Asparaginase medac

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Asparaginase medac 10 000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Stikla flakons, N5
Uzglabāt ledusskapī (2°-8°C). Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.
L-Asparaginasum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

03-0389-02

Zāļu reģistrācijas numurs

03-0389

Ražotājs

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

24-OCT-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

10 000 SV

Zāļu forma

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

medac GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Asparaginase medac 10000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

L-asparaginasum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Asparaginase medac un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms Asparaginase medac lietošanas

3. Kā lietot Asparaginase medac

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Asparaginase medac

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR ASPARAGINASE MEDAC UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Asparaginase medac 10000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai ir zāles (citostātisks līdzeklis), kas pazemina L-asparagināzes līmeni audzēja šūnās, lai tajās tiktu kavēta olbaltumvielu sintēze.

Asparaginase medac lieto antineoplastiskas kombinētās terapijas sastāvā bērniem un pieaugušajiem ar akūtu limfoleikozi (ALL), kā arī bērniem ar ne-Hodžkina-limfomu.

2. PIRMS ASPARAGINASE MEDAC LIETOŠANAS

Nelietojiet Asparaginase medac šādos gadījumos:

- Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret L-asparagināzi vai kādu citu Asparaginase medac sastāvdaļu.

- Pacientiem, kuriem terapijas sākumā vai iepriekš bijis pankreatīts, nedrīkst ordinēt Asparaginase medac, jo pēc L-asparagināzes lietošanas novēroti akūti hemorāģiska pankreatīta gadījumi.

Īpaša piesardzība, lietojot Asparaginase 10000 medac, nepieciešama šādos gadījumos:

Pacientiem reproduktīvā vecumā ķīmijterapijas kursa laikā un 3 mēnešus pēc tā beigām jāievēro kontracepcijas pasākumi vai jāizvairās no dzimumdzīves.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

1. Kā citi medikamenti var ietekmēt L-asparagināzes iedarbību:

Vinkristīns

Vinkristīna lietošana vienlaicīgi vai tieši pirms ārstēšanas ar L-asparagināzi var būt saistīta ar palielinātu toksicitāti un paaugstinātu anafilaktisku reakciju risku.

Prednizons

Vienlaicīga prednizona un L-asparagināzes lietošana var paaugstināt asins recēšanas parametru izmaiņu risku (piemēram, fibrinogēna un AT III līmeņa pazemināšanos).

Metotreksāts, citarabīns

Metotreksāts un citarabīns var mijiedarboties dažādi: ja šīs zāles lieto pirms L-asparagināzes ievadīšanas, tās var sinerģiski pastiprināt L-asparagināzes iedarbību. Lietojot šīs vielas pēc L-asparagināzes, tās var antagoniski pavājināt L-asparagināzes iedarbību.

Antikoagulanti

Asparaginase medac var izraisīt asinsreces faktoru svārstības. Tas var veicināt asiņošanas un/vai trombozes tendenci.

Tādēļ, lietojot vienlaicīgi antikoagulantus, piemēram, kumarīnu, heparīnu, dipiridamolu, acetilsalicilskābi vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, jāievēro piesardzība.

Vakcinācija

Atkarībā no vispārējās situācijas un ņemot vērā biežāk izmantotās ķīmijterapijas kombinācijas un pamatslimību, vienlaicīga vakcinācija ar dzīvām vakcīnām palielina nopietnu infekciju risku. Tāpēc vakcinācija ar dzīvām vakcīnām jāveic vismaz 3 mēnešus pēc antileikēmiskās terapijas kursa beigām.

2. Kā L-asparagināze var ietekmēt citu medikamentu iedarbību:

Iedarbojoties uz aknu funkciju, L-asparagināze var pastiprināt citu zāļu toksicitāti.

Asparaginase medac lietošana kopā ar uzturu

Terapijas laikā ar L-asparagināzi nedrīkst lietot alkoholu. Grūtniecība un zīdīšanas periods

Asparaginase medac nedrīkst lietot grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, jo šo zāļu lietošana pat atbilstoši norādījumiem var izmainīt pacienta reakcijas spēju. Kombinācija ar alkoholu vēl vairāk pastiprina šo ietekmi.

Svarīga informācija par kādu no Asparaginase medac sastāvdaļām

Citu sastāvdaļu nav

3. KĀ LIETOT ASPARAGINASE MEDAC

Asparaginase medac drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze citotoksiskā terapijā.

Lai samazinātu iespējamas IgE izraisītas paaugstinātas jutības reakcijas, pacientiem pirms terapijas uzsākšanas vai atkārtotas terapijas jāveic skrāpējuma tests (1 pilienu pagatavota šķīduma ar zondei līdzīgu instrumentu uzpilina apakšdelma volārai virsmai un ar sterilu kanili cauri pilienam, vairoties no asiņošanas, ieskrāpē ādas epidermas slānī). Pēc 3 minūtēm preparāta pilienu noslauka. Vēl pēc 20 minūtēm nolasa rezultātu: apsārtuma vai papulas gadījumā no L-asparagināzes terapijas jāatsakās. Intrakutānas injekcijas (attiecīgi atšķaidījumi pieaugošā koncentrācijā) jāveic pirms terapijas uzsākšanas vai atsākšanas no jauna.

.

Tā kā aprakstītas ne tikai ar ādas testiem noteiktas IgE izraisītas alerģiskas reakcijas, bet arī IgG un IgM izraisītas sensibilizācijas reakcijas, pirms intravenozas ievadīšanas, ieteicama intravenoza testa deva (1 000 SV īsas iv infūzijas veidā 1 stundu pirms terapijas sākuma).

Ja nav nozīmēts citādi, vidējā intravenozā dienas deva bērniem un pieaugušiem monoterapijā ir 200 SV/kg ķermeņa masas vai 6 000 SV/m² ķermeņa virsmas laukuma. Individuālos gadījumos, atkarā no atbildes reakcijas, šo devu var palielināt līdz 1000 SV/kg ķermeņa masas un vairāk. Lielākas reizes devas (1 500 SV/kg vai 45 000 SV/m² ķermeņa virsmas un vairāk) parasti izmanto, lietojot nevis ik dienas, bet cikliski, piemēram 2 reizes nedēļā. Šādas devas obligāti jāievada intravenozi.

Asparaginase medac parasti izmanto kombinētu ķīmijterapijas shēmu sastāvā, vienlaikus ar citiem citostātiskiem līdzekļiem. Jāievēro īpašas vadlīnijas attiecībā uz ievadīšanas veidu, reizes devu un lietošanas ilgumu.

