Clocinol

Apvalkotā tablete

Clocinol 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N10
Nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Tramadoli hydrochloridum Paracetamolum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.25 €

Zāļu produkta identifikators

10-0252-01

Zāļu reģistrācijas numurs

10-0252

Ražotājs

Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A., Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

31-MAR-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

37,5 mg/325 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pharmaceutical Works Polpharma SA, Poland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Clocinol 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

Tramadoli hydrochloridum/Paracetamolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Clocinol un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Clocinol lietošanas

3. Kā lietot Clocinol

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Clocinol

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Clocinol un kādam nolūkam to lieto

Clocinol ir divu pretsāpju līdzekļu – tramadola un paracetamola – kombinācija, kuru kopīgā iedarbība atvieglo Jūsu sāpes.

Clocinol ir paredzēts vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai gadījumos, kad Jūsu ārsts uzskata, ka ir nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija.

Clocinol drīkst lietot tikai pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma.

2. Kas Jums jāzina pirms Clocinol lietošanas

Nelietojiet Clocinol šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret paracetamolu, tramadolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs lietojat alkoholiskos dzērienus, vai akūtas saindēšanās ar alkoholu gadījumā;

ja Jūs lietojat jebkuras zāles, kas Jums var izraisīt miegainību vai modrības traucējumus. Tās ir opioīdus saturošas pretsāpju zāles, piemēram, morfīns un kodeīns, vai citas psihotropās zāles (kas ietekmē garastāvokli un emocijas);

ja Jūs pašlaik lietojat monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (noteiktas zāles, ko lieto depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai) vai ja esat tos lietojis pēdējo 14 dienu laikā pirms Clocinol lietošanas;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir epilepsija, kas nav pietiekami kontrolēta ar Jūsu pašlaik lietotajām zālēm.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Clocinol lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:

Jūs lietojat citas paracetamolu vai tramadolu saturošas zāles;

Jums ir aknu darbības traucējumi, aknu slimība vai, ja pamanāt, ka Jūsu acis un āda kļūst dzeltena. Tas var norādīt uz dzelti vai žultsceļu darbības traucējumiem;

Jums ir nieru darbības traucējumi;

Jums ir elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai plaušu slimība;

Jums ir epilepsija vai Jums ir bijuši krampji;

Jums nesen ir bijusi galvas trauma, šoks vai stipras galvassāpes kopā ar vemšanu vai bez tās;

Jums ir atkarība no kādām zālēm, tai skaitā zālēm vidēji stipru vai stipru sāpju atvieglošanai, piemēram, morfīna;

lietojat citus pretsāpju līdzekļus, kas satur buprenorfīnu, nalbufīnu vai pentazocīnu;

Jums ir paredzēta anestēzija. Pastāstiet savam ārstam vai stomatologam, ka lietojat Clocinol.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecās uz Jums agrāk vai Clocinol lietošanas laikā, lūdzam noteikti pastāstīt par to savam ārstam. Ārsts lems, vai Jums jāturpina šo zāļu lietošana.

Citas zāles un Clocinol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Svarīgi! Šīs zāles satur paracetamolu un tramadolu. Ja lietojat jebkādas citas paracetamolu vai tramadolu saturošas zāles (tai skaitā zāles, ko esat iegādājies pats), pastāstiet par to savam ārstam, lai nepārsniegtu maksimālās dienas devas.

Clocinol nedrīkst lietot vienlaicīgi ar šādām zālēm:

monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAO inhibitoriem) vai divas nedēļas pēc to lietošanas beigām (skatīt punktu „Nelietojiet Clocinol šādos gadījumos”);

opioīdus saturošiem pretsāpju līdzekļiem, piemēram, morfīnu un kodeīnu.

Clocinol nav ieteicams lietot kopā ar šādām zālēm:

karbamazepīnu (zālēm, ko parasti lieto epilepsijas vai dažu sāpju veidu, piemēram, smagu sejas sāpju lēkmju, ko sauc par trijzaru nerva neiralģiju, ārstēšanai);

buprenorfīnu, nalbufīnu vai pentazocīnu (opioīdu tipa pretsāpju līdzekļiem). Pretsāpju iedarbība var mazināties.

Blakusparādību risks paaugstinās, lietojot arī:

dažus antidepresantus. Clocinol var mijiedarboties ar šīm zālēm, un Jums var būt tādi simptomi kā patvaļīgas ritmiskas muskuļu, tai skaitā acu kustības kontrolējošo muskuļu, kontrakcijas, uzbudinājums, pārmērīga svīšana, trīce, refleksu pastiprināšanās, paaugstināts muskuļu tonuss un ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38 °C;

trankvilizatorus, miega zāles, citus pretsāpju līdzekļus, piemēram, morfīnu un kodeīnu (arī kā zāles pret klepu), baklofēnu (miorelaksants), zāles asinsspiediena pazemināšanai, antidepresantus vai zāles alerģiju ārstēšanai. Jums var būt miegainība vai ģībonis. Par šādiem gadījumiem pastāstiet savam ārstam;

zāles, kas var izraisīt krampjus (krampju lēkmes), piemēram, dažus antidepresantus vai antipsihotiskos līdzekļus. Krampju risks var paaugstināties, ja vienlaicīgi lietojat Clocinol. Ārsts pateiks, vai Clocinol Jums ir piemērots;

varfarīnu vai fenprokumonu (asins šķidrināšanai). Šo zāļu iedarbība var mainīties, un ir iespējama asiņošana. Par jebkādu ilgstošu vai negaidītu asiņošanu nekavējoties jāinformē savs ārsts.

Clocinol efektivitāte var mainīties, ja lietojat arī:

metoklopramīdu, domperidonu vai ondansetronu (zāles sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai),

kolestiramīnu (zāles, lai pazeminātu holesterīna līmeni asinīs),

ketokonazolu vai eritromicīnu (zāles pret infekcijām).

Ārsts pateiks, kuras zāles Jūs var droši lietot kopā ar Clocinol.

Clocinol kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Clocinol Jums var izraisīt miegainības sajūtu. Alkohols Jūsu miegainību var pastiprināt, tādēļ Clocinol lietošanas laikā Jūs nedrīkstat lietot alkoholiskos dzērienus vai etilspirtu saturošas zāles.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā Clocinol satur tramadolu, Jūs nedrīkstat lietot šīs grūtniecības laikā. Ja Clocinol lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, pirms nākamo tablešu lietošanas lūdzam konsultēties ar savu ārstu.

