Corvalolum

Šķidrums iekšķīgai lietošanai

Corvalolum šķidrums iekšķīgai lietošanai

Pudelīte, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.
Aethylii bromisovaleras Phenobarbitalum Menthae piperitae aetheroleum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

2.98 €

Zāļu produkta identifikators

97-0568-01

Zāļu reģistrācijas numurs

97-0568

Ražotājs

Rīgas farmaceitiskā fabrika, A/S, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

12-MAY-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķidrums iekšķīgai lietošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Rīgas farmaceitiskā fabrika, A/S, Latvija

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

CORVALOLUM šķidrums iekšķīgai lietošanai

Aktīvās vielas:

α-bromizobaldriānskābes etilesteris (Aethylii α-bromisovaleras stabilisatus), stabilizēts, fenobarbitāls (Phenobarbitalum), piparmētras eļļa (Menthae piperitae aetheroleum).

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Corvalolum un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Corvalolum lietošanas

3. Kā lietot Corvalolum

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Corvalolum

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Corvalolum un kādam nolūkam to lieto

Corvalolum ir šķidrums iekšķīgai lietošanai, ja Jums ir veģetatīvi traucējumi ar uzbudinājumu, paātrinātu sirdsdarbību, bezmiegu, gremošanas trakta spazmām.

Ja pēc 2-3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Kas Jums jāzina pirms Corvalolum lietošanas

Nelietojiet Corvalolum šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret zāļu aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

ja Jums ir smaga sirds mazspēja,

ja Jums ir izteikti aknu un nieru darbības traucējumi,

grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Corvalolum lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

• Jāņem vērā, ka pēc vienreizējas zāļu devas lietošanas fenobarbitāla izdalīšanās urīnā sākas pēc dažām stundām un ilgst aptuveni 3-4 nedēļas, kādēļ iespējamas nevēlamas blakusparādības (skatīt 3. punktā “Kā lietot Corvalolum”).

• Gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar aknu cirozi Corvalolum sadalīšanās ir pavājināta un izdalīšanās urīnā pagarinās, tādēļ viņiem jāsamazina deva un zāles jālieto retāk.

• Saistībā ar Corvalolum lietošanu ir saņemti ziņojumi par potenciāli dzīvībai bīstamām ādas reakcijām (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze), kas parādās uz ķermeņa sākotnēji kā sarkanīgi, mērķim līdzīgi plankumi vai cirkulāri laukumi, bieži ar pūslīti centrā.

Papildus pazīmes ir čūlas mutē, rīklē, degunā, uz ārējiem dzimumorgāniem un konjunktivīts (acu apsārtums un pietūkums).

Kopā ar šiem potenciāli dzīvībai bīstamiem ādas izsitumiem bieži novērojami arī gripai līdzīgi simptomi. Izsitumiem progresējot, var veidoties plaša apmēra izčūlošana vai ādas atslāņošanās.

Ja lietojot Corvalolum, Jums ir attīstījies Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze, Jūs vairs nedrīkstat atsākt ārstēšanos ar Corvalolum.

Ja Jums parādās izsitumi vai šo ādas reakciju simptomi, pārtrauciet Corvalolum lietošanu, steidzami vērsieties pie ārsta un informējiet viņu, ka lietojat šīs zāles.

• Zāļu lietošanas laikā nevajadzētu lietot alkoholiskos dzērienus. Zāļu sastāvā ir 48 tilp. % etilspirta, t.i. 165-330 mg reizes devā, kas ir ekvivalenti 3,6-7,2 ml alus (5%) jeb 1,5–3 ml vīna (12%), kādēļ pacientiem - alkoholiķiem pilieni jālieto piesardzīgi. Tas jāņem vērā un no lietošanas jāatturas grūtniecēm, mātēm, kas baro bērnu ar krūti, pacientiem ar smagām aknu slimībām vai epilepsiju.

Bērni un pusaudži

Corvalolum nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Citas zāles un Corvalolum

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Centrālas darbības nomācoši līdzekļi (antidepresanti, antipsihotiskie līdzekļi) pastiprina Corvalolum darbību.

