Ameluz

Gels

Ameluz

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/11/740/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/11/740/001

Ražotājs

Biofrontera Pharma GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

14-DEC-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

78 mg/g

Zāļu forma

Gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biofrontera Bioscience GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ameluz 78 mg/g gels
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viens grams (g) gela satur 78 mg 5-aminolevulīnskābes (hidrohlorīda veidā) (5-Aminolaevulinic acid).
Palīgvielas ar zināmu iedarbību Viens grams gela satur 2,4 mg nātrija benzoāta (E211), 3 mg sojas pupiņu fosfatidilholīna un 10 mg propilēnglikola. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Gels.
Baltas līdz iedzeltenas krāsas gels.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Vieglas līdz vidēji smagas sejas un galvas matainās daļas starojuma keratozes (keratosis actinica) (1.– 2. pakāpe pēc Olsena (Olsen klasifikācija, skatīt 5.1. apakšpunktu) un reģionālas audu ļaundabīgas transformācijas ārstēšana pieaugušajiem. Virspusējas un/vai nodulāras bazālo šūnu karcinomas, kas nav piemērota ķirurģiskai ārstēšanai iespējamas ar ārstēšanu saistītas saslimstības un/vai slikta kosmētiskā iznākuma dēļ, ārstēšana pieaugušajiem.
4.2. Devas un lietošanas veids
Ameluz drīkst lietot tikai tāda ārsta, medmāsas vai cita veselības aprūpes speciālista uzraudzībā, kuram ir pieredze fotodinamiskās terapijas izmantošanā. Devas pieaugušajiem
Starojuma keratozes (SK) ārstēšanai jānozīmē viens fotodinamiskās terapijas kurss (ar dienas gaismu vai sarkanās gaismas spuldzi) vienam vai vairākiem bojājumiem vai visiem audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem (laukumi uz ādas, kuros vairākus starojuma keratozes bojājumus ieskauj starojuma un saules izraisīti bojājumi ierobežotā reģionā). Starojuma keratozes bojājumi vai reģioni jānovērtē trīs mēnešus pēc ārstēšanas. Ārstētie bojājumi vai reģioni, kas pēc 3 mēnešiem nav pilnībā izārstēti, jāārstē atkārtoti.
Bazālo šūnu karcinomas (BŠK) ārstēšanai jānozīmē divi fotodinamiskās terapijas kursi sarkanās gaismas spuldzi vienam vai vairākiem bojājumiem, starp kursiem jābūt aptuveni vienu nedēļu ilgam pārtraukumam. Bazālo šūnu karcinomas bojājumi jānovērtē trīs mēnešus pēc pēdējā ārstēšanas kursa. Ārstētie bojājumi, kas pēc 3 mēnešiem nav pilnībā izārstēti, jāārstē atkārtoti.
2

Pediatriskā populācija
Ameluz nav paredzēts lietošanai bērniem. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Ameluz ir paredzēts lietošanai uz ādas.
SK, audu ļaundabīgas transformācijas reģionu un BŠK ārstēšana ar sarkanās gaismas spuldzi:
a) bojājumu sagatavošana: pirms Ameluz lietošanas visi bojājumi rūpīgi jānoslauka ar etilspirtā vai izopropilspirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Rūpīgi jānoņem zvīņas un kreveles un visas virsmas viegli jāpadara nedaudz nelīdzenas. Jārīkojas uzmanīgi, lai neizraisītu asiņošanu. Nodulārās BŠK bojājumi bieži ir pārklāti ar neskartu epidermas keratīna slāni, kas jānoņem. Atklātie audzēja audi jānoņem uzmanīgi, neveicot ekscīzijas ārpus audzēja robežām;
b) gēla lietošana: Ameluz jāuzklāj uz bojājuma laukuma vai visiem audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem ar laukumu aptuveni 20 cm2 ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Ar gelu jāpārklāj bojājumi vai visi reģioni un aptuveni 5 mm apkārtējās ādas apmēram 1 mm biezā slānī. Gelam jāļauj nožūt aptuveni 10 minūtes, pēc tam ārstētajam apvidum uzliek gaismu necaurlaidīgu pārsēju. Pēc trīs stundas ilgas inkubācijas pārsējs jānoņem un gela paliekas jānoslauka. Gelu var uzklāt uz veselas ādas ap bojājumiem, bet jāizvairās no lietošanas acu, nāsu, mutes, ausu vai gļotādu tuvumā (jāsaglabā 1 cm liels attālums). Jāizvairās no Ameluz tiešas saskares ar acīm vai gļotādām. Ja notikusi nejauša saskare, gelu ieteicams noskalot ar ūdeni;
c) apgaismošana: uzreiz pēc bojājumu notīrīšanas visu ārstējamo apvidu apgaismo ar sarkanās gaismas spuldzi ar šauru spektru aptuveni 630 nm un gaismas devu aptuveni 37 J/cm2 vai ar plašāku un nepārtrauktu spektru robežās no 570 līdz 670 nm ar gaismas devu no 75 līdz 200 J/cm2. Ir svarīgi nodrošināt pareizas gaismas devas izmantošanu. Gaismas devu nosaka tādi faktori kā gaismas lauka izmērs, attālums starp spuldzi un ādas virsmu, kā arī apgaismošanas laiks. Šie faktori mainās atkarībā no spuldzes veida. Ja ir pieejams piemērots detektors, izmantotā gaismas deva ir jākontrolē. Apgaismošanas laikā spuldze jānovieto no ādas tādā attālumā, kāds norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Labāku ārstēšanas rezultātu sasniegšanai ieteicams izmantot šaura spektra spuldzi. Var apsvērt simptomātisku īslaicīgu lokālu blakusparādību ārstēšanu. Ja pacients šaura spektra gaismas avotus nepanes, var izmantot plašāku un nepārtrauktu spektru (skatīt 4.8 un 5.1 apakšpunktu). Skatīt arī 6.6 apakšpunktu.
SK un audu ļaundabīgas transformācijas reģionu ārstēšana ar dienas gaismu:
a) apsvērumi pirms ārstēšanas: ārstēšana ar dienas gaismu jāizmanto tikai tādā gadījumā, ja laika apstākļi ir piemēroti, lai varētu divas stundas komfortabli uzturēties ārpus telpām (temperatūra > 10 °C). Ja laiks ir lietains vai ir iespējams lietus, ārstēšanu ar dienas gaismu jāatliek.
b) bojājumu sagatavošana: 15 minūtes pirms bojājuma ārstēšanas jāuzklāj saules aizsargkrēms, lai aizsargātu ādu no saules iedarbības. Drīkst izmantot tikai saules aizsargkrēmus ar ķīmiskajiem filtriem, kuru SPF ir 30 vai lielāks. Nerīkst izmantot saules aizsargkrēmus ar mehāniskajiem filtriem, piemēram, titāna dioksīdu, cinka oksīdu u.c., jo tie kavē gaismas absorbciju un tādējādi var mazināt iedarbību. Pirms Ameluz lietošanas visi bojājumi rūpīgi jānoslauka ar etilspirtā vai izopropilspirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Rūpīgi jānoņem zvīņas un kreveles, un visas virsmas viegli jāpadara nedaudz nelīdzenas. Jārīkojas uzmanīgi, lai neizraisītu asiņošanu;
c) gēla lietošana: Ameluz jāuzklāj plānā slānī uz bojājuma laukuma vai visiem audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Ar gelu jāpārklāj bojājumi vai visi reģioni un aptuveni 5 mm apkārtējās ādas. Necaurlaidīgs pārsējs nav nepieciešams. Gelu var uzklāt uz veselas ādas ap bojājumiem, bet jāizvairās no lietošanas acu, nāsu, mutes, ausu vai gļotādu tuvumā (jāsaglabā 1 cm liels attālums). Jāizvairās no Ameluz tiešas
3

saskares ar acīm vai gļotādām. Ja notikusi nejauša saskare, gelu ieteicams noskalot ar ūdeni. Gelu nedrīkst noņemt visas dienas gaismas FDT laikā;
d) SK ārstēšana ar apgaismošanu ar dienas gaismu: ja laika apstākļi ir piemēroti (skatīt a) apakšpunktu „Apsvērumi pirms ārstēšanas”), pacientiem jādodas ārā 30 minūšu laikā pēc gela uzklāšanas un pilnā dienas gaismā jāuzturas 2 stundas pēc kārtas. Karstā laikā drīkst uzturēties ēnā. Ja uzturēšanās ārā tiek pārtraukta, zaudētais laiks jākompensē ar ilgāku apgaismošanas laiku. Gela pārpalikumus noņem pēc gaismas terapijas beigām.
Bojājumi vēlreiz jānovērtē pēc trīs mēnešiem, kad var atkārtoti ārstēt atlikušos bojājumus vai reģionus. BŠK bojājumu atbildes reakciju uz ārstēšanu ieteicams apstiprināt, histoloģiski izmeklējot biopsijas materiālu, ja to uzskata par nepieciešamu. Pēc tam ieteicama stingra BŠK klīniskā uzraudzība ar histoloģisko izmeklēšanu, ja nepieciešams.
4.3. Kontrindikācijas
• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, porfirīniem, soju vai zemesriekstiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
• Porfīrija.
• Diagnosticētas dažādas patoģenēzes un sastopamības biežuma fotodermatozes, piemēram, tādi vielmaiņas traucējumi kā aminoacidūrija, tādi idiopātiski vai imunoloģiski traucējumi kā polimorfiska reakcija uz gaismu, tādi ģenētiski traucējumi kā xeroderma pigmentosum un slimības, kuras ierosina vai pastiprina saules iedarbība, piemēram, lupus erythematoides vai phemphigus erythemtoides.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pārejošas vispārējas amnēzijas (PVA) risks Ļoti retos gadījumos fotodinamiskā terapija (FDT) var būt pārejošas vispārējas amnēzijas riska faktors. Lai gan precīzs attīstības mehānisms nav zināms, ar FDT saistītais stress un sāpes var palielināt pārejošas amnēzijas risku. Ja parādās amnēzija, FDT nekavējoties jāpārtrauc (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Imūnsupresantu lietošana Tā kā FDT iedarbībai svarīga ir iekaisuma atbildes reakcija, pētījumos, kuros noteica Ameluz efektivitāti un drošumu, netika iekļauti pacienti, kuri saņēma ārstēšanu ar imūnsupresantiem. Pieredzes par Ameluz lietošanu pacientiem, kuri lieto imūnsupresantus, nav. Tāpēc nav ieteicama imūnsupresantu lietošana Ameluz terapijas laikā.
Ameluz nedrīkst lietot uz asiņojošiem bojājumiem Pirms gela lietošanas jāapstādina jebkura asiņošana. Nav pieredzes par Ameluz lietošanu pacientiem ar iedzimtiem vai iegūtiem asinsreces traucējumiem. Ar šiem pacientiem jārīkojas īpaši piesardzīgi, lai neizraisītu asiņošanu bojājuma sagatavošanas laikā (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Gļotādu un acu kairinājuma risks Ameluz var izraisīt gļotādu vai acu kairinājumu. Palīgviela nātrija benzoāts var būt vājš ādas, acu un gļotādu kairinātājs. Propilēnglikols var izraisīt kairinājumu. Īpaša piesardzība jāievēro, lai izvairītos no Ameluz nokļūšanas acīs vai gļotādās. Ja notikusi nejauša saskare, apvidus jānoskalo ar ūdeni.
Ameluz nedrīkst lietot uz ādas apgabaliem, ko skārušas citas slimības vai tetovējumi. Ārstēšana var neizdoties vai tās vērtējums var būt sliktāks, ja ārstētajā apvidū ir kāda ādas slimība (ādas iekaisums, lokalizēta infekcija, psoriāze, ekzēma un ļaundabīgi ādas audzēji), kā arī tetovējums. Pieredzes par šo zāļu lietošanu šādos gadījumos nav.
4

Ameluz īslaicīgi palielina fototoksicitāti UV terapija jāpārtrauc pirms ārstēšanas. Piesardzības nolūkā jāizvairās no saules iedarbības uz ārstētajām bojājumu vietām un apkārtējo ādu aptuveni 48 stundas pēc ārstēšanas. Lietošana vienlaikus ar zālēm, kurām var būt fototoksiska vai fotoalerģiska ietekme, piemēram, divšķautņu asinszāli, grizeofulvīnu, tiazīdu grupas diurētiskiem līdzekļiem, sulfanilurīnvielas preparātiem, fenotiazīniem, sulfanilamīdiem, hinoloniem un tetraciklīniem, var pastiprināt fototoksisko reakciju pret fotodinamisko terapiju.
Alerģiskas reakcijas risks Ameluz satur sojas pupiņu fosfatidilholīnu, un to nedrīkst lietot pacientiem, kuriem ir diagnosticēta alerģija pret zemesriekstiem vai soju (skatīt 4.3. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Pēc lokālas lietošanas Ameluz nepaaugstina 5-aminolevulīnskābes vai protoporfirīna IX koncentrāciju plazmā. Mijiedarbības pētījumi nav veikti.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Dati par 5-aminolevulīnskābes lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no Ameluz lietošanas grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai 5-aminolevulīnskābe/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam bērnam. Pēc Ameluz terapijas barošana ar krūti ir jāpārtrauc uz 12 stundām.
Fertilitāte Dati par 5-aminolevulīnskābes ietekmi uz fertilitāti nav pieejami.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Ameluz neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Ameluz klīniskajos pētījumos lokālas ādas reakcijas gela uzklāšanas vietā novēroja vairumam pacientu, kuriem tika ārstēta starojuma keratoze un bazālo šūnu karcinoma. Tas ir sagaidāms, jo fotodinamiskās terapijas pamatprincips ir saistīts ar protoporfirīna IX fototoksisko ietekmi. Protoporfirīns IX tiek sintezēts no aktīvās vielas 5-aminolevulīnskābes. Biežākās pazīmes un simptomi ir kairinājums, apsārtums, sāpes un tūska gela uzklāšanas vietā. Šo reakciju intensitāte ir atkarīga no fotodinamiskajai terapijai izmantotā apgaismošanas veida. Reakciju pastiprināšanās bija saistīta ar ātrāku bojājumu izzušanu, izmantojot šaura spektra spuldzi (skatīt 5.1. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, it īpaši sāpes, bija mazāk izteiktas, ja Ameluz lietoja kombinācijā ar dienas gaismas FDT. Lielākā daļa nevēlamo blakusparādību rodas apgaismošanas laikā vai neilgi pēc tam. Simptomi parasti ir viegli vai vidēji smagi (pētnieka vērtējums četru punktu skalā) un lielākajā daļā gadījumu ilgst 1– 4 dienas, tomēr dažos gadījumos tie var saglabāties 1–2 nedēļas vai ilgāk. Retos gadījumos nevēlamo blakusparādību dēļ apgaismošana bija jāpārtrauc uz laiku vai pastāvīgi.
5

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk norādīta nevēlamo blakusparādību sastopamība 574 pacientiem, kuri galvenajos klīniskajos pētījumos saņēma fotodinamisko terapiju ar Ameluz. Neviena no šīm nevēlamajām blakusparādībām nebija nopietna. Tabulā iekļautas arī nopietnas nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēcreģistrācijas periodā. Biežums ir definēts kā ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz < 1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000) un nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula. Saistīto nevēlamo blakusparādību (adverse drug reactions, ADR) kopsavilkums par kurām

ziņojuši pacienti, kuri ārstēti ar fotodinamisko terapiju ar 5-aminolevulīnskābi

Orgānu sistēmu grupa

Biežums Blakusparādība

Infekcijas un infestācijas

Retāk

Lietošanas vietā: pustulas Ārpus lietošanas vietas: strutojoši izsitumi

Psihiskie traucējumi

Retāk

Nervozitāte

Bieži

Galvassāpes

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Pārejoša vispārēja amnēzija (tostarp apjukums un dezorientācija)*, dizestēzija

Acu bojājumi

Retāk

Plakstiņu tūska, neskaidra redze, redzes traucējumi

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Tulznas, sausa āda, petēhijas

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Retāk Ļoti bieži

Vispārīgi traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Retāk

Traumas, saindēšanās un ar

manipulācijām saistītas

Retāk

komplikācijas

Asinsvadu sistēmas traucējumi Retāk

* Pēcreģistrācijas perioda dati.

