiekamas astmas kontroles nodrošināšanai.

Barošanas ar krūti periods

Nav zināms, vai salmeterols un flutikazona propionāts un to metabolīti izdalās mātes pienā.

Pētījumi pierāda, ka salmeterols un flutikazona propionāts un to metabolīti izdalās žurku mātīšu pienā.

Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem, kurus baro ar mātes pienu. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt terapiju ar salmeterolu/flutikazona propionātu jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Salmeterola/flutikazona propionāta kombinācija nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Tā kā Flamerio satur salmeterolu un flutikazona propionātu, var būt sagaidāmas tāda paša veida un smaguma blakusparādības, kādas novērotas katrai no šīm zālēm. Pēc abu līdzekļu vienlaicīgas lietošanas nav novērotas papildus blakusparādības.

Tālāk minētās nevēlamās blakusparādības, kas ir bijušas saistītas ar salmeterolu/ flutikazona propionātu, ir sakārtotas pēc orgānu sistēmām un biežuma. Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (>1/10 000 līdz <1/1 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Biežums tika noteikts no klīnisko pētījumu datiem. Sastopamība placebo grupā netika ņemta vērā.

Orgānu sistēma Blakusparādība Biežums
Infekcijas un infestācijas Mutes dobuma un rīkles kandidoze Bieži
Pneimonija (HOPS pacientiem) Bieži1, 3, 5
Bronhīts Bieži1, 3
Barības vada kandidoze Reti
Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas ar šādām izpausmēm:

ādas paaugstinātas jutības reakcijas

Retāk
Angioedēma (galvenokārt sejas un orofaringeālā) Reti
Elpošanas sistēmas simptomi (elpas trūkums) Retāk
Elpošanas sistēmas simptomi (bronhu spazmas) Reti
Anafilaktiskas reakcijas , tai skaitā anafilaktisks šoks Reti
Endokrīnās sistēmas traucējumi Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums, augšanas aizture bērniem un pusaudžiem, samazināts kaulu minerālais blīvums Reti4
Vielmaiņas un uztures traucējumi Hipokaliēmija Bieži3
Hiperglikēmija Retāk4
Psihiskie traucējumi

Nemiers

Miega traucējumi

Izmaiņas uzvedībā, tajā skaitā psihomotora hiperaktivitāte un aizkaitināmība (galvenokārt bērniem)

Depresija, agresija (galvenokārt bērniem)

Retāk

Retāk

Reti

Nav zināmi

Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes Ļoti bieži1
Trīce Retāk
Acu bojājumi

Katarakta

Glaukoma

Redzes miglošanās

Retāk

Reti4

Nav zināmi4

Sirds funkcijas traucējumi Sirds aritmijas (supraventrikulāra tahikardija un ekstrasistoles) Reti
Priekškambaru mirdzēšana Retāk
Stenokardija Retāk
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Nazofaringīts Ļoti bieži2 ,3
Rīkles kairinājums Bieži
Aizsmakums/disfonija Bieži
Sinusīts Bieži1, 3
Paradoksālas bronhu spazmas Reti4
Ādas un zemādas audu bojājumi Kontūzijas Bieži1, 3
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Muskuļu krampji Bieži
Traumatiski lūzumi Bieži1, 3
Artralģija Bieži
Mialģija Bieži

1Novērots bieži, lietojot placebo

2Novērots ļoti bieži, lietojot placebo

3Novērots 3 gadu laikā HOPS pētījumā

4Skatīt 4.4. apakšpunktu

5Skatīt 5.1. apakšpunktu

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Ziņots par β2-agonistu terapijas farmakoloģiskām blakusparādībām, piemēram, trīci, sirdsklauvēm un galvassāpēm, bet tām bija tendence būt pārejošām un regulāras terapijas laikā mazināties.

Tāpat kā lietojot citus inhalācijas terapijas līdzekļus, var rasties paradoksālas bronhu spazmas ar tūlītēju sēkšanas pastiprināšanos vai elpas trūkumu pēc zāļu lietošanas. Paradoksālās bronhospazmas reaģē uz ātras iedarbības bronhodilatatoriem un ir jāārstē nekavējoties. Nekavējoties jāpārtrauc Flamerio lietošana, jānovērtē pacienta stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jāuzsāk alternatīva terapija.

Zāļu sastāvā esošais flutikazona propionāts dažiem pacientiem var izraisīt balss aizsmakumu un mutes dobuma un rīkles, un barības vada kandidozi (piena sēnīti). Gan aizsmakumu, gan mutes dobuma un rīkles kandidozes sastopamību var mazināt, pēc zāļu lietošanas izskalojot muti un rīkli ar ūdeni un/vai iztīrot zobus. Simptomātisku mutes dobuma un rīkles kandidozi var ārstēt ar lokāliem pretsēnīšu līdzekļiem, turpinot Flamerio lietošanu.

Pediatriskā populācija

Iespējamās sistēmiskās blakusparādības ir Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums un augšanas aizture bērniem un pusaudžiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Bērniem var būt arī trauksme, miega traucējumi un uzvedības izmaiņas, tostarp hiperaktivitāte un aizkaitināmība.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, Zāļu valsts aģentūra, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv..