Vidējās devas, lietojot intramuskulāri, ir 100 – 400 SV/kg ķermeņa masas dienā vai 3 000 – 12 000 SV/m² ķermeņa virsmas dienā. Vienā injekcijas vietā nevajadzētu ievadīt vairāk par 5 000 SV 2 mililitros. Ja reizes deva ir lielāka par 5 000 SV, jāizvēlas vairākas injekcijas vietas.

Lietošanas veids:

Lietojot ilgstošas intravenozas pilienveida infūzijas veidā, aprēķināto L-asparagināzes daudzumu šķīdina 250 – 500 ml fizioloģiskā sāls šķīduma un ievada vairāku stundu laikā.

Pulvera šķīdināšanai, vēršot injekcijas šļirces adatu pret flakona iekšējo sienu, 4,0 ml injekciju ūdens uzmanīgi ievada flakonā (injekciju ūdeni nedrīkst injicēt tieši pulverī). Satura šķīdināšana notiek, lēni rotējot flakonu (jāizvairās no flakona kratīšanas, jo tad rodas putas). Pagatavotais šķīdums var būt opalescējošs.

Pagatavoto šķīdumu, atbilstoši terapijas shēmai, bez tālākas atšķaidīšanas drīkst ievadīt intramuskulāri.

Izšķīdinātā veidā (4,0 ml injekciju šķīdumā) pagatavoto šķīdumu istabas temperatūrā var uzglabāt 6 stundas.

Lietošanas ilgums:

Asparaginase medac monoterapijā vai kombinētās terapijas sastāvā jālieto pilna terapijas cikla garumā. Ja parādās blakusparādības vai kādi orgānu bojājumi, kas atbilst Asparaginase medac lietošanas kontrindikācijām, jāapsver terapijas pārtraukšanas iespēja.

Medikamentozās terapijas kļūdas un pārdozēšana

L-asparagināzes lietošanas laikā var novērot šādas dzīvībai bīstamas situācijas:

- anafilaksi,

- hiperglikēmiju, ko var novērst ar insulīna terapiju,

- asins recēšanas izmaiņas; šajos gadījumos, lai mazinātu asiņošanas draudus, var rasties nepieciešamība ievadīt svaigi saldētu plazmu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Asparaginase 10000 medac var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežums:

Ļoti bieži (≥ 1/10),

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10),

Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100),

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000).

Ļoti reti (< 1/10 000), ieskaitot atsevišķus gadījumus

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas

Biežums un simptomi

Izmeklējumi

Bieži

Palielināts amilāzes līmenis serumā

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Bieži

Viegla līdz mēreni izteikta visu trīs šūnu līniju mielosupresija. Koagulācijas traucējumi proteīnu sintēzes vājināšanās dēļ: asiņošana, diseminēta intravaskulāra koagulācija (DIK) vai trombozes. Cerebrālo simptomu manifestēšanās gadījumā novēro apoplektisku trieku, krampjus, bezsamaņu.

Ļoti reti

Hemolītiskā anēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

CNS darbības traucējumi, piemēram, uzbudinājums, depresija, halucinācijas, apjukums un miegainība (viegli apziņas traucējumi); EEG pārmaiņas (samazināta alfa viļņu aktivitāte, palielināta teta un delta viļņu aktivitāte), iespējams, hiperamonēmijas dēļ

Reti

Var rasties krampji un smagi apziņas traucējumi līdz komai. Mugurējās atgriezeniskas encefalopātijas sindroms (MAES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES)

Ļoti reti

Sīka pirkstu trīce

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Viegli līdz vidēji smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi, piemēram, ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, vēdergraizes, caureja un ķermeņa masas samazināšanās

Bieži

Akūts pankreatīts, eksokrīnās aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi ar caureju

Reti

Hemorāģisks vai nekrotizējošs pankreatīts, parotīts

Ļoti reti

Aizkuņģa dziedzera pseidocistas, letāls pankreatīts, pankreatīts vienlaicīgi ar akūtu parotītu

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Reti

Akūta nieru mazspēja

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Ādas paaugstinātas jutības reakcijas

Ļoti reti

Viens toksiskas epidermālas nekrolīzes (Laiela sindroma) gadījums

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži

Aizkuņģa dziedzera endokrīnās funkcijas pavājināšanās ar diabētisko ketoacidozi, hiperosmolāra hiperglikēmija.

Ļoti reti

Pārejošs sekundārs hipotireidisms, samazinās tiroksīna saistošā globulīna daudzums, hipoparatireoidisms.

Metabolisma un barošanās traucējumi

Ļoti bieži

Izmainās asins lipīdu sastāvs (piemēram, paaugstinās vai pazeminās holesterīna līmenis, paaugstinās triglicerīdu līmenis, paaugstinās ļoti zema blīvuma lipoproteīnu līmenis (ĻZBL) un samazinās zema blīvuma lipoproteīnu līmenis, paaugstinās lipoproteīna lipāzes aktivitāte), daudzos gadījumos bez klīniskiem simptomiem; atlieku slāpekļa daudzuma palielināšanās asinīs prerenālu metabolisma līdzsvara traucējumu dēļ

Retāk

Paaugstinās urīnskābes līmenis asinīs (hiperurikēmija), hiperamonēmija.

Infekcijas un infestācijas

Nav zināmi

Infekcijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Sāpes injekcijas vietā, tūska, nogurums

Bieži

Drudzis, sāpes (muguras sāpes, locītavu sāpes, vēdersāpes)

Ļoti reti

Dzīvībai bīstami paaugstināta ķermeņa temperatūra

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Alerģiskas reakcijas, piemēram, lokāla eritēma, nātrene, apgrūtināta elpošana

Bieži

Anafilaktisks šoks, bronhu spazmas

Aknu un/vai žultsceļu traucējumi

Ļoti bieži

Aknu parametru izmaiņas (tādas kā sārmainās fosfotāzes, seruma transamināžu, amonjaka, laktātdehidrogenāzes (LDH) un seruma bilirubīna pieaugums), aknu steatoze, hipoalbuminēmija, kas manifestējas ar tūsku.

Reti

Holestāze, dzelte, aknu šūnu nekroze un aknu mazspēja ar iespējami letālu iznākumu

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Asinsrades traucējumi

L-asparagināze var izraisīt vieglu līdz vidēji smagu kaulu smadzeņu nomākumu, kas var ietekmēt visas trīs šūnu līnijas. Kopumā tas neietekmē ārstēšanu. Bijuši atsevišķi hemolītiskas anēmijas gadījumi.

Asinsreces traucējumi

Olbaltumvielu sintēzes traucējumu dēļ bieži var rasties asinsreces traucējumi asiņošanas un diseminētas intravaskulārās koagulācijas (DIK) veidā vai kā tromboze, un trombozes risks palielinās līdz ar laiku pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Tomēr bez L-asparagināzes šīs blakusparādības var izraisīt vienlaikus ārstēšana ar citiem mielosupresīviem līdzekļiem vai pati pamatslimība.

