Doreta

Apvalkotā tablete

Doreta 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N10
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Tramadoli hydrochloridum Paracetamolum

Doreta ir divu pretsāpju līdzekļu – tramadola un paracetamola – kombinācija, kuru kopīgā iedarbība atvieglo Jūsu sāpes. Doreta paredzēts vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai, ja Jūsu ārsts iesaka, ka nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

09-0320-01

Zāļu reģistrācijas numurs

09-0320

Ražotājs

TAD Pharma GmbH, Germany; KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

10-SEP-14

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

37,5 mg/325 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Doreta 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

Tramadoli hydrochloridum/Paracetamolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Doreta un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Doreta lietošanas

Kā lietot Doreta

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Doreta

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Doreta un kādam nolūkam tās lieto

Doreta ir divu pretsāpju līdzekļu – tramadola un paracetamola – kombinācija, kuru kopīgā iedarbība atvieglo Jūsu sāpes.

Doreta paredzēts vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai, ja Jūsu ārsts iesaka, ka nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija.

2. Kas Jums jāzina pirms Doreta lietošanas

Nelietojiet Doreta šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret paracetamolu, tramadolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

Ja Jūs lietojat alkoholu;

Ja Jūs lietojat zāles, kas var Jums likt justies miegainam vai mazināt modrību; tās ir opioīdus saturošas pretsāpju zāles, piemēram, morfīns un kodeīns;

ja Jūs lietojat vai pēdējo 14 dienu laikā pirms ārstēšanās ar Doreta esat lietojis MAO inhibitorus (noteiktas zāles depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai);

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir epilepsija un esošā ārstēšana nepietiekami kontrolē lēkmes.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Doreta lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot Doreta, nepieciešama šādos gadījumos:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi, alkoholisko dzērienu lietošanas izraisīta aknu slimība vai, ja esat pamanījis, ka Jūsu acis un āda kļūst dzeltena, kas var norādīt uz dzelti vai žultsvadu bojājumu;

ja Jums ir elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai plaušu slimība;

ja esat atkarīgs no jebkādām citām zālēm, ko lieto vidēji spēcīgu un spēcīgu sāpju atvieglošanai, piemēram, morfīna;

ja Jums ir epilepsija vai arī Jums ir bijušas lēkmes vai krampji;

ja Jums ir galvas trauma, šoks vai stipras galvassāpes ar vai bez vemšanas;

ja Jūs lietojat citas tramadolu vai paracetamolu saturošas zāles.

Tramadolu aknās pārveido noteikts enzīms. Dažiem cilvēkiem ir šā enzīma variācijas, un tās pacientus var ietekmēt atšķirīgi. Dažiem cilvēkiem var nerasties pietiekama atsāpinošā iedarbība, bet citiem ir augstāks nopietnu blakusparādību risks. Novērojot kādu no šiem simptomiem, pārtrauciet zāļu lietošanu un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības: lēna vai sekla elpošana, apjukums, miegainība, šauras acu zīlītes, slikta dūša vai vemšana, aizcietējumi vai ēstgribas zudums.

Bērni un pusaudži

Lietošana bērniem ar elpošanas traucējumiem

Tramadolu nav ieteicams lietot bērniem ar elpošanas traucējumiem, jo viņiem var būt pastiprināti tramadola toksicitātes simptomi.

Citas zāles un Doreta

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Svarīgi: šīs zāles satur paracetamolu un tramadolu. Lai nepārsniegtu maksimālo dienas devu, informējiet ārstu, ja Jūs lietojat jebkādas citas zāles, kas satur paracetamolu vai tramadolu.

Nelietojiet Doreta vienlaicīgi ar monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAOI) (skatīt punktu „Nelietojiet Doreta šādos gadījumos”).

Doreta nav ieteicams lietot kopā ar šīm zālēm, jo tas var ietekmēt cik labi tās iedarbojas:

karbamazepīnu (zāles, ko parasti lieto epilepsijas vai dažu sāpju veidu ārstēšanai);

buprenorfīnu, nalbufīnu vai pentazocīnu (opioīdu tipa pretsāpju līdzekļi). Var būt samazināta pretsāpju iedarbība.

Doreta var paaugstināt nevēlamo blakusparādību risku, ja lietojat šādas zāles:

triptānus (migrēnas ārstēšanai) vai selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (SSAI) (depresijas ārstēšanai). Ja Jums novērojams apmulsums, nemiers, drudzis, svīšana, nekoordinētas ekstremitāšu vai acu kustības, nekontrolējamas muskuļu raustīšanās vai caureja, Jums par to jāpastāsta savam ārstam;

trankvilizatorus, miega zāles, citus pretsāpju līdzekļus, piemēram, morfīnu un kodeīnu (arī kā pretklepus līdzekli), baklofēnu (muskuļu relaksantu), zāles asinsspiediena pazemināšanai, antidepresantus vai zāles alerģiju ārstēšanai. Ja Jūs jūtaties miegains vai Jums ir ģīboņa sajūta, pastāstiet par to savam ārstam;

antidepresantus, anestēzijas līdzekļus, zāles, kas ietekmē psihisko stāvokli vai bupropionu (palīdz atmest smēķēšanu). Var paaugstināties krampju risks. Ārsts pastāstīs Jums, vai Doreta ir Jums piemērots;

varfarīnu vai fenprokumonu (zāles, kas šķidrina asinis). Var izmainīties šo zāļu iedarbība un sākties asiņošana (skatīt 4. punktu).

Doreta efektivitāte var mainīties, ja vienlaikus lietojat šādas zāles:

metoklopramīds, domperidons vai ondasetronu, (zāles sliktas dūšas un vemšanas gadījumā);

holestiramīns (zāles, ko lieto holesterīna līmeņa samazināšanai asinīs);

ketokonazolu vai eritromicīnu (zāles infekciju ārstēšanai).

Lietojot Doreta vienlaicīgi ar sedatīviem līdzekļiem, piemēram, benzodiazepīniem vai radniecīgām vielām, palielinās miegainības, elpošanas traucējumu (elpošanas nomākuma) un komas risks un var tikt apdraudēta dzīvība, tādēļ vienlaicīgu lietošanu drīkst apsvērt vienīgi tad, kad nav citu ārstēšanas iespēju.

Taču, ja ārsts ir parakstījis Doreta vienlaicīgi ar sedatīviem līdzekļiem, ārstam jāierobežo vienlaicīgi lietotā deva un vienlaicīgas zāļu lietošanas ilgums.

Lūdzu, pastāstiet ārstam par visām sedatīvajām zālēm, kuras Jūs lietojat, un stingri ievērojiet ārsta ieteikto devu. Var būt lietderīgi informēt draugus vai radiniekus par nepieciešamību pievērst uzmanību iepriekš minētajām pazīmēm un simptomiem. Ja Jums rodas šādi simptomi, sazinieties ar ārstu.