4.9 Pārdozēšana

Nav pieejama klīnisko pētījumu informācija par Flamerio pārdozēšanu, tomēr tālāk sniegta informācija par abu zāļu pārdozēšanu.

Salmeterola pārdozēšanas pazīmes un simptomi ir reibonis, sistoliskā asinsspiediena paaugstināšanās, trīce, galvassāpes un tahikardija. Ja Flamerio lietošana ir pārtraukta zāļu β agonista komponenta pārdozēšanas dēļ, jāapsver atbilstoša steroīdu aizstājterapija. Turklāt var rasties hipokaliēmija, tādēļ jākontrolē seruma kālija līmenis. Jāapsver kālija aizstājterapija.

Akūta pārdozēšana: akūta lielāku par ieteicamajām flutikazona propionāta devu inhalēšana var izraisīt īslaicīgu virsnieru darbības nomākumu. Šādos gadījumos neatliekami pasākumi nav nepieciešami, jo virsnieru darbība atjaunojas dažu dienu laikā, ko apliecina kortizola mērījumi plazmā.

Hroniska inhalējamā flutikazona propionāta pārdozēšana: Jākontrolē virsnieru rezerves, un var būt nepieciešama ārstēšana ar sistēmiskajiem kortikosteroīdiem. Stabilizējot terapiju, jāturpina lietot inhalējamie kortikosteroīdi saskaņā ar ieteicamo devas. Virsnieru nomākuma riskus skatīt 4.4. apakšpunktu.

Gan akūtas, gan hroniskas flutikazona propionāta pārdozēšanas gadījumā Flamerio terapija ir jāturpina ar pieņemamām devām simptomu kontrolei.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: adrenerģiski kombinācija ar kortikosteroīdiem vai citām zālēm, izņemot antiholinerģiskos līdzekļus.

ATĶ kods: R03AK06

Iedarbības mehānisms un farmakodinamiskais efekts

Flamerio satur salmeterolu un flutikazona propionātu, kam ir atšķirīgi darbības mehānismi. Tālāk apskatīti abu attiecīgo zāļu darbības mehānismi:

Salmeterols

Salmeterols ir selektīvs ilgstošas iedarbības (12 stundas) bēta-2-adrenoreceptoru agonists, ar garu sānu ķēdi, kas saistās pie receptora ārējās daļas.

Salmeterols izraisa ilgstošāku bronhodilatāciju, kas ilgst vismaz 12 stundas, nekā ieteicamās konvencionālās īslaicīgas iedarbības bēta-2-agonistu devas.

Flutikazona propionāts

Flutikazona propionātam ieteicamajās inhalējamajās devās piemīt glikokortikoīdiem raksturīgā pretiekaisuma iedarbība plaušās, kuras rezultātā samazinās astmas simptomi un paasinājumi, bet tam nav sistēmiskajiem kortikosteroīdiem novēroto blakusparādību.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Salmeterola/flutikazona propionāta klīniskie pētījumi pacientiem ar astmu.

Divpadsmit mēnešus ilgā pētījumā (Gaining Optimal Asthma Control, GOAL) 3416 pieaugušajiem un pusaudžiem ar persistējošu astmu salmeterola/flutikazona propionāta drošums un efektivitāte tika salīdzināta ar inhalējamā kortikosteroīda flutikazona propionāta (inhaled corticosteroid) monoterapiju, lai noteiktu vai astmas kontroles mērķi ir sasniedzami. Zāļu devas tika palielinātas ik 12 nedēļas, līdz tika sasniegta **Pilnīga astmas kontrole vai arī tika sasniegta maksimālā pētījuma zāļu deva. GOAL pētījums parādīja, ka lielāks pacientu skaits sasniedza astmas kontroli, lietojot salmeterola/flutikazona propionāta kombināciju, salīdzinājumā ar ICS monoterapiju un šī kontrole tika sasniegta ar mazāku kortikosteroīda devu.

Lietojot salmeterola/flutikazona propionātu, laba astmas kontrole tika sasniegta ātrāk nekā pēc ICS monoterapijas. Nepieciešamais ārstēšanas laiks, lai 50% pacientu sasniegtu pirmo labas astmas kontroles nedēļu, bija 16 dienas salmeterola/flutikazona propionāta lietotājiem salīdzinājumā ar 37 dienām ICS grupā. Pētījuma apakšgrupā, kurā astmas slimnieki iepriekš nebija lietojuši steroīdus, laiks līdz pirmajai individuālajai labas astmas kontroles nedēļai bija 16 dienas salmeterola/flutikazona propionāta grupā salīdzinājumā ar 23 dienām pēc ICS lietošanas.