Tramadols izdalās krūts pienā. Šī iemesla dēļ Jūs nedrīkstat lietot Clocinol vairāk kā vienu reizi bērna barošanas ar krūti laikā vai arī, ja Jūs lietojat Clocinol vairāk nekā vienu reizi, Jums ir jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Clocinol var izraisīt miegainību, reiboni vai neskaidru redzi. Kamēr nezināt, kā Clocinol Jūs ietekmē, nevadiet transportlīdzekli, nestrādājiet ar mehānismiem un neiesaistieties citās aktivitātēs, kuru laikā Jums nepieciešama modrība.

3. Kā lietot Clocinol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Deva jāpielāgo atkarībā no Jūsu sāpju intensitātes un individuālās jutības pret sāpēm. Parasti jālieto vismazākā atsāpinošā deva.

Clocinol Jums jālieto pēc iespējas īsāku laiku.

Lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam nav ieteicama.

Ja vien Jūsu ārsts nav noteicis citādi, parastā sākumdeva pieaugušajiem un pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma ir divas tabletes. Ja nepieciešams, saskaņā ar Jūsu ārsta ieteikumiem varat ieņemt nākamās devas. Visīsākajam starplaikam starp devām jābūt vismaz 6 stundas ilgam.

Nelietojiet vairāk par 8 Clocinol apvalkotajām tabletēm dienā.

Nelietojiet Clocinol biežāk nekā to noteicis Jūsu ārsts.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (vecāki par 75 gadiem) tramadols var lēnāk izdalīties no organisma. Ja tas attiecas uz Jums, ārsts var ieteikt pagarināt starplaikus starp devu lietošanas reizēm.

Smaga aknu vai nieru slimība (mazspēja)/dializējami pacienti

Pacienti ar smagu aknu un/vai nieru mazspēju nedrīkst lietot Clocinol. Ja Jums ir viegla vai vidēji smaga aknu un/vai nieru mazspēja, ārsts var ieteikt pagarināt starplaikus starp devu lietošanas reizēm.

Lietošanas veids

Tabletes paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Norijiet tabletes veselas, uzdzerot pietiekami daudz šķidruma. Tās nedrīkst salauzt vai sakošļāt.

Ja Jums šķiet, ka Clocinol iedarbība ir pārāk spēcīga (t.i., ja jūtaties ļoti miegains vai ja Jums ir apgrūtināta elpošana) vai pārāk vāja (t.i., ja tas nepietiekami atvieglo Jūsu sāpes), sazinieties ar savu ārstu.

Ja esat lietojis Clocinol vairāk nekā noteikts

Pat tad, ja Jūs jūtaties labi, pēc šo zāļu pārdozēšanas nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, jo pastāv nopietna vēlīna aknu bojājuma risks.

Pēc ļoti lielu tramadola devu lietošanas var būt acu zīlīšu sašaurināšanās līdz kniepadatas galviņas lielumam, vemšana, asinsspiediena pazemināšanās, ātra sirdsdarbība, kolapss, apziņas traucējumi līdz pat komai (dziļam bezsamaņas stāvoklim), epileptiski krampji un apgrūtināta elpošana (pat elpošanas apstāšanās). Paracetamola pārdozēšana ir bīstama un var izraisīt smagus aknu un nieru bojājumus.

Ja esat aizmirsis lietot Clocinol

Ja esat aizmirsis lietot tabletes, sāpes var atjaunoties. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās atsevišķās devas – vienkārši turpiniet šo tablešu lietošanu kā iepriekš.

Ja Jūs pārtraucat lietot Clocinol

Ja Jūs kādu laiku esat lietojis Clocinol un vēlaties lietošanu pārtraukt, Jums jākonsultējas ar savu ārstu, jo organisms var būt pie tā pieradis. Ja pēkšņi pārtrauksiet lietot Clocinol, Jums ir iespējamas 4. punktā minētās nevēlamās blakusparādības. Jums var būt trauksme, uzbudinājums, nervozitāte, bezmiegs, hiperaktivitāte, trīce un/vai kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību raksturojumam ir izmantoti šādi biežuma apzīmējumi:

ļoti bieži: skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10

bieži: skar 1 līdz 10 lietotājus no 100

retāk: skar 1 līdz 10 lietotājus no 1 000

reti: skar 1 līdz 10 lietotājus no 10 000

ļoti reti: skar mazāk nekā 1 lietotāju no 10 000

nav zināmi: biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Ļoti bieži:

slikta dūša;

reibonis, miegainība.

Parasti šīs parādības ir vieglas.

Bieži:

vemšana, gremošanas traucējumi (aizcietējums, meteorisms, caureja), sāpes vēderā, mutes sausums;

nieze, svīšana;

galvassāpes, trīce;

apjukums, miega traucējumi, noskaņojuma maiņas (spriedze, nervozitāte, pacilātības sajūta).

Retāk:

augsts asinsspiediens, sirds ritma un pulsa traucējumi;

apgrūtināta vai sāpīga urinācija, olbaltumvielu klātbūtne urīnā;

ādas reakcijas (piemēram, izsitumi vai nātrene);

ekstremitāšu tirpšana, nejutīgums vai durstīšanas sajūta;

zvanīšana ausīs;

gribai nepakļauta muskuļu raustīšanās;

depresija, murgi, dzirdes, redzes vai sajūtu halucinācijas;

atmiņas zudums;

apgrūtināta rīšana;

asinis izkārnījumos;

drudzis;

karstuma viļņi;

sāpes krūšu kurvī;

apgrūtināta elpošana;

paaugstināts aknu enzīmu līmenis.

Reti:

krampji, kustību koordinācijas traucējumi, ģībonis;

atkarība;

neskaidra redze.

Nav zināmi:

pazemināts cukura līmenis asinīs.

Par turpmāk minētajām blakusparādībām ir ziņojuši cilvēki, kuri lietojuši zāles, kas satur tikai tramadola hidrohlorīdu vai tikai paracetamolu. Tomēr tad, ja Clocinol lietošanas laikā Jums ir kāda no šīm blakusparādībām, Jums par to jāpastāsta savam ārstam:

reiboņa sajūta pieceļoties no sēdus vai guļus stāvokļa, lēna sirdsdarbība, ģībonis, ēstgribas izmaiņas, muskuļu vājums, palēnināta vai vājāka elpošana, garastāvokļa izmaiņas, aktivitātes izmaiņas, uztveres izmaiņas vai astmas saasināšanās;

dažos retos gadījumos rodas ādas izsitumi, kas norāda uz alerģisku reakciju, kopā ar pēkšņu sejas un kakla tūsku, apgrūtinātu elpošanu vai asinsspiediena pazemināšanos un ģīboni. Ja Jums ir šādas parādības, nekavējoties pārtrauciet ārstēšanos un dodieties pie ārsta. Jūs nedrīkstat atsākt šo zāļu lietošanu.

Retos gadījumos tramadola tipa zāļu lietošana Jums var izraisīt atkarību, apgrūtinot zāļu lietošanas pārtraukšanu.