Corvalolum pavājina tādu zāļu iedarbību, kas metabolizējas aknās (nifedipīns (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai), estrogēni, progesterons, iekšķīgi lietojamie pretapaugļošanās līdzekļi, kortikosteroīdi (hormonu līdzekļi), pretvīrusu līdzekļi, ciklosporīns (lieto imunitātes nomākšanai)),

Corvalolum sastāvā esošajam fenobarbitālam piemīt sekojoša mijiedarbība:

Corvalolum pastiprina hloramfenikola (antibiotisks līdzeklis) un mianserīna (zāles depresijas ārstēšanai) vielmaiņu;

fenobarbitāla koncentrāciju plazmā samazina asinszāle - jāizvairās no vienlaicīgas lietošanas;

fenobarbitāls, iespējams, samazina itrakonazola (pretsēnīšu līdzeklis), aripiprazola (zāles šizofrēnijas ārstēšanai), lopinavīra, indinavīra, nelfinavīra, sakvinavīra (zāles HIV infekcijas ārstēšanai) un eplerenona (zāles sirds mazspējas ārstēšanai) koncentrāciju asins plazmā;

fenobarbitāls samazina kalcija kanālu blokatoru, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai (felodipīna, isradipīna, diltiazēma, verapamila) darbības efektus;

fenobarbitāls samazina pretepilepsijas līdzekļu (karbamazepīna, klonazepāma, fenitoīna, valproāta, tiagabīna, lamotrigīna un zonisamīda) koncentrāciju asins plazmā.

Corvalolum kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Corvalolum iedarbosies ātrāk, ja lietosiet to tukšā dūšā, taču zāles var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Zāles kopā ar alkoholu nedrīkst lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecības periodā zāles nedrīkst lietot.

Barošana ar krūti

Periodā, kad baro bērnu ar krūti, zāles nedrīkst lietot.

Fertilitāte

Corvalolum sastāvā esošais fenobarbitāls reproduktīvo toksicitāti ietekmē negatīvi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tā kā zāļu sastāvā ir 48 tilp. % etilspirta, t.i. 165-330 mg reizes devā, kas ir ekvivalenti 3,6-7,2 ml alus (5%) jeb 1,5–3 ml vīna (12%), kā arī fenobarbitāls, kas var izraisīt nevēlamas blakusparādības, pacientiem zāļu lietošanas laikā ir jāizvairās no transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

Kā lietot Corvalolum

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, vai farmaceits vai medmāsa Jums teicis (kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Corvalolum lieto iekšķīgi neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ieteicamā deva ir 15-30 pilieni 3 reizes dienā, uzdzerot ūdeni vai uzpilinot uz cukurgrauda.

Nepieciešamības gadījumā (izteiktas sirdsklauves un durošas sāpes sirdī) reizes devu var palielināt līdz 40-50 pilieniem.

Gados vecākiem cilvēkiem atkarībā no vispārējā veselības stāvokļa devu vēlams samazināt.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem līdz 12 gadu vecumam zāles nav ieteicams lietot.

Ja esat lietojis Corvalolum vairāk nekā noteikts

Lietojot ilgstoši un/vai pārdozējot, var attīstīties izteikts centrālās nervu sistēmas nomākums, ko var novērst ar centrālo nervu sistēmu stimulējošiem līdzekļiem (kofeīnu, kordiamīnu u.c.).

Ja esat aizmirsis lietot Corvalolum

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu nākamajā lietošanas reizē!

Ja pārtraucat lietot Corvalolum

Zāļu lietošanas pārtraukšana bīstamas sekas nerada.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Corvalolum var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Corvalolum panesamība parasti ir laba, pat lietojot ilgstoši. Atsevišķos gadījumos dienas laikā var novērot miegainību, vieglu reiboni, ko var novērst, samazinot devu.

Corvalolum satur fenobarbitālu, kam literatūrā ir aprakstītas iekavās minētās blakusparādības, kuras novēro reti vai ļoti reti:

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi (reti – aknu iekaisums, žults stāze);

Elpošanas sistēmas, krūšu kurvja un videnes slimības (reti - elpošanas nomākums);

Sirds un asinsvadu sistēmas funkcijas traucējumi (reti – pazemināts arteriālais spiediens);

Psihiskie traucējumi (reti - uzvedības traucējumi, miegainība, letarģija, depresija, neparasts uzbudinājums, halucinācijas, atmiņas traucējumi, paaugstināta, aktivitāte sevišķi gados vecākiem pacientiem);

Nervu sistēmas traucējumi (reti – acu muskuļu raustīšanās jeb nistagms, koordinācijas traucējumi);

Skeleta - muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi (ļoti reti – kaulu atmiekšķēšanās);

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi (ļoti reti - megaloblastiska anēmija (mazasinība), agranulocitoze (balto asins šūnu skaita samazināšanās), trombocitopēnija (asins recēšanas šūnu skaita samazināšanās));

Ādas un zemādas audu bojājumi (reti - alerģiskas ādas reakcijas, ļoti reti - Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermāla nekrolīze (dzīvībai bīstami ādas izsitumi)).