Doreta kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Doreta var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Doreta var likt Jums justies miegainam. Alkohols miegainību var pastiprināt. Alkohols: pastiprina opioīdu tipa pretsāpju līdzekļu miegu izraisošo iedarbību, un šī ietekme uz modrību var padarīt bīstamu transportlīdzekļa vadīšanu un darbu ar mehānismiem. Jāizvairās lietot alkoholiskos dzērienus un etilspirtu saturošas zāles.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Tā kā Doreta ir fiksēta, tramadolu saturoša aktīvo vielu kombinācija, to nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Tramadols izdalās krūts pienā. Šī iemesla dēļ Jūs nedrīkstat lietot Doreta vairāk kā vienu reizi bērna barošanas ar krūti laikā vai arī, ja Jūs lietojat Doreta vairāk nekā vienu reizi, Jums ir jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kamēr nezināt, kā Doreta Jūs ietekmē, nevadiet transportlīdzekli, nestrādājiet ar mehānismiem un neiesaistieties citās aktivitātēs, kuru laikā nepieciešama modrība. Doreta var izraisīt miegainību.

Doreta satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mol nātrija (23 mg) katrā devā, būtībā tās ir "nātriju nesaturošas".

3. Kā lietot Doreta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā sākuma deva ir divas tabletes. Ja nepieciešams, nākamās devas var lietot katras 6 stundas, kā ieteicis ārsts.

Nelietojiet vairāk par 8 tabletēm dienā (atbilst 300 mg tramadola hidrohlorīda un 2600 mg paracetamola).

Deva jāpielāgo atkarībā no Jūsu sāpju intensitātes un Jūsu individuālās jutības. Jālieto zemākā sāpes samazinošā deva.

Smagi aknu darbības traucējumi (mazspēja)

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem nedrīkst lietot Doreta.

Ja Jums šie traucējumi ir viegli vai vidēji, ārsts var ieteikt Jums palielināt intervālu starp devām.

Lietošana bērniem

Doreta lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (vecāki par 75 gadiem) tramadola izdalīšanās var būt aizkavēta. Ja tas attiecas uz Jums, ārsts var ieteikt Jums palielināt intervālu starp devām.

Tabletes jānorij, uzdzerot šķidrumu. Tabletes nedrīkst sakošļāt vai sasmalcināt.

Tabletes jālieto pēc iespējas īsāku laiku.

Ja Jums šķiet, ka Doreta iedarbība ir par stipru (t.i., Jūs jūtaties ļoti miegains vai ir apgrūtināta elpošana) vai par vāju (t.i., Jums ir nepietiekama pretsāpju iedarbība), pastāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Ja simptomi nemazinās, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Doreta vairāk nekā noteikts

Pat tad, ja Jūs jūtaties labi, pārdozēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība, jo pastāv nopietns vēlīna aknu bojājuma risks. Ja Jūs esat lietojis Doreta vairāk nekā Jums noteikts, Jums var būt smagi traucējumi, kas saistīti ar asiņu piegādi orgāniem, apziņas traucējumi līdz pat komai, krampji vai arī Jums var būt elpošanas traucējumi, slikta pašsajūta, vemšana, svara zudums vai sāpes vēderā.

Ja esat aizmirsis lietot Doreta

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Doreta, tad nākamo devu lietojiet parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Doreta

Ja Jūs kādu laiku esat lietojis Doreta, informējiet ārstu, ka vēlaties pārtraukt to lietošanu, jo Jūsu organisms var būt pie tām pieradis. Nevajadzētu uzreiz pārtraukt šo zāļu lietošanu, ja vien ārsts nav tā norādījis. Ja vēlaties pārtraukt šo zāļu lietošanu, vispirms konsultējieties ar ārstu, īpaši tad, ja zāles esat lietojis ilgstoši. Ārsts Jums ieteiks, kad un kā pārtraukt zāļu lietošanu, un tas var ietvert devas pakāpenisku samazināšanu, lai mazinātu nevajadzīgu blakusparādību (abstinences simptomu) risku. Ja Jūs pēkšņi pārtraucat lietot Doreta, Jums iespējama slikta pašsajūta. Jums var būt nemiers, uzbudinājums, nervozitāte, bezmiegs, hiperaktivitāte, trīce un/vai gremošanas traucējumi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša,

reibonis,

miegainība.

Parasti šīs parādības ir vieglas un netraucē.

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

vemšana,

gremošanas traucējumi (aizcietējums, gāzu uzkrāšanās, caureja),

sāpes vēderā,

gremošanas traucējumi,

sausa mute, galvassāpes,

trīce,

apjukums,

miega traucējumi,

garastāvokļa izmaiņas (uzbudinājums, nervozitāte, eiforija (nepārtraukta „pacilātības” sajūta)),

pastiprināta svīšana,

nieze.

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

augsts asinsspiediens, sirds ritma un sirdsdarbības ātruma traucējumi,

urinācijas traucējumi vai sāpes urinācijas laikā/olbaltumvielas urīnā,

ādas reakcijas(nātrene, izsitumi),

zvanīšana ausīs,

depresija,

nakts murgi,

halucinācijas (neesošu lietu dzirdēšana, redzēšana vai sajušana),

atmiņas zudums,

apgrūtināta rīšana,

asinis izkārnījumos,

drebuļi,

karstuma viļņi,

sāpes krūtīs,

nekontrolētas muskuļu kustības,

neparasta tirpšanas (durstīšanas) sajūta,

elpas trūkums,

aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās.

Reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

atkarība,

krampji, grūtības veikt saskaņotas kustības,

neskaidra redze,

pārejošs samaņas zudums.

Ļoti reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz1 no 10 000 cilvēkiem):

ļaunprātīga zāļu lietošana.

Nav zināmas blakusparādības (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

pazemināts cukura līmenis asinīs.

Par zemāk minētajām blakusparādībām ir ziņots cilvēkiem, kuri lietojuši zāles, kas satur tikai tramadola hidrohlorīdu vai tikai paracetamolu. Tomēr, ja kaut kas no zemāk minētā Jums rodas Doreta lietošanas laikā, Jums par to jāpastāsta savam ārstam:

ģīboņa sajūta pēc piecelšanās no guļus vai sēdus stāvokļa, palēnināta sirdsdarbība, ģībonis, ēstgribas izmaiņas, muskuļu vājums, palēnināta vai pavājināta elpošana, garastāvokļa svārstības, aktivitātes izmaiņas, jušanas sajūtu izmaiņas, esošas astmas pasliktināšanās;

dažkārt retos gadījumos var rasties izsitumi uz ādas, kas liecina par alerģisku reakciju, ar pēkšņu sejas un kakla pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu vai pazeminātu asinsspiedienu un ģīboni. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ārstēšanu un sazinieties ar ārstu. Jūs vairs nedrīkstat lietot šīs zāles atkārtoti.