Dažos gadījumos cilvēkiem, kuri kādu laiku lietojuši tramadolu, pēkšņi pārtraucot ārstēšanu, var būt slikta pašsajūta. Viņiem var būt uzbudinājums, trauksmes vai nervozitātes sajūta, kā arī trīce. Viņiem var būt pastiprināta aktivitāte, miega traucējumi un kuņģa – zarnu trakta darbības traucējumi. Ļoti retos gadījumos var būt arī panikas lēkmes, halucinācijas un neparastas sajūtas, piemēram, nieze, tirpšana, nejutīgums un troksnis ausīs (tinnitus). Ja pēc Clocinol lietošanas pārtraukšanas Jums ir kāds no šiem simptomiem, lūdzam konsultēties ar savu ārstu.

Izņēmuma gadījumos asins analīžu rezultāti var atklāt noteiktas patoloģijas, piemēram, samazinātu trombocītu skaitu asinīs, kā rezultātā ir iespējama deguna vai smaganu asiņošana, kā arī noteikta veida leikocītu trūkumu (agranulocitozi), kas var izraisīt infekciju, rīkles iekaisumu vai drudzi.

Clocinol lietošana kopā ar zālēm asins šķidrināšanai (piemēram, fenprokumonu vai varfarīnu) var paaugstināt asiņošanas risku. Nekavējoties ziņojiet savam ārstam par jebkādu ilgstošu vai negaidītu asiņošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Clocinol

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārbiņas un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Clocinol satur

Aktīvās vielas ir tramadola hidrohlorīds un paracetamols. Viena apvalkotā tablete satur 37,5 mg tramadola hidrohlorīda un 325 mg paracetamola.

Citas sastāvdaļas ir:

kodols: preželatinizēta kukurūzas ciete, mikrokristāliskā celuloze, „A” tipa nātrija cietes glikolāts, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds un magnija stearāts;

apvalks: hipromeloze, makrogols 400, titāna dioksīds (E171) un dzeltenais dzelzs oksīds (E 172).

Clocinol ārējais izskats un iepakojums

Clocinol apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas, iegarenas abpusēji izliektas tabletes (to garums ir 16,5 mm).

Tabletes ir iepakotas blisteros. Vienā iepakojumā ir 10, 20, 30, 60 vai 90 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārija, Slovākija: Paratramol

Čehija: Partramec

Latvija: Clocinol

Polija: Poltram Combo

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 30.06.2016

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes profesionāļiem

Clocinol ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija. Pārdozēšanas gadījumā simptomi var ietvert tramadola, paracetamola vai abu šo aktīvo vielu toksicitātes izraisītas pazīmes un simptomus.

Tramadola pārdozēšanas simptomi

Principā tramadola pārdozēšanas gadījumā sagaidāmi simptomi, kas līdzīgi tiem, ko novēro pēc centrālās iedarbības pretsāpju līdzekļu (opioīdu) pārdozēšanas, īpaši mioze, vemšana, kardiovaskulārs kolapss, apziņas traucējumi līdz pat komai, krampji un elpošanas nomākums līdz pat elpošanas apstāšanās.

Paracetamola pārdozēšanas simptomi

Pārdozēšana ir īpaši bīstama maziem bērniem. Pirmajās 24 stundās paracetamola pārdozēšanas simptomi ir bālums, slikta dūša, vemšana, anoreksija un sāpes vēderā. Aknu bojājums var parādīties 12 - 48 stundas pēc zāļu lietošanas. Var rasties glikozes metabolisma novirzes un metaboliska acidoze. Smagas saindēšanās gadījumā aknu mazspēja var progresēt līdz encefalopātijai, komai un nāvei. Pat tad, ja nav smaga aknu bojājuma, var attīstīties akūta nieru mazspēja ar akūtu tubulāru nekrozi. Ziņotas par sirds aritmiju un pankreatītu.

Aknu bojājums ir iespējams pieaugušajiem, kuri lietojuši 7,5 - 10 g vai vairāk paracetamola. Pastāv uzskats, ka pārāk liels toksiskā metabolīta daudzums neatgriezeniski saistās ar aknu audiem (lietojot parastās paracetamola devas, pietiekamu detoksikāciju nodrošina glutations).

Neatliekamā palīdzība

Nekavējoties ievietot specializētā nodaļā.

Nodrošināt elpošanas un asinsrites funkcijas.

Pirms terapijas uzsākšanas pēc iespējas ātrāk pēc pārdozēšanas jāpaņem asins paraugs, lai noteiktu paracetamola un tramadola koncentrāciju plazmā un veiktu aknu funkcionālos testus.

Aknu funkcionālie testu jāveic tūlīt pēc pārdozēšanas un jāatkārto ik pēc 24 stundām. Parasti novēro aknu enzīmu (AsAT, AlAT) koncentrācijas paaugstināšanos, kas normalizējas pēc vienas vai divām nedēļām.

Iztukšot kuņģi, izraisot pacientam vemšanu (ja viņš ir pie samaņas) ar gļotādas kairinājumu vai skalojot kuņģi.

Jāsāk uzturoši pasākumi, piemēram, elpceļu caurlaidības un kardiovaskulārās funkcijas uzturēšana. Elpošanas nomākuma novēršanai jālieto naloksons. Krampjus iespējams kontrolēt ar diazepāmu.

Tramadols minimāli tiek izvadīts no seruma ar hemodialīzi vai hemofiltrāciju. Tādēļ akūtas Clocinol izraisītas intoksikācijas ārstēšana tikai ar hemodialīzi vai hemofiltrāciju nav piemērota detoksikācijai.

Neatliekama terapija ir ļoti svarīga paracetamola pārdozēšanas gadījumā. Neraugoties uz nozīmīgu agrīno simptomu neesamību, pacienti steidzami jānosūta uz slimnīcu neatliekamas medicīniskas palīdzības saņemšanai. Visiem pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri iepriekšējo 4 stundu laikā lietojuši aptuveni 7,5 g vai vairāk paracetamola, kā arī visiem bērniem, kuri iepriekšējo 4 stundu laikā lietojuši ≥ 150 mg/kg paracetamola, jāskalo kuņģis. Lai varētu novērtēt aknu bojājumu attīstības risku, ne vēlāk kā 4 stundas pēc pārdozēšanas asinīs jānosaka paracetamola koncentrācija (ar paracetamola pārdozēšanas nomogrammas palīdzību). Var būt nepieciešama perorāla metionīna lietošana vai intravenoza N-acetilcisteīna (NAC) ievadīšana, kas var būt lietderīga vismaz 48 stundas pēc pārdozēšanas. Vislielāko ieguvumu intravenoza NAC ievadīšana nodrošina tad, ja tā sākta 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas. Tomēr NAC jāievada arī tad, ja pēc pārdozēšanas pagājušas vairāk par 8 stundām, un ievadīšana jāturpina visu terapijas kursu. Ārstēšana ar NAC jāsāk nekavējoties pēc tam, kad parādījušās aizdomas par masīvu pārdozēšanu. Jābūt pieejamiem vispārējiem uzturošas terapijas pasākumiem.