Ir saņemti ziņojumi par potenciāli dzīvībai bīstamiem ādas izsitumiem (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze) (skatīt 2. punktu).

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, pārtrauciet zāļu lietošanu, konsultējieties ar ārstu vai, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Corvalolum nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http:///?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt Corvalolum

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Corvalolum satur

Aktīvās vielas ir:

α-bromizobaldriānskābes etilesteris , stabilizēts (20,20 mg/ml),

fenobarbitāls (18,26 mg/ml),

piparmētras eļļa (1,42 mg/ml).

Citas sastāvdaļas ir 96% etilspirts un attīrīts ūdens.

Corvalolum ārējais izskats un iepakojums

Corvalolum ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu smaržu, fasēts pa 25 ml vai pa 90 ml tumša stikla pudelē, kas noslēgta ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta pašlīmējošā etiķete. Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Ozolu iela 10, Rīga, LV-1005, Latvija

Tel. 67355550, 67355551

Fakss 67355551

E-pasts: rff@rff.lv

Uz Corvalolum etiķetes un kastītes ir firmas Farmak logo, kas norāda, ka firma ir šī oriģinālpreparāta izstrādātājs.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 11/2017

SASKAŅOTS ZVA 21-12-2017

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

CORVALOLUM šķidrums iekšķīgai lietošanai

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvās vielas:

Aethylii α-bromisovaleras stabilisatus 20,20 mg/ml

(α-bromizobaldriānskābes etilesteris, stabilizēts)

Phenobarbitalum 18,26 mg/ml

(Fenobarbitāls)

Menthae piperitae aetheroleum 1,42 mg/ml

(Piparmētras eļļa)

Palīgviela ar zināmu iedarbību: zāles satur 48 tilp. % etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Šķidrums iekšķīgai lietošanai.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

Terapeitiskās indikācijas

Veģetatīvi traucējumi ar uzbudinājumu, tahikardiju, bezmiegu, kuņģa-zarnu trakta spazmām.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pusaudžiem no 12 gadu vecuma un pieaugušajiem reizes deva ir 15-30 pilieni 3 reizes dienā. Nepieciešamības gadījumā (izteikta tahikardija un durošas sāpes sirdī) reizes devu var palielināt līdz 40-50 pilieniem.

Gados vecākiem cilvēkiem atkarībā no vispārējā veselības stāvokļa devu vēlams samazināt.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 12 gadu vecumam zāles nav ieteicams lietot.

Lietošanas veids

Lieto iekšķīgi neatkarīgi no ēdienreizēm, uzdzerot ūdeni vai uzpilinot uz cukurgrauda.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no zāļu sastāvdaļām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

Smaga sirds mazspēja,

Izteikti aknu un nieru darbības traucējumi,

Grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jāņem vērā, ka pēc vienreizējas terapeitiskās zāļu devas lietošanas fenobarbitāla izdalās urīnā pēc dažām stundām un turpina izdalīties aptuveni 3-4 nedēļas, kādēļ iespējamas nevēlamas blakusparādības (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar aknu cirozi Corvalolum metabolisms pavājinās un T1/2 pagarinās, tādēļ viņiem jāsamazina deva un zāles jālieto retāk.

Jāizvairās no alkoholisko dzērienu vienlaikus lietošanas. Zāļu sastāvā ir 48 tilp. % etilspirta, t.i. 165-330 mg reizes devā, kas ir ekvivalenti 3,6-7,2 ml alus (5%) jeb 1,5–3 ml vīna (12%), kādēļ pacientiem - alkoholiķiem pilieni jālieto piesardzīgi. Tas jāņem vērā un no lietošanas jāatturas grūtniecēm, mātēm bērna barošanas ar krūti periodā, pacientiem ar smagām aknu slimībām vai epilepsiju.