Retos gadījumos cilvēkiem, kuri kādu laiku lietojuši tramadolu, pēkšņi pārtraucot ārstēšanu, var būt slikta pašsajūta. Viņi var justies uzbudināti, satraukti, nervozi un trīcoši. Viņi var būt hiperaktīvi, izjust miega traucējumus un kuņģa vai zarnu darbības traucējumus. Atsevišķiem cilvēkiem var būt arī panikas lēkmes, halucinācijas, neparastas sajūtas, piemēram, nieze, tirpšana, nejutīgums un troksnis ausīs (tinnīts). Ja Jūs novērojat kādu no šīm blakusparādībām vai jebkādas citas neparastas sūdzības, lūdzu, pēc iespējas ātrāk izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Atsevišķos gadījumos iespējamas asins sastāva izmaiņas, piemēram, samazināts trombocītu skaits asinīs, kā rezultātā var rasties deguna vai smaganu asiņošana.

Ļoti retos gadījumos ziņots par smagām ādas reakcijām, lietojot paracetamolu saturošas zāles.

Doreta lietošana kopā ar zālēm, ko lieto asins šķidrināšanai (piemēram, fenprokumonu, varfarīnu), var paaugstināt asiņošanas risku. Nekavējoties ziņojiet savam ārstam par jebkāda veida ilgstošu vai neparedzētu asiņošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Doreta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Doreta satur

Aktīvās vielas ir tramadola hidrohlorīds un paracetamols. Katra apvalkotā tablete satur 37,5 mg tramadola hidrohlorīda, ekvivalents 32,94 mg tramadola, un 325 mg paracetamola.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodolā: preželatinizēta kukurūzas ciete, nātrija cietes glikolāts (A tips), mikrokristāliskā celuloze (E460) un magnija stearāts (E470b).

Tabletes apvalkā: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un polisorbāts 80.

Doreta ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes, ir dzeltenbrūnas, ovālas, nedaudz abpusēji izliektas.

Ir pieejamas kastītes ar 2 apvalkotām tabletēm (blisteris ar 2 tabletēm) vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 un 100 apvalkotām tabletēm (blisteros pa 10 tabletēm).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotāji

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Ungārija, Bulgārija, Igaunija, Lietuva, Latvija, Polija, Slovēnija, Slovākija, Čehija, Rumānija

Doreta

Spānija, Īrija, Austrija, Beļģija, Nīderlande, Francija

Tramadol/Paracetamol Krka

Lielbritānija

Tramadol Hydrochloride/Paracetamol

Vācija

Tramabian

Itālija

Tramadolo e Paracetamolo Krka

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2018

SASKAŅOTS ZVA 02-08-2018

PAGE

DOCPROPERTY object_name \* MERGEFORMAT SmPCPIL112015_2

DOCPROPERTY mp_first_effective_date \* MERGEFORMAT 23.04.2018 – Updated: DOCPROPERTY mp_updated_effective_date \* MERGEFORMAT 27.06.2018

Page PAGE 1 of NUMPAGES 7

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Doreta 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 37,5 mg tramadola hidrohlorīda (Tramadoli hydrochloridum), kas atbilst 32,94 mg tramadola, un 325 mg paracetamola (Paracetamolum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra apvalkotā tablete satur 1,25 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete

Tabletes ir dzeltenbrūnas, ovālas, nedaudz abpusēji izliektas.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

Terapeitiskās indikācijas

Doreta tabletes indicētas vidēji stipru un stipru sāpju simptomātiskai terapijai.

Doreta jālieto tikai tiem pacientiem, kuriem vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un bērni (no 12 gadu vecuma)

Doreta jālieto tikai tiem pacientiem, kuriem vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija.

Deva jāpielāgo individuāli atkarībā no sāpju intensitātes un pacienta individuālās jutības. Parasti jāizvēlas zemākā efektīvā pretsāpju līdzekļa deva. Ieteicamā sākuma deva ir divas Doreta tabletes. Ja nepieciešams, var lietot papildu devas, nepārsniedzot 8 tabletes (kas atbilst 300 mg tramadola hidrohlorīda un 2600 mg paracetamola) dienā. Lietošanas starplaikam jābūt vismaz 6 stundas.

Doreta nekādā gadījumā nedrīkst lietot ilgāk par absolūti nepieciešamo laiku (skatīt arī 4.4. apakšpunktu). Ja slimības rakstura un smaguma pakāpes dēļ nepieciešama atkārtota vai ilgstoša Doreta lietošana, jāveic regulāras pārbaudes (kad iespējams, pārtraucot terapiju), lai noteiktu terapijas turpināšanas nepieciešamību.

Pediatriskā populācija

Doreta drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadu vecumam, nav pierādīta. Tādēļ šai pacientu grupai terapija nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Parasti pacientiem līdz 75 gadu vecumam bez klīniskām aknu vai nieru mazspējas izpausmēm devu pielāgošana nav nepieciešama. Vecākiem pacientiem (vecākiem par 75 gadiem) var būt pagarināta eliminācija. Tādēļ vajadzības gadījumā intervāli starp devām jāpagarina individuāli.

Nieru mazspēja/dialīze

Pacientiem ar nieru mazspēju tramadola eliminācija ir aizkavēta. Šiem pacientiem rūpīgi jāapsver nepieciešamība pagarināt intervālu starp devām atbilstoši pacienta vajadzībām.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem tramadola eliminācija ir aizkavēta. Šiem pacientiem rūpīgi jāapsver nepieciešamība pagarināt intervālu starp devām atbilstoši pacienta vajadzībām (skatīt 4.4. apakšpunktu). Tā kā Doreta satur paracetamolu, tās nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij nesadalītas, uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu. Tās nedrīkst sasmalcināt vai sakošļāt.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Akūta saindēšanās ar alkoholu, miega zālēm, centrālas darbības pretsāpju līdzekļiem, opioīdiem vai psihotropiem līdzekļiem.

Doreta nedrīkst lietot pacientiem, kas lieto monoamīnoksidāzes inhibitorus vai 2 nedēļas pēc to lietošanas pārtraukšanas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Smagi aknu darbības traucējumi.

Epilepsija, kas nepakļaujas terapijai (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Brīdinājumi

Pieaugušajiem un pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma nedrīkst pārsniegt maksimālo Doreta devu – 8 tabletes. Lai izvairītos no nejaušas pārdozēšanas, pacientiem jāiesaka nepārsniegt ieteikto devu un nelietot vienlaicīgi citus paracetamolu (ieskaitot bezrecepšu) vai tramadola hidrohlorīdu saturošus preparātus bez konsultācijas ar ārstu.