1 Šī reakcija rodas arī pirms apgaismošanas.

Muguras sāpes
Lietošanas vietā: eritēma, sāpes (tostarp dedzinošas sāpes), kairinājums, nieze, tūska, kreveles, lobīšanās, sacietējums, parestēzija Lietošanas vietā: vezīkulas, izdalījumi, erozija, reakcija, nepatīkama sajūta, hiperalgēzija, asiņošana, siltuma sajūta Lietošanas vietā: krāsas pārmaiņas, čūlas, tūska, iekaisums, paaugstināta jutība*1 Ārpus lietošanas vietas: drebuļi, karstuma sajūta, drudzis, sāpes, nogurums, čūla
Izdalījumi no brūces
Karstuma viļņi

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšana pēc lokālas lietošanas nav raksturīga un klīniskos pētījumos nav novērota. Ja Ameluz tiek nejauši norīts, sistēmiska toksicitāte nav raksturīga. Tomēr ieteicams ārstēto apvidu pasargāt no saules iedarbības 48 stundas un veikt novērošanu.

6

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzeklis, sensibilizatori, ko izmanto fotodinamiskā/staru terapijā, ATĶ kods: L01XD04

Darbības mehānisms

Pēc 5-aminolevulīnskābes (ALA) lokālas lietošanas šī viela tiek metabolizēta par protoporfirīnu IX, fotoaktīvu savienojumu, kas uzkrājas intracelulāri ārstētajos starojuma keratozes un bazālo šūnu karcinomas bojājumos. Protoporfirīnu IX aktivizē apgaismošana ar piemērota viļņu garuma un enerģijas sarkano gaismu. Skābekļa klātbūtnē veidojas reaģējoši skābekļa paveidi. Tie izraisa šūnu sastāvdaļu bojājumu un iznīcina mērķa šūnas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Starojuma keratozes (SK) un audu ļaundabīgas transformācijas reģionu ārstēšana

Ameluz efektivitāti un drošumu starojuma keratozes (SK) ārstēšanā vērtēja 696 klīniskos pētījumos iesaistītiem pacientiem. III fāzes klīniskajā pētījumā kopumā 436 pacienti tika ārstēti ar Ameluz. Visiem pacientiem bija vismaz 4 viegli līdz vidēji smagi starojuma keratozes bojājumi uz sejas un/vai galvas matainajā daļā. Lietošanas vietas sagatavošanas procedūra un inkubācijas ilgums bija atbilstošs 4.2 apakšpunktā sniegtajam aprakstam. Ja bojājumi vai kancerogenitātes reģioni 12 nedēļas pēc sākotnējās terapijas nebija pilnībā izzuduši, tos ārstēja otrreiz pēc identiskas shēmas.

Nejaušinātā, novērotājam maskētā klīniskā pētījumā ar 571 SK pacientu un sešu un 12 mēnešus ilgu novērošanas periodu pārbaudīja Ameluz fotodinamiskās terapijas līdzvērtību komerciāli reģistrētam krēmam, kas satur 16 % metilaminolevulināta (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoāta]), un pārākumu salīdzinājumā ar placebo. Sarkanās gaismas avots bija šaura gaismas spektra spuldze (Aktilite CL 128 vai Omnilux PDT) vai spuldze ar plašāku un nepārtrauktu gaismas spektru (Waldmann PDT 1200 L, Hydrosun Photodyn 505 vai 750) Primārais mērķa rādītājs bija pilnīga bojājumu izzušana pacientam 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Ameluz (78,2 %) bija nozīmīgi efektīvāks nekā MAL (64,2 %, [97,5 % ticamības intervāls: 5,9; ∞]) un placebo (17,1 %, [95 % ticamības intervāls: 51,2; 71,0]). Kopējais bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz (90,4 %), bija lielāks, nekā lietojot MAL (83,2 %) un placebo (37,1 %). Bojājumu izzušanas rādītāji un panesamība bija atkarīgi no apgaismošanas avota. Turpmāk tabulā norādīta efektivitāte un nevēlamās blakusparādības – īslaicīgas sāpes un apsārtums, kas rodas zāļu lietošanas vietā fotodinamiskās terapijas laikā ar dažādiem gaismas avotiem:

2.a tabula. SK ārstēšanas efektivitāte un nevēlamās blakusparādības (pārejošas sāpes un eritēma), kas

rodas lietošanas vietā fotodinamiskās terapijas laikā ar dažādiem gaismas avotiem

Gaismas Zāles Kopējais pacientu Apsārtums lietošanas vietā Sāpes lietošanas vietā (%)

avots

skaits,

(%)

kuriem izzuduši viegls mērens stiprs vieglas mērenas stipras

bojājumi (%)

Šaura

Ameluz

85

13

43

35

12

33

46

spektra

MAL

68

18

43

29

12

33

48

Plaša

Ameluz

72

32

29

6

17

25

5

spektra

MAL

61

31

33

3

20

23

8

Klīnisko efektivitāti atkārtoti vērtēja novērošanas vizītēs sešus un 12 mēnešus pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Recidīvu biežums pēc 12 mēnešiem Ameluz grupā bija nedaudz mazāks (41,6 %, [95 % ticamības intervāls: 34,4; 49,1]), salīdzinot ar MAL (44,8 %, [95 % ticamības intervāls: 36,8; 53,0]), un atkarīgs no apgaismošanai izmantotā gaismas spektra, labāku rezultātu sasniedzot ar šaura spektra spuldzēm. Pirms lēmuma par fotodinamiskās terapijas uzsākšanu jāņem vērā, ka bojājumu pilnīgas izzušanas varbūtība 12 mēnešus pēc pēdējās terapijas pacientiem bija

7

53,1 % vai 47,2 %, ārstējot ar Ameluz, un 40,8 % vai 36,3 %, ārstējot ar MAL attiecīgi ar šaura spektra spuldzēm vai visiem spuldžu veidiem. Varbūtība, ka Ameluz grupas pacientiem būs nepieciešams tikai viens ārstēšanas kurss un 12 mēnešus pēc fotodinamiskās terapijas bojājumi būs pilnībā izzuduši, bija 32,3 %, bet pacientiem MAL grupā vidēji 22,4 %, izmantojot visu veidu spuldzes.

Kosmētiskais rezultāts, ko novērtēja 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas (neiekļaujot pacientus, kuriem sākotnējais kopējais vērtējums bija 0) bija: ļoti labs vai labs 43,1 % pacientu Ameluz grupā, 45,2 % MAL grupā un 36,4 % placebo grupā; un neapmierinošs vai sliktāks attiecīgi 7,9 %, 8,1 % un 18,2 % pacientu.

Nejaušinātā, dubultmaskētā klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās 122 SK pacienti, Ameluz salīdzināja arī ar placebo terapiju. Sarkanās gaismas avots izstaroja šauru spektru aptuveni 630 nm pie gaismas devas 37 J/cm2 (Aktilite CL 128) vai plašāku un nepārtrauktu spektru robežās no 570 līdz 670 nm pie gaismas devas 170 J/cm2 (Photodyn 750). Primārais mērķa kritērijs bija pilnīga bojājumu izzušana pacientam 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Fotodinamiskā terapija ar Ameluz (66,3 %) bija nozīmīgi efektīvāka nekā lietojot placebo (12,5 %, p < 0,0001). Kopējais bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz (81,1 %), bija lielāks nekā lietojot placebo (20,9 %). Bojājumu izzušanas rādītājs un panesamība bija atkarīga no apgaismošanas avota, labākus rezultātus sasniedzot ar šaura spektra gaismas avotu. Klīniskā efektivitāte saglabājās sešu un 12 mēnešu novērošanas periodā pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Pirms lēmuma par fotodinamiskās terapijas uzsākšanu jāņem vērā, ka bojājumu pilnīgas izzušanas varbūtība ar Ameluz ārstētiem pacientiem 12 mēnešu pēc pēdējās terapijas bija 67,5 % vai 46,8 % attiecīgi ar šaura spektra spuldzēm vai visiem spuldžu veidiem. Varbūtība, ka būs nepieciešams tikai viens ārstēšanas kurss ar Ameluz un bojājumi pēc 12 mēnešiem būs pilnībā izzuduši, bija vidēji 34,5 %, izmantojot visu veidu spuldzes.

2.b tabula. SK ārstēšanas efektivitāte un nevēlamās blakusparādības (pārejošas sāpes un eritēma), kas

rodas lietošanas vietā fotodinamiskās terapijas laikā ar dažādiem gaismas avotiem

Gaismas avots Zāles Kopējais pacientu skaits, Apsārtums lietošanas Sāpes lietošanas

kuriem izzuduši bojājumi

vietā (%)

vietā (%)

(%)

viegls mērens stiprs vieglas mērenas stipras

Šaura spektra Ameluz

87

26 67 7 30 35 16

Plaša spektra Ameluz

53

47 19 0 35 14

0

Abos SK pētījumos bojājumu izzušanas rādītājs pēc apgaismošanas ar šaura gaismas spektra ierīcēm bija lielāks, bet traucējumu lietošanas vietā (piemēram, īslaicīgu sāpju, apsārtuma) sastopamība un izteiktība pacientiem, kuriem apgaismošana veikta ar šīm ierīcēm, palielinājās (skatīt tabulas iepriekš un 4.8 apakšpunktu).

Kosmētisko rezultātu kā ļoti labu vai labu novērtēja 47,6 % pacientu Ameluz grupā salīdzinājumā ar 25,0 % pacientu placebo grupā. Neapmierinošu vai sliktāku kosmētisko rezultātu konstatēja 3,8% pacientu Ameluz grupā un 22,5 % pacientu placebo grupā.

Reģionālo audu ļaundabīgo transformāciju raksturo ādas laukums, kurā atrodas vairāki starojuma
keratozes bojājumi, kuru pamatā vai kuriem apkārt ir starojuma bojājums (jēdziens pazīstams kā „reģionālā audu ļaundabīgā transformācija” vai „pārmaiņas reģionā”); bojājumu apmērs var nebūt vizuāli redzams vai fizikālā pārbaudē ievērojams. Trešajā, nejaušinātajā, dubultmaskētajā klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās 87 pacienti, Ameluz un placebo salīdzināja visiem terapijas reģioniem (audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem), kuros bija 4 līdz 8 starojuma keratozes bojājumi ar maksimālo laukumu 20 cm2. Sarkanās gaismas avots izstaroja šauru spektru aptuveni 635 nm pie gaismas devas 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Ameluz uzrādīja lielāku efektivitāti nekā placebo bojājumu izzušanas rādītājos pacientam (attiecīgi 90,9 %, salīdzinot ar 21,9 %, Ameluz salīdzinot ar placebo; p < 0,0001) un pilnīgas bojājuma izzušanas rādītājos (attiecīgi 94,3 %, salīdzinot ar 32,9 %; p < 0,0001), kad tika veikta kontrole 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. 96,9 % pacientu ar starojuma keratozes bojājumiem uz sejas vai pieres izzuda visi bojājumi; 81,8 % pacientu ar starojuma keratozes bojājumiem galvas matainajā daļā bojājumi izzuda pilnībā. Pēc Ameluz un placebo terapijas viegla smaguma bojājumi izzuda attiecīgi 99,1 %, salīdzinot ar 49,2 %, un vidēja smaguma intensitātes bojājumi izzuda 91,7 %, salīdzinot ar 24,1 %. Tikai pēc 1 fotodinamiskās

8

terapijas reizes, pilnīgu bojājumu izzušanu pacientam novēroja 61,8 %, salīdzinot ar 9,4%, un pilnīgu bojājumu izzušanu novēroja 84,2 %, salīdzinot ar 22,0 %, attiecīgi Ameluz un placebo terapijai.

6 un 12 mēnešu novērošanas periodā pēc pēdējās PDT klīniskā efektivitāte saglabājās. 6 mēnešus pēc Ameluz terapijas 6,2 % gadījumos novēroja recidīvu un pēc 12 mēnešiem to novēroja vēl papildu 2,9 % gadījumos (placebo: 1,9 % gadījumos pēc 6 mēnešiem un pēc 12 mēnešiem to novēroja vēl papildus 0 % gadījumos). Bojājumu recidīvu rādītājs pacientam bija 24,5 % un 14,3 % pēc 6 mēnešiem, un papildus 12,2 % un 0 % pēc 12 mēnešiem, attiecīgi Ameluz un placebo.

Šajā pētījumā lietotā reģionālā terapija atļāva veikt ādas kvalitātes izmaiņu novērtējumu sākotnēji, 6 un 12 mēnešus pēc pēdējās PDT, izvērtējot izmaiņas pēc bojājumu smaguma. Procentuālais pacientu skaits ar ādas bojājumiem pirms PDT un 12 mēnešus pēc PDT ir norādīts zemāk tabulā. Visi ādas kvalitātes parametri terapijas apvidū 12 mēnešu novērošanas periodā nepārtraukti uzlabojās.