Aptuveni puse no visiem smagas asiņošanas un trombozes gadījumiem skar galvas smadzeņu asinsvadus un var izraisīt, piemēram, apoplektisku insultu, krampjus vai samaņas zudumu.

ALL-BFM95 pētījumā bērniem ar V faktora mutācijām, APC rezistenci vai samazinātu S proteīna, antitrombīna III vai C proteīna līmeni serumā novēroja palielinātu trombozes risku. Ja iespējams, šiem pacientiem jāizvairās no centrālo venzo katetru izmantošanas, jo tie vēl vairāk var palielināt trombembolisku komplikāciju risku. Veicot ALL indukcijas terapiju, centrālo venozo pieeju, ja iespējams, vajadzētu izmantot vienīgi pēc ārstēšanas pabeigšanas ar L-asparagināzi.

Laboratoriskās analīzes var liecināt par asinsreces traucējumiem un fibrinolīzi, piemēram, samazināts fibrinogēna, IX faktora, XI faktora, antitrombīna III, C proteīna un plazminogēna līmenis un palielināts fon Villebranda faktora, plazminogēna aktivatora-1 inhibitora, protrombīna 1. un 2. fragmenta un fibrinogēna sadalīšanās produktu (D-dimēru) līmenis.

Trombocitopēnija vai sepse palielina asiņošanas risku.

Regulāri jākontrolē asinsreces rādītāji. Fibrinogēnu var uzskatīt par pro- un antikoagulatīvās sistēmas marķieri. Ievērojami samazināta fibrinogēna vai ATIII līmeņa gadījumā iespējama selektīva aizstāšana. ATIII ievada infūzijas veidā, deva: 100 mīnus pašreizējā vērtība (%) x ķermeņa masa (kg). Fibrinogēnu ievada svaigi sasldētas plazmas (SSP) veidā devā 10 – 15 ml/kg ķermeņa masas.

Nervu sistēmas traucējumi

L-asparagināze bieži var izraisīt CNS darbības traucējumus uzbudinājuma, depresijas, halucināciju, apjukuma un miegainības veidā (viegli apziņas traucējumi) un reti - smagus samaņas traucējumus līdz pat komai.

Var rasties EEG pārmaiņas, kas liecina par samazinātu alfa viļņu aktivitāti un palielinātu teta un delta viļņu aktivitāti. Kā iespējams cēlonis jāapsver hiperamonēmija. Vienā gadījumā aprakstīta sīka pirkstu trīce.

Reti var rasties mugurējās atgriezeniskas encefalopātijas sindroms (MAES). MRT (magnētiskās rezonanses tomogrāfijā) tie redzami kā atgriezeniski (dažu dienu vai mēnešu laikā) bojājumi/tūska gavenokārt galvas smadzeņu mugurējā daļā. MAES simptomi ir galvenokārt hipertensija, krampji, galvassāpes, psihiskā stāvokļa pārmaiņas un akūti redzes traucējumi. Saņemti ziņojumi par pacientiem, kuriem attīstījās MAES kombinētas terapijas laikā ar L-asparagināzi. Bieži ir grūti atsķirt, vai MAES izraisījusi L-asparagināze, vienlaikus lietotās zāles vai pamatslimība.

MAES jāārstē simptomātiski. Pirmām kārtām jāārstē hipertensija un krampji. Turklāt ieteicama devas samazināšana vai imūnsupresīvās terapijas pārtraukšana.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži (aptuveni 50% pacientu) novēroti viegli līdz vidēji smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi, piemēram, ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, vēdergraizes, caureja un ķermeņa masas samazināšanās. Bieži var rasties akūts pankreatīts (< 10% gadījumu). Saņemti atsevišķi ziņojumi par pseidocistu veidošanos (pat četrus mēnešus pēc pēdējās ārstēšanas reizes). Tādēļ līdz četriem mēnešiem ilgi pēc ārstēšanas pabeigšanas ar L-asparagināzi jāveic piemērotas pārbaudes (piemēram, ar ultraskaņu). Tā kā precīza patoģenēze nav zināma, iespējams ieteikt vienīgi atbalstošus pasākumus.

Retos gadījumos rodas hemorāģisks vai nekrotizējošs pankreatīts vai parotīts. Saņemti atsevišķi ziņojumi par letāliem gadījumiem.

Aprakstīts viens pankreatīta gadījums vienlaikus ar akūtu parotītu.

Nieru darbības traucējumi

Retos gadījumos ziņots par akūtu nieru mazspēju.

Ādas bojājumi

Bieži vien alerģiskas reakcijas var izpausties uz ādas. Aprakstīts viens toksiskas epidermālas nekrolīzes (Laiela sindroma) gadījums.

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži novērotas aizkuņģa dziedzera endokrīnās darbības pārmaiņas un tās izpaužas galvenokārt kā glikozes vielmaiņas traucējumi. Aprakstīta gan diabētiskā ketoacidoze, gan hiperosmolāra hiperglikēmija, kas parasti reaģē uz eksogēnu insulīna ievadi.

Par iespējamiem cēloņiem tiek uzskatīti samazināta insulīna sintēze L-asparagināzes izraisīta olbaltumvielu sintēzes nomākuma dēļ no vienas puses un insulīna sekrēcijas traucējumi vai samazināts insulīna receptoru skaits no otras puses.

Hiperglikēmijas riska faktori ir vecums > 10 gadi, liekais svars un Dauna sindroms. Tādēļ ārstēšanas laikā ar L-asparagināzi regulāri jāveic urīna analīzes un jānosaka glikozes līmenis asinīs. Caureju var izraisīt aizkuņģa dziedzera eksokrīnās darbības traucējumi.

Saņemti atsevišķi ziņojumi par īslaicīgu sekundāru hipotireozi un tiroksīnu saistošā globulīna līmeņa samazināšanos serumā. Aprakstīta arī hipoparatireoze.

Vielmaiņas traucējumi

Dažkārt rodas no devas neatkarīga urīnvielas līmeņa palielināšanās asinīs, kas gandrīz vienmēr liecina par prerenālā metabolisma līdzsvara traucējumiem. Dažkārt var paaugstināties urīnskābes līmenis serumā (hiperurikēmija) un rasties hiperamonēmija.

Novērotas tauku vērtību pārmaiņas asinīs (piemēram, holesterīna līmeņa palielināšanās vai samazināšanās, triglicerīdu līmeņa palielināšanās, ĻZBL frakcijas palielināšanās un ZBL frakcijas samazināšanās, lipoproteīnu lipāzes aktivitātes palielināšanās), vairumā gadījumu bez klīniskiem simptomiem un bez nepieciešamības mainīt terapiju. Pārmaiņas var būt saistītas arī ar vienlaikus glikokortikoīdu lietošanu.