Saistībā ar fenobarbitālu saturošu zāļu lietošanu saņemti ziņojumi par tādām dzīvībai bīstamām ādas reakcijām kā Stīvensa-Džonsona sindroms (SJS) un toksiska epidermas nekrolīze (TEN).

Pacienti jāinformē par simptomiem un rūpīgi jāuzrauga, vai viņiem neparādās ādas reakcijas. Augstākais SJS un TEN attīstības risks ir pirmo ārstēšanas nedēļu laikā.

Ja parādās SJS vai TEN simptomi (piemēram, progresējoši ādas izsitumi, bieži ar pūšļiem vai gļotādas bojājumiem), Corvalolum lietošana jāpārtrauc.

Agrīna diagnozes noteikšana un tūlītēja aizdomās turamo zāļu lietošanas pārtraukšana nodrošina labākus SJS un TEN ārstēšanas rezultātus. Agrīna zāļu lietošanas pārtraukšana ir saistīta ar labāku prognozi.

Ja pacientam, lietojot Corvalolum, ir attīstījies SJS vai TEN, pacients vairs nedrīkst atsākt Corvalolum lietošanu.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Centrālas darbības nomācoši līdzekļi (antidepresanti, antipsihotiski līdzekļi) pastiprina Corvalolum darbību.

Corvalolum pavājina zāļu darbību, kas metabolizējas aknās (nifedipīns, estrogēni, progesterons, iekšķīgi lietojamie pretapaugļošanās līdzekļi, kortikosteroīdi, pretvīrusu līdzekļi, ciklosporīns).

Corvalolum sastāvā esošajam fenobarbitālam piemīt sekojoša mijiedarbība:

Corvalolum veicina hloramfenikola un mianserīna metabolismu;

Fenobarbitāla koncentrāciju plazmā samazina asinszāle - jāizvairās no vienlaicīgas lietošanas;

Fenobarbitāls, iespējams, samazina itrakonazola, aripiprazola, lopinavira, indinavira, nelfinavira, sakvinavira, eplerenona koncentrāciju plazmā;

Fenobarbitāls samazina felodipīna, isradipīna, diltiazēma, verapamila darbības efektus;

Fenobarbitāls bieži samazina karbamazepīna, klonazepāma, lamotrigīna, fenitoīna, valproāta, tiagabīna, zonisamīda koncentrāciju plazmā.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pierādīts zāļu pilnīgs drošums, lietojot grūtniecības periodā, tādēļ grūtniecības laikā zāles nevajadzētu lietot.

Šīs zāles drīkst ordinēt tikai gadījumā, ja paredzamais Corvalolum lietošanas terapeitiskais ieguvums mātei pārsniedz iespējamo kaitīgo ietekmi uz augli.

Barošana ar krūti

Nav pierādīts zāļu pilnīgs drošums bērna barošanas ar krūti laikā, tādēļ sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, zāles nedrīkst lietot.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par zāļu ietekmi uz fertilitāti.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Tā kā zāļu sastāvā ir 48 tilp. % etilspirta, t.i. 165-330 mg reizes devā, kas ir ekvivalenti 3,6-7,2 ml alus (5%) jeb 1,5–3 ml vīna (12%), kā arī fenobarbitāls, kas var izraisīt nevēlamas blakusparādības (skatīt 4.8. apakšpunktu), pacientiem zāļu lietošanas laikā ir jāizvairās no transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības, kas var rasties Corvalolum lietošanas laikā, iedalītas šādās grupās to rašanās biežuma samazināšanās secībā:

ļoti bieži (≥1/10),

bieži (≥1/100 līdz <1/10),

retāk(≥1/1000 līdz <1/100),

reti (≥1/10 000 līdz <1/1000),

ļoti reti (<1/10 000),

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Nevēlamo blakusparādību biežums norādīts atbilstoši orgānu sistēmu grupām:

Reti

Ļoti reti

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Hepatīts, holestāze

Respiratorās, krūšu kurvja un videnes slimības

Elpošanas nomākums

Sirds un asinsvadu sistēmas funkcijas traucējumi

Hipotensija

Psihiskie traucējumi

Uzvedības traucējumi, miegainība, letarģija, depresija, paradoksāls uzbudinājums, halucinācijas, atmiņas traucējumi, hiperaktivitāte, sevišķi gados vecākiem pacientiem