Kopējie pētījuma rezultāti:

Procentuālais attiecība starp pacientiem, kas sasniedza *labu astmas kontroli (LK) un **pilnīgu astmas kontroli (PK) 12 mēnešu laikā
Ārstēšana pirms pētījuma Salmeterols/Flutikazona propionāts Flutikazona propionāts
LK PK LK PK
Bez ICS (tikai īsas darbības bēta agonisti) 78% 50% 70% 40%
Zemas devas ICS (≤500mkg beklometazona dipropionāta vai ekvivalents/dienā) 75% 44% 60% 28%
Vidējas devas ICS (>500 līdz 1000 mkg beklometazona dipropionāta vai ekvivalents/dienā) 62% 29% 47% 16%
Apkopotie rezultāti par 3 ārstēšanas līmeņiem 71% 41% 59% 28%

*Laba astmas kontrole; mazāks vai vienāds dienu skaits ar 2, kad simptomu skaits pārsniedz 1 (simptomu vērtējums 1, kas definēts kā “simptomi vienā īsā laika periodā dienas laikā”), SABA lietošana ir mazāka vai vienāda ar 2 dienām un mazāka vai vienāda ar 4 gadījumiem nedēļā, kas ir kas ir lielāka vai vienāda ar 80% no paredzētās rīta maksimālās izelpas plūsmas, nav pamošanās naktī astmas dēļ, nav paasinājumu un nav blakusparādību, kas liktu mainīt terapiju

**Pilnīga astmas kontrole; nav simptomu vai īsas darbības bēta agonistu lietošanas, 80% vai vairāk no paredzamās rīta maksimālās izelpas plūsmas, nav pamošanās naktī astmas dēļ, nav paasinājumu un nav blakusparādību, kas liktu mainīt terapiju

Šī pētījuma rezultāti liecina, ka 50/100 mikrogrami salmeterola/flutikazona propionāta lietošana divas reizes dienā ir pieņemama sākotnējā uzturošā terapija pacientiem ar vidēji smagu, persistējošu astmu, kuras gadījumā ir būtiski svarīga ātra astmas kontrole (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Dubultaklā, randomizētā, paralēlo grupu pētījumā, kurā piedalījās 318 pacienti ar persistējošu astmuGREATER-THAN OR EQUAL TO (8805)18 gadu vecumā, tika novērtēta ārstēšanas drošums un panesamība, lietojot divas salmeterola/flutikazona propionāta inhalācijas divas reizes dienā (dubulta deva) divas nedēļas. Pētījums uzrādīja, ka salmeterola/flutikazona propionāta inhalējamās devas dubultošana 14 dienu laikā nedaudz palielināja β-agonistu blakusparādību biežumu (trīce; 1 pacients [1%] pret 0, sirdsklauves; 6 [3%] pret 1 [<1%], muskuļu krampji; 6 [3%] pret 1 [<1%]) un būtiski nemainīja inhalējamo kortikosteroīdu blakusparādību biežumu (piemēram, mutes dobuma kandidoze; 6 [6%] pret 16 [8%], aizsmakums; 2 [2%] pret 4 [2%]) salīdzinājumā ar vienu inhalāciju divas reizes dienā. Nelielais β-agonistu blakusparādību pieaugums jāņem vērā, ja ārsts apsver salmeterola/flutikazona propionāta devas dubultošanu pieaugušiem pacientiem, kuriem nepieciešama īslaicīga (līdz 14 dienām) papildu inhalējamo kortikosteroīdu terapija.

Salmeterola/ flutikazona propionāta klīniskie pētījumi pacientiem ar HOPS

TORCH bija 3 gadus ilgs pētījums, kurā pacientiem ar HOPS novērtēja terapijas efektivitāti jebkura iemesla mirstības ziņā, lietojot salmeterola/ flutikazona propionāta 50/500 mikrogramus divas reizes dienā, salmeterola 50 mikrogramus divas reizes dienā, flutikazona propionāta 500 mikrogramus divas reizes dienā vai placebo. HOPS pacienti, kam sākumstāvoklī (pirms bronhodilatatora lietošanas) FEV1 bija <60% no paredzamās normas, pēc nejaušības principa tika iedalīti dubultaklai zāļu saņemšanai. Pētījuma laikā pacientiem bija atļauta parastā HOPS terapija, izņemot citus inhalējamos kortikosteroīdus, ilgstošas darbības bronhodilatatorus un ilgstoši lietotus sistēmiskos kortikosteroīdus. Visiem pacientiem neatkarīgi no pētījuma zāļu lietošanas pārtraukšanas tika novērtēta 3 gadu dzīvildze. Primārais mērķa kritērijs bija jebkāda iemesla mirstības mazināšanās 3 gadu laikā, lietojot salmeterolu/ flutikazona propionātu salīdzinājumā ar placebo.

Placebo N=1524

Salmeterols 50

N=1521

Flutikazona propionāts 500 N=1534

Salmeterols/flutikazona propionāts

50/500 N=1533

Mirstība jebkura iemesla dēļ pēc 3 gadiem
Nāves gadījumu skaits (%) 231 (15,2%) 205 (13,5%) 246 (16,0%) 193 (12,6%)

Riska attiecība pret placebo (TI)

P vērtība

N/A

0,879

(0,73; 1,06)

0,180

1,060

(0,89; 1,27)

0,525

0,825

(0,68; 1,00)

0,0521

Riska attiecība

salmeterols/ flutikazona propionāts

N/A

0,932

(0,77; 1,13)

0,774

(0,64; 0,93)

N/A

50/500 pret komponentiem (TI)

P vērtība

0,481 0,007
1. Nenozīmīga P vērtība pēc pielāgošanas 2 primārās efektivitātes salīdzinājuma starpposma analīzēm no log-rank analīzes atbilstoši smēķēšanas stratifikācijas statusam

Salīdzinot ar placebo grupu, pacientiem, kuri terapijā lietoja salmeterola/flutikazona propionātu, 3 gadu laikā tika novērota dzīvildzes pieauguma tendence, tomēr tā nesasniedza statistiski nozīmīgu vērtību p 0,05.