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <10 ml/min) Doreta neiesaka lietot.

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem Doreta nevajadzētu lietot (skatīt 4.3. apakšpunktu). Paracetamola pārdozēšanas risks ir lielāks pacientiem ar necirotisku alkohola izraisītu aknu slimību. Vidēji smagos gadījumos rūpīgi jāapsver lietošanas starplaika pagarināšana.

Smagas elpošanas mazspējas gadījumā Doreta lietošana nav ieteicama.

Tramadols nav piemērots aizstājterapijai pacientiem ar opioīdu atkarību. Lai gan tramadols ir opioīdu agonists, tas nevar nomākt morfīna izraisītus abstinences simptomus.

Par krampju rašanos ziņots ar tramadolu ārstētiem pacientiem, kuriem ir nosliece uz krampju rašanos vai kuri lieto krampju slieksni pazeminošas zāles, īpaši selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitorus, tricikliskos antidepresantus, antipsihotiskos līdzekļus, centrālas darbības pretsāpju līdzekļus vai vietējās anestēzijas līdzekļus. Epilepsijas slimnieki, kuriem krampjus kontrolē terapija, vai pacienti, kuriem ir nosliece uz krampju rašanos, jāārstē ar Doreta tikai īpašas nepieciešamības gadījumā. Par krampjiem ziņots pacientiem, kas tramadolu lietoja ieteicamās devas robežās. Risks var paaugstināties, ja tramadola deva pārsniedz ieteicamo devas augšējo robežu.

Piesardzība lietošanā

Lietojot Doreta vienlaicīgi ar sedatīviem līdzekļiem, piemēram, benzodiazepīniem vai tiem radniecīgām zālēm, iespējama sedācija, elpošanas nomākums, koma un nāve. Šī riska dēļ vienlaicīgi ar šīm sedatīvajām zālēm drīkst parakstīt vienīgi pacientiem, kuriem alternatīva ārstēšana nav iespējama. Ja tiek pieņemts lēmums parakstīt Doreta vienlaicīgi ar sedatīviem līdzekļiem, jālieto mazākā efektīvā deva un ārstēšanai jābūt pēc iespējas īsākai.

Pacienti rūpīgi jānovēro, lai konstatētu elpošanas nomākuma un sedācijas pazīmes un simptomus. Šajā ziņā stingri ieteicams informēt pacientus un viņu aprūpētājus par nepieciešamību pievērst uzmanību šiem simptomiem (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pat lietojot terapeitiskās devās, var attīstīties tolerance, kā arī psihiska un fiziska atkarība, īpaši pēc ilgstošas lietošanas. Regulāri jāpārskata pretsāpju terapijas lietošanas klīniskā nepieciešamība (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pacientiem ar opioīdu atkarību un narkotiku lietošanas vai atkarības anamnēzi, ārstēšanai jābūt tikai īslaicīgai un ārsta uzraudzībā.

Doreta jālieto piesardzīgi pacientiem ar opioīdu atkarību vai galvaskausa traumu, pacientiem ar noslieci uz krampjiem, žultsceļu darbības traucējumiem, šoka stāvoklī, nezināmas ģenēzes apziņas traucējumu stāvoklī, pacientiem ar traucējumiem, kas skar elpošanas centru un elpošanu, vai paaugstināta intrakraniālā spiediena gadījumā.

Paracetamola pārdozēšana dažiem pacientiem var izraisīt toksisku ietekmi uz aknām.

Pat lietojot terapeitiskās devās un īslaicīgi, var rasties abstinences simptomi, kas līdzīgi tiem, ko novēro opiātu abstinences gadījumā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ja pacientam vairs nav nepieciešama ārstēšana ar opioīdu, devu ieteicams samazināt pakāpeniski, lai novērstu abstinences simptomus.

Vienā pētījumā ziņots, ka tramadola lietošana vispārējās narkozes ar enflurānu un slāpekļa oksīdu laikā veicināja pamošanos operācijas laikā. Kamēr nav pieejama cita informācija, jāizvairās no tramadola lietošanas virspusējo narkozes stadiju laikā.

CYP2D6 metabolisms

Tramadolu metabolizē aknu enzīms CYP2D6. Ja pacientam šā enzīma daudzums ir nepietiekams vai tā nav vispār, nevar panākt pietiekamu atsāpinošo iedarbību. Aplēses liecina, ka līdz pat 7 % baltās rases pārstāvju var būt šā enzīma deficīts. Taču, ja pacientam ir īpaši ātra vielmaiņa, pastāv opioīdu toksicitātes blakusparādību risks pat parasti parakstītās devās.

Vispārējie opioīdu toksicitātes simptomi ir apjukums, miegainība, sekla elpošana, šauras acu zīlītes, nelabums, vemšana, aizcietējumi un ēstgribas zudums. Smagos gadījumos iespējami asinsrites un elpošanas nomākuma simptomi, kas var būt bīstami dzīvībai un ļoti retos gadījumos arī letāli. Šeit ir sniegtas aplēses par cilvēku ar īpaši ātru vielmaiņu izplatību dažādās populācijās:

Populācija Izplatība, %

Āfrikāņi/etiopieši 29%

Afroamerikāņi 3,4-6,5%

Aziāti 1,2-2%

Baltās rases pārstāvji 3,6-6,5%

Grieķi 6,0%

Ungāri 1,9%

Ziemeļeiropieši 1-2%

Lietošana bērniem pēc operācijas

Zinātniskajās publikācijās ir ziņots, ka tramadola lietošana bērniem pēc mandeļu izgriešanas un/vai ar obstruktīvu miega apnoju saistītas adenoīdu izgriešanas operācijas ir izraisījusi retas, taču dzīvību apdraudošas blakusparādības. Ja bērniem lieto tramadolu pēcoperācijas sāpju mazināšanai, ir jāievēro ļoti liela piesardzība, kā arī cieši jāuzrauga opioīdu toksicitātes simptomi, tostarp elpošanas nomākums.

Bērni ar pavājinātu elpošanas funkciju

Tramadolu nav ieteicams lietot bērniem, kuru elpošanas funkcija var būt pavājināta, tostarp bērniem ar neiromuskulāriem traucējumiem, smagām sirds vai elpošanas slimībām, augšējo elpceļu vai plaušu infekcijām, politraumu vai bērniem, kuriem tiek veiktas lielas ķirurģiskas procedūras. Šie faktori var saasināt opioīdu toksicitātes simptomus.

Nātrijs

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, būtībā tās ir "nātriju nesaturošas".