3a. tabula. Ādas kvalitātes parametri ārstētajā zonā 12 mēnešu novērošanas periodā

Ādas bojājuma
veids

Bojājuma smagums

AMELUZ

Placebo

Pirms PDT (%) 12 mēnešus pēc Pirms PDT (%) 12 mēnešus pēc

PDT (%)

PDT (%)

Raupjums/ Nebija

15

72

11

58

sausums/ Viegla

50

26

lobīšanās Vidēja/ smaga

35

2

56

35

33

8

Hiper-

Nebija

41

76

30

62

pigmentācija Viegla

52

24

59

35

Vidēja/ smaga

7

0

11

4

Hipo-

Nebija

54

89

52

69

pigmentācija Viegla

43

11

44

27

Vidēja/ smaga

4

0

4

4

Plankumaina Nebija

52

82

48

73

vai neregulāra Viegla

44

17

41

15

pigmentācija Vidēja/ smaga

4

2

11

12

Rētošanās Nebija

74

93

74

89

Viegla

22

7

22

12

Vidēja/ smaga

4

0

4

0

Atrofija

Nebija

69

96

70

92

Viegla

30

4

30

8

Vidēja/ smaga

2

0

0

0

Nejaušinātā, novērotājam maskētā, intraindivīda III fāzes klīniskajā pētījumā 52 pacientiem ar 3-9 SK bojājumiem katrā sejas pusē un/vai galvas matainajā daļā pārbaudīja Ameluz efektivitāti, lietojot to kombinācijā un dienas gaismas FDT. Tika noteikta Ameluz līdzvērtība krēmam, kas satur 16 % metilaminolevulināta (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoāta]) un kas ir komerciāli reģistrēts izmantošanai ar dienas gaismas FDT. Katru sejas pusi/galvas mataino daļu ārstēja ar vienu no šīm zālēm. Dienas gaismas FDT tika veikta ārpus telpām 2 stundas pēc kārtas pilnā dienas gaismā. Saulainās dienās pacients drīkstēja atrasties ēnā, ja atrašanās tiešā saules gaismā bija nepatīkama. Lietus periodi vai laiks, kad pacients uzturējās iekštelpās, tika attiecīgi kompensēti ar ārpus telpām pavadītā laika pagarināšanu. Atsevišķās Eiropas daļās dienas gaismas intensitāte ziemas mēnešu periodā var nebūt pietiekama ārstēšanai ar dienas gaismu un Ameluz. Dienvideiropā dienas gaismas fotodinamisko terapiju ar Ameluz var veikt visu gadu, Centrāleiropā – no februāra līdz oktobrim, bet Ziemeļeiropā – no marta līdz oktobrim. Pilnīgas bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz kombinācijā ar vienreizēju dienas gaismas FDT, bija 79,8 % salīdzinājumā ar 76,5 %, lietojot MAL. Pētījumā tika pierādīta Ameluz līdzvērtība MAL krēmam [97,5 % ticamības intervāla apakšējā robeža 0,0]. Nevēlamās blakusparādības un panesamība bija līdzīga abās ārstēšanas grupās.

9

3b. tabula. Kopējie bojājumu izzušanas rādītāji (pilnībā izzudušo individuālo bojājumu procentuālais

skaits)

N BF-200 ALA N

MAL

97,5% ticamības

P

vidējais rādītājs

vidējais rādītājs intervāla apakšējā vērtība

+ SN (%)

+ SN (%)

robeža

Protokolā noteiktā

49 79,8 +/- 23,6 49 76,5 +- 26,5

0,0

<0,0001

grupa – līdzvērtība

Pilnas analīzes grupa 51 78,7 +/- 25,8 51 75,0 +/- 28,1

0,0

0,1643

– pārākums

Bazālo šūnu karcinomas (BŠK) ārstēšana

Ameluz efektivitāti un drošumu bazālo šūnu karcinomas (BŠK), kuras biezums ir <2 mm, ārstēšanā vērtēja 281 pacientam, kas iekļauts III fāzes klīniskajā pētījumā. Šajā pētījumā kopumā 138 pacienti tika ārstēti ar Ameluz. Visiem pacientiem bija no 1-3 BŠK bojājumi uz sejas/pieres, galvas skalpa daļas bez matiem, ekstremitātēm un/vai kakla/rumpja. Šajā pētījumā pārbaudīja Ameluz fotodinamiskās terapijas līdzvērtību krēmam, kas satur 16 % metilaminolevulināta (MAL, metil-[5amino-4-oksopentanoāta]). Sarkanās gaismas avots nodrošināja šauru gaismas spektru aptuveni 635 nm un gaismas devu 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Primārais mērķa kritērijs bija pilnīga bojājumu izzušana pacientam 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Pilnīgas bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz, bija 93,4 % salīdzinājumā ar 91,8 %, lietojot MAL. Pētījumā tika pierādīta Ameluz līdzvērtība MAL krēmam [97,5 % ticamības intervāls 6,5]. 94,6 % no BŠK bojājumiem izzuda, lietojot Ameluz, 92,9 % – lietojot MAL. Attiecībā uz nodulāro BŠK 89,3 % bojājumu izzuda, lietojot Ameluz, 78,6 % – lietojot MAL. Nevēlamās blakusparādības un panesamība bija līdzīga abās ārstēšanas grupās. Klīniskā efektivitāte tika atkārtoti novērtēta kontroles vizītēs 6 un 12 mēnešus pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Bojājumu recidīvu skaits pēc 6 un 12 mēnešiem bija attiecīgi 2,9 % un 6,7 % Ameluz grupā un 4,3 % un 8,2 % MAL grupā.

4. tabula. FDT efektivitāte BŠK ārstēšanā visiem pacientiem un atsevišķām apakšgrupām

Ameluz Ameluz Ameluz MAL

MAL

Pacientu Pilnīga visu Pilnīga Pacientu Pilnīga visu

skaits bojājumu bojājuma skaits bojājumu

n (%) izzušana izzušana n (%) izzušana

pacientam n (%)

pacientam

n (%)

n (%)

Kopā

121

113

140

110

101

(93,4)

(94,6)

(91,8)

Apakšgrupas:

Pacienti ar vairāk

23

23/23 neattiecas

16

14/16

nekā 1 BŠK

(19,0)

(100,0)

(14,5)

(87,5)

Virspusēja (tikai)

95 (78,5)

90/95 (94,7)

114/119 (95,8)

83 (75,5)

80/83 (96,4)

Nodulāra (tikai)

21

18/21

25/28

21

16/21

(17,4)

(85,7)

(89,3)

(19,1)

(76,2)

Citas (tostarp jauktas

5

5/5

1/1

6

5/6

virspusējas/nodulāras (4,1)

(100,0)

(100,0)

(5,5)

(83,3)

BŠK)

Biezums >1 mm

neattiecas neattiecas

8/11 neattiecas neattiecas

(72,7)

BŠK uz galvas (tikai) 13

10/13

14/17

14

10/14

(10,7)

(76,9)

(82,4)

(12,7)

(71,4)

BŠK uz rumpja

77

75/77

95/97

73

70/73

(tikai)

(63,6)

(97,4)

(97,9)

(66,4)

(95,9)

MAL Pilnīga bojājuma izzušana n (%)
118 (92,9)
neattiecas
95/98 (96,9) 22/28 (78,6)
1/1 (100,0)
8/12 (66,7) 12/17 (70,6) 84/87 (96,6)

10

Pacientu sadalījums apakšgrupās abām zālēm bija līdzīgs un atspoguļoja sadalījumu vispārējā populācijā, kur vairāk nekā 70 % BŠK lokalizējas galvas/rumpja rajonā. Šajā rajonā lokalizētās BŠK pārsvarā pieder pie virspusējā apakštipa. Kopsavilkumā, pat ja apakšgrupu lielums ir pārāk mazs, lai izdarītu nozīmīgus secinājumus par atsevišķām grupām, abu zāļu sadalījums attiecīgajās apakšgrupās ir ļoti līdzīgs. Tādējādi, nešķiet ticami, ka tas varētu negatīvi ietekmēt pētījuma primārā mērķa kritērija izvirzīto līdzvērtīguma prasību vai vispārējās tendences, kas novērotas visās apakšgrupās.

Klīniskajā pētījumā, kura mērķis bija izpētīt ALA sensibilizācijas potenciālu 216 veseliem cilvēkiem, 13 cilvēkiem (6 %) pēc 21 dienu ilgas nepārtrauktas iedarbības attīstījās alerģiskais kontaktdermatīts, lietojot ALA devas, kas bija lielākas nekā devas, kuras parasti lieto ārstējot starojuma keratozes bojājumus. Alerģiskais kontaktdermatīts nav novērots parastās terapijas apstākļos.

Starojuma keratozes bojājumu smagumu vērtēja atbilstoši skalai, ko aprakstījis Olsen et al.,1991

(J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Pakāpe

Smaguma pakāpes klīniskais raksturojums

0

bojājumu nav starojuma keratozes bojājumu nav, tie nav redzami un palpējami

1

viegli bojājumi plakanas, sārtas makulas bez hiperkeratozes pazīmēm un apsārtuma,

nedaudz palpējamas, starojuma keratozes bojājumi sajūtami labāk nekā

saskatāmi

2

vidēji smagi

sārtas līdz sarkanīgas papulas un eritematozas plāksnes ar

bojājumi

hiperkeratotisku virsmu, vidēja biezuma starojuma keratoze, kas viegli

saskatāma un sajūtama

3

smagi bojājumi ļoti bieza un/vai acīm redzama starojuma keratoze

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Ameluz visās pediatriskās populācijas apakšgrupās starojuma keratozes gadījumā. Uz bazālo šūnu karcinomu attiecas grupas atbrīvojums (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

In vitro dermālo absorbciju cilvēka ādā pētīja, izmantojot Ameluz, kas satur radioaktīvi iezīmētu 5-aminolevulīnskābi (ALA). Pēc 24 stundām vidējā kumulatīvā absorbcija (kas ietver arī uzkrāšanos dermā) caur cilvēka ādu bija 0,2 % lietotās devas. Atbilstoši pētījumi, izmantojot cilvēka ādu ar starojuma keratozes bojājumiem un/vai nelīdzenu virsmu, netika veikti.

Izkliede

II fāzes klīniskajā pētījumā 5-aminolevulīnskābes un protoporfirīna IX līmeni serumā un ALA līmeni urīnā noteica pirms Ameluz lietošanas fotodinamiskai terapijai, kā arī trīs un 24 stundas pēc tam. Neviens līmenis pēc zāļu devas lietošanas nebija paaugstināts, salīdzinot ar dabīgi novēroto līmeni pirms zāļu devas lietošanas, kas liecina, ka nozīmīga sistēmiska absorbcija pēc lokālas lietošanas nenotiek.

Ar 12 pacientiem, kuriem bija vismaz 10 viegla līdz vidēja smaguma starojuma keratozes bojājumi uz sejas vai pieres, tika veikts maksimālās lietošanas farmakokinētiskais pētījums. Noteiktā secībā tika uzklāta visa tūbiņa placebo un Ameluz, kam sekoja fotodinamiskās terapijas kurss, ieskaitot 7 dienu izskalošanas periodu, lai novērtētu sākotnējo un Ameluz atkarīgu ALA un PpIX koncentrāciju plazmā. Pirmo 3 stundu laikā pēc Ameluz uzklāšanas lielākajai daļai pacientu bija vērojama pamata ALA koncentrācijas plazmā palielināšanās līdz pat 2,5 reizēm, kas vēl arvien atrodas normālā endogēnā ALA koncentrācijas diapazonā, par ko ir ziņots un veiktas publikācijas iepriekš. Metabolīta PpIX koncentrācija plazmā pārsvarā bija zema visiem pacientiem un nevienam pacientam pēc Ameluz uzklāšanas nenovēroja būtisku PpIX koncentrācijas palielināšanos.

11

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Pamatojoties uz dermālās toksicitātes pētījumiem vai literatūrā minētiem pētījumiem par atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un reproduktīvo toksicitāti, neklīniskie dati neliecina par īpašu risku cilvēkam. Kancerogenitātes pētījumi ar ALA nav veikti.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Ksantāna sveķi Sojas pupiņu fosfatidilholīns Polisorbāts 80 Triglicerīdi, vidējas virknes Izopropilspirts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Propilēnglikols Nātrija benzoāts (E211) Attīrīts ūdens
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Neatvērta tūba: 18 mēneši Pēc pirmās atvēršanas: 12 nedēļas
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C). Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt cieši noslēgtā tūbā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Kartona kastīte, kas satur alumīnija tūbu ar epoksifenola iekšēju lakas pārklājumu un lateksa aizdari, augsta blīvuma polietilēna skrūvējams vāciņš. Katrā tūbā ir 2 g gela.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
Katra spuldze jālieto atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Drīkst izmantot vienīgi spuldzes ar CE marķējumu, kurām ir nepieciešamie filtri un/vai atstarojoši spoguļi, kas mazina siltuma, zilās gaismas un ultravioletā (UV) starojuma iedarbību. Pirms konkrēta gaismas avota izmantošanas jāpārbauda ierīces tehniskās specifikācijas un jāievēro izmantotā gaismas spektra prasības. Gan pacientam, gan medicīnas darbiniekam, kurš veic fotodinamisko terapiju, jāievēro drošuma norādījumi, kas sniegti saistībā ar izmantoto gaismas avotu. Apgaismošanas laikā pacientam un medicīnas darbiniekiem jāvalkā piemērotas aizsargbrilles. Vesela neārstēta āda ap ārstētiem starojuma keratozes izraisītiem bojājumiem nav jāaizsargā.
12

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Vācija Tel.: +49-214-87632-66 Fakss +49-214-87632-90 E-pasts: ameluz@biofrontera.com 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/11/740/001 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2011. gada 14. decembris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016. gada 21. novembris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
13

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
14

A. RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Biofrontera Pharma GmbH Hemmelrather Weg 201 D-51377 Leverkusen Vācija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS • Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. Atjaunināts RPP jāiesniedz:
• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. .
15

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
17

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Ārējā kastīte
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ameluz 78 mg/g gels 5-aminolaevulinic acid
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) Viens grams satur 78 mg 5-aminolevulīnskābes (hidrohlorīda veidā).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Ksantāna sveķi, sojas pupiņu fosfatidilholīns, polisorbāts 80, vidējas virknes triglicerīdi, izopropilspirts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, propilēnglikols, nātrija benzoāts (E211), attīrīts ūdens. Plašāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 2 g gela
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai uz ādas.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz Iznīcināt 12 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt cieši noslēgtā tūbā.
18

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) EU/1/11/740/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} [produkta kods] SN: {numurs} [sērijas numurs] NN: {numurs} [valsts kompensācijas sistēmas vai cits valsts sistēmas numurs zāļu identifikācijai]
19

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Tūba 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Ameluz 78 mg/g gels 5-aminolaevulinic acid Lietošanai uz ādas 2. LIETOŠANAS METODE 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2g 6. CITA Uzglabāt ledusskapī.
20