Nervu sistēmas traucējumi

Nistagms, ataksija

Skeleta - muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Osteomalācija

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Megaloblastiska anēmija, agranulocitoze, trombocitopēnija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alerģiskas reakcijas

Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze

Smagas zāļu izraisītas blakusparādības uz ādas: saņemti ziņojumi par Stīvensa-Džonsona sindromu (SJS) un toksisku epidermas nekrolīzi (TEN) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja rodas smagas nevēlamas blakusparādības, zāļu lietošana jāpārtrauc.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 12 gadu vecumam zāles nav ieteicams lietot.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http:///?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

Pārdozēšana

Lietojot ilgstoši un/vai pārdozējot, var attīstīties izteikts CNS nomākums, ko novērš ar CNS stimulējošiem līdzekļiem (kofeīnu, kordiamīnu u.c.).

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Barbiturāti ar citām zāļu vielām.

ATĶ kods: N05CB02.

Darbības mehānisms

Corvalolum – nomierinošas un spazmolītiskas zāles, kuru iedarbību nosaka tā sastāvā esošās aktīvās vielas:

α-bromizobaldriānskābes etilesterim piemīt nomierinošas iedarbība.

Fenobarbitāls nomāc vidussmadzenēs un iegarenajās smadzenēs esošo retikulārās formācijas centru aktivējošo ietekmi uz lielo pusložu garozu, tādējādi mazinot uzbudinošo impulsu plūsmu uz galvas smadzeņu garozu un zemgarozas struktūrām. Atkarībā no devas aktivējošās ietekmes mazināšanās izraisa nomierinošu iedarbību vai miegu.

Fenobarbitāls, kas korvalola reizes devā (20 pilieni) ir 7,5 mg, rada nomierinošu un asinsvadus paplašinošu efektu bez izteikta miega efekta.

Piparmētras eļļa satur ēteriskās eļļas, apmēram 50% mentola un 4-9% mentola ēterus. Tiem piemīt reflektora asinsvadus paplašinoša, spazmolītiska un viegla žultsdzenoša iedarbība.

Farmakodinamiskā iedarbība

Corvalolum mazina aktivējošo ietekmi uz vazomotorajiem centriem, koronārajiem un perifērajiiem asinsvadiem, pazeminot vispārējo arteriālo asinsspiedienu, novēršot asinsvadu spazmas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Corvalolum efekitivitāte un lietošanas drošums ir pierādīti ilgstošas lietošanas rezultātā.

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Īpaši ātri (pēc 5-10 min.) Corvalolum iedarbība attīstās, lietojot zāles zem mēles (sublingvāli). Lietojot perorāli, zāļu iedarbība sākas pēc 15-45 minūtēm un ilgst 3-6 stundas. Sastāvdaļu bioloģiskā pieejamība ir augsta (apmēram 60-80%, fenobarbitālam – 94,9%).

Metabolisms un eliminācija

Pēc vieneizējas terapeitiskās zāļu devas lietošanas fenobarbitāla izdalīšanās urīnā sākas pēc dažām stundām un ilgst aptuveni 3-4 nedēļas. Cilvēkiem, kuri agrāk lietojuši barbiturskābes zāles, darbības ilgums saīsinās fenobarbitāla paātrinātas metabolizēšanās dēļ aknās, kur barbiturāti inducē fermentus.

Gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar aknu cirozi Corvalolum metabolizēšanās ir pavājināta un T1/2 pagarinās, tādēļ viņiem jāsamazina deva un zāles jālieto retāk.

Linearitāte/nelinearitāte

Par linearitāti/nelinearitāti datu nav.

Preklīniskie dati par drošumu

Ņemot vērā preklīnisko pētījumu rezultātus, Corvalolum pieskaitāms pie maztoksiskiem savienojumiem.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

Palīgvielu saraksts

96% etilspirts, attīrīts ūdens.

Nesaderība

Nav piemērojama.

Uzglabāšanas laiks

30 mēneši.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Iepakojuma veids un saturs

Corvalolum ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu smaržu.

Pa 25 ml vai pa 90 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Pudelei ir uzlīmēta etiķete. Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Ozolu iela 10, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: rff@rff.lv

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

97-0568

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums 1997. gada 3.decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums 2008. gada 12. maijs

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2017

SASKAŅOTS ZVA 21-12-2017

PAGE

PAGE 1