Neatkarīgi no ziņotā lietotā paracetamola daudzuma, pēc iespējas drīzāk perorāli vai intravenozi jāievada paracetamola antidots NAC, ja iespējams – 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas.

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

Clocinol 37,5 mg/325 mg apvalkotās tabletes

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena apvalkotā tablete satur 37,5 mg tramadola hidrohlorīda (tramadoli hydrochloridum) un 325 mg paracetamola (paracetamolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Gaiši dzeltenas, iegarenas, abpusēji izliektas tabletes (garums: 16,5 mm)

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Clocinol indicēts vidēji stipru un stipru sāpju simptomātiskai ārstēšanai.

Clocinol ir indicēts pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

Clocinol jālieto tikai tiem pacientiem, kuriem vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai nepieciešama tramadola un paracetamola kombinācija (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušiem un pusaudži no 12 gadu vecuma

Clocinol jālieto tikai tiem pacientiem, kuriem vidēji stipru un stipru sāpju ārstēšanai nepieciešams tramadola un paracetamola kombinācija.

Deva individuāli jāpielāgo atkarībā no sāpju intensitātes un konkrētā pacienta jutības. Parasti jāizvēlas mazākā efektīvā pretsāpju deva.

Ieteicamā sākumdeva ir divas Clocinol tabletes (atbilst 75 mg tramadola un 650 mg paracetamola). Ja nepieciešams, var lietot papildu devas, nepārsniedzot 8 tabletes (atbilst 300 mg tramadola un 2600 mg paracetamola) dienā. Intervāls starp devām nedrīkst būt mazāks par sešām stundām.

Clocinol nekādā gadījumā nedrīkst lietot ilgāk kā tas absolūti nepieciešams (skatīt arī 4.4. apakšpunktu). Ja slimības veida un smaguma pakāpes dēļ nepieciešama atkārtota vai ilgstoša lietošana, nepieciešama rūpīga un regulāra kontrole (un, ja iespējams, ārstēšanas pārtraukšana), lai vērtētu, vai nepieciešama turpmāka terapija.

Pediatriskā populācija

Clocinol drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, nav pierādīta. Tādēļ šajā populācijā terapija nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Parasti pacientiem līdz 75 gadus vecumam bez klīniskām aknu vai nieru mazspējas izpausmēm deva nav jāpielāgo.

Gados vecākiem pacientiem (vecākiem par 75 gadiem) var būt ilgāka eliminācija. Tādēļ sastāvā esošā tramadola dēļ minimālais ieteicamais intervāls starp devām nedrīkst būt mazāks par 6 stundām.

Nieru mazspēja/dialīze un aknu mazspēja

Pacientiem ar nieru un/vai aknu mazspēju tramadola eliminācija ir aizkavēta. Šiem pacientiem rūpīgi jāapsver nepieciešamība pagarināt intervālu starp devām atbilstoši pacienta vajadzībām.

Nieru mazspēja

Sastāvā esošā tramadola dēļ Clocinol lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 10 ml/min). Vidēji smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss no 10 līdz 30 ml/min) intervāls starp devām jāpalielina līdz 12 stundām. Tā kā tramadola izvadīšana ar hemodialīzes vai hemofiltrācijas palīdzību ir ļoti lēna, zāļu lietošana analgētiskās iedarbības uzturēšanai pēc dialīzes parasti nav nepieciešama.

Aknu mazspēja

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem Clocinol lietot nedrīkst (skatīt 4.3. apakšpunktu). Vidēji smagos gadījumos rūpīgi jāapsver nepieciešamība palielināt intervālus starp devām atbilstoši pacienta vajadzībām (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij veselas, uzdzerot pietiekami daudz šķidruma. Tās nedrīkst pārlauzt vai sakošļāt.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Akūta intoksikācija ar etilspirtu, miega zālēm, centrālās iedarbības pretsāpju līdzekļiem, opioīdiem vai psihotropām zālēm.

Clocinol nedrīkst lietot pacientiem, kuri saņem monoamīnoksidāzes inhibitorus vai to lietošanu ir pārtraukuši pēdējo divu nedēļu laikā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Smagi aknu darbības traucējumi.

Epilepsija, ko nevar kontrolēt ar ārstēšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Brīdinājumi

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma nedrīkst pārsniegt maksimālo Clocinol devu – astoņas tabletes. Lai izvairītos no netīšas pārdozēšanas, pacientiem jāiesaka nepārsniegt ieteikto devu (skatīt 4.2. apakšpunktu) un bez ārsta ieteikuma vienlaikus nelietot nekādas citas paracetamolu saturošas (tai skaitā arī bezrecepšu) vai tramadolu saturošas zāles.

Clocinol nav ieteicams smagas nieru mazspējas gadījumā (ja kreatinīna klīrenss ir < 10 ml/min).

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem Clocinol lietot nedrīkst (skatīt 4.3. apakšpunktu). Paracetamola pārdozēšana ir bīstamāka pacientiem ar necirotisku alkohola izraisītu aknu slimību. Vidēji smagos gadījumos rūpīgi jāapsver intervāla starp devām pagarināšana.

Clocinol nav ieteicams smagas elpošanas mazspējas gadījumā.

Tramadols nav piemērots kā aizstājterapija pacientiem ar opioīdu atkarību. Lai gan tramadols ir opioīdu agonists, tas nevar nomākt morfīna abstinences simptomus.

Ar tramadolu ārstētiem pacientiem, kuriem ir nosliece uz krampju rašanos vai kuri lieto citas krampju slieksni pazeminošas zāles (īpaši selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus, tricikliskos antidepresantus, antipsihotiskos līdzekļus, centrālās darbības pretsāpju līdzekļus vai vietējās anestēzijas līdzekļus), ir ziņots par krampjiem. Epilepsijas pacientus, kuru stāvokli kontrolē ārstēšana, vai pacienti, kuriem ir nosliece uz krampju rašanos. ārstēt ar Clocinol drīkst tikai absolūtas nepieciešamības gadījumos. Pacientiem, kuri saņēmuši tramadolu ieteicamo devu robežās, ir ziņots par krampjiem. Risks var paaugstināties, ja kad tramadola devas pārsniedz ieteicamo devu augšējo robežu.