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kontrindicēta vienlaicīga lietošana ar:

neselektīviem MAO inhibitoriem

Serotonīnerģiskā sindroma risks: caureja, tahikardija, hiperhidroze, trīce, apjukums un pat koma;

selektīviem MAO-A inhibitoriem

Ekstrapolācija no neselektīviem MAO inhibitoriem, serotonīnerģiskā sindroma risks: caureja, tahikardija, hiperhidroze, trīce, apjukums un pat koma;

selektīviem MAO-B inhibitoriem

Centrāla uzbudinājuma simptomi, ko izraisa serotonīnerģiskais sindroms: caureja, tahikardija, hiperhidroze, trīce, apjukums un pat koma.

Ja pacients nesen ārstēts ar MAO inhibitoriem, pirms tramadola lietošanas jānogaida 2 nedēļas.

Nav ieteicama vienlaicīga lietošana ar:

alkoholu

Pastiprina opioīdu pretsāpju līdzekļu sedatīvo ietekmi; kavētā uzmanība var padarīt bīstamu transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu; jāizvairās no alkoholisko dzērienu un zāļu, kas satur alkoholu, lietošanas;

karbamazepīnu un citiem enzīmu inducētājiem

Samazinātās tramadola koncentrācijas plazmā dēļ pastāv samazinātas efektivitātes un īsākas iedarbības risks.

Opioīdu agonistiem/antagonistiem (buprenorfīns, nalbufīns, pentazocīns)

Konkurējoša bloķējoša ietekme uz receptoriem vājina analgētisko iedarbību, turklāt ir iespējams abstinences sindroms.

Vienlaicīga lietošana, kas jāņem vērā

Tramadols var ierosināt krampjus un pastiprināt selektīvo serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitoru (SSAI), serotonīna-norepinefrīna atpakaļsaistīšanās inhibitoru (SNAI), triciklisko antidepresantu, antipsihotisko līdzekļu un citu krampju slieksni pazeminošu zāļu (piemēram, bupropiona, mirtazapīna, tetrahidrokanabinola) iedarbību, izraisot krampjus.

Vienlaicīga terapeitiska tramadola un serotonīnerģisko līdzekļu, piemēram, selektīvo serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitoru (SSAI), serotonīna-norepinefrīna atpakaļsaistīšanās inhibitoru (SNAI), MAO inhibitoru (skatīt 4.3. apakšpunktu), triciklisko antidepresantu un mirtazapīna lietošana var izraisīt serotonīna toksicitāti. Serotonīna sindroms varētu būt tad, ja novēro šādus simptomus:

spontānas nekontrolētas, ritmiskas muskuļu kontrakcijas;

inducētas nekontrolētas, ritmiskas muskuļu kontrakcijas vai nekontrolētas, ritmiskas acu muskuļu kontrakcijas ar ažitāciju vai diaforēzi;

trīce un hiperrefleksija;

hipertonija un ķermeņa temperatūra >38°C, un inducētas nekontrolētas, ritmiskas muskuļu kontrakcijas vai nekontrolētas, ritmiskas acu muskuļu kontrakcijas.

Pārtraucot serotonīnerģisko zāļu lietošanu, parasti notiek strauja uzlabošanās. Ārstēšana ir atkarīga no simptomu veida un smaguma pakāpes.

Citi opioīdu atvasinājumi (arī pretklepus līdzekļi un aizstājterapija), benzodiazepīni un barbiturāti: paaugstināts elpošanas nomākuma risks, kas pārdozēšanas gadījumā var būt letāls.

Citi centrālo nervu sistēmu nomācoši līdzekļi, piemēram, opioīdu atvasinājumi (arī pretklepus līdzekļi un aizstājterapija), barbiturāti, benzodiazepīni, citi anksiolītiskie līdzekļi, miega līdzekļi, antidepresanti ar sedatīvu darbību, prethistamīna līdzekļi ar sedatīvu ietekmi, neiroleptiskie līdzekļi, centrālas darbības antihipertensīvie līdzekļi, talidomīds un baklofēns. Šīs aktīvās vielas var pastiprināt centrālās nervu sistēmas nomākumu. Kavētā uzmanība var padarīt bīstamu transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Lietojot opioīdus vienlaicīgi ar sedatīviem līdzekļiem, piemēram, benzodiazepīniem vai radniecīgām zālēm, papildinošas nomācošas ietekmes uz CNS dēļ palielinās sedācijas, elpošanas nomākuma, komas un nāves risks. Vienlaicīgas lietošanas gadījumā devai un zāļu lietošanas ilgumam ir jābūt ierobežotam (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Jāievēro piesardzība gadījumos, kad Doreta lieto vienlaicīgi ar kumarīna atvasinājumiem (piemēram, varfarīnu), saistībā ar ziņojumiem par palielinātu INR (International Normalised ratio – Starptautiskais standartizētais koeficients) ar spēcīgu asiņošanu un ekhimozēm dažiem pacientiem.

Citas zāles, kam pierādīta CYP3A4 inhibējoša darbība, piemēram, ketokonazols vai eritromicīns, var inhibēt tramadola metabolismu (N-demetilēšanu) un, iespējams, arī aktīvā O-demetilētā metabolīta metabolismu. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav pētīta.

Atsevišķos pētījumos pre- un postoperatīva pretvemšanas līdzekļa 5-HT3 antagonista ondansetrona lietošana palielināja vajadzību pēc tramadola pacientiem ar pēcoperācijas sāpēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Tā kā Doreta ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija, kas satur tramadolu, to grūtniecības laikā nedrīkst lietot.

Dati par paracetamolu

Epidemioloģiskajos pētījumos, lietojot paracetamolu ieteicamās devās grūtniecības laikā, kaitīga cilvēkam ietekme nav noteikta, tomēr pacientēm jāievēro ārsta ieteikumi par tā lietošanu.

Dati par tramadolu

Tramadolu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, jo nav pietiekami daudz datu, lai novērtētu tramadola lietošanas drošumu grūtniecēm. Pirms dzemdībām vai to laikā ievadīts tramadols neietekmē dzemdes kontrakciju spēju. Jaundzimušajam tas var izraisīt elpošanas frekvences izmaiņas, kas parasti nav klīniski nozīmīgas. Ilgtermiņa ārstēšana grūtniecības laikā var izraisīt abstinences simptomus jaundzimušajam pēc piedzimšanas, kas ir pieraduma sekas.

Barošana ar krūti

Tā kā Doreta ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija, kas satur tramadolu, to nedrīkst lietot vairāk kā vienu reizi bērna barošanas ar krūti laikā vai arī barošana ar krūti jāpārtrauc tramadola lietošanas laikā.