Ja vērtības ir ļoti paaugstinātas (piemēram, triglicerīdi > 2000 mg/dl), ieteicams veikt stingru uzraudzību, jo ir palielināts pankreatīta risks.

Infekcijas un infestācijas

L-asparagināzi saturošas kombinētas ķīmijterapijas dēļ var rasties infekcijas. Bieži vien ir grūti atšķirt pamatslimības un vienlaikus lietoto zāļu ietekmi.

Vispārēji traucējumi

Febrilas rekacijas, kas vairumā gadījumu izzūd spontāni, var rasties 2 – 5 stundas pēc injekcijas. Saistībā ar alerģiskām reakcijām un pankreatītu bieži novērotas sāpes (sāpes locītavās, mugurā un vēderā). Retos gadījumos novērots dzīvību apdraudošs ļoti stiprs drudzis (hiperpireksija).

Alerģiskas reakcijas

Relatīvi bieži veidojas specifiskas antivielas pret svešo olbaltumvielu L-asparagināzi, tās var izraisīt klīniskas paaugstinātas jutības reakcijas, kā arī inaktivēt L-asparagināzi.

Terapijas laikā bieži pēc L-asparagināzes ievadīšanas novēro alerģiskas reakcijas. Tās var izpausties kā lokāla eritēma, nātrene, sāpes injekcijas vietā, drudzis, mialģija, elpas trūkums, bronhu spazmas, tahikardija, asinsspiediena pazemināšanās līdz pat anafilaktiskam šokam.

Paaugstinātas jutības reakciju biežuma iespēja palielinās proporcionāli ievadīto devu skaitam, taču retos gadījumos paaugstinātas jutības reakciju var novērot jau pēc pirmās ievadīšanas reizes.

Daļai pacientu neitralizējošas antivielas pret L-asparagināzi var veidoties bez klīniskām paaugstinātas jutības reakciju izpausmēm. Šīs antivielas tomēr ātrāk vai vēlāk var izraisīt L-asparagināzes inaktivāciju un paātrinātu elimināciju (“klusā inaktivācija”). Tāpēc, ir ieteicams noteikt L-asparagināzes līmeni.

Iepriekš veikti intrakutāni testi neizslēdz anafilaktiskas reakcijas iespēju.

Ja parādās alerģijas simptomi, medikamenta lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Atkarībā no simptomu smaguma jāveic sekojoši terapijas pasākumi: antihistamīna līdzekļi, kortizons vai asinsriti stabilizējoši līdzekļi.

Pēc medikamenta nomaiņas ar citu L-asparagināzes preparātu terapiju vairumā gadījumu var turpināt.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži rodas aknu darbības raksturlielumu pārmaiņas. Novērota no devas neatkarīga sārmainās fosfatāzes, seruma transamināžu, LDH, amonjaka (hiperamonēmija) un bilirubīna līmeņa palielināšanās serumā. Ļoti bieži konstatējama aknu steatoze. Reti saņemti ziņojumi par holestāzi, dzelti, aknu šūnu nekrozi un aknu mazspēju ar letālu iznākumu.

Olbaltumvielu sintēzes traucējumi var izraisīt olbaltumvielu līmeņa samazināšanos serumā. Albumīna līmenis serumā ārstēšanas laikā vairumam pacientu samazinās no devas neatkarīgā veidā. Visbiežāk tiek skartas α2 un β frakcijas, bet α1 frakcija nemainās. Tā kā albumīna līmenis serumā ir nozīmīgs dažu zāļu saistīšanai un transportēšanai, jākontrolē albumīna līmenis serumā, īpaši tad, ja tiek lietota kombinēta terapija. Hipoalbuminēmijas rezultātā var rasties tūska.

Ārstēšanas laikā ar L-asparagināzi un pēc tās var palielināties amilāzes līmenis serumā. Šādos gadījumos turpmāk L-asparagināzi lietot nedrīkst.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

5. KĀ UZGLABĀT ASPARAGINASE MEDAC

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes.

Izšķīdinātā veidā (4,0 ml injekciju šķīdumā) pagatavoto šķīdumu istabas temperatūrā var uzglabāt 6 stundas.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Asparaginase medac satur

Aktīvā viela ir L-asparagināze.

Citu sastāvdaļu nav.

Asparaginase medac ārējais izskats un iepakojums

1 Asparaginase medac flakonā ir 43,2 - 49,0 mg pulvera, kas paredzēts injekcijas šķīduma pagatavošanai, tas satur 167 μkat L-asparagināzes (E.C.3.5.1.1), kas ekvivalenta 10000 SV.

(Viena L-asparagināzes vienība 37 oC temperatūrā 1 minūtē no L-asparagīna atbrīvo 1 μmol amonjaka).

Oriģinālajā iepakojumā 1 flakons un 5 flakoni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

medac GmbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tel.: +49 41 03 8006-0

Fax.: +49 41 03 8006-100

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

10/2016

SASKAŅOTS ZVA 03-11-2016

EQ

EQ labip (LV) Asparaginase medac 10000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

National version: 06/2015

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Asparaginase medac 5000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Asparaginase medac 10000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

L-asparaginasum

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 flakons, kurā ir 21,6 – 24,5 (43,2 – 49,0) mg pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai, satur 5 000 (10000) SV L-asparagināzes (E.C.3.5.1.1) (kas atbilst 83 (167) μkat).

(Viena L-asparagināzes vienība 37 oC temperatūrā 1 minūtē no L-asparagīna atbrīvo 1 μmol amonjaka).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai.

Balts pulveris.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Asparaginase medac ir antineoplastiskas kombinētās terapijas sastāvdaļa bērniem un pieaugušajiem ar akūtu limfoleikozi (ALL), kā arī bērniem ar ne-Hodžkina-limfomu.

4.2 Devas un lietošanas veids

Lai samazinātu iespējamas IgE izraisītas paaugstinātas jutības reakcijas, pacientiem pirms terapijas uzsākšanas vai atkārtotas terapijas jāveic skrāpējuma tests (1 pilienu pagatavota šķīduma ar zondei līdzīgu instrumentu uzpilina apakšdelma volārai virsmai un ar sterilu kanili cauri pilienam, vairoties no asiņošanas, ieskrāpē ādas epidermas slānī. Pēc 3 minūtēm preparāta pilienu noslauka. Vēl pēc 20 minūtēm nolasa rezultātu: apsārtuma vai papulas gadījumā no L-asparagināzes terapijas jāatsakās). Intrakutānas injekcijas (attiecīgi atšķaidījumi pieaugošā koncentrācijā) jāveic pirms terapijas uzsākšanas vai atsākšanas no jauna.

Literatūrā aprakstītas ar ādas testiem noteiktas IgE izraisītas alerģiskas reakcijas, kā arī IgG un IgM izraisītas sensibilizācijas reakcijas. Tāpēc, lietojot intravenozi, ieteicama intravenoza testa deva (1 000 SV īsas i/v infūzijas veidā 1 stundu pirms terapijas sākuma).

Ja nav nozīmēts citādi, vidējā intravenozā dienas deva bērniem un pieaugušiem monoterapijā ir 200 SV/kg ķermeņa masas vai 6 000 SV/m2 ķermeņa virsmas laukuma. Individuālos gadījumos šo devu var palielināt līdz 1000 SV/kg ķermeņa masas un vairāk. Lielākas reizes devas (1 500 SV/kg vai 45 000 SV/m2 ķermeņa virsmas un vairāk) parasti izmanto, lietojot nevis ik dienas, bet cikliski, piemēram 2 reizes nedēļā. Šādas devas obligāti jāievada intravenozi.

Asparaginase medac parasti izmanto kombinētu ķīmijterapijas shēmu sastāvā, vienlaikus ar citiem citostātiskiem līdzekļiem. Jāievēro īpašas vadlīnijas attiecībā uz ievadīšanas veidu, reizes devu un lietošanas ilgumu.

Vidējās devas, lietojot intramuskulāri, ir 100 – 400 SV/kg ķermeņa masas dienā vai 3 000 – 12 000 SV/m2 ķermeņa virsmas dienā. Vienā injekcijas vietā nedrīkst ievadīt vairāk par 5 000 SV 2 mililitros. Ja reizes deva ir lielāka par 5 000 SV, jāizvēlas vairākas injekcijas vietas.

Lietošanas veids:

Asparaginase medac drīkst ievadīt tikai pieredzējis onkologs.

Lietojot ilgstošas intravenozas pilienveida infūzijas veidā, aprēķināto L-asparagināzes daudzumu šķīdina 250 – 500 ml fizioloģiskā sāls vai 5 % glikozes šķīdumā, ievada vairāku stundu laikā.

Pulvera šķīdināšanai, vēršot injekcijas šļirces adatu pret flakona iekšējo sienu, 2,0 (4,0) ml injekciju ūdens uzmanīgi ievada flakonā (injekciju ūdeni nedrīkst injicēt tieši pulverī). Satura šķīdināšana notiek, lēni rotējot flakonu (jāizvairās no flakona kratīšanas, jo tad rodas putas).Pagatavotais šķīdums var būt viegli opalescējošs.

Pagatavoto šķīdumu, atbilstoši terapijas shēmai, bez tālākas atšķaidīšanas drīkst ievadīt intramuskulāri.

Lietošanas ilgums:

L-asparagināzi monoterapijā vai kombinētās terapijas sastāvā jālieto pilna terapijas cikla garumā. Ja parādās blakusparādības vai kādi orgānu bojājumi, kas atbilst L-asparagināzes lietošanas kontrindikācijām, jāapsver terapijas pārtraukšanas iespēja.

4.3 Kontrindikācijas

Pacientiem, kuriem terapijas sākumā vai iepriekš bijis pankreatīts, nedrīkst ordinēt L-asparagināzi, jo pēc tās lietošanas novēroti akūti hemorāģiska pankreatīta gadījumi.

Pacientiem, kuriem novērota alerģiska reakcija pret E.coli-asparagināzi, Asparaginase medac (E.coli-asparagināze) ordinēt nedrīkst.

Pacientiem reproduktīvā vecumā ķīmijterapijas kursa laikā un 3 mēnešus pēc tā beigām jāievēro kontracepcijas pasākumi vai jāizvairās no dzimumdzīves.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

L-asparagināzes lietošanas laikā var novērot šādas dzīvībai bīstamas situācijas:

anafilaksi,

hiperglikēmiju, ko var novērst ar insulīna terapiju,

asins recēšanas izmaiņas; šajos gadījumos, lai mazinātu asiņošanas draudus, var rasties nepieciešamība ievadīt svaigi saldētu plazmu.

Ieteiktie kontrolizmeklējumi un piesardzības pasākumi

Ja parādās alerģijas simptomi, medikamenta lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Atkarībā no stāvokļa smaguma kā pretlīdzekļi jālieto antihistamīna līdzekļi, kortizons un, iespējams, asinsriti stabilizējošas vielas.

Pēc medikamenta nomaiņas ar citu L-asparagināzi saturošu preparātu, vairumā gadījumu terapiju var turpināt.

Asins recēšanas traucējumu gadījumā jāveic pasākumi, kas aprakstīti apakšpunktā 4.8.

Pirms terapijas sākšanas jānosaka elektrolīti, nieru funkcijas rādītāji, transamināzes, cukura un olbaltumvielu līmenis asinīs.

Uzsākot lietot L-asparagināzi, līdz pat rādītāju normalizācijai, ieteicams bieži kontrolēt šādus rādītājus: asinsainu, elektrolītus, urīnvielu, urīnskābi, cukura līmeni asinīs un urīnā, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (APTL), tromboplastīna laiku (TPL), antitrombīnu un D-dimēru, seruma amilāzi un lipāzi, sārmaino fosfatāzi, bilirubīnu, amonjaku, triglicerīdus, holesterīnu (augsta un zema blīvuma).

L-asparagināzes seruma līmeņa mērījumi ir nepieciešami, lai identificētu iedarbības mazināšanos vai paaugstinātas jutības reakcijas “klusās inaktivācijas” rezultātā.

Citi izmeklējumi jāveic atbilstoši slimības klīniskai norisei. Asinsainas kontrole un fizikālā izmeklēšana pirmajā gadā jāveic 4 nedēļas pēc terapijas beigām, otrajā un trešajā gadā - reizi ceturksnī un pēc tam – reizi pusgadā.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vinkristīns

Lietojot tieši pirms vai vienlaikus ar vinkristīnu, var palielināties tā toksicitāte un anafilaktisku reakciju risks.

Prednizons

Lietojot vienlaikus L-asparagināzi un prednizonu, var pastiprināties asins recēšanas parametru izmaiņas (piemēram, fibrinogēna un AT III samazināšanās).

Metotreksāts, citarabīns

Metotreksāts un citarabīns var mijiedarboties dažādi: ja šos medikamentus lieto tieši pirms L-asparagināzes, tās iedarbība var sinerģiski pastiprināties. Lietojot šos medikamentus pēc L-asparagināzes, tās iedarbība var antagoniski pavājināties.

Vispārēji

Iedarbojoties uz aknu funkciju, L-asparagināze var pastiprināt citu medikamentu toksicitāti.

Antikoagulanti

Asparaginase medac lietošana var izraisīt asinsreces faktoru svārstības. Tas var radīt asiņošanas un/vai trombozes tendenci.

Tādēļ, lietojot vienlaikus antikoagulantus, piemēram, kumarīnu, heparīnu, dipiridamolu, acetilsalicilskābi vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, jāievēro piesardzība.

Vakcinācija

Atkarībā no vispārējās situācijas, ņemot vērā biežāk izmantotās ķīmijterapijas shēmas un pamatsaslimšanu, vienlaikus vakcinācija ar dzīvām vakcīnām palielina smagu infekciju risku. Tāpēc vakcinācija ar dzīvām vakcīnām jāveic vismaz 3 mēnešus pēc kopējās antileikēmiskās terapijas beigām.

4.6 Grūtniecība un zīdīšana

Nelietot grūtniecības laikā un zīdīšanas periodā.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pat lietojot atbilstoši norādījumiem, šīs zāles var izmainīt pacienta reakciju tiktāl, ka spēja vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot sarežģītus mehānismus ir ierobežota. Alkohols pastiprina šo ietekmi.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

L-asparagināze var izraisīt imunoloģiskas reakcijas pret ievadītu svešu olbaltumvielu, kā arī to orgānu sistēmu bojājumus, kuros notiek intensīva proteīnu sintēze (īpaši aknu un aizkuņģa dziedzera). Tā kā L-asparagināzi visbiežāk lieto kombinētās terapijas sastāvā, nav viegli nodalīt L-asparagināzes un citu medikamentu izraisītās blakusparādības.

Biežums:

Ļoti bieži (≥ 1/10),

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10),

Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100),

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000),

Ļoti reti (< 1/10 000), ieskaitot atsevišķus gadījumus.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas

Biežums un simptomi

Izmeklējumi

Bieži

Palielināts amilāzes līmenis asinīs

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Bieži

Vieglas līdz mēreni izteikta visu trīs šūnu līniju mielosupresija. Koagulācijas traucējumi proteīnu sintēzes vājināšanās dēļ: asiņošana, diseminēta intravaskulāra koagulācija (DIK) vai trombozes. Cerebrālo simptomu manifestēšanās gadījumā novēro apoplektisku trieku, krampjus, bezsamaņu.

Ļoti reti

Hemolītiskā anēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

CNS darbības traucējumi, piemēram, uzbudinājums, depresija, halucinācijas, apjukums un miegainība (viegli apziņas traucējumi); EEG pārmaiņas (samazināta alfa viļņu aktivitāte, palielināta teta un delta viļņu aktivitāte), iespējams, hiperamonēmijas dēļ

Reti

Var rasties krampji un smagi apziņas traucējumi līdz komai. Mugurējās atgriezeniskas encefalopātijas sindroms (MAES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES)

Ļoti reti

Sīka pirkstu trīce

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Viegli līdz vidēji smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi, piemēram, ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, vēdergraizes, caureja un ķermeņa masas samazināšanās

Bieži

Akūts pankreatīts, eksokrīnās aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi ar caureju

Retāk

Parotīts

Reti

Hemorāģisks vai nekrotizējošs pankreatīts

Ļoti reti

Aizkuņģa dziedzera pseidocistas, letāls pankreatīts, pankreatīts vienlaicīgi ar akūtu parotītu

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Reti

Akūta nieru mazspēja

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Ādas paaugstinātas jutības reakcijas

Ļoti reti

Viens toksiskas epidermālas nekrolīzes (Laiela sindroma) gadījums

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži

Aizkuņģa dziedzera endokrīnās funkcijas pavājināšanās ar diabētisko ketoacidozi, hiperosmolāra hiperglikēmija.

Ļoti reti

Pārejošs sekundārs hipotireoidisms, samazinās tiroksīna saistošā globulīna daudzums, hipoparatireoidisms.

Metabolisma un barošanās traucējumi

Ļoti bieži

Izmainās asins lipīdu sastāvs (piemēram, paaugstinās vai pazeminās holesterīna līmenis, paaugstinās triglicerīdu līmenis, paaugstinās ļoti zema blīvuma lipoproteīnu līmenis (ĻZBL) un samazinās zema blīvuma lipoproteīnu līmenis, paaugstinās lipoproteīna lipāzes aktivitāte), daudzos gadījumos bez klīniskiem simptomiem; atlieku slāpekļa daudzuma palielināšanās asinīs prerenālu metabolisma līdzsvara traucējumu dēļ.

Retāk

Paaugstinās urīnskābes līmenis asinīs (hiperurikēmija), hiperamonēmija.

Infekcijas un infestācijas

Nav zināmi

Infekcijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Sāpes injekcijas vietā, tūska, nogurums

Bieži

Paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes (muguras sāpes, locītavu sāpes, vēdersāpes)

Ļoti reti

Dzīvībai bīstami paaugstināta ķermeņa temperatūra

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Alerģiskas reakcijas, piemēram, lokāla eritēma, nātrene, apgrūtināta elpošana

Bieži

Anafilaktisks šoks, bronhu spazmas

Aknu un/vai žultsceļu traucējumi

Ļoti bieži

Aknu parametru izmaiņas (tādas kā sārmainās fosfotāzes, seruma transamināžu, amonjaka, laktātdehidrogenāzes (LDH) un seruma bilirubīna pieaugums), aknu steatoze, hipoalbuminēmija, kas manifestējas ar tūsku.

Reti

Holestāze, dzelte, aknu šūnu nekroze un aknu mazspēja ar iespējami letālu iznākumu.

1. Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Asinsrades traucējumi

L-asparagināze var izraisīt vieglu līdz vidēji smagu kaulu smadzeņu nomākumu, kas var ietekmēt visas trīs šūnu līnijas. Kopumā tas neietekmē ārstēšanu. Bijuši atsevišķi hemolītiskas anēmijas gadījumi.

Asinsreces traucējumi

Olbaltumvielu sintēzes traucējumu dēļ bieži var rasties asinsreces traucējumi asiņošanas un diseminētas intravaskulārās koagulācijas (DIK) veidā vai kā tromboze, un trombozes risks palielinās līdz ar laiku pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Tomēr bez L-asparagināzes šīs blakusparādības var izraisīt vienlaikus ārstēšana ar citiem mielosupresīviem līdzekļiem vai pati pamatslimība.

Aptuveni puse no visiem smagas asiņošanas un trombozes gadījumiem skar galvas smadzeņu asinsvadus un var izraisīt, piemēram, apoplektisku insultu, krampjus vai samaņas zudumu.