Vienlaicīga opioīdu agonistu un antagonistu (nalbufīna, buprenorfīna, pentazocīna) lietošana nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Piesardzība lietošanā

Pat lietojot terapeitiskās devās, var izveidoties rezistence, kā arī fiziska un fizioloģiska atkarība. Regulāri jāpārskata pretsāpju terapijas klīniskā nepieciešamību (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pacientiem ar opioīdu atkarību un narkotiku lietošanas vai atkarības anamnēzi, ārstēšanai jābūt tikai īslaicīgai un ārsta uzraudzībā.

Clocinol piesardzīgi jālieto pacientiem:

ar galvaskausa traumām;

ar noslieci uz krampjiem;

ar žultsceļu darbības traucējumiem;

šoka stāvoklī;

ar nezināmu iemeslu izraisītiem apziņas traucējumiem;

ar patoloģijām, kas ietekmē elpošanas centru vai elpošanas funkciju;

ar paaugstinātu intrakraniālo spiedienu.

Dažiem pacientiem paracetamola pārdozēšana var izraisīt hepatotoksicitāti.

Lietojot terapeitiskas devas, tramadols var izraisīt abstinences simptomus. Retos gadījumos ziņots par atkarību un ļaunprātīgu lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pat lietojot terapeitiskās devās un īslaicīgi, var rasties abstinence, kas līdzīga tai, ko novēro opiātu abstinences gadījumā (skatīt 4.8. apakšpunktu). No abstinences simptomiem var izvairīties, pakāpeniski samazinot zāļu devu pirms to pilnīgas pārtraukšanas, īpaši pēc ilgstoša lietošanas perioda.

Vienā pētījumā ir ziņots, ka tramadola lietošana ar enflurānu un slāpekļa oksīdu vispārējas anestēzijas laikā veicina pamošanos operācijas laikā. Kamēr nav pieejama sīkāka informācija, ir jāizvairās no tramadola lietošanas virspusējo narkozes stadiju laikā.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kontrindicēta vienlaicīga lietošana ar:

neselektīviem MAO inhibitoriem

Serotonīnerģiskā sindroma risks: caureja, tahikardija, hiperhidroze, trīce, apjukums un pat koma;

selektīviem MAO-A inhibitoriem

Ekstrapolācija no neselektīvajiem MAO inhibitoriem: serotonīnerģiskā sindroma risks: caureja, tahikardija, hiperhidroze, trīce, apjukums un pat koma;

selektīviem MAO-B inhibitoriem

Centrāla uzbudinājuma simptomi, kas izraisa serotonīnerģisko sindromu: caureja, tahikardija, hiperhidroze, trīce, apjukums un pat koma.

Ja nesen ir lietoti MAO inhibitori, pirms ārstēšanas ar tramadolu nepieciešams divu nedēļu starplaiks.

Nav ieteicama vienlaicīga lietošana ar:

alkoholu

Alkohols pastiprina opioīdu grupas pretsāpju līdzekļu sedatīvo iedarbību un var izraisīt elpošanas traucējumus.

Ietekme uz modrību var padarīt bīstamu transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Jāizvairās no alkoholisko dzērienu un etilspirtu saturošu zāļu lietošanas;

karbamazepīnu un citiem enzīmu induktoriem

Samazinātās tramadola koncentrācijas plazmā dēļ pastāv samazinātas efektivitātes un īsākas iedarbības risks;

Opioīdu agonistiem/antagonistiem (buprenorfīns, nalbufīns, pentazocīns)

Konkurējoša bloķējoša ietekme uz receptoriem samazina pretsāpju iedarbību, turklāt pastāv abstinences sindroma rašanās risks.

Vienlaicīga lietošana, kuras laikā jāievēro piesardzība

Vienlaicīga tramadola un serotonīnerģisko zāļu, piemēram, selektīvo serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru (SSAI), serotonīna-norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitoru (SNAI), MAO inhibitoru (skatīt 4.3. apakšpunktu), triciklisko antidepresantu, triptānu, pretparkinsonisma līdzekļu (piemēram, amantadīna), petidīna, rezerpīna, sibutramīna, litija preparātu vai mirtazapīna terapeitiska lietošana var izraisīt serotonīna toksicitāti. Serotonīnerģiskais sindroms ir iespējams, ja novēro kādu no šādiem simptomiem:

spontāni kloniski krampji;

ierosināmi vai okulāri kloniski krampji kopā ar ažitāciju vai diaforēzi;

trīce un hiperrefleksija;

hipertonija un ķermeņa temperatūra > 38 °C kopā ar ierosināmiem vai okulāriem kloniskiem krampjiem.

Parasti pēc serotonīnerģisko zāļu atcelšanas stāvoklis ātri uzlabojas. Ārstēšana ir atkarīga no simptomu veida un smaguma pakāpes.

Citi opioīdu atvasinājumi (arī pretklepus līdzekļi un aizstājterapija), benzodiazepīni un barbiturāti.

Paaugstināts elpošanas nomākuma risks, kas pārdozēšanas gadījumā var būt letāls.

Citi centrālo nervu sistēmu nomācošie līdzekļi, piemēram, opioīdu atvasinājumi (arī pretklepus līdzekļi un aizstājterapija), barbiturāti, benzodiazepīni, citi anksiolītiskie līdzekļi, miega līdzekļi, sedatīvie antidepresanti, sedatīvie prethistamīna līdzekļi, neiroleptiskie līdzekļi, centrālās darbības antihipertensīvas zāles, talidomīds un baklofēns. Šīs aktīvās vielas var pastiprināt centrālās nervu sistēmas darbības nomākumu. Ietekme uz modrību var padarīt bīstamu transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Tā kā dažiem pacientiem ir ziņots par palielinātu INR (International Normalised ratio – Starptautiskais standartizētais koeficients) kopā ar spēcīgu asiņošanu un ekhimozēm, lietojot vienlaicīgi ar kumarīnu, ir jāievēro piesardzība, un medicīnisku indikāciju gadījumos, vienlaicīgi lietojot Clocinol un kumarīna atvasinājumus (piemēram, varfarīnu), regulāri jākontrolē protrombīna laiks.

Citas vielas, par kurām zināms, ka tās inhibē CYP3A4, piemēram, ketokonazols un eritromicīns, var inhibēt tramadola metabolismu (N-demetilēšanos), un, iespējams, arī O-demetilētā metabolīta metabolismu. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav pētīta.

Tramadols var izraisīt krampjus un pastiprināt selektīvo serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru (SSAI), serotonīna un norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitoru (SNAI), triciklisko antidepresantu, antipsihotisko līdzekļu un citu krampju slieksni pazeminošo zāļu (piemēram, bupropiona, mirtazapīna vai tetrahidrokanabinola) krampjus izraisošo iedarbību.

Metoklopramīds vai domperidons var paātrināt paracetamola uzsūkšanos, bet kolestiramīns to var palēnināt.