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
21

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Ameluz 78 mg/g gels 5-aminolaevulinic acid
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Ameluz un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms Ameluz lietošanas 3. Kā lietot Ameluz 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Ameluz 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Ameluz un kādam nolūkam tās lieto
Ameluz satur aktīvo vielu 5-aminolevulīnskābi. To lieto, lai ārstētu: • nedaudz palpējamu līdz mēreni biezu starojuma keratozi uz sejas un galvas matainajā daļā vai
visus starojuma keratozes skartos reģionus pieaugušajiem. Starojuma keratozes ir noteiktas ādas ārējā slāņa pārmaiņas, kas var izraisīt ādas vēzi; • virspusēju un/vai nodulāru bazālo šūnu karcinomu, kas nav piemērota ķirurģiskai ārstēšanai iespējamas ar ārstēšanu saistītas saslimstības un/vai slikta kosmētiskā iznākuma dēļ, pieaugušajiem. Bazālo šūnu karcinoma ir ādas vēzis, kas izskatās kā sarkanīgi pleķi ar ādas lobīšanos vai viens vai vairāki ādas pacēlumi, kas viegli asiņo un nedzīst. Pēc lietošanas Ameluz aktīvā viela kļūst par gaismā aktīvu vielu, kas uzkrājas skartajās šūnās. Apgaismojot ar atbilstošu gaismu, veidojas reaktīvo skābekli saturošas molekulas, kas darbojas pret mērķa šūnām. Šādu ārstēšanu sauc par fotodinamisko terapiju (FDT).
2. Kas jāzina pirms Ameluz lietošanā
Nelietojiet Ameluz šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret
– 5-aminolevulīnskābi vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; – fotoaktīvām vielām, kuras dēvē par porfirīniem; – soju vai zemesriekstiem; • ja Jums ir sarkanā asins pigmenta veidošanās traucējumi, ko sauc par porfīriju; • ja Jums ir citas izcelsmes ādas slimības, ko izraisa vai pasliktina pakļaušana gaismas iedarbībai.
Brīdinājumi un piesardzība lietošana Pirms Ameluz lietošanas konsultējieties ar ārstu. • Ļoti retos gadījumos fotodinamiskā terapija var paaugstināt pārejoša atmiņas zuduma risku. • Ameluz lietošana nav ieteicama, ja Jūs lietojat imūnsupresantus. • Jāizvairās no Ameluz uzklāšanas:
– uz asiņojošiem bojājumiem; – acīs vai uz gļotādām; – uz ādas rajoniem, kurus jau skārušas citas slimības vai uz kuriem ir tetovējumi, jo tas var
nevēlami ietekmēt ārstēšanas rezultātu un vērtējumu.
22

• Pirms ārstēšanas jāpārtrauc jebkāda UV terapija. • Izvairieties no saules iedarbības uz ārstētajām bojājumu vietām un apkārtējo ādu aptuveni
48 stundas pēc ārstēšanas.
Bērni un pusaudži Starojuma keratozes un bazālo šūnu karcinomas nerodas bērniem un pusaudžiem, izņemot ārkārtīgi retos gadījumos.
Citas zāles un Ameluz Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles, kas pastiprina alerģiskas vai citas nelabvēlīgas reakcijas pēc gaismas iedarbības, piemēram • divšķautņu asinszāli vai tās preparātus: zāles depresijas ārstēšanai; • grizeofulvīnu: zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai; • zāles šķidruma izvadīšanas palielināšanai caur nierēm; šo aktīvo vielu nosaukumi
galvenokārt beidzas ar izskaņu “-tiazīds” vai “-tizīds”, piemēram, hidrohlortiazīds; • noteiktas zāles diabēta ārstēšanai, piemēram, glibenklamīdu, glimepirīdu; • zāles psihisku traucējumu, sliktas dūšas vai vemšanas ārstēšanai, šo aktīvo vielu nosaukumi
lielākoties beidzas ar izskaņu “-azīns”, piemēram, fenotiazīns; • zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai, šo aktīvo vielu nosaukumi sākas ar “sulfa-” vai beidzas
ar “-oksacīns” vai “-ciklīns”, piemēram, tetraciklīns.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ameluz grūtniecības laikā lietot nav ieteicams, jo nav pietiekami daudz datu par šādu lietošanu. 12 stundas pēc Ameluz uzklāšanas bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Ameluz neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Ameluz satur: • nātrija benzoātu: vājš ādas, acu un gļotādu kairinātājs; • sojas pupiņu fosfatidilholīnu: nelietojiet šīs zāles, ja jums ir alerģija pret
zemesriekstiem vai soju; • propilēnglikolu: var izraisīt ādas kairinājumu.
3. Kā lietot Ameluz
Ameluz lieto tikai uz ādas. Terapijas kursu var nozīmēt vienam vai vairākiem bojājumiem vai visiem terapijas reģioniem. Fotodinamiskās terapijas apgaismojuma avots starojuma keratozes bojājumu vai reģionu ārstēšanai var būt dienas gaisma vai sarkanās gaismas spuldze. Ārsts izlems par Jums piemērotāko ārstēšanu, atkarībā no bojājumiem. Fotodinamiskās terapijas apgaismojuma avots bazālo šūnu karcinomas ārstēšanai vienmēr ir sarkanās gaismas spuldze.
Starojuma keratozes un bazālo šūnu karcinomas bojājumu vai reģionu ārstēšana ar sarkanās gaismas spuldzi
Bojājumu sagatavošana Apstrādes vietu vispirms noslauka ar spirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Pēc tam rūpīgi noņem zvīņas un kreveles un visas bojājumu virsmas padara nedaudz nelīdzenas. Jārīkojas uzmanīgi, lai izvairītos no asiņošanas.
23

Gela uzklāšana Ameluz uzklāj aptuveni 1 mm biezā slānī uz visiem bojājumiem vai reģioniem un aptuveni 5 mm uz apkārt esošās ādas, ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Jāizvairās no saskares ar acīm, nāsīm, muti, ausīm, gļotādām vai asiņojošiem bojājumiem. Jāsaglabā vismaz 1 cm liels attālums. Ja šāda saskare notikusi, noskalojiet gelu ar ūdeni. Gelam ļauj nožūt aptuveni 10 minūtes, tad ārstētajai vietai uzliek gaismu necaurlaidīgu pārsēju. Pārsēju noņem pēc 3 stundām. Atlikušo gelu noslauka.
Apgaismošana ar sarkanās gaismas spuldzi Lai lietotu Ameluz, nepieciešamas specifiskas zināšanas par fotodinamisko terapiju, jo ārstēšanā var būt nepieciešama sarkanās gaismas spuldze. Tūlīt pēc notīrīšanas visu ārstēto apvidu apgaismo, izmantojot sarkanās gaismas avotu. Efektivitāte un tādu blakusparādību, kā īslaicīgu sāpju rašanās ir atkarīga no izmantotā gaismas avota. Gan pacientiem, gan veselības aprūpes speciālistiem jāievēro norādījumi par drošumu, kas pievienoti terapijas laikā izmantotajam gaismas avotam. Visiem apgaismošanas laikā jāvalkā piemērotas aizsargbrilles. Vesela neārstēta āda nav jāaizsargā.
Starojuma keratozes bojājumu un reģionu ārstēšana ar dienas gaismu
Apsvērumi pirms ārstēšanas Ārstēšanu ar dienas gaismu izmantojiet tikai tādā gadījumā, ja laika apstākļi ir piemēroti, lai varētu divas stundas komfortabli uzturēties ārpus telpām (temperatūra > 10 °C). Ja laiks ir lietains vai iespējams lietus, neizmantojiet ārstēšanu ar dienas gaismu.
Bojājumu sagatavošana 15 minūtes pirms bojājumu ārstēšanas uz ādas, kas tiks pakļauta saules iedarbībai, uzklājiet saules aizsargkrēmu, lai aizsargātu ādu no saules iedarbības. Izmantojiet tikai saules aizsargkrēmus ar ķīmiskajiem filtriem, kuru SPF ir 30 vai lielāks. Neizmantojiet saules aizsargkrēmus ar mehāniskajiem filtriem, piemēram, titāna dioksīdu vai cinka oksīdu, jo tie kavē gaismas absorbciju un tādējādi var mazināt efektivitāti. Pēc tam noslaukiet zonu, uz kuras tiks uzklātas zāles, ar etilspirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Rūpīgi noņemiet zvīņas un kreveles un viegli padariet visas virsmas nedaudz nelīdzenas. Rīkojieties uzmanīgi, lai neizraisītu asiņošanu.
Gela lietošana Uzklājiet Ameluz plānā slānī uz visiem bojājumiem vai reģioniem un aptuveni 5 mm apkārtējās ādas ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Jāizvairās no saskares ar acīm, nāsīm, muti, ausīm, gļotādām vai asiņojošiem bojājumiem,- starp gela uzklāšanas vietu un šīm vietām nodrošiniet vismaz 1 cm attālumu. Ja notikusi saskare, noskalojiet gelu ar ūdeni. Gaismu necaurlaidīgs pārsējs nav nepieciešams. Nenoņemiet gelu visa dienas gaismas terapijas kursa laikā.
Starojuma keratozes ārstēšana ar apgaismošanu ar dienas gaismu Ja laika apstākļi ir piemēroti (skatīt iepriekš „Apsvērumi pirms ārstēšanas”), Jums jādodas ārā 30 minūšu laikā pēc gela uzklāšanas un pilnā dienas gaismā jāuzturas 2 stundas pēc kārtas. Karstā laikā drīkst uzturēties ēnā. Ja uzturēšanās ārā tiek pārtraukta, Jums jākompensē zaudētais laiks ar ilgāku apgaismošanas laiku. Pēc divas stundas ilgas uzturēšanās gaismā nomazgājiet gela pārpalikumu.
Ārstēšanas seansu skaits • Starojuma keratozes bojājumus un reģionus ārstē vienā seansā. • Bazālo šūnu karcinomu ārstē divos seansos, un starp seansiem ir aptuveni vienu nedēļu ilgs
pārtraukums.
Ārstētie bojājumi jānovērtē 3 mēnešus pēc ārstēšanas. Ārsts novērtēs, cik labi katrs ādas bojājums ir reaģējis uz ārstēšanu, un šajā laikā ārstēšanu var atkārtot.
24

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības uzklāšanas vietā rodas aptuveni 9 no 10 zāļu lietotājiem un liecina, ka skartās šūnas reaģē uz ārstēšanu.
Kopumā blakusparādības ir vieglas vai vidēji smagas un parasti rodas apgaismošanas laikā vai pēc vienas līdz četrām dienām. Tomēr dažos gadījumos tās var saglabāties no vienas līdz divām nedēļām vai pat ilgāk. Retos gadījumos apgaismošana var būt jāpārtrauc uz laiku vai pilnībā. Pēc ilgāka laika perioda, Ameluz terapijas rezultātā bieži ir ilgstoša ādas kvalitātes parametru uzlabošanās.
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot Ameluz kopā ar sarkanās gaismas spuldzi. Ameluz pētījumā, kurā izmantoja dienas gaismu, ziņots par līdzīgām, bet mazāk izteiktām blakusparādībām. Dažas reakcijas lietošanas vietā novērotas pirms gaismas izmantošanas.
Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem • reakcijas lietošanas vietā:
– ādas apsārtums; – sāpes (tostarp dedzinošas sāpes); – kairinājums; – nieze; – audu tūska, ko izraisa pārāk liels šķidruma daudzums; – kreveles; – ādas lobīšanās; – sacietējums; – patoloģiska sajūta, piemēram, durstīšana, tirpšana vai nejutīgums.
Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem • reakcijas lietošanas vietā:
– vezīkulas; – izdalījumi; – noberzums; – cita reakcija; – nepatīkama sajūta; – pastiprināts jutīgums pret sāpēm; – asiņošana; – siltuma sajūta; • galvassāpes.
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem • reakcijas lietošanas vietā:
– krāsas pārmaiņas; – pustulas; – čūla; – tūska; – iekaisums; – alerģiska reakcija1; • pūšļi; • sausa āda; • plakstiņu tūska, ko izraisa pārāk liels šķidruma daudzums, neskaidra redze vai redzes traucējumi; • nepatīkama, patoloģiska sajūta pieskaroties; • drebuļi;
25

• karstuma sajūta, drudzis, karstuma viļņi; • pārejošs atmiņas zudums1; • sāpes; • nervozitāte; • izdalījumi no brūces; • nogurums; • izsitumi, sarkani vai purpurkrāsas plankumi uz ķermeņa; • čūla. 1 Pēcreģistrācijas perioda dati
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Ameluz
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tūbas un kastītes pēc „EXP” vai „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).
Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt cieši noslēgtā tūbā. Iznīciniet atvērtās tūbas 12 nedēļas pēc atvēršanas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Ameluz satur • Aktīvā viela ir 5-aminolevulīnskābe.
1 g Ameluz satur 78 mg 5-aminolevulīnskābes (hidrohlorīda veidā). • Citas sastāvdaļas ir:
nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, izopropilspirts, polisorbāts 80, propilēnglikols, attīrīts ūdens, nātrija benzoāts (E211), nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, sojas pupiņu fosfatidilholīns, vidējas virknes triglicerīdi, ksantāna sveķi. Skatīt 2. punktu.
Ameluz ārējais izskats un iepakojums Ameluz ir balts līdz iedzeltens gels. Katra kastīte satur vienu alumīnija tūbu ar 2 g gela un tā ir noslēgta ar skrūvējamu polietilēna vāciņu.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen, Vācija Tel.: +49 214 87632 66, fakss +49 214 87632 90 E-pasts: ameluz@biofrontera.com
26

Ražotājs Biofrontera Pharma GmbH Hemmelrather Weg 201
51377 Leverkusen, Vācija Tel.: +49 214 87632 66, fakss +49 214 87632 90 E-pasts: ameluz@biofrontera.com

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

BE, BG, CZ, DE, EE, EL, HR, IE, IS, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK Biofrontera Pharma GmbH, Allemagne / Deutschland / Duitsland / Германия / Německo / Saksamaa / Γερμανία / Njemačka / Germany / Þýskaland / Germania / Vācija / Vokietija / Németország / Il-Ġermanja / Niemcy / Alemanha / Nemčija / Nemecko, Tél / Tel: / Teл. / Tel / Τηλ / Sími / Tel.: +49 214 87632 66, ameluz@biofrontera.com

Danmark Desitin Pharma A/S Tlf: +45 33730073 desitin@desitin.dk

Österreich Pelpharma Handels GmbH Tel: +43 2273 70 080 ameluz@pelpharma.at

España Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España Tel: 900 974943 ameluz-es@biofrontera.com
France Biofrontera Pharma GmbH Allemagne Tél: 0800 904642 ameluz-fr@biofrontera.com
Norge Desitin Pharma AS Tlf: +47 671592 30 firmapost@desitin.no

Suomi/Finland Biofrontera Pharma GmbH Saksa/Tyskland Puh/Tel: 0800 917631 ameluz-fi@biofrontera.com
Sverige Desitin Pharma AS Norge Tfn: +47 671592 30 firmapost@desitin.no

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

27

IV PIELIKUMS ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS
NOSACĪJUMU IZMAIŅU PAMATOJUMS
28

Zinātniskie secinājumi Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee — PRAC) novērtējuma ziņojumu par 5-aminolevulīnskābes (keratoze) PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) zinātniskie secinājumi ir šādi: Pēcreģistrācijas fāzē par Ameluz saņemti 20 gadījumi, kas liecina par paaugstinātu jutību lietošanas vietā. 12 gadījumos reakcijas sākās pirms apgaismošanas. Turklāt tika atrasta publikācija, kurā ziņots par kontaktdermatīta rašanos pēc ārstēšanas ar 5-aminolevulīnskābi vai metilaminolevulīnskābi. Pētījumā tika ziņots par pozitīviem alerģijas testiem. Tādēļ zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā kā blakusparādību ieteicams iekļaut paaugstinātu jutību lietošanas vietā. CHMP piekrīt PRAC sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem. Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par 5-aminolevulīnskābi (keratoze), CHMP uzskata, ka ieguvuma un riska līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu 5-aminolevulīnskābi (keratoze), ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas zāļu informācijā. CHMP iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.
29