Pacientu daļa, kuri nomira 3 gadu laikā ar HOPS saistītu iemeslu dēļ, bija 6,0% placebo grupā, 6,1% salmeterola, 6,9% flutikazona propionāta un 4,7% salmeterola/ flutikazona propionāta grupā.

Salmeterola/flutikazona propionāta lietošana, salīdzinot ar salmeterolu, flutikazona propionātu un placebo lietošanu, būtiski mazināja vidēji smagu un smagu paasinājumu vidējo skaitu gada laikā (vidējais biežums salmeterola/ flutikazona propionāta grupā bija 0,85, salīdzinot ar 0,97 salmeterola grupā, 0,93 flutikazona propionāta grupā un 1,13 placebo grupā). Tas nozīmē vidēji smagu un smagu paasinājumu biežuma mazināšanos par 25% (95% TI: 19% līdz 31%; p<0,001), salīdzinot ar placebo, par 12%, salīdzinot ar salmeterolu (95% TI: 5% līdz 19%, p=0,002) un par 9%, salīdzinot ar flutikazona propionātu (95% TI: 1% līdz 16%, p=0,024). Salmeterols un flutikazona propionāts nozīmīgi mazināja paasināšanās sastopamību, salīdzinot ar placebo, par attiecīgi 15% (95% TI: 7% līdz 22%; p<0,001) un 18% (95% TI: 11% līdz 24%; p<0,001).

Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes novērtējums, izmantojot Sv. Džordža Elpošanas vērtējuma anketu (St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)), uzlabojās pēc visiem aktīviem terapijas veidiem, salīdzinot ar placebo. Vidējā uzlabošanās trīs gadu laikā ar salmeterolu/ flutikazona propionātu, salīdzinot ar placebo, bija -3,1 vienības (95% TI: -4,1 līdz -2,1; p<0,001), salīdzinot ar salmeterolu, bija -2,2 vienības (p<0,001), un salīdzinot ar flutikazona propionātu, bija 1,2 vienības (p=0,017). Par klīniski nozīmīgu tiek uzskatīta samazināšanās par 4 vienībām.

Aprēķinātā pneimonijas iespēja 3 gadu laikā, kas ziņota kā blakusparādība, bija 12,3% placebo grupā, 13,3% salmeterola, 18,3% flutikazona propionāta un 19,6% salmeterola/ flutikazona propionāta grupā (riska attiecība salmeterols/ flutikazona propionāts pret placebo: 1,64, 95% TI: 1,33 līdz 2,01, p<0,001). Pneimonijas izraisītu nāves gadījumu skaits nepalielinājās; nāves gadījumi terapijas laikā, par kuru primāro iemeslu uzskatīja pneimoniju, bija 7 placebo grupā, 9 salmeterola, 13 flutikazona propionāta un 8 salmeterola/flutikazona propionāta grupā. Iespējamu kaulu lūzumu ziņā nebija nozīmīgas atšķirības (5,1% placebo, 5,1% salmeterola, 5,4% flutikazona propionāta un 6,3% salmeterola/flutikazona propionāta grupā; riska attiecība salmeterols/ flutikazona propionāts pret placebo: 1,22, 95% TI: 0,87 līdz 1,72, p=0,248).

6 un 12 mēnešus ilgos placebo kontrolētos pētījumos ir pierādīts, ka salmeterola/flutikazona propionāta 50/500 mikrogramu devas regulāra lietošana uzlabo plaušu funkciju, samazina elpas trūkumu un glābšanas zāļu lietošanu.

SCO40043 un SCO100250 pētījumi bija randomizēti, dubultakli, paralēlo grupu, replicēti pētījumi, kuros tika salīdzināta salmeterola/flutikazona propionāta 50/250 mikrogramu deva divas reizes dienā (deva nav licenzēta hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) ārstēšanai Eiropas Savienībā) ar 50 mikrogramu salmeterola lietošanu divas reizes dienā, vērtējot vidēji/smagi izteiktu paasinājumu biežumu gada laikā pacientiem ar HOPS, paredzamo FEV1 mazāk par 50% un slimības paasinājumiem anamnēzē. Vidēji/smagi izteikti paasinājumi tika definēti kā simptomu pasliktināšanās, kas prasa ārstēšanu ar perorāli lietojamajiem kortikosteroīdiem un/vai antibakteriāliem līdzekļiem vai hospitalizāciju.

Pētījumiem bija 4 nedēļas ilgs ievadperiods, kura laikā visi pacienti atklātā veidā saņēma 50/250 mikrogrami salmeterola/ FP, lai standartizētu HOPS farmakoterapiju un stabilizētu slimību pirms randomizācijas slēptai pētījuma zāļu lietošanai 52 nedēļu garumā. Pacienti tika randomizēti attiecībā 1:1 50/250 mikrogrami salmeterola/ FP lietošanai (kopējā ITT populācija n=776) vai salmeterola lietošanai (kopējā ITT populācija n=778). Pirms pētījuma ievadperioda pacienti pārtrauca iepriekšējo HOPS medikamentu lietošanu, izņemot īsas darbības bronhodilatatorus. Ārstēšanas laikā nebija atļauta vienlaicīga inhalējamo ilgas darbības bronhodilatatoru (β2-agonists un antiholīnerģiskais līdzeklis), ipratropija/salbutamola kombinācijas, perorālo β2-agonistu un teofilīna preparātu lietošana. Perorālo kortikosteroīdu un antibakteriālo līdzekļu lietošana bija atļauta akūtai HOPS paasinājumu ārstēšanai, izmantojot specifiskas vadlīnijas. Pētījumu laikā pacienti pēc vajadzības izmantoja salbutamolu kā bāzes terapiju.

Abu pētījumu rezultāti uzrādīja, ka ārstēšana ar 50/250 mikrogramiem salmeterola/flutikazona propionāta ievērojami samazināja vidēji/smagi izteiktu HOPS paasinājumu biežumu gada laikā salīdzinājumā ar salmeterolu (SCO40043: attiecīgi 1,06 un 1,53 uz vienu pacientu gada laikā, riska attiecība 0,70, 95% TI: 0,58 līdz 0,83, p<0,001; SCO100250: attiecīgi 1,10 un 1,59 uz pacientu gada laikā, riska attiecība 0,70, 95% TI: 0,58 līdz 0,83, p<0,001). Sekundārie efektivitātes rādītāji (laiks līdz pirmajam vidēji/smagi izteiktam paasinājumam, paasinājumu skaits gada laikā ar vajadzību pēc perorālo kortikosteroīdus lietošanas un rīta FEV1 pirms zāļu devas) uzrādīja ievērojamu uzlabošanos pacientiem, kuri saņēma 50/250 mikrogramu salmeterola/flutikazona divas reizes dienā, salīdzinot ar salmeterola terapiju. Nevēlamās blakusparādības bija līdzīgas, izņemot biežāku pneimoniju sastopamību un zināmas lokālās blakusparādības (kandidoze un disfonija) pacientiem, kuri lietoja 50/250 mikrogramu salmeterola/flutikazona divas reizes dienā, salīdzinot ar salmeterola terapiju. Ar pneimoniju saistītas blakusparādības tika ziņotas 55 (7%) pacientiem pētījuma grupā, kurā lietoja 50/250 mikrogramu salmeterola/flutikazona propionāta divas reizes dienā, un 25 (3%) pacientiem, kuri saņēma salmeterolu. Biežāka ziņoto pneimoniju sastopamība, lietojot 50/250 mikrogramu salmeterola/flutikazona propionāta divas reizes dienā, līdzinās ziņotajam pneimoniju biežumam pēc 50/500 mikrogramu salmeterola/flutikazona propionāta lietošanas divas reizes dienā TORCH pētījumā.

Astma

Salmeterola daudzcentru astmas pētījums (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)

Salmeterola daudzcentru astmas pētījums (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART)) bija 28 nedēļu ilgs pētījums ASV, kurā tika novērtēts salmeterola drošums salīdzinājumā ar placebo, lietojot to papildus ierastajai ārstēšanai pētījuma dalībniekiem pieaugušā un pusaudžu vecumā. Lai gan primārajā mērķa kritērijā nebija ievērojamas atšķirības starp ar elpošanu saistītu nāves gadījumu un ar elpošanu saistītu dzīvībai bīstamu gadījumu kopējā skaita primāro mērķi, pētījums parādīja nozīmīgu ar astmu saistītu nāves gadījumu pieaugumu pacientiem, kas saņēma salmeterolu (13 nāves gadījumi no 13 176 pacientiem, kas ārstēti ar salmeterolu, un 3 nāves gadījumiem no 13 179 pacientiem, kas saņēma placebo). Pētījums netika paredzēts, lai izvērtētu vienlaicīgi lietotu inhalējamo kortikosteroīdu ietekmi, un tikai 47% pētījuma dalībnieku ziņoja par inhalējamo kortikosteroīdu lietošanu pētījuma sākumā.

Salmeterola-FP drošums un efektivitāte salīdzinājumā ar tikai FP astmas gadījumā

Tika veikti divi 26 nedēļas ilgi daudzcentru pētījumi, lai salīdzinātu salmeterola-FP drošumu un efektivitāti ar tikai FP: vienā pētījumā dalībnieki bija pieaugušo un pusaudžu vecumā (AUSTRI pētījums), bet otrā pētījumā – pediatriskie pacienti vecumā no 4 līdz 11 gadiem (VESTRI pētījums). Abos pētījumos iesaistītajiem dalībniekiem bija vidēji smaga līdz smaga persistējoša astma un anamnēzē bija ar astmu saistīta hospitalizācija vai astmas saasinājums pēdējā gada laikā. Katra pētījuma primārais mērķia kritērijs bija noteikt, vai ilgstošas darbības bronhodilatatoru (LABA) pievienošana terapijai ar inhalējamajiem kortikosteroīdiem (ICS) (salmeterolu-FP) ir līdzvērtīga terapijai ar tikai ICS (FP) attiecībā uz smagiem ar astmu saistītiem notikumiem (ar astmu saistīta hospitalizācija, endotraheāla intubācija un nāve). Sekundārais efektivitāti raksturojošais mērķis bija novērtēt, vai ICS/LABA (salmeterola-FP) lietošana ir pārāka par terapiju ar tikai ICS (FP) attiecībā uz smagiem astmas saasinājumiem (kas definēti kā astmatiskā stāvokļa pasliktināšanās, kam nepieciešama sistēmisko kortikosteroīdu lietošana vismaz 3 dienas, vai ar astmu saistīta pacienta hospitalizācija vai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, kam nepieciešama sistēmisko kortikosteroīdu lietošana).