Atsevišķos pētījumos pretvemšanas līdzekļa 5-HT3 receptoru antagonista ondansetrona lietošana pirms vai pēc operācijas pacientiem, kuriem ir pēcoperācijas sāpes, palielināja nepieciešamību pēc tramadola.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Tā kā Clocinol ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija, kas satur tramadolu, to nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Dati par paracetamolu

Epidemioloģiskajos pētījumos, lietojot paracetamolu ieteicamās devās grūtniecības laikā, kaitīga cilvēkam ietekme nav konstatēta.

Dati par tramadolu

Tramadolu grūtniecības laikā lietot nedrīkst, jo nav pieejams pietiekams pierādījumu apjoms, lai novērtētu paracetamola lietošanas drošumu grūtniecēm. Pirms dzemdībām vai to laikā lietots tramadols neietekmē dzemdes kontrakciju spēju. Jaundzimušajam tas var izraisīt elpošanas ātruma izmaiņas, kas parasti nav klīniski nozīmīgas. Ilgstoša lietošana grūtniecības laikā pieraduma dēļ var izraisīt abstinences simptomus jaundzimušajam pēc dzemdībām.

Barošana ar krūti

Tā kā Clocinol ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija, kas satur tramadolu, bērna barošanas ar krūti laikā to nedrīkst lietot.

Dati par paracetamolu

Paracetamols izdalās mātes pienā, bet ne klīniski nozīmīgā daudzumā. Pieejamie publicētie dati neliecina par kontrindikācijām bērna barošanai ar krūti sievietēm, kuras lieto tikai paracetamolu saturošas zāles ar vienu aktīvo vielu.

Dati par tramadolu

Aptuveni 0,1 % no mātei lietotās tramadola devas izdalās krūts pienā. Periodā uzreiz pēc dzemdībām mātes katru dienu iekšķīgi lietotas devas līdz 400 mg atbildīs tramadola daudzumam vidēji 3 % no atbilstoši ķermeņa masai koriģētās mātes devas, ko uzņems ar krūti baroti zīdaiņi. Šī iemesla dēļ tramadolu nedrīkst lietot krūts barošanas periodā vai arī barošana ar krūti ir jāpārtrauc ārstēšanas ar tramadolu laikā. Bērna barošana ar krūti pēc vienas tramadola devas parasti nav jāpārtrauc.

Fertilitāte

Pēcreģistrācijas periodā veikto novērojumu rezultāti neļauj izdarīt secinājumus par tramadola ietekmi uz fertilitāti. Pētījumi ar dzīvniekiem neļauj izdarīt secinājumus par tramadola ietekmi uz fertilitāti. Fertilitātes pētījumi ar tramadola un paracetamola kombināciju nav veikti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Clocinol būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Clocinol var izraisīt miegainību vai reiboni, ko var pastiprināt alkohols vai citas vielas, kas nomāc CNS. Ja pacientam ir minētās parādības, vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus nedrīkst.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Paracetamola un tramadola kombinācijas klīnisko pētījumu laikā visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija slikta dūša, reibonis un miegainība, ko novēroja vairāk nekā 10 % pacientu.

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas un sastopamības biežuma: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz <1/100), reti (≥ 1/10000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija

Psihiskie traucējumi

apjukums, garastāvokļa izmaiņas trauksme, nervozitāte, eiforija, miega traucējumi

depresija, halucinācijas, murgi, amnēzija

atkarība no zālēm

ļaunprātīga lietošana (novērota pēcreģistrācijas periodā)

Nervu sistēmas traucējumi

reibonis, miegainība

galvassāpes, trīce

patvaļīgas muskuļu kontrakcijas, parestēzijas

ataksija, krampji, sinkopes

Acu bojājumi

neskaidra redze

Ausu un labirinta bojājumi

troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

sirdsklauves, tahikardija, aritmija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

hipertensija, karstuma viļņi

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

aizdusa

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

slikta dūša

vemšana, aizcietējums, mutes sausums, caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, meteorisms

disfāgija, melēna

Izmeklējumi

paaugstināts aknu transamināžu līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

hiperhidroze, nieze

ādas reakcijas (piemēram, izsitumi un nātrene)

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

albuminūrija, urinēšanas traucējumi (dizūrija un urīna aizture)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

drebuļi, sāpes krūškurvī

Lai gan turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības, par kurām zināms, ka tās saistītas ar tramadola vai paracetamola lietošanu, klīniskajos pētījumos nav novērotas, tās izslēgt nevar.

Tramadols

Ortostatiska hipotensija, bradikardija, kolapss.

Tramadola pēcreģistrācijas perioda novērojumu laikā retos gadījumos novērotas varfarīna iedarbības izmaiņas, tai skaitā arī protrombīna laika pagarināšanās.

Reti: alerģiskas reakcijas ar elpošanas sistēmas simptomiem (piemēram, aizdusa, bronhu spazmas, sēkšana, angioneirotiska tūska) un anafilakse.

Reti: ēstgribas izmaiņas, motorisks vājums un elpošanas nomākums.

Pēc tramadola lietošanas var rasties psihiski traucējumi, kuru intensitāte un veids dažādiem cilvēkiem atšķiras atkarībā no personīgajām īpašībām un ārstēšanas ilguma. Šie traucējumi ietver garastāvokļa izmaiņas (parasti pacilātība, dažreiz disforija), aktivitātes izmaiņas (parasti nomākums, dažkārt pastiprināta) un kognitīvās un sajūtu spējas izmaiņas (piemēram, uzvedība, pieņemot lēmumus un uztveres traucējumi).

Ziņots par bronhiālās astmas paasināšanos, lai gan cēloņsakarība nav noteikta.

Var rasties abstinences reakciju simptomi, kas līdzīgi kā opiātu abstinences gadījumā: uzbudinājums, trauksme, nervozitāte, bezmiegs, hiperkinēze, trīce un kuņģa-zarnu trakta simptomi. Citi simptomi, kas ļoti retos gadījumos novēroti pēc pēkšņas tramadola lietošanas pārtraukšanas, ir panikas lēkmes, izteikta trauksme, halucinācijas, parestēzijas, troksnis ausīs un neparasti CNS simptomi.

Paracetamols

Paracetamola izraisītas nevēlamas blakusparādības ir retas, tomēr var rasties paaugstinātas jutības reakcijas, tai skaitā izsitumi uz ādas. Ļoti retos gadījumos ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām. Ir bijuši ziņojumi par asins sastāva izmaiņām, tai skaitā trombocitopēniju un agranulocitozi, taču tās ne vienmēr bija cēloniski saistītas ar paracetamola lietošanu.