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ameluz 78 mg/g gels
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viens grams (g) gela satur 78 mg 5-aminolevulīnskābes (hidrohlorīda veidā) (5-Aminolaevulinic acid).
Palīgvielas ar zināmu iedarbību Viens grams gela satur 2,4 mg nātrija benzoāta (E211), 3 mg sojas pupiņu fosfatidilholīna un 10 mg propilēnglikola. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Gels.
Baltas līdz iedzeltenas krāsas gels.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Vieglas līdz vidēji smagas sejas un galvas matainās daļas starojuma keratozes (keratosis actinica) (1.– 2. pakāpe pēc Olsena (Olsen klasifikācija, skatīt 5.1. apakšpunktu) un reģionālas audu ļaundabīgas transformācijas ārstēšana pieaugušajiem. Virspusējas un/vai nodulāras bazālo šūnu karcinomas, kas nav piemērota ķirurģiskai ārstēšanai iespējamas ar ārstēšanu saistītas saslimstības un/vai slikta kosmētiskā iznākuma dēļ, ārstēšana pieaugušajiem.
4.2. Devas un lietošanas veids
Ameluz drīkst lietot tikai tāda ārsta, medmāsas vai cita veselības aprūpes speciālista uzraudzībā, kuram ir pieredze fotodinamiskās terapijas izmantošanā. Devas pieaugušajiem
Starojuma keratozes (SK) ārstēšanai jānozīmē viens fotodinamiskās terapijas kurss (ar dienas gaismu vai sarkanās gaismas spuldzi) vienam vai vairākiem bojājumiem vai visiem audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem (laukumi uz ādas, kuros vairākus starojuma keratozes bojājumus ieskauj starojuma un saules izraisīti bojājumi ierobežotā reģionā). Starojuma keratozes bojājumi vai reģioni jānovērtē trīs mēnešus pēc ārstēšanas. Ārstētie bojājumi vai reģioni, kas pēc 3 mēnešiem nav pilnībā izārstēti, jāārstē atkārtoti.
Bazālo šūnu karcinomas (BŠK) ārstēšanai jānozīmē divi fotodinamiskās terapijas kursi sarkanās gaismas spuldzi vienam vai vairākiem bojājumiem, starp kursiem jābūt aptuveni vienu nedēļu ilgam pārtraukumam. Bazālo šūnu karcinomas bojājumi jānovērtē trīs mēnešus pēc pēdējā ārstēšanas kursa. Ārstētie bojājumi, kas pēc 3 mēnešiem nav pilnībā izārstēti, jāārstē atkārtoti.
2

Pediatriskā populācija
Ameluz nav paredzēts lietošanai bērniem. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Ameluz ir paredzēts lietošanai uz ādas.
SK, audu ļaundabīgas transformācijas reģionu un BŠK ārstēšana ar sarkanās gaismas spuldzi:
a) bojājumu sagatavošana: pirms Ameluz lietošanas visi bojājumi rūpīgi jānoslauka ar etilspirtā vai izopropilspirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Rūpīgi jānoņem zvīņas un kreveles un visas virsmas viegli jāpadara nedaudz nelīdzenas. Jārīkojas uzmanīgi, lai neizraisītu asiņošanu. Nodulārās BŠK bojājumi bieži ir pārklāti ar neskartu epidermas keratīna slāni, kas jānoņem. Atklātie audzēja audi jānoņem uzmanīgi, neveicot ekscīzijas ārpus audzēja robežām;
b) gēla lietošana: Ameluz jāuzklāj uz bojājuma laukuma vai visiem audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem ar laukumu aptuveni 20 cm2 ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Ar gelu jāpārklāj bojājumi vai visi reģioni un aptuveni 5 mm apkārtējās ādas apmēram 1 mm biezā slānī. Gelam jāļauj nožūt aptuveni 10 minūtes, pēc tam ārstētajam apvidum uzliek gaismu necaurlaidīgu pārsēju. Pēc trīs stundas ilgas inkubācijas pārsējs jānoņem un gela paliekas jānoslauka. Gelu var uzklāt uz veselas ādas ap bojājumiem, bet jāizvairās no lietošanas acu, nāsu, mutes, ausu vai gļotādu tuvumā (jāsaglabā 1 cm liels attālums). Jāizvairās no Ameluz tiešas saskares ar acīm vai gļotādām. Ja notikusi nejauša saskare, gelu ieteicams noskalot ar ūdeni;
c) apgaismošana: uzreiz pēc bojājumu notīrīšanas visu ārstējamo apvidu apgaismo ar sarkanās gaismas spuldzi ar šauru spektru aptuveni 630 nm un gaismas devu aptuveni 37 J/cm2 vai ar plašāku un nepārtrauktu spektru robežās no 570 līdz 670 nm ar gaismas devu no 75 līdz 200 J/cm2. Ir svarīgi nodrošināt pareizas gaismas devas izmantošanu. Gaismas devu nosaka tādi faktori kā gaismas lauka izmērs, attālums starp spuldzi un ādas virsmu, kā arī apgaismošanas laiks. Šie faktori mainās atkarībā no spuldzes veida. Ja ir pieejams piemērots detektors, izmantotā gaismas deva ir jākontrolē. Apgaismošanas laikā spuldze jānovieto no ādas tādā attālumā, kāds norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Labāku ārstēšanas rezultātu sasniegšanai ieteicams izmantot šaura spektra spuldzi. Var apsvērt simptomātisku īslaicīgu lokālu blakusparādību ārstēšanu. Ja pacients šaura spektra gaismas avotus nepanes, var izmantot plašāku un nepārtrauktu spektru (skatīt 4.8 un 5.1 apakšpunktu). Skatīt arī 6.6 apakšpunktu.
SK un audu ļaundabīgas transformācijas reģionu ārstēšana ar dienas gaismu:
a) apsvērumi pirms ārstēšanas: ārstēšana ar dienas gaismu jāizmanto tikai tādā gadījumā, ja laika apstākļi ir piemēroti, lai varētu divas stundas komfortabli uzturēties ārpus telpām (temperatūra > 10 °C). Ja laiks ir lietains vai ir iespējams lietus, ārstēšanu ar dienas gaismu jāatliek.
b) bojājumu sagatavošana: 15 minūtes pirms bojājuma ārstēšanas jāuzklāj saules aizsargkrēms, lai aizsargātu ādu no saules iedarbības. Drīkst izmantot tikai saules aizsargkrēmus ar ķīmiskajiem filtriem, kuru SPF ir 30 vai lielāks. Nerīkst izmantot saules aizsargkrēmus ar mehāniskajiem filtriem, piemēram, titāna dioksīdu, cinka oksīdu u.c., jo tie kavē gaismas absorbciju un tādējādi var mazināt iedarbību. Pirms Ameluz lietošanas visi bojājumi rūpīgi jānoslauka ar etilspirtā vai izopropilspirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Rūpīgi jānoņem zvīņas un kreveles, un visas virsmas viegli jāpadara nedaudz nelīdzenas. Jārīkojas uzmanīgi, lai neizraisītu asiņošanu;
c) gēla lietošana: Ameluz jāuzklāj plānā slānī uz bojājuma laukuma vai visiem audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Ar gelu jāpārklāj bojājumi vai visi reģioni un aptuveni 5 mm apkārtējās ādas. Necaurlaidīgs pārsējs nav nepieciešams. Gelu var uzklāt uz veselas ādas ap bojājumiem, bet jāizvairās no lietošanas acu, nāsu, mutes, ausu vai gļotādu tuvumā (jāsaglabā 1 cm liels attālums). Jāizvairās no Ameluz tiešas
3

saskares ar acīm vai gļotādām. Ja notikusi nejauša saskare, gelu ieteicams noskalot ar ūdeni. Gelu nedrīkst noņemt visas dienas gaismas FDT laikā;
d) SK ārstēšana ar apgaismošanu ar dienas gaismu: ja laika apstākļi ir piemēroti (skatīt a) apakšpunktu „Apsvērumi pirms ārstēšanas”), pacientiem jādodas ārā 30 minūšu laikā pēc gela uzklāšanas un pilnā dienas gaismā jāuzturas 2 stundas pēc kārtas. Karstā laikā drīkst uzturēties ēnā. Ja uzturēšanās ārā tiek pārtraukta, zaudētais laiks jākompensē ar ilgāku apgaismošanas laiku. Gela pārpalikumus noņem pēc gaismas terapijas beigām.
Bojājumi vēlreiz jānovērtē pēc trīs mēnešiem, kad var atkārtoti ārstēt atlikušos bojājumus vai reģionus. BŠK bojājumu atbildes reakciju uz ārstēšanu ieteicams apstiprināt, histoloģiski izmeklējot biopsijas materiālu, ja to uzskata par nepieciešamu. Pēc tam ieteicama stingra BŠK klīniskā uzraudzība ar histoloģisko izmeklēšanu, ja nepieciešams.
4.3. Kontrindikācijas
• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, porfirīniem, soju vai zemesriekstiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
• Porfīrija.
• Diagnosticētas dažādas patoģenēzes un sastopamības biežuma fotodermatozes, piemēram, tādi vielmaiņas traucējumi kā aminoacidūrija, tādi idiopātiski vai imunoloģiski traucējumi kā polimorfiska reakcija uz gaismu, tādi ģenētiski traucējumi kā xeroderma pigmentosum un slimības, kuras ierosina vai pastiprina saules iedarbība, piemēram, lupus erythematoides vai phemphigus erythemtoides.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pārejošas vispārējas amnēzijas (PVA) risks Ļoti retos gadījumos fotodinamiskā terapija (FDT) var būt pārejošas vispārējas amnēzijas riska faktors. Lai gan precīzs attīstības mehānisms nav zināms, ar FDT saistītais stress un sāpes var palielināt pārejošas amnēzijas risku. Ja parādās amnēzija, FDT nekavējoties jāpārtrauc (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Imūnsupresantu lietošana Tā kā FDT iedarbībai svarīga ir iekaisuma atbildes reakcija, pētījumos, kuros noteica Ameluz efektivitāti un drošumu, netika iekļauti pacienti, kuri saņēma ārstēšanu ar imūnsupresantiem. Pieredzes par Ameluz lietošanu pacientiem, kuri lieto imūnsupresantus, nav. Tāpēc nav ieteicama imūnsupresantu lietošana Ameluz terapijas laikā.
Ameluz nedrīkst lietot uz asiņojošiem bojājumiem Pirms gela lietošanas jāapstādina jebkura asiņošana. Nav pieredzes par Ameluz lietošanu pacientiem ar iedzimtiem vai iegūtiem asinsreces traucējumiem. Ar šiem pacientiem jārīkojas īpaši piesardzīgi, lai neizraisītu asiņošanu bojājuma sagatavošanas laikā (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Gļotādu un acu kairinājuma risks Ameluz var izraisīt gļotādu vai acu kairinājumu. Palīgviela nātrija benzoāts var būt vājš ādas, acu un gļotādu kairinātājs. Propilēnglikols var izraisīt kairinājumu. Īpaša piesardzība jāievēro, lai izvairītos no Ameluz nokļūšanas acīs vai gļotādās. Ja notikusi nejauša saskare, apvidus jānoskalo ar ūdeni.
Ameluz nedrīkst lietot uz ādas apgabaliem, ko skārušas citas slimības vai tetovējumi. Ārstēšana var neizdoties vai tās vērtējums var būt sliktāks, ja ārstētajā apvidū ir kāda ādas slimība (ādas iekaisums, lokalizēta infekcija, psoriāze, ekzēma un ļaundabīgi ādas audzēji), kā arī tetovējums. Pieredzes par šo zāļu lietošanu šādos gadījumos nav.
4

Ameluz īslaicīgi palielina fototoksicitāti UV terapija jāpārtrauc pirms ārstēšanas. Piesardzības nolūkā jāizvairās no saules iedarbības uz ārstētajām bojājumu vietām un apkārtējo ādu aptuveni 48 stundas pēc ārstēšanas. Lietošana vienlaikus ar zālēm, kurām var būt fototoksiska vai fotoalerģiska ietekme, piemēram, divšķautņu asinszāli, grizeofulvīnu, tiazīdu grupas diurētiskiem līdzekļiem, sulfanilurīnvielas preparātiem, fenotiazīniem, sulfanilamīdiem, hinoloniem un tetraciklīniem, var pastiprināt fototoksisko reakciju pret fotodinamisko terapiju.
Alerģiskas reakcijas risks Ameluz satur sojas pupiņu fosfatidilholīnu, un to nedrīkst lietot pacientiem, kuriem ir diagnosticēta alerģija pret zemesriekstiem vai soju (skatīt 4.3. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Pēc lokālas lietošanas Ameluz nepaaugstina 5-aminolevulīnskābes vai protoporfirīna IX koncentrāciju plazmā. Mijiedarbības pētījumi nav veikti.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Dati par 5-aminolevulīnskābes lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no Ameluz lietošanas grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai 5-aminolevulīnskābe/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam bērnam. Pēc Ameluz terapijas barošana ar krūti ir jāpārtrauc uz 12 stundām.
Fertilitāte Dati par 5-aminolevulīnskābes ietekmi uz fertilitāti nav pieejami.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Ameluz neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Ameluz klīniskajos pētījumos lokālas ādas reakcijas gela uzklāšanas vietā novēroja vairumam pacientu, kuriem tika ārstēta starojuma keratoze un bazālo šūnu karcinoma. Tas ir sagaidāms, jo fotodinamiskās terapijas pamatprincips ir saistīts ar protoporfirīna IX fototoksisko ietekmi. Protoporfirīns IX tiek sintezēts no aktīvās vielas 5-aminolevulīnskābes. Biežākās pazīmes un simptomi ir kairinājums, apsārtums, sāpes un tūska gela uzklāšanas vietā. Šo reakciju intensitāte ir atkarīga no fotodinamiskajai terapijai izmantotā apgaismošanas veida. Reakciju pastiprināšanās bija saistīta ar ātrāku bojājumu izzušanu, izmantojot šaura spektra spuldzi (skatīt 5.1. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, it īpaši sāpes, bija mazāk izteiktas, ja Ameluz lietoja kombinācijā ar dienas gaismas FDT. Lielākā daļa nevēlamo blakusparādību rodas apgaismošanas laikā vai neilgi pēc tam. Simptomi parasti ir viegli vai vidēji smagi (pētnieka vērtējums četru punktu skalā) un lielākajā daļā gadījumu ilgst 1– 4 dienas, tomēr dažos gadījumos tie var saglabāties 1–2 nedēļas vai ilgāk. Retos gadījumos nevēlamo blakusparādību dēļ apgaismošana bija jāpārtrauc uz laiku vai pastāvīgi.
5

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk norādīta nevēlamo blakusparādību sastopamība 574 pacientiem, kuri galvenajos klīniskajos pētījumos saņēma fotodinamisko terapiju ar Ameluz. Neviena no šīm nevēlamajām blakusparādībām nebija nopietna. Tabulā iekļautas arī nopietnas nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēcreģistrācijas periodā. Biežums ir definēts kā ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz < 1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000) un nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula. Saistīto nevēlamo blakusparādību (adverse drug reactions, ADR) kopsavilkums par kurām

ziņojuši pacienti, kuri ārstēti ar fotodinamisko terapiju ar 5-aminolevulīnskābi

Orgānu sistēmu grupa

Biežums Blakusparādība

Infekcijas un infestācijas

Retāk

Lietošanas vietā: pustulas Ārpus lietošanas vietas: strutojoši izsitumi

Psihiskie traucējumi

Retāk

Nervozitāte

Bieži

Galvassāpes

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Pārejoša vispārēja amnēzija (tostarp apjukums un dezorientācija)*, dizestēzija

Acu bojājumi

Retāk

Plakstiņu tūska, neskaidra redze, redzes traucējumi

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Tulznas, sausa āda, petēhijas

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Retāk Ļoti bieži

Vispārīgi traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Retāk

Traumas, saindēšanās un ar

manipulācijām saistītas

Retāk

komplikācijas

Asinsvadu sistēmas traucējumi Retāk

* Pēcreģistrācijas perioda dati.