Dati par paracetamolu

Paracetamols izdalās mātes pienā, bet ne klīniski nozīmīgā daudzumā. Pieejamie publicētie dati neliecina par kontrindikācijām barošanai ar krūti sievietēm, kuras lieto tikai paracetamolu saturošas zāles ar vienu aktīvo vielu.

Dati par tramadolu

Aptuveni 0,1 % no mātei lietotās tramadola devas izdalās krūts pienā. Periodā uzreiz pēc dzemdībām mātes katru dienu iekšķīgi lietotas devas līdz 400 mg atbildīs tramadola daudzumam vidēji 3 % no atbilstoši ķermeņa masai koriģētās mātes devas, ko uzņems ar krūti baroti zīdaiņi. Šī iemesla dēļ tramadolu nedrīkst lietot krūts barošanas periodā vai arī barošana ar krūti ir jāpārtrauc ārstēšanas ar tramadolu laikā. Bērna barošana ar krūti pēc vienas tramadola devas parasti nav jāpārtrauc.

Fertilitāte

Novērojumi pēcreģistrācijas periodā neliecina par tramadola ietekmi uz fertilitāti. Pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta tramadola ietekme uz fertilitāti. Pētījumi, lai novērtētu tramadola un paracetamola kombinācijas ietekmi uz fertilitāti, nav veikti.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Tramadola hidrohlorīds var izraisīt miegainību vai reiboni, ko var pastiprināt etilspirts vai citas vielas, kas nomāc CNS. Ja pacientam ir minētās parādības, vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus nedrīkst.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības, kas var rasties Doreta terapijas laikā, sakārtotas šādās grupās pēc sastopamības biežuma:

ļoti bieži (>1/10);

bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1000 līdz <1/100);

reti (≥1/10 000 līdz <1/1000);

ļoti reti (<1/10 000);

nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Klīniskajos pētījumos, lietojot paracetamola/tramadola kombināciju, biežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija slikta dūša, reibonis un miegainība, ko novēroja vairāk nekā 10% pacientu.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc orgānu sistēmām:

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināms

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija

Psihiskie traucējumi

apjukums, garastāvokļa svārstības (trauksme, nervozitāte, eiforija), miega traucējumi

depresija, halucinācijas, nakts murgi, amnēzija

zāļu atkarība

ļaunprātīga lietošana*

Nervu sistēmas traucējumi

reibonis, miegainība

galvassāpes, trīce

patvaļīgas muskuļu kontrakcijas, parestēzija

ataksija, krampji,

ģībonis

Acu bojājumi

neskaidra redze

Ausu un labirinta bojājumi

troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

sirdsklauves, tahikardija, aritmija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

hipertensija,

karstuma viļņi

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

aizdusa

Kuņģa – zarnu trakta traucējumi

slikta dūša

vemšana, aizcietējums, sausums mutē, caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, meteorisms

disfāgija, melēna

Ādas un zemādas audu bojājumi

hiperhidroze, nieze

ādas reakcijas (piemēram, izsitumi, nātrene)

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

albuminūrija, urinēšanas traucējumi (dizūrija un urīna aizture)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

drebuļi,

sāpes krūškurvī

Izmeklējumi

paaugstināta transamināžu koncentrācija

*Ziņots pēcreģistrācijas novērojumos.

Nevar izslēgt turpmāk norādīto nevēlamo blakusparādību rašanos, kuras klīniskajos pētījumos nenovēroja, taču zināms, ka tās izraisa tramadola vai paracetamola lietošana:

Tramadols

Posturāla hipotensija, bradikardija, kolapss (tramadola ietekmē).

Tramadola pēcreģistrācijas novērojumu laikā retos gadījumos ziņots par izmainītu varfarīna iedarbību, piemēram, protrombīna laika pagarināšanos.

Retos gadījumos: alerģiskas reakcijas ar elpošanas simptomiem (piemēram, elpas trūkumu, bronhu spazmām, gārgšanu, angioneirotisku tūsku) un anafilaksi.

Retos gadījumos: ēstgribas izmaiņas, motorisks vājums un elpošanas nomākums.

Pēc tramadola lietošanas var rasties psihiskas blakusparādības, kuru smaguma pakāpe un raksturs atšķiras individuāli (atkarībā no personas īpatnībām un terapijas ilguma). Tās ietver garastāvokļa svārstības (parasti pacilāts garastāvoklis, dažkārt disforija), aktivitātes pārmaiņas (parasti nomākta, dažkārt pastiprināta) un kognitīvo un sensoro funkciju izmaiņas (piemēram, izlēmīga izturēšanās, uztveres traucējumi).

Ziņots par astmas paasināšanos, lai gan cēloniska saistība nav noteikta.

Var rasties abstinences reakciju simptomi, kas ir līdzīgi kā opiātu abstinences gadījumā: nemiers, trauksme, nervozitāte, bezmiegs, hiperkinēze, trīce un kuņģa-zarnu trakta simptomi. Citi simptomi, kas ļoti reti novēroti, strauji pārtraucot tramadola hidrohlorīda lietošanu, ietver panikas lēkmes, stipru trauksmi, halucinācijas, parestēzijas, troksni ausīs un neparastus CNS simptomus.

Paracetamols

Paracetamols nevēlamas blakusparādības izraisa reti, taču var rasties paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, izsitumi uz ādas. Ziņots par asins sastāva izmaiņām, ieskaitot, trombocitopēniju un agranulocitozi, taču tās ne vienmēr bija cēloniski saistītas ar paracetamola lietošanu.

Vairāki ziņojumi liecina, ka paracetamols var izraisīt hipoprotrombinēmiju, lietojot to vienlaicīgi ar varfarīnam līdzīgām zālēm. Citos pētījumos protrombīna laiks nemainījās.

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par smagām ādas reakcijām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

Pārdozēšana

Doreta ir fiksēta divu aktīvo vielu kombinācija. Pārdozēšanas gadījumā var rasties tramadola vai paracetamola, vai abu šo aktīvo vielu toksiskas ietekmes simptomi.

Tramadola pārdozēšanas simptomi

Saindēšanās gadījumā ar tramadolu parasti paredzami simptomi, kas līdzīgi tiem, ko novēro centrālas darbības pretsāpju līdzekļu (opioīdu) pārdozēšanas gadījumā, jo īpaši mioze, vemšana, kardiovaskulārs kolapss, apziņas traucējumi līdz pat komai, krampji un elpošanas nomākums līdz pat elpošanas apstāšanās.

Pārdozēšana ir īpaši bīstama maziem bērniem. Pirmo 24 stundu laikā paracetamola pārdozēšanas simptomi ir bālums, slikta dūša, vemšana, ēstgribas trūkums un sāpes vēderā.