Vairāki ziņojumi liecina, ka paracetamols var izraisīt hipoprotrombinēmiju, jo to lieto vienlaicīgi ar varfarīnam līdzīgām vielām. Citos pētījumos protrombīna laiks nemainījās.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Clocinol ir fiksēta aktīvo vielu kombinācija. Pārdozēšanas gadījumā simptomi var ietvert tramadola, paracetamola vai abu šo aktīvo vielu toksicitātes izraisītas pazīmes un simptomus.

Tramadola pārdozēšanas simptomi

Principā tramadola pārdozēšanas gadījumā sagaidāmi simptomi, kas līdzīgi tiem, ko novēro pēc centrālas darbības pretsāpju līdzekļu (opioīdu) pārdozēšanas, īpaši mioze, vemšana, kardiovaskulārs kolapss, apziņas traucējumi līdz pat komai, krampji un elpošanas nomākums līdz pat elpošanas apstāšanās.

Paracetamola pārdozēšanas simptomi

Pārdozēšana ir īpaši bīstama maziem bērniem. Pirmajās 24 stundās paracetamola pārdozēšanas simptomi ir bālums, slikta dūša, vemšana, anoreksija un sāpes vēderā. Aknu bojājums var parādīties 12 – 48 stundas pēc zāļu lietošanas. Var rasties glikozes metabolisma novirzes un metaboliska acidoze. Smagas saindēšanās gadījumā aknu mazspēja var progresēt līdz encefalopātijai, komai un nāvei. Pat tad, ja nav smaga aknu bojājuma, var attīstīties akūta nieru mazspēja ar akūtu tubulāru nekrozi. Ziņots par sirds aritmiju un pankreatītu.

Aknu bojājums ir iespējams pieaugušajiem, kuri lietojuši 7,5 - 10 g vai vairāk paracetamola. Pastāv uzskats, ka pārāk liels toksiskā metabolīta daudzums neatgriezeniski saistās ar aknu audiem (lietojot parastās paracetamola devas, pietiekamu detoksikāciju nodrošina glutations).

Neatliekamā terapija

Nekavējoties ievietot specializētā nodaļā.

Nodrošināt elpošanas un asinsrites funkcijas.

Pirms terapijas uzsākšanas pēc iespējas ātrāk pēc pārdozēšanas jāpaņem asins paraugs, lai noteiktu paracetamola un tramadola koncentrāciju plazmā un veiktu aknu funkcionālos testus.

Aknu funkcionālie testi jāveic tūlīt pēc pārdozēšanas un jāatkārto ik pēc 24 stundām. Parasti novēro aknu enzīmu (AsAT, AlAT) koncentrācijas paaugstināšanos, kas normalizējas pēc vienas vai divām nedēļām.

Iztukšot kuņģi, izraisot pacientam vemšanu (ja viņš ir pie samaņas) ar gļotādas kairinājumu vai skalojot kuņģi.

Jāsāk uzturoši pasākumi, piemēram, elpceļu caurlaidības un kardiovaskulārās funkcijas uzturēšana. Elpošanas nomākuma novēršanai jālieto naloksons. Krampjus iespējams kontrolēt ar diazepāmu.

Tramadols minimāli tiek izvadīts no seruma ar hemodialīzi vai hemofiltrāciju. Tādēļ akūtas Clocinol izraisītas intoksikācijas ārstēšana tikai ar hemodialīzi vai hemofiltrāciju nav piemērota detoksikācijai.

Neatliekama terapija ir ļoti svarīga paracetamola pārdozēšanas gadījumā. Neraugoties uz nozīmīgu agrīno simptomu neesamību, pacienti steidzami jānosūta uz slimnīcu neatliekamas medicīniskas palīdzības saņemšanai. Visiem pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri iepriekšējo 4 stundu laikā lietojuši aptuveni 7,5 g paracetamola vai vairāk, kā arī visiem bērniem, kuri iepriekšējo 4 stundu laikā lietojuši > 150 mg/kg paracetamola, jāskalo kuņģis. Lai varētu novērtēt aknu bojājumu attīstības risku, ne vēlāk kā 4 stundas pēc pārdozēšanas asinīs jānosaka paracetamola koncentrācija (ar paracetamola pārdozēšanas nomogrammas palīdzību). Var būt nepieciešama perorāla metionīna lietošana vai intravenoza N-acetilcisteīna (NAC) ievadīšana, kas var būt lietderīga vismaz 48 stundas pēc pārdozēšanas. Vislielāko ieguvumu intravenoza NAC ievadīšana nodrošina tad, ja tā sākta 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas. Tomēr NAC jāievada arī tad, ja pēc pārdozēšanas pagājušas vairāk par 8 stundām, un jāturpina visu terapijas kursu. Ārstēšana ar NAC jāsāk nekavējoties pēc tam, kad parādījušās aizdomas par masīvu pārdozēšanu. Jābūt pieejamiem vispārējiem uzturošas terapijas pasākumiem.

Neatkarīgi no ziņotā lietotā paracetamola daudzuma, pēc iespējas drīzāk perorāli vai intravenozi jāievada paracetamola antidots NAC, ja iespējams - 8 stundu laikā pēc pārdozēšanas.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi opiāti, tramadols, kombinācijas ATĶ kods: N02A X52

Pretsāpju līdzekļi

Tramadols ir opioīdu grupas pretsāpju līdzeklis, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Tramadols ir tīrs neselektīvs μ, δ un κ opioīdu receptoru agonists ar lielāku afinitāti pret μ receptoriem. Citi mehānismi, kas veicina tā pretsāpju iedarbību, ir noradrenalīna atpakaļuzsūkšanās inhibīcija neironos un serotonīna atbrīvošanās pastiprināšana. Tramadolam ir pretklepus iedarbība. Pretēji morfīnam tramadola devas plašās pretsāpju iedarbības robežās neizraisa elpošanas nomākumu. Tas neietekmē arī kuņģa – zarnu trakta motilitāti. Iedarbība uz sirds – asinsvadu sistēmu parasti ir neliela. Tiek uzskatīts, ka tramadola darbības stiprums ir 1/10 – 1/6 no morfīna darbības stipruma.

Darbības mehānisms

Precīzs paracetamola pretsāpju darbības mehānisms nav zināms, un tas var ietvert centrālu un perifēru iedarbību.

Saskaņā PVO pretsāpju līdzekļu klasifikāciju Clocinol ir II pakāpes pretsāpju līdzeklis, un ārstam tas atbilstoši jālieto.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Tramadolu lieto racēmiskā formā, un asinīs konstatē tramadola [-] un [+] formas un tā metabolītu M1. Lai gan tramadols pēc lietošanas ātri uzsūcas, tā uzsūkšanās ir lēnāka (un eliminācijas pusperiods ilgāks) nekā paracetamolam.

Pēc vienreizējas Clocinol devas lietošanas maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc attiecīgi 1,8 [(+)- tramadols/(-)-tramadols] un 0,9 stundām (paracetamols). Vidējais [(+)-tramadola/(-)-tramadola] un paracetamola eliminācijas pusperiods jeb t1/2 ir attiecīgi 5,1/4,7 un 2,5 stundas.