1 Šī reakcija rodas arī pirms apgaismošanas.

Muguras sāpes
Lietošanas vietā: eritēma, sāpes (tostarp dedzinošas sāpes), kairinājums, nieze, tūska, kreveles, lobīšanās, sacietējums, parestēzija Lietošanas vietā: vezīkulas, izdalījumi, erozija, reakcija, nepatīkama sajūta, hiperalgēzija, asiņošana, siltuma sajūta Lietošanas vietā: krāsas pārmaiņas, čūlas, tūska, iekaisums, paaugstināta jutība*1 Ārpus lietošanas vietas: drebuļi, karstuma sajūta, drudzis, sāpes, nogurums, čūla
Izdalījumi no brūces
Karstuma viļņi

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšana pēc lokālas lietošanas nav raksturīga un klīniskos pētījumos nav novērota. Ja Ameluz tiek nejauši norīts, sistēmiska toksicitāte nav raksturīga. Tomēr ieteicams ārstēto apvidu pasargāt no saules iedarbības 48 stundas un veikt novērošanu.

6

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzeklis, sensibilizatori, ko izmanto fotodinamiskā/staru terapijā, ATĶ kods: L01XD04

Darbības mehānisms

Pēc 5-aminolevulīnskābes (ALA) lokālas lietošanas šī viela tiek metabolizēta par protoporfirīnu IX, fotoaktīvu savienojumu, kas uzkrājas intracelulāri ārstētajos starojuma keratozes un bazālo šūnu karcinomas bojājumos. Protoporfirīnu IX aktivizē apgaismošana ar piemērota viļņu garuma un enerģijas sarkano gaismu. Skābekļa klātbūtnē veidojas reaģējoši skābekļa paveidi. Tie izraisa šūnu sastāvdaļu bojājumu un iznīcina mērķa šūnas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Starojuma keratozes (SK) un audu ļaundabīgas transformācijas reģionu ārstēšana

Ameluz efektivitāti un drošumu starojuma keratozes (SK) ārstēšanā vērtēja 696 klīniskos pētījumos iesaistītiem pacientiem. III fāzes klīniskajā pētījumā kopumā 436 pacienti tika ārstēti ar Ameluz. Visiem pacientiem bija vismaz 4 viegli līdz vidēji smagi starojuma keratozes bojājumi uz sejas un/vai galvas matainajā daļā. Lietošanas vietas sagatavošanas procedūra un inkubācijas ilgums bija atbilstošs 4.2 apakšpunktā sniegtajam aprakstam. Ja bojājumi vai kancerogenitātes reģioni 12 nedēļas pēc sākotnējās terapijas nebija pilnībā izzuduši, tos ārstēja otrreiz pēc identiskas shēmas.

Nejaušinātā, novērotājam maskētā klīniskā pētījumā ar 571 SK pacientu un sešu un 12 mēnešus ilgu novērošanas periodu pārbaudīja Ameluz fotodinamiskās terapijas līdzvērtību komerciāli reģistrētam krēmam, kas satur 16 % metilaminolevulināta (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoāta]), un pārākumu salīdzinājumā ar placebo. Sarkanās gaismas avots bija šaura gaismas spektra spuldze (Aktilite CL 128 vai Omnilux PDT) vai spuldze ar plašāku un nepārtrauktu gaismas spektru (Waldmann PDT 1200 L, Hydrosun Photodyn 505 vai 750) Primārais mērķa rādītājs bija pilnīga bojājumu izzušana pacientam 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Ameluz (78,2 %) bija nozīmīgi efektīvāks nekā MAL (64,2 %, [97,5 % ticamības intervāls: 5,9; ∞]) un placebo (17,1 %, [95 % ticamības intervāls: 51,2; 71,0]). Kopējais bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz (90,4 %), bija lielāks, nekā lietojot MAL (83,2 %) un placebo (37,1 %). Bojājumu izzušanas rādītāji un panesamība bija atkarīgi no apgaismošanas avota. Turpmāk tabulā norādīta efektivitāte un nevēlamās blakusparādības – īslaicīgas sāpes un apsārtums, kas rodas zāļu lietošanas vietā fotodinamiskās terapijas laikā ar dažādiem gaismas avotiem:

2.a tabula. SK ārstēšanas efektivitāte un nevēlamās blakusparādības (pārejošas sāpes un eritēma), kas

rodas lietošanas vietā fotodinamiskās terapijas laikā ar dažādiem gaismas avotiem

Gaismas Zāles Kopējais pacientu Apsārtums lietošanas vietā Sāpes lietošanas vietā (%)

avots

skaits,

(%)

kuriem izzuduši viegls mērens stiprs vieglas mērenas stipras

bojājumi (%)

Šaura

Ameluz

85

13

43

35

12

33

46

spektra

MAL

68

18

43

29

12

33

48

Plaša

Ameluz

72

32

29

6

17

25

5

spektra

MAL

61

31

33

3

20

23

8

Klīnisko efektivitāti atkārtoti vērtēja novērošanas vizītēs sešus un 12 mēnešus pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Recidīvu biežums pēc 12 mēnešiem Ameluz grupā bija nedaudz mazāks (41,6 %, [95 % ticamības intervāls: 34,4; 49,1]), salīdzinot ar MAL (44,8 %, [95 % ticamības intervāls: 36,8; 53,0]), un atkarīgs no apgaismošanai izmantotā gaismas spektra, labāku rezultātu sasniedzot ar šaura spektra spuldzēm. Pirms lēmuma par fotodinamiskās terapijas uzsākšanu jāņem vērā, ka bojājumu pilnīgas izzušanas varbūtība 12 mēnešus pēc pēdējās terapijas pacientiem bija

7

53,1 % vai 47,2 %, ārstējot ar Ameluz, un 40,8 % vai 36,3 %, ārstējot ar MAL attiecīgi ar šaura spektra spuldzēm vai visiem spuldžu veidiem. Varbūtība, ka Ameluz grupas pacientiem būs nepieciešams tikai viens ārstēšanas kurss un 12 mēnešus pēc fotodinamiskās terapijas bojājumi būs pilnībā izzuduši, bija 32,3 %, bet pacientiem MAL grupā vidēji 22,4 %, izmantojot visu veidu spuldzes.

Kosmētiskais rezultāts, ko novērtēja 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas (neiekļaujot pacientus, kuriem sākotnējais kopējais vērtējums bija 0) bija: ļoti labs vai labs 43,1 % pacientu Ameluz grupā, 45,2 % MAL grupā un 36,4 % placebo grupā; un neapmierinošs vai sliktāks attiecīgi 7,9 %, 8,1 % un 18,2 % pacientu.

Nejaušinātā, dubultmaskētā klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās 122 SK pacienti, Ameluz salīdzināja arī ar placebo terapiju. Sarkanās gaismas avots izstaroja šauru spektru aptuveni 630 nm pie gaismas devas 37 J/cm2 (Aktilite CL 128) vai plašāku un nepārtrauktu spektru robežās no 570 līdz 670 nm pie gaismas devas 170 J/cm2 (Photodyn 750). Primārais mērķa kritērijs bija pilnīga bojājumu izzušana pacientam 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Fotodinamiskā terapija ar Ameluz (66,3 %) bija nozīmīgi efektīvāka nekā lietojot placebo (12,5 %, p < 0,0001). Kopējais bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz (81,1 %), bija lielāks nekā lietojot placebo (20,9 %). Bojājumu izzušanas rādītājs un panesamība bija atkarīga no apgaismošanas avota, labākus rezultātus sasniedzot ar šaura spektra gaismas avotu. Klīniskā efektivitāte saglabājās sešu un 12 mēnešu novērošanas periodā pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Pirms lēmuma par fotodinamiskās terapijas uzsākšanu jāņem vērā, ka bojājumu pilnīgas izzušanas varbūtība ar Ameluz ārstētiem pacientiem 12 mēnešu pēc pēdējās terapijas bija 67,5 % vai 46,8 % attiecīgi ar šaura spektra spuldzēm vai visiem spuldžu veidiem. Varbūtība, ka būs nepieciešams tikai viens ārstēšanas kurss ar Ameluz un bojājumi pēc 12 mēnešiem būs pilnībā izzuduši, bija vidēji 34,5 %, izmantojot visu veidu spuldzes.

2.b tabula. SK ārstēšanas efektivitāte un nevēlamās blakusparādības (pārejošas sāpes un eritēma), kas

rodas lietošanas vietā fotodinamiskās terapijas laikā ar dažādiem gaismas avotiem

Gaismas avots Zāles Kopējais pacientu skaits, Apsārtums lietošanas Sāpes lietošanas

kuriem izzuduši bojājumi

vietā (%)

vietā (%)

(%)

viegls mērens stiprs vieglas mērenas stipras

Šaura spektra Ameluz

87

26 67 7 30 35 16

Plaša spektra Ameluz

53

47 19 0 35 14

0

Abos SK pētījumos bojājumu izzušanas rādītājs pēc apgaismošanas ar šaura gaismas spektra ierīcēm bija lielāks, bet traucējumu lietošanas vietā (piemēram, īslaicīgu sāpju, apsārtuma) sastopamība un izteiktība pacientiem, kuriem apgaismošana veikta ar šīm ierīcēm, palielinājās (skatīt tabulas iepriekš un 4.8 apakšpunktu).

Kosmētisko rezultātu kā ļoti labu vai labu novērtēja 47,6 % pacientu Ameluz grupā salīdzinājumā ar 25,0 % pacientu placebo grupā. Neapmierinošu vai sliktāku kosmētisko rezultātu konstatēja 3,8% pacientu Ameluz grupā un 22,5 % pacientu placebo grupā.

Reģionālo audu ļaundabīgo transformāciju raksturo ādas laukums, kurā atrodas vairāki starojuma
keratozes bojājumi, kuru pamatā vai kuriem apkārt ir starojuma bojājums (jēdziens pazīstams kā „reģionālā audu ļaundabīgā transformācija” vai „pārmaiņas reģionā”); bojājumu apmērs var nebūt vizuāli redzams vai fizikālā pārbaudē ievērojams. Trešajā, nejaušinātajā, dubultmaskētajā klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās 87 pacienti, Ameluz un placebo salīdzināja visiem terapijas reģioniem (audu ļaundabīgas transformācijas reģioniem), kuros bija 4 līdz 8 starojuma keratozes bojājumi ar maksimālo laukumu 20 cm2. Sarkanās gaismas avots izstaroja šauru spektru aptuveni 635 nm pie gaismas devas 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Ameluz uzrādīja lielāku efektivitāti nekā placebo bojājumu izzušanas rādītājos pacientam (attiecīgi 90,9 %, salīdzinot ar 21,9 %, Ameluz salīdzinot ar placebo; p < 0,0001) un pilnīgas bojājuma izzušanas rādītājos (attiecīgi 94,3 %, salīdzinot ar 32,9 %; p < 0,0001), kad tika veikta kontrole 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. 96,9 % pacientu ar starojuma keratozes bojājumiem uz sejas vai pieres izzuda visi bojājumi; 81,8 % pacientu ar starojuma keratozes bojājumiem galvas matainajā daļā bojājumi izzuda pilnībā. Pēc Ameluz un placebo terapijas viegla smaguma bojājumi izzuda attiecīgi 99,1 %, salīdzinot ar 49,2 %, un vidēja smaguma intensitātes bojājumi izzuda 91,7 %, salīdzinot ar 24,1 %. Tikai pēc 1 fotodinamiskās

8

terapijas reizes, pilnīgu bojājumu izzušanu pacientam novēroja 61,8 %, salīdzinot ar 9,4%, un pilnīgu bojājumu izzušanu novēroja 84,2 %, salīdzinot ar 22,0 %, attiecīgi Ameluz un placebo terapijai.

6 un 12 mēnešu novērošanas periodā pēc pēdējās PDT klīniskā efektivitāte saglabājās. 6 mēnešus pēc Ameluz terapijas 6,2 % gadījumos novēroja recidīvu un pēc 12 mēnešiem to novēroja vēl papildu 2,9 % gadījumos (placebo: 1,9 % gadījumos pēc 6 mēnešiem un pēc 12 mēnešiem to novēroja vēl papildus 0 % gadījumos). Bojājumu recidīvu rādītājs pacientam bija 24,5 % un 14,3 % pēc 6 mēnešiem, un papildus 12,2 % un 0 % pēc 12 mēnešiem, attiecīgi Ameluz un placebo.

Šajā pētījumā lietotā reģionālā terapija atļāva veikt ādas kvalitātes izmaiņu novērtējumu sākotnēji, 6 un 12 mēnešus pēc pēdējās PDT, izvērtējot izmaiņas pēc bojājumu smaguma. Procentuālais pacientu skaits ar ādas bojājumiem pirms PDT un 12 mēnešus pēc PDT ir norādīts zemāk tabulā. Visi ādas kvalitātes parametri terapijas apvidū 12 mēnešu novērošanas periodā nepārtraukti uzlabojās.