Aknu bojājums var izpausties 12 – 48 stundu laikā pēc zāļu lietošanas. Var rasties glikozes vielmaiņas traucējumi un metaboliska acidoze. Smagas saindēšanās gadījumā aknu darbības traucējumi var progresēt līdz encefalopātijai, komai un nāvei. Arī tad, ja nerodas smags aknu bojājums, var attīstīties akūta nieru mazspēja ar akūtu kanāliņu nekrozi. Ziņots par sirds aritmijām un pankreatītu. Aknu bojājums var rasties pieaugušajiem, kas lietojuši 7,5 – 10 g vai vairāk paracetamola. Tiek uzskatīts, ka pārlieku lielais toksiskā metabolīta daudzums neatgriezeniski saistās ar aknu audiem (lietojot parastas paracetamola devas, to parasti pietiekami atindē glutations).

Neatliekamā terapija

Nekavējoties ievietot specializētā terapijas nodaļā.

Nodrošināt elpošanas un asinsrites funkcijas.

Pirms terapijas uzsākšanas, cik iespējams ātri pēc pārdozēšanas, jāpaņem asins paraugs, lai noteiktu paracetamola un tramadola koncentrāciju plazmā un veiktu aknu testus.

Aknu testi jāveic sākumā (pēc pārdozēšanas) un jāatkārto ik pēc 24 stundām. Parasti novēro aknu fermentu (ASAT, ALAT) līmeņa paaugstināšanos, kas normalizējas pēc vienas vai divām nedēļām.

Iztukšo kuņģi, izraisot pacientam vemšanu (ja viņš ir pie samaņas) ar gļotādas kairinājumu vai skalojot kuņģi.

Jāsāk uzturošas terapijas pasākumi, piemēram, elpošanas un kardiovaskulārās funkcijas nodrošināšana; elpošanas nomākuma novēršanai lieto naloksonu; krampjus var nomākt ar diazepāmu.

Tramadols minimāli tiek izvadīts no seruma ar hemodialīzi vai hemofiltrāciju. Tādēļ akūtas saindēšanās gadījumā ar Doreta nepietiek tikai ar hemodialīzi vai hemofiltrāciju, lai veiktu detoksikāciju.

Neatliekama terapija ir ļoti svarīga paracetamola pārdozēšanas gadījumā. Lai gan nav agrīnu klīniski nozīmīgu simptomu, pacienti nekavējoties jānogādā slimnīcā neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Jebkuram pieaugušajam vai pusaudzim, kas iepriekšējo 4 stundu laikā lietojis apmēram 7,5 g paracetamola vai vairāk, vai jebkuram bērnam, kas iepriekšējo 4 stundu laikā lietojis ≥ 150 mg/kg paracetamola, jāskalo kuņģis. Paracetamola koncentrācija asinīs jānosaka vairāk nekā 4 stundas pēc pārdozēšanas, lai varētu vērtēt aknu bojājuma risku (ar paracetamola pārdozēšanas nomogrammas palīdzību). Var būt lietderīga perorāla metionīna vai intravenoza N-acetilcisteīna (NAC) lietošana, kam var būt labvēlīga ietekme līdz 48 stundas pēc pārdozēšanas. NAC intravenozai ievadīšanai vislielākā nozīme ir 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas. Tomēr NAC jālieto arī tad, ja pēc pārdozēšanas ir pagājušas vairāk nekā 8 stundas, un jāturpina lietot pilnu terapijas kursu. NAC terapija nekavējoties jāsāk gadījumos, kad ir aizdomas par smagu pārdozēšanu. Jābūt pieejamiem vispārējiem uzturošas terapijas pasākumiem.

Neatkarīgi no ziņotā paracetamola daudzuma, kas lietots, nekavējoties perorāli vai intravenozi jālieto tā antagonists NAC. Ja iespējams, to lieto 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretsāpju līdzekļi, opioīdi kombinācijā ar ne-opioīdu pretsāpju līdzekļiem, tramadols un paracetamols, ATĶ kods: N02AJ13.

Pretsāpju līdzekļi

Tramadols ir opioīdu grupas pretsāpju līdzeklis, kas darbojas uz centrālo nervu sistēmu. Tramadols ir tīrs neselektīvs μ, δ un κ opioīdu receptoru agonists ar lielāku afinitāti pret μ receptoriem. Citi mehānismi, kas pastiprina tā pretsāpju darbību, ir noradrenalīna neironālas atpakaļuzsūkšanās inhibīcija un serotonīna atbrīvošanās pastiprināšana. Tramadolam ir pretklepus darbība. Pretēji morfīnam tramadola devas plašās pretsāpju darbības robežās nerada elpošanas nomākumu. Arī kuņģa-zarnu trakta darbība nav mainīta. Ietekme uz kardiovaskulāro sistēmu parasti ir neliela. Tiek uzskatīts, ka tramadola darbības stiprums ir 1/10 – 1/6 no morfīna darbības stipruma.

Darbības mehānisms

Precīzs paracetamola pretsāpju darbības mehānisms nav zināms, tas var būt saistīts ar centrālu un perifērisku iedarbību.

PVO sāpju klasifikācijā Doreta iedalīts kā 2. pakāpes pretsāpju līdzeklis, un ārstam tas atbilstoši jālieto.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Tramadolu lieto racēmiskā formā, un asinīs konstatē tramadola [+] un [–] formas un tā metabolītu M1. Lai gan tramadols pēc lietošanas strauji uzsūcas, tā uzsūkšanās ir lēnāka (un eliminācijas pusperiods ilgāks) nekā paracetamolam.

Pēc vienreizējas perorālas tramadola/paracetamola tabletes lietošanas (37,5 mg/325 mg) maksimālā koncentrācija plazmā – 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadola/(-) tramadola] un 4,2 μg/ml (paracetamols) – tiek sasniegta pēc attiecīgi 1,8 stundām [(+) tramadolam/(-) tramadolam] un 0,9 stundām (paracetamolam). Vidējais eliminācijas pusperiods t1/2 ir 5,1/4,7 stundas [(+) tramadolam/(-) tramadolam] un 2,5 stundas (paracetamolam).

Farmakokinētikas pētījumos pēc vienreizējas un atkārtotas Doreta perorālas lietošanas veseliem brīvprātīgajiem netika novērotas klīniski nozīmīgas abu aktīvo vielu kinētikas rādītāju izmaiņas, salīdzinot ar rādītājiem pēc atsevišķas aktīvo vielu lietošanas.

Uzsūkšanās

Pēc perorālas racēmiska tramadola lietošanas tas ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas. Vienas 100 mg devas vidējā absolūtā biopieejamība ir aptuveni 75%. Pēc atkārtotas lietošanas biopieejamība palielinās un sasniedz apmēram 90%.

