Amitriptyline-Grindeks

Apvalkotā tablete

Amitriptyline-Grindeks 25 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N50
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Amitriptylini hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

1.56 €

Zāļu produkta identifikators

99-0092-01

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0092

Ražotājs

A/S Grindeks, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-MAY-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

25 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Grindeks, AS, Latvija

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: Informācija lietotājam

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 10 mg apvalkotās tabletes

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 25 mg apvalkotās tabletes

Amitriptylini hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir zāles Amitriptyline-Grindeks un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Amitriptyline-Grindeks lietošanas

3. Kā lietot zāles Amitriptyline-Grindeks

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt zāles Amitriptyline-Grindeks

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir zāles Amitriptyline-Grindeks un kādam nolūkam tās lieto

Zāles Amitriptyline-Grindeks pieder zāļu grupai, ko sauc par tricikliskajiem antidepresantiem.

Šīs zāles tiek lietotas:

depresijas ārstēšanai pieaugušajiem (smagas depresijas epizodes);

neiropātisku sāpju ārstēšanai pieaugušajiem;

hronisku spriedzes tipa galvassāpju profilaksei pieaugušajiem;

migrēnas profilaksei pieaugušajiem;

nakts slapināšanas gultā ārstēšanai bērniem no 6 gadu vecuma tikai, ja ir izslēgti organiski iemesli, piem., spina bifida un saistītie traucējumi, un nav panākta reakcija uz citām ārstēšanas metodēm ar un bez medikamentiem, tostarp muskuļu relaksantiem un desmopresīnu. Šīs zāles drīkst izrakstīt tikai ārsts ar pieredzi šādu traucējumu ārstēšanā.

2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Amitriptyline-Grindeks lietošanas

Nelietojiet zāles Amitriptyline-Grindeks šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret amitriptilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums nesen bijusi sirdslēkme (miokarda infarkts);

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, piemēram, sirds ritma traucējumi, kas redzami elektrokardiogrammā (EKG), sirds blokāde vai koronāro artēriju slimība;

ja lietojat zāles, ko sauc par monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAOI);

ja esat lietojis MAOI pēdējo 14 dienu laikā;

ja esat lietojis moklobemīdu iepriekšējā dienā;

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja tiekat ārstēts ar amitriptilīnu, lai uzsāktu ārstēšanu ar MAOI, Jums jāpārtrauc amitriptilīna terapija un jānogaida 14 dienas, pirms uzsākt ārstēšanu ar MAOI.

Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem vecumā līdz 6 gadiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms zāļu Amitriptyline-Grindeks lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja saņemat lielu amitriptilīna devu, var rasties sirdsdarbības traucējumi un hipotensija. Tā var notikt arī ar parastām devām, ja Jums ir iepriekš esoša sirds slimība.

Pagarināts QT intervāls

Lietojot zāles, kas satur amitriptilīnu, ziņots par sirds problēmu, ko sauc par “pagarinātu QT intervālu” (kas redzams Jūsu elektrokardiogrammā, EKG), un sirdsdarbības traucējumiem. Pastāstiet Jūsu ārstam, ja Jums:

ir palēnināta sirdsdarbība,

ir vai ir bijusi problēma, kad Jūsu sirds nespēj sūknēt asinis pa ķermeni tik labi, kā vajadzētu (stāvoklis, ko sauc par sirds mazspēju),

jālieto jebkādas citas zāles, kas var izraisīt sirds problēmas, vai

ir problēma, kas izraisa zemu kālija vai magnija vai augstu kālija līmeni asinīs,

ir ieplānota operācija, jo pirms anestēzijas līdzekļu lietošanas var būt jāpārtrauc amitriptilīna lietošana. Akūtas operācijas gadījumā anesteziologs ir jāinformē par ārstēšanu ar amitriptilīnu,

ir pārāk aktīvs vairogdziedzeris vai saņemat vairogdziedzera zāles.

Domas par pašnāvību un depresijas vai trauksmes pastiprināšanās

Ja Jums ir depresija un/vai trauksme, dažkārt Jums var rasties domas par paškaitējumu vai pašnāvību. Šīs domas var pastiprināties, ja antidepresantus sākat lietot pirmoreiz, jo nepieciešams laiks, parasti apmēram divas nedēļas, bet dažreiz vairāk, līdz zāles sāk iedarboties.

Šādas domas biežāk var rasties:

- ja jau iepriekš Jums ir bijušas domas par paškaitējumu vai pašnāvību;

- ja Jūs esat gados jauns cilvēks. Klīniskie pētījumi sniedz informāciju, ka palielināts pašnāvnieciskas uzvedības risks ir pieaugušajiem, kuri jaunāki par 25 gadiem un kuri psihisku traucējumu ārstēšanai lieto antidepresantus.

Ja Jums ir domas par paškaitējumu vai pašnāvību, jebkurā diennakts laikā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz slimnīcu.

Jums var palīdzēt tas, ka savam radiniekam vai tuvam draugam izstāstāt par depresiju vai trauksmi un lūdzat izlasīt šo lietošanas instrukciju. Jums vajadzētu viņiem lūgt, lai viņi Jums pasaka, ja viņiem šķiet, ka Jūsu depresīvie traucējumi vai trauksme pastiprinās, vai arī ja viņiem rodas bažas par pārmaiņām Jūsu uzvedībā.

Mānijas epizodes

Dažiem pacientiem ar maniakālās depresijas slimību var notikt pāreja uz mānijas fāzi. To raksturo liela un strauja ideju maiņa, pārspīlēta jautrība un pārmērīga fiziskā aktivitāte. Šādos gadījumos ir svarīgi sazināties ar ārstu, kurš, iespējams, nomainīs Jūsu zāles.

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir, vai pagātnē ir bijušas, jebkādas medicīniskas problēmas, īpaši:

šaurā leņķa glaukoma (redzes zudums patoloģiski augsta spiediena acī dēļ);

epilepsija; krampju vai lēkmju vēsture;

urinēšanas grūtības;

palielināta prostata;

vairogdziedzera slimība;

bipolārie traucējumi;

šizofrēnija;

smaga aknu slimība;

smaga sirds slimība;

pilorostenoze (kuņģa izejas sašaurinājums) un paralītisks ileuss (zarnu nosprostojums);

cukura diabēts, jo Jums var būt nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana.

Ja lietojat antidepresantus, piemēram, selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitorus (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, SSRI), Jūsu ārsts var apsvērt mainīt zāļu devu (skatīt arī 2. punktu “Citas zāles un Amitriptyline-Grindeks” un 3. punktu).

Gados vecāki cilvēki biežāk cieš no noteiktām blakusparādībām, piemēram, reiboņa pieceļoties, kas ir zema asinsspiediena izraisīts (skatīt arī 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”).

Bērni un pusaudži

Depresija, neiropātiskas sāpes, hroniskas spriedzes tipa galvassāpes un migrēnas profilakse

Nelietojiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem, šo slimību ārstēšanai, jo šajā vecuma grupā nav noteikts drošums un efektivitāte.

Slapināšana gultā naktīs

Pirms terapijas ar amitriptilīnu uzsākšanas jāveic EKG, lai izslēgtu pagarināta QT sindromu.

Šīs zāles nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citām antiholīnenerģiskām zālēm (skatīt arī 2. punktu “Citas zāles un Amitriptyline-Grindeks”).

Pašnāvnieciskas domas un uzvedība var rasties arī traucējumu, kas nav depresija, ārstēšanas ar antidepresantiem sākumā; ārstējot pacientus ar enurēzi, jāievēro tādi paši piesardzības pasākumi, kā ārstējot pacientus ar depresiju.