3a. tabula. Ādas kvalitātes parametri ārstētajā zonā 12 mēnešu novērošanas periodā

Ādas bojājuma
veids

Bojājuma smagums

AMELUZ

Placebo

Pirms PDT (%) 12 mēnešus pēc Pirms PDT (%) 12 mēnešus pēc

PDT (%)

PDT (%)

Raupjums/ Nebija

15

72

11

58

sausums/ Viegla

50

26

lobīšanās Vidēja/ smaga

35

2

56

35

33

8

Hiper-

Nebija

41

76

30

62

pigmentācija Viegla

52

24

59

35

Vidēja/ smaga

7

0

11

4

Hipo-

Nebija

54

89

52

69

pigmentācija Viegla

43

11

44

27

Vidēja/ smaga

4

0

4

4

Plankumaina Nebija

52

82

48

73

vai neregulāra Viegla

44

17

41

15

pigmentācija Vidēja/ smaga

4

2

11

12

Rētošanās Nebija

74

93

74

89

Viegla

22

7

22

12

Vidēja/ smaga

4

0

4

0

Atrofija

Nebija

69

96

70

92

Viegla

30

4

30

8

Vidēja/ smaga

2

0

0

0

Nejaušinātā, novērotājam maskētā, intraindivīda III fāzes klīniskajā pētījumā 52 pacientiem ar 3-9 SK bojājumiem katrā sejas pusē un/vai galvas matainajā daļā pārbaudīja Ameluz efektivitāti, lietojot to kombinācijā un dienas gaismas FDT. Tika noteikta Ameluz līdzvērtība krēmam, kas satur 16 % metilaminolevulināta (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoāta]) un kas ir komerciāli reģistrēts izmantošanai ar dienas gaismas FDT. Katru sejas pusi/galvas mataino daļu ārstēja ar vienu no šīm zālēm. Dienas gaismas FDT tika veikta ārpus telpām 2 stundas pēc kārtas pilnā dienas gaismā. Saulainās dienās pacients drīkstēja atrasties ēnā, ja atrašanās tiešā saules gaismā bija nepatīkama. Lietus periodi vai laiks, kad pacients uzturējās iekštelpās, tika attiecīgi kompensēti ar ārpus telpām pavadītā laika pagarināšanu. Atsevišķās Eiropas daļās dienas gaismas intensitāte ziemas mēnešu periodā var nebūt pietiekama ārstēšanai ar dienas gaismu un Ameluz. Dienvideiropā dienas gaismas fotodinamisko terapiju ar Ameluz var veikt visu gadu, Centrāleiropā – no februāra līdz oktobrim, bet Ziemeļeiropā – no marta līdz oktobrim. Pilnīgas bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz kombinācijā ar vienreizēju dienas gaismas FDT, bija 79,8 % salīdzinājumā ar 76,5 %, lietojot MAL. Pētījumā tika pierādīta Ameluz līdzvērtība MAL krēmam [97,5 % ticamības intervāla apakšējā robeža 0,0]. Nevēlamās blakusparādības un panesamība bija līdzīga abās ārstēšanas grupās.

9

3b. tabula. Kopējie bojājumu izzušanas rādītāji (pilnībā izzudušo individuālo bojājumu procentuālais

skaits)

N BF-200 ALA N

MAL

97,5% ticamības

P

vidējais rādītājs

vidējais rādītājs intervāla apakšējā vērtība

+ SN (%)

+ SN (%)

robeža

Protokolā noteiktā

49 79,8 +/- 23,6 49 76,5 +- 26,5

0,0

<0,0001

grupa – līdzvērtība

Pilnas analīzes grupa 51 78,7 +/- 25,8 51 75,0 +/- 28,1

0,0

0,1643

– pārākums

Bazālo šūnu karcinomas (BŠK) ārstēšana

Ameluz efektivitāti un drošumu bazālo šūnu karcinomas (BŠK), kuras biezums ir <2 mm, ārstēšanā vērtēja 281 pacientam, kas iekļauts III fāzes klīniskajā pētījumā. Šajā pētījumā kopumā 138 pacienti tika ārstēti ar Ameluz. Visiem pacientiem bija no 1-3 BŠK bojājumi uz sejas/pieres, galvas skalpa daļas bez matiem, ekstremitātēm un/vai kakla/rumpja. Šajā pētījumā pārbaudīja Ameluz fotodinamiskās terapijas līdzvērtību krēmam, kas satur 16 % metilaminolevulināta (MAL, metil-[5amino-4-oksopentanoāta]). Sarkanās gaismas avots nodrošināja šauru gaismas spektru aptuveni 635 nm un gaismas devu 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Primārais mērķa kritērijs bija pilnīga bojājumu izzušana pacientam 12 nedēļas pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Pilnīgas bojājumu izzušanas rādītājs, lietojot Ameluz, bija 93,4 % salīdzinājumā ar 91,8 %, lietojot MAL. Pētījumā tika pierādīta Ameluz līdzvērtība MAL krēmam [97,5 % ticamības intervāls 6,5]. 94,6 % no BŠK bojājumiem izzuda, lietojot Ameluz, 92,9 % – lietojot MAL. Attiecībā uz nodulāro BŠK 89,3 % bojājumu izzuda, lietojot Ameluz, 78,6 % – lietojot MAL. Nevēlamās blakusparādības un panesamība bija līdzīga abās ārstēšanas grupās. Klīniskā efektivitāte tika atkārtoti novērtēta kontroles vizītēs 6 un 12 mēnešus pēc pēdējās fotodinamiskās terapijas. Bojājumu recidīvu skaits pēc 6 un 12 mēnešiem bija attiecīgi 2,9 % un 6,7 % Ameluz grupā un 4,3 % un 8,2 % MAL grupā.

4. tabula. FDT efektivitāte BŠK ārstēšanā visiem pacientiem un atsevišķām apakšgrupām

Ameluz Ameluz Ameluz MAL

MAL

Pacientu Pilnīga visu Pilnīga Pacientu Pilnīga visu

skaits bojājumu bojājuma skaits bojājumu

n (%) izzušana izzušana n (%) izzušana

pacientam n (%)

pacientam

n (%)

n (%)

Kopā

121

113

140

110

101

(93,4)

(94,6)

(91,8)

Apakšgrupas:

Pacienti ar vairāk

23

23/23 neattiecas

16

14/16

nekā 1 BŠK

(19,0)

(100,0)

(14,5)

(87,5)

Virspusēja (tikai)

95 (78,5)

90/95 (94,7)

114/119 (95,8)

83 (75,5)

80/83 (96,4)

Nodulāra (tikai)

21

18/21

25/28

21

16/21

(17,4)

(85,7)

(89,3)

(19,1)

(76,2)

Citas (tostarp jauktas

5

5/5

1/1

6

5/6

virspusējas/nodulāras (4,1)

(100,0)

(100,0)

(5,5)

(83,3)

BŠK)

Biezums >1 mm

neattiecas neattiecas

8/11 neattiecas neattiecas

(72,7)

BŠK uz galvas (tikai) 13

10/13

14/17

14

10/14

(10,7)

(76,9)

(82,4)

(12,7)

(71,4)

BŠK uz rumpja

77

75/77

95/97

73

70/73

(tikai)

(63,6)

(97,4)

(97,9)

(66,4)

(95,9)

MAL Pilnīga bojājuma izzušana n (%)
118 (92,9)
neattiecas
95/98 (96,9) 22/28 (78,6)
1/1 (100,0)
8/12 (66,7) 12/17 (70,6) 84/87 (96,6)

10

Pacientu sadalījums apakšgrupās abām zālēm bija līdzīgs un atspoguļoja sadalījumu vispārējā populācijā, kur vairāk nekā 70 % BŠK lokalizējas galvas/rumpja rajonā. Šajā rajonā lokalizētās BŠK pārsvarā pieder pie virspusējā apakštipa. Kopsavilkumā, pat ja apakšgrupu lielums ir pārāk mazs, lai izdarītu nozīmīgus secinājumus par atsevišķām grupām, abu zāļu sadalījums attiecīgajās apakšgrupās ir ļoti līdzīgs. Tādējādi, nešķiet ticami, ka tas varētu negatīvi ietekmēt pētījuma primārā mērķa kritērija izvirzīto līdzvērtīguma prasību vai vispārējās tendences, kas novērotas visās apakšgrupās.

Klīniskajā pētījumā, kura mērķis bija izpētīt ALA sensibilizācijas potenciālu 216 veseliem cilvēkiem, 13 cilvēkiem (6 %) pēc 21 dienu ilgas nepārtrauktas iedarbības attīstījās alerģiskais kontaktdermatīts, lietojot ALA devas, kas bija lielākas nekā devas, kuras parasti lieto ārstējot starojuma keratozes bojājumus. Alerģiskais kontaktdermatīts nav novērots parastās terapijas apstākļos.

Starojuma keratozes bojājumu smagumu vērtēja atbilstoši skalai, ko aprakstījis Olsen et al.,1991

(J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Pakāpe

Smaguma pakāpes klīniskais raksturojums

0

bojājumu nav starojuma keratozes bojājumu nav, tie nav redzami un palpējami

1

viegli bojājumi plakanas, sārtas makulas bez hiperkeratozes pazīmēm un apsārtuma,

nedaudz palpējamas, starojuma keratozes bojājumi sajūtami labāk nekā

saskatāmi

2

vidēji smagi

sārtas līdz sarkanīgas papulas un eritematozas plāksnes ar

bojājumi

hiperkeratotisku virsmu, vidēja biezuma starojuma keratoze, kas viegli

saskatāma un sajūtama

3

smagi bojājumi ļoti bieza un/vai acīm redzama starojuma keratoze

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Ameluz visās pediatriskās populācijas apakšgrupās starojuma keratozes gadījumā. Uz bazālo šūnu karcinomu attiecas grupas atbrīvojums (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

In vitro dermālo absorbciju cilvēka ādā pētīja, izmantojot Ameluz, kas satur radioaktīvi iezīmētu 5-aminolevulīnskābi (ALA). Pēc 24 stundām vidējā kumulatīvā absorbcija (kas ietver arī uzkrāšanos dermā) caur cilvēka ādu bija 0,2 % lietotās devas. Atbilstoši pētījumi, izmantojot cilvēka ādu ar starojuma keratozes bojājumiem un/vai nelīdzenu virsmu, netika veikti.

Izkliede

II fāzes klīniskajā pētījumā 5-aminolevulīnskābes un protoporfirīna IX līmeni serumā un ALA līmeni urīnā noteica pirms Ameluz lietošanas fotodinamiskai terapijai, kā arī trīs un 24 stundas pēc tam. Neviens līmenis pēc zāļu devas lietošanas nebija paaugstināts, salīdzinot ar dabīgi novēroto līmeni pirms zāļu devas lietošanas, kas liecina, ka nozīmīga sistēmiska absorbcija pēc lokālas lietošanas nenotiek.

Ar 12 pacientiem, kuriem bija vismaz 10 viegla līdz vidēja smaguma starojuma keratozes bojājumi uz sejas vai pieres, tika veikts maksimālās lietošanas farmakokinētiskais pētījums. Noteiktā secībā tika uzklāta visa tūbiņa placebo un Ameluz, kam sekoja fotodinamiskās terapijas kurss, ieskaitot 7 dienu izskalošanas periodu, lai novērtētu sākotnējo un Ameluz atkarīgu ALA un PpIX koncentrāciju plazmā. Pirmo 3 stundu laikā pēc Ameluz uzklāšanas lielākajai daļai pacientu bija vērojama pamata ALA koncentrācijas plazmā palielināšanās līdz pat 2,5 reizēm, kas vēl arvien atrodas normālā endogēnā ALA koncentrācijas diapazonā, par ko ir ziņots un veiktas publikācijas iepriekš. Metabolīta PpIX koncentrācija plazmā pārsvarā bija zema visiem pacientiem un nevienam pacientam pēc Ameluz uzklāšanas nenovēroja būtisku PpIX koncentrācijas palielināšanos.

11

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Pamatojoties uz dermālās toksicitātes pētījumiem vai literatūrā minētiem pētījumiem par atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un reproduktīvo toksicitāti, neklīniskie dati neliecina par īpašu risku cilvēkam. Kancerogenitātes pētījumi ar ALA nav veikti.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Ksantāna sveķi Sojas pupiņu fosfatidilholīns Polisorbāts 80 Triglicerīdi, vidējas virknes Izopropilspirts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Propilēnglikols Nātrija benzoāts (E211) Attīrīts ūdens
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Neatvērta tūba: 18 mēneši Pēc pirmās atvēršanas: 12 nedēļas
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C). Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt cieši noslēgtā tūbā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Kartona kastīte, kas satur alumīnija tūbu ar epoksifenola iekšēju lakas pārklājumu un lateksa aizdari, augsta blīvuma polietilēna skrūvējams vāciņš. Katrā tūbā ir 2 g gela.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
Katra spuldze jālieto atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Drīkst izmantot vienīgi spuldzes ar CE marķējumu, kurām ir nepieciešamie filtri un/vai atstarojoši spoguļi, kas mazina siltuma, zilās gaismas un ultravioletā (UV) starojuma iedarbību. Pirms konkrēta gaismas avota izmantošanas jāpārbauda ierīces tehniskās specifikācijas un jāievēro izmantotā gaismas spektra prasības. Gan pacientam, gan medicīnas darbiniekam, kurš veic fotodinamisko terapiju, jāievēro drošuma norādījumi, kas sniegti saistībā ar izmantoto gaismas avotu. Apgaismošanas laikā pacientam un medicīnas darbiniekiem jāvalkā piemērotas aizsargbrilles. Vesela neārstēta āda ap ārstētiem starojuma keratozes izraisītiem bojājumiem nav jāaizsargā.
12

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Vācija Tel.: +49-214-87632-66 Fakss +49-214-87632-90 E-pasts: ameluz@biofrontera.com 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/11/740/001 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2011. gada 14. decembris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016. gada 21. novembris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
13

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
14

A. RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Biofrontera Pharma GmbH Hemmelrather Weg 201 D-51377 Leverkusen Vācija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS • Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. Atjaunināts RPP jāiesniedz:
• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. .
15

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
17

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Ārējā kastīte
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ameluz 78 mg/g gels 5-aminolaevulinic acid
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) Viens grams satur 78 mg 5-aminolevulīnskābes (hidrohlorīda veidā).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Ksantāna sveķi, sojas pupiņu fosfatidilholīns, polisorbāts 80, vidējas virknes triglicerīdi, izopropilspirts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, propilēnglikols, nātrija benzoāts (E211), attīrīts ūdens. Plašāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 2 g gela
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai uz ādas.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz Iznīcināt 12 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt cieši noslēgtā tūbā.
18

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) EU/1/11/740/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} [produkta kods] SN: {numurs} [sērijas numurs] NN: {numurs} [valsts kompensācijas sistēmas vai cits valsts sistēmas numurs zāļu identifikācijai]
19

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Tūba 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Ameluz 78 mg/g gels 5-aminolaevulinic acid Lietošanai uz ādas 2. LIETOŠANAS METODE 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2g 6. CITA Uzglabāt ledusskapī.
20