Farmakokinētikas pētījumos pēc vienreizējām un atkārtotām iekšķīgi lietotām Clocinol devām veseliem brīvprātīgajiem netika novērotas klīniski nozīmīgas abu aktīvo sastāvdaļu kinētikas rādītāju izmaiņas, salīdzinot ar rādītājiem pēc atsevišķu aktīvo sastāvdaļu lietošanas.

Uzsūkšanās

Pēc perorālas lietošanas racēmiskais tramadols ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas. Vienas 100 mg devas vidējā absolūtā biopieejamība ir aptuveni 75%. Pēc atkārtotas lietošanas biopieejamība palielinās un sasniedz aptuveni 90%.

Pēc Clocinol perorālas lietošanas paracetamols ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas, galvenokārt no tievajām zarnām. Paracetamola maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta vienas stundas laikā un nemainās, lietojot vienlaicīgi ar tramadolu.

Lietojot Clocinol perorāli kopā ar uzturu, būtiski nemainās nedz tramadola, nedz paracetamola maksimālā koncentrācija plazmā vai uzsūkšanās apjoms, tādēļ Clocinol var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Izkliede

Tramadolam ir augsta afinitāte pret audiem (Vd,β = 203 ± 40 l). Tā saistība ar plazmas proteīniem ir aptuveni 20 %.

Paracetamols plaši izkliedējas lielākajā daļā organisma audu, izņemot taukaudus. Tā šķietamais izkliedes tilpums ir aptuveni 0,9 l/kg. Relatīvi neliela paracetamola daļa (~ 20 %) saistās ar plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Pēc perorālas lietošanas tramadols plaši metabolizējas. Aptuveni 30 % devas izdalās urīnā neizmainītā veidā, bet 60 % devas izdalās metabolītu veidā.

Tramadols metabolizējas O-demetilēšanās veidā (ko katalizē enzīms CYP2D6) par M1 metabolītu un N-demetilēšanās veidā (ko katalizē CYP3A) par M2 metabolītu. M1 turpmāk metabolizējas N-demetilēšanās veidā un tiek saistīts ar glikuronskābi. M1 eliminācijas pusperiods no plazmas ir 7 stundas. M1 metabolītam piemīt pretsāpju īpašības, un tas ir stiprāks par sākotnējo savienojumu. M1 koncentrācija plazmā ir vairākas reizes mazāka nekā tramadolam, un maz ticams, ka pēc daudzkārtējas lietošanas tas mainīs klīnisko ietekmi.

Paracetamols metabolizējas galvenokārt aknās ar divu galveno ceļu starpniecību - glikuronizācija un sulfatācija. Šis pēdējais ceļš var ātri piesātināties, lietojot devas, kas lielākas par terapeitiskajām. Nelielu daļu (mazāk par 4 %) citohroms P450 metabolizē par aktīvu starpproduktu (N-acetilbenzohinonimīnu), ko parastajos lietošanas apstākļos ātri detoksicē reducētais glutations un kas pēc konjugācijas ar cisteīnu un merkaptourīnskābi kopā ar urīnu tiek ātri izvadīts no organisma. Tomēr smagas pārdozēšanas gadījumā šī metabolīta daudzums palielinās.

Eliminācija

Tramadols un tā metabolīti galvenokārt eliminējas caur nierēm. Pieaugušajiem paracetamola eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 - 3 stundas. Tas ir īsāks bērniem un nedaudz garāks - jaundzimušajiem un pacientiem ar cirozi. Paracetamols galvenokārt eliminējas, veidojoties no devas atkarīgiem glikuronskābes un sulfonskābes atvasinājumiem. Neizmainītā veidā ar urīnu tiek izvadīti mazāk par 9 % paracetamola. Nieru mazspējas gadījumā abu vielu eliminācijas pusperiods ir ilgāks.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Fiksētās kombinācijas (tramadols un paracetamols) preklīniskie pētījumi, lai noteiktu kancerogēno vai mutagēno ietekmi, vai ietekmi uz fertilitāti, nav veikti.

Žurku pēcnācējiem, kuru mātes perorāli saņēma tramadola/paracetamola kombināciju, nenovēroja teratogēnu ietekmi, ko varētu saistīt ar zāļu lietošanu.

Tramadola/paracetamola kombinācijai pierādīta embriotoksiska un fetotoksiska ietekme žurkām, lietojot mātītēm toksiskas devas (50/434 mg/kg tramadola/paracetamola), t.i., 8,3 reizes lielākas par maksimālo terapeitisko devu cilvēkam. Lietojot šo devu, teratogēna ietekme netika novērota. Toksiska ietekme uz embriju un augli izraisīja samazinātu augļa masu un palielinātu ribu skaitu. Mazākas devas, kas izraisīja vājāku toksisku ietekmi uz mātīti (10/87 un 25/217 mg/kg tramadola/paracetamola), neradīja toksisku ietekmi uz embriju vai augli.

Mutagenitātes standarttestu rezultāti neliecina par iespējamu tramadola lietošanas izraisītu genotoksicitātes risku cilvēkam.

Kancerogenitātes testu rezultāti neliecina par iespējamu tramadola lietošanas izraisītu risku cilvēkam.

Pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot tramadolu ļoti lielās devās, noteikta ietekme uz augļa orgānu attīstību, kaulu veidošanos un jaundzimušo mirstību, kas saistīta ar toksisku ietekmi uz mātīti. Ietekmes uz fertilitāti, reproduktīvajām spējām un pēcnācēju attīstību nebija. Tramadols šķērso placentu. Ietekmi uz fertilitāti pēc perorālas tramadola devas lietošanas līdz 50 mg/kg žurku tēviņiem un 75 mg/kg žurku mātītēm nenovēroja.

Plašos pētījumos nav atklāti pierādījumi par nozīmīgu paracetamola radītu genotoksicitātes risku pēc terapeitisku (t.i., netoksisku) devu lietošanas.

Ilgtermiņa pētījumos ar žurkām un pelēm, lietojot nehepatotoksiskas paracetamola devas, netika pierādīta nozīmīga kancerogēna ietekme.

Pētījumos ar dzīvniekiem un līdz šim iegūtā plašā lietošanas pieredze cilvēkam neliecina par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Kodols

Preželatinizēta kukurūzas ciete

Mikrokristāliskā celuloze

„A" tipa nātrija cietes glikolāts

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Apvalks

Hipromeloze

Makrogols 400

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

10, 20, 30, 60 vai 90 tabletes Al/PVH blisteros kartona kārbiņā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Polija

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

10-0252

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 21.05.2010.

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

30.06.2016

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016