Pēc Doreta perorālas lietošanas paracetamols ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas, galvenokārt no tievajām zarnām. Paracetamola maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 1 stundas laikā un nemainās, lietojot vienlaicīgi ar tramadolu.

Lietojot perorāli Doreta kopā ar uzturu, būtiski nemainās nedz tramadola, nedz paracetamola maksimālā koncentrācija plazmā vai uzsūkšanās apjoms, tādēļ Doreta var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Izkliede

Tramadolam ir liela afinitāte pret audiem (Vd,β = 203 ± 40 l). Aptuveni 20% tramadola saistās ar plazmas olbaltumiem.

Paracetamols plaši izplatās gandrīz visos ķermeņa audos, izņemot taukus. Tā šķietamais izkliedes tilpums ir aptuveni 0,9 l/kg. Relatīvi neliela paracetamola daļa (aptuveni 20%) saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Biotransformācija

Pēc perorālas lietošanas tramadols plaši metabolizējas. Aptuveni 30% devas izdalās urīnā neizmainītā veidā, bet 60% devas izdalās metabolītu veidā.

Tramadols metabolizējas O-demetilēšanās veidā (ko katalizē enzīms CYP2D6) par M1 metabolītu un N-demetilēšanās veidā (ko katalizē CYP3A) par M2 metabolītu. M1 turpmāk metabolizējas N-demetilēšanās veidā un tiek saistīts ar glikuronskābi. M1 eliminācijas pusperiods no plazmas ir 7 stundas. M1 metabolītam piemīt pretsāpju īpašības, un tas ir stiprāks par sākotnējo savienojumu. M1 koncentrācija plazmā ir vairākas reizes mazāka nekā tramadolam, un maz ticams, ka pēc daudzkārtējas lietošanas tas mainīs klīnisko ietekmi.

Paracetamols galvenokārt metabolizējas aknās divos lielos metabolisma veidos: reaģējot ar glikuronskābi un sulfātiem. Pēdējā no šīm reakcijām var ātri piesātināties, lietojot par terapeitiskām lielākas devas. Nelielu daļu (mazāk par 4%) citohroms P450 metabolizē par aktīvu starpproduktu (N- acetilbenzohinonimīnu), ko parastos lietošanas apstākļos strauji atindē reducēts glutations un kas pēc saistīšanās ar cisteīnu un merkapturīnskābi izdalās urīnā. Tomēr smagas pārdozēšanas gadījumā šā metabolīta daudzums ir palielināts.

Eliminācija

Tramadols un tā metabolīti izdalās galvenokārt caur nierēm.

Paracetamola eliminācijas pusperiods pieaugušajiem ir aptuveni 2 –3 stundas. Tas ir īsāks bērniem un nedaudz ilgāks jaundzimušajiem un pacientiem ar aknu cirozi. Paracetamols galvenokārt izdalās, veidojoties no devas atkarīgiem savienojumiem ar glikuronskābi un sulfātu. Mazāk nekā 9% paracetamola izdalās urīnā neizmainītā veidā. Nieru mazspējas gadījumā abu aktīvo vielu eliminācijas pusperiods pagarinās.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie pētījumi ar fiksētu zāļu kombināciju (tramadols un paracetamols), lai noteiktu kancerogēnu vai mutagēnu ietekmi, vai ietekmi uz fertilitāti, nav veikti.

Žurku pēcnācējiem, kuru mātes perorāli saņēma tramadola/paracetamola kombināciju, nenovēroja teratogēnu ietekmi, ko varētu saistīt ar zāļu lietošanu.

Tramadola/paracetamola kombinācijai pierādīta embriotoksiska un fetotoksiska ietekme žurkām, lietojot mātītēm toksiskas devas (50/434 mg/kg tramadola/paracetamola), t.i., 8,3 reizes lielākas par maksimālo terapeitisko devu cilvēkam. Lietojot šo devu, teratogēna ietekme netika novērota. Toksiska ietekme uz embriju un augli izraisīja samazinātu augļa masu un palielinātu ribu skaitu. Mazākas devas, kas izraisīja vājāku toksisku ietekmi uz mātīti (10/87 un 25/217 mg/kg tramadola/paracetamola), neradīja toksisku ietekmi uz embriju vai augli.

Mutagenitātes standarttestu rezultāti neliecina par iespējamu genotoksicitātes risku cilvēkam.

Kancerogenitātes testu rezultāti neliecina par iespējamu tramadola risku cilvēkam.

Pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot tramadolu ļoti lielās devās, noteikta ietekme uz augļa orgānu attīstību, kaulu veidošanos un jaundzimušo mirstību, kas saistīta ar toksisku ietekmi uz mātīti. Ietekmes uz dzimstību, reproduktīvajām spējām un pēcnācēju attīstību nebija. Tramadols šķērso placentu. Ietekmi uz fertilitāti pēc perorālas tramadola devas lietošanas līdz 50 mg/kg žurku tēviņiem un 75 mg/kg žurku mātītēm nenovēroja.

Plašos pētījumos pierādīts, ka paracetamols terapeitiskās (t.i., netoksiskās) devās nerada nozīmīgu genotoksisku risku.

Ilgtermiņa pētījumos ar žurkām un pelēm, lietojot nehepatotoksiskas paracetamola devas, netika pierādīta nozīmīga kancerogēna ietekme.

Pētījumos ar dzīvniekiem un līdz šim iegūtā plašā lietošanas pieredze cilvēkam neliecina par toksisku ietekmi uz vairošanos.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Preželatinizēta kukurūzas ciete

Nātrija cietes glikolāts (A tips)

Mikrokristāliskā celuloze (E460)

Magnija stearāts (E470b)

Apvalks

Hipromeloze (E464)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 400

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Polisorbāts 80

Nesaderība

Nav piemērojama.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Iepakojuma veids un saturs

Blisteris (balta PVH/PVDH folija, Al folija): 2 apvalkotās tabletes (blisteris ar 2 tabletēm) vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 un 100 apvalkotās tabletes (blisteris ar 10 tabletēm) kastītē.

Bērnu drošs blisteris (PVH/PVDH balta folija, papīra/alumīnija folija): 2 apvalkotās tabletes (blisteris ar 2 tabletēm) vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 un 100 apvalkotās tabletes (blisteris ar 10 tabletēm) kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

09-0320

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 3. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 2. augusts

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2018

SASKAŅOTS ZVA 02-08-2018

PAGE

DOCPROPERTY object_name \* MERGEFORMAT SmPCPIL112015_2

DOCPROPERTY mp_first_effective_date \* MERGEFORMAT 23.04.2018 – Updated: DOCPROPERTY mp_updated_effective_date \* MERGEFORMAT 27.06.2018

Page PAGE 1 of NUMPAGES 13

Doreta variācijas