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
21

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Ameluz 78 mg/g gels 5-aminolaevulinic acid
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Ameluz un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms Ameluz lietošanas 3. Kā lietot Ameluz 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Ameluz 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Ameluz un kādam nolūkam tās lieto
Ameluz satur aktīvo vielu 5-aminolevulīnskābi. To lieto, lai ārstētu: • nedaudz palpējamu līdz mēreni biezu starojuma keratozi uz sejas un galvas matainajā daļā vai
visus starojuma keratozes skartos reģionus pieaugušajiem. Starojuma keratozes ir noteiktas ādas ārējā slāņa pārmaiņas, kas var izraisīt ādas vēzi; • virspusēju un/vai nodulāru bazālo šūnu karcinomu, kas nav piemērota ķirurģiskai ārstēšanai iespējamas ar ārstēšanu saistītas saslimstības un/vai slikta kosmētiskā iznākuma dēļ, pieaugušajiem. Bazālo šūnu karcinoma ir ādas vēzis, kas izskatās kā sarkanīgi pleķi ar ādas lobīšanos vai viens vai vairāki ādas pacēlumi, kas viegli asiņo un nedzīst. Pēc lietošanas Ameluz aktīvā viela kļūst par gaismā aktīvu vielu, kas uzkrājas skartajās šūnās. Apgaismojot ar atbilstošu gaismu, veidojas reaktīvo skābekli saturošas molekulas, kas darbojas pret mērķa šūnām. Šādu ārstēšanu sauc par fotodinamisko terapiju (FDT).
2. Kas jāzina pirms Ameluz lietošanā
Nelietojiet Ameluz šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret
– 5-aminolevulīnskābi vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; – fotoaktīvām vielām, kuras dēvē par porfirīniem; – soju vai zemesriekstiem; • ja Jums ir sarkanā asins pigmenta veidošanās traucējumi, ko sauc par porfīriju; • ja Jums ir citas izcelsmes ādas slimības, ko izraisa vai pasliktina pakļaušana gaismas iedarbībai.
Brīdinājumi un piesardzība lietošana Pirms Ameluz lietošanas konsultējieties ar ārstu. • Ļoti retos gadījumos fotodinamiskā terapija var paaugstināt pārejoša atmiņas zuduma risku. • Ameluz lietošana nav ieteicama, ja Jūs lietojat imūnsupresantus. • Jāizvairās no Ameluz uzklāšanas:
– uz asiņojošiem bojājumiem; – acīs vai uz gļotādām; – uz ādas rajoniem, kurus jau skārušas citas slimības vai uz kuriem ir tetovējumi, jo tas var
nevēlami ietekmēt ārstēšanas rezultātu un vērtējumu.
22

• Pirms ārstēšanas jāpārtrauc jebkāda UV terapija. • Izvairieties no saules iedarbības uz ārstētajām bojājumu vietām un apkārtējo ādu aptuveni
48 stundas pēc ārstēšanas.
Bērni un pusaudži Starojuma keratozes un bazālo šūnu karcinomas nerodas bērniem un pusaudžiem, izņemot ārkārtīgi retos gadījumos.
Citas zāles un Ameluz Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles, kas pastiprina alerģiskas vai citas nelabvēlīgas reakcijas pēc gaismas iedarbības, piemēram • divšķautņu asinszāli vai tās preparātus: zāles depresijas ārstēšanai; • grizeofulvīnu: zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai; • zāles šķidruma izvadīšanas palielināšanai caur nierēm; šo aktīvo vielu nosaukumi
galvenokārt beidzas ar izskaņu “-tiazīds” vai “-tizīds”, piemēram, hidrohlortiazīds; • noteiktas zāles diabēta ārstēšanai, piemēram, glibenklamīdu, glimepirīdu; • zāles psihisku traucējumu, sliktas dūšas vai vemšanas ārstēšanai, šo aktīvo vielu nosaukumi
lielākoties beidzas ar izskaņu “-azīns”, piemēram, fenotiazīns; • zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai, šo aktīvo vielu nosaukumi sākas ar “sulfa-” vai beidzas
ar “-oksacīns” vai “-ciklīns”, piemēram, tetraciklīns.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ameluz grūtniecības laikā lietot nav ieteicams, jo nav pietiekami daudz datu par šādu lietošanu. 12 stundas pēc Ameluz uzklāšanas bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Ameluz neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Ameluz satur: • nātrija benzoātu: vājš ādas, acu un gļotādu kairinātājs; • sojas pupiņu fosfatidilholīnu: nelietojiet šīs zāles, ja jums ir alerģija pret
zemesriekstiem vai soju; • propilēnglikolu: var izraisīt ādas kairinājumu.
3. Kā lietot Ameluz
Ameluz lieto tikai uz ādas. Terapijas kursu var nozīmēt vienam vai vairākiem bojājumiem vai visiem terapijas reģioniem. Fotodinamiskās terapijas apgaismojuma avots starojuma keratozes bojājumu vai reģionu ārstēšanai var būt dienas gaisma vai sarkanās gaismas spuldze. Ārsts izlems par Jums piemērotāko ārstēšanu, atkarībā no bojājumiem. Fotodinamiskās terapijas apgaismojuma avots bazālo šūnu karcinomas ārstēšanai vienmēr ir sarkanās gaismas spuldze.
Starojuma keratozes un bazālo šūnu karcinomas bojājumu vai reģionu ārstēšana ar sarkanās gaismas spuldzi
Bojājumu sagatavošana Apstrādes vietu vispirms noslauka ar spirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Pēc tam rūpīgi noņem zvīņas un kreveles un visas bojājumu virsmas padara nedaudz nelīdzenas. Jārīkojas uzmanīgi, lai izvairītos no asiņošanas.
23

Gela uzklāšana Ameluz uzklāj aptuveni 1 mm biezā slānī uz visiem bojājumiem vai reģioniem un aptuveni 5 mm uz apkārt esošās ādas, ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Jāizvairās no saskares ar acīm, nāsīm, muti, ausīm, gļotādām vai asiņojošiem bojājumiem. Jāsaglabā vismaz 1 cm liels attālums. Ja šāda saskare notikusi, noskalojiet gelu ar ūdeni. Gelam ļauj nožūt aptuveni 10 minūtes, tad ārstētajai vietai uzliek gaismu necaurlaidīgu pārsēju. Pārsēju noņem pēc 3 stundām. Atlikušo gelu noslauka.
Apgaismošana ar sarkanās gaismas spuldzi Lai lietotu Ameluz, nepieciešamas specifiskas zināšanas par fotodinamisko terapiju, jo ārstēšanā var būt nepieciešama sarkanās gaismas spuldze. Tūlīt pēc notīrīšanas visu ārstēto apvidu apgaismo, izmantojot sarkanās gaismas avotu. Efektivitāte un tādu blakusparādību, kā īslaicīgu sāpju rašanās ir atkarīga no izmantotā gaismas avota. Gan pacientiem, gan veselības aprūpes speciālistiem jāievēro norādījumi par drošumu, kas pievienoti terapijas laikā izmantotajam gaismas avotam. Visiem apgaismošanas laikā jāvalkā piemērotas aizsargbrilles. Vesela neārstēta āda nav jāaizsargā.
Starojuma keratozes bojājumu un reģionu ārstēšana ar dienas gaismu
Apsvērumi pirms ārstēšanas Ārstēšanu ar dienas gaismu izmantojiet tikai tādā gadījumā, ja laika apstākļi ir piemēroti, lai varētu divas stundas komfortabli uzturēties ārpus telpām (temperatūra > 10 °C). Ja laiks ir lietains vai iespējams lietus, neizmantojiet ārstēšanu ar dienas gaismu.
Bojājumu sagatavošana 15 minūtes pirms bojājumu ārstēšanas uz ādas, kas tiks pakļauta saules iedarbībai, uzklājiet saules aizsargkrēmu, lai aizsargātu ādu no saules iedarbības. Izmantojiet tikai saules aizsargkrēmus ar ķīmiskajiem filtriem, kuru SPF ir 30 vai lielāks. Neizmantojiet saules aizsargkrēmus ar mehāniskajiem filtriem, piemēram, titāna dioksīdu vai cinka oksīdu, jo tie kavē gaismas absorbciju un tādējādi var mazināt efektivitāti. Pēc tam noslaukiet zonu, uz kuras tiks uzklātas zāles, ar etilspirtā samitrinātu vates tamponu, lai attaukotu ādu. Rūpīgi noņemiet zvīņas un kreveles un viegli padariet visas virsmas nedaudz nelīdzenas. Rīkojieties uzmanīgi, lai neizraisītu asiņošanu.
Gela lietošana Uzklājiet Ameluz plānā slānī uz visiem bojājumiem vai reģioniem un aptuveni 5 mm apkārtējās ādas ar lāpstiņu vai pirkstu galiem, uzvelkot cimdu. Jāizvairās no saskares ar acīm, nāsīm, muti, ausīm, gļotādām vai asiņojošiem bojājumiem,- starp gela uzklāšanas vietu un šīm vietām nodrošiniet vismaz 1 cm attālumu. Ja notikusi saskare, noskalojiet gelu ar ūdeni. Gaismu necaurlaidīgs pārsējs nav nepieciešams. Nenoņemiet gelu visa dienas gaismas terapijas kursa laikā.
Starojuma keratozes ārstēšana ar apgaismošanu ar dienas gaismu Ja laika apstākļi ir piemēroti (skatīt iepriekš „Apsvērumi pirms ārstēšanas”), Jums jādodas ārā 30 minūšu laikā pēc gela uzklāšanas un pilnā dienas gaismā jāuzturas 2 stundas pēc kārtas. Karstā laikā drīkst uzturēties ēnā. Ja uzturēšanās ārā tiek pārtraukta, Jums jākompensē zaudētais laiks ar ilgāku apgaismošanas laiku. Pēc divas stundas ilgas uzturēšanās gaismā nomazgājiet gela pārpalikumu.
Ārstēšanas seansu skaits • Starojuma keratozes bojājumus un reģionus ārstē vienā seansā. • Bazālo šūnu karcinomu ārstē divos seansos, un starp seansiem ir aptuveni vienu nedēļu ilgs
pārtraukums.
Ārstētie bojājumi jānovērtē 3 mēnešus pēc ārstēšanas. Ārsts novērtēs, cik labi katrs ādas bojājums ir reaģējis uz ārstēšanu, un šajā laikā ārstēšanu var atkārtot.
24

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības uzklāšanas vietā rodas aptuveni 9 no 10 zāļu lietotājiem un liecina, ka skartās šūnas reaģē uz ārstēšanu.
Kopumā blakusparādības ir vieglas vai vidēji smagas un parasti rodas apgaismošanas laikā vai pēc vienas līdz četrām dienām. Tomēr dažos gadījumos tās var saglabāties no vienas līdz divām nedēļām vai pat ilgāk. Retos gadījumos apgaismošana var būt jāpārtrauc uz laiku vai pilnībā. Pēc ilgāka laika perioda, Ameluz terapijas rezultātā bieži ir ilgstoša ādas kvalitātes parametru uzlabošanās.
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot Ameluz kopā ar sarkanās gaismas spuldzi. Ameluz pētījumā, kurā izmantoja dienas gaismu, ziņots par līdzīgām, bet mazāk izteiktām blakusparādībām. Dažas reakcijas lietošanas vietā novērotas pirms gaismas izmantošanas.
Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem • reakcijas lietošanas vietā:
– ādas apsārtums; – sāpes (tostarp dedzinošas sāpes); – kairinājums; – nieze; – audu tūska, ko izraisa pārāk liels šķidruma daudzums; – kreveles; – ādas lobīšanās; – sacietējums; – patoloģiska sajūta, piemēram, durstīšana, tirpšana vai nejutīgums.
Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem • reakcijas lietošanas vietā:
– vezīkulas; – izdalījumi; – noberzums; – cita reakcija; – nepatīkama sajūta; – pastiprināts jutīgums pret sāpēm; – asiņošana; – siltuma sajūta; • galvassāpes.
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem • reakcijas lietošanas vietā:
– krāsas pārmaiņas; – pustulas; – čūla; – tūska; – iekaisums; – alerģiska reakcija1; • pūšļi; • sausa āda; • plakstiņu tūska, ko izraisa pārāk liels šķidruma daudzums, neskaidra redze vai redzes traucējumi; • nepatīkama, patoloģiska sajūta pieskaroties; • drebuļi;
25

• karstuma sajūta, drudzis, karstuma viļņi; • pārejošs atmiņas zudums1; • sāpes; • nervozitāte; • izdalījumi no brūces; • nogurums; • izsitumi, sarkani vai purpurkrāsas plankumi uz ķermeņa; • čūla. 1 Pēcreģistrācijas perioda dati
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Ameluz
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tūbas un kastītes pēc „EXP” vai „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).
Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt cieši noslēgtā tūbā. Iznīciniet atvērtās tūbas 12 nedēļas pēc atvēršanas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Ameluz satur • Aktīvā viela ir 5-aminolevulīnskābe.
1 g Ameluz satur 78 mg 5-aminolevulīnskābes (hidrohlorīda veidā). • Citas sastāvdaļas ir:
nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, izopropilspirts, polisorbāts 80, propilēnglikols, attīrīts ūdens, nātrija benzoāts (E211), nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, sojas pupiņu fosfatidilholīns, vidējas virknes triglicerīdi, ksantāna sveķi. Skatīt 2. punktu.
Ameluz ārējais izskats un iepakojums Ameluz ir balts līdz iedzeltens gels. Katra kastīte satur vienu alumīnija tūbu ar 2 g gela un tā ir noslēgta ar skrūvējamu polietilēna vāciņu.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen, Vācija Tel.: +49 214 87632 66, fakss +49 214 87632 90 E-pasts: ameluz@biofrontera.com
26

Ražotājs Biofrontera Pharma GmbH Hemmelrather Weg 201
51377 Leverkusen, Vācija Tel.: +49 214 87632 66, fakss +49 214 87632 90 E-pasts: ameluz@biofrontera.com

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

BE, BG, CZ, DE, EE, EL, HR, IE, IS, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK Biofrontera Pharma GmbH, Allemagne / Deutschland / Duitsland / Германия / Německo / Saksamaa / Γερμανία / Njemačka / Germany / Þýskaland / Germania / Vācija / Vokietija / Németország / Il-Ġermanja / Niemcy / Alemanha / Nemčija / Nemecko, Tél / Tel: / Teл. / Tel / Τηλ / Sími / Tel.: +49 214 87632 66, ameluz@biofrontera.com

Danmark Desitin Pharma A/S Tlf: +45 33730073 desitin@desitin.dk

Österreich Pelpharma Handels GmbH Tel: +43 2273 70 080 ameluz@pelpharma.at

España Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España Tel: 900 974943 ameluz-es@biofrontera.com
France Biofrontera Pharma GmbH Allemagne Tél: 0800 904642 ameluz-fr@biofrontera.com
Norge Desitin Pharma AS Tlf: +47 671592 30 firmapost@desitin.no

Suomi/Finland Biofrontera Pharma GmbH Saksa/Tyskland Puh/Tel: 0800 917631 ameluz-fi@biofrontera.com
Sverige Desitin Pharma AS Norge Tfn: +47 671592 30 firmapost@desitin.no

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

27

IV PIELIKUMS ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS
NOSACĪJUMU IZMAIŅU PAMATOJUMS
28

Zinātniskie secinājumi Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee — PRAC) novērtējuma ziņojumu par 5-aminolevulīnskābes (keratoze) PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) zinātniskie secinājumi ir šādi: Pēcreģistrācijas fāzē par Ameluz saņemti 20 gadījumi, kas liecina par paaugstinātu jutību lietošanas vietā. 12 gadījumos reakcijas sākās pirms apgaismošanas. Turklāt tika atrasta publikācija, kurā ziņots par kontaktdermatīta rašanos pēc ārstēšanas ar 5-aminolevulīnskābi vai metilaminolevulīnskābi. Pētījumā tika ziņots par pozitīviem alerģijas testiem. Tādēļ zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā kā blakusparādību ieteicams iekļaut paaugstinātu jutību lietošanas vietā. CHMP piekrīt PRAC sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem. Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par 5-aminolevulīnskābi (keratoze), CHMP uzskata, ka ieguvuma un riska līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu 5-aminolevulīnskābi (keratoze), ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas zāļu informācijā. CHMP iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.
29

Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Acidum 5-aminolevulinicum hydrochloridum