Citas zāles un Amitriptyline-Grindeks

Zāles Amitriptyline-Grindeks var ietekmēt dažu citu zāļu darbību, arī citas zāles var ietekmēt zāļu Amitriptyline-Grindeks darbību, kas var izraisīt nopietnas blakusparādības.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, piemēram:

monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI), piem., fenelzīnu, iproniazīdu, izokarboksazīdu, nialamīdu vai tranilcipromīnu (lieto depresijas ārstēšanai), vai selegilīnu (lieto Parkinsona slimības ārstēšanai). Šīs zāles nedrīkst lietot vienlaicīgi ar Amitriptyline-Grindeks (skatīt 2. punktu “Nelietojiet zāles Amitriptyline-Grindeks šādos gadījumos”);

adrenalīnu, efedrīnu, izoprenalīnu, noradrenalīnu, fenilefrīnu un fenilpropanolamīnu (tās var būt iekļautas klepus vai saaukstēšanās zālēs un dažos anestēzijas līdzekļos);

zāles, lai ārstētu augstu asinsspiedienu, piemēram, kalcija kanālu blokatorus (piem., diltiazēmu un verapamilu), guanetidīnu, betanidīnu, klonidīnu, rezerpīnu, metildopu;

antiholīnerģiskas zāles (piemēram, noteiktas zāles, ko lieto Parkinsona slimības un kuņģa-zarnu trakta traucējumu ārstēšanai, piem., atropīns, hiosciamīns);

tioridazīnu (lieto šizofrēnijas ārstēšanai);

tramadolu (pretsāpju līdzekli);

zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai (piem., flukonazolu, terbinafīnu, ketokonazolu un itrakonazolu);

nomierinošus līdzekļus (piem., barbiturātus);

antidepresantus, (piem., SSRI (fluoksetīnu, paroksetīnu, fluvoksamīnu) un bupropionu);

zāles, ko lieto noteiktu sirds slimību ārstēšanai (piem., beta blokatorus un antiaritmiskos līdzekļus);

cimetidīnu (lieto kuņģa čūlas ārstēšanai);

metilfenidātu (lieto uzmanības deficīta/hiperaktivitātes sindroma (ADHD) ārstēšanai);

ritonavīru (lieto HIV ārstēšanai);

iekšķīgi lietojamus kontracepcijas līdzekļus;

rifampicīnu (lieto infekciju ārstēšanai);

fenitoīnu un karbamazepīnu (lieto epilepsijas ārstēšanai);

asinszāli (Hypericum perforatum) – augu valsts līdzekli, ko lieto depresijas ārstēšanai;

zāles vairogdziedzerim;

valproiskābi (lieto epilepsijas ārstēšanai).

Jums arī jāpastāsta ārstam, ja lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis zāles, kas var ietekmēt sirdsdarbību, piem.:

zāles neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai (piem., hinidīnu un sotalolu);

astemizolu un terfenadīnu (lieto alerģijas un siena drudža ārstēšanai);

zāles, ko lieto garīgu slimību ārstēšanai (piem., pimozīdu un sertindolu);

cisaprīdu (lieto noteikta veida gremošanas traucējumu ārstēšanai);

halofantrīnu (lieto malārijas ārstēšanai);

metadonu (lieto sāpju ārstēšanai un detoksikācijai);

diurētiskos līdzekļus (“urīndzenošas tabletes”, piem., furosemīdu).

Ja jūs gatavojaties operācijai un saņemsiet vispārējo vai vietējo anestēziju, Jums jāpastāsta ārstam, ka lietojat šīs zāles.

Tāpat Jums vajadzētu pastāstīt zobārstam, ka lietojat šīs zāles, ja Jums tiks veikta vietējā anestēzija.

Zāles Amitriptyline-Grindeks kopā ar alkoholu

Ārstēšanas laikā nav ieteicams lietot alkoholu, jo tas var pastiprināt šo zāļu nomierinošo efektu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Amitriptilīna lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama, ja vien ārsts, tikai pēc rūpīgas ieguvumu un riska izvērtēšanas, neuzskata, ka tas nepārprotami nepieciešams. Ja šīs zāles lietotas grūtniecības beigu posmā, jaundzimušajam var rasties abstinences simptomi, piemēram, uzbudināmība, paaugstināta muskuļu spriedze, trīce, neregulāra elpošana, zīšanas grūtības, skaļa raudāšana, urīna aizture un aizcietējumi.

Jūsu ārsts ieteiks, vai sākt/turpināt/pārtraukt zīdīšanu, vai arī pārtraukt lietot šīs zāles, izvērtējot ieguvumu/riska attiecību Jums un Jūsu bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var izraisīt miegainību un reiboni, īpaši, ārstēšanas sākumā. Zāļu lietošanas laikā nevadiet transportlīdzekli un nestrādājiet ar instrumentiem vai mehānismiem.

Zāles Amitriptyline-Grindeks satur laktozi un kumaču 4R vai saulrieta dzelteno FCF

Ja Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Amitriptilīna tablešu sastāvā ietilpst palīgvielas, kuras var izraisīt alerģiskas reakcijas (10 mg apvalkotajām tabletēm – kumačs 4R (E 124) un 25 mg apvalkotajām tabletēm –  saulrieta dzeltenais FCF (E 110)).

3. Kā lietot zāles Amitriptyline-Grindeks

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ne visas dozēšanas shēmas var īstenot ar visām zāļu farmaceitiskajām formām/stiprumiem. Sākuma devām un turpmākajai devu palielināšanai jāizvēlas atbilstošā zāļu forma/stiprums.

Depresija

Pieaugušie

Ieteicamā deva ir 25 mg divas reizes dienā.

Atkarībā no Jūsu reakcijas uz zālēm, Jūsu ārsts var pakāpeniski palielināt devu līdz 150 mg, sadalot divās devās.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem) un pacienti ar sirds un asinsvadu slimību

Ieteicamā sākuma deva ir 10–25 mg dienā.

Atkarībā no Jūsu reakcijas uz zālēm, ārsts var pakāpeniski palielināt devu līdz kopējai devai 100 mg dienā, sadalot to divās devās. Ja saņemat devas diapazonā no 100 līdz 150 mg dienā, Jūsu ārstam var būt nepieciešams veikt biežāku Jūsu stāvokļa izvērtēšanu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem, lai ārstētu depresiju. Papildus informāciju skatīt 2. punktā.

Neiropātiskas sāpes, hroniskas spriedzes tipa galvassāpes un migrēnas profilakse

Jūsu ārsts pielāgos zāļu devu atbilstoši Jūsu simptomiem un reakcijai uz ārstēšanu.

Pieaugušie

Ieteicamā sākuma deva ir 10-25 mg vakaros.

Ieteicamā dienas deva ir 25-75 mg.

Atkarībā no Jūsu reakcijas uz zālēm, ārsts var pakāpeniski palielināt devu. Ja saņemtā deva pārsniedz 100 mg dienā, Jūsu ārstam var būt nepieciešams veikt biežāku Jūsu veselības stāvokļa izvērtēšanu. Jūsu ārsts norādīs, vai devu lietot vienreiz dienā vai sadalīt divās devās.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem) un pacienti ar sirds un asinsvadu slimību

Ieteicamā sākuma deva ir 10-25 mg vakaros.

Atkarībā no Jūsu reakcijas uz zālēm, ārsts var pakāpeniski palielināt zāļu devu.

Ja saņemat devu, kas ir lielāka par 75 mg dienā, Jūsu ārstam var būt nepieciešams veikt biežāku Jūsu izmeklēšanu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem neiropātisku sāpju ārstēšanai, hronisku spriedzes tipa sāpju profilaksei un migrēnas profilaksei. Papildus informāciju skatīt 2. punktā.

Slapināšana gultā naktīs

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ieteicamās devas bērniem:

vecumā līdz 6 gadiem: skatīt 2. punktu “Nelietojiet zāles Amitriptyline-Grindeks šādos gadījumos”;

vecumā no 6 līdz 10 gadiem: 10-20 mg dienā. Šajā vecuma grupā jālieto piemērotāka zāļu forma;

kuri vecāki par 11 gadiem: 25-50 mg.

Deva jāpalielina pakāpeniski.

Lietojiet šīs zāles 1-1,5 stundas pirms gulētiešanas.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts veiks Jūsu sirds EKG, lai pārbaudītu izmainītas sirdsdarbības pazīmes.

Jūsu ārsts veiks atkārtotu ārstēšanas izvērtēšanu pēc 3 mēnešiem un, ja būs nepieciešams, veiks atkārtotu EKG.

Nepārtrauciet ārstēšanu, vispirms nepārrunājot to ar Jūsu ārstu.

Pacienti ar īpašiem riskiem

Pacienti ar aknu slimībām vai cilvēki, ko sauc par “vājiem metabolizētājiem”, parasti saņem mazākas zāļu devas.

Jūsu ārsts var paņemt asins paraugus, lai noteiktu amitriptilīna līmeni asinīs (skatīt arī 2. punktu).


