Amonjaka

Inhalācijas tvaiki, šķīdums

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Kartona kastīte, Stikla pudelīte, N1
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā cieši noslēgtu temperatūrā līdz 25°C.
Ammoniae solutio concentrata

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

3.98 €

Zāļu produkta identifikators

99-0748-01

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0748

Ražotājs

Rīgas farmaceitiskā fabrika, A/S, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-JAN-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

10%

Zāļu forma

Inhalācijas tvaiki, šķīdums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Rīgas farmaceitiskā fabrika, A/S, Latvija

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Ammoniae solutio concentrata

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

- Ja pēc zāļu lietošanas simptomi saglabājas vai pastiprinās, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF lietošanas

3. Kā lietot Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF un kādam nolūkam to lieto

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF tautā sauc par ožamo spirtu. To lieto divējādi:

- ieelpošanai ģīboņa gadījumā, kad amonjaka tvaiki caur deguna gļotādas jušanas nerviem reflektori uzbudina elpošanas centru;

- ārīgi ādas dezinfekcijai kukaiņu koduma vietās.

2. Kas Jums jāzina pirms Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF lietošanas

Nelietojiet Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret amonjaka šķīdumu (zāles izsaukušas astmas lēkmi, nātreni, alerģiskas iesnas, tūsku);

- ja Jums ir izteikti aknu darbības traucējumi (inhalējot, var iestāties aknu koma);

- ja Jums ir ādas slimības (iekaisusi āda, ekzēma);

- ja Jums ir vaļējas brūces;

- bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sevišķi uzmanīgi lietot slimniekiem ar radzenes slimībām, glaukomu, hroniskām elpošanas sistēmas slimībām, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Nepieļaut zāļu iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz gļotādām.

Bērni

Bērniem līdz 12 gadu vecumam zāles lietot nedrīkst.

Citas zāles un Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet šīs zāles vienlaicīgi ar stipriem oksidantiem, skābēm, sudraba un cinka sāļiem, jo amonjaks reaģē ar tiem.

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF lietošana kopā ar uzturu

Zāļu lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Lietojiet zāles uzmanīgi grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā. Ģīboņa gadījumā sevišķi ievērojiet lietošanas ilgumu (0,5-1 sekundi) un to, lai zīdainis neieelpo amonjaka tvaikus.

Insekta koduma apstrādes gadījumā bīstamība nepastāv, jo caur veselu ādu zāles neuzsūcas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārīga zāļu lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. Kā lietot Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto inhalācijai un uz ādas.

Pusaudži no 12 gadu vecuma, pieaugušie un gados vecāki cilvēki

Ģīboņa gadījumā inhalācijas tvaiku gatavošanai, dažus pilienus amonjaka šķīduma uzpiliniet uz kāda piesūcināma materiāla (vate, marle, kabatas lakats) un tuviniet deguna ejām 0,5-  sekundi. Vienlaicīgi novērojiet pacienta reakciju.

Lietošanai uz ādas, kukaiņu koduma vietas dezinficē, ādu ierīvējiet ar samitrinātu tamponu.

Pediatriskā populācija

Zāles nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Ja pēc zāļu lietošanas simptomi saglabājas vai pastiprinās, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Ja esat lietojis Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana, ārīgi lietojot, nav novērota.

Pasākumi pārdozēšanas gadījumā: pārtrauciet zāļu lietošanu, vēdiniet telpu vai slimnieku evakuējiet no amonjaka tvaikus saturošas telpas. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Nepareiza lietošana

Ja Jūs ieelpojiet amonjaka tvaikus ilgāk par ieteikto laiku (0,5-1 sekundi), tad novēro ķermeņa gļotādu kairinājuma pazīmes. Acu gļotādas kairinājums rada asarošanu, elpošanas ceļu gļotādas pietūkuma dēļ kļūst apgrūtināta elpošana.

Ja nejauši iedzeriet Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF, rodas sārmu tipa ķīmiskais apdegums, kas izpaužas kā sāpes mutes dobumā, rīklē, barības vadā un kuņģī.

Ārstēšana

Ja rodas ādas kairinājuma pazīmes, vismaz 5 minūtes mazgājiet apziesto ādu ar ūdeni.

Ja nejauši iedzeriet Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF, Jūs nedrīkstiet lietot vemšanu veicinošas zāles, aktivēto ogli. Lai mazinātu zāļu koncentrāciju kuņģī, iedzeriet 100‑200 ml ūdens vai 0,5% citronskābes šķīdumu, vai 1% etiķskābes šķīdumu.

Ja esat aizmirsis lietot Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

gļotādas kairinoša reakcija (acu asarošana, šķavas, klepus), sensibilizācija.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc ‘Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 0,44 ml amonjaka šķīduma koncentrāta.

Citas sastāvdaļas: attīrīts ūdens.

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar asu, raksturīgu smaržu.

Pa 40 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamu plastmasas vāciņu.

Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Ozolu iela 10, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

E‑pasts: rff@rff.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 05/2018

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 0,44 ml amonjaka šķīduma koncentrāta (Ammoniae solutio concentrata).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Inhalācijas tvaiki.

Uz ādas lietojams šķīdums.

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar asu, raksturīgu smaržu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

- Inhalācijai sinkopes (ģībonis) gadījumā, kad amonjaka tvaiki caur deguna gļotādas jušanas nerva receptoriem reflektori uzbudina elpošanas un vazomotoro centrus.

- Ārīgai lietošanai ādas dezinfekcijai kukaiņu koduma vietās.

4.2. Devas un lietošanas veids

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF lieto inhalācijai un ārīgi.

Devas

Pusaudži no 12 gadu vecuma, pieaugušie un gados vecāki cilvēki

Inhalācijas tvaiku gatavošanai, dažus pilienus amonjaka šķīduma uzpilina uz kāda piesūcināma materiāla (vate, marle, kabatas lakats) un tuvina deguna ejām 0,5-1 sekundi, vienlaicīgi novērojot pacienta reakciju.

Lietošanai uz ādas, kukaiņu koduma vietas dezinficē, ādu ierīvējot ar samitrinātu tamponu.

Pediatriskā populācija

Nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošumu.

Lietošanas veids

Inhalācijai.

Lietošanai uz ādas.

4.3. Kontrindikācijas

- Paaugstināta jutība pret amonjaka šķīdumu (zāles izsaukušas astmas lēkmi, nātreni, alerģiskas iesnas, tūsku).

- Izteikti aknu darbības traucējumi (inhalējot, var iestāties aknu koma).

- Ādas slimības (iekaisusi āda, ekzēma).

- Vaļējas brūces.

- Nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja pēc zāļu lietošanas simptomi saglabājas vai pastiprinās, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Sevišķi uzmanīgi lietot slimniekiem ar radzenes slimībām, glaukomu, hroniskām elpošanas sistēmas slimībām, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Nepieļaut zāļu iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz gļotādām.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar spēcīgiem oksidantiem, skābēm, sudraba un cinka sāļiem, jo amonjaks reaģē ar tiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Zāles lietot uzmanīgi grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā. Ģīboņa gadījumā sevišķi jāievēro lietošanas ilgums un tas, lai zīdainis neieelpotu amonjaka tvaikus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Insekta koduma apstrādes gadījumā bīstamība nepastāv, jo caur veselu ādu zāles neuzsūcas.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ģīboņa gadījumā vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav iespējams.

Insekta koduma vietas apstrādes gadījumā, zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF var izraisīt nevēlamas blakusparādības. Šajos gadījumos lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Minētās blakusparādības ir sakārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas datubāzei un biežuma iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nav zināmi: gļotādas kairinoša reakcija (acu asarošana, šķavas, klepus), sensibilizācija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšana, ārīgi lietojot, nav novērota.

Nepareiza lietošana

Ja amonjaka tvaikus ieelpo ilgāk par ieteikto laiku (0,5-1 sekundi) novēro ķermeņa gļotādu kairinājuma pazīmes: acu gļotādas kairinājums rada asarošanu; elpošanas ceļu gļotādas pietūkuma dēļ kļūst apgrūtināta elpošana. Balsenes tūskas rezultātā var iestāties asfiksija. Tad, ja trahejas intubācija nav iespējama, jāizdara krikotiroidotomija.

Ja nejauši amonjaka šķīdumu iedzer, rodas sārmu tipa ķīmiskais apdegums, kas izpaužas kā sāpes mutes dobumā, rīklē, barības vadā un kuņģī.

Ārstēšana

Ja rodas ādas kairinājuma pazīmes, vismaz 5 minūtes mazgā apziesto ādu ar ūdeni.

Sārmu apdegumiem sakarā ar to šķīdību taukos ir raksturīgs dziļš audu bojājums, kura gadījumā nedrīkst lietot vemšanu veicinošas zāles, aktivēto ogli. Jāmēģina caur deguna zondi šķidrumu atsūkt. Lai mazinātu zāļu koncentrāciju kuņģī, ieteicams iedzert 100-200 ml ūdens vai 0,5 % citronskābes šķīdumu, vai 1 % etiķskābes šķīdumu.

Pārdozēšanas gadījumā: pārtrauc zāļu lietošanu, vēdina telpu vai slimnieku evakuē no amonjaka tvaikus saturošas telpas.

Pārdozēšanas ārstēšana ir simptomātiska, antidota nav.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: elpošanu stimulējošie līdzekļi; citi antiseptiskie un dezinfekcijas līdzekļi;

ATĶ kods: R07AB; D08AX

Kad sinkopes gadījumā degunam tuvina ar Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF piesūcinātu vati vai marli, amonjaks, kas ātri iztvaiko, reaģē ar mitrumu uz deguna gļotādas. Veidojas amonjaka hidroksīds, kas kairina deguna gļotādas jušanas nerva receptorus (Nervus trigeminus). Tie savukārt reflektori uzbudina elpošanas un vazomotoro centru.

Lietojot ārīgi, tiek izmantotas amonjaka šķīduma antiseptiskās īpašības, jo tas, kā sārmu grupas ķīmiski aktīvs savienojums, hidrolizē baktēriju protoplazmu. Tādēļ, ierīvējot ar amonjaka šķīdumu kukaiņu koduma vietas, tās nesastruto.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Amonjaks pēc inhalācijas absorbējas asinsritē kā hidroksīds, kas ātri reaģē, rodoties karbonātiem. Šie sāļi savukārt pārvēršas par urea, kas izdalās caur nierēm.

Atšķaidīta amonjaka šķīduma uzsūkšanās caur veselu ādu nenotiek.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Amonjaka šķīdumam parasti tiek noteikta vielas toksiskā koncentrācija ieelpojamā gaisā.

Žurkām, piemēram, letālā koncentrācija (LC50) ir 7,050 mg/kubikmetrā/stundā.

Maksimālā pieļaujamā amonjaka (NH3) koncentrācija gaisā ir 0,0025 %.

Tā kā zāles nelieto ilgstoši, hroniskās toksicitātes pētījumi nav veikti.

Zināms, ka amonjakam nepiemīt teratogens un karcinogēns efekts, bet Esherichia coli ir konstatētas gēnu mutācijas, žurku šūnu citoģenētiskā materiālā - hromosomu aberācija.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Attīrīts ūdens.

6.2. Nesaderība

Amonjaks reaģē ar stipriem oksidantiem, skābēm, sudraba un cinka sāļiem.

Amonjaks izraisa vara un galvanizēto virsmu koroziju.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Fasēts pa 40 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota marķētā kartona kastītē.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Ozolu iela 10, Rīga, LV‑1005, Latvija

Tālr.: 67355550

Fakss: 67355551

E pasts: rff@rff.lv

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

99-0748

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 06.10.1999

Pēdējās pārreģistrācijas datums 25.01.2010.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2018