ALL-BFM95 pētījumā bērniem ar V faktora mutācijām, APC rezistenci vai samazinātu S proteīna, antitrombīna III vai C proteīna līmeni serumā novēroja palielinātu trombozes risku. Ja iespējams, šiem pacientiem jāizvairās no centrālo venzo katetru izmantošanas, jo tie vēl vairāk var palielināt trombembolisku komplikāciju risku. Veicot ALL indukcijas terapiju, centrālo venozo pieeju, ja iespējams, vajadzētu izmantot vienīgi pēc ārstēšanas pabeigšanas ar L-asparagināzi.

Laboratoriskās analīzes var liecināt par asinsreces traucējumiem un fibrinolīzi, piemēram, samazināts fibrinogēna, IX faktora, XI faktora, antitrombīna III, C proteīna un plazminogēna līmenis un palielināts fon Villebranda faktora, plazminogēna aktivatora-1 inhibitora, protrombīna 1. un 2. fragmenta un fibrinogēna sadalīšanās produktu (D-dimēru) līmenis.

Trombocitopēnija vai sepse palielina asiņošanas risku.

Regulāri jākontrolē asinsreces rādītāji. Fibrinogēnu var uzskatīt par pro- un antikoagulatīvās sistēmas marķieri. Ievērojami samazināta fibrinogēna vai ATIII līmeņa gadījumā iespējama selektīva aizstāšana. ATIII ievada infūzijas veidā, deva: 100 mīnus pašreizējā vērtība (%) x ķermeņa masa (kg). Fibrinogēnu ievada svaigi sasldētas plazmas (SSP) veidā devā 10 – 15 ml/kg ķermeņa masas.

2. Nervu sistēmas traucējumi

Asparaginase medac var izraisīt CNS darbības traucējumus, kas bieži var izpausties uzbudinājuma, depresijas, halucināciju, apjukuma un miegainības veidā (viegli apziņas traucējumi) veidā un reti – krampju un smagus samaņas traucējumu, tostarp komas veidā.

Var rasties EEG pārmaiņas samazinātas alfa viļņu aktivitātes un palielinātas teta un delta viļņu aktivitātes veidā.

Kā iespējams cēlonis jāapsver hiperamonēmija.

Ļoti retos gadījumos aprakstīta sīka pirkstu trīce.

Retos gadījumos var rasties mugurējās atgriezeniskas encefalopātijas sindroms (MAES). MR izmeklēšanā tie redzami kā atgriezeniski (dažu dienu vai mēnešu laikā) bojājumi/tūska gavenokārt galvas smadzeņu mugurējā daļā. MAES simptomi ir galvenokārt paaugstināts asinsspiediens, krampji, galvassāpes, psihiskā stāvokļa pārmaiņas un akūti redzes traucējumi (galvenokārt kortikāls aklums vai homonīma hemianopsija).

Saņemti ziņojumi par pacientiem, kuriem attīstījās MAES kombinētas terapijas laikā ar L-asparagināzi. Šajos gadījumos nav skaidrs, vai MAES izraisījusi L-asparagināze, vienlaikus lietotās zāles vai pamatslimība.

MAES ārstē simptomātiski. Primārie pasākumi šajos gadījumos ir antihipertensīvā terapija un krampju ārstēšana ar pretepilepsijas līdzekļiem. Ieteicama arī devas samazināšana vai imūnsupresīvās terapijas pārtraukšana.

3. Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži (aptuveni 50% pacientu) novēroti viegli līdz vidēji smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi, piemēram, ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, vēdergraizes, caureja un ķermeņa masas samazināšanās. Bieži var rasties akūts pankreatīts (< 10% gadījumu). Saņemti atsevišķi ziņojumi par pseidocistu veidošanos (pat četrus mēnešus pēc pēdējās ārstēšanas reizes). Tādēļ līdz četriem mēnešiem ilgi pēc ārstēšanas pabeigšanas ar L-asparagināzi jāveic piemērotas pārbaudes (piemēram, ar ultraskaņu). Tā kā precīza patoģenēze nav zināma, iespējams ieteikt vienīgi atbalstošus pasākumus.

Retos gadījumos rodas hemorāģisks vai nekrotizējošs pankreatīts vai parotīts. Saņemti atsevišķi ziņojumi par letāliem gadījumiem.

Aprakstīts viens pankreatīta gadījums vienlaikus ar akūtu parotītu.

Literatūrā aprakstīti divi ar pankreatītu nesaistīta parotīta gadījumi. Pēc L-asparagināzes lietošanas pārtraukšanas tie izzuda dažu dienu laikā. Vienā Chan et al. (2002) veiktajā pētījumā četriem bērniem pēc ārstēšanas ar asparagināzi saturošām terapijas shēmām radās parotīts.

4. Nieru darbības traucējumi

Ārstēšanas laikā ar L-asparagināzi saturošām shēmām var rasties akūta nieru mazspēja. Šajos gadījumos nav skaidrs, vai cēlonis ir L-asparagināze, vienlaikus lietotās zāles vai pamatslimība.

5. Ādas bojājumi

Bieži vien alerģiskas reakcijas var izpausties uz ādas. Aprakstīts viens toksiskas epidermālas nekrolīzes (Laiela sindroma) gadījums.

6. Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži novērotas aizkuņģa dziedzera endokrīnās darbības pārmaiņas un tās izpaužas galvenokārt kā glikozes vielmaiņas traucējumi. Aprakstīta gan diabētiskā ketoacidoze, gan hiperosmolāra hiperglikēmija, kas parasti reaģē uz eksogēnu insulīna ievadi.

Par iespējamiem cēloņiem tiek uzskatīti samazināta insulīna sintēze L-asparagināzes izraisīta olbaltumvielu sintēzes nomākuma dēļ no vienas puses un insulīna sekrēcijas traucējumi vai samazināts insulīna receptoru skaits no otras puses.

Hiperglikēmijas riska faktori ir vecums > 10 gadi, liekais svars un Dauna sindroms. Tādēļ ārstēšanas laikā ar L-asparagināzi regulāri jāveic urīna analīzes un jānosaka glikozes līmenis asinīs. Caureju var izraisīt aizkuņģa dziedzera eksokrīnās darbības traucējumi.

Saņemti atsevišķi ziņojumi par īslaicīgu sekundāru hipotireozi un tiroksīnu saistošā globulīna līmeņa samazināšanos serumā. Aprakstīta arī hipoparatireoze.

7. Vielmaiņas traucējumi

Dažkārt rodas no devas neatkarīga urīnvielas līmeņa palielināšanās asinīs, kas gandrīz vienmēr liecina par prerenālā metabolisma līdzsvara traucējumiem. Dažkārt var paaugstināties urīnskābes līmenis serumā (hiperurikēmija) un rasties hiperamonēmija.

Novērotas lipīdu vērtību pārmaiņas asinīs (piemēram, holesterīna līmeņa palielināšanās vai samazināšanās, triglicerīdu līmeņa palielināšanās, ĻZBL frakcijas palielināšanās un ZBL frakcijas samazināšanās, lipoproteīnu lipāzes aktivitātes palielināšanās), vairumā gadījumu bez klīniskiem simptomiem un bez nepieciešamības mainīt terapiju. Pārmaiņas var būt saistītas arī ar vienlaikus glikokortikoīdu lietošanu.

Ja vērtības ir ļoti paaugstinātas (piemēram, triglicerīdi > 2000 mg/dl), ieteicams veikt stingru uzraudzību, jo ir palielināts pankreatīta risks.

8. Infekcijas un infestācijas

Ārstēšanas laikā ar L-asparagināzi saturošām shēmām var rasties infekcijas. Bieži vien ir grūti noteikt, vai to izraisa L-asparagināze, pamatslimība vai vienlaikus lietotās zāles.

9. Vispārēji traucējumi

Paaugstināta ķermeņa temperatūra, kas vairumā gadījumu izzūd spontāni, var rasties 2 – 5 stundas pēc injekcijas. Saistībā ar alerģiskām reakcijām un pankreatītu bieži novērotas sāpes (sāpes locītavās, mugurā un vēderā). Ļoti retos gadījumos novērots dzīvību apdraudošs ļoti stiprs drudzis (hiperpireksija).

10. Alerģiskas reakcijas

Relatīvi bieži veidojas specifiskas antivielas pret svešo olbaltumvielu L-asparagināzi, tās var izraisīt klīniskas alerģiskas reakcijas, kā arī inaktivēt L-asparagināzi.

Terapijas laikā apmēram 20 – 35 % pacientu pēc L-asparagināzes ievadīšanas novēro alerģiskas reakcijas. Tās var izpausties kā lokāla eritēma, nātrene, sāpes injekcijas vietā, elpas trūkums līdz pat anafilaktiskam šokam.

Alerģisku reakciju biežuma iespēja palielinās proporcionāli ievadīto devu skaitam, taču retos gadījumos paaugstinātas jutības reakciju var novērot jau pēc pirmās ievadīšanas reizes.

Daļai pacientu neitralizējošas antivielas pret L-asparagināzi var veidoties bez klīniskām paaugstinātas jutības reakciju izpausmēm. Šīs antivielas tomēr ātrāk vai vēlāk var izraisīt L-asparagināzes inaktivāciju un paātrinātu elimināciju (“klusā inaktivācija”). Tāpēc, ir ieteicams noteikt L-asparagināzes līmeni (sīkāku informāciju skatīt Boos, J. et al.; Eur. J. Cancer 32A: 1544-50 (1996) or Lanvers, C. et al.; Anal. Biochem. 309: 117 – 126 (2002) un kā alternatīvu produkta informācija medac Asparaginase-Activity-Test (MAAT)).

Iepriekš veikti intrakutāni testi neizslēdz anafilaktiskas reakcijas iespēju.

Ja parādās alerģijas simptomi, medikamenta lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Atkarībā no simptomu smaguma jāveic sekojoši terapijas pasākumi: antihistamīna līdzekļi, kortizons vai asinsriti stabilizējošas vielas.

Pēc medikamenta nomaiņas ar citu L-asparagināzes preparātu terapiju vairumā gadījumu var turpināt.

11. Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži rodas aknu darbības raksturlielumu pārmaiņas. Novērota no devas neatkarīga sārmainās fosfatāzes, seruma transamināžu, LDH, amonjaka (hiperamonēmija) un bilirubīna līmeņa palielināšanās serumā. Ļoti bieži konstatējama aknu steatoze. Reti saņemti ziņojumi par holestāzi, dzelti, aknu šūnu nekrozi un aknu mazspēju ar letālu iznākumu.

Olbaltumvielu sintēzes traucējumi var izraisīt olbaltumvielu līmeņa samazināšanos serumā. Albumīna līmenis serumā ārstēšanas laikā vairumam pacientu samazinās no devas neatkarīgā veidā. Visbiežāk tiek skartas α2 un β frakcijas, bet α1 frakcija nemainās. Tā kā albumīna līmenis serumā ir nozīmīgs dažu zāļu saistīšanai un transportēšanai, jākontrolē albumīna līmenis serumā, īpaši tad, ja tiek lietota kombinēta terapija. Hipoalbuminēmijas rezultātā var rasties tūska.

Ārstēšanas laikā ar L-asparagināzi un pēc tās var palielināties amilāzes līmenis asinīs. Šādos gadījumos turpmāk L-asparagināzi lietot nedrīkst.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Nav specifisku antidotu. Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi antineoplastiskie līdzekļi, ATĶ kods: L01XX02

L-asparagināze katalizē L-asparagīna hidrolīzi par L-asparagīnskābi un amonjaku. Postmitotiskajā G1-fāzē novēro maksimālu kavējošu ietekmi.

L-asparagināzes darbības mehānisma pamatā ir L-asparagīna samazināšanās audzēja šūnās. Lietojot L-asparagināzi, audzēja šūnām nepieciešamā esenciālā aminoskābe L-asparagīns pastiprināti sadalās par L-asparagīnskābi un amonjaku. Asparagīna deficīta rezultātā proteīna sintēze šajās šūnās nenotiek.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Lietojot atkārtotas dienas devas, var notikt medikamenta akumulācija, plazmas līmenis nosakāms ilgāk par nedēļu.

Uzsūkšanās

Kā proteīns, L-asparagināze perorāli praktiski neuzsūcas.

2. Bioloģiskais eliminācijas pusperiods

Pēc intravenozas injekcijas plazmas eliminācijas pusperiods ir 14 – 22 stundas.

3. Biotransformācija/Eliminācija

L-asparagināze nokļūst retikulo-endoteliālā sistēmā un kā proteīns sadalās par aminoskābēm un peptīdiem.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Nav zināms.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Nav.

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsaina stikla flakons (I tipa stikls) un gumijas aizbāznis ar alumīnija vāciņu.

Asparaginase medac 5 000 SV.

Iepakojumā 1 vai 5 flakoni.

Asparaginase medac 10 000 SV.

Iepakojumā 1 vai 5 flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Pēc atšķaidīšanas lietošanai gatavu šķīdumu var lietot 6 stundas. Tas nav paredzēts vairākkārtējai lietošanai. Pēc atvēršanas neizlietotās zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Zāles nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Derīguma termiņš norādīts uz flakona un uz ārējās kastītes.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

medac GmbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURI

03-0388

03-0389

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

24/10/2003 / 29/10/2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2016

SASKAŅOTS ZVA 03-11-2016

EQ

EQ