Kad un kā lietot
zāles Amitriptyline-Grindeks

Šīs zāles var lietot ar uzturu vai bez tā.

Norijiet tableti, tai uzdzerot ūdeni. Nesakošļājiet to.

Ārstēšanas ilgums

Nemainiet zāļu devu vai nepārtrauciet ārstēšanu, vispirms nepārrunājot to ar Jūsu ārstu.

Depresija

Tāpat kā ar citām zālēm depresijas ārstēšanai, var paiet dažas nedēļas, pirms jutīsiet jebkādus uzlabojumus.

Ārstējot depresiju, ārstēšanas ilgums ir individuāls, parasti tas ir 6 mēneši. Ārstēšanas ilgumu nosaka ārsts.

Turpiniet lietot šīs zāles tik ilgi, kā ieteicis Jūsu ārsts.

Pamata slimība var saglabāties ilgu laiku. Ja pārtrauksiet ārstēšanu pārāk ātri, tās simptomi var atgriezties.

Neiropātiskas sāpes, hroniskas spriedzes tipa galvassāpes un migrēnas profilakse

Var paiet dažas nedēļas, pirms jutīsiet jebkādus veselības stāvokļa uzlabojumus.

Konsultējieties ar ārstu par ārstēšanas ilgumu un turpiniet lietot šīs zāles tik ilgi, kā ieteicis Jūsu ārsts.

Slapināšana gultā naktīs

Jūsu ārsts noteiks, vai pēc 3 mēnešu ilga lietošanas kursa ārstēšanu nepieciešams turpināt.

Ja esat lietojis zāles Amitriptyline-Grindeks vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar Jūsu ārstu vai tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu pat tad, ja nejūtat diskomfortu vai saindēšanās pazīmes. Ja dodaties pie ārsta vai uz slimnīcu, paņemiet līdzi šo zāļu iepakojumu.

Pārdozēšanas simptomi ietver:

paplašinātas acu zīlītes;

ātru vai neregulāru sirdsdarbību;

urinēšanas grūtības;

sausu muti un mēli;

zarnu nosprostojumu;

krampjus;

drudzi;

uzbudinājumu;

apjukumu;

halucinācijas;

nekontrolētas kustības;

zemu asinsspiedienu, vāju pulsu, bālumu;

elpošanas grūtības;

zilganu ādas krāsu;

palēninātu sirdsdarbību,

miegainību;

samaņas zudumu;

komu;

dažādus sirds funkcijas traucējumus, piemēram, sirds blokādi, sirds mazspēju, hipotensiju, kardiogēnu šoku, metabolisko acidozi, hipokaliēmiju.

Ja esat aizmirsis lietot zāles Amitriptyline-Grindeks

Turpiniet lietot zāles, kā norādīts, ievērojot parastos intervālus starp zāļu lietošanas reizēm. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot zāles Amitriptyline-Grindeks

Jūsu ārsts nolems, kad un kā pārtraukt ārstēšanu, lai izvairītos no jebkādiem nepatīkamiem simptomiem, kas varētu rasties pēkšņas pārtraukšanas gadījumā (piem., galvassāpes, slikta pašsajūta, miegainība un aizkaitināmība).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums parādās jebkurš no šādiem simptomiem, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu:

pārejošas neskaidras redzes lēkmes, redzami varavīksnes loki ap gaismas avotiem un acu sāpes.

Jums nekavējoties jāveic acu izmeklēšana, pirms varat turpināt ārstēšanu ar šīm zālēm. Šis stāvoklis var būt akūtas glaukomas pazīmes. Tā ir ļoti reta blakusparādība, kas var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem;

sirds funkcijas traucējums, ko dēvē par “pagarinātu QT intervālu” (tas ir redzams elektrokardiogrammā, EKG). Bieža blakusparādība, kas var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem;

smags aizcietējums, uzpūties vēders, drudzis un vemšana.

Šie simptomi var norādīt, ka daļa zarnu ir kļuvusi paralizēta. Tā ir reta blakusparādība, kas var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem;

dzeltenīga ādas krāsa un acu baltumi (dzelte).

Var būt skartas Jūsu aknas. Tā ir reta blakusparādība, kas var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem;

zilumi, asiņošana, bālums vai ilgstoši iekaisis kakls un drudzis.

Šie simptomi var būt pirmās pazīmes, kas liecina, ka varētu būt skartas Jūsu asinis vai kaulu smadzenes.

Ietekme uz asinīm varētu būt eritrocītu (kas pārnes skābekli organismā), leikocītu (kas palīdz cīnīties ar infekcijām) un trombocītu (kas palīdz recēšanai) skaita samazinājums. Tā ir reta blakusparādība, kas var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem;

domas par pašnāvību vai pašnāvnieciska uzvedība. Tā ir reta blakusparādība, kas var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem.

Blakusparādību iespējamais sastopamības biežums:

Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

miegainība;

roku vai citu ķermeņa daļu trīce;

reibonis;

galvassāpes;

neregulāra, apgrūtināta vai ātra sirdsdarbība;

reibonis, kad pieceļaties, zema asinsspiediena dēļ (ortostatiskā hipotensija);

sausums mutē;

aizcietējums;

slikta dūša;

pārmērīga svīšana;

ķermeņa masas palielināšanās;

neskaidra vai lēna runa;

agresija;

aizlikts deguns.

Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem:

apjukums;

seksuāli traucējumi (samazināta dzimumtieksme, problēmas ar erekciju);

uzmanības traucējumi;

garšas izmaiņas;

nejutīgums vai tirpšana rokās vai kājās;

traucēta koordinācija;

paplašinātas acu zīlītes;

sirds blokāde;

nogurums;

zema nātrija koncentrācija asinīs;

uzbudinājums;

urinēšanas traucējumi;

slāpes.

Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem:

uzbudinājums, trauksme, miega traucējumi, murgi;

krampji;

tinnīts (troksnis ausīs);

paaugstināts asinsspiediens;

caureja, vemšana;

ādas izsitumi, sīki izsitumi (nātrene), sejas un mēles pietūkums;

urinēšanas grūtības;

palielināta piena veidošanās krūtīs vai piena izdalīšanās, ja nebarojat bērnu ar krūti;

palielināts spiediens acs ābolā;

kolapsa stāvoklis;

sirds mazspējas pasliktināšanās;

aknu darbības traucējumi (piem., holestatiska aknu slimība).

Reti: var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

samazināta apetīte;

delīrijs (īpaši gados vecākiem pacientiem), halucinācijas;

patoloģisks sirds ritms vai neregulāra sirdsdarbība;

siekalu dziedzeru pietūkums;

matu izkrišana;

pastiprināta jutība pret saules gaismu;

krūšu palielināšanās vīriešiem;

drudzis;

ķermeņa masas samazināšanās;

patoloģiski aknu funkcijas testu rezultāti.

Ļoti reti: var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem:

sirds muskuļa slimība;

iekšēja nemiera sajūta un nepārvarama vajadzība nepārtraukti kustēties;

perifēro nervu darbības traucējumi;

akūta acs spiediena paaugstināšanās;

īpaši patoloģiski sirds ritma veidi (tā dēvētais torsades de pointes);

alerģisks plaušu alveolu un plaušu audu iekaisums.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem:

ēstgribas trūkums;

paaugstināts vai pazemināts cukura līmenis asinīs;

paranoja;

kustību traucējumi (neapzinātas kustības vai ierobežotas kustības);

sirds muskuļa iekaisums paaugstinātas jutības dēļ;

hepatīts;

karstuma viļņi;

acu sausums.

Pacientiem, kuri lieto šāda veida medikamentus, ir novērots paaugstināts kaulu lūzumu risks.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt zāles Amitriptyline-Grindeks

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko zāles Amitriptyline-Grindeks satur

Aktīvā viela ir amitriptilīna hidrohlorīds.

Viena apvalkotā tablete satur 10 mg vai 25 mg amitriptilīna hidrohlorīda.

Citas palīgvielas ir:

10 mg apvalkotajām tabletēm. Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, povidons, silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Apvalks: Opadry II Blue 85 F 20753 (kumačs 4R (E 124), hinolīna dzeltenais (E 104), polivinilspirts, talks, makrogols 4000, titāna dioksīds (E 171), indigokarmīns (E 132)),

karnaubas vasks.

25 mg apvalkotajām tabletēm. Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, povidons, silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Apvalks: Opadry II Yellow 85 F 22450 (titāna dioksīds (E 171), talks, hinolīna dzeltenais (E 104), saulrieta dzeltenais FCF (E 110), polivinilspirts, indigokarmīns (E 132), makrogols 

4000), karnaubas vasks.

Zāļu Amitriptyline-Grindeks ārējais izskats un iepakojums

10 mg apvalkotās tabletes: ar gaiši zilu apvalku pārklātas apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām. Lauzuma vietā baltas vai baltas ar dzeltenu nokrāsu.

25 mg apvalkotās tabletes: ar dzeltenu apvalku pārklātas apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām. Lauzuma vietā baltas vai baltas ar dzeltenu nokrāsu.

Tabletes iepakotas PVH/Al folijas blisteros pa 10 apvalkotajām tabletēm; 5 blisteri (50 tabletes) paciņā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālrunis: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

e-pasts: grindeks@grindeks.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2018

PAGE

SASKAŅOTS ZVA 31-01-2019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 10 mg apvalkotās tabletes

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 25 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena apvalkotā tablete satur 10 mg amitriptilīna hidrohlorīda (Amitriptylini hydrochloridum).

Viena apvalkotā tablete satur 25 mg amitriptilīna hidrohlorīda (Amitriptylini hydrochloridum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

katra 10 mg tablete satur krāsvielu kumačs 4R (E 124) un 85,5 mg laktozes monohidrāta;

katra 25 mg tablete satur krāsvielu saulrieta dzeltenais FCF (E 110) un 74,5 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

10 mg apvalkotās tabletes: ar gaiši zilu apvalku pārklātas apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām. Lauzuma vietā baltas vai baltas ar dzeltenu nokrāsu.

25 mg apvalkotās tabletes: ar dzeltenu apvalku pārklātas apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām. Lauzuma vietā baltas vai baltas ar dzeltenu nokrāsu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Amitriptyline-Grindeks apvalkotās tabletes indicētas:

smagu depresijas epizožu ārstēšanai pieaugušajiem;

neiropātisku sāpju ārstēšanai pieaugušajiem;

hronisku spriedzes tipa galvassāpju (chronic tension type headache, CTTH) profilaktiskai ārstēšanai pieaugušajiem;

migrēnas profilaktiskai ārstēšanai pieaugušajiem;

nakts enurēzes ārstēšanai bērniem no 6 gadu vecuma, ja ir izslēgta organiska patoloģija, tostarp spina bifida un saistītie traucējumi, ir izslēgta un nav panākta reakcija uz visām pārējām ārstēšanām ar un bez medikamentiem, tostarp spazmolītiskām un ar vazopresīnu saistītām zālēm. Šīs zāles drīkst izrakstīt tikai veselības aprūpes speciālists ar zināšanām pastāvīgas enurēzes pārvaldībā.


4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Ne visas zāļu dozēšanas shēmas var īstenot ar visām zāļu farmaceitiskajām formām/stiprumiem. Sākuma devām un turpmākajai devu palielināšanai jāizvēlas atbilstošā zāļu forma/stiprums.

Smagas depresijas epizodes

Dozēšana jāuzsāk ar mazāko devu un pakāpeniski jāpalielina, rūpīgi vērojot klīnisko atbildes reakciju un jebkādas liecības par nepanesību.

Pieaugušie

Sākuma deva ir 25 mg 2 reizes dienā (50 mg dienā). Ja nepieciešams, devu var palielināt par 25 mg katru otro dienu līdz 150 mg dienā, sadalot divās devās.

Uzturošā deva ir tāda pati kā mazākā efektīvā deva.

Gados vecāki pacienti, kuri vecāki par 65 gadiem, un pacienti ar sirds un asinsvadu slimību

Sākuma deva ir 10–25 mg dienā.

Dienas devu var palielināt līdz 100-150 mg, sadalot divās devās, atkarībā no individuālā pacienta reakcijas un panesības.

Devas virs 100 mg jālieto, ievērojot piesardzību.

Uzturošā deva ir tāda pati kā mazākā efektīvā deva.

Pediatriskā populācija

Amitriptilīnu nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, jo drošums un efektivitāte nav pierādīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ārstēšanas ilgums

Antidepresanti parasti iedarbojas pēc 2-4 nedēļām. Ārstēšana ar antidepresantiem ir simptomātiska un tādēļ jāturpina atbilstošu laiku, parasti līdz 6 mēnešiem pēc atveseļošanās, lai novērstu recidīvu.

Neiropātiskas sāpes, hronisku spriedzes tipa galvassāpju profilaktiska ārstēšana un migrēnas profilaktiska ārstēšana

Deva pacientiem jātitrē individuāli, lai tā sniegtu atbilstošu atsāpināšanu ar panesamām zāļu blakusparādībām. Parasti jālieto vismazākā efektīvā deva vismazāko laiku, kāds nepieciešams simptomu ārstēšanai.

Pieaugušie

Ieteicamās devas ir 25-75 mg dienā, lietojot vakarā. Devas virs 100 mg jālieto, ievērojot piesardzību.

Sākuma devai jābūt 10-25 mg vakarā. Devas var palielināt par 10-25 mg ik pēc 3-7 dienām, atkarībā no panesības.

Devu var lietot vienreiz dienā vai sadalīt divās devās. Netiek rekomendēta viena deva, kas pārsniedz 75 mg.

Pretsāpju iedarbība parasti novērojama pēc 2-4 nedēļu dozēšanas.

Gados vecāki pacienti, kuri vecāki par 65 gadiem, un pacienti ar sirds un asinsvadu slimību

Ieteicamā sākuma deva ir 10–25 mg vakarā.

Devas virs 75 mg jālieto, ievērojot piesardzību.

Parasti tiek rekomendēts uzsākt ārstēšanu zemākā devu diapazonā, nekā rekomendēts pieaugušajiem. Devu var palielināt, atkarībā no individuālā pacienta reakcijas un panesības.

Pediatriskā populācija

Amitriptilīnu nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, jo drošums un efektivitāte nav pierādīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ārstēšanas ilgums

Neiropātiskas sāpes

Ārstēšana ir simptomātiska un tādēļ jāturpina atbilstošu laiku. Daudziem pacientiem terapija var būt nepieciešama vairākus gadus. Paildzinātai ārstēšanai tiek rekomendēta regulāra atkārtota izvērtēšana, lai apstiprinātu, ka ārstēšanas turpināšana joprojām ir piemērota pacientam.

Hronisku spriedzes tipa galvassāpju profilaktiska ārstēšana un migrēnas profilaktiska ārstēšana pieaugušajiem

Ārstēšana jāturpina atbilstošu laiku. Tiek rekomendēta regulāra atkārtota izvērtēšana, lai apstiprinātu, ka ārstēšanas turpināšana joprojām ir piemērota pacientam.

Nakts enurēze

Pediatriskā populācija

Ieteicamās devas ir:

bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem: 10-20 mg. Šajā vecuma grupā jālieto piemērotāka zāļu forma;

bērniem, kuri vecāki par 11 gadiem: 25-50 mg dienā.

Deva jāpalielina pakāpeniski.

Deva jālieto 1-1,5 stundas pirms gulētiešanas.

Pirms terapijas uzsākšanas jāveic EKG, lai izslēgtu pagarināta QT sindromu.

Maksimālais ārstēšanas kursa periods nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus.

Ja nepieciešams atkārtot ārstēšanas kursu ar amitriptilīnu, jāveic medicīniskā pārskatīšana reizi 3 mēnešos.

Pārtraucot ārstēšanu, amitriptilīna deva jāsamazina pakāpeniski.

Īpašas populācijas

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru mazspēju šīs zāles var dot parastās devās.

Aknu darbības traucējumi

Ieteicama uzmanīga dozēšana un, ja iespējams, seruma līmeņa noteikšana.

Citohroma P450 CYP2D6 inhibitori

Atkarībā no individuālas pacienta reakcijas jāapsver mazāka amitriptilīna deva, ja ārstēšanai ar amitriptilīnu tiek pievienots spēcīgs CYP2D6 inhibitors (piem., bupropions, hinidīns, fluoksetīns, paroksetīns) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Zināmi vāji CYP2D6 vai CYP2C19 metabolizētāji

Šiem pacientiem var būt augstāka amitriptilīna un tā aktīvā metabolīta nortriptilīna koncentrācija plazmā. Apsveriet 50% samazinājumu no ieteiktās sākuma devas.

Lietošanas veids

Amitriptyline-Grindeks apvalkotās tabletes paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij, virsū uzdzerot ūdeni.

Ārstēšanas pārtraukšana

Pārtraucot terapiju, zāļu deva pakāpeniski jāsamazina vairāku nedēļu laikā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Nesens miokarda infarkts. Jebkuras pakāpes sirds blokāde vai sirdsdarbības traucējumi un koronāro artēriju nepietiekamība.

Vienlaicīga ārstēšana ar MAO inhibitoriem (monoamīnoksidāzes inhibitoriem) ir kontrindicēta (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Vienlaicīga amitriptilīna un MAOI ievadīšana var izraisīt serotonīna sindromu (simptomu kombinācija, iespējams, ieskaitot uzbudinājumu, apjukumu, trīci, mioklonusu un hipertermiju).

Ārstēšanu ar amitriptilīnu var uzsākt 14 dienas pēc neatgriezenisku neselektīvu MAOI lietošanas pārtraukšanas un vismaz vienu dienu pēc atgriezeniskā moklobemīda lietošanas pārtraukšanas. Ārstēšanu ar MAOI var uzsākt 14 dienas pēc amitriptilīna lietošanas pārtraukšanas.

Smaga aknu slimība.

Bērniem, kuri nav sasnieguši 6 gadu vecumu.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot lielas devas, visticamāk radīsies sirds aritmijas un smaga hipotensija. Tās var rasties arī pacientiem ar iepriekš esošu sirds slimību, kuri lieto normālas devas.

QT intervāla pagarināšanās

Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots par QT intervāla pagarināšanās un aritmijas gadījumiem. Ieteicams ievērot piesardzību pacientiem ar ievērojamu bradikardiju, pacientiem ar nekompensētu sirds mazspēju vai pacientiem, kuri vienlaikus lieto QT pagarinošas zāles. Elektrolītu līdzsvara traucējumi (hipokaliēmija, hiperkaliēmija, hipomagniēmija) ir zināmi kā apstākļi, kas palielina proaritmijas risku.

Anestēzijas līdzekļi, kas tiek doti triciklisko/tetraciklisko antidepresantu terapijas laikā, var palielināt aritmiju un hipotensijas risku. Ja iespējams, pārtrauciet šo zāļu lietošanu vairākas dienas pirms operācijas; ja ārkārtas operācija ir neizbēgama, tad anesteziologs jāinformē, ka pacients tiek šādi ārstēts.

Īpaša piesardzība jāievēro, ja amitriptilīns tiek ordinēts vairogdziedzera pacientiem vai pacientiem, kuri saņem vairogdziedzera zāles, jo var attīstīties sirds aritmija.

Gados vecāki pacienti ir īpaši uzņēmīgi pret ortostatisko hipotensiju.

Šīs zāles jālieto piesardzīgi pacientiem ar konvulsīviem traucējumiem, urīna aizturi, prostatas hipertrofiju, hipertireozi, paranojas simptomatoloģiju un advancētu aknu vai sirds un asinsvadu slimību, pilorostenozi un paralītisko zarnu nosprostojumu.

Pacientiem ar reti sastopamu seklu priekšējo kameru un šauru kameras leņķi var rasties akūtas glaukomas lēkmes zīlītes dilatācijas dēļ.

Pašnāvība/pašnāvnieciskas domas

Depresija tiek saistīta ar palielinātu pašnāvniecisku domu, paškaitējuma un pašnāvības (ar pašnāvību saistītu notikumu) risku. Risks pastāv, līdz rodas nozīmīga remisija. Tā kā uzlabojumi nevar notikt ārstēšanas dažu pirmo vai vairāk nedēļu laikā, pacienti rūpīgi jāuzrauga, līdz rodas šādi uzlabojumi. Vispārējā klīniskā pieredze liecina, ka pašnāvības risks var palielināties agrīnos atveseļošanās posmos.

Zināms, ka pacientiem, kuriem anamnēzē ir pašnāvnieciski notikumi vai kuriem vērojama izteikta nosliece uz pašnāvību pirms terapijas sākšanas, ir lielāks pašnāvniecisku domu vai pašnāvības mēģinājumu risks, un ārstēšanas laikā viņi rūpīgi jāuzrauga. Placebo kontrolētu pētījumu meta-analīze pieaugušiem pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, kas lieto antidepresantus, uzrādīja augstāku pašnāvnieciskas uzvedības risku pacientiem līdz 25 gadu vecumam, kas lietoja antidepresantus, salīdzinot ar placebo.

Zāļu terapija jāpapildina ar pacientu un jo īpaši augsta riska pacientu rūpīgu uzraudzību, īpaši terapijas sākumā un pēc devas maiņas. Pacienti (un pacientu aprūpētāji) jābrīdina par nepieciešamību uzraudzīt, vai nenotiek klīniska pasliktināšanās, nerodas pašnāvnieciska uzvedība vai domas un neparastas uzvedības pārmaiņas, un, ja šie simptomi pastāv, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības.

Maniakālās depresijas gadījumā var notikt pāreja uz mānijas fāzi; ja pacientam iestājas mānijas fāze, amitriptilīna lietošana jāpārtrauc.

Kā aprakstīts citiem psihotropiem līdzekļiem, amitriptilīns var mainīt insulīna un glikozes atbildes reakciju, kam būs nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana pacientiem ar cukura diabētu; turklāt depresīvā slimība pati par sevi var ietekmēt pacientu glikozes līdzsvaru.

Ir ziņots par hiperpireksiju, lietojot tricikliskos antidepresantus vienlaicīgi ar antiholīnerģiskām vai neiroleptiskām zālēm, it īpaši karstā laikā.

Pēc ilgstošas lietošanas pēkšņa terapijas pārtraukšana var izraisīt abstinences simptomus, piemēram, galvassāpes, vājumu, bezmiegu un uzbudināmību.

Amitriptilīns jālieto, ievērojot piesardzību, pacientiem, kuri saņem SSRI (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu).

Nakts enurēze

Pirms terapijas ar amitriptilīnu uzsākšanas jāveic EKG, lai izslēgtu pagarināta QT sindromu.

Amitriptilīnu enurēzes ārstēšanai nedrīkst kombinēt ar antiholinerģiskām zālēm.

Pašnāvnieciskas domas un uzvedība var attīstīties arī citu traucējumu, kas nav depresija, ārstēšanas sākumā; ārstējot pacientus ar enurēzi, jāievēro tādi paši piesardzības pasākumi, kā ārstējot pacientus ar depresiju.

Pediatriskā populācija

Ilgtermiņa drošuma dati par bērniem un pusaudžiem saistībā ar augšanu, nobriešanu, kognitīvo un uzvedības attīstību nav pieejami (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Palīgvielas

Tabletes satur laktozi.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Amitriptyline-Grindeks apvalkoto tablešu sastāvā ietilpst palīgvielas, kuras var izraisīt alerģiskas reakcijas (10 mg apvalkotajām tabletēm – kumačs 4R (E 124), un 25 mg apvalkotajām tabletēm –  saulrieta dzeltenais (E 110)).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Amitriptilīna spēja ietekmēt citas zāles

Kontrindicētās kombinācijas

MAOI (neselektīvie, kā arī selektīvie A (moklobemīds) un B (selegilīns)) - “serotonīna sindroma” risks (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Kombinācijas, kas netiek rekomendētas

Simpatomimētiskie līdzekļi: amitriptilīns var pastiprināt adrenalīna, efedrīna, izoprenalīna, noradrenalīna, fenilefrīna un fenilpropanolamīna (piem., ko satur vietējās un vispārējās anestēzijas līdzekļi un nazālie dekongestanti) iedarbību.

Adrenerģiskie neironu blokatori: tricikliskie antidepresanti var neitralizēt centrālās darbības antihipertensīvo līdzekļu, piemēram, guanetidīna, betanidīna, rezerpīna, klonidīna un metildopa, antihipertensīvo iedarbību. Ir ieteicams pārskatīt visas antihipertensīvās terapijas ārstēšanas ar tricikliskajiem antidepresantiem laikā.

Antiholīnerģiskie līdzekļi: tricikliskie antidepresanti var pastiprināt šo zāļu iedarbību uz acīm, centrālo nervu sistēmu, zarnām un urīnpūsli; jāizvairās no vienlaicīgas to lietošanas palielināta zarnu nosprostojuma, hiperpireksijas, utt. riska dēļ.

Zāles, kas pagarina QT intervālu, tostarp antiaritmiskie līdzekļi, piemēram, hinidīns, prethistamīna līdzekļi astemizols un terfenadīns, daži antipsihotiskie līdzekļi (īpaši pimozīds un sertindols), cisaprīds, halofantrīns, un sotalols, var palielināt ventrikulārās aritmijas iespējamību, lietojot kopā ar tricikliskajiem antidepresantiem.

Ievērojiet piesardzību, lietojot amitriptilīnu un metadonu vienlaikus, jo šai kombinācijai iespējama papildus iedarbība uz QT intervālu, un ir paaugstināts nopietnu sirds un asinsvadu sistēmas notikumu risks.

Piesardzība arī ieteicama vienlaicīgas amitriptilīna un diurētisko līdzekļu, kas izraisa hipokaliēmiju (piemēram, furosemīda), lietošanas gadījumā.

Tioridazīns: ir jāizvairās no vienlaicīgas amitriptilīna un tioridazīna (CYP2D6 substrāta) lietošanas, tā metabolisma kavēšanas un tādējādi paaugstināta sirds blakusparādību riska dēļ.

Tramadols: vienlaicīga tramadola (CYP2D6 substrāta) un triciklisko antidepresantu (TCA), piemēram, amitriptilīna lietošana palielina lēkmju un serotonīna sindroma risku. Turklāt šī kombinācija var kavēt tramadola metabolismu aktīvajā metabolītā un tādējādi palielināt tramadola koncentrāciju, kas potenciāli izraisa opioīdu toksicitāti.

Pretsēnīšu līdzekļi, piem., flukonazols un terbinafīns, palielina triciklisko antidepresantu koncentrāciju serumā un saistīto toksicitāti. Tika novērota sinkope un torsade de pointes.

Kombinācijas, kam nepieciešama piesardzība lietošanā

CNS depresanti: amitriptilīns var pastiprināt alkohola, barbiturātu un citu CNS depresantu nomierinošo iedarbību.

Citu zāļu spēja ietekmēt amitriptilīnu

Tricikliskie antidepresanti (TCA), tostarp amitriptilīns, galvenokārt tiek metabolizēti ar aknu citohroma P450 izozīmiem CYP2D6 un CYP2C19, kas ir polimorfiski populācijā. Citi izozīmi, kas iesaistīti amitriptilīna metabolismā, ir CYP3A4, CYP1A2 un CYP2C9.

CYP2D6 inhibitori. CYP2D6 izozīmu var kavēt dažādi medikamenti, piemēram, neiroleptiskie līdzekļi, serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori, bēta blokatori un antiaritmiskie līdzekļi. Spēcīgu CYP2D6 inhibitoru piemēri ietver bupropionu, fluoksetīnu, paroksetīnu un hinidīnu. Šīs zāles var radīt būtisku TCA metabolisma pazemināšanos un ievērojamu koncentrācijas plazmā palielināšanos. Apsveriet TCA līmeņu plazmā uzraudzīšanu, ja TCA jālieto kopā ar citām zālēm, kas zināmas kā CYP2D6 inhibitors. Var būt nepieciešama amitriptilīna devas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Citi citohroma P450 inhibitori. Cimetidīns, metilfenidāts un kalcija kanālu blokatori (piemēram, diltiazems un verapamils) var paaugstināt triciklisko antidepresantu līmeni plazmā un to izraisīto toksicitāti. Ir novērots, ka pretsēnīšu līdzekļi, piemēram, flukonazols (CYP2C9 inhibitors) un terbinafīns (CYP2D6 inhibitors), palielina amitriptilīna un nortriptilīna līmeni serumā.

CYP3A4 un CYP1A2 izozīmi metabolizē amitriptilīnu mazākā pakāpē. Tomēr pierādīts, ka fluvoksamīns (spēcīgs CYP1A2 inhibitors) palielina amitriptilīna koncentrāciju plazmā un no šīs kombinācijas jāizvairās. Var sagaidīt klīniski nozīmīgas mijiedarbības, vienlaikus lietojot amitriptilīnu un spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, piem., ketokonazolu, itrakonazolu un ritonavīru.

Tricikliskie antidepresanti un neiroleptiskie līdzekļi savstarpēji inhibē viens otra metabolismu; tas var izraisīt pazeminātu krampju slieksni un lēkmes. Šo zāļu devu var būt nepieciešams pielāgot.

Citohroma P450 inducētāji. Perorālie kontracepcijas līdzekļi, rifampicīns, fenitoīns, barbiturāti, karbamazepīns un asinszāle (Hypericum perforatum) var palielināt triciklisko antidepresantu metabolismu un izraisīt triciklisko antidepresantu koncentrācijas plazmā pazemināšanos un samazinātu antidepresīvo reakciju.

Etilspirta klātbūtnē palielinājās brīvā amitriptilīna un nortriptilīna koncentācija plazmā.

Nātrija valproāts un valpromīds var palielināt amitriptilīna koncentrāciju plazmā. Tādēļ ir ieteicama klīniskā novērošana.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Par amitriptilīna lietošanu grūtniecības laikā pieejami tikai ierobežoti klīniskie dati.

Pētījumi ar dzīvniekiem uzrādīja reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Amitriptilīna lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama, ja vien tas nav īpaši nepieciešams, un tikai pēc rūpīgas riska/ieguvuma izvērtēšanas.

Hroniskas lietošanas laikā un pēc lietošanas pēdējās grūtniecības nedēļās jaundzimušajiem var rasties absistences simptomi. Tas var ietvert uzbudināmību, hipertoniju, trīci, neregulāru elpošanu, traucētu barošanos un skaļu raudāšanu, un, iespējams, antiholīnerģiskos simptomus (urīna aizturi, aizcietējumu).

Barošana ar krūti

Amitriptilīns un tā metabolīti izdalās cilvēka pienā (atbilst 0,6-1 % no devas mātei). Nevar izslēgt risku bērnam, kurš tiek barots ar krūti. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar šīm zālēm, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Amitriptilīns uzrādījis samazinātu grūtniecības biežumu žurkām (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Dati par amitriptilīna ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem nav pieejami.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Amitriptilīns ir sedatīvas zāles.

Var sagaidīt, ka pacientiem, kuri lieto psihotropās zāles, varētu būt vispārējās uzmanības un koncentrēšanās pasliktināšanās, tāpēc jābūt piesardzīgiem attiecībā uz viņu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Šīs nevēlamās blakusparādības var pastiprināt vienlaicīga alkohola lietošana.

Nevēlamās blakusparādības

Amitriptilīns līdzīgi kā citi tricikliskie antidepresanti var izraisīt blakusparādības. Dažas no zemāk minētajām blakusparādībām, piemēram, galvassāpes, trīce, uzmanības traucējumi, aizcietējumi un samazināts libido, var būt depresijas simptomi, un tās parasti mazinās, kad depresijas stāvoklis uzlabojas.

Tālāk uzskaitījumā tiek izmantoti šādi apzīmējumi:

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija/ieteiktais termins.

Ļoti bieži (> 1/10);

Bieži (> 1/100, < 1/10);

Retāk (> 1/1,000, < 1/100);

Reti (> 1/10,000, < 1/1,000);

Ļoti reti (<1/10,000);

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Blakusparādības

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Reti

Kaula smadzeņu funkciju nomākums, agranulocitoze, leikopēnija, eozinofilija, trombocitopēnija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti

Samazināta apetīte

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināmi

Anoreksija, paaugstināts vai pazemināts cukura līmenis asinīs

Psihiskie traucējumi

Ļoti bieži

Agresija

Bieži

Apjukums, samazināts libido, uzbudinājums

Retāk

Hipomānija, mānija, trauksme, bezmiegs, murgi

Reti

Delīrijs (gados vecākiem pacientiem), halucinācijas, pašnāvnieciskas domas vai uzvedība*

Nav zināmi

Paranoja

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Miegainība, trīce, reibonis, galvassāpes, runas traucējumi (dizartrija)

Bieži

Uzmanības traucējumi, garšas sajūtas pārmaiņas, parestēzija, ataksija

Retāk

Krampji

Ļoti reti

Akatīzija, polineiropātija

Nav zināmi

Ekstrapiramidāli traucējumi

Acu bojājumi

Ļoti bieži

Akomodācijas traucējumi

Bieži

Midriāze

Ļoti reti

Akūta glaukoma

Nav zināmi

Acu sausums

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

Tinnīts

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti bieži

Sirdsklauves, tahikardija

Bieži

Atrioventrikulāra blokāde, Hisa kūlīša zara blokāde

Retāk

Kolapsa stāvoklis, sirds mazspējas pasliktināšanās

Reti

Aritmija

Ļoti reti

Kardiomiopātijas, torsades de pointes

Nav zināmi

Paaugstinātas jutības miokardīts

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Ortostatiskā hipotensija

Retāk

Hipertensija

Nav zināmi

Hipertermija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti bieži

Aizlikts deguns

Ļoti reti

Alerģisks plaušu alveolu un plaušu audu iekaisums, attiecīgi (alveolīts, Leflera sindroms)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Sausa mute, aizcietējums, slikta dūša

Retāk

Caureja, vemšana, mēles tūska

Reti

Siekalu dziedzeru paplašināšanās, paralītiskais ileuss

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Reti

Dzelte

Retāk

Aknu darbības traucējumi (piemēram, holestatiska aknu slimība)

Nav zināmi

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Pārmērīga svīšana

Retāk

Izsitumi, nātrene, sejas tūska

Reti

Alopēcija, fotosensitivitātes reakcijas

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Urinēšanas traucējumi

Retāk

Urīna aizture

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži

Erektilā disfunkcija

Retāk

Galaktoreja

Reti

Ginekomastija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Nogurums, slāpju sajūta

Reti

Drudzis

Izmeklējumi

Ļoti bieži

Palielināts svars

Bieži

Patoloģiska elektrokardiogramma, pagarināts elektrokardiogrammas QT intervāls, pagarināts elektrokardiogrammas QRS komplekss, hiponatriēmija

Retāk

Paaugstināts acs iekšējais spiediens

Reti

Samazināts svars

Patoloģiski aknu funkcijas testi, palielināts sārmainās fosfatāzes līmenis, transamināzes

*Terapijas laikā vai uzreiz pēc ārstēšanas ar amitriptilīnu pārtraukšanas ziņots par pašnāvnieciskām domām vai uzvedību (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Epidemioloģiskie pētījumi, galvenokārt veikti pacientiem 50 gadu vecumā un vecākiem, liecina par paaugstinātu kaulu lūzumu risku pacientiem, kuri saņem SSRI un TCA. Mehānisms, kas izraisa šo risku, nav zināms.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Pārdozēšana

Simptomi

Antiholīnerģiskie simptomi. Midriāze, tahikardija, urīna aizture, gļotādu sausums, samazināta zarnu peristaltika. Krampji. Drudzis. Pēkšņa CNS depresijas iestāšanās. Apziņas traucējumi, kas progresē līdz komai. Elpošanas nomākums.

Sirds simptomi. Aritmijas (kambaru tahiaritmijas, torsade de pointes, kambaru fibrilācija). EKG raksturīgi uzrāda pagarinātu PR intervālu, QRS kompleksa paplašināšanos, QT intervāla pagarināšanos, T viļņa izlīdzināšanos vai inversiju, ST segmenta nomākumu un dažādas sirds blokādes pakāpes, kas izraisa sirds apstāšanos. QRS kompleksa paplašināšanās parasti labi korelē ar toksicitātes smagumu pēc akūtas pārdozēšanas. Sirds mazspēja, hipotensija, kardiogēnais šoks. Metaboliska acidoze, hipokaliēmija, hiponatriēmija.

Pieaugušajiem 750 mg vai vairāk lietošana var izraisīt smagu toksicitāti. Pārdozēšanas ietekme būs izteiktāka, ja vienlaikus lietots alkohols un citas psihotropās vielas. Reakcijā uz pārdozēšanu pastāv ievērojams individuāls mainīgums. Bērni ir īpaši uzņēmīgi pret kardiotoksicitāti, krampjiem un hiponatriēmiju.

Pamošanās laikā iespējams atkārtots apjukums, uzbudinājums un halucinācijas, un ataksija.

Ārstēšana

Uzņemšana slimnīcā (intensīvās aprūpes nodaļā), ja nepieciešams. Ārstēšana ir simptomātiska un atbalstoša.

Novērtējiet un ārstējiet elpceļus, elpošanu un asinsriti (airway, breathing and circulation, ABS), kā nepieciešams. Nodrošiniet i.v. piekļuvi. Rūpīgi uzraugiet pat šķietami nekomplicētus gadījumus.

Izmeklējiet klīniskās pazīmes. Pārbaudiet urīnvielas līmeni un elektrolītus - pievērsiet uzmanību zemam kālija līmenim un uzraugiet urīna izvadi. Pārbaudiet gāzu koncentrācju arteriālajās asinīs - meklējiet acidozi. Veiciet elektrokardiogrāfiju - meklējiet QRS>0,16 sekundes.

Jauktas pārdozēšanas gadījumā, nelietojiet flumazenilu, lai novērstu benzodiazepīna toksicitāti.

Apsveriet kuņģa skalošanu tikai pirmās stundas laikā pēc potenciāli fatālas pārdozēšanas.

Dodiet 50 g aktivētās ogles vienas stundas laikā pēc tablešu norīšanas.

Ja nepieciešams, uzturiet elpceļu caurlaidību, veicot intubāciju. Ieteicama ārstēšana lietojot skābekļa masku, lai novērstu iespējamu elpošanas apstāšanos. Nepārtraukta sirds funkcijas EKG uzraudzība 3-5 dienas. Attiecīgos gadījumos tiks pieņemts lēmums par ārstēšanu:

plati QRS intervāli, sirds mazspēja un kambaru aritmija;

asinsrites traucējumi;

hipotensija;

hipertermija;

krampji;

metaboliskā acidoze.

Nemieru un krampjus var ārstēt ar diazepāmu.

Pacienti, kuriem parādās toksicitātes pazīmes, jāuzrauga vismaz 12 stundas.

Ja pacients ievērojamu laiku ir bezsamaņā, jāuzrauga, vai nerodas rabdomiolīze.

Tā kā pārdozēšana bieži vien ir apzināta, atveseļošanās periodā pacienti var mēģināt izdarīt pašnāvību, izmantojot citus līdzekļus. Ir bijuši nāves gadījumi, apzināti vai nejauši pārdozējot šīs klases zāles.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antidepresanti – neselektīvie monoamīnu atpakaļsaistīšanās inhibitori (triciklisks antidepresants)

ATĶ kods: N06AA09

Darbības mehānisms

Amitriptilīns ir triciklisks antidepresants un pretsāpju līdzeklis. Tam ir ievērojamas antiholīnerģiskas un nomierinošas īpašības. Tas novērš atkārtotu uzsūkšanos un tādējādi noradrenalīna un serotonīna inaktivāciju nervu galos. Šo monoamīna neirotransmiteru atpakaļsaistīšanas novēršana pastiprina to darbību smadzenēs. Tas ir saistīts ar antidepresantu aktivitāti.

Darbības mehānisms ietver arī jonu kanālu bloķēšanas ietekmi uz nātrija, kālija un NMDA kanālu gan centrālajā, gan muguras smadzeņu līmenī. Noradrenalīna, nātrija un NMDA ietekme ir mehānismi, kas zināmi kā tādi, kas iesaistīti neiropātisko sāpju uzturēšanā, hronisku spriedzes tipa galvassāpju profilaksē un migrēnas profilaksē. Amitriptilīna sāpju samazināšanas efekts nav saistīts ar tā pret-depresijas īpašībām.

Tricikliskajiem antidepresantiem piemīt afinitāte pret muskarīna un histamīna H1 receptoriem dažādās pakāpēs.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Amitriptilīna efektivitāte un drošums pierādīts šādu indikāciju ārstēšanā pieaugušajiem:

smaga depresijas epizode;

neiropātiskas sāpes;

hronisku spriedzes tipa galvassāpju profilakse;

migrēnas profilakse.

Amitriptilīna efektivitāte un drošums ir pierādīts nakts enurēzes ārstēšanā bērniem no 6 gadu vecuma (skatīt 4.1. apakšpunktu).

Ieteicamās devas norādītas 4.2. apakšpunktā. Tikai slimnīcā depresijas ārstēšanai pacientiem ar smagu depresiju tiek lietotas devas līdz 200 mg dienā, dažreiz pat līdz 300 mg dienā.

Antidepresanta un pretsāpju iedarbība parasti iestājas pēc 2-4 nedēļām; sedatīvā iedarbība netiek aizkavēta.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Apvalkotās tabletes

Iekšķīgas tablešu lietošanas rezultātā maksimālais līmenis serumā parādās apmēram 4 stundu laikā. (tmax = 3,89±1,87 stundas; diapazons 1,93-7,98 stundas). Pēc perorālas 50 mg ievadīšanas vidējais Cmax = 30,95±9,61 ng/ml; diapazons 10,85-45,70 ng/ml (111,57±34,64 nmol/l; diapazons 39,06-164,52 nmol/l). Vidējā absolūtā perorālā biopieejamība ir 53% (Fabs = 0,527±0,123; diapazons 0,219-0,756).

Izkliede

Šķietamais izkliedes tilpums (Vd)β, novērtēts pēc intravenozas ievadīšanas, ir 1221 l±280 l; diapazons 769-1702 l (16±3 l/kg).

Piesaiste proteīniem plazmā ir apmēram 95%.

Amitriptilīns un galvenais metabolīts nortriptilīns šķērso placentāro barjeru.

Mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, amitriptilīns un nortriptilīns tiek izvadīts nelielos daudzumos cilvēka pienā. Piena koncentrācijas/plazmas koncentrācijas attiecība sievietēm ir apmēram 1:1. Aprēķinātā iedarbība (amitriptilīns + nortriptilīns) zīdainim dienā ir apmēram 2% no atbilstošām ar mātes ķermeņa masu saistītām amitriptilīna devām (mg/kg) (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Biotransformācija

In vitro amitriptilīna metabolisms galvenokārt notiek ar demetilāciju (CYP2C19, CYP3A4) un hidroksilāciju (CYP2D6), kam seko konjugācija ar glikuronskābi. Citi iesaistītie izozīmi ir CYP1A2 un CYP2C9. Metabolisms atkarīgs no ģenētiskā polimorfisma. Galvenais aktīvais metabolīts ir otrējais amīns, nortriptilīns.

Nortriptilīns ir spēcīgāks noradrenalīna nekā serotonīna uzņemšanas inhibitors, savukārt amitriptilīns vienlīdz labi inhibē noradrenalīna un serotonīna uzņemšanu. Citiem metabolītiem, piem., cis- un trans-10-hidroksiamitriptilīnam un cis- un trans-10-hidroksinortriptilīnam ir tāds pats profils kā nortriptilīnam, bet ievērojami vājāks. Demetilnortriptilīns un amitriptilīna N-oksīds plazmā ir klāt tikai niecīgos daudzumos; pēdējais ir gandrīz neaktīvs. Visi metabolīti ir mazāk antiholīnerģiski nekā amitriptilīns un nortriptilīns. Plazmā kopējais 10-hidroksinortriptilīna daudzums dominē, bet vairums metabolītu ir konjugēti.

Eliminācija

Amitriptilīna eliminācijas pusperiods (t½ β) pēc iekšķīgas lietošanas ir aptuveni 25 stundas (24,65±6,31 stundas; diapazons 16,49-40,36 stundas). Vidējais sistēmiskais klīrenss (Cls) ir 39,24±10,18 l/h, diapazons 24,53-53,73 l/h.

Izvadīšana galvenokārt notiek ar urīnu. Amitriptilīna izvadīšana caur nierēm neizmainītā veidā ir nenozīmīga (apmēram 2%).

Stabili amitriptilīna + nortriptilīna līmeņi plazmā vairumam pacientu tiek sasniegti nedēļas laikā, un stabils līmenis plazmā ietver apmēram vienādas amitriptilīna un nortriptilīna daļas visu diennakti pēc ārstēšanas ar tradicionālajām tabletēm 3 reizes dienā.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem tika novērots garāks eliminācijas pusperiods un samazinātas iekšķīgā (Clo) klīrensa vērtības, kas rodas samazinātā metabolisma ātruma dēļ.

Aknu darbības traucējumi

Aknu darbības traucējumi var radīt apgrūtinātu zāļu transformāciju caur aknām, kas izraisa augstāku zāļu līmeni plazmā, un, veicot dozēšanu šiem pacientiem, jāievēro piesardzība (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Nieru mazspēja neietekmē kinētiku.

Polimorfisms

Metabolisms ir atkarīgs no ģenētiskā polimorfisma (CYP2D6 un CYP2C19) (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Amitriptilīna un nortriptilīna koncentrācijas plazmā ļoti plaši variē dažādiem indivīdiem, un vienkārša korelācija ar terapeitisko reakciju nav noteikta.

Terapeitiskā koncentrācija plazmā smagas depresijas gadījumā ir apmēram 80–200 ng/ml (≈ 280–700 nmol/l) (amitriptilīnam + nortriptilīnam). Līmeņi, kas augstāki par 300-400 ng/ml, tiek saistīti ar palielinātu sirds vadīšanas traucējumu risku pagarināta QRS kompleksa vai AV blokādes izpratnē.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Amitriptilīns nomāc jonu kanālus, kas atbildīgi par sirds repolarizāciju (hERG kanālus), terapeitisko plazmas koncentrāciju augšējā mikromolārajā diapazonā. Tādējādi amitriptilīns var paaugstināt sirds aritmijas risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Amitriptilīna genotoksiskais potenciāls ir izpētīts dažādos in vitro un in vivo pētījumos. Tomēr šie izmeklējumi atklāja daļēji pretrunīgus rezultātus, īpaši, nevar izslēgt potenciālu inducēt hromosomu izmaiņas. Ilgtermiņa kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Reproduktīvajos pētījumos, kur amitriptilīns tika lietots iekšķīgi 2-40 mg/kg/dienā devā (līdz 13 reizēm pārsniedzot maksimālo, rekomendēto amitriptilīna devu cilvēkiem 150 mg/dienā vai 3 mg/kg/dienā pacientam ar 50 kg svaru), teratogēniskā ietekme pelēm, žurkām vai trušiem netika novērota. Tomēr literatūras dati liecināja par kroplības risku un osifikācijas aizkavēšanos pelēm, kāmjiem, žurkām un trušiem, 9-33 reizes pārsniedzot maksimālo rekomendēto devu. Pastāv iespējama saistība ar ietekmi uz žurku fertilitāti, proti, zemāks grūsnības rādītājs. Ietekmes uz fertilitāti iemesls nav zināms.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Palīgvielas – 10 mg apvalkotajām tabletēm. Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, povidons, silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Apvalks: Opadry II Blue 85 F 20753 (kumačs 4R (E 124), hinolīna dzeltenais (E 104), polivinilspirts, talks, makrogols 4000, titāna dioksīds (E 171), indigokarmīns (E 132)), karnaubas vasks.

Palīgvielas – 25 mg apvalkotajām tabletēm. Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, povidons, silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Apvalks: Opadry II Yellow 85 F 22450 (titāna dioksīds (E 171), talks, hinolīna dzeltenais (E 104), saulrieta dzeltenais FCF (E 110), polivinilspirts, indigokarmīns (E 132), makrogols 

4000), karnaubas vasks.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

4 gadi.


6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Tabletes iepakotas PVH/Al folijas blisteros pa 10 apvalkotajām tabletēm; 5 blisteri (50 tabletes) paciņā.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

e-pasts: HYPERLINK "mailto:grindeks@grindeks.lv" grindeks@grindeks.lv

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

10 mg apvalkotās tabletes: LV 99–0474

25 mg apvalkotās tabletes: LV 99–0092

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

10 mg apvalkotās tabletes:

Reģistrācijas datums 1999. gada 16. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 28. maijs

25 mg apvalkotās tabletes:

Reģistrācijas datums 1999. gada 20. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 28. maijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2018

PAGE

SASKAŅOTS ZVA 31-01-2019

Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Amitriptylini hydrochloridum