Kopumā AUSTRI un VESTRI pētījumu ietvaros tika randomizēti un ārstēšanu saņēma attiecīgi 11 679 un 6208 pacienti. Primārais drošumu raksturojošais mērķa kritērijs – līdzvērtība – tika sasniegts abos pētījumos (skatīt tabulu tālāk).

Smagi ar astmu saistīti gadījumi 26 nedēļu AUSTRI un VESTRI pētījumos

AUSTRI VESTRI

Salmeterols-FP

(n=5834)

Tikai FP

(n=5845)

Salmeterols-FP

(n=3107)

Tikai FP

(n=3101)

Kombinētais mērķa kritērijs

(ar astmu saistīta hospitalizācija, endotraheāla intubācija vai nāve)

34 (0,6%) 33 (0,6%) 27 (0,9%) 21 (0,7%)

Salmeterola-FP/FP riska attiecība

(95% TI)

1,029

(0,638–1,662)a

1,285

(0,726–2,272)b

Nāve 0 0 0 0
Ar astmu saistīta hospitalizācija 34 33 27 21
Endotraheāla intubācija 0 2 0

aJa iegūtā augšējā 95% TI aplēse par relatīvo risku bija mazāka par 2,0, tika konstatēta līdzvērtība.

bJa iegūtā augšējā 95% TI aplēse par relatīvo risku bija mazāka par 2,675, tika konstatēta līdzvērtība.

Abos pētījumos tika novērots sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs- laika līdz pirmajam astmas paasinājumam samazinājums, lietojot salmeterolu-FP salīdzinājumā ar FP, tomēr statistiskais nozīmīgums tika sasniegts tikai pētījumā AUSTRI.

AUSTRI VESTRI

Salmeterols-FP

(n=5834)

Tikai FP

(n=5845)

Salmeterols-FP

(n=3107)

Tikai FP

(n=3101)

Pacientu ar astmas saasinājumu skaits 480 (8%) 597 (10%) 265 (9%) 309 (10%)

Salmeterola-FP/FP riska attiecība

(95%)

0,787

(0,698; 0,888)

0,859

(0,729; 1,012)

Pediatriskā populācija

Pētījumā SAM101667, kas tika veikts ar 158 bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem ar simptomātisku astmu, salmeterola/flutikazona propionāta kombinācija attiecībā uz simptomu kontroli un plaušu funkciju bija vienlīdz efektīva ar dubultu flutikazona propionāta devu. Šis pētījums nebija paredzēts, lai pētītu iedarbību saasinājumu laikā.

12 nedēļas ilgā pētījumā bērniem vecumā no 4 līdz 11 gadiem [n=257], kuri tika ārstēti vai nu ar salmeterola/flutikazona propionātu 50/100, vai 50 mikrogramiem salmeterola + 100 mikrogramiem flutikazona propionāta (abi divas reizes dienā), abām ārstēšanas grupām tika novērots izelpas maksimumplūsmas rādītāja pieaugums par 14%, kā arī uzlabojumi simptomu rādītājos un glābšanas salbutamola lietošanā. Abās ārstēšanas grupās nebija atšķirību. Abās ārstēšanas grupās neatšķīrās drošuma parametri.

12 nedēļas ilgā pētījumā bērni vecumā no 4 līdz 11 gadiem [n=203], kam bija persistējoša astma un kas simptomātiski lietoja inhalējamos kortikosteroīdus, tika randomizēti paralēlo grupu pētījumā, kura primārais mērķis bija drošums. Bērni saņēma vai nu salmeterolu/flutikazona propionātu (50/100 mikrogrami), vai tikai flutikazona propionātu (100 mikrogrami) divas reizes dienā.

Divi bērni salmeterola/flutikazona propionāta grupā un 5 bērni flutikazona propionāta grupā pārtrauca dalību pētījumā astmas pasliktināšanās dēļ. Pēc 12 nedēļām nevienam no bērniem abās ārstēšanas grupās 24 stundu laikā netika novērota patoloģiski zema kortizola izdalīšanās urīnā. Abās ārstēšanas grupās nebija atšķirību drošuma profilā.

Flutikazona propionātu saturošu zāļu lietošana astmas ārstēšanai grūtniecības laikā

Izmantojot elektroniskos slimības vēstures ierakstus no Apvienotās Karalistes, tika veikts novērošanas retrospektīvs epidemioloģisks kohortas pētījums, lai novērtētu smagu iedzimto patoloģiju (major congenital malformations – MCM) risku pēc tikai inhalējamā FP un salmeterola-FP lietošanas pirmajā trimestrī, salīdzinot ar FP nesaturošiem inhalējamajiem kortikosteroīdiem. Šajā pētījumā netika iekļauts salīdzinājums ar placebo.

Astmas kohortā ar datiem par 5362 grūtniecēm, kuras pirmajā trimestrī lietoja ICS, tika identificēts 131  diagnosticētu MCM gadījums; 1612 (30%) grūtnieču lietoja FP vai salmeterolu-FP, un tika identificēti 42 diagnosticētu MCM gadījumi. Koriģētā riska attiecība smagām iedzimtām patoloģijām, kas diagnosticētas līdz 1 gadam, bija 1,1 (95% TI: 0,5–2,3) sievietēm ar vidēji smagu astmu, kuras lietoja FP, salīdzinājumā ar sievietēm, kuras lietoja FP nesaturošus ICS, un 1,2 (95% TI: 0,7–2,0) sievietēm ar ievērojami smagu vai smagu astmu. MCM riska atšķirība sievietēm, kuras pirmā trimestra laikā lietoja tikai FP, un sievietēm, kuras lietoja salmeterolu-FP, netika novērota. Absolūtie MCM riski sievietēm ar dažādām astmas smaguma pakāpēm svārstījās no 2,0 līdz 2,9 uz 100 grūtniecēm, kuras lietojušas FP, un šie rezultāti salīdzināmi ar Vispārējās prakses pētījumu datubāzē (General Practice Research Database) iekļautā pētījuma rezultātiem par 15 840 grūtniecēm, kam nav veikta astmas ārstēšana (2,8 MCM gadījumi uz 100 grūtniecībām).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Attiecībā uz farmakokinētiskajām īpašībām katru komponentu var apskatīt atsevišķi.

Salmeterols

Salmeterols iedarbojas lokāli plaušās, tādēļ līmenis plazmā nav terapeitiskās iedarbības rādītājs. Turklāt ir pieejami tikai ierobežoti dati par salmeterola farmakokinētiku sakarā ar tehniskām grūtībām noteikt zāļu daudzumu plazmā, jo pēc terapeitisku devu inhalēšanas tiek sasniegta ļoti zema koncentrācija plazmā (apmēram 200 pikogrami/ml vai pat mazāk).

Flutikazona propionāts

Vienas devas inhalējamā flutikazona propionāta absolūtā biopieejamība veseliem cilvēkiem variē starp 5 līdz 11% no nominālās devas, atkarībā no tā, kādu inhalatoru izmanto. Pacientiem ar astmu vai HOPS novēroja mazāku inhalējamā flutikazona propionāta sistēmiskās iedarbības pakāpi.

Sistēmiskā uzsūkšanās notiek galvenokārt no plaušām, sākotnēji tā ir strauja, tad palēninās. Inhalējamās devas pārpalikums var tikt norīts, bet, sakarā ar zemo šķīdību ūdenī un presistēmisko metabolismu, tas maz ietekmē sistēmisko iedarbību, kā rezultātā perorālā biopieejamība ir mazāka par 1%. Pastāv lineāra atkarība starp inhalējamās devas lielumu un sistēmisko iedarbību.

Flutikazona propionātam ir raksturīgs augsts plazmas klīrenss (apmēram 1150 ml/min), liels izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī (apmēram 300 l) un kopējais eliminācijas pusperiods apmēram 8 stundas.

Saistīšanās ar plazmas olbaltumiem ir 91%.

Flutikazona propionāts ļoti strauji izvadās no sistēmiskās asinsrites. Galvenais izvades ceļš ir metabolizēšanās par neaktīvu karboksilskābes metabolītu ar citohromu sistēmas P450 enzīma CYP3A4 palīdzību. Fēcēs atrasti arī citi neidentificēti metabolīti.

Flutikazona propionāta renālais klīrenss ir niecīgs. Mazāk par 5% no devas izdalās urīnā, galvenokārt metabolītu veidā. Lielākā daļa devas tiek izdalās fēcēs, metabolītu un neizmainītu zāļu veidā.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Vienīgās iespējamās drošuma problēmas cilvēkiem, kas konstatētas pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot atsevišķi salmeterola un flutikazona propionātu, bija saistītas ar pastiprinātu farmakoloģisko darbību.

Reproduktivitātes pētījumos dzīvniekiem glikokortikosteroīdiem konstatēta spēja inducēt malformācijas ( aukslēju šķeltnes, skeleta malformācijas). Tomēr šie eksperimentālie rezultāti no dzīvnieku pētījumiem nešķiet pietiekami nozīmīgi cilvēkiem, ņemot vērā ieteicamās devas. Pētījumos ar dzīvniekiem salmeterolam novērota embriofetāla toksicitāte tikai augstā ekspozīcijas līmenī. Pēc vienlaicīgas lietošanas devās, pie kurām ir zināma glikokortikoīdu spēja inducēt patoloģiskas pārmaiņas, žurkām tika konstatēta palielināta nabas artērijas transpozīcijas un pakauša kaula nepilnīgas osifikācijas sastopamība. Ne salmeterols, ne flutikazona propionāts nav uzrādījuši nekādu ģenētiskās toksicitātes potenciālu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts.

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama

6.3 Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Flamerio satur divas zāles, kuras ievietotas divās ligzdiņās vienas devas folijas blisteros (divu ligzdiņu blisteros), kuri tiek uzglabāti Elpenhaler inhalāciju ierīcē.

Folija aizsargā pulveri inhalācijām no atmosfēras iedarbības.

Katra deva ir ievietota vienā divu ligzdiņu blisterī.

Katrs kartona iepakojums satur vienu (1)inhalācijas ierīci Elpenhaler ar 60 divu ligzdiņu bilsteriem. Iepakojumā ir 60 devas.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Lai nodrošinātu zāļu pareizu ievadīšanu, ārstam vai veselības aprūpes profesionālim ir jānodemonstrē pacientam inhalatora lietošana. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

ELPENHALER LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šie norādījumi paredzēti pacientam par to, kā pareizi jāveic divu zāļu inhalācijas, kas ievietotas divās ligzdiņās vienas devas blisteros (divu ligzdiņu blisteros), kuri tiek uzglabāti Elpenhaler inhalācijas ierīcē.

APRAKSTS

Elpenhaler ir ierīce divu pulverveida zāļu vienlaicīgai inhalācijai. Abas zāles veido vienu zāļu kombināciju. Zāles ir ievietotas atsevišķi viena no otras, vienā no divām ligzdiņām, īpaši izveidotā divu ligzdiņu blisterī.

Divu ligzdiņu blisteris satur vienas devas (1) zāļu kombināciju.

pic1

Elpenhaler® sastāv no 3 daļām:

- iemutis un tā vāciņš (1).

- virsma (2), uz kuras tiek novietots divu ligzdiņu blisteris (zāļu atbalsta virsma).

- uzglabāšanas kaste (3), kurā atrodas divu ligzdiņu blisteri.

Trīs daļas ir savstarpēji savienotas un var tikt atvērtas neatkarīgi viena no otras.

pic2

Zāļu atbalsta virsma satur:

- pievienošanas izcilni (2A), pie kura tiek piestiprināts divu ligzdiņu blisteris.

- divus dobumus (2B), kuros tiek ievietotas abas blistera ligzdiņas.

- divas blistera sliedes (2C), kuras stingri notur divu ligzdiņu blisteri pareizajā pozīcijā uz zāļu atbalsta virsmas.

sketc_3_LV

Divu ligzdiņu blisteris satur:

- divas alumīnija sloksnes (4).

- divas ligzdiņas (5), vienu ar salmeterolu, bet otru

ar flutikazona propionātu.

- caurumu (6).

ELPENHALER® lietošana

Α. Ierīces sagatavošana

pic4 Atveriet kasti, nospiežot, kā parādīts attēlā, izņemiet blisteri un atkal aizveriet kasti.
pic5

Pilnībā atveriet iemuti, viegli nospiežot uz apdares daļas.

Atdaliet un nospiediet iemuti atpakaļ tā, lai atsegtu zāļu atbalsta virsmu.

Turiet divu ligzdiņu blisteri ar spīdīgo virsmu uz augšu tā, lai redzētu zilo līniju, kā parādīts attēlā. Sliežu marķētajai virsmai jābūt vērstai uz leju.

Novietojiet blistera cauruli uz zāļu atbalsta virsmas pievienošanas izciļņa. Viegli piespiežot, pārliecinieties, ka blisteris ir stingri piestiprināts pie pievienošanas izciļņa.

Abas blistera ligzdiņas ievietosies zāļu atbalsta virsmas dobumos, bet sliedes noturēs blisteri pareizajā pozīcijā.

pic6

Aizveriet iemuti un pavelciet horizontāli uz āru izvirzīto iespiesto blistera galu, kas jāatdala.

Deva ir gatava inhalācijai.

Β. Devas inhalācija

Turiet ierīci atstatus no mutes. Pilnībā izelpojiet. Uzmanieties, lai neizelpotu uz ierīces iemuti. Pielieciet Elpenhaler ierīci pie mutes un ar lūpām cieši aptveriet iemuti.

pic7

Lēnam un dziļi ieelpojiet ar muti (ne ar degunu), līdz plaušas pilnībā piepildās ar gaisu.

Aizturiet elpu apmēram 5 sekundes vai tik ilgi, cik tas Jums nesagādā grūtības, un vienlaicīgi noņemiet ierīci no mutes.

Izelpojiet un turpiniet elpot normāli.

pic8

Atveriet iemuti. Jūs pamanīsiet, ka esat ieelpojis/usi visu pulveri, un blistera ligzdiņas ir tukšas.

Izņemiet tukšo blisteri un pārejiet pie “C” punkta.

C. Ierīces tīrīšana

Pēc katras lietošanas noslaukiet iemuti un zāļu atbalsta virsmu ar sausu drānu vai sausu papīra salveti. Neizmantojiet ūdeni, lai tīrītu ierīci.

Aizveriet iemuti un tā vāciņu.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

ELPEN Pharmaceutical Co.Inc

95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica

Grieķija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

Flamerio 50 mikrogrami/250 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts - 12-0049

Flamerio 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts - 12-0050

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

20.03.2012

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS