Amiptic

Acu pilieni, šķīdums

Amiptic 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Kartona kastīte, VBPE pudelīte, N1
Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.
Dorzolamidum Timololum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

9.84 €

Zāļu produkta identifikators

13-0099-01

Zāļu reģistrācijas numurs

13-0099

Ražotājs

Famar SA (PLANT A`- ALIMOS), Greece; Pharmathen S.A., Greece; Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

07-DEC-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

20 mg/5 mg/ml

Zāļu forma

Acu pilieni, šķīdums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pharmaceutical Works Polpharma SA, Poland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Amiptic 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Dorzolamidum / Timololum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Amiptic un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms pirms Amiptic lietošanas

3. Kā lietot Amiptic

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Amiptic

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir Amiptic un kādam nolūkam tās lieto

Amiptic ir divu zāļu – dorzolamīda un timolola – kombinācija.

• Dorzolamīds pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par “karboanhidrāzes inhibitoriem”.

• Timolols pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par “bēta blokatoriem”.

Šīs zāles spiedienu acīs pazemina dažādos veidos.

Amiptic paraksta paaugstināta spiediena pazemināšanai acī, ārstējot glaukomu, kad nepietiek tikai ar bēta blokatoru acu pilienu lietošanu.

 1. Kas Jums jāzina pirms Amiptic lietošanas

Nelietojiet Amiptic šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret dorzolamīda hidrohlorīdu, timolola maleātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

 • ja Jums ir tagad vai agrāk bijuši elpošanas traucējumi, piemēram, astma, smags hronisks obstruktīvs bronhīts (smaga plaušu slimība, kas var izraisīt sēkšanu, apgrūtinātu elpošanu un/vai ilgstošu klepu),

 • ja Jums ir lēna sirds darbība, sirds mazspēja vai sirds ritma traucējumi (neregulārs sirds ritms),

 • ja Jums ir smaga nieru slimība vai to darbības traucējumi, vai agrāk bijuši nierakmeņi,

 • ja Jums ir pārāk skābas asinis, ko ir izraisījusi hlora jonu uzkrāšanās asinīs (hiperhlorēmiska acidoze).

Ja neesat pārliecināts, vai drīkstat lietot šīs zāles, konsultējies ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Amiptic leitošanas konsultējieties ar ārstu.

Izstāstiet ārstam par jebkuru medicīnisku vai acu problēmu, kura Jums ir tagad vai bijusi agrāk:

 • koronāra sirds slimība (simptomi var būt sāpes vai spiedoša sajūta krūtīs, elpas trūkums vai smakšana), sirds mazspēja, zems asinsspiediens,

 • sirds ritma traucējumi, piemēram, lēna sirdsdarbība,

 • elpošanas traucējumi, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība,

 • traucētas asinsrites slimība (piemēram, Reino slimība vai Reino sindroms),

 • diabēts, jo timolols var maskēt zema cukura līmeņa asinīs simptomus,

 • pārmērīga vairogdziedzera aktivitāte, jo timolols var maskēt tās pazīmes un simptomus.

Pirms operācijas izstāstiet ārstam, ka lietojat Amiptic, jo timolols var izmainīt dažu anestēzijā izmantoto zāļu iedarbību.

Izstāstiet ārstam arī par jebkādām alerģijām vai alerģiskām reakcijām, tostarp nātreni, sejas pietūkumu, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu, kas var apgrūtināt elpošanu un rīšanu.

Izstāstiet ārstam, ja Jums ir muskuļu vājums vai diagnosticēta myasthenia gravis.

Ja Jums sākas acs kairinājums vai jebkādas jaunas acu problēmas, piemēram, acs apsārtums vai plakstiņu pietūkums, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja domājat, ka Amiptic ir izraisījis alerģisku reakciju vai paaugstinātu jutību (piemēram, ir radušies izsitumi uz ādas, smagas ādas reakcijas vai acs apsārtums vai nieze), pārtrauciet šo zāļu lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Izstāstiet ārstam, ja Jums rodas acs infekcija, Jums ir acs trauma, tiek veikta acs operācija vai rodas citas reakcijas, tostarp jauni simptomi vai simptomu pastiprināšanās.

Kad Amiptic tiek iepilināts acī, tas var ietekmēt visu organismu.

Ja valkājat mīkstās kontaktlēcas, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Lietošana bērniem

Nav pietiekamas pieredzes par Amiptic lietošanu zīdaiņiem un bērniem.

Lietošana gados vecākiem cilvēkiem

Dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma pētījumos dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma iedarbība gados vecākiem un gados jaunākiem pacientiem bija līdzīga.

Lietošana pacientiem ar aknu darbības traucējumiem

Izstāstiet ārstam, ja Jums tagad ir vai agrāk bijuši aknu darbības traucējumi.

Citas zāles un Amiptic

Amiptic var ietekmēt citu zāļu iedarbību vai arī to iedarbību var ietekmēt citas Jūsu lietotas zāles, tostarp arī citi acu pilieni glaukomas ārstēšanai. Pastāstiet ārstam, ja lietojat vai plānojat lietot zāles asinsspiediena pazemināšanai, zāles sirds slimību ārstēšanai vai zāles diabēta ārstēšanai.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja Jūs:

 • lietojat antihipertensīvas zāles, ko izmanto paaugstināta asinsspiediena pazemināšanai, vai zāles sirds slimības ārstēšanai (piemēram, kalcija kanālu blokatorus un ß blokatorus, vai digoksīnu),

 • lietojat zāles izmainīta vai neregulāra sirds ritma ārstēšanai, piemēram, kalcija kanālu blokatorus, ß blokatorus vai digoksīnu,

 • lietojat citus acu pilienus, kuru sastāvā ir ß blokators,

 • lietojat citu karboanhidrāzes inhibitoru, piemēram, acetazolamīdu,

 • lietojat monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI), kurus izmanto depresijas ārstēšanai,

 • lietojat parasimpatomimētisku līdzekli, kas varētu būt parakstīts, lai Jums atvieglotu urīna izvadīšanu. Parasipatomimētiskie līdzekļi ir arī īpašs zāļu veids, ko reizēm lieto, lai palīdzētu atjaunot normālu zarnu darbību.

 • lietojat narkotiskus līdzekļus, piemēram, morfīnu, ko izmanto vidēji stipru vai stipru sāpju ārstēšanai,

 • lietojat zāles diabēta ārstēšanai,

 • lietojat antidepresantus fluoksetīnu un paroksetīnu,

 • lietojat sulfonamīdu grupas zāles,

 • lietojat hinidīnu (izmanto sirdsdarbības traucējumu un dažu malārijas paveidu ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Amiptic, ja barojat bērnu ar krūti. Amiptic var izdalīties mātes pienā. Lūdziet ārsta vai farmaceita padomu pirms jebkuru zāļu lietošanas barošanas ar krūti periodā.

Lūdziet ārsta vai farmaceita padomu pirms jebkuru zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Ar Amiptic saistītas blakusparādības, piemēram, aizmiglota redze, var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un/vai apkalpot mehānismus. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja jūtaties slikti vai Jūsu redze ir neskaidra.

Amiptic satur konservantu benzalkonija hlorīdu.

 • Benzalkonija hlorīds var izraisīt acu kairinājumu.

 • Zināms, ka benzalkonija hlorīds krāso mīkstās kontaktlēcas. Jāizvairās no kontakta (šķīduma saskares) ar mīkstajām kontaktlēcām. Pirms iepilināšanas izņemiet kontaktlēcas un nogaidiet vismaz 15 minūtes pirms atkārtotas ievietošanas acī.

 1. Kā lietot Amiptic

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepieciešamo devu un ārstēšanas ilgumu noteiks Jūsu ārsts.

Ieteicamā deva ir pa vienam pilienam slimajā acī(-s) divreiz dienā, piemēram, no rīta un vakarā.

Ja lietojat Amiptic kopā ar citiem acu pilieniem, ievērojiet vismaz 10 minūšu starplaiku starp Amiptic un šo citu zāļu lietošanu.

Nemainiet zāļu devu, nekonsultējoties ar ārstu.

Neļaujiet pudelītes galam pieskarties acij vai apkārtējiem audiem. Šķīdumā var iekļūt baktērijas, kas var izraisīt acs infekciju ar smagu acs bojājumu, pat redzes zudumu. Lai izvairītos no iespējamas pudelītes piesārņošanas, nepieskarieties ar pudelītes galu nekādām virsmām. Ja domājat, ka zāles var būt piesārņotas vai arī Jums attīstās acs infekcija, nekavējoties sazinieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai varat turpināt lietot šo pudelīti.

Lai nodrošinātu pareizu devu, pilinātāja galu nedrīkst palielināt.

Norādījumi par lietošanu

Pirms acu pilienu iepilināšanas ieteicams nomazgāt rokas.

Acu pilienus varētu būt vieglāk iepilināt, skatoties spogulī.

1. Pirms zāļu pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, ka drošības aizkausējums uz pudelītes kakliņa ir bez bojājuma pazīmēm. Neatvērtai pudelītei ir atstarpe starp pudelīti un vāciņu.

2. Noņemiet pudelītes vāciņu.

3. Atlieciet galvu un maigi atvelciet apakšējo plakstiņu, lai veidotos neliela sprauga starp plakstiņu un aci.

4. Pudelīti apgrieziet otrādi un saspiediet, kamēr acī iepil viens piliens – kā norādījis Jūsu ārsts. ACIJ UN PLAKSTIŅAM NEDRĪKST PIESKARTIES AR PILINĀTĀJA GALU.

5. 3. un 4. punktā norādītās darbības jāatkārto otrā acī, ja to norādījis Jūsu ārsts.

6. Uzreiz pēc lietošanas jāuzliek vāciņš un pudelīte jāaiztaisa.

Pēc Amiptic lietošanas uzspiediet ar pirkstu acs kaktiņā pie deguna uz 2 minūtēm. Tas palīdzēs apturēt dorzolamīda/timolola izplatīšanos visā organismā.

Ja esat lietojis Amiptic vairāk nekā noteikts

Ja esat acī iepilinājis pārāk daudz pilienu vai esat pudelītes saturu norijis, Jums var būt šāda ietekme: apreibums, apgrūtināta elpošana vai sajūta, ka sirds darbojas lēnāk, kā arī citi traucējumi. Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Amiptic

Svarīgi ir lietot Amiptic atbilstoši ārsta norādījumiem.

Ja esat aizmirsis iepilināt zāles, izdariet to pēc iespējas ātrāk. Taču, ja ir jau gandrīz nākamās devas lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet ierasto zāļu lietošanas shēmu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Amiptic

Ja vēlaties pārtraukt šo zāļu lietošanu, vispirms aprunājieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti var turpināt lietot pilienus, ja vien blakusparādības nav smagas. Ja Jūs tās uztrauc, aprunājieties ar ārstu vai farmaceitu. Nepārtrauciet Amiptic lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu.

Vispārējas alerģiskas reakcijas, kuru vidū ir zemādas tūska (kas iespējama tādos apvidos kā seja un locekļi un var aizsprostot elpceļus, kas var apgrūtināt elpošanu vai rīšanu), nātrene vai niezoši izsitumi, lokalizēti un vispārēji izsitumi, nieze, smaga pēkšņa dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija.

Klīniskajos pētījumos vai pēcreģistrācijas periodā, lietojot Amiptic vai kādu no to sastāvdaļām, ziņots par tālāk minētajām blakusparādībām.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

dedzināšanas un durstīšanas sajūta acīs, neierasta garšas sajūta.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

Acs(-u) apsārtums un apsārtums ap to/tām, acs(-u) asarošana vai nieze, radzenes erozija (acs ābola priekšējās virsmas bojājums), pietūkums un/vai kairinājums acī(acīs) un ap to/tām, svešķermeņa sajūta acī, samazināta radzenes jutība (nejūt, ka kaut kas iekļuvis acī, nejūt sāpes), sāpes acī, sausas acis, redzes miglošanās, galvassāpes, sinusīts (spiediena vai pilnuma sajūta degunā), slikta dūša, nespēks/nogurums un vārgums.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

reibonis, depresija, varavīksnenes iekaisums, redzes traucējumi, ieskaitot refrakcijas izmaiņas (dažos gadījumos zāļu lietošanas pārtraukšanas dēļ, lai ārstētu pārmērīgu acs zīlītes sašaurināšanos), lēna sirdsdarbība, ģībonis, apgrūtināta elpošana (dispnoja), gremošanas traucējumi un nierakmeņi (bieži izpaužas ar pēkšņām, stiprām, krampjveida sāpēm muguras lejasdaļā un/vai sānos, cirkšņos vai vēderā).

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

sistēmiska sarkanā vilkēde (imūnsistēmas slimība, kas var izraisīt iekšējo orgānu iekaisumu), tirpšana vai durstīšana plaukstās un pēdās, miega traucējumi, murgi, atmiņas zudums, myasthenia gravis (muskuļu slimība) pazīmju un simptomu pastiprināšanās, pavājināta dzimumtieksme, insults, īslaicīga tuvredzība, kas var izzust pēc ārstēšanas pārtraukšanas, zem tīklenes esošā slāņa, kurā ir asinsvadi, atslāņošanās pēc filtrācijas operācijas, kas var izraisīt redzes traucējumus, plakstiņu noslīdējums (acs paliek puspievērta), redzes dubultošanās, kreveles uz plakstiņa, radzenes pietūkums (ar redzes traucējumu simptomiem), zems spiediens acī, troksnis ausīs, zems asinsspiediens, sirdsdarbības ritma vai ātruma izmaiņas, sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība ar elpas trūkumu un pēdu un kāju pietūkumu šķidruma uzkrāšanās dēļ), tūska (šķidruma uzkrāšanās), galvas smadzeņu išēmija (pavājināta galvas smadzeņu asinsapgāde), sāpes krūtīs, sirdsklauves (ātrāka un/vai neregulāra sirdsdarbība), sirdslēkme, Reino fenomens, pietūkušas vai aukstas plaukstas un pēdas un pavājināta asinsrite rokās un kājās, krampji kājās un/vai sāpes kājās staigājot (mijklibošana), elpas trūkums, smakšanas sajūta, iesnas vai aizlikts deguns, asiņošana no deguna, elpceļu plaušās sašaurināšanās, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu, klepus, rīkles kairinājums, sausa mute, caureja, kontaktdermatīts, matu izkrišana, balti, sudrabaini izsitumi uz ādas (psoriāzes veida izsitumi), Peironi slimība (kas var izraisīt dzimumlocekļa izliekšanos), alerģiska tipa reakcijas, piemēram, ādas izsitumi, nātrene, nieze, retos gadījumos var pietūkt lūpas, acis un mute, sēkšana un smagas ādas reakcijas (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze).

Tāpat kā citas acīs lietotas zāles, timolols uzsūcas asinīs. Tas var izraisīt līdzīgas blakusparādības, ko var novērot bēta blokatoru iekšķīgas lietošanas gadījumā. Blakusparādību sastopamība pēc vietējas acu zāļu lietošanas ir mazāka nekā tad, ja zāles lieto, piemēram, iekšķīgi vai injicē. Tālāk norādītās blakusparādības novērotas bēta blokatoru grupas zāļu lietošanas gadījumā, ārstējot acu slimības.

Nav zināmi (sastopamību nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

zems glikozes līmenis asinīs, sirds mazspēja, sirds ritma traucējumu veids, sāpes vēderā, vemšana, muskuļu sāpes, ko nerada fiziska slodze, seksuāla disfunkcija.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Amiptic

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes etiķetes un uz kastītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Amiptic jāizlieto 28 dienās pēc pirmās pudelītes atvēršanas. Tāpēc pudelīte jāizmet 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas, pat ja tajā vēl ir šķīdums. Lai vieglāk atcerētos, uzrakstiet uz kastītes datumu, kad atvērāt pudelīti.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Amiptic satur

 • Aktīvās vielas ir dorzolamīds un timolols. Katrā ml ir 20 mg dorzolamīda (22,26 mg dorzolamīda hidrohlorīda veidā) un 5 mg timolola (6,83 mg timolola maleāta veidā).

 • Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), hidroksietilceluloze, benzalkonija hlorīds (kā konservants), nātrija citrāts (E331), nātrija hidroksīds (E524) pH korekcijai un ūdens injekcijām.

Amiptic ārējais izskats un iepakojums

Jūsu zāles ir sterili, dzidri, nedaudz viskozi, bezkrāsaini acu pilieni ūdens šķīduma veidā.

Amiptic ir baltā, necaurspīdīgā, vidēja blīvuma polietilēna pudelītē ar piekausētu zema blīvuma polietilēna pilinātāja galu un ar augsta blīvuma polietilēna vāciņu, kas piekausēts tā, ka par atvēršanu liecina bojājums. Pudelītē ir 5 ml acu šķīduma.

Iepakojuma lielums: 1, 3 vai 6 pudelītes ar 5 ml katrā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19, Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański

Polija

Ražotājs

Famar S.A., Plant A

63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos

Grieķija

vai

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki

Grieķija

vai

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19, Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański

Polija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Liebritānija Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution

Grieķija                 Mardozia 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution

Rumānija Amiptic 20 mg/5 mg/ml picături oftalmice, soluţie

Vācija DorzoComp-Vision® 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Čehija Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml

Polija Nodom Combi

Latvija Amiptic 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Lietuva Amiptic 20 mg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Slovākija Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Amiptic 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml satur 20 mg dorzolamīda (Dorzolamidum) (dorzolamīda hidrohlorīda veidā) un 5 mg timolola (Timololum) (timolola maleāta veidā).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: katrs acu pilienu šķīduma ml satur 0,075 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums.

Caurspīdīgs, nedaudz viskozs, bezkrāsains ūdens šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Amiptic indicēts paaugstināta intraokulārā spiediena (IOS) ārstēšanai pacientiem ar atvērta kakta glaukomu vai pseidoeksfoliatīvu glaukomu, ja monoterapija ar lokāli lietojamiem bēta blokatoriem nav pietiekama.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Deva ir pa vienam Amiptic pilienam slimajā(-ās) acī(-īs) (konjunktīvas maisā) divas reizes dienā.

Ja lieto citus vietēji lietojamos oftalmoloģiskos līdzekļus, tos jālieto ar vismaz desmit minūšu starplaiku.

Pacientiem jānorāda, ka pirms zāļu lietošanas ir jānomazgā rokas un jāvairās ar pudelītes pilinātāja galu pieskarties acij vai apkārtējiem audiem.

Lai nodrošinātu precīzu devu, pilinātāja galu nedrīkst paplašināt.

Pacientiem arī jānorāda, ka acu pilienos, ja ar tiem nepareizi apietas, var savairoties bieži sastopamas baktērijas, kas, kā zināms, izraisa acu infekcijas. Piesārņota šķīduma lietošana var izraisīt nopietnu acs bojājumu, un sekas var būt redzes zudums.

Pacienti jāinformē par pareizu apiešanos ar Amiptic acu pilieniem.

Lietošanas veids

1. Pirms zāļu pirmās lietošanas reizes aizsargsakausējumam uz pudelītes kakliņa jābūt nebojātam. Neatvērtai pudelītei ir atstarpe starp pudelīti un vāciņu.

2. Jānoņem pudelītes vāciņš.

3. Pacienta galva jāatliec un maigi jāatvelk apakšējais plakstiņš, lai rastos neliela sprauga starp plakstiņu un aci.

4. Pudelīte jāapgriež otrādi un jāsaspiež, kamēr acī iepil viens piliens. ACIJ UN PLAKSTIŅAM NEDRĪKST PIESKARTIES AR PILINĀTĀJA GALU.

5. 3. un 4. punktā norādītās darbības jāatkārto otrā acī, ja tas nepieciešams.

6. Uzreiz pēc lietošanas jāuzliek vāciņš un pudelīte jāaiztaisa.

Lietojot asaru kanāla aizspiešanu (nazolakrimālo oklūziju) vai uz divām minūtēm aizverot acis, mazinās sistēmiskā uzsūkšanās. Tas var mazināt sistēmiskās nevēlamās blakusparādības un pastiprināt vietējo iedarbību.

Pediatriskā populācija

Efektivitāte bērnu vecuma pacientiem nav pierādīta.

Drošums, lietojot bērniem līdz divu gadu vecumam, nav pierādīts. (Informāciju par drošumu 2 un < 6 gadus veciem bērniem skatīt 5.1. apakšpunktā).

4.3. Kontrindikācijas

Amiptic kontrindicēts pacientiem ar:

• reaktīvu elpceļu slimību, tai skaitā bronhiālo astmu vai bronhiālo astmu anamnēzē, vai smagu hronisku obstruktīvu plaušu slimību;

• sinusa bradikardiju, sinusa mezgla vājuma sindromu, sinuatriālo blokādi, otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāro blokādi, kas netiek kontrolēta ar kardiostimulatoru. Manifesta sirds mazspēja, kardiogēns šoks;

• smagiem nieru darbības traucējumiem (CrCl < 30 ml/min) vai hiperhlorēmisku acidozi;

• paaugstinātu jutību pret aktīvām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Iepriekš minētais attiecas uz atsevišķajām aktīvajām vielām un nav raksturīgs tikai kombinētajam preparātam.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Kardiovaskulāras/elpošanas orgānu sistēmas reakcijas

Tāpat kā citi vietēji lietojamie oftalmoloģiskie līdzekļi, dorzolamīds/timolols uzsūcas sistēmiski. Sastāvā esošā bēta adrenerģiskā līdzekļa timolola dēļ iespējamas tāda paša veida kardiovaskulāras, plaušu un citas nevēlamās blakusparādības (turpmāk - NBP) kā tās, kas novērotas sistēmisko bēta adrenoblokatoru lietošanas gadījumā. Sistēmisko NBP sastopamība pēc vietēji lietojamo oftalmoloģisko līdzekļu lietošanas ir mazāka nekā pēc sistēmiskas lietošanas. Par sistēmiskas uzsūkšanās mazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Sirds funkcijas traucējumi

Pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (piemēram, koronāro sirds slimību, Princmetala stenokardiju un sirds mazspēju) un, hipotensiju kritiski jāizvērtē bēta blokatoru lietošana un jāapsver ārstēšana ar citām aktīvajām vielām. Pacienti ar kardiovaskulāru slimību jāuzrauga, vai neparādās slimības vai nevēlamo blakusparādību pastiprināšanās pazīmes.

Negatīvās ietekmes dēļ uz vadīšanas laiku pacientiem ar pirmās pakāpes sirds blokādi bēta blokatori jālieto uzmanīgi.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pacienti ar smagiem perifērās asinsrites traucējumiem (piemēram, smagām Reino slimības vai Reino sindroma formām) ārstēšana jāveic piesardzīgi.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Pacientiem ar astmu pēc dažu bēta blokatoru oftalmoloģisko preparātu lietošanas ziņots par respiratorām reakcijām, piemēram, par nāvi bronhu spazmu dēļ.

Amiptic uzmanīgi lietojams pacientiem ar vieglu/vidēji smagu hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) un tikai tad, ja iespējamais guvums atsver potenciālo risku.

Vienlaicīga terapija

Timololu lietojot pacientiem, kuri jau saņem sistēmisku bēta blokatoru, ietekme uz intraokulāro spiedienu vai zināmā sistēmiskā beta blokādes ietekme var pastiprināties. Šo pacientu atbildes reakcija rūpīgi jāuzrauga. Nav ieteicams lietot divus vietējas iedarbības bēta adrenoblokatorus (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Dorzolamīda lietošana vienlaikus ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem nav ieteicama.

Aknu darbības traucējumi

Dorzolamīda/timolola acu pilienu lietošana pacientiem ar traucētu aknu darbību nav pētīta, tāpēc šīs zāles šādiem pacientiem jālieto uzmanīgi.

Anafilaktiskas reakcijas

Tāpat kā citi vietēji lietojamie oftalmoloģiskie līdzekļi, arī šīs zāles var uzsūkties sistēmiski.

Dorzolamīds: Zāļu sastāvā esošais dorzolamīds ir sulfonamīds. Tāpēc vietējas lietošanas gadījumā iespējamas tāda paša veida nevēlamās blakusparādības kā sistēmiskas sulfonamīdu lietošanas gadījumā, ieskaitot smagas reakcijas, piemēram, Stīvensa-Džonsona sindromu un toksisku epidermas nekrolīzi. Ja rodas smagas reakcijas vai paaugstinātas jutības pazīmes, pārtrauciet šo zāļu lietošanu.

Vietējas nevēlamas blakusparādības acīs, kas līdzinās dorzolamīda hidrohlorīda acu pilienu nevēlamām blakusparādībām, novērotas arī dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma lietošanas gadījumā. Ja rodas šādas reakcijas, jāapsver Amiptic lietošanas pārtraukšana.

Timolols: bēta blokatoru lietošanas laikā pacienti, kuriem anamnēzē ir atopija vai smaga anafilaktiska reakcija pret dažādiem alergēniem, var izteiktāk reaģēt pret atkārtotu saskari ar šādiem alergēniem, un parastā adrenalīna deva, ko lieto anafilaktisku reakciju ārstēšanai, var neiedarboties.

Terapijas pārtraukšana

Tāpat kā sistēmiski lietojamo beta blokatoru lietošanas gadījumā, ja ir jāpārtrauc oftalmoloģiskā timolola lietošana pacientiem ar koronāro sirds slimību, tas jādara pakāpeniski.

Bēta blokādes papildu ietekme

Hipoglikēmija/cukura diabēts

Bēta blokatori uzmanīgi lietojami pacientiem, kuriem iespējama spontāna hipoglikēmija, vai pacientiem ar labilu cukura diabētu, jo bēta blokatori var maskēt akūtas hipoglikēmijas simptomus.

Bēta blokatori var arī maskēt hipertireozes pazīmes. Pēkšņa ārstēšanas pārtraukšana ar bēta blokatoriem var izraisīt simptomu pastiprināšanos.

Radzenes slimības:

Oftalmoloģiski β blokatori var izraisīt acu sausumu. Pacienti ar radzenes slimībām jāārstē uzmanīgi.

Anestēzija ķirurģijā:

β blokatori oftalmoloģiskos preparātos var bloķēt sistēmisko β agonistu, piemēram, adrenalīna, iedarbību. Anesteziologs jāinformē, ka pacients lieto timololu.

Ārstēšana ar bēta blokatoriem var pastiprināt myasthenia gravis simptomus.

Karboanhidrāzes inhibīcijas papildu ietekme

Ārstēšana ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem ir saistīta ar urolitiāzi, jo tiek izjaukts skābju-sārmu līdzsvars, īpaši pacientiem, kuriem agrāk bijuši nierakmeņi. Lai gan dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma lietošanas gadījumā skābju-sārmu līdzsvara traucējumi nav novēroti, retos gadījumos ziņots par urolitiāzi. Amiptic sastāvā ir vietēji lietojams karboanhidrāzes inhibitors, kas uzsūcas sistēmiski, tāpēc pacientiem, kuriem agrāk bijuši nierakmeņi, Amiptic lietošanas gadījumā var būt paaugstināts urolitiāzes risks.

Cits

Akūtas slēgta kakta glaukomas ārstēšana papildus hipotensīvam acu līdzeklim ietver arī citus ārstēšanas līdzekļus. Dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdums nav pētīts pacientiem ar akūtu slēgta kakta glaukomu.

Par radzenes tūsku un neatgriezenisku radzenes dekompensāciju dorzolamīda lietošanas laikā ziņots pacientiem ar jau pastāvošiem hroniskiem radzenes defektiem un/vai intraokulāru operāciju anamnēzē. Pacientiem ar mazu endotēlija šūnu skaitu ir lielāka iespēja, ka var attīstīties radzenes tūska. Parakstot Amiptic šīm pacientu grupām, jāievēro piesardzība.

Dzīslenes atslāņošanās

Par dzīslenes atslāņošanos ziņots acs iekšējā šķidruma veidošanās supresanta terapijas (piemēram, ar timololu, acetazolamīdu) laikā pēc filtrācijas procedūrām.

Tāpat kā citu pretglaukomas zāļu lietošanas gadījumā, dažiem pacientiem pēc ilgstošas ārstēšanas ziņots par pavājinātu timolola maleāta oftalmoloģisko preparātu iedarbību. Tomēr klīniskos pētījumos, kuros 164 pacientus novēroja vismaz trīs gadus, pēc sākotnējās stabilizācijas nekonstatēja nozīmīgu vidējā intraokulārā spiediena atšķirību.

Kontaktlēcu lietošana

Amiptic sastāvā ir konservants benzalkonija hlorīds, kas var izraisīt acu kairinājumu. Zināms, ka benzalkonija hlorīds nokrāso mīkstās kontaktlēcas. Jāizvairās no kontakta (zāļu saskares) ar mīkstajām kontaktlēcām. Pirms iepilināšanas izņemiet kontaktlēcas un nogaidiet vismaz 15 minūtes, pirms atkārtotas ievadīšanas acī.

Pediatriskā populācija

Skatīt 5.1. apakšpunktu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ar dorzolamīdu/timololu nav veikti īpaši zāļu mijiedarbības pētījumi.

Klīniskajos pētījumos dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdumu lietoja vienlaikus ar tālāk minētajām sistēmiskajām zālēm bez nevēlamas mijiedarbības pazīmēm: AKE inhibitori, kalcija kanālu blokatori, diurētiskie līdzekļi, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, arī aspirīns, un hormoni (piemēram, estrogēns, insulīns, tiroksīns).

Bēta blokatoru acu pilienus lietojot vienlaikus ar perorāliem kalcija kanālu blokatoriem, kateholamīnu līmeni pazeminošām zālēm, bēta adrenoblokatoriem, antiaritmiskiem līdzekļiem (arī amiodaronu), sirds glikozīdiem, parasimpatomimētiskiem līdzekļiem, guanetidīnu, narkotiskiem līdzekļiem un monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitoriem, iespējama papildinoša iedarbība, kas var izraisīt hipotensiju un/vai izteiktu bradikardiju.

Kombinētas ārstēšanas laikā ar CYP2D6 inhibitoriem (piemēram, hinidīnu, fluoksetīnu, paroksetīnu) un timololu ziņots par pastiprinātu sistēmisku bēta blokādi (piemēram, palēninātu sirdsdarbību, depresiju).

Lai gan Amiptic viens pats maz ietekmē zīlītes lielumu vai neietekmē to, retos gadījumos ziņots par midriāzi, ko izraisījusi vienlaicīga bēta blokatoru acu preparātu un adrenalīna (epinefrīna) lietošana.

Bēta blokatori var pastiprināt pretdiabēta zāļu hipoglikēmisko iedarbību.

Perorālie bēta adrenoblokatori var pastiprināt rikošeta hipertensiju, kas iespējama pēc klonidīna lietošanas pārtraukšanas.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Amiptic nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Dorzolamīds

Nav pieejami atbilstoši klīniskie dati par dorzolamīda lietošanu grūtniecības laikā. Trušiem, lietojot mātītei toksiskas devas, dorzolamīds izraisīja teratogēnu iedarbību. (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Timolols

Nav atbilstošu klīnisko datu par timolola lietošanu grūtniecēm. Timololu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Par sistēmiskas uzsūkšanās mazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Epidemioloģiskajos pētījumos nav atklāta kroplības izraisoša iedarbība, taču konstatēts intrauterīnās augšanas aizkavēšanās risks, bēta blokatorus lietojot iekšķīgi. Turklāt jaundzimušajiem novēroti bēta blokādes simptomi (piemēram, bradikardija, hipotensija, respirators distress un hipoglikēmija), bēta blokatorus lietojot līdz dzemdībām. Ja Amiptic lieto līdz dzemdībām, jaundzimušais pirmajās dzīves dienās rūpīgi jāuzrauga.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai dorzolamīds cilvēkam izdalās mātes pienā. Žurkām, kuras zīdīšanas periodā saņēma dorzolamīdu, pēcnācējiem novēroja samazinātu ķermeņa masas pieaugumu.

Bēta blokatori izdalās mātes pienā. Tomēr, lietojot terapeitiskas timolola acu pilienu devas, maz ticams, ka pienā izdalīsies pietiekams daudzums, lai zīdainim izraisītu klīniskus bēta blokādes simptomus. Par sistēmiskās uzsūkšanās mazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Ja nepieciešama ārstēšana ar Amiptic, barošana ar krūti nav ieteicama.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Iespējamās nevēlamās blakusparādības, piemēram, redzes miglošanās, var ietekmēt dažu pacientu spēju vadīt transportlīdzekļus un/vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Dorzolamīda/timolola klīniskajos pētījumos novērotas tādas pašas nevēlamas blakusparādības, par kurām agrāk ziņots dorzolamīda hidrohlorīda un/vai timolola maleāta lietošanas gadījumā.

Klīniskajos pētījumos 1035 pacientus ārstēja ar dorzolamīdu/timololu. Aptuveni 2,4% visu pacientu pārtrauca ārstēšanu ar šīm zālēm acu lokālu nevēlamo blakusparādību dēļ, aptuveni 1,2% visu pacientu pārtrauca lietošanu vietēju nevēlamu blakusparādību dēļ, kas liecināja par alerģiju vai paaugstinātu jutību (piemēram, plakstiņa iekaisums un konjunktivīts).

Tāpat kā citi vietēji lietoti oftalmoloģiski līdzekļi, dorzolamīds/timolols uzsūcas sistēmiskajā asinsritē. Tas var izraisīt nevēlamās blakusparādības, kas ir līdzīgas tām, kas novērotas sistēmisko bēta blokatoru lietošanas gadījumā. Sistēmisku NBP sastopamības biežums, vietēji lietojot oftalmoloģiskos līdzekļus, ir mazāks nekā pēc sistēmiskas lietošanas. Nevēlamo blakusparādību sarakstā iekļautas reakcijas, kas novērotas bēta blokatoru oftalmoloģisko preparātu grupas lietošanas gadījumā.

Par tālāk minētajām nevēlamajām blakusparādībām ziņots, lietojot dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdumu vai vienu no tā sastāvdaļām, klīnisko pētījumu laikā vai pēcreģistrācijas periodā:

ļoti bieži: (≥1/10), bieži: (≥1/100 – <1/10), retāk: (≥1/1000 – <1/100), reti: (≥1/10 000 – <1/1000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmu klasifikācija (MedDRA) Zāļu forma Ļoti bieži Bieži Retāk Reti Nav zināmi**
Imūnās sistēmas traucējumi Dorzolamīds/timolols       sistēmisku alerģisku reakciju pazīmes un simptomi, tostarp angioedēma, nātrene, nieze, izsitumi un anafilakse  
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums       alerģisku reakciju pazīmes un simptomi, tostarp angioedēma, nātrene, lokalizēti un ģeneralizēti izsitumi un anafilakse nieze
Vielmaiņas un uztures slimības Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums         hipoglikēmija
Psihiskie traucējumi Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums     depresija* bezmiegs*, nakts murgi*, atmiņas zudums  
Nervu sistēmas traucējumi Dorzolamīda hidrohlorīda acu pilieni, šķīdums   galvassāpes*   reibonis*, parestēzija*  
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums   galvassāpes* reibonis*, ģībonis* parestēzija*, myasthenia gravis pazīmju un simptomu pastiprināšanās, samazināta seksuālā tieksme*, cerebrovaskulāra epizode*, galvas smadzeņu išēmija  
Acu bojājumi Dorzolamīds/timolols dedzināšana un durstīšana paplašināti konjunktīvas asinsvadi (konjunktīvas hiperēmija), aizmiglota redze, radzenes erozija, acs nieze, asarošana      
Dorzolamīda hidrohlorīda acu pilieni, šķīdums   plakstiņa iekaisums*, plakstiņa kairinājums* iridociklīts* kairinājums, tostarp apsārtums*, sāpes*, kreveles uz plakstiņiem*, pārejoša tuvredzība (kas beidzās pēc terapijas pārtraukšanas), radzenes tūska*, acu hipotonija, dzīslenes atslāņošanās (pēc filtrācijas operācijas)*  
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums   acs kairinājuma pazīmes un simptomi, tostarp blefarīts*, keratīts*, samazināta radzenes jutība un sausas acis* redzes traucējumi, ieskaitot refrakcijas izmaiņas (atceļot miotisko terapiju dažos gadījumos)* plakstiņa noslīdēšana, redzes dubultošanās, dzīslenes atslāņošanās pēc filtrācijas operācijas * (informāciju par lietošanu skatīt “Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā” 4.4. apakšpunktā) nieze, asarošana, apsārtums, aizmiglota redze, radzenes erozija
Ausu un labirinta bojājumi Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums       troksnis ausīs*  
Sirds funkcijas traucējumi Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums     bradikardija* sāpes krūtīs*, sirdsklauves*, tūska*, aritmija*, sastrēguma sirds mazspēja*, sirds apstāšanās*, sirds blokāde atrioventrikulāra blokāde, sirds mazspēja
Asinsvadu sistēmas traucējumi Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums       hipotensija*, mijklibošana, Reino sindroms*, aukstas plaukstas un pēdas*  
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Dorzolamīds/timolols   sinusīts   elpas trūkums, elpošanas mazspēja, rinīts, reti - bronhu spazma  
Dorzolamīda hidrohlorīda acu pilieni, šķīdums       deguna asiņošana*  
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums     dispnoja* bronhu spazma (galvenokārt pacientiem ar esošu bronhospastisku slimību)*, elpošanas mazspēja, klepus*  
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Dorzolamīds/timolols disgeizija        
Dorzolamīda hidrohlorīda acu pilieni, šķīdums   slikta dūša*   rīkles kairinājums*, sausa mute  
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums     slikta dūša*, dispepsija* caureja, sausa mute* disgeizija, sāpes vēderā, vemšana
Ādas un zemādas audu bojājumi Dorzolamīds/timolols       kontaktdermatīts, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze  
Dorzolamīda hidrohlorīda acu pilieni, šķīdums       izsitumi*  
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums       alopēcia*, psoriāzes veida izsitumi vai psoriāzes pastiprināšanās* izsitumi uz ādas
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums       sistēmiskā sarkanā vilkēde, mialģija
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Dorzolamīds/timolols     urolitiāze    
Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums       Peironi (Peyronie) slimība*, samazināta seksuālā tieksme seksuāla disfunkcija
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Dorzolamīda hidrohlorīda acu pilieni, šķīdums   astēnija/ nogurums*      
Timolola maleāta acu pilieni, šķīdums     astēnija/ nogurums*    

*Šīs nevēlamās blakusparādības arī novērotas, lietojot dorzolamīda/timolola acu pilienus pēcreģistrācijas periodā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav pieejami dati par pārdozēšanu cilvēkiem nejaušas vai mērķtiecīgas iekšķīgas dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma lietošanas rezultātā.

Simptomi

Bijuši ziņojumi par nejaušu timolola maleāta acu pilienu pārdozēšanu, kas izraisīja sistēmisko bēta adrenoblokatoru iedarbībai līdzīgas nevēlamās blakusparādības, piemēram, reiboni, galvassāpes, elpas trūkumu, bradikardiju, bronhu spazmas un sirdsdarbības apstāšanos. Biežāk iespējamie simptomi dorzolamīda pārdozēšanas gadījumā ir elektrolītu līdzsvara traucējumi, acidozes rašanās un varbūt arī centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi.

Informācijas par nejaušu vai mērķtiecīgu dorzolamīda hidrohlorīda pārdozēšanu, cilvēkam to lietojot iekšķīgi, ir ierobežota. Iekšķīgas lietošanas gadījumā ziņots par miegainību. Vietējas lietošanas gadījumā ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: slikta dūša, reibonis, galvassāpes, nogurums, dīvaini sapņi un disfāgija (rīšanas traucējumi).

Ārstēšana

Ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai. Jākontrolē elektrolītu (īpaši kālija) līmenis serumā un asiņu pH. Pētījumi rāda, ka timololu nevar uzreiz izvadīt dialīzes ceļā.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretglaukomas līdzekļi un miotiskie līdzekļi, bēta adrenoreceptoru blokatori, timolols, tā kombinācijas. ATĶ kods: S01E D51

Darbības mehānisms

Dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdumā ir divas sastāvdaļas: dorzolamīda hidrohlorīds un timolola maleāts. Katra no šīm divām sastāvdaļām pazemina paaugstinātu intraokulāro spiedienu, mazinot acs iekšējā šķidruma sekrēciju, taču ar atšķirīgu darbības mehānismu starpniecību.

Dorzolamīda hidrohlorīds ir spēcīgs cilvēka karboanhidrāzes II inhibitors. Karboanhidrāzes inhibīcija acs ciliārajos procesos mazina acs iekšējā šķidruma sekrēciju, domājams, palēninot bikarbonāta jonu veidošanos ar izrietošu nātrija un šķidruma transporta mazināšanos. Timolola maleāts ir neselektīvs bēta adrenoreceptoru blokators. Precīzs timolola maleāta darbības mehānisms intraokulārā spiediena mazināšanā pašlaik vēl nav īsti noskaidrots, lai gan pētījumi ar fluoresceīnu un tonogrāfijas pētījumi rāda, ka galvenais darbības mehānisms varētu būt saistīts ar samazinātu acs iekšējā šķidruma veidošanos. Tomēr, dažos pētījumos tika novērota arī nedaudz lielāka šķidruma izdalīšanās. Šo abu vielu apvienotā iedarbība izraisa lielāku intraokulārā spiediena (IOS) pazeminājumu nekā katra viela, lietota atsevišķi.

Pēc vietējas lietošanas dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdums pazemina paaugstinātu intraokulāro spiedienu – neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav saistītīts ar glaukomu. Paaugstināts intraokulārais spiediens ir nozīmīgs riska faktors redzes nerva bojājuma un glaukomai raksturīgā redzes lauka zuduma patoģenēzē.

Dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdums pazemina intraokulāro spiedienu, neradot bieži sastopamās miotisko līdzekļu nevēlamās blakusparādības, piemēram, “vistas aklumu”, akomodācijas spazmas un zīlītes sašaurināšanos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskā iedarbība

Veikti līdz 15 mēnešus ilgi klīniskie pētījumi, lai salīdzinātu dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma, lietota divas reizes dienā (no rīta un vakarā), IOS pazeminošo iedarbību ar atsevišķi un vienlaikus lietotu 0,5% timolola un 2,0% dorzolamīda šķīdumu pacientiem ar glaukomu vai okulāru hipertensiju, kuriem vienlaicīga terapija pētījumos tika uzskatīta par izmantojamu. Tie bija gan neārstēti pacienti, gan pacienti, kuriem timolola monoterapija nenodrošināja nepieciešamo iedarbību. Vairums pacientu pirms iekļaušanas pētījumā tika ārstēti ar vietēji lietojamiem bēta blokatoriem monoterapijas veidā. Kombinēto pētījumu analīzē dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma, lietota divreiz dienā, IOS pazeminošā iedarbība bija labāka nekā monoterapijai ar 2% dorzolamīda šķīdumu trīsreiz dienā, vai 0,5% timolola šķīdumu divreiz dienā. Dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma, lietota divreiz dienā, IOS pazeminošā iedarbība bija tāda pati kā vienlaicīgai terapijai ar dorzolamīdu divreiz dienā un timololu divreiz dienā. Dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma, lietota divreiz dienā, IOS pazeminošā iedarbība tika pierādīta, nosakot dažādos laika posmos dienas laikā, un šī iedarbība saglabājās ilgstošas lietošanas laikā.

Pediatriskā populācija

Veikts 3 mēnešu kontrolēts pētījums ar primāro mērķi pierādīt 2% dorzolamīda hidrohlorīda acu šķīduma lietošanas drošumu bērniem līdz 6 gadu vecumam. Šajā pētījumā 30 pacienti, kas bija jaunāki par 6 gadiem un vismaz 2 gadus veci un kuru IOS nebija pietiekami kontrolēts ar dorzolamīda vai timolola monoterapiju, saņēma dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīdumu pētījuma atklātā fāzē. Efektivitāte šiem pacientiem nav pierādīta. Šai mazajai pacientu grupai dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma lietošanai divreiz dienā kopumā bija laba panesamība, 19 pacientiem pabeidzot ārstēšanas periodu un 11 pacientiem to pārtraucot operācijas, zāļu maiņas vai cita iemesla dēļ.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Dorzolamīda hidrohlorīds

Atšķirībā no perorālajiem karboanhidrāzes inhibitoriem, vietēja dorzolamīda hidrohlorīda lietošana ļauj aktīvajai vielai iedarboties tieši acī, lietojot ievērojami mazākas devas, un, tāpēc sistēmiskā iedarbība ir mazāka. Klīniskajos pētījumos tas izraisīja IOS pazemināšanos bez skābju-sārmu līdzsvara traucējumiem vai elektrolītu daudzuma pārmaiņām, kas raksturīgas perorālo karboanhidrāzes inhibitoru lietošanas gadījumā.

Lietojot vietēji, dorzolamīds nokļūst sistēmiskajā asinsritē. Lai novērtētu sistēmiskas karboanhidrāzes inhibīcijas potenciālu pēc vietējas lietošanas, noteica aktīvas vielas un metabolīta koncentrāciju eritrocītos un plazmā, kā arī karboanhidrāzes (KA) inhibīciju eritrocītos. Dorzolamīds ilgstošas lietošanas laikā uzkrājas eritrocītos, jo selektīvi saistās ar KA-II, saglabājoties ļoti mazai brīvas aktīvās vielas koncentrācijai plazmā. Lai gan no sākotnējās aktīvās vielas veidojas viens N-dezetil metabolīts, kas KA-II aktivitāti nomāc vājāk nekā sākotnējā aktīvā viela, bet tas inhibē arī vēl vienu mazāk aktīvu izoenzīmu (KA-I). Šis metabolīts arī uzkrājas eritrocītos, kur tas galvenokārt saistās ar KA-I. Dorzolamīdam ir raksturīga vidēja saistība ar plazmas proteīniem (aptuveni 33 %), un tā eliminācija galvenokārt notiek neizmainītā formā kopā ar urīnu. Kopā ar urīnu notiek arī metabolīta ekskrēcija. Pēc lietošanas pārtraukšanas dorzolamīds no eritrocītiem tiek izskalots nelineārā veidā, tāpēc aktīvās vielas koncentrācija sākumā samazinās strauji, kam seko lēnākas eliminācijas fāze ar aptuveni četrus mēnešus ilgu eliminācijas pusperiodu.

Pēc perorālas dorzolamīda lietošanas, lai simulētu maksimālo sistēmiskās iedarbības intensitāti pēc ilgstošas vietēji lietojamas orftalmoloģiskās zāļu formas lietošanas, stabila vielas koncentrācija tika sasniegta 13 nedēļās. Stabilas koncentrācijas apstākļos plazmā nebija konstatējama ne brīvā aktīvā viela, ne tās metabolīti. Eritrocītos KA inhibīcijas pakāpe bija zemāka nekā tā, no kuras būtu sagaidāma farmakoloģiskā iedarbība uz nieru funkciju vai elpošanu. Līdzīgi farmakokinētiskie rezultāti ir novēroti pēc ilgstošas vietējas dorzolamīda hidrohlorīda lietošanas. Lai gan dažiem gados vecākiem pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais CrCl 30 – 60 ml/min) eritrocītos konstatēta lielāka metabolīta koncentrācija, šie konstatētie fakti nebija saistīti ar nozīmīgām karboanhidrāzes aktivitātes nomākuma atšķirībām un klīniski nozīmīgām sistēmiskām nevēlamām blakusparādībām.

Timolola maleāts

Aktīvās vielas koncentrācijas plazmā pētījumā sešām pētāmajām personām timolola sistēmisko iedarbību noteica pēc timolola maleāta 0,5% acu pilienu vietējas lietošanas divreiz dienā. Vidējā maksimālā koncentrācija plazmā pēc rīta devas bija vidēji 0,46 ng/ml un pēc pēcpusdienas devas tā bija 0,35 ng/ml.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Atsevišķo aktīvo vielu okulārās un sistēmiskās lietošanas drošuma profils ir labi zināms.

Dorzolamīds

Trušiem, ievadot mātītēm organismam toksisku dorzololamīda devu, saistītu ar metabolisku acidozi, tika novērotas skriemeļu malformācijas.

Timolols

Pētījumos ar dzīvniekiem teratogēna iedarbība nav novērota.

Turklāt dzīvniekiem pēc vietējas dorzolamīda hidrohlorīda un timolola maleāta acu šķīduma lietošanas, kā arī pēc vienlaicīgas dorzolamīda hidrohlorīda un timolola maleāta lietošanas nevēlamas blakusparādības acīs nav novērotas. Abu sastāvdaļu in vitro un in vivo veikto pētījumu laikā iespējama mutagenitāte nav konstatēta. Tādēļ pēc terapeitisku dorzolamīda/timolola acu pilienu šķīduma devu lietošanas nozīmīgs risks cilvēka drošībai nav paredzams.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Hidroksietilceluloze

Nātrija citrāts (E331)

Nātrija hidroksīds (E524) (pH korekcijai)

Benzalkonija hlorīds

Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Pēc pirmās atvēršanas: 28 dienas

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Balta, necaurspīdīga, vidēja blīvuma polietilēna pudelīte oftalmoloģiskai lietošanai ar piekausētu ZBPE pilinātāja galu un ABPE uzskrūvējamu vāciņu, kas piekausēts tā, ka par atvēršanu liecina bojājums, kartona kastītē.

Iepakojuma lielums: 1, 3 vai 6 pudelītes ar 5 ml katrā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19, Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański

Polija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13-0099

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

24.